Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми (5)

  Документ
  Актуальність теми. В умовах ринкових відносин необхідність перевірки достовірності показників балансів значно підвищується. Сьогодні зростає інтерес до практичного використання показників балансу в управлінні економічними процесами,
 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми

  Документ
  Актуальність теми. Іноземний капітал відіграє важливу роль у розвитку банківської системи та економіки будь-якої країни. У переважній більшості країн світу іноземні інвестиції є важливим джерелом фінансування економіки.
 3. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми (6)

  Закон
  Актуальність теми. Галузева структура сільськогосподарських підприємств є складним і багатоплановим явищем. Формування і зміна галузевої структури як закономірний процес розвитку суспільного поділу праці визначаються сукупністю дії
 4. Загальна характеристика роботи актуальність теми (2)

  Документ
  Прагнення вітчизняної економіки до європейської інтеграції та об’єктивні процеси глобалізації зумовлюють виникнення суспільної потреби у достовірній фінансовій інформації про діяльність економічних суб’єктів.
 5. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми (3)

  Документ
  Актуальність теми. Новий рівень якості вітчизняної продукції є головною умовою її виходу на світовий ринок, а також інтеграції до СОТ та Європейського Союзу.
 6. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми (1)

  архив
  Актуальність теми. Проблема заміщення невеликих дефектів термінальних відділів пальців кисті в силу їх анатомо-фізіологічних особливостей до теперішнього часу являє собою невирішену та дискутабельну проблему.
 7. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми дослідження

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Проблема правового забезпечення діяльності аграрних бірж в Україні набула особливої актуальності у зв’язку з розвитком ринкових відносин в аграрному секторі економіки.
 8. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми дослідження

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Інтеграційні процеси розвитку економіки України привели до необхідності реформування бухгалтерського обліку, статистики, податкової системи відповідно до міжнародних стандартів.
 9. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми (4)

  Документ
  Актуальність теми. Зростання зацікавленості інвесторів до фінансових інструментів фондового ринку та необхідність використання суб’єктами господарювання надійних джерел залучення коштів для фінансування інвестиційних проектів зумовили
 10. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Банківська діяльність здійснюється в умовах невизначеності. Невизначеність залежить від багатьох чинників, дію яких надто важко або неможливо прогнозувати чи передбачати.
 11. Загальна характеристика дисертаційної роботи Актуальність теми

  Документ
  Актуальність теми. Світовий досвід господарювання в ринкових умовах свідчить, що серед організаційних форм торговельної діяльності одне з основних місць посідає біржова торгівля.
 12. Українська академія банківської справи дмитренко микола гаврилович управління фінансами комерційних банків спеціальність 08 04 01 – фінанси грошовий обіг і кредит

  Документ
  Захист дисертації відбудеться “27” червня 2001 р. о 13 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 55.081.01 в Українській академії банківської справи за адресою: 40030, м.
 13. Актуальність теми Важливу роль у виробництво сільськогосподарської продукції

  Документ
  відіграють АПК що єдиною цілісною виробничо-економічною системою , яка охопила цілий ряд галузей народного господарства спеціалізованих на виробництві продовольства .
 14. Міністерство освіти і науки україни національний університет ″львівська політехніка″ матвій ігор євстахович аутсорсинг логістичних бізнес-функцій машинобудівного підприємства спеціальність 08 00 04 – економіка та управління підприємствами (машинобудування

  Автореферат диссертации
  Чухрай Наталія Іванівна, Національний університет ″Львівська політехніка″ Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри менеджменту організацій
 15. Тема « Патологія гіпоталамо - гіпофізарної системи » Актуальність теми

  Документ
  Актуальність теми. Визначальною особливістю людського організму є диференціація клітин з утворенням тканин і органів, що виконують спеціалізовані фізіологічні функції.