Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39 http sumdu edu ua e-mail library_ssu@ нові надходження літератури (2)

  Документ
  Концевич В.Г. Строение персонального компьютера: Учебное пособие. Ч.8. Внутренний интерфейс персонального компьютера/ В.Г.Концевич, М.В.Концевич.- Сумы: СумГУ, 2008.
 2. Правила прийому до київського національного університету імені тараса шевченка в 2012 році

  Документ
  Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серія АГ № 508914 від 24.
 3. Міністерство освіти і науки україни н а к а з

  Документ
  На виконання Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів від 8 серпня 2007 р.
 4. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39 http sumdu edu ua e-mail library_ssu@ нові надходження літератури (1)

  Документ
  Концевич В.Г. Строение персонального компьютера: Учебное пособие. Ч.8. Внутренний интерфейс персонального компьютера/ В.Г.Концевич, М.В.Концевич.- Сумы: СумГУ, 2008.
 5. Вища школа менеджменту кримський інститут бізнесу консалтингово-конфліктологічний центр центр розвитку освіти науки

  Документ
  Індустрія гостинності у країнах Європи / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 4-6 грудня 2009 р. – Сімферополь: ВіТроПринт, 2009. – 176 с.
 6. Наукове забезпечення процесів реформування соціально-економічних відносин в умовах глобалізації

  Документ
  Наукове забезпечення процесів реформування соціально-економічних відносин в умовах глобалізації / Матеріали IV науково-практичної конференції 30 квітня 2010 р.
 7. Список рукописів навчальних посібників та підручників для внз що поступили на грифування в іітзо у 2010 році

  Документ
  Єна А.В. – д.біолог.н., Південний філіал Національного університету біоресурсів і природокористування України „Кримський агротехнологічний університет”;
 8. Список рукописів навчальних посібників та підручників для внз що поступили на грифування в іітзо у 2010 році

  Документ
  Єна А.В. – д.біолог.н., Південний філіал Національного університету біоресурсів і природокористування України „Кримський агротехнологічний університет”;
 9. Роль і місце бухгалте рського обліку контролю й аналізу в розвитку економічної науки та практики збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конфер енції 14 травня 2010 р удк 657 22

  Документ
  Роль і місце бухгалтерського обліку, контролю й аналізу в розвитку економічної науки та практики: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, 14 травня 2010 р.
 10. М іністерство освіти і науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник наукових праць (3)

  Документ
  Крижко Василь Васильович – к.пед.н., проф., член-кор. АПСН, Бердянського державного педагогічного університету; Баханов Костянтин Олексійович – д.пед.
 11. Міністерство освіти і науки молоді та спорту україни київський національний торговельно-економічний університет вінницький торговельно-економічний інститут програми вступних випробувань

  Документ
  Сутність та значення державного бюджету. Бюджетна система України та її принципи. Бюджетна політика та бюджетний механізм. Бюджетний процес та його учасники.
 12. Міністерство освіти і науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей (2)

  Документ
  Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 13 травня 2010 року. – Том 3. Природничі науки.
 13. Фестиваль науки волинського національного університету імені лесі українки 14–18 травня 2012 р

  Документ
  Програма Фестивалю науки (14–18 травня 2012 р.) містить інформацію про роботу пленарних засідань і секцій, круглих столів, конференцій, семінарів, диспутів, презентацій науково-методичних видань на факультетах і в інститутах Волинського
 14. Кр и мс ь кий і нститут б і знес у університету економіки та управління самарський і нститут бізнесу та менеджменту центр розвит ку о світи науки та і нновац і й

  Документ
  Сучасні національні економічні моделі: проблеми та перспективи розвитку / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 24 грудня 2010 р. – Відп.
 15. Міністерство освіти і науки молоді та спорту україни бібліотека буковинського державного фінансово-економічного університету інформаційний бюлетень наукових публікацій у фахових виданнях

  Документ
  Інформаційний бюлетень наукових публікацій у фахових виданнях (2 квартал 2012 р.) / уклад. Ватаманюк О. В., Бороденко М. А. – Чернівці : [БДФЕУ] 2012.