Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijai

  Документ
  Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība studiju programmā, kuras ilgums ir vismaz 2 gadi, un speciālista kvalifikācija policijas darbā vai robežsardzes darbā vai penitenciārajā darbā.
 2. Profesionālā bakalaura grāda un datordizainera kvalifikācijas iegūšanai

  Документ
  BSA 2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmas Datordizains pašnovērtējums (saskaņā ar 2006.gada 3.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.
 3. LU Latgales Reģistrācijas apliecības kopija

  Документ
  medicīnas koledžas absolventus – 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību vai vidējo profesionālo izglītību - kvalifikācija māsa, un/vai kvalifikāciju - vecmāte, zobārstniecības māsa, biomedicīnas laborants.
 4. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai

  Документ
  Bakalaura grāds, otrā līmeņa profesionālā augstākā vai augstākā izglītība fizikā, matemātikā, datorzinātnēs; bakalaura grāds, otrā līmeņa profesionālā augstākā vai augstākā izglītība dabaszinātnēs vai inženierzinātnēs
 5. Latvijas kristīgā akadēmija

  Документ
  3. Lēmums par studiju programmu “Sabiedriskās attiecības” un “Reliģijas psiholoģija” ieviešanu, dokumentu iesniegšanu IZM licences saņemšanai un atbildīgās personas par studiju programmas īstenošanu apstiprināšana.
 6. Rīgas tehniskā universitāte materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte akadēmiskā doktorantūras studiju programma

  Документ
  Augstākās izglītības iestāžu un studiju programmu akreditācijas noteikumos (Ministru kabineta 2001.gada 16.oktobra noteikumi Nr.442) prasīto ziņu izkārtojums
 7. Biznesa augstskola turība sabiedrisko attiecību fakultāte akreditācijas materiāli profesionālā maģistra studiju programmai

  Документ
  3. Dokumenti, kas apliecina, ka pieteicējs studiju programmas likvidācijas gadījumā nodrošinās attiecīgās studiju programmas studējošajiem iespēju turpināt izglītības ieguvi citā studiju programmā vai citā izglītības iestādē .
 8. Latvijas lauksaimniecības universitāte pārtikas tehnoloģijas fakultāte akadēmiskā maģistra studiju programma

  Документ
  Dokuments, kas apliecina, ka pieteicējs nodrošinās attiecīgās augstākās izglītības programmas studējošajiem, iespēju turpināt izglītības ieguvi citā LLU programmā
 9. Biznesa augstskola turība sabiedrisko attiecību fakultāte akreditācijas materiāli 2 līmeņa profesionālās augstākās izglītības

  Документ
  3. Dokumenti, kas apliecina, ka pieteicējs studiju programmas likvidācijas gadījumā nodrošinās attiecīgās studiju programmas studējošajiem iespēju turpināt izglītības ieguvi citā studiju programmā vai citā izglītības iestādē.
 10. Satura rādītājs i profesionālās augstākās izglītības programmas “medicīnas inženierija un fizika” pašnovērtējuma ziņojums

  Документ
  Izraksts no Rīgas Tehniskās universitātes 2002. gada 29. aprīļa Senāta sēdes protokola Nr. 467 “Par profesionālo bakalaura un maģistra studiju programmu “Medicīnas inženierija un fizika” apstiprināšanu;
 11. Rīgas tehniskā universitāte transporta un mašīnzinību fakultāte biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (bakalaura) programmas

  Документ
  Darba stresa individuālie un organizatoriskie avoti. Darbinieku tipiskās aizsardzības nostādnes (reakcijas) pret darba stresu. Darba stresa mērīšanas un profilakses metodes.
 12. Psiholoģijas augstskola profesionālā bakalaura studiju programma

  Документ
  Mūsdienu Latvijas sabiedrības dzīves attīstības apstākļos arvien lielāku lomu spēlē cilvēciskais faktors un cilvēku profesionālo spēju visaptveroša attīstība, ņemot vērā, ka tieši cilvēku profesionālās spējas ir galvenais Latvijas resurss.
 13. Augstākās izglītības iestādes juridiskā adrese un telefons

  Документ
  Baltkrievijas Elektroniskās dokumentācijas zinātniski pētnieciskā centra starptautiskais zinātniski praktiskais seminārs “Informācijas tehnoloģijas arhīvniecībā” (Minska, 2003.
 14. Augstākās profesionālās izglītības studiju programma

  Документ
  Reformas Latvijas ekonomikā un darba tirgus attiecības veicina būtisku pārmaiņu nepieciešamību izglītības sistēmā. Darba tirgum nepieciešami speciālisti ar mūsdienu prasībām atbilstošu kvalifikāciju.
 15. Latvijas lauksaimniecības universitāte pārtikas tehnoloģijas fakultāte profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma " ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība"

  Документ
  Darbības efektivitāti palielina detalizēta īstermiņa plānošana, kas nosaka katra studiju semestra prioritātes un darbības apjomu un tiek iekļauti akadēmiskā gada kalendārā, struktūrvienību darba plānos un konkrētā studiju programmā.