Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Збірник матеріалів з української літератури для учнів 7-го класу Передмова

  Документ
  Даний збірник матеріалів дозволить доповнити підручник «Української мови та літератури» Слоньовської О., як для класів з українською мовою навчання так і для класів де навчання проводиться на російській мові.
 2. Міністерство освіти і науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей (3)

  Документ
  Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 21 травня 2009 року. – Том 2. Гуманітарні науки.
 3. М іністерство освіти і науки молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет збірник наукових праць

  Документ
  Богданов Ігор Тимофійович – д.пед.н., проф., проректор з наукової роботи Бердянського державного педагогічного університету (головний редактор); Баханов Костянтин Олексійович – д.
 4. М іністерство освіти і науки молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет збірник наукових праць (2)

  Документ
  Богданов Ігор Тимофійович – д.пед.н., проф., проректор з наукової роботи Бердянського державного педагогічного університету (головний редактор); Баханов Костянтин Олексійович – д.
 5. Міністерство освіти і науки україни львівський національний університет імені івана франка духовність культура нація збірник наукових статей

  Документ
  Володимир Ярошовець, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри історії філософії Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 6. Антифашиський Рух опору в роки Великої Вітчизнної війни на території України

  Документ
  Спливає 61 рік після завершення однієї з найжорстокіших й найкривавіших в історії цивілізації воєн, який неначе страшний, ненажерливий молох поглинув мільйони життів людських.
 7. Міністерство освіти і науки україни національний педагогічний університет імені

  Закон
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 1997 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2003. – Вип.
 8. Київський національний університет імені тараса шевченка інститут журналістики українська журналістика в контексті світової київ-1997

  Документ
  Одна з центральних проблем сучасної історії, теорії і практики вітчизняних засобів масової інформації в силу своєї актуальності стала провідною темою науково-дослідної роботи кафедри міжнародної журналістики.
 9. НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ТІТОВА Наталія Володимирівна УКРАЇНСЬКЕ ТА ПОЛЬСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ ПОДІЛЛЯ

  Документ
  Захист відбудеться 27 листопада 2009 р. о 1500 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.235.01 при Інституті історії України НАН України (адреса: 01001, м.
 10. ББК 82 3 (4 УКР) H 87 379 380-383

  Документ
  Вчені та науковці-спеціалісти, які працювали над вивіренням іноземного тексту та фактологічного матеріалу: Австрія, Німеччина, Швейцарія — доц., зав. каф.
 11. Центр розвитку освіти науки та інновацій консалтингово-конфліктологічний центр вища школа менеджменту кримський інститут бізнесу

  Документ
  Регіональні аспекти розвитку в умовах європейського вибору / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 25-27 вересня 2009 р. – Сімферополь: ВіТроПринт, 2009.
 12. Українська мова курс лекцій

  Курс лекцій
  Важливість дисциплін, які вивчають українську мову полягає у тому, що сьогодні національна мова виходить на перший план не тільки на державному, але й на науковому та побутовому рівнях.
 13. Українська мова посібник для самостійного вивченя дицсципліни

  Документ
  Важливість дисциплін, які вивчають українську мову полягає у тому, що сьогодні національна мова виходить на перший план не тільки на державному, але й на науковому та побутовому рівнях.
 14. Українська мова (за професійним спрямуванням) для студентів

  Документ
  Після надбання Україною незалежності українська мова здобула статус державної (ст.10 Конституції України, прийнятої на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року), тобто стала мовою, обов’язковою для використання у законодавстві,
 15. Рецепція польської літератури на сторінках журналу “всесвіт” (1991 – 2005) олеся сачок

  Документ
  Стаття присвячена висвітленню взаємостосунків у ланцюгу “іноземний (у на­шому випадку – польський) автор–перекладач–український читач” з точки зору теорії рецептивної естетики.