Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai (4)

  Документ
  Latvijas Universitāte (turpmāk - LU) rektora Ivara Lāča personā, kurš rīkojas atbilstīgi LU Satversmei, no vienas puses, un Latvijas Lauksaimniecības universitāte (turpmāk - LLU) rektora Jura Skujāna personā,
 2. Latvijas universitāte

  Документ
  -bakalaura vai maģistra grāds citās sociālo zinātņu nozarēs vai radniecīgo zinātņu nozarēs: matemātikā, datorzinātnē, informācijas tehnoloģijās, fizikā vai inženierzinātnē un divu gadu darba pieredze uzņēmējdarbības vai ekonomikas jomā.
 3. Rīgas tehniskā universitāte materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte licenzētās akadēmiskās maģistra studiju programmas " materiālu nanotehnoloģijas" (45526)

  Документ
  Akadēmiskās maģistra studiju programmas „Materiālu nanotehnoloģijas” mērķis ir sagatavot augsta līmeņa speciālistus nanomateriālos un nanotehnoloģijās, neorganisko, organisko un polimēru nanomateriālu, nanobiomateriālu jomās, kas
 4. Baltijas krievu institūts

  Документ
  Vispārīgās akadēmiskās izglītības pamatpriekšmetu, profesionālās kvalifikācijas apgūšanas pamatpriekšmetu un izvēles priekšmetu apjomu procentuālā attiecība
 5. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai (1)

  Документ
  3. LU socioloģijas bakalaura studiju programmas salīdzinājums ar tāda paša līmeņa Latvijas un Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu studiju programmām 15
 6. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai (6)

  Документ
  medicīnas koledžas absolventus – 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību vai vidējo profesionālo izglītību - kvalifikācija māsa, un/vai kvalifikāciju - vecmāte, zobārstniecības māsa, biomedicīnas laborants.
 7. Psiholoģijas augstskola

  Документ
  Profesionālā maģistra studiju programmas “Psiholoģija” profesionālā maģistra grāda profesiju (amatu) psiholoģijā iegūšanai pašnovērtējuma izskatīšana iesniegšanai akreditācijai.
 8. Baltijas starptautiskā akadēmija

  Документ
  Studiju programmas “Tūrisma un viesmīlības vadība” salīdzinājums ar 2002.g. 16. maijā apstiprināto profesijas standartu „Uzņēmumu un iestāžu vadītājs”
 9. Baltijas krievu institūts

  Документ
  BKI otrā līmeņa profesionālas augstākas izglītības studiju programmas «Datordizains» direktors hum.zin.maģ. mākslā doc. M.Kopeikins. M.Kopeikins īsi izklāsta programmas pašnovērtēšanas organizēšanas gaitu, secību un norisi.
 10. Rīgas tehniskā universitāte

  Документ
  Klausījās: Dr.oec., profesora J.Ķipsnas informāciju par bakalaura profesionālo studiju programmas „Cilvēku resursu vadīšana” pašnovērtējuma ziņojuma saturu.
 11. Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijai

  Документ
  1.3.1.Programmas atbilstība darba tirgus pieprasījumam – darba un izglītības tirgus novērtējuma rezultāti par darba vietu pieejamību programmas absolventiem 10
 12. Dabas zinātņu maģistra studiju programma datorzinātnē ( datorzinātnes matemātiskie pamati un satelītinformācijas datu apstrādes sistēmas )

  Документ
  Studiju programmas nosaukums: Dabas zinātņu maģistra studiju programma datorzinātnē (Datorzinātnes matemātiskie pamati un satelītinformācijas datu apstrādes sistēmas)
 13. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai (3)

  Документ
  Programme of professional studies „ Teacher of Mathematics for Secondary School” for recieving the qualification of teacher of „ Teacher of Mathematics” for secondary education
 14. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai (5)

  Документ
  Programme of professional studies „ Teacher of Mathematics for Secondary School” for recieving the qualification of teacher of „ Teacher of Mathematics” for secondary education
 15. Grāds Vēstures doktors (dr

  Документ
  Svarīgākie dokumenti, kas tiek iesniegti akreditācijai ir vēstures doktora studiju programmas pašnovērtējuma ziņojums un pati vēstures doktora studiju programma.