Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Ду “науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів

  Конкурс
  Зібрано методичні матеріали з різних навчальних дисциплін та спеціальностей, які в огляді-конкурсі на кращий методичний матеріал та навчальний відеофільм у 2012 році отримали призові місця й визнані кращими.
 2. Міністерство освіти і науки молоді та спорту україни бібліотека буковинського державного фінансово-економічного університету інформаційний бюлетень наукових публікацій у фахових виданнях

  Документ
  Інформаційний бюлетень наукових публікацій у фахових виданнях (1 квартал 2012 р.) / уклад. Ватаманюк О. В., Бороденко М. А. – Чернівці : [БДФЕУ] 2012.
 3. Проект закону " про внесення змін до закону україни " про вищу освіту" поріяняльна таблиця

  Закон
  вища освіта - рівень освіти, який здобувається особою у вищому навчальному закладі в результаті послідовного, системного та цілеспрямованого процесу засвоєння змісту навчання,
 4. Програма «освіта c толиці 2006-2010 рр »

  Документ
  № 454 “Про заходи МОН України по реалізації Указу Президента України “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”.
 5. Бюлетень з проблем вищої школи за 2008 рік

  Документ
  Бюлетень з проблем вищої школи за 2008 рік / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека ; уклад.: Т. М. Опря, В.
 6. УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНАЦТВА І

  Документ
  У інформаційному віснику узагальнено та представлено матеріали обласного семінару практикуму «Бібліотека і молодь в єдиному культурно-інформаційному просторі регіону», що проходить на базі ОЮБ ім.
 7. Споживацький ринок користувача бібліотеки і проблема незадоволеного попиту

  Документ
  Радикальні соціально-економічні і політичні реформи в Україні, її відкритість, стрімке вторгнення нових інформаційних технологій в усі сфери життя суттєво змінюють місію бібліотек у суспільстві та висувають на перший план завдання
 8. Науково-методичне забезпечення модернізації системи освіти методичний вісник

  Конкурс
  У книзі на основі аналізу діяльності загальноосвітніх навчальних закладів області протягом 2009-2010 н.р. подаються науково-методичні матеріали до 2010-2011 навчального року.
 9. Інноваційний розвиток вищої освіти

  Документ
  Інноваційний розвиток вищої освіти : рекомендаційний бібліографічний покажчик (1997-2008 рр.) / упоряд. : Боровенська К.О., Сергєєва О.В. ; Наукова бібліотека ДонДТУ ; Довідково-бібліографічний відділ.
 10. Інформаційні технології наука техніка технологія освіта здоров’я наукове видання тези доповідей х ix міжнародної науково-практичної конференції

  Документ
  Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції, Ч.IV (01-03 червня 2011 р.
 11. Науково-редакційна рада (2)

  Документ
  Пріоритети розвитку системи освіти Львівської області визначаються загальними тенденціями розвитку освіти в Україні у загальносвітовому, зокрема європейському, контексті з урахуван-ням регіональних особливостей.
 12. Науково-редакційна рада

  Диплом
  Навчання математики у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2005/2006 навчальному році буде здійснюва-тись за новими програмами. Програма представлена в табличній формі, що містить дві частини: зміст навчання і вимоги
 13. Науково-методичного забезпечення у 2010-2011 н р

  Закон
  На виконання Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», з метою оптимізації навчально-виховного процесу, підвищення ефективності методичної роботи з педагогічними кадрами, вдосконалення її змісту, удосконалення професійної
 14. Добірка наукових статей з електронного періодичного видання вихідні дані видання

  Документ
  Головний редактор - Биков В.Ю., доктор технічних наук, професор, член-кореспондент АПН України Заступник головного редактора - Олійник В.В., доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України Заступник головного редактора - Шут М.
 15. Українська педагогічна бібліографія (4)

  Документ
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.