Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (2)

  Документ
  Farmaceita izglītību regulē Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, LR likums „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” 29.
 2. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI

  Документ
  (c) SZF domes lēmums, ka studiju programmas likvidācijas gadījumā studējošie varēs turpināt mācības LU Informācijas un bibliotēkzinību maģistra programmā
 3. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI (6)

  Документ
  Dokuments, kas apliecina, ka studiju programmas likvidācijas gadījumā studējošajiem tiek nodrošināta iespēja turpināt izglītības ieguvi cita studiju programmā
 4. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (5)

  Документ
  10.5. Pielikums Nr. 5 – Akadēmiskā personāla piedalīšanās starptautiskajos projektos, LZP un citu institūciju finansētos projektos no 2004.gada līdz 2009.
 5. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (3)

  Документ
  Augstākā profesionālā izglītība medicīnā vai zobārstniecībā, bakalaura vai maģistra grāds bioloģijā, ķīmijā, vides zinātnēs, veselības zinātnēs (māszinībās,
 6. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI (4)

  Документ
  Dokuments, kas apliecina, ka studiju programmas likvidācijas gadījumā studējošiem tiek nodrošināta iespēja turpināt izglītības ieguvi citā studiju programmā
 7. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (1)

  Документ
  Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministrijas Akreditācijas komisija 1 . gada 2.septembrī pieņēma lēmumu par Politikas zinātnes bakalaura studiju programmas akreditāciju.
 8. Latvijas universitāte optometrijas bakalaura (kods 43722) un maģistra (kods 45722) studiju programmas akadēmiskā grāda dabaszinātņu bakalaurs un dabaszinātņu maģistrs optometrijā iegūšanai

  Документ
  Optometrijas bakalaura studijas ir redzes zinātnē un primārās redzes aprūpes mūsdienu problēmātikā balstītas plaša profila studijas. Latvijas Universitātes piedāvātajā studiju programmā iegūstamais grāds, līdzīgi kā Lielbritānijā,
 9. Latvijas kultūras akadēmija humanitāro zinātņu maģistra studiju programma

  Документ
  Noklausījušies un apsprieduši Studiju Programmu Padomes priekšsēdētājas prof. Dainas Teters ziņojumu par Humanitāro zinātņu bakalaura un maģistra studiju programmām „Mākslas” un iepazinušies ar ekspertu ziņojumu, LKA Senāta locekļi
 10. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma

  Документ
  2. pielikums. Programmas Finansu menedžments studiju kursu apraksti, prakses nolikums un dienasgrāmata, metodiskie norādījumi prakses pārskata noformēšanai, prakses programmas, metodiskie norādījumi kursa darbu un diplomdarbu izstrādei.
 11. Psiholoģijas augstskola profesionālā bakalaura studiju programma

  Документ
  Profesionālā bakalaura studiju programmas “Psiholoģija” ar psihologa asistenta kvalifikācijas iegūšanu perspektīvais vērtējums Latvijas valsts interešu kontekstā 8
 12. Baltijas starptautiskā akadēmija akadēmiskā augstākās izglītības bakalaura studiju programma

  Документ
  Latvijā elektronikai ir nozīmīgas un dziļas tradīcijas. Rīgā darbojās tādi elektronikas giganti kā VEF, Radiotehnika un Alfa, kuri pieprasīja speciālistus no Latvijas mācību iestādēm.
 13. Pieteikuma lapa akreditācijai

  Документ
  Studiju programmas atbilstība profesionālās augstākās izglītības standartam un profesijus standartiem un salīdzinājums ar citu Latvijas un Eiropas savienības augstskolu programmām
 14. OTRĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU PROGRAMMA

  Документ
  5. Prasības, sākot studiju programmas apguvi - augstākā pedagoģiskā profesionālā izglītība / vai pedagoģijas bakalaura izglītība un pedagoģijas prakse – vismaz 12 KP
 15. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai (2)

  Документ
  Maģistra grāds socioloģijā (M.soc./ M.sc.soc.), citās sociālajās vai humanitārajās zinātnēs vai maģistra grādam atbilstoši augstākās izglītības diplomi
Страницы:

1