Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Історія польсько-українських конфліктів Третій том

  Документ
  Автор у хронологічній послідовності зібрав і упорядкував документипро події в Закерзонні у 40-х роках XX ст. Показано, хто був винний увинищенні українського населення.
 2. Історія польсько-українських конфліктів Другий том

  Документ
  Автор у хронологічній послідовності зібрав, систематизував і описаввідомості про історичні події за період від вересня 1939 до середини 1944 р.Той короткий, але надзвичайно бурхливий період представлено головнимчином документами польського
 3. Історія польсько-українських конфліктів

  Документ
  Автор у хронологічній послідовності зібрав і упорядкував відомості про істо­ричні події, які сприяли виникненню польсько-українських конфліктів. У першій частині книги «Експансія Першої Речі Посполитої» показано польську політику
 4. Черкаський державний технологічний університет чубіна тетяна дмитрівна рід потоцьких в україні (тульчинська лінія) суспільно-політичні

  Документ
  Актуальність теми. На початку ХХІ ст. політичні, економічні, наукові та культурні відносини між Україною і Польщею певною мірою можуть бути прикладом добросусідства і партнерства в Європі й для світової спільноти.
 5. Міністерство освіти і науки україни національний університет «львівська політехніка» інститут гуманітарних і соціальних наук

  Методичні рекомендації
  Зовнішня політика України: Плани та методичні вказівки до семінарських занять для студентів спеціальності «Міжнародна інформація» / Укл. Бучин М.А., Ільницька У.
 6. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ХІХ СТОЛІТТЯ (р оз горнені конспект и лек ц ій) підготувала мр Таня Гаев Белград

  Документ
  У багатовіковій історії України дев'ятнадцятому століттю належить особлива роль. Попри всі інші духовні й культурні здобутки, що ними збагатилася українська нація в ХІХ столітті, це період, упродовж якого здійснилося перебазування
 7. Україна в революційну добу

  Документ
  Продовжуючи розповідь про революційну добу в Україні, слід відразу відзначити, що рік 1918 виявився особливо „щедрим” на карколомні зміни, „плідним” на запропоновані й апробовані варіанти суспільного поступу, моделі державницької організації.
 8. Зовнішня політика україни

  Документ
  Зовнішня політика України: Плани та методичні вказівки до підготовки контрольної роботи для студентів денної форми навчання спеціальності «Міжнародна інформація» (повна неофіційна версія) /Укл.
 9. Львівський національний університет імені івана франка (2)

  Документ
  Вступні випробовування проводяться на основі переліку питань, передбачених навчальними програмами професійно-орієнтованих дисциплін навчального плану спеціальності “Політологія” (6.
 10. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ХХ СТОЛІТТЯ (р оз горнені конспект и лек ц ій ) Підготували мр

  Документ
  Динамічні еволюцiйнi та революцiйнi змiни в естетичнiй свiдомостi напередоднi нової iсторичної доби формують розмаїте, полiфонiчне художнє полотно – лiтературу XX ст.
 11. Міністерство освіти і науки молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет (2)

  Документ
  Програма фахового випробування ля вступників до РДГУ на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» у галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» спеціальності 8.
 12. Міністерство освіти і науки молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет історія україни

  Документ
  Постоловський Р., Галуха Л., Давидюк Р., Десятничук І. Савчук П., Шеретюк В. Історія України. Всесвітня історія. Програма фахового іспиту для вступників до РДГУ на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» у галузі знань
 13. Державна етнонаціональна політика правовий та культурологічний аспекти в умовах півдня україни

  Документ
  Дєдков М. В., канд. іст. наук, доцент, декан гуманітарного факультету, зав. кафедри українознавства Запорізького національного технічного університету (голова)
 14. Україна в революційну добу

  Документ
  У виданні робиться спроба в хронологічній послідовності відтворити розвиток історичних подій в Україні на переламному рубежі – в добу революцій 1917-1920 рр.
 15. Dmytro dorochenko l' histoire de l'ukraine dmytro doroshenko

  Документ
  Розділ 2Питання про схему історії східньої Европи в звязку з історією України. Назви «Русь» і «Україна». Джерела української історії: літописи, записки чужинців,