Главная > Книга


Дніпропетровський нацiональний

унiверситет

Наукова бiблiотека

БЮЛЕТЕНЬ № 3

HОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛIТЕРАТУРИ

У БЕРЕЗНІ 2010 РОКУ

УДК 0 – ЗАГАЛЬНИЙ ВIДДIЛ

0

Д54

Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара

Вісник № 1/2 : Серія: Історія і філософія науки і техніки Вип. 17 / Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара ; Відп. ред.

В. О. Панфілов. – Д. : Вид-во ДНУ ім. О. Гончара, 2009. – 164 c. – 1 CD-ROM (Електрон. текст. дані, 1 файл). – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)

0

Д79

Дубровіна, Любов Андріївна

Бібліотечна справа в Україні в ХХ столітті : Монографія / Л. А. Дубровіна,

О. С. Онищенко ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Ін-т рукопису. –

К., 2009. – 530 c. – 86 грн. 85 к.

Кільк. прим.: 1 (НМВ. – 1)

0

К53

Книга в Україні 1861-1917 : Матер. до репертуару укр. книги. Вип. 12, Ч. 1.

";О - От"; / Зібр.: С. Й. Петров, С. С. Петров; Наук. ред. В. Ю. Омельчук; Нац.

б-ка України ім. В. І. Вернадського НАН України. – К., 2009. – 671 c. – (Нац. бібліогр. України). – 50 грн. 35 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

К53

Книга в Україні 1861-1917 : Матер. до репертуару укр. книги. Вип. 12, Ч. 2. "; От - Ош"; / Зібр.: С. Й. Петров, С. С. Петров; Наук. ред. В. Ю. Омельчук;

Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського НАН України. – К., 2009. – 615 c. – (Нац. бібліогр. України). – 46 грн. 38 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

М19

Малолєтова, Ніна Іванівна

Міжнародний книгообмін Національної бібліотеки України імені

В. І. Вернадського 1918-2008. Започаткування. Становлення. Розвиток /

Н. І. Малолєтова, Р. Л. Красій ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. –

К., 2009. – 144 c. – 13 грн. 30 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

М48

Мельников Олександр Валерійович : Бібліогр. покажч. /

Уклад. О. М. Василишин. – Л. : Укр. акад. друкарства, 2009. – 78 c. – 2 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

М71

Міщук, Сергій Миколайович

Збирання та наукове описування рукописно-книжкової спадщини України (друга половина ХІХ - 30-ті роки ХХ ст.) / С. М. Міщук ; Відп. ред.

Л. А. Дубровіна. – К. : Полісся, 2009. – 380 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

Р82

Рубрикатор Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Розділ

";М Технологія деревини. Виробництва легкої промисловості, Поліграфічне виробництво. Фотокінотехніка";. Підрозділ ";М 9 Фотокінотехніка"; /

Авт. кол.: Н. О. Артюшенко, А. Г. Бровкін, С. В. Галицька та ін.; Гол. ред.

О. С. Онищенко;: Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського НАН України. –

К., 2009. – 227 c. – 34 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

0

С32

Сербін, Олег Олегович

Бібліотечно-бібліографічні класифікації: історична еволюція та сучасні тенденції розвитку : Монографія / О. О. Сербін ;

Нац. б-ка ім. В. І. Вернадського. – К., 2009. – 139 c. – 21 грн. 78 к.

Кільк. прим.: 2 (НМВ. – 2)

0

Ч-39

Человек большой души и таланта : Воспоминания коллег, друзей и близких / Под. ред. В. Ю. Пушкина, О. Н. Нефедовой. – Д. : НГУ, 2005. – 99 c. : ил. – Личности НГУ. Жизнь и творчество. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004 – Компютерна наука і технологія, застосування компютера

004.43=

93Ассемблер

А14

Абель, Питер

Ассемблер. Язык и програмирование для IBM PC. / П. Абель ;

Пер.с англ. под ред. С. М. Молявко. – К.; М. : Век+: ЭНТРОП, 2006. –

736 c. – (Классика программирования). – 44 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

004.056

А65

Андрианов, В. И.

";Шпионские штучки 2"; или как сберечь свои секреты /

В. И. Андрианов, А. В. Соколов. – С.Пб. : Полигон, 1997. – 272 c. –

7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.738

А86

Артанов, Борис

WEB-мастеринг без посторонней помощи : Учеб. пособ /

Б. Артанов. – М. : 100 книг. – 336 c. : ил. – (Без посторонней помощи). – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

004.43

Г54

Глинський, Ярослав Миколайович

Паскаль. TURBO PASCAL і DELPHІ. : Навч. посіб. для студ. нетехн. спец. вузів / Я. М. Глинський, В. Є. Анохін, В. А. Ряжська. –

4-те вид. – Л. : Деол, 2003. – 144 c. – Реком. МОНУ. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

004.382

Г55

Глушаков, Сергей Владимирович

Персональный компьютер : Учеб. курс / С. В. Глушаков,

И. В. Мельников. – М.;Х. : Фолио: АСТ, 2000. – 520 c. : ил. – (Домашняя б-ка). – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

004.43

К36

Керниган, Брайан В.

Язык программирования Си / Б. В. Керниган ; Д. Ритчи ; Пер.с англ. В. С. Штаркмана. – 3-е изд., испр. – СПб. : Невский диалект, 2003. –

352 c. : ил. – ((Б-ка программиста)). – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

004.43

К60

Колисниченко, Денис Николаевич

Профессиональное программирование на РНР /

Д. Н. Колисниченко. – С.Пб. : БХВ-Петербург, 2007. –

416 c. : ил + CD-ROM. – 55 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

004.43

Л55

Либерти, Джесс

Освой самостоятельно С++ за 21 день : Учеб. пособ.: Пер с англ. /

Д. Либерти. – 3-е изд. – М. : Изд..дом ";Вильямс";, 2001. –

816 c. : ил. – 45 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

004.43

Л61

Липпман, Стенли Б.

Основи праграммирования на С++. Серия С++In Depth, т.1 :

Пер. с англ. / С. Б. Липпман. – С.Пб. : Изд-ский дом ";Вильямс";, 2002. – 256 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.43

М30

Марченко, Александр Иванович

Программирование в среде TURBO PASKAL 7.0 /

А. И. Марченко, Л. А. Марченко ; Под ред. В. П. Тарасенко. –

8-е изд. – К. : Век+: Корона принт, 2004. – 464 c. – 45 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

004.43

М30

Марченко, Александр Иванович

Программирование в среде TURBO PASKAL 7.0. Учебный курс /

А. И. Марченко, Л. А. Марченко ; Под ред. В. П. Тарасенко. –

9-е изд. – К. : Век+: Корона-Ввек, 2004. – 464 c. – 46 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

004.43

Н50

Немнюгин, Сергей Андреевич

TURBO PASCAL : Учеб. для студ. и шк. стар. кл. /

С. А. Немнюгин. – СПб. : Питер, 2002. – 496 c. : ил. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

004

Н82

Норенков, Игорь Петрович

Содержание и информационная поддержка подготовки специалистов в области информатики и вычислительной техники /

И. П. Норенков. – М. : Новые технологии, 2009. – 32 c. – (Б-чка журн. ";Информ. технол.";. Прилож. к журн. ";Информ. технол.";. №9/2009). –

5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.43

П12

Павловская, Татьяна Александровна

С/С++ Программирование на языке высокого уровня : Учеб. для студ. вузов / Т. А. Павловская. – С.Пб. : Питер, 2009. – 461 c. –

(Учеб. для вузов). – 58 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

004.43

П12

Павловская, Татьяна Александровна

С/С++ Программирование на языке высокого уровня : Учеб. для студ. вузов / Т. А. Павловская. – С.Пб. : Питер, 2010. – 461 c. –

(Учеб. для вузов). – 66 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.451

П72

Препернау, Джоан

Windows Vista. Крок за кроком : Пер. с англ. / Д. Препернау,

Д. Кокс. – К. : Вид. група ВНV, 2008. – 304 c. : ілюстр. + СД. –

Укр. версія. – 40 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

004.43

С91

Сухарев, М. В.

Основы Delphi. Профессиональный подход : [Учеб. пособ.] /

М. В. Сухарев. – С.Пб. : Наука и Техника, 2004. – 600 c. : ил. –

32 грн. 45 к.; 55 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, УБП. – 1)

004.43

С91

Сухарев, Михаил

Turbo Pascal .Теория и практика программирования : [ Учеб. пособ. ] / М. Сухарев ; Под ред. М. В. Финкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб. : Наука и Техника, 2003. – 576 c. : ил. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

04(03)

Т49

Тлумачний термінологічний словник з інформаційних технологій. Англо-російсько-український / О. Г. Байбуз, О. П. Приставка,

Г. Л. Разумова та ін., За ред. М. В. Полякова. –

Д. : Вид-во ДНУ ім. О. Гончара, 2009. – 252 c. – 1 CD-ROM

(Електрон. текст. дані, 1 файл). – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)

004.43

Ф24

Фаронов, Валерий Васильевич

Delphi. Программирование на языке высокого уровня : Учеб. для вузов / В. В. Фаронов. – С.Пб. : Питер, 2008. – 639 c. : ил. –

(Учеб. для вузов). – 77 грн. 85 к.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

004.43

Ф24

Фаронов, Валерий Васильевич

Турбо Паскаль : Учеб. пособ. для вузов / В. В. Фаронов. –

С.Пб. : Питер, 2009. – 367 c. – (Учеб. пособ.). – 55 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

004.9

Ш93

Штрик, Александр Аркадьевич

Электронные технологии в деятельности органов государственной власти России: анализ и перспективы развития / А. А. Штрик. –

М. : Новые технологии, 2009. – 32 c. – (Б-чка журн. ";Информ. технол.";. Прилож. к журн. ";Информ. технол.";. №10/2009). – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.451

Щ96

Щупак, Юрий Абрамович

Win32 AP. Разработка приложений для Windows / Ю. А. Щупак. – С.Пб. : Питер, 2008. – 592 c. : ил. – (Б-ка программиста). –

160 грн. 30 к.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

004.738

Э-85

Эспозито, Дино

Microsoft AST. NET 2.0. Базовый курс. Мастер-класс : Пер. с англ. /

Д. Эспозито. – С.Пб. : Питер, 2007. – 688 c. : ил. – 155 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

01 – Бібліографія і бібліографічні покажчики. Каталоги

01(09)

П84

Професор Валентин Садовський / За ред. С. Шаблія. – Л. : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – 306 c. : порт. – (Постаті українського землезнання). –

15 грн. Кільк. прим.: 1 (Б5. – 1)

УДК 1 - ФIЛОСОФIЯ. ПСИХОЛОГIЯ

1(075.8)

А47

Алексеев, Петр Васильевич

Философия : Учебник / П. В. Алексеев, А. В. Панин ;

МГУ им . Ломоносова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2007. –

592 c. – (Классич. унив. учеб.). – 60 грн.

Кільк. прим.: 2 (УБП. – 2)

1

Д29

Делёз, Жиль

Складка. Лейбниц и барокко / Ж. Делёз ; Общ. ред. и послесл.

В. А. Подороги ; Пер.c фр. Б. М. Скуратова. – М. : Логос, 1998. – 264 c. – (Ecce homo). – 14 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

К65

Копилов, Володимир Олександрович

Влада і знання: генезис ідеї епістемократії : Монографія / В. О. Копилов. – Х. : НАУ ім. М. Є. Жуковського, 2009. – 514 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Л89

Львівський національний університет ім. Івана Франка

Вісник : Серія Філософські науки. Вип. 12 / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Л. : ЛНУ ім.І.Франка, 2009. – 268 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Н19

Назарчук, А. В.

Теория коммуникации в современной философии : [Учеб. пособ. для студ. , обуч. по спец. ";Философия";] / А. В. Назарчук. – М. : Прогресс-Традиция, 2009. – 320 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Н35

Національний технічний університет України ";Київський політехнічний інститут";

Вісник : Філософія. Психологія. Педагогіка. N 1 (22)/2008 / Національний технічний університет України ";Київський політехнічний інститут"; ;

Гол. ред. кол.: Б. В. Новіков. – К. : Політехніка, 2008. – 210 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Н35

Національний технічний університет України ";Київський політехнічний інститут";

Вісник : Філософія. Психологія. Педагогіка. N 2 (23)/2008 / Національний технічний університет України ";Київський політехнічний інститут"; ;

Гол. ред.кол.: Б. В. Новіков. – К. : Політехніка, 2008. – 150 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Н35

Національний технічний університет України ";Київський політехнічний інститут";

Вісник : Філософія. Психологія. Педагогіка. N3 (24) / 2008 / Національний технічний університет України ";Київський політехнічний інститут"; ;

Гол. ред.кол.: Б. В. Новіков. – К. : Політехніка, 2008. – 224 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

87

П48

Покровский, Никита

Ральф Уолдо Эмерсон : в поисках своей Вселенной / Н. Покровский. – Конкорд : Центр американских исследований, 1995. – 374 c. – 13 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВІЛ. – 1)

1(075.8)

С40

Система социологического знания : Учеб. пособ. / Сост. Г. В. Щёкин. –

4-е изд, стер. – К. : МАУП, 2001. – 208 c. – Реком. МОНУ. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1(03)

С69

Социальные коммуникации (теория, методология, деятельность) : Словарь-справочник / Авт. сост. В. А. Ильганаева. – Х. : КП ";Городская типография";, 2009. – 392 c. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

С76

Становище чоловіків в Україні : Круглій стіл 19.02.2009 р. / Ком. з питань прав людини, нац. меншин і міжнац. відносин. – К. : К. І. С., 2009. – 64 c. –

5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1(075.8)

Ф56

Філософія. Світ людини. : Курс лекцій: Навч. посіб. для вузів / Кер. авт. кол. В. Табачковський. – К. : Либідь, 2003. – 432 c. : ілюстр. – Реком. МОНУ. – 9 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

1

Х17

Халапсис, Алексей Владиславович

Метафизические факторы цивилизационной динамики : Дис. на соиск. науч. степ. д-ра философ. наук / А. В. Халапсис. – Д. : Б. и., 2008. –

431 c. + 2 автореферата. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

15– Психологія

15

А64

Ананьев, Борис Герасимович

О проблемах современного человекознания / Б. Г. Ананьев. – 2-е изд. – С.Пб. : Питер, 2001. – 272 c. – (Мастера психологии). – 19 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (Б5. – 1)

15

В40

Взаємозв'язок когнітивних та особистісних чинників у розвитку обдарованості : Монографія / Р. О. Семенова, Д. К. Корольов,

М. О. Мельник та ін. – К. : Педагогічна думна, 2008. – 144 c. : ілюстр., таблиці. – 5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

15

Д40

Джерела формування та історія утвердження предметної галузі української психології : Монографія / Авт.: С. В. Бондар, О. Т. Губко,

В. Т. Куєвда та ін. – К. : Педагогічна думка, 2008. – 224 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

15

К24

Карнеги, Дейл

Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично. Как перестать беспокоиться и начать жить / Д. Карнеги ;

Пер.с англ. З. П. Вольской, Ю. В. Семенова. – Д. : Сталкер, 2002. – 560 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

15(075.8)

К43

Кириленко, Т. С.

Психологія спорту. Регуляція психічних станів : Навч. посіб. /

Т. С. Кириленко. – К. : ІПО КУ ім. Т. Шевченка, 2002. – 112 c. –

7 грн. 93 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

К49

Клименко, Виктор Васильевич

Психомоторные способности юного спортсмена / В. В. Клименко. –

К. : Здоров'я, 1987. – 168 c. : ил. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

К59

Козлов, Николай Иванович

Формула успеха, или Философия жизни эффективного человека /

Н. И. Козлов. – М. : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2002. – 304 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

К67

Корнєв, М. Н.

Проблема групи та особистості у соціальній психології : Курс лекцій /

М. Н. Корнєв, В. М. Фомічова. – К. : ІПО КНУ ім. Т. Шевченка, 2004. –

224 c. – 20 грн. 55 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

К73

Коуплан, Рэйчел

Гипноз: практическое руководство / Р. Коуплан. – С.Пб. : Питер, 2000. – 288 c. – (Сам себе психолог). – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (Б5. – 1)

15(075.8)

Л47

Леонтьев, Алексей Николаевич

Деятельность. Сознание. Личность : Учеб. пособ. для вузов /

А. Н. Леонтьев. – М. : Смысл; Изд. центр ";Академия";, 2004. – 352 c. – (Высш. образ. Классическая учебная книга). – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (Б5. – 1)

15(075.8)

Л87

Лучинин, Алексей Сергеевич

Психодиагностика : Конспект лекций / А. С. Лучинин. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. – 256 c. – (Сессия без депрессии). – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (Б5. – 1)

15

М74

Мовчан, Михайло Миколайлвич

Самотність як феномен буття особистості : Монографія /

М. М. Мовчан. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 265 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15(075.8)

Н50

Немов, Роберт Семенович

Психология : Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений. В 3-х кн. Кн. 1. Общие основы психологии / Р. С. Немов. – 5-е изд. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 688 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (Б5. – 1)

15

П24

Пекелис, Виктор Давыдович

Твои возможности, человек! / В. Д. Пекелис ; 5-е изд., перераб. и доп. –

М. : Знание, 1986. – 272 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

Р82

Рубинштейн, Сергей Леонидович

Основы общей психологии : [Учебник] / С. Л. Рубинштейн. – СПб. : Питер, 2002. – 584 c. – (Мастера психологии). – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (Б5. – 1)

15

С17

Самошкіна, Любов Миколаївна

Психодіагностика : Навч. наоч. посіб. з мультимедійним курсом /

Л. М. Самошкіна ; За ред. Е. Л. Носенко. – Д. : Вид-во ДНУ ім. О. Гончара, 2009. – 448 c. – Реком. МОНУ, 1 CD-ROM (Електрон. текст. дані,

1 файл). – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)

15

С69

Соціально-психологічні чинники розуміння та інтерпретації особистого досвіду : Монографія / За ред. Н. В. Чепелєвої. – К. : Пед. думка, 2008. –

256 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

15(075.8)

С81

Столяренко, Людмила Дмитриевна

Основы психологии. Практикум / Л. Д. Столяренко. – 7-е изд. –

Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. – 704 c. – (Высшее образ.). – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

Ф86

Фрейд, Зигмунд

Очерки по психологии сексуальности : Монография / З. Фрейд. –

К. : Здоровья, 1990. – 144 c. – 9 грн.

Кільк. прим.: 1 (Б5. – 1)

15(075.8)

Ц56

Циба, Виталій Трохимович

Соціальна психологія : Навч. посіб. для вузів / В. Т. Циба,

Ю. Ж. Шайгородський. – Полтава : Дивосвіт, 2009. – 336 c. – Реком. МОНУ. – 20 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

Ч-44

Чепа, Мирослав-Любомир Андрійович

Етнопсихологічний вимір цивілізованого поступу : Монографія /

М. А. Чепа. – К. : Педагогічна думка, 2008. – 104 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

16– Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія логіки

16(075.8)

Г44

Гетманова, Александра Денисовна

Логика : Учеб. для вузов / А. Д. Гетманова. – 9-е изд., стер. – М. : Омега - Л, 2006. – 416 c. – Humanitas. Учеб. для высшей школы. – 42 грн.

Кільк. прим.: 1 (Б5. – 1)

УДК 2 — Релігія. Теологія

86

L75

Lindsay, Eleanor

The Healing Gift / E. Lindsay. – Melbourne : St.Augustine's Church, 1997. –

134 c. – 20 грн

Кільк. прим.: 1 (ВІЛ. – 1)

2(075.8)

В75

Воронянский, Александр Владимирович

Религиоведение : Учеб. пособ. / А. В. Воронянский, Ю. В. Зайончковский, О. И. Власенко. – Парус ТМ, 2007. – 512 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

2(075.8)

З-72

Знаменский, Петр Васильевич

История русской церкви ( учебное руководство ) / П. В. Знаменский. –

10-е изд., испр. – М. : Изд. Крутицкого подворья: Об-во любит. церкорвной истории, 2002. – 463 c. – (Матер. по ист. церкви. Кн. 10). – 34 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2(075.8)

Л82

Лубський, Володимир Іонович

Релігієзнавство : Підруч. для вузів / В. І. Лубський, В. І. Теремко,

М. В. Лубська ; За ред. В. І. Лубського. – К. : Академвидав, 2006. – 432 c. – (Альма-матер). – Затв. МОНУ. – 55 грн.

Кільк. прим.: 1 (Б5. – 1)

86

H44

Наука самоосознания. – Бхактиведанта Бук Траст, 1991. – 480 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВІЛ. – 1)

2(075.8)

Ч49

Черній, Анатолій Михайлович

Релігієзнавство : Підруч. для вузів / А. М. Черній. – 2-ге вид., допов. – К. : Академвидав, 2003. – 352. c. – (Альма-матер). – Затв. МОНУ. – 45 грн. 50к.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

УДК 3 - СУСПIЛЬНI НАУКИ. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

3(075.8)

П80

Прокоф'єва, К. А.

Історичне та літературне джерелознавство : Конспект лекцій /

К. А. Прокоф'єва ; Нац. металур. акад. України. – Д. : НМетАУ, 2009. –

52 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32 - Полiтика

32(4/8)

Г17

Гальчинський, Анатолій Степанович

Криза і цикли світового розвитку / А. С. Гальчинський. – К., 2009. – 392 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

Г54

Глоба, Оксана Євгенівна

Аналітичні центри як суб'єкти дослідження публічної політики : Дис. на здоб. наук. ступ. канд. політ. наук. / О. Є. Глоба. –

Д. : Б. в., 2009. – 202 c. + Автореферат. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

327

К48

Клець, Віктор Кирилович

Міжнародні відносини після Другої світової війни : Навч. посіб. /

В. К. Клець, Д. Л. Тесленко. – Д. : РВВ ДНУ, 2003. – 76 c. – 2 грн. 97 к.

Кільк. прим.: 26 (КСХ. – 5, УБГ. – 21)

32(477)

К78

Кращі приклади з практики проекту ";Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні ";Гідна Україна";. –

К. : Жовтень, 2009. – 100 c. : ілюстр. + СД. – 6 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

32(4/8)(075.8)

М29

Мартиненко, Анатолій Константинович

Міжнародні відносини 1945-1975 років : Навч. посіб. для вузів /

А. К. Мартиненко, Б. А. Мартиненко. – К. : Ліра, 2007. – 366 c. –

Реком. МОНУ. – 36 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

П14

Паламарчук, Максим Олександрович

Механізми народовладдя і внутрішньополітична безпека : Монографія / М. О. Паламарчук, О. В. Литвиненко. –

К. : Інтертехнологія, 2009. – 144 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

П16

Панарин, Александр Сергеевич

Политология : Учеб. пособ. для вузов / А. С. Панарин. –

М. : Гардарики, 2002. – 480 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

32(477)

С76

Стан корупції в Україні. Порівняльний аналіз загальнонаціональних досліджень 2007-2009 рр.( 25 травня 2009 р.) для Порогової програми Корпорації ";Виклики тисячоліття"; (МСС) /

Київ. міжнар. ін-т соціології. – К., 2009. – 48 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

32

Щ92

Щолокова, Ганна Володимирівна

Політична мова як чинник формування інтерсуб'єктивного політичного знання : Дис. на здоб. наук. ступ. канд. політ. наук /

Г. В. Щолокова. – Д. : Б. в., 2009. – 195 c. + Автореферат. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

33 – Економiка. Економiчна наука

33(075.8)

А23

Агапова, Ирина Ивановна

История экономических учений : Учеб. пособ. для студ. вузов экон. спец. / И. И. Агапова. – М. : Экономистъ, 2004. – 285 c. – (Homo Faber). – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

33(075.8)

Б87

Бревнов, А. А.

Основы экономической теории : Учеб. пособ. для вузов /

А. А. Бревнов. – 3-е изд. – Х. : ООО ";Одиссей";, 2006. – 512 c. – Реком. МОНУ. – 33 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

33

В55

Вишневська, Олена Олегівна

Феномен туризму у сучасному соціокультурному просторі : Монографія / О. О. Вишневська. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. – 296 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Д54

Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара

Вісник : Серія: Економіка, Вип. 3(1) / Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара ; Відп. ред. Н. І. Дучинська. – Д. : Вид-во ДНУ ім. О. Гончара, 2009. – 203 c. – 1 CD-ROM (Електрон. текст. дані, 32 файла). – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)

33С5(075)

З-12

Заблоцький, Богдан Федорович

Розміщення продуктивних сил України : Національна макроекономіка: Посібник / Б. Ф. Заблоцький. – К. : Академвидав, 2003. – 368 c. –

(Альма-матер). – 21 грн.

Кільк. прим.: 24 (УБП. – 20, КСХ. – 3, Б4. – 1)

331

К78

Кратт, Олег Адольфович

Теоретико-методологічні основи відтворення кваліфікованої робочої сили в регіоні : Брошура / О. А. Кратт, М. Г. Слоква, О. Ю. Будякова. – Д. : Юго-Восток, 2009. – 72 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6

М54

Методичні рекомендації до вивчення дисципліни ";Стратегічне управління"; для самостійної роботи студентів /

Уклад.: Л. М. Тимошенко, С. Е. Сардак; ДНУ ім. О. Гончара. Каф. екон. та упр. нац. господар. – Д. : РВВ ДНУ, 2009. – 32 c. – 3 грн. 27 к.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, Б5. – 7, Чз8. – 1)

33(075.8)

М86

Мочерний, Степан Васильович

Економічна теорія : Навч. посіб. для вузів / С. В. Мочерний. –

3-тє вид., допов. і перероб. – К. : Вид. центр ";Академія";, 2008. – 640 c. –

(Альма-матер). – Оеком. МОНУ. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

33(075.8)

М86

Мочерний, Степан Васильович

Основи економічної теорії : Навч. посіб. для студ. вузів /

С. В. Мочерний, О. А. Устенко. – 3-тє вид., стер. – К. : Вид. центр ";Академія";, 2009. – 504 c. – (Альма-матер). – Реком. МОНУ. – 45 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

336

М87

Мошенський, Сергій Захарович

Фондовий ринок та інституційне інвестування в Україні: вплив на інвестиційну безпеку держави : Монография / С. З. Мошенський. – Житомир : ЖДТУ, 2008. – 432 c. – 45 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6

Н35

Національний університет ";Львівська політехніка";

Вісник. № 649. Логістика / Національний університет ";Львівська політехніка"; ; Відп. ред. Є. В. Крикавський. – Л. : Вид-во Нац. ун-ту ";Львівська політехніка";, 2008. – 347 c. – 9 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33И(03)

О-75

Основы внешнеэкономических знаний : Словарь-справочник /

С. И. Долгов, В. В. Васильев, С. П. Гончаров и др. – М. : Высшая школа, 1990. – 432 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

331(075.8)

П88

Пуригіна, Ольга Георгіївна

Міжнародна міграція : Навч. посіб. для вузів / О. Г. Пуригіна,

С. Е. Сардак. – К. : Вид. центр ";Академія";, 2007. – 312 c. –

(Альма-матер). – Реком. МОНУ. – 30 грн., 40 грн.

Кільк. прим.: 2 (УБП. – 2)

33с6

С14

Сазонець, Ігор Леонідович

Корпоративне управління : Навч. посіб. / І. Л. Сазонець,

П. І. Сокуренко, Ю. В. Вдовиченко. – Д. : Вид-во ДНУ ім. О. Гончара, 2009. – 199 c. – 1 CD-ROM (Електрон. текст. дані, 1 файл). – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)

33с6(075.8)

С34

Сизоненко, В. О.

Фінансовий менеджмент : Навч. посіб. / В. О. Сизоненко. –

К. : ІПО КУ ім. Т. Шевченка, 2000. – 182 c. – 18 грн. 48 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(03)

С48

Словарь терминов рыночной экономики /

Под. ред. В. М. Питерского. – М. : Недра, 1994. – 336 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33И

С83

Стратегія виходу фірми на іноземний ринок ( на прикладі німецької компанії ";МЕТРО Кеш енд Кері"; : Монографія / Під заг. ред.

М, О. Джамана. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 122 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(477)

Ф79

Формування ринкової економіки в Україні : Наук. зб. Вип. 18. Проблеми економічної кібернетики / Відп. ред.С. М. Панчишин;

ЛНУ ім. І. Франка. – Л. : Інтереко, 2008. – 246 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с7(075.8)

Х19

Ханин, Игорь Григорьевич

Управление международной выставочной деятельностью : Учеб. пособ. для вузов / И. Г. Ханин, А. И. Падашуля. – Д. : Свидлер, 2007. – 410 c. – Реком. МОНУ. – 50 грн.; 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

33с6

Х65

Хміль, Федір Іванович

Основи менеджменту : Підруч. для вузів / Ф. І. Хміль. – 2-ге вид., випр. , допов. – К. : Академвидав, 2007. – 576 c. – (Альма-матер). –

45 грн. Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

335(075.8)

Ш78

Шоботов, Володимир Михайлович

Цивільна оборона : Навч. посіб. для вузів / В. М. Шоботов. – 2-ге вид. , перероб. – К. : ";Центр навч. л-ри";, 2006. – 438 c. – Реком. МОНУ. –

33 грн. Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

34 – Право. Юpиспуденція

34

Б82

Борденюк, Василь Іванович

Місцеве самоврядування та державне управління: конституційно-правові основи співвідношення та взвємодії : Монографія /

В. І. Борденюк. – К. : Парламент. вид-во, 2007. – 576 c. – 45 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

Г97

Гуцало, Марія Григорівна

Організація протидії сучасному тероризму : Навч. посіб. для студ., аспірантів, виклад. вузів / М. Г. Гуцало. – К. : Вид.-во Аратта, 2009. – 263 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(09)(075.8)

Д61

Дождев, Дмитрий Вадимович

Римское частное право : Учеб. для вузов, обуч. по спец. ";Юриспруденция"; / Д. В. Дождев ; Под общ. ред. В. С. Нерсесянца; Ин-т гос. и права РАН. Акад. прав. ун-т. – 2-е изд., изм. и доп. –

М. : НОРМА, 2006. – 784 c. – 47 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

34

Д70

Дослідження корупції в судовій системі України: суди загальної юрисдикції : Порівняльний аналіз нац. дослід. 2008-2009 рр. для Порогової програми Корпорації ";Виклики тисячоліття"; (МСС). –

К., 2008. – 78 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

34

З-19

Закони України: Про засади запобігання та протидії корупції";, ";Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень";, Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення"; :

Станом на 11 черв. 2009 р. (відпов. офіц. тексту). – К., 2009. – 64 c. –

3 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

34(075.8)

И17

Ивакина, Н. Н.

Культура судебной речи : Учеб. пособ. / Н. Н. Ивакина. –

Луганськ : БЕК, 1995. – 334 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К57

Кодекс України про адміністративні правопорушення : Наук.-практ. коментар / Р. А. Калюжний, А. Т. Комзюк, О. О. Погрібний та ін. –

2-ге вид. із змін. та допов. станом на 14.05.2008 р. – К. : Правова єдність, 2008. – 655 c. – 65 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К57

Кодекси України. Цивільний процесуальний кодекс України : Кодекс України від 18.03.04 № I6181V; Офіц.текст зі змін. та допов. станом на 15.12.2009. – К. : ФОРУМ, 2010. – 219 c. – (Кодекси України, №1 / 2010). – 54 грн. 05 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К61

Колпаков, Валерій Костянтинович

Докази та доказування в адміністративному судочинстві : Монографія / В. К. Колпаков, В. В. Гордєєв. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2009. – 127 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К69

Корупція в Україні. Загальнонаціональне дослідження стану корупції у сфері вищої освіти : Базове та повторне дослідження 2008 (грудень 2008) / Київ. ін-т соціальних дослід. та ін. – К., 2008. – 58 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

34

К84

Крупка, Ю. М.

Ліцензування господарської діяльності в Україні : Коментар законодавства. Судова практика / Ю. М. Крупка. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 304 c. – (Бюл. законодав. і юрид. практики України

№ 1/2010). – 32 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Л64

Литвин, Олександр Петрович

Кримінально-правова охорона екологічної й громадської безпеки та безпеки здоров'я населення України : Монографія / О. П. Литвин. –

К. : ВПЦ АМУ, 2008. – 457 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Л68

Лобіювання в Україні та за кордоном: досвід, проблеми і перспективи : Інформ.-аналіт.матер. до круглого столу

26 лютого 2009 р., м. Київ. – К., 2009. – 36 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

М17

Максименко, Сергей Валерьевич

Миграционная политика современного государства ( концептуально-правовой анализ ) : Монография / С. В. Максименко. –

О. : Астропринт, 2009. – 464 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(477)

М75

Молдаван, Валеріан Васильович

Судоустрій України : Навч. посіб. / В. В. Молдаван. – К. : Алерта, 2007. – 215 c. – Реком. МОНУ. – 17 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

34(075.8)

М75

Молдован, В. В.

Судоустрій України : Навч.-метод. комплекс / В. В. Молдован,

А. В. Молдован. – К. : ІПО КНУ ім. Т. Шевченка, 2000. – 237 c. –

15 грн. 75 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

О-75

Основи правознавства : Навч. посіб. / Кол. авт.: Т. М. Барабаш,

М. В. Глух, Т. В. Данченко та ін. – К. : КНТ, 2009. – 408 c. – Реком. МОНУ. – 32 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

34(075.8)

О-75

Основы правоведения Украины : Учеб. пособ. / Авт. кол.:

С. В. Кивалов, П. П. Музыченко, Н. Н. Крестовская и др. –

Х. : Одиссей, 2005. – 384 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

34

П68

Права та свободи людини і громадянина : (Матер. до Всеукр. тижня права у Дніпропетровському нац. ун-ті ім. О. Гончара

7-13 грудня 2009 р.) / Уклад.: О. Л. Соколенко, О. П. Литвин,

Ю. О. Левенець. – Д., 2009. – 35 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П78

Проблеми законності : Акад. зб. наук. праць. Вип. 101 /

Відп. ред. В. Я. Тацій. – Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2009. – 280 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П78

Проблеми законності : Акад. зб. наук. праць. Вип. 102 /

Відп. ред. В. Я. Тацій. – Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2009. – 280 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Р45

Реформа публічного управління в Україні: виклики, стратегії, майбутнє : Монографія / Відп. ред. І. А. Грицяк; Нац. акад. держупр. при Президентові України. – К. : К.І.С., 2009. – 240 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(09)

Р51

Римское частное право : Учебник / Под ред. И. Б. Новицкого и

И. С. Перетерского. – М. : Юриспруденция, 2008. – 464 c. – 29 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

34(09)

Р51

Римское частное право : Учебник / Под ред. И. Б. Новицкого и

И. С. Перетерского. – М. : Юристь, 2004. – 544 c. – (institutiones). –

23 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

34

С13

Савченко, Леся Анатоліївна

Правові проблеми процесу фінансового контролю : Монографія /

Л. А. Савченко, О. П. Мельник. – К. : КиМУ, 2009. – 236 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

С34

Сидорчук, Леонід Андрійович

Місцеве самоврядування у сфері забезпечення правопорядку ( національний та міжнародний досвід) : Монографія /

Л. А. Сидорчук. – К. : КиМУ, 2009. – 220 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

С49

Слухання у Комітеті на тему: ";Антикорупційні аспекти забезпечення прозорості у публічному секторі"; / Ком. ВР України з питань боротьби з орг. злочин. та корупцією. – К. : СПД Москаленко О. М., 2009. –

128 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

С89

Суд, правоохоронні та правозахисні органи України : Підручник / Відп. ред. В. Т. Маляренко. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 352 c. –

Затв. МОНУ. – 27 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

34(075.8)

С89

Судебные и правоохранительные органы Украины : Учеб. пособ. для студ. юрид. спец. вузов / Под ред. А. С .Васильева, Е. Л. Стрельцова. –

5-е изд. – Х. : Одиссей, 2006. – 304 c. – Реком. МОНУ. – 21 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

34(075.8)

Т33

Теория государства и права : Учеб. для вузов / Под ред.

В. М. Корельского и В. Д. Перевалова. – 2-е изд., изм. и доп. –

М. : Норма: Норма - Инфа - М, 2002. – 616 c. – 24 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

34(075.8)

Т33

Теорія держави і права : Навч. посіб. / В. М. Субботін, О. В. Філонов,

Л. М. Князькова та ін. – К. : Знання, 2005. – 327 c. –

(Вища освіта ХХІ століття). – 27 грн.

Кільк. прим.: 3 (УБП. – 3)

34(075.8)

Т78

Трудове право України : Акад. курс.:Підруч. для вузів /

За ред. П. Д. Пилипенка. – 3-тє вид., перероб. та допов. –

К. : Вид. Дім ";Ін Юре";, 2007. – 536 c. – Затв. МОНУ. – 43 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

Ц58

Цивільне право України : Навч. посіб. для вузів /

За ред. І. А. Бірюкова, Ю. О. Заіка. – 2-ге вид., зі змін. – К. : Істина, 2004. – 224 c. : ілюстр. – Реком. МОНУ. – 9 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Ш70

Шляхи подолання рейдерства: удосконалення законодавства та посилення реагування правоохоронних органів на протиправні дії його організаторів і виконавців : Матер. комітет. слухань, проведених

17 вересня 2008 р. / Програма сприяння Парламенту ІІ. – К., 2008. –

196 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

Ш95

Шульженко, Ф. П.

Історія політичних і правових вчень : Підруч. / Ф. П. Шульженко. –

К. : Юрінком Інтер, 2007. – 464 c. – Реком. МОНУ. – 23 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

37 – Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

378

В43

Викладання психолого-педагогічних дисциплін у технічному університеті: методологія, досвід, перспективи : Тези VI Міжнар. наук.-метод. конф. (13-14.10.2009, Київ, Україна) / За наук. ред.

О. В. Винославської, Г. В. Ложкіна. – К. : Азимут-Україна, 2009. – 104 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

В54

Витоки педагогічної майстерності : Зб. наук. праць. Вип. 6 /

Гол. ред. В. О. Пащенко; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2009. – 314 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37(076)

Г97

Гуцан, Леся Андріївна

Світ професій : Метод. посіб. для вчителів / Л. А. Гуцан. –

К. : Педагогічна думка, 2008. – 88 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

37

Д54

Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара

Вісник Т. 17, № 9/1 : Серія: Педагогіка і психологія, Вип. 15 / Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара ; Відп. ред. Є. Л. Носенко. – Д. : Вид-во ДНУ ім. О. Гончара, 2009. – 200 c. –

1 CD-ROM (Електрон. текст. дані, 1 файл). – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)

37

З-33

Запорізька державна інженерна академія

Гуманітарний вісник : Зб. наук. праць. Вип. 37 / Запорізька державна інженерна академія ; Гол. ред. В. Г. Воронкова. – Запоріжжя : Вид-во ЗДІА, 2009. – 243 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

К78

Кратт, Олег Адольфович

Сегментація ринку послуг вищої освіти: використання системного підходу : Монографія / О. А. Кратт, М. Г. Слоква. – Донецьк : Юго-Восток, 2005. – 292 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

Л89

Львівський національний університет ім. Івана Франка

Вісник : Серія педагогічна. Вип. 25. Ч. 4 / Львівський національний університет ім. Івана Франка ; Гол. ред.Т. Кошманова. –

Л. : ЛНУ ім.І.Франка, 2009. – 332 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37(075.8)

М21

Малюга, Юрий Ярославович

Культурология : Учеб. пособ. / Ю. Я. Малюга. – 2-е изд., доп. и испр. – М. : Инфра-М, 2004. – 333 c. – (Высш. образ.). – 11 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

М34

Материалы круглого стола ";К истокам космического мышления. Приднепровье в общемировой сокровищнице культурно--исторического наследия планеты. – Д. : ООО ";Инновация";, 2009. – 86 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

37

М77

Моніторинг рівня навчальних досягнень з використанням Інтернет-технологій : Монографія / За ред. В. Ю. Биков, Ю. М. Богачков,

Б. О. Жук. – К. : Пед. думка, 2008. – 128 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

37(076)

П84

Профорієнтаційна робота зі школярами в умовах профільного навчання : Наук.-метод. посіб. для вчителів / Авт.: О. В. Мельник, І. Л. Уличний. –

К. : Педагогічна думка, 2008. – 128 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

378

П86

Психофізіологічне забезпечення готовності студентів до педагогічної діяльності : Монографія / За ред. О. М. Кокуна. – К. : Педагогічна думка, 2008. – 296 c. – 8 грн. Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

378

С78

СТАТУТ Державного вищого навчального закладу. Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара (нова редакція) :

Затв. МОНУ. – Д. : Вид-во ДНУ, 2008. – 42 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

37

Т33

Тенденції реформування загальної середньої освіти у країнах Європейського Союзу : Монографія. Ч. 1 / За ред. Н. М. Лавриченко. –

К. : Педагогічна думка, 2008. – 146 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)Скачать документ

Похожие документы:

 1. Дн і пропетровський нац i ональний ун i верситет наукова б i бл i отека

  Документ
  Дніпропетровський нацiональний унiверситетНауковабiблiотека БЮЛЕТЕНЬ № 10 ... Технiка в цiлому 629.76 Д54 Дніпропетровськийнаціональний університет ім. О. Гончара Ві ... ка. Вип. 13. Т.1. / Дніпропетровськийнаціональний університет ім. О. Гончара ; Ві ...
 2. Дн і пропетровський нац i ональний ун i верситет наукова б i бл i отека

  Документ
  Дніпропетровський нацiональний унiверситетНауковабiблiотека БЮЛЕТЕНЬ № 9 HОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛIТЕРАТУРИ У ВЕРЕСНІ ... Ужгородський національний університет Науковий вісник : Сер.: Філологія. Вип. 20 / Ужгородський національний ун ...
 3. Дн і пропетровський нац i ональний ун i верситет наукова б i бл i отека бюлете н ь № 1 h ових надходжень л i тератури

  Документ
  Дніпропетровський нацiональний унiверситетНауковабiблiотека БЮЛЕТЕНЬ № 1 HОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛIТЕРАТУРИ У ... 1) 33 З-12 Заблоцький, Богдан Федорович Національна економіка : Підруч. для студ ... Л67 Лишиленко, Василь Іванович Регіональна економіка : Підруч. ...
 4. H ових надходжень л i тератури

  Документ
  37 Дніпропетровський нацiональний унiверситетНауковабiблiотека БЮЛЕТЕНЬ № 2 HОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ... 34 З-41 Збірник наукових праць Національної академії державного управління ... Національний аграрний університет Науковий вісник. Вип. 129 / Національний ...
 5. Біржа проектів для донорів можливості фінансування (за підтримки міжнародного фонду “відродження”)

  Конкурс
  ... СНІД, а саме, у м. Києві, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській областях та ... у Києвi, Науково-технiчна бiблiотекаНаціональний Технiчний Унiверситет України "КПI" ... СНІД, а саме, у м. Києві, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській областях та ...

Другие похожие документы..