Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Україна в революційну добу

  Документ
  Продовжуючи розповідь про революційну добу в Україні, слід відразу відзначити, що рік 1918 виявився особливо „щедрим” на карколомні зміни, „плідним” на запропоновані й апробовані варіанти суспільного поступу, моделі державницької організації.
 2. Україна в революційну добу

  Документ
  У виданні робиться спроба в хронологічній послідовності відтворити розвиток історичних подій в Україні на переламному рубежі – в добу революцій 1917-1920 рр.
 3. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ХХ СТОЛІТТЯ (р оз горнені конспект и лек ц ій ) Підготували мр

  Документ
  Динамічні еволюцiйнi та революцiйнi змiни в естетичнiй свiдомостi напередоднi нової iсторичної доби формують розмаїте, полiфонiчне художнє полотно – лiтературу XX ст.
 4. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького Наукова бібліотека Інформаційний бюлетень (січень-лютий 2010 р

  Документ
  Наукова бібліотека університету пропонує нашим користувачам чергове число інформаційного бюлетеня «Книжкова скарбниця». Мета цього видання – оперативно поінформувати читачів про нові надходження літератури до нашої бібліотеки за січень
 5. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39 mdu edu ua e-mail library_ssu@ (7)

  Автореферат диссертации
  Видатні наукові відкриття : Для дітей середнього шкільного віку / В.М. Скляренко, Т.В. Іовлєва, О.Ю. Очкурова. – Х. : Фоліо, 2008. – 319 с. – (Дитяча енциклопедія).
 6. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39 mdu edu ua e-mail library_ssu@ (9)

  Автореферат диссертации
  Видатні наукові відкриття : Для дітей середнього шкільного віку / В.М. Скляренко, Т.В. Іовлєва, О.Ю. Очкурова. – Х. : Фоліо, 2008. – 319 с. – (Дитяча енциклопедія).
 7. Україна під час другої світової війни (1939-1945 рр )

  Документ
  У другій половині 30-х років загострювалися міжнародні відносини та наростала загроза війни.У березні 1938 р. нацистська Німеччина захопила Австрію, а у березні 1939 р.
 8. Україна під час другої світової війни (1939-1945 рр )

  Документ
  У другій половині 30-х років загострювалися міжнародні відносини та наростала загроза війни.У березні 1938 р. нацистська Німеччина захопила Австрію, а у березні 1939 р.
 9. Україна 2020 стратегія національної модернізації зміст

  Документ
  5.3.1. Концентрація матеріальних та фінансових ресурсів на провадженні наукових досліджень і розробок з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки 147
 10. Україна події факти коментарі інформаційно-аналітичний журнал 200 9 № 2 2 зміст

  Документ
  Засновник Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Видається з 01.01.1998 р. Виходить двічі на місяць. Головний редактор О. Онищенко, академік НАН України.
 11. ББК63 5 (4 УКР) Б-33

  Документ
  На основі невідомих документів, статей розповідається про життя і діяльність організатора УПА в роки Другої світової війни отамана Тараса Бульби-Боровця.
 12. М іністерство освіти і науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей

  Документ
  Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 15 травня 2008 року. – Том 2. Гуманітарні науки.
 13. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ХІХ СТОЛІТТЯ (р оз горнені конспект и лек ц ій) підготувала мр Таня Гаев Белград

  Документ
  У багатовіковій історії України дев'ятнадцятому століттю належить особлива роль. Попри всі інші духовні й культурні здобутки, що ними збагатилася українська нація в ХІХ столітті, це період, упродовж якого здійснилося перебазування
 14. Відкритий міжнародний університет розвитку людини " україна"

  Документ
  Навчальний посібник для дистанційного навчання з курсу „Історія держави та права України"; є експериментальним виданням, в якому за модульним принципом роз­криваються основні етапи формування суспільно-політичного устрою, судової
 15. Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”

  Документ
  Навчальний посібник призначено для студентів гуманітарних спеціальностей ВНЗ. Із п’яти залікових модулів перший, теоретичний, присвячений ознайомленню з проблематикою предмету, а решта модулів – практичному закріпленню навичок реалізації