Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Іван франко мозаїка із творів що не ввійшли до зібрання творів у 50 томах

  Документ
  Представлені в книзі твори І.Франка маловідомі, призабуті, а для багатьох невідомі. Цей збірник лише вибране з того, що не ввійшло до 50-томного зібрання творів видатного письменника, вченого, громадського діяча.
 2. Державний вищий навчальк «запорізький національний унівих міністерства освіти і науки україни

  Навчально-методичний посібник
  І Ісріїїніі прорсісіор І уманітарного Унінереитегу «Запорізький інститут державного і муніципального управління», доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрпсі України В.
 3. Міжрегіональна академія управління персоналом

  Документ
  ББК 63.3(4УКР)-7я7 Б78. Рецензенти: А. М. Гордієнко, д-р іст. наук, проф. В. І. Кучер, д-р іст. наук, проф. Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом (протокол № 10 від 28.
 4. Науково-ідеологічний центр ім Дмитра Донцова Центр національного відродження

  Документ
  Одна з останніх праць Дмитра Донцова була своєрідним підсумком його багаторічної творчості. Тут зібрані ключові думки й оцінки автора про Росію як цивілізацію, про ідеологічні і культурні основи російської нації.
 5. Хроніка однієї зради Післяслово до подій у спілці письменників України

  Документ
  Ця книга не художній твір, а документальна оповідка про людей, які намагаються задовольнити свої амбіційні забаганки шляхом ошуканства і підкупу письменників, фальсифікації документів для формування громадської думки заради посад,
 6. Володимир мельниченко українська душа москви (михайло максимович михайло щепкін осип бодянський микола гоголь)

  Книга
  Володимир Мельниченко — доктор історичних наук (1988), член-кореспондент АПН України (2003), заслужений діяч науки України (2004), лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (2009).
 7. Адміністративне право україни академічний курс том 1

  Документ
  У першому в Україні академічному курсі з адміністративного права системно викладено фундаментальні основи української науки адміністративного права. Підручник грунтується на ключових ідеях проекту Концепції реформи адміністративного права України.
 8. «молода наука-2010» збірник матеріалів університетської науково-практичної конференції студентів та молодих учених

  Документ
  Невід’ємною складовою діяльності нашого університету, який у цьому році святкує свій 80-річний ювілей, є наукова робота. Вона підсилює активні, творчі начала в навчальному процесі, сприяє інтеграції зусиль та досягнень різних генерацій
 9. Міністерство освіти і науки України Київський національний університет імені Тараса Шевченка Українська журналістика в контексті світової

  Документ
  Українська журналістика в контексті світової: Збірник наукових праць зі спеціальності “Журналістика” / Київський національний університет імені Тараса Шевченка / Інститут журналістики.
 10. Самарський інститут бізнесу та управління кримський інститут бізнесу консалтингово-конфліктологічний центр центр розвитку освіти науки та інновацій

  Документ
  Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності / Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції 21-23 жовтня 2010 р. – Сімферополь: ВіТроПринт, 2010.
 11. Міністерство освіти і науки україни національний педагогічний університет імені

  Закон
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.
 12. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ПАВЛА ТИЧИНИ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Київ – 2007

  Документ
  До збірника увійшли статті, у яких науковці розглядають актуальні проблеми удосконалення навчально-виховного процесу середньої і вищої школи, висвітлюють результати наукових досліджень у галузі педагогічних наук.
 13. Плебсологічний вимір актуальних проблем у сфері органів місцевого самоврядування в україні як європейській державі

  Документ
  Плебсологічний вимір актуальних проблем у сфері органів місцевого самоврядування в Україні як європейській державі. Четверта Всеукр. наук.-практ. конф.
 14. М іністерство освіти і науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник наукових праць

  Документ
  Крижко Василь Васильович – к.пед.н., проф., член-кор. АПСН, ректор Бердянського державного педагогічного університету; Баханов Костянтин Олексійович – д.
 15. Міністерство освіти і науки україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля (6)

  Диплом
  Тема №1 Об'єкт і предмет соціології. Структура соціології і її функції. зв'язок соціології з суспільними і гуманітарними науками. Закони, закономірності і категорії соціології.