Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Latvijas universitāte optometrijas bakalaura (kods 43722) un maģistra (kods 45722) studiju programmas akadēmiskā grāda dabaszinātņu bakalaurs un dabaszinātņu maģistrs optometrijā iegūšanai

  Документ
  Optometrijas bakalaura studijas ir redzes zinātnē un primārās redzes aprūpes mūsdienu problēmātikā balstītas plaša profila studijas. Latvijas Universitātes piedāvātajā studiju programmā iegūstamais grāds, līdzīgi kā Lielbritānijā,
 2. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai (3)

  Документ
  Programme of professional studies „ Teacher of Mathematics for Secondary School” for recieving the qualification of teacher of „ Teacher of Mathematics” for secondary education
 3. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai (5)

  Документ
  Programme of professional studies „ Teacher of Mathematics for Secondary School” for recieving the qualification of teacher of „ Teacher of Mathematics” for secondary education
 4. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai

  Документ
  Bakalaura grāds, otrā līmeņa profesionālā augstākā vai augstākā izglītība fizikā, matemātikā, datorzinātnēs; bakalaura grāds, otrā līmeņa profesionālā augstākā vai augstākā izglītība dabaszinātnēs vai inženierzinātnēs
 5. Dabaszinātņu bakalaura ķīmijā ( 301) dabaszinātņu maģistra ķīmijā (4644301) un dabaszinātņu doktora ķīmijā studiju programmas

  Документ
  Akadēmisko dabaszinātņu bakalaura, maģistra un doktora ķīmijā studiju programmu mērķi un uzdevumi ir cieši savstarpēji saistīti, un tādēļ tos ir lietderīgi apskatīt kopā.
 6. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI (6)

  Документ
  Dokuments, kas apliecina, ka studiju programmas likvidācijas gadījumā studējošajiem tiek nodrošināta iespēja turpināt izglītības ieguvi cita studiju programmā
 7. Augstākās izglītības iestādes nosaukums

  Документ
  4.1. Studiju programmas salīdzinājums ar citām ES studiju programmām: Karolinskas augstskolas, Maltas Universitātes un Bredfordas Universitātes bakalaura radiogrāfijā izglītības programmām
 8. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (3)

  Документ
  Augstākā profesionālā izglītība medicīnā vai zobārstniecībā, bakalaura vai maģistra grāds bioloģijā, ķīmijā, vides zinātnēs, veselības zinātnēs (māszinībās,
 9. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (2)

  Документ
  Farmaceita izglītību regulē Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, LR likums „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” 29.
 10. FIZIKAS MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA SATURA RĀDĪTĀJS

  Документ
  1.1. Fizikas maģistra studiju programmas piedāvā iegūt akadēmiskās izglītības augstāko pakāpi kā vienā no fundamentālo dabaszinātņu jomām. Pēc LR Izglītības kategoriju klasifikātora programma atbilst kodam 46.
 11. Fizikas astronomijas un mehānikas doktora studiju programma satura rādītājs

  Документ
  Fizikas doktora studiju programmas mērķis ir nodrošināt zinātniskās kvalifikācijas iegūšanu astronomijas, fizikas vai mehānikas zinātnes sekojošās apakšnozarēs:
Страницы:

1