Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

  Документ
  А.В. Чебикін (голова), І.Д. Безгін, Ю.П. Богуцький, А.А. Бокотей, М.П. Мащенко, М.Ю. Рєзникович, В.Д. Сидоренко, М.А. Стороженко, О.С. Тимошенко, О.К.
 2. Академія наук вищої освіти україни довідник (адреси і телефони)

  Документ
  Член Президії – академік, заступник керівника Дніпропетровського регіонального відділення, заступник академіка-секретаря Відділення математики та інформатики
 3. Академія адвокатури україни серія “настільна книга адвоката” науково-практичний коментар

  Закон
  Варфоломеєва Т. В., Гончаренко С. В. В18 Науково-практичний коментар до Закону України «Про адвокатуру». Законодавство про адвокатуру та адвокат­ську діяльність : 36.
 4. Міністерство культури і туризму україни національна парламентська бібліотека україни харківська державна наукова бібліотека ім

  Документ
  Науково-допоміжний бібліографічний покажчик містить інформацію про книги, статті з наукових збірників, журналів, автореферати дисертацій, рецензії, видані в 1996-2 роках з питань бібліографознавства.
 5. НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ НАРОДОЗНАВСТВА HAH УКРАЇНИ

  Документ
  Ця книжка в машинописі була здана до видавництва «Музична Україна» ще в 1972 році. Але перші два рецензенти від імені Інституту мистецтвознавства й фольклору дали їй таку оцінку: «Книжка ідеологіч­но шкідлива, друкувати не можна».
 6. Міністерство культури і мистецтв україни національна музична академія україни ім п і чайковського науковий вісник

  Документ
  Герасимова-Персидська Н. О. – доктор мистецтвознавства, академік Академії наук Вищої школи, академік Академії мистецтв України, професор НМАУ ім. П. І.
 7. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ПАВЛА ТИЧИНИ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Частина 1 Умань – 2008

  Документ
  Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Гол. ред.: Мартинюк М.Т. – Умань: РВЦ «Софія», 2008. – Ч.
 8. Пропозиції до доходів державного бюджету україни на 2003 рік

  Документ
  Перерахування підприємцями частки вартості виготовленої нестандартної продукції, з дозволу на тимчасове відхилення від вимог відповідних стандартів щодо якості продукції,
 9. Національна академія наук україни секція суспільних і гуманітарних наук концепція гуманітарного розвитку україни

  Документ
  Проект Концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 р. підготовлений в установах Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України під загальним керівництвом віце-президента НАН України академіка НАН України В.
 10. Національна академія наук україни секція суспільних і гуманітарних наук концепція гуманітарного розвитку україни

  Документ
  У глобалізованому світі третього тисячоліття розвиток держави стає можливим лише завдяки ефективній реалізації її людського потенціалу. Як європейська за своєю цивілізаційною належністю держава Україна має спиратися у своєму розвитку
 11. Національна академія наук україни українське товариство охорони пам’яток історії та культури центр пам’яткознавства

  Автореферат диссертации
  Робота виконана у відділі історичного пам’яткознавства Центру пам’яткознавства Національної академії наук України й Українського товариства охорони пам’яток історії та культури.
 12. НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ЖДАНОВИЧ ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ дослідницькі ресурси історичної тематики в мережі Інтернет

  Документ
  ЕД (електронний документ) – зафіксована на матеріальному носії інформація з реквізитами, які дозволяють її ідентифікувати; документ, в якому інформація представлена в електронно-цифровій формі.
 13. Національна академія наук україни інститут держави і права ім гура максим васильович цивільно-правова охорона інтернет-сайту

  Документ
  Захист відбудеться 19.02.2006 року о годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.236.02 із захисту дисертацій на здобуття наукового степеня доктора юридичних наук в Інституті держави і права ім.
 14. Національна академія наук україни національна бібліотека україни імені ярошенко тетяна олександрівна електронний журнал в системі інформаційних

  Автореферат диссертации
  Захист відбудеться «29» травня 2008 р. о 13-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.165.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук у Національній бібліотеці України імені В.
 15. БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

  Кодекс
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 7 жовтня 2010 року N 2592-VI, від 2 грудня 2010 року N 2756-VI, від 23 грудня 2010 року N 2856-VI