Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Дніпропетровський національний університет ім олеся гончара наукова бібліотека (1)

  Документ
  Вісник : Зб. наук. праць: Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. Вип. 4 / Львівський національний університет ім. Івана Франка ; Гол.
 2. Дніпропетровський національний університет ім олеся гончара наукова бібліотека (2)

  Документ
  Бібліотеки ВНЗ на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : Матер. Міжнар. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ 22-23.04.2010 / Ред. кол.: В. А. Ільганаєва, Т.
 3. Дніпропетровський національний університет ім олеся гончара наукова бібліотека

  Документ
  Багаліївський збірник: академік Д. І. Багалій та бібліотечна справа України : Наук. статті та матер. / Уклад. О. П. Куніч, Харків. держ. наук. б-ка ім.
 4. Дніпропетровський національний університет ім олеся гончара наукова бібліотека (3)

  Документ
  3 Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія
 5. Дніпропетровський національний університет ім олеся гончара наукова бібліотека бюлетень (1)

  Документ
  3 Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія
 6. Дніпропетровський національний університет ім олеся гончара наукова бібліотека бюлетень (2)

  Документ
  3 Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія
 7. Дніпропетровський національний університет ім олеся гончара наукова бібліотека бюлетень

  Документ
  3 Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія
 8. Дн і пропетровсь ки й національний університет ім олеся гончара наукова бібліотека бюлетень № 1

  Документ
  Вісник. № 1/2, Т. 18 : Серія: Історія і філософія науки і техніки. Вип.18 / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара ; Гол. ред. ради М.
 9. Дніпропетровський національний (1)

  Документ
  3 Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія
 10. Дніпропетровський національний (2)

  Документ
  3 Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія
 11. Дніпропетровський національний (4)

  Документ
  3 Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія
 12. Дніпропетровський національний

  Документ
  3 Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія
 13. Дніпропетровський національний (3)

  Документ
  3 Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія
 14. Київський національний університет імені тараса шевченка науково-дослідна робота в київському національному університеті

  Документ
  Аналітична доповідь ";Науково-дослідна робота в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: підсумки за 2010 рік і завдання на 2011 рік"; заслухана та схвалена на засіданні Комісії Вченої ради з організації
 15. Дн і пропетровський нац i ональний унiверситет наукова бiблiотека

  Книга
  Книга в Україні 1861-1917 : Матер. до репертуару укр. книги. Вип. 12, Ч. 2. "; От - Ош"; / Зібр.: С. Й. Петров, С. С. Петров; Наук. ред. В. Ю.