Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Закон україни про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення 

  Закон
  (У тексті Закону слова ";державної виконавчої влади"; замінено словами ";виконавчої влади";, слова ";місцевого і регіонального самоврядування"; і ";місцевого та регіонального самоврядування"; замінено
 2. Закон україни про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення 

  Закон
  (У тексті Закону слова ";державної виконавчої влади"; замінено словами ";виконавчої влади";, слова ";місцевого і регіонального самоврядування"; і ";місцевого та регіонального самоврядування"; замінено
 3. Порівняльна таблиця до проекту закону україни „про внесення змін до закону україни „про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” (щодо оптимізації контрольно-наглядових функцій та діяльності державної санітарно-епідеміологічної

  Закон
  до проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” (щодо оптимізації контрольно-наглядових функцій та діяльності Державної санітарно-епідеміологічної служби України)”
 4. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

  Закон
  № 783-XIV від 30.06.99, ВВР, 1 , № 34, ст.274 - редакція набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом про Державний бюджет України на 2 рік
 5. Закон україни про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності

  Закон
  Термін ";документ дозвільного характеру"; вживається у значенні, наведеному у Законі України ";Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності";.
 6. Про затвердження типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та переліку робіт з підвищеною небезпекою наказ державного комітету україни з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15

  Документ
  Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою
 7. Державна санітарно-епідеміологічна служба україни

  Документ
  За І півріччя 2012 року в результаті виконання комплексу профілактичних та санітарно - протиепідемічних заходів досягнуто певних результатів, зокрема не зареєстровано росту інфекційної захворюваності в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
 8. Міністерство охорони здоров'я україни затверджено та впроваджено в дію наказом міністерства охорони здоров'я україни від 29 березня 2002 р n 117

  Документ
  Випуск 78 ";Охорона здоров'я"; Довідника кваліфікаційних характеристик професій (ДКХП) працівників розроблено з урахуванням змін державних стандартів щодо класифікації професій та чинної номенклатури посад медичних працівників
 9. Міністерство охорони здоров'я україни (5)

  Документ
  Випуск 78 ";Охорона здоров'я"; Довідника кваліфікаційних характеристик професій (ДКХП) працівників розроблено з урахуванням змін державних стандартів щодо класифікації професій та чинної номенклатури посад медичних працівників
 10. Міністерство освіти і науки україни чернігівський державний інститут економіки і управління віхров регулювання

  Курс лекцій
  Курс лекцій “Правове регулювання господарських відносин в окремих галузях економіки” охоплює навчальний матеріал третьої (спеціальної) частини курсу “Господарське (або “підприємницьке” чи “комерційне”) право”.
 11. Екологічне право україни робоча навчальна програма дисципліни

  Документ
  Нормативний курс „Екологічне право України” розрахований на студентів юридичного факультету з метою засвоєння ними наукових положень, положень національного екологічного законодавства, набуття навичок його застосування у правореалізуючій,
 12. ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ САНІТАРНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ

  Диплом
  Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.
 13. Податковий кодекс україни (3)

  Кодекс
  РОЗДІЛ ІХ. РЕНТНА ПЛАТА ЗА ТРАНСПОРТУВАННЯ НАФТИ І НАФТОПРОДУКТІВ МАГІСТРАЛЬНИМИ НАФТОПРОВОДАМИ ТА НАФТОПРОДУКТОПРОВОДАМИ, ТРАНЗИТНЕ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТРУБОПРОВОДАМИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ТА АМІАКУ ТЕРИТОРІЄЮ УКРАЇНИ
 14. Податковий кодекс україни (6)

  Кодекс
  РОЗДІЛ ІХ. РЕНТНА ПЛАТА ЗА ТРАНСПОРТУВАННЯ НАФТИ І НАФТОПРОДУКТІВ МАГІСТРАЛЬНИМИ НАФТОПРОВОДАМИ ТА НАФТОПРОДУКТОПРОВОДАМИ, ТРАНЗИТНЕ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТРУБОПРОВОДАМИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ТА АМІАКУ ТЕРИТОРІЄЮ УКРАЇНИ 453
 15. Стаття 1 Сфера дії Податкового кодексу України

  Кодекс
  1.1. Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків