Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Національний технічний університет україни «київський політехнічний інститут»

  Документ
  Додаток 3. Документи для підтвердження інформації про відсутність підстав для відмови учаснику у участі в процедурі закупівлі на підставі пунктів 1 та 2 статті 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель».
 2. Національний технічний університет україни «київський політехнічний інститут»

  Документ
  Робоча навчальна програма з курсу «Історія української культури». Розподіл навчального часу за темами курсу і видами навчальної роботи (стаціонарна та заочна (дистанційна) форма навчання).
 3. Національний технічний університет україни «київський політехнічний інститут» інститут енергозбереження та енергоменеджменту

  Документ
  Навчальна дисципліна «Безпека життєдіяльності» є нормативною дисципліною, що включається в навчальні плани як дисципліна обов’язкового вибору. Обсяг навчального часу для вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності» визначений державними
 4. Національний технічний університет україни «київський політехнічний інститут» інститут енергозбереження та енергоменеджменту

  Документ
  Навчальна дисципліна «Безпека життєдіяльності» є нормативною дисципліною, що включається в навчальні плани як дисципліна обов’язкового вибору. Обсяг навчального часу для вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності» визначений державними
 5. НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ “КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КРЕДИТНОГО МОДУЛЮ “СОЦІОЛОГІЯ” для усіх напрямків підготовки та форм навчання

  Документ
  Соціологія посідає важливе місце серед гуманітарних дисциплін у технічному ВУЗі, вивчається як кредитний модуль. Програма складена з врахуванням специфіки політехнічного ВУЗу.
 6. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” З В І Т про наукову діяльність НДЧ за 2008 рік Київ – 2008 ЗМІСТ

  Документ
  107.Бунке А.С., Мовчан А.П. Использование искусственного интеллекта для оптимизации работы систем управления технологическими процессамиВольчин К.В., Мысак В.
 7. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

  Методичні рекомендації
  «Підготовка та захист магістерської атестаційної роботи» методичні рекомендації до самостійної роботи для студ.магістрантів факультету соціології і права / Уклад.
 8. Міністерство освіти і науки молоді та спорту україни нац і ональний техн і чний університет україни «київський політехнічний інститут» українська м ова за професійним спрямуванням

  Документ
  Українська мова за професійним спрямуванням: Метод. вказівки до проведення лекцій, практичних занять та самостійної роботи студентів І курсу заочної форм навчання технічних спеціальностей / Уклад.
 9. Міністерство освіти і науки україни національний технічний університет україни «київський політехнічний інститут» методичні вказівки

  Документ
  Методичні вказівки до виколнання дипломного проекту бакалавра / Уклад. С. К. Фомічов, В. А. Пахаренко, І. О. Скачков, В. І. Голошубов, Є. П. Чвертко, В.
 10. Міністерство науки і освіти України Національний технічний університет України «Київський Політехнічний інститут» Розрахунково-графічна робота №3 По курсу «Економіка і організація хімічного виробництва» студентки гр

  Документ
  визначення оптимального виду руху предметів праці, побудова графіків послідовного, паралельного, синхронізованого і оптимального видів руху предметів праці;
 11. Всеукраїнська громадська організація « українська а соціація біомедичних інженерів і технологів » національний технічний університет україни «київський п олітехнічний і нститут»

  Документ
  Біомедична інженерія і технологія: матеріали ІІІ Міжнародної конференції, Київ, 15 – 16 березня 2012 р. / ММІФ НТУУ «КПІ». – 228 с. – Текст: укр., рос.
 12. Національний технічний університет україни (3)

  Конспект
  В навчальному посібнику розглянуті правові та організаційні питання охорони праці, основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії, основи техніки безпеки та пожежної безпеки на виробництві.
 13. Національний технічний університет україни (6)

  Документ
  У створенні умов праці, відповідних сучасним вимогам, важливе значення має рівень підготовки фахівців з питань охорони праці, формування у випускників ВЗО переконання щодо важливості цих питань і їх пріоритетності по відношенню до
 14. Національний технічний університет україни (1)

  Документ
  Навчальна дисципліна «Цивільний захист» є нормативною дисципліною, що включається в навчальні плани як самостійна дисципліна обов’язкового вибору. Вона зберігає свою самостійність за будь - якої організаційної структури вищого навчального закладу.
 15. Національний технічний університет україни (2)

  Документ
  Актуальність дисципліни обумовлена сучасними вимогами щодо реалізації конституційного права громадян на охорону їх життя, здоров’я в процесі трудової діяльності, регулювання за участю відповідних державних органів, відносин між роботодавцем