Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ друковані праці співробітників сумського державного університету за 2008 рік

  Документ
  Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик.- Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2009.
 2. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39 mdu edu ua e-mail library_ssu@ (7)

  Автореферат диссертации
  Видатні наукові відкриття : Для дітей середнього шкільного віку / В.М. Скляренко, Т.В. Іовлєва, О.Ю. Очкурова. – Х. : Фоліо, 2008. – 319 с. – (Дитяча енциклопедія).
 3. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39 mdu edu ua e-mail library_ssu@ (9)

  Автореферат диссертации
  Видатні наукові відкриття : Для дітей середнього шкільного віку / В.М. Скляренко, Т.В. Іовлєва, О.Ю. Очкурова. – Х. : Фоліо, 2008. – 319 с. – (Дитяча енциклопедія).
 4. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 0-542-33-10-39 mdu edu ua | library_ssu@

  Документ
  Баксанский, О.Е. Нанотехнологии, биомедицина, философия образования в зеркале междисциплинарного контекста: учеб. пос. / О.Е.Баксанский, Е.Н.Гнатик, Е.
 5. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 0-542-33-10-39 mdu edu ua | library_ssu@ проблеми вищої школи (6)

  Документ
  Болонський процес. Документи і матеріали (Доступ з локальної мережі СумДУ) : Тематичний збірник для ознайомлення з наказами та ін. матеріалами МОН Укр.
 6. Бібліотека наукові праці харківської державної зооветеринарної академії та опубліковані праці її співробітників за 2004-2008 роки

  Автореферат диссертации
  Наукові праці Харківської державної зооветеринарної академії та опубліковані праці її співробітників : бібліографічний покажчик за 2004-2008 роки / ХДЗВА, бібліотека ; укладач З.
 7. Заслужений професор сумського державного університету олег федорович балацький до 75-річчя від дня народження біобібліографічний покажчик

  Документ
  Заслужений професор Сумського державного університету Олег Федорович Балацький : до 75-річчя від дня народжена : біобібліографічний покажчик / уклад. І.
 8. Професор сумського державного університету віталій іович симоновський до 75-річчя від дня народження біобібліографічний покажчик

  Документ
  Професор Сумського державного університету Віталій Іович Симоновський : до 75-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик / уклад. І. Є. Булига.
 9. О А Лукаш УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА

  Конспект
  Університетська освіта: конспект лекцій для студентів спеціальності 6.050107 «Економіка підприємства» / укладач О.А. Лукаш. – Суми: Сумський державний університет, 2011.
 10. Міністерство культури україни харківська державна академія культури бібліотека віват

  Документ
  Дайджест містить матеріали про діяльність Харківської державної академії культури, опубліковані у центральних та місцевих газетах за 2009–2010 роки, і є хронологічним продовженням дайджесту «Віват, Академіє!» (2006–2008), який вийшов друком у 2009 році.
 11. М ІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ПАВЛА ТИЧИНИ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Частина 2 Умань – 2009

  Документ
  Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Гол. ред.: Мартинюк М.Т. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2009. – Ч.
 12. Міністерство культури і туризму україни національна парламентська бібліотека україни соціологічні дослідження в бібліотеках інформаційно-аналітичний бюлетень

  Документ
  Черговий, 32-й, випуск інформаційно-аналітичного бюлетеня присвячено результатам дослідження «Комплектування фондів біб­ліотек вітчизняними науковими та виробничо-практичними журналами у галузі економіки, права», проведеного в 2005 р.
 13. Україна події факти коментарі інформаційно-аналітичний журнал 200 9 № 2 2 зміст

  Документ
  Засновник Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Видається з 01.01.1998 р. Виходить двічі на місяць. Головний редактор О. Онищенко, академік НАН України.
 14. Інформаційні технології наука техніка технологія освіта здоров’я наукове видання тези доповідей х ix міжнародної науково-практичної конференції

  Документ
  Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції, Ч.IV (01-03 червня 2011 р.
 15. Українська педагогічна бібліографія (3)

  Документ
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.