Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Вісник львівського університету філософські науки

  Документ
  Висвітлено актуальні філософські, політологічні, культурологічні та психологічні проблеми розвитку духовного світу людини, проаналізовано його місце та значення для становлення громадянського суспільства, сучасного державотворчого процесу в Україні.
 2. Міністерство освіти і науки україни львівський національний університет імені івана франка програми фахових дисциплін

  Документ
  Курс античної філософії відкриває першу сторінку Всесвітньої історії філософської думки. Його засвоєння прокладає студенту дорогу до глибокого ознайомлення з головними філософськими школами, напрямками, славетними філософами, котрі
 3. Міністерство освіти і науки україни львівський національний університет імені івана франка програми фахових дисциплін (1)

  Документ
  Курс античної філософії відкриває першу сторінку Всесвітньої історії філософської думки. Його засвоєння прокладає студенту дорогу до глибокого ознайомлення з головними філософськими школами, напрямками, славетними філософами, котрі
 4. Міністерство освіти і науки україни львівський національний університет імені івана франка програми фахових дисциплін (2)

  Документ
  Курс античної філософії відкриває першу сторінку Всесвітньої історії філософської думки. Його засвоєння прокладає студенту дорогу до глибокого ознайомлення з головними філософськими школами, напрямками, славетними філософами, котрі
 5. Львівський національний університет імені івана франка (2)

  Документ
  Вступні випробовування проводяться на основі переліку питань, передбачених навчальними програмами професійно-орієнтованих дисциплін навчального плану спеціальності “Політологія” (6.
 6. ВІСНИК ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО (3)

  Документ
  Редколегія “Вісника” приймає статті обсягом 4 – 5 сторінок через 1 інтервал, повністю підготовлених до друку. Статті подаються надрукованими на папері в одному примірнику з додатком диска.
 7. Чернігівський державний педагогічний університет імені вісник

  Документ
  Редакційна колегія серії “Філософські науки”: доктори філософських наук Афанасьєв Ю.Л., Бондаренко В.Д., Левчук Л.Т., Личковах В.А., Мєднікова Г.С., Оніщенко О.
 8. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ друковані праці співробітників сумського державного університету за 2008 рік

  Документ
  Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик.- Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2009.
 9. Міністерство освіти і науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей

  Документ
  Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 13 травня 2010 року. – Том 2. Гуманітарні науки.
 10. Міністерство освіти і науки молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей

  Документ
  Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2011 року. – Том 2. Гуманітарні науки.
 11. Міністерство освіти і науки україни національний авіаційний університет інститут повітряного і космічного права та масових комунікацій

  Документ
  Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: Зб. наук. праць Інституту повітряного і космічного права та масових комунікацій Національного авіаційного університету.
 12. Міністерство освіти і науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей (3)

  Документ
  Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 21 травня 2009 року. – Том 2. Гуманітарні науки.
 13. Національний університет «одеська юридична академія» миколаївський комплекс робоча програма навчальної дисципліни конституційне право україни

  Документ
  Робоча програма з «Конституційного права України» для студентів за напрямом підготовки 0304 «Право», спеціальністю 6.030401 – Правознавство, 2012 року – 157 с.
 14. Міністерство освіти і науки україни хмельницький університет управління та права

  Документ
  Проблеми цивільного права України: робоча навчальна програма для студентів юридичного факультету / Укладачі: Р. О. Стефанчук, М. О. Стефанчук, В. І. Нагнибіда.
 15. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 0-542-33-10-39 mdu edu ua | library_ssu@ проблеми вищої школи (9)

  Документ
  Tarling, N. International students in New Zealand: the making of policy since 1950 / N.Tarling. – New Zealand: New Zealand Asia Institute The University of Auckland.