Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Baltijas starptautiskā akadēmija akadēmiskā augstākās izglītības bakalaura studiju programma

  Документ
  Latvijā elektronikai ir nozīmīgas un dziļas tradīcijas. Rīgā darbojās tādi elektronikas giganti kā VEF, Radiotehnika un Alfa, kuri pieprasīja speciālistus no Latvijas mācību iestādēm.
 2. Latvijas lauksaimniecības universitāte pārtikas tehnoloģijas fakultāte profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma " ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība"

  Документ
  Darbības efektivitāti palielina detalizēta īstermiņa plānošana, kas nosaka katra studiju semestra prioritātes un darbības apjomu un tiek iekļauti akadēmiskā gada kalendārā, struktūrvienību darba plānos un konkrētā studiju programmā.
 3. Baltijas starptautiskā akadēmija

  Документ
  Studiju programmas “Tūrisma un viesmīlības vadība” salīdzinājums ar 2002.g. 16. maijā apstiprināto profesijas standartu „Uzņēmumu un iestāžu vadītājs”
 4. Baltijas starptautiskā akadēmija profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma

  Документ
  - profesionālās augstākās izglītības bakalaura grāds citās zinātnēs (pedagoģiskajā, tehniskajā, eksaktajā zinātnē utt.) ar nosacījumu, ja ir vismaz trīs gadu vadības pieredze vadītāja amatā.
 5. Augstākās izglītības iestādes juridiskā adrese un telefons

  Документ
  Baltkrievijas Elektroniskās dokumentācijas zinātniski pētnieciskā centra starptautiskais zinātniski praktiskais seminārs “Informācijas tehnoloģijas arhīvniecībā” (Minska, 2003.
 6. Augstākās izglītības iestādes nosaukums

  Документ
  4.1. Studiju programmas salīdzinājums ar citām ES studiju programmām: Karolinskas augstskolas, Maltas Universitātes un Bredfordas Universitātes bakalaura radiogrāfijā izglītības programmām
 7. Baltijas starptautiskā akadēmija profesionālās augstākās izglītības studiju programma finanšu vadība

  Документ
  7.3.3.2. BSA augstākās izglītības profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” un Midleseksas Universitātes studiju programmas “Grāmatvedība un finanses” salīdzinājums 27
 8. Baltijas starptautiskā akadēmija akadēmiskā maģistra studiju programma

  Документ
  Akadēmiskās studiju programma “Eiropas studijas “ maģistra grāda maģistra grāds sociālajās zinātnēs Eiropas studijās ir licence līdz 2009.gada 31.decembrim.
 9. Rēzeknes augstskola inženieru fakultāte pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības

  Документ
  Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Būvniecība” tika licencēta 08.06.2006. uz trijiem gadiem (licences kopiju skat. 10.
 10. Daugavpils universitāte sociālo zinātņu fakultāte akadēmiskā bakalaura studiju programma

  Документ
  prasības uzsākot studijas – pilna laika studijās centralizēto eksāmenu rezultāti latviešu valodā un literatūrā, pirmajā svešvalodā, papildus punkti tiek piešķirti par CE: matemātikā,
 11. Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijai

  Документ
  Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība studiju programmā, kuras ilgums ir vismaz 2 gadi, un speciālista kvalifikācija policijas darbā vai robežsardzes darbā vai penitenciārajā darbā.
 12. Psiholoģijas augstskola profesionālā bakalaura studiju programma

  Документ
  Mūsdienu Latvijas sabiedrības dzīves attīstības apstākļos arvien lielāku lomu spēlē cilvēciskais faktors un cilvēku profesionālo spēju visaptveroša attīstība, ņemot vērā, ka tieši cilvēku profesionālās spējas ir galvenais Latvijas resurss.
 13. Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijai

  Документ
  1.3.1.Programmas atbilstība darba tirgus pieprasījumam – darba un izglītības tirgus novērtējuma rezultāti par darba vietu pieejamību programmas absolventiem 10
 14. Rīgas tehniskā universitāte transporta un mašīnzinību fakultāte biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (bakalaura) programmas

  Документ
  Darba stresa individuālie un organizatoriskie avoti. Darbinieku tipiskās aizsardzības nostādnes (reakcijas) pret darba stresu. Darba stresa mērīšanas un profilakses metodes.
 15. Satura rādītājs i profesionālās augstākās izglītības programmas “medicīnas inženierija un fizika” pašnovērtējuma ziņojums

  Документ
  Izraksts no Rīgas Tehniskās universitātes 2002. gada 29. aprīļa Senāta sēdes protokola Nr. 467 “Par profesionālo bakalaura un maģistra studiju programmu “Medicīnas inženierija un fizika” apstiprināšanu;
Страницы:

1