Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Тернопільський національний економічний університет міжгалузевий інститут управління міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая благодійна організація

  Документ
  д-р філол. наук, проф. Вовк П.С., д -р юрид. наук, проф. В.О. Глушков, д-р юрид. наук, проф. Н.І. Клименко, д-р юрид. наук, проф. В.П. Колісник, д-р філософ, наук, проф.
 2. Нормативно-правове забезпечення освіти осіб з обмеженими можливостями

  Закон
  1. Держави-учасниці визнають, що неповноцінна в розумовому або фізичному відношенні дитина має вести повноцінне і достойне життя в умовах, які забезпечують її гідність, сприяють почуттю впевненості в собі і полегшують її активну участь
 3. Інформаційно-бібліографічні ресурси бібліографічна продукція

  Документ
  Нові видання України [Текст]: видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / КПУ ім І. Федорова. − К.: КПУ ім. І.Федорова, 2012.−(Сер. «Національна бібліографія України»)
 4. Розділ і теоретичні основи дослідження культурно-освітньої діяльності внз у науковій літературі

  Документ
  Актуальність дослідження. Українська освіта вступила в XXI століття в умовах глобальної кризи, що охватила не тільки всі суспільні, економічні, політичні структури, але і саму освіту.
 5. Міністерство освіти і науки україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля (1)

  Документ
  Журнал включено до Переліків наукових видань ВАК України № 2 (Бюл. ВАК № 5 (13) 1 р.), № 3 (Бюл. ВАК № 6 (14) 1 р.) та № 4 (Бюл. ВАК № 2 (16) 2 р.), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів
 6. Положення про курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників при обласному інституті післядипломної педагогічної освіти i загальні положення

  Диплом
  Реформування системи освіти в Україні призвели до суттєвих змін і її структурі, змісті, організації, формах і методах навчання, що викликало актуальність оновлення системи післядипломної освіти як складової, органічної частини системи
 7. Українська бібліотечна асоціація центр безперервної бібліотечно-інформаційної освіти головний тренінговий центр для бібліотекарів

  Документ
  Перший розділ «Інтелектуальна свобода та місія бібліотеки» містить п’ять тем, які розкривають сутність концепції інтелектуальної свободи, проблеми покращання доступності інформації та розширення функцій бібліотеки в умовах переходу
 8. Інститут законодавства верховної ради україни маруженко олексій петрович інформаційне забезпечення законотворчого процесу в україні

  Закон
  Актуальність теми. Одним з головних пріоритетів розвитку України є побудова соціальноорієнтованого, відкритого, демократичного суспільства, в якому кожен міг би створювати, накопичувати, поширювати інформацію та знання, мати до них
 9. Законодавчою та методичною основою розроблення Програми економічного та соціального розвитку Рівненської області на 2012 рік (далі - Програма - 2012) є Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального

  Документ
  Законодавчою та методичною основою розроблення Програми економічного та соціального розвитку Рівненської області на 2012 рік (далі - Програма - 2012) є Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного
 10. У ПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА Бібліотечна інноватика як фактор розвитку бібліотек Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції

  Документ
  Бібліотекарі Сумщини спрямовують діяльність своїх книгозбірень на запровадження сучасних інноваційних ідей для того, щоб їхні заклади відповідали зростаючим вимогам сьогодення, потребам користувачів.
 11. Національна академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в о сухомлинського календар

  Документ
  Головною метою діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) є інформаційне забезпечення розвитку національної педагогічної науки, освіти і практики,
 12. Бібліотека наукові праці харківської державної зооветеринарної академії та опубліковані праці її співробітників за 2004-2008 роки

  Автореферат диссертации
  Наукові праці Харківської державної зооветеринарної академії та опубліковані праці її співробітників : бібліографічний покажчик за 2004-2008 роки / ХДЗВА, бібліотека ; укладач З.
 13. Формула здорового способу життя розробки уроків позакласних заходів та пішохідних екскурсійних маршрутів для проведення дня знань та першого уроку в 2012/2013 навчальному році

  Урок
  Формула здорового способу життя: Розробки уроків, позакласних заходів та пішохідних екскурсійних маршрутів для проведення Дня Знань та Першого уроку в 2012/2013 навчальному році / Укладачі: Ю.
 14. Формула здорового способу життя розробки уроків позакласних заходів та пішохідних екскурсійних маршрутів для проведення дня знань та першого уроку в 2012/2013 навчальному році

  Урок
  Формула здорового способу життя: Розробки уроків, позакласних заходів та пішохідних екскурсійних маршрутів для проведення Дня Знань та Першого уроку в 2012/2013 навчальному році / Укладачі: Ю.
 15. Програма діяльності кабінету міністрів україни

  Документ
  Програма діяльності Кабінету Міністрів України розроблена з метою концентрації зусиль усіх гілок влади на зменшенні негативного впливу світової фінансової кризи на економіку України та створення сприятливих умов для посткризового