Главная > Документ


1 Грушевський М. Спомини // Київ. 1989. № 10. - С. 137.

2 Там само. - С. 129.

3 Винниченко В. Відродження нації. – Ч. І. – С. 257.

1 Українська Центральна Рада: Документи і матеріали: У 2-х т. Київ, 1996. Т. І. С. 157.

1 Там само. С. 158.

2 Там само. – С. 131-132.

3 Христюк П. Замітки і матеріали... Т. І. С. 81.

4 Грушевський М. Ілюстрована історія України... С. 136-137.

1 Там само. – С. 137.

1 Христюк П. Замітки і матеріали... Т. І. С. 91.

2 Грушевський М. Ілюстрована історія України. С. 129.

3 Винниченко В. Відродження нації. Ч. І. С. 273-275.

4 Грушевський М. Ілюстрована історія України... С. 548; Христюк П. Замітки і матеріали... Т. І. С. 92.

1 Дорошенко Д. Історія України 1917-1923 рр. Ужгород, 1932. – Т. І. – С. 110.

2 Там само. – С. 113.

3 Грушевський М. Спомини. Київ. 1989. № 10. С. 130.

4 Див.: Аврех А.Я. Масони і революція. М., 1990. С. 12-67; 133-197.

1 Грушевський М. Спомини. Київ. 1989. № 9. С. 132-133.

2 Там само. С. 133.

1 Летопись революции. 1927 - № 4. – С. 23.

2 Первый Всероссийский съезд Советов робочих и солдатських депутатов. Москва, Ленинград. 1930. Т. І.

1 Церетелі І. Воспоминания о Февральской революции. Париж, 1963. – Кн. 2. – С. 127.

1 Грушевський М. Спомини // Київ. 1989. № 10. С. 144.

2 Там само.

1 Винниченко В. Відродження нації. Ч. І. С. 284-286.

2 Грушевський М. Спомини // Київ. 1989. № 10. С. 144.

3 1917 год на Киевщине. Хроника событий. С. 143-147; Киевская мысль. 1917. 1 июля.

4 1917 год на Киевщине. Хроника событий. С. 145; Винниченко В. Відродження нації. Ч. І. С. 289-292.

1 Дорошенко Д. Історія України. 1917-1923 рр. Т. І. С. 113-114.

2 Киевская мисль. 1917. 4 июля (Утр. выпуск).

1 Там само.

2 Там само.

1 Вісті з Української Центральної Ради 1917. - № 10.

2 Там само. С

1 Там само.

2 Там само.

3 Христюк П. Замітки і матеріали. Т. І. С. 94.

1 Там само. С. 94-95.

2 Грушевський М. Українська Центральна Рада та її Універсали: Перший і Другий. К., 1917. С. 16.

3 Дорошенко Д. Історія України. 1917-1923 рр. Т. І. С. 116-117.

4 Грушевський М. Спомини. Київ. 1989. № 10. С. 145; Винниченко В. Відродження нації. Ч. І. С. 290-292.

1 Дорошенко Д. Історія України. 1917-1923 рр. Т. І. С. 117.

2 Там само. С. 117-118.

1 Там само. С. 116.

2 Там само.

1 Див.: Солдатенко В.Ф., Солдатенко І.В. Виступ полуботківців у 1917 р. Спроба хронікально-документальної реконструкції подій. Український історичний журнал, 1993. - № 9. – С. 3-20; 1993. № 7-8. – С. 17-29.

2 Вісті з Української Центральної Ради. - № 11-12. – 1917 р. – Червень.

1 Киевская мысль. Вечерний выпуск, 1917. – 8 июля.

2 Там само.

3 Цит. за: Деникин А. Очерки русской смуты // Вопросы истории, 1990. - № 10. – С. 108-109.

1 Там само. – С. 105-110.

2 Вісті з Української Центральної Ради. - № 11-12. – 1917 р. – Червень.

1 Киевская мысль. Вечерний выпуск, 1917. 8 июля.

2 Падалка М. Виступ полуботківців 4-6 1917 р. в м. Києві на фоні політичної ситуації того часу. – Львів, 1921. – С. 8.

3 Там само.

1 Вісті з Української Центральної Ради. - № 11-12. – 1917 р. – Червень; Нова Рада, 1917 р. – 23 червня.

2 Там само.

1 Там само.

2 Там само.

1 Там само.

2 Там само.

1 Там само.

1 Там само. – Киевская мысль. Вечерний выпуск. 1917. – 8 июля.

2 Киевская мысль. Вечерний выпуск. 1917. – 5 и 20 июля.

3 Робітнича газета. – 1917. – 23 червня.

1 Робітнича газета, 1917. – 28 червня.; Народна Воля, 1917. – 28 червня (11 липня).

2 Там само.

3 Робітнича газета, 1917. – 29 червня.

1 ЦДАВО України. – Ф. 1115. Оп. І. Спр. 21. Арк. 17.

2 Там само. – Арк. 18.

3 Там само. – Арк. 19.

1 Вісті з Української Центральної Ради. - № 17. – 1917 р. – Жовтень.

2 Там само.

1 Падалка М. Назв. праця. – С. 9-10.

1 Там само. С. 10.

2 Грушевський М. Спомини // К., 1989. - № 10. – С. 146.

1 Дорошенко Д. Назв. праця. – С. 365.

2 Бош Е. Год борьбы. Борьба за власть на Украине с апреля 1917 г. до немецкой оккупации. – М-Л., 1925. – С. 19; Изд. 2-е. – К., 1989. С. 40.

3 ЦДАВО України. – Ф. 1759. Оп. 4. Спр. 1688. Арк. 43 зв.

4 Там само.

5 Знаменський О. Назв. праця. – С. 168-169.

1 Перемога Великої Жовтневої соціалістичної революції на Україні. – с. 28.

2 Знаменський О. Назв. праця. – С. 169.

3 Падалка М. Назв. праця. – С. 13.

4 Мілюков П. История Второй русской революции. – Т. І. – Вып. 2. – София, 1922. – С. 80-81.

5 Дорошенко Д. Назв. праця. – С. 365.

1 Там само.

2 1917 год на Киевщине. Хроника событий. – С. 153-154.

3 Див.: Збаразький С. Крути. До 40-річчя Великого Чину. – 29 січня 1958 р. – Мюнхен – Нью-Йорк, 1958. – С. 52-53.

1 Мілюков П. Назв. праця. – С. 81.

2 Там само.

3 Падалка М. Назв. праця. – С. 9.

4 Киевская мысль. Вечерний выпуск., 1917. - 20 июля.

1 Мілюков П. Назв. праця. – С. 81.

2 Там само. – С. 79.

1 Там само. – С. 80.

2 Грушевський М. Назв. праця. – С. 146.

3 Вісник Українського військового генерального комітету. - № 3-4. – 1917. – Червень; Грушевський М. Спомини // К., 1989. - № 10. – С. 122-123; Винниченко В. Назв. праця. – С. 199-200.

1 Мілюков П.Н. Назв. праця. – С. 80-81.

1 Цит. за: Дорошенко Д. Назв. праця. – С. 359.

1 Мірчук П. Микола Міхновський. Апостол української державності. – Філадельфія, 1960. – С. 87-88.

2 Грушевський М. Спомини // К., 1989. - № 9. – С. 110, 111, 124, 133, 134 та інш.

3 Мірчук П. Назв. праця. – С. 86.

4 Падалка М. Назв. праця. – С. 7.

1 Там само. – С. 88.

2 Гетьман П. Скоропадський. Спомини // К., 1992. – С. 81.

1 Киевская мысль. Вечерний выпуск., 1917. 5 июля.

1 Робітнича газета. 1917. – 6 липня.

2 ЦДАВО України. Ф. 1759. Оп. 4. Спр. 1688. Арк. 13.

3 Знаменський О. Назв. праця. – С. 169.

4 Дорошенко Д. Назв. праця. – С. 367; Грушевський М. Назв. праця. – С. 147; Падалка М. Назв. праця. – С. 68.

5 Мілюков П. Назв. праця. – С. 82.

1 Киевская мысль. Вечерний выпуск, 1917. – 5 июля.

2 Там само.

3 Там само.

4 Там само.

1 Грушевський М. Назв. праця. – С. 147.

2 ЦДАВО України. – Ф. 1759. Оп. 4. Спр. 1688. Арк. 13.

3 Знаменський О.Н. Назв. праця. – С. 168.

1 Дорошенко Д. Назв. праця. – С. 367.

1 Падалка М. Назв. праця. – С. 11.

2 Знаменський О. Назв. праця. – С. 170.

3 Там само: ЦДАВО України. – Ф. 1759. Оп. 4. Спр. 1688. Арк. 68.

4 Мілюков П. Назв. праця. – С. 82; Оберучев К. Воспоминания. – Нью-Йорк, 1930. – С. 289.

1 Дудко Ф. День 5 липня 1917 року у Києві. – Календар „Червона Калина”. - 1937. – С. 58-59.

2 Там само.

1 Киевская мысль. Вечерний выпуск. 1917. – 5 июля.

2 Робітнича газета. 1917. – 6 липня.

3 Вісник Українського військового генерального комітету. - № 5-6. – 1917. – липень.

1 1917 год на Киевщине. Хроника событий. – С. 154; ЦДАВО України. – ф. 1759. Оп. 4. Спр. 1688. Арк. 13.

2 Робітнича газета. 1917. – 6 липня.

1 Робітнича газета. 1917. – 5 липня.

2 ЦДАВО України. – Ф. 1759. Оп. 4. Спр. 1688. Арк. 13.

3 1917 год на Киевщине. Хроника событий. - С. 154.

1 Киевская мысль. Вечерний выпуск. 1917. – 5 июля.

2 Грушевський М. Спомини // К., 1989. - № 10. – С. 146.

3 Варгатюк П. Л., Солдатенко В. Ф., Шморгун П. М. В огне трех революцій. – С. 387-388.

1 Голос соціал-демократа. К., 1917. – 6 июля.

2 Бош Є. Назв. праця. – С. 38.

1 Там само. – С. 39.

2 Киевская мысль. Вечерний выпуск. 1917. – 5 июля.

1 Бош Є. Назв. праця. – С. 40.

2 Робітнича газета. 1917 р. – 6 липня.

3 Бош Є. Назв. праця. – С. 40.

4 ЦДАВО України. – Ф. 1759. Оп. 4. Спр. 1688. Арк. 35.

1 Киевская мысль. Вечерний выпуск. 1917. – 6 июля.

2 Нова Рада. 1917. – 8 липня; Киевская мысль. Вечерний выпуск. 1917. – 6 июля.

3 ЦДАВО України. – Ф. 1759. Оп. 4. Спр. 1688. Арк. 35, 36, 64.

1 1917 год на Киевщине. Хроника событий. – С. 154.

2 Киевская мысль. Вечерний выпуск. 1917. – 5 июля.

3 1917 год на Киевщине. Хроника событий. – С. 155.

4 Киевская мысль. Вечерний выпуск. 1917. – 6 июля.

5 Киевская мысль. Вечерний выпуск. 1917. – 5 июля.

1 Вісник Українського військового генерального комітету. - № 5-6. 1917. – липень.

1 Вісті з Української Центральної Ради № 11-12. 1917. – жовтень.

2 Вісник Українського військового генерального комітету. - № 5-6. 1917. – липень; Робітнича газета, 1917. – 6 липня.

1 Киевская мысль. Вечерний выпуск. 1917. – 6 июля; Робітнича газета. 1917. – 7 липня.

2 Нова Рада. 1917. 8 липня.

3 Там само.

1 Киевская мысль. Вечерний выпуск. 1917. – 6 июля.

2 Там само.

3 Там само.

1 Нова Рада. 1917. 6 липня.

2 Киевская мысль. Вечерний выпуск. 1917. – 6 июля.

3 Там само.

4 Киевская мысль. Вечерний выпуск. 1917. – 6 и 14 июля.

1 Киевская мысль. Вечерний выпуск. 1917. – 7 июля.

2 Там само. – 8 июля.

3 Там само. – 6 июля.

4 Там само. – 7 июля.

1 Нова Рада. 1917. – 8 липня.

1 Там само. Робітнича газета. 1917. – 10 липня.

2 Нова Рада. 1917. – 8 липня.

3 Киевская мысль. Вечерний выпуск. 1917. – 8 июля.

1 Робітнича газета. 1917. 10 липня.; Нова Рада. 1917. 8 липня.

2 Киевская мысль. Вечерний выпуск. 1917. – 8 июля.

3 Там само.

4 Там само.

5 Голос социал-демократа. 1917. 8 июля.

1 Майоров М. Из истории революционной борьбы на Украине (1914-1919). К., 1922. – С. 47.

2 Майоров М. Из истории революционной борьбы на Украине (1914-1919). К., 1922. – С. 47.

3 Там само.

1 Грушевський М. Назв. праця. – С. 148.

2 Голос социал-демократа. 1917. – 8 июля.

3 ЦДАВО України. – Ф. 2592. Оп. І. Спр. 2. Арк. 2.

4 Там само.

1 Там само.

2 Нова Рада. 1917. 11 липня.

1 Киевская мысль. Вечерний выпуск., 1917. – 20 июля.

2 Там само.

1 Там само.

2 Там само.

1 Робітнича газета. 1917. – 7 липня; Вісник Українського військового генерального комітету. - № 5-6, 1917. – липень.

2 Робітнича газета. 1917. - 6 липня.

1 Там само.

2 Там само.

1 Робітнича газета. 1917. - 7 липня.

1 Там само.

2 Там само.

1 Робітнича газета. 1917. – 10 липня.

2 Мірчук П. Назв. праця. – С. 93.

3 Курас І., Турченко Ф., Геращенко Т. М.І.Міхновський: постать на тлі епохи. – Український історичний журнал, 1992. - № 10-11. – С. 70; Горелов М. Перший український державник. – Рада, 1992. – 8 травня.

1 Щусь О.І. Всеукраїнський військовий з'їзд. С. 39.

2 Народна воля, 1917. – 12 липня.

1 Дорошенко Д. Назв. праця. – С. 368.

2 Майоров М. Назв. праця. – С. 47-48.

3 Вісник Українського військового генерального комітету, 1917. – 15 вересня. № 14-15.

4 Грушевський М. Назв. праця. – С. 148.

5 Вісник Українського військового генерального комітету, 1917. – 15 жовтня, № 18.

1 Капелюшний В. П. Назв. праця. – С. 128-129.

2 Див.: Український національно-визвольний рух. Березень-листопад 1917 року. Документи і матеріали. –К., 2003. – С. 532-539, 960.

1 Грушевський М. Спомини // Київ. – 1989. - № 10. – С. 116-117.

1 Винниченко В. Відродження нації. – Ч. 1. – С. 325-328.

1 Нова Рада. - 1917. - 8 верес.

2 Там само.

1 Грушевський М. Спомини // Київ, 1989. - № 10. - С. 118.

2 Верстюк В. Українська Центральна Рада. - С. 90.

1 Там само.

2 Там само.

3 Див.: Солдатенко В.Ф. Єврейське представництво в Центральній Раді // Єврейське населення Півдня України: історія та сучасність. Тези до наукової конференції 19-20 листопада 1992 р. - Запоріжжя, 1992. - С. 54-56.

1 Христюк П. Замітки і матеріали... Т. І. С. 95.

1 Дорошенко Д. Історія України. 1917-1923 рр. Т. І. С. 118-119.

2 Там само. С. 119.

3 Див.: Грищенко А. П. Українські робітники на шляху творення національної держави (І Всеукраїнський робітничий з’їзд 11-14 (24-27 липня 1917 р.). Київ, 1992. С. 6.

1 Робітнича газета. 1917. 13 лип.

2 Нова Рада. – 1917. – 12 лип.

1 Там само.

2 Див.: Гриценко А. П. Назв. праця. - С. 14-22.

3 Христюк П. Замітки і матеріали... – Т. 1. – С. 102.

1 Там само.

2 Українська Центральна Рада. - Т. І. - С. 181.

1 Там само. С. 181-182.

2 Там само. С. 182.

1 Дорошенко Д. Історія України. – 1917-1923 рр. – Т. 1. - С. 127.

2 Там само. С. 126.

1 Киевская мысль. - 1917. - 6 авг.

2 Дорошенко Д. Історія України. 1917-1923 рр. - Т. І. - С. 130.

1 Винниченко В. Відродження нації. - Ч. І. - С. 130.

1 Дорошенко Д. Історія України. 1917-1923 рр. - Т. І. - С. 130.

2 Там само.

1 Винниченко В. Відродження нації. - Ч. І. - С. 336-337.

2 Грушевський М. Спомини // Київ. - 1989. - № 10. - С. 121.

1 Українська Центральна Рада. Т. І. С. 249-250.

2 Христюк П. Замітки і матеріали... - Т. І. - С. 119.

1 Грушевський М. Спомини // Київ. - 1989. - № 10. - С 125-126.

1 Христюк П. Замітки і матеріали... - Т. І. - С. 117-118.

1 Грушевський М. Спомини // Київ. - 1989. - № 10. - С 123.

2 Українська Центральна Рада. - Т. І. - С. 252.

1 Дорошенко Д. Історія України. 1917-1923 рр. - Т. І. - С. 133.

2 Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє-минуле. - Львів, 1923. - Ч. ІІ. - С. 8-9.

1 Грушевський М. Спомини // Київ. 1989. - № 10. - С 128.

2 Дорошенко Д. Історія України. 1917-1923 рр. - Т. І. - С. 135.

1 Грушевський М. Спомини // Київ. - 1989. - № 10. - С 129.

2 Винниченко В. Відродження нації. - Ч. І. - С. 342-343.

1 Грушевський М. Спомини // Київ. 1989. - № 10. - С 129-130.

1 Дорошенко Д. Історія України 1917-1923 рр. Т. І. С. 136-138.

2 Українська Центральна Рада. Т. І. С. 26, 264, 265.

3 Винниченко В. Відродження нації. Ч. І. С. 320-321, 344-345.

4 Грушевський М. Спомини // Київ. 1989. № 10. С 114, 127-128, 130.

1 Там само. – С. 114-115, 131-133.

2 Див.: Левицький К. Історія визвольних змагань галицьких українців з часу світової війни. 1914-1918. - Львів, 1930. - С. 566-567, 570-571, 577, 581-582, 607.

3 Там само. – С. 114-115, 131-133.

1 Винниченко В. Відрдження нації. - Ч. І. - С. 345-346.

2 Христюк П. Замітки і матеріали... - Т. І. - С. 121.

1 Кедровський В. Українізація в російській армії // Укр. Історик. 1967. - № 3-4. - С. 75.

1 Винниченко В. Щоденник // Київ. 1990. № 9. С. 118-119.

1 Дорошенко Д. Історія України. 1917-1923 рр. - Т. І. - С. 145, 370.

2 Революционное движение в русской армии. 27 февраля – 24 октября 1917 года: Сб. документов. - Москва, 1968. С. 346, 356-357, 510.

3 Шанковський Л. Українська армія в боротьбі за державність. Мюнхен, 1958. - С. 36.

1 Дорошенко Д. Історія України. 1917-1923. Т. І. - С. 375-376.

2 Революционное движение в русской армии... - С.512; Шанковський Л. Українська армія... - С. 22.

3 Савченко В. Український рух у російських частинах у 1917 та 1918 рр. // За державність (Каліш). - 1934. Зб. 4. - С. 48-61.

1 Дорошенко Д. Історія України. 1917-1923. - Т. І. - С. 358-359.

2 Науменко Ю. На переломі (Причинки до історії українізації частин в рос. Армії. Луцьк-Рівне в 1917 р.) // За державність. - 1935. - Зб. 5. - С. 188.

1 Вісник Українського Генерального військового комітету. - 1917. - № 18.

2 Дорошенко Д. Історія України. 1917-1923. - Т. І. - С. 370.

3 Там само.

4 Вісник Українського Генерального військового комітету. - 1917. - № 19-20.

5 Нова Рада. - 1917. - 2, 7 верес., 11 жовт. та ін.

1 Там само. - 1917. - 20 верес.

2 Кедровський В. Українізація... // Укр. історик. - 1967. - № 3-4. - С. 74.

1 Винниченко В. Відродження нації. - Ч. І. - С. 198.

2 Прохода В. Симон Петлюра. // Табор. - 1936. - № 28-29. - С. 12.

1 Дорошенко Д. Історія України. - 1917-1923 рр. - Т. І. - С. 62.

2 Кедровський В. Українізація... // Український історик. - 1967. - № 3-4. - С. 76.

3 Мазепа І. Україна в огні й бурі 1917-1921. Мюнхен, 1951. - Т. І. - С. 29.

4 Енциклопедія Українознавства: В 2 т. Париж, Нью-Йорк, 1949. - Т. І. - С. 59.

1 Там само. - С. 507.

2 Субтельний О. Україна: історія. - Київ, 1991. - С. 303.

3 Дорошенко Д. Історія України. 1917-1923 рр. - Т. І. - С. 77-78.

4 Мазепа І. Україна в огні й бурі революції. - Т. І. - С. 29.

1 Нова Рада. - 1917. - 15 жовт.

2 Там само. - 14 жовт.

1 Христюк П. Замітки і матеріали... - Т. І. - С. 188.

2 Дорошенко Д. Історія України. 1917-1923 рр. - Т. І. - С. 150-151.

3 1917 год на Киевщине. - С. 299.

1 Хліборобська Україна. - Відень, 1922. - Кн.. 4. - С. 26.

2 Енциклопедія Українознавства. - Т. І. - С. 1177.

1 Христюк П. Замітки і матеріали... - Т. І. - С. 107.

2 Там само. - С. 108.

1 Христюк П. Замітки і матеріали до історії української революції: В 4-х т. Прага, 1921. - Т. 2. - С. 33-34.

2 Там само. - С. 34.

3 Там само. - С. 34.

1 Там само. - С. 109.

1 Там само. - С. 110.

2 Ленін В.І. До лозунгів // Повне зібр. тв. – Т. 34. – С. 12.

3 Там же. – С. 5.

1 Сила інтернаціоналістського гарту. – С. 47.

1 1917 год на Киевщине. Хроника событий. - С. 223.

2 Солдатенко В. Георгій Пятаков: миттєвості неспокійної долі. – К., 2004. – С. 123-124.

3 1917 год на Киевщине. Хроника событий. - С. 223.

4 Там само. – С. 223.

1 Голос социал-демократа (Киев). – 1917. – 1 сент.; Известия Киевского Совета рабочих депутатов. – 1917. – 14 сент.

2 1917 год на Киевщине. Хроника событий. - С. 229.

3 Переписка Секретариата ЦК РСДРП(б) с местными партийными организациями (март-ноябрь 1917 г.). Сб. документов. – М., 1957. – С. 39, 188-189.

1 Голос социал-демократа. – 1917. – 19 сент.

2 Див.: Варгатюк П. Л., Солдатенко В.Ф., Шморгун П. М. В огне трех революций. – С. 412.

3 Переписка Секретариата ЦК РСДРП(б) с местными партийными организациями. – Т. І. – С. 204.

1 Известия Армейского Комитета ХІ армии (Староконстантинов). – 1917 – 10 сент.; Голуб П.А. Партия, армия и революция. Отвоевание партией большевиков армии на сторону революции, март 1917 – февр. 1918. – М., 1967. – С. 151-152; Варгатюк П.Л., Солдатенко В.Ф., Шморгун П.М. Назв. праця. – С. 414.

2 Великая Октябрьская социалистическая революция и победа Советской власти на Украине. Хроника важнейших историко-партийных и революционных событий. – Т. І. – С. 479-483.

1 Боротьба за владу Рад на Поділлі. – С. 102-104.

2 Голос социал-демократа. 1917. – 9 и 20 сент.

3 Варгатюк П.Л., Солдатенко В.Ф., Шморгун П.М. Назв. праця. – С. 416.

4 Пролетарий (Харьков). – 1917. – 20 и 29 авг.

1 Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. – С. 350-351.

2 Див.: Варгатюк П. Л., Солдатенко В. Ф., Шморгун П. М. В огне трех революций. – С. 418-419.

1 Ленін В.І. Лист до товаришів. // Повне зібр. тв. – Т. 34. – С. 406.

2 Див.: Волкогонов Д. Ленин. – Политический портрет. – В 2-х кн. – Кн. 1. – М., 1994. – С. 242-243, 273.

3 Очерки истории Коммунистической партии Украины. Изд. 4-е, доп. - К., 1977. – С. 225.

1 Там само. – С. 421-422.

2 Переписка секретариата ЦК РСДРП(б) с местными партийными организациями. – Ч. І. – С. 203.

1 Більшовицькі організації в боротьбі за гегемонію пролетаріату в трьох російських революціях. – К., 1967 . - С. 127.

2 Див.: Варгатюк П. Л., Солдатенко В. Ф., Шморгун П. М. В огне трех революций. – С. 446-447.

1 Верхось В. Красная гвардия в Октябрьской революции. – М., 1976. – С. 73. 251-253.

1 Донецький пролетарий (Луганськ). – 1917. – 5 сент. (23 авг.).

2 Прролетарская мысль (Киев). – 1917. – 14 нояб.

1 Пролетарий (Харьков). – 1917. – 19 авг.

1 Переписка ЦК РСДРП(б) с местными партийными организациями. – Т. 1. – С. 311.

2 Хміль І. В. Трудяще селянство України в боротьбі за владу Рад. – К., 1977. – С. 39.

1 История Украинской ССР.Т. 6. – С. 160; В. І. Ленін і перемога Жовтневої революції на Україні. – К., 1967. – С. 158.

2 Боротьба за владу Рад на Поділлі (берез. 1917 – лют. 1918 р.): Зб. документів і матер. – Хмельницький, 1957. – С. 101, 112, 115, 117, 118, 122, 125, 128-131, 137 та ін.

3 Див.: Голуб П. Партия, армія и революція. – С. 169.

1 Див.: История Украинской ССР. Т. 6. – С. 160.

2 Варгатюк П. Л., Солдатенко В. Ф., Шморгун П. М. Назв. праця. – С. 434.

3 Там само.

1 Переписка Секретариата ЦК РСДРП(б) с местными партийными организациями. – Т. 1. – С. 436.

2 Варгатюк П. Л., Солдатенко В. Ф., Шморгун П. М. Назв. праця. – С. 437-439.

3 Пролетарий (Харьков). – 1917. – 3 авг.

1 Там само. – С. 439.

2 Рабочий путь (Петроград). – 1917. – 3 окт.

3 Цит. за: Васильков А. Військова діяльність більшовиків України в період підготовки і проведення Великого Жовтня. – К., 1964. – С. 63.

4 Цит. за: Гусев К. В. Партия эсеров: от мелкобуржуазного революционаризма к контрреволюционности. – М., 1975. – С. 128.

1 Рабочий путь (Петроград). – 1917. – 12 окт.; 7 нояб.; Известия Юга (Харьков). – 1917. – 18, 22 и 24 окт.

2 Див.: Варгатюк П. Л., Солдатенко В. Ф., Шморгун П. М. Назв. праця. – С. 440.

3 Там само.

1 Український національно-визвольний рух. Березень-листопад 1917 року. Документи і матеріали. – К., 2003. – 1024 с.

1 Див.: Исторический опыт трех российских революций. Кн 3-я. Коренной переворот в истории человечества. Великая Октябрьская социалистическая революция. – М., 1987. – 655 с.; Зародов К. И. Три революции в России и наше время. 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1983. – 640 с.; Волобуєв П. В. Выбор путей общественного развития: теория, история, современность. – М., 1987. – 312 с.; Гапоненко Л. С. Решающая сила Великого Октября. – М., 1977; Смирнов А. С. Большевики и крестьянство в Октябрьской революции. – М., 1976. – 232 с.; Голуб П. А. Большевики и армия в трех революциях. – М., 1977. – 320 с.; Борьба за массы. Разработка левоблокистской тактики и борьба большевиков за ее осуществление в трех революциях в России: Пролетариат и средние городские слои. – М., 1981. – 303 с.; Борьба партии большевиков за создание политической армии демократической и социалистической революции (1905-1917). – Киев, Одесса – 1983. – 236 с. та ін.

2 Див., напр.: Волкогонов Д. Назв. праця. – С. 276-279 та ін.

1 Див. напр.: В авангарді революційних мас. більшовики України на чолі народних мас України у Жовтневій революції. – К., 1977 – 206 с.; В борьбе за власть Советов на Украине. Из истории борьбы большевистских организаций за завоевание и укрепление Советской власти на Украине. – К., 1977 – 348 с.; Варгатюк П. Л., Курас И. Ф., Солдатенко В. Ф. В. И. Ленин и большевистские организации Украины в Октябрьской революции. – К., 1980. – 373 с.; за власть Советов на Украине. Из истории борьбы большевистских организаций (1917-1920 годы). – К., 1988. -315 с.

1 Христюк П. Замітки і матеріали до історії Української революції. - Т. 2. -Прага, 1921. - С. 20.

2 Українська Центральна Рада. Документи і матеріали: У 2 т. Київ, 1996. Т. 1. 4 березня – 9 грудня 1917 р. - С. 61.

3 Див.: Солдатенко В. Ф. Перший в історії з’їзд вільних народів Росії // Міжнаціональні відносини на півдні України: історія та сучасність. Всеукр. наук. конференція. Тези. 27-28 травня 1993 р. -Запоріжжя, 1993. - C. 164-168.

1 Грушевський М. Спомини // Київ. - 1989. - № 11. - С. 137, 145.

2 Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (ЦДАВО України). - Ф. 1115. Оп. 1. - Спр. 13. Арк. 98; Спр. 16. - Арк. 13 та ін.

3 1917 год на Киевщине: Хроника событий. - С. 487.

1 Українська Центральна Рада. - Т. 1. - С. 303-304.

2 Мілюков П. Н. История второй русской революции. - София, 1922. - Т. І. Вып. 3. - С. 100.

1 Українська Центральна Рада. - Т. 1. - С. 288, 297.

2 Там само. - С. 289.

3 Там само.

1 Христюк П. Замітки і матеріали... - Т. 2. - С. 21-22.

1 Українська Центральна Рада. - Т. І. - С. 310-311.

2 Там само. – С. 311-312.

3 Там само. - С. 308-309.

4 Там само. - С. 310.

5 Там само. - С. 309-310.

1 Там само. - С. 309.

1 Там само. - С. 270.

2 Народна воля. - 1917. - 29 серп.

3 Українська Центральна Рада. - Т. І. - С. 279-284.

1 Верстюк В. Українська Центральна Рада: Навч. посібник. - С. 193.

2 Дорошенко Д. Історія України 1917-1923 рр. - Т. І. - С. 140-141.

1 Там само. - С. 147.

1 Грушевський М. Спомини // Київ. - 1989. - № 11. - С. 122.

2 Винниченко В. Відродження нації. - Ч. 2. - С. 28-29.

1 Там само. - С. 32.

2 Христюк П. Замітки і матеріали... - Т. 2. - С. 107-108.

3 Там само. - С. 29.

1 Там само. С. 13.

1 Там само. - С. 13-14.

1 Дорошенко Д. Історія України 1917-1923 рр. - Т. І. - С. 343.

1 Там само. - С. 363.

2 Там само. - С. 351.

1 Див.: Кульчицький С. Велика російська революція // Сучасність. – 1998. - № 1. – С. 90; Його ж. Російська революція 1917 року: новий погляд. – К., 2003. – С. 74.

2 Второй Всероссийский съезд Советов Р. и С. Д. – М.-Л., 1928. – С. 113-153; Варгатюк П. Л., Солдатенко В. Ф., Шморгун П. М. Назв. праця. – С. 459-460.

1 Грушевський М. Ілюстрована історія України. - С. 552.

2 Винниченко В. Відродження нації. -Ч. 2. - С. 64.

1 Там само. - С. 63-66.

2 1917 год на Киевщине. Хроника событий. - С. 309-311.

3 Робітнича газета. - 1917. - 27 жовт.

1 Нова Рада. - 1917. - 27 жовт.

2 1917 год на Киевщине. - С. 311; Робітнича газета. -1917. - 27 жовт.

3 Христюк П. Замітки і матеріали... - Т. 2. -С. 42.

4 Робітнича газета. 1917. 26 жовт.; Нова Рада. 1917. 27 жовт.

1 Народна воля. 1917. 27 жовт.; Нова Рада. 1917. 27 жовт.

1 Літопис революції. – 1929. - № 3. – С. 142.

1 У дні Жовтня. Спогади учасників боротьби за владу Рад на Україні. – К., 1967. -С. 3.

2 Христюк П. Замітки і матеріали... - Т. 2. - С. 43.

1 Там само.

2 Там само. - С. 44.

1 Дорошенко Д. Історія України. 1917-1923 рр. Т. І. - С. 161.

2 Нова Рада. - 1917. - 28 жовт.

3 1917 год на Киевщине. Хроника событий. – С. 295.

1 Там само. – С. 324-325.

2 Киевская мысль. – 1927. – 28 октября.

1 Кулик И. Октябрьские дни в Києве // Летопись революции. – 1922. - № 1. – С. 40-41.

2 Великая Октябрськая социалистическая революция и победа Советской власти на Украине. Февраль 1917 – февраль 1918 г. Хроника важнейших историко-партийных и революционных событий в двух частях. Ч. 2-я. Большевики во главе трудящихся в период борьбы за установление Советской власти на Украине. – К., 1982. – С. 59-60.

1 Большевистские организации Украины… (март-ноябрь 1917 г.). – С. 750.

2 1917 год на Киевщине. Хроника событий. – С. 338-348; Великая Октябрськая социалистическая революция и победа Советской власти на Украине. Февраль 1917 – февраль 1918 г. Хроника... Ч. 2-я. – С. 12-15, 23-26, 37-39, 49-51, 59-61, 70-71, 79-81, 93-94.

3 Див.: Верстюк В. Ф. Центральна Рада: Навчальний посібник.– С. 200.

4 Там само.

1 Субтельний О. Україна: історія. - К., 1991. - С. 305.

2 Дорошенко Д. Історія України. 1917-1923 рр. - Т. І. - С. 371.

1 Робітнича газета. - 1917. - 4 листоп.; 1917 год на Киевищине. Хроиника событий... -С. 329-331.

2 1917 год на Киевщине. С. 337-338.

3 Там само. С. 337, 338, 347, 351, 352, 356, 357.

4 Робітнича газета. 1917. 2 листоп.

1 1917 год на Киевщине. Хроника событий... – С. 353.

2 Там само. – С. 354.

3 Там само. – С. 356.

4 Літопис революції. – 1929. - № 4(7). – С. 150.

1 1917 год на Киевщине. Хроника событий... – С. 357.

2 Великая Октябрьская социалистическая революция и победа Советской власти на Украине. Февраль 1917 г. – февраль 1918 г. Хроника…Ч. І. – С. 674-675; Ч. 2. – С. 15, 27, 40, 53, 62-63.

1 Звезла (Катеринослав). – 1917. – 27 октября.

2 Там само. – 15 ноября.

3 Див.: Великая Октябрьская социалистическая революция и победа Советской власти на Украине. Февраль 1917 г. – февраль 1918 г. Хроника… Ч. ІІ. – С. 23, 30-37, 40, 46, 78.

4 Борьба за Советы на Екатеринославщине. Сб. воспоминаний и статей. – Днепропетровск, 1927. – 292 с.; Борьба за Октябрь на Артемовщине. Сб. воспоминаний и статей. – Харьков, 1929 – 391 с.; Победа Великой Октябрьской социалистической революции и установление Советской власти на Украине (Сб. док. и материалов). – К., 1951 – 510 с.; Боротьба за перемогу Радянської влади на Україні. Збірник спогадів учасників Великої Жовтневої соціалістичної революції. – К., 1957. – 584 с.; Борці за Жовтень розповідають: Спогади учасників боротьби за владу Рад на Катеринославщині. – Дніпропетровськ, 1957. – 416 с.; Великая Октябрьская социалистическая революція на Украине. Сб. док. и материалов. – Т. 2. Октябрь-декабрь 1917 г. – К., 1957. – 732 с.; Октябрь в Екатеринославе. Сб. док. и материалов. Днепропетровск, 1957; Боротьба за владу Рад на Поділлі (березень 1917 – лютий 1918 р.). Документи і матеріали. – Хмельницький, 1957. – 306 с; Большевистские военно-революционные комитеты. м. 1958. Незабутні роки. Спогади учасників Великої Жовтневої соціалістичної революції та громадянської війни на Україні. – К., 1967. – 605 с.; Октябрьская революция и армия. Сб. документов. Военно-революционные комитеты действующей армии. 25 октября 1917 г. – март 1918 г. Сб. документов. – М., 1977.

5 Див.: Солдатенко В. Ф. Идти впереди всех. Из опыта борьбы большевистской прессы Украины за победу социалистической революции. – К., 1986. – С. 129-141 та ін.

6 Український національно-визвольний рух. – Березень-листопад 1917 року. Документи і матеріали. – К., 2003. – С. 29.

1 Нова Рада. 1917. 22 жовт.

2 1917 год на Киевщине. Хроника событий… - С. 363.

1 Цит. за: Збаразький С. Крути. До 40-річчя Великого Чину. 29-го січня 1918 р. - Мюнхен; Нью-Йорк, 1958. - С. 57.

2 Верстюк В. Українська Центральна Рада. Навчальний посібник. -С. 194.

3 Там само.

1 Українська Центральна Рада. - Т. 1. - С. 252-253.

2 Там само. - С. 334.

3 Там само. - С. 338.

1 Там само. - С. 346-348.

1 Там само. с. 346; ЦДАВО України. Ф. 1063, оп. 3, спр. 1, арк. 43.

2 Українська Центральна Рада. - Т. І. - С. 348-351.

3 Рабочий путь (Петроград). – 1917. – 19 окт.

4 Христюк П. Замітки і матеріали... Т. ІІ. С. 39.

5 Там само.

1 Там само. - С. 40.

2 Там само. - С. 41.

3 Там само.

1 Шаповал М. Велика революція і українська визвольна програма. - Прага, 1928. - С. 92-93.

1 Див.: Дорошенко Д. Історія України. 1917-1923 рр. - Т. 1. - С. 49; Галаган М. З моїх споминів. Львів. 1930. - Ч. 3. С. 11-18; Нова Рада. - 1917. - 29 жовт.

2 Нова Рада. -1917. - 29 жовт.

3 Там само. 1917. 5 листоп.

1 1917 год на Киевщине. С. 332-333.

2 Христюк П. Замітки і матеріали... - Т. ІІ. - С. 47.

1 Там само. – С. 47-48.

1 1917 год на Киевщине.Хроника событий… - С. 326.

2 Киевская мысль. - 1917. 2 нояб. (веч. выпуск). - 8 нояб.

1 Христюк П. Замітки і матеріали... Т. ІІ. С. 45.

1 Там само. - С. 49-50.

2 Див.: Там само. С. 195.

1 Боротьба за владу Рад на Подолі (березень 1917 р. —лютий 1918 р.): Документи й матеріали. Хмельницький, 1957. С. 138— 140, 155, 156, 170—171 та ін.; Великая Октябрьская социалистическая революция и победа Советской власти на Украине: Хроника... - Ч. 2. С. 15, 41, 57, 62—63, 81, 95,96, 107, 108,131 та ін.

1 Грушевський М. Ілюстрована історія України... - С. 552—553.

2 Там само. - С. 553.

1 Винниченко В. Відродження нації. Ч. 2. С. 73—74.

2 Там само. С. 74.

1 Нова Рада. - 1917. - 8 листоп.

2 Винниченко В. Відродження нації. - Ч. 2. - С. 81.

1 Пролетарская мисль (Киев). - 1917. - 10 нояб.

2 Там само. - 16 нояб.

3 Молот (Полтава). - 1917. - 12 нояб.

4 Стпахів М. Третій універсал з погляду державного і міжнародного права // Наук. зап. Укр. техніко-господар. ін-ту. - Мюн­хен, 1967. - С. 7.

1 Там само. С. 7, 16.

2 Литвин С. Суд історії: Симон Петлюра і петлюріана. – К., 2001. – С. 105.

3 Див., напр.: Вісті з України. 1998. 5 лют.; Час-Тimе. 1998. - 29 січ - 4 лют.

4 Дорошенко Д. Історія України. 1917—1923 рр. - Т. 1. - С. 188—189.

1 Христюк П. Замітки і матеріали... Т. 2. С. 53.

1 Там само. - С. 54.

1 Там само. С. 56—57.

1 Там само. - С. 57.

2 Там само.

3 Там само. - С. 57—58.

1 Там само. - С. 58—59.

2 Там само.

1 Винниченко В. Відродження нації. - Ч. ІІ. - С. 95—96.

2 Там само. - С. 101.

3 Там само. - С. 106—107.

1 Там само. - С. 108.

2 Там само. - С. 109—110.

1 Докладніше ця проблема розглядається у статтях: Солдатенко В. «...І дати всеросійським справам спокій» // Віче. 1993. № 8. - С. 125—135; Його ж. Соціально-політичні альтернативи революційної доби і проблема української державності // Вісн. Академії Наук України. 1994. № 7—8. - С. 48—53.

1 Українська Центральна Рада. - Т. 1. – С. 398-400.

1 Там само. – С. 401.

1 Грушевський М. Вільна Україна // Великий Українець. – С. 99.

2 Винниченко В. Відродження нації. - Ч. І. - С 175-179.

1 Там само. - С 178-179.

1 Винниченко В. Щоденник. - Едмонт-Нью-Йрк, 1980. -Т. 1.-С. 408-409.

1 Христюк П. Замітки і матеріали... - Т. 2. - С. 54.

2 Там само. – С. 54-55.

1 Там само. - С. 55.

2 Грушевський М. Ілюстрована історія України. - С. 555.

1 Дорошенко Д. Історія України. 1917-1923 рр. - Т. І. - С. 205.

2 Там само. - С. 185.

1 Грушевський М. Ілюстрована історія України. - С. 553-554.

2 Шаповал М. Велика революція... -С. 95.

1 Винниченко В. Відродження нації. - Ч. ІІ. -С. 136.

2 Там само. - С. 133, 135.

3 Там само. - С. 135.

4 Там само. - С. 137.

1 Там само. - С. 137-138.

2 Там само. - С. 140-141.

1 Христюк П. Замітки і матеріали... - Т. 2. - С. 59-60.

1 Див.: Солдатенко В. Ф. Идти впереди всех. Из опыта борьбы большевистской прессы Украины за победу социалистической революции. – 1988. – С. 103-125.

2 Сила інтернаціоналістського гарту. – К., 1983. – С. 60.

1 Там само.

2 Ленін В. І. ХІ з’їзд РКП(б). Політичний звіт Центрального Комітету РКП(б) 27 берез. // Повне зібр. тв. – Т. 45. – С. 104.

3 Звезда (Катеринослав). – 1917. – 2 листопада.

4 Там само. – 30 листопада.

1 Цит. за: В. І. Ленін і перемога Жовтневої революції на Україні. – К., 1967. – С. 176.

2 Див.: Сила інтернаціоналістського гарту. – С. 62.

3 Солдатская мысль (Одесса). – 1917 – 8 декабря.

4 Пролетарская мысль (Киев). – 1917 – 11 ноября.

1 Донецький пролетарий (Харьков). – 1917 – 23 ноября.

2 Пролетарская мысль (Киев). – 1917 – 12 ноября.

3 Звезда (Катеринослав). – 1917. – 24 ноября.

4 Там само.

1 Голос пролетаря (Одеса). – 1917. – 9 декабря.

2 Вестник областного и Киевского Советов рабочих и солдатских депутатов. – 1917 – 4 ноября.

3 Известия Военно-Революционного Комитета VII армии (Проскуров). – 1917. – 5 декабря.

4 Донецкий пролетарий (Харьков). 1917. – 5 декабря.

1 Пролетарская мысль (Киев). – 1917. – 12 ноября.

2 Голос пролетария (Одесса). – 1917. – 9 декабря; Солдат и Рабочий (Херсон). – 1917. – 14 декабря.

3 Известия Военно-революционного коми тета VII армии (Проскуров). 1917. – 5 декабря.

4 Известия Николаевского Совета рабочих и военных депутатов. – 1917. – 12 декабря.

1 Донецкий Пролетарий (Харьков). – 1917. – 16 декабря.

2 Солдат и Рабочий (Херсон). – 1917 – 28 листопада.

1 Там само.

2 Там само. - С. 60-61.

3 Там само. - С. 62.

1 Там само.

2 Пролетарская мысль. - 1917. - 8 нояб.

1 Там само. - 9 нояб.

2 Переписка Секретариата ЦК РСДРП(б) с местными партийными организациями (ноябрь 1917 г. – февраль 1918 г.): Сб. документов. - М., 1957. - С. 250.

1 Там само. - С. 251.

1 Протоколы Центрального Коми тета РСДРП(б): август 1917 – февраль 1918. - М., 1957. - С. 155-157.

2 Переписка Секретариата ЦК РСДРП(б) с местными партийными организациями - С. 125.

3 Там само. - С. 112.

1 Детальніше дослідження питання про феномен „українських більшовиків” див. у статті: Солдатенко В.Ф. До оцінки організацій „українських більшовиків” //Укр. іст. журн. 1989. № 6. С. 62-69; № 7. С. 49-57; Сторінки історії Компартії України: Запитання і відповіді. - К., 1990. - С. 74-77.

1 Христюк П. Замітки і матеріали... - Т. 2. - С. 68.

2 Там само. - С. 79.

1 Див.: Очерки Коммунистической партии України.Изд. 4-е, доп. - К., 1977. - С. 230—256; Варгатюк П. Л., Курас И. Ф., Солдатенко В. Ф. В. И. Ленин и большевистские организации Украиньї в Октябрьской революции. - С. 229—365 та ін.

2 Див., напр.: Мірчук П. Українсько-московська війна (1917 — 1919). Торонто, 1957; Млиновецький Р. Нариси з історії українських визвольних змагань 1917—1918 рр. (Про що «історія мовчить»). Мюнхен, 1967 (перевидання Львів, 1994).

1 Див.: Рубач М. К истории конфликта между Совнаркомом и Центральной Радой (декабрь 1917 г.) // Летопись революции. - 1925. - № 2. - С. 52—85.

2 Романчук О. Ультиматум. Хроніка одного конфлікту між Раднаркомом РРФСР і Центральною Радою // Дзвін. 1990. № 8. С. 76—92. В дещо розширеному варіанті ця стаття видана в Києві того ж року окремою брошурою товариством «Знання».

3 Тинченко Я. Перша українсько-більшовицька війна (грудень 1917 — березень 1918). - Київ; Львів, 1996. - 342 с.

4 Верстюк В. Українська Центральна Рада: Навч. посібник. Київ 1997. С. 229—235; Історія України. – Навчальний посібник. Вид. 3-е, доп. і перероб. – К., 2002. – С. 221-225.

1 Див.: Солдатенко В. Ф. Українська революція. Історичний нарис. – С. 365-368.

1 Історія Української РСР: В 8 т., 10 кн. Т. 5. Велика Жовтнева соціалістична революція і громадянська війна на Україні 1917— 1920. - К., 1977; Українська РСР в період громадянської війни. 1917—1920 рр.: В 3 т. – К., 1967. - Т. 1.

1 Великая Октябрьская социалистическая революция и победа Советской власти на Украине: Хроника важнейших историко-партийных и революционньгх собнтий: В 2 ч. – К., 1977; 1982; Варгатюк П. Л., Курас И. Ф., Солдатенко В. Ф., Шморгун П. М. В огне трех революций. Из истории борьбы большевиков Украины за осуществление ленинской стратегии и тактики в трех российских революциях. - К., 1986; Гамрецкий Ю. М., Тимченко Ж. П., Щусь О. И. Триумфальное шествие Советской власти на Украине. - К., 1987; Солдатенко В. Ф. До питання періодизації історії Компартії України // Укр. іст. журн. 1989.
№ 8. - С. 14—23 та ін.

2 В. І. Ленін і перемога Жовтневої революції на Україні. – К., 1967. - С. 171—284.

1 Гарчее П. І. Червона гвардія України у Жовтневій революції. - Харків, 1969. - С. 90—156.

2 Робітнича газета. - 1917. - 2, 4 листоп.

1 Там само. - 8 листоп.

2 Дорошенко Д Історія України. 1917—1923 рр. - Т. 1. - С. 198—199.

3 1917 год на Киевщине: Хроника событий. - С. 356.

1 Цит. за: Дорошенко Д. Історія України. 1917—1923 рр. - Т. 1. - С. 218.

2 Народня Воля. - 1917. - 6 груд.

1 Див.: Савченко В. Український рух у російських частинах у 1917 та 1918 рр. //За державність (Каліш). 1934.36.4. - С. 146—151, 157.

2 Там само. - С. 151—155.

3 Савченко В. Український рух... -С. 69, 70.

1 1917 год на Киевщине. - С. 407.

2 Дорошенко Д. Історія України. 1917—1923 рр. - Т. 1. - С. 201, 257.

3 Мазепа І. Україна в огні й бурі революції. 1917—1921 - Т. 1. - С. 27.

4 Звезда (Катеринослав). - 1917. - 9 груд.

1 Дорошенко Д. Історія України. 1917—1923 рр. - Т. 1. - С. 382—385.

2 Там само. - С. 372.

3 Енциклопедія Українознавства: В 2 т. Париж; Нью-Йорк, 1949. - Т. 1. - С. 1177.

1 Робітнича газета. - 1917. - 23, З0 листоп.

2 Нова Рада. - 1917. - 24 груд.

1 Пролетарская мысль. - 1917. - 29 нояб.; 1 дек.

2 1917 год на Киевщине. – Хроника событий. - С. 404—405.

3 Из истории Октябрьской революции в Киеве (воспоминания участников). -К., 1927. С. 75—77; 1917 год на Киевщине. - С. 413—414.

4 1917 год на Киевщине. Хроника событий. - С. 415—416; Нова Рада. -1917. - 1 груд.; Киевская мнсль. - 1917. - 1 дек. (утр. випуск).

1 Известия стачечного комитета (Киев). - 1917. - 2 дек.; Киев­ская мысль. 1917. 1 дек. (утр. випуск).

2 Великая Окгябрьская социалистическая революция и победа Советской власти на Украине. Хроника... - Ч. 2. - С. 379—441.

3 1917 год на Киевщине. - С. 417.

1 Антонов-Овсеенко В. А. Записки о гражданской войне: В 4 т. - М., 1924. - Т. 1. - С. 29—50.

2 Дорошенко Д Історія України. 1917—1923 рр. - Т. 1. - С. 377.

3 Там само; Скоропадський П. Спогади. Кінець 1917 —грудень 1918. - Київ; Філадельфія, 1995. - С. 92—93.

1 Дорошенко Д. Історія України. 1917—1923 рр. Ужгород, 1930; Нью-Йорк, 1954. - Т. 2. - С. 26—27.

2 Дорошенко Д. Історія України. 1917—1923 рр. - Т. 1. - С. 377.

3 Скоропадський П. Спогади. - С. 100—101.

1 Нова Рада. - 1917. - 24 листоп.; Робітнича газета. - 1917. - 6, 8 груд.

2 Нова Рада. 1917. 24 груд.

1 Голуб П. А. Партия, армия и революция. - М., 1967. - С. 170. Його ж. Большевики и армия в трех революциях. Москва, 1977. - С. 207.

1 Киевская мысль. - 1917. - З дек. (утр. вып).

* Предметний розгляд порушеного питання з усіма можливими цифровими даними міститься у книзі: Солдатенко В. Ф., Хало Л. Г. Військовий чинник у боротьбі за політичну владу в Україні в 1917-1918 рр. – К., 2002. – С. 179-211.

* Детально про ставлення керівного ядра РНК до українських проблем див: Солдатенко В.Ф. До конфлікту Рад наркому Росії з Центральною Радою (особистісний зріз) // Події і особистості революційної доби. – К., 2003. – С. 75-108; Його ж. До історії українсько-російських взаємин 1917 – на початку 1918 рр. // Пам’ять століть. – 2003. - № 6. – С. 52-80.

1 Ленін В. І. Маніфест до українського народу з ультимативними вимогами до Української ради // Повне зібр. творів. - Т. 35. - С. 137-139, 448.

1 Там само. - С. 137.

2 Там само. - С. 138.

3 Там само. - С. 139.

1 Сталін Й.В. Відповідь товаришам українцям в тилу і на фронті // Твори. - К., 1947. - Т. 4. - С. 10-11.

2 Українська Центральна Рада. - Т. 1. - С. 512-513.

1 Там само. - С. 513.

2 Киевская мысль. - 1917. - 6 дек.

3 Там само.

4 Летопись революции. - 1926. - № 4. - С. 83-85.

1 Владимир Ильич Ленин. Биогр. хроника. - М., 1974. - Т. 5. – С.111; Російський центр зберігання і використання документів новітньої історії (РЦЗВДНІ – колишній ЦПА ІМЛ при ЦК КПРС). Ф. 19, оп. 1, спр. 19, арк. 1 зв. 3 зв.

2 Винниченко В. Відродження нації. - Ч. ІІ. - С. 152.

1 Там само. - С. 158.

2 Там само. - С. 161.

3 Там само.

1 Там само. - С. 163.

2 Там само. - С. 164.

1 Христюк П. Замітки і матеріали... - Т. 2. - С. 63-64.

2 Там само. - С. 65.

1 Там само. - С. 66-67.

1 Там само. - С. 67.

2 Там само. - С. 67-68.

1 Українська Центральна Рада. - Т. 1. - С. 502-512.

2 Там само. - С. 509-510.

1 Там само. - С. 511-512.

2 Див., напр.: Верстюк В. Українська Центральна Рада. Навчальний посібник. - С. 225-226.

3 Христюк П. Замітки і матеріали... - Т. 2. - С. 69.

1 Там само. - С. 74.

2 Дорошенко Д. Історія України. 1917-1923 рр. - Т. 1. - С. 223.

1 Там само.

2 Там само.

1 Там само. - С. 247.

2 Там само. - С. 259.

1 Христюк П. Замітки і матеріали... - Т. 2. - С. 81-82.

2 Там само. - С. 88-89.

1 Там само. - С. 83.

1 Там само. - С. 83-84.

2 Там само. - С. 87.

1 Донецький пролетарий (Харьков). - 1917. - 16 дек.

2 Там само. - 21 дек.

3 Вестник Украинской Народной Республіки (Харьков). - 1917. - 20 дек.

1 Ленін В. І. Тези про Установчі збори // Повне зібр. тв. – Т. 35. – С. 158.

1 Літопис революції. – 1929. - № 4(37) – С. 151.

2 Памятник борцам пролетарской революции, погиблим в 1917-1921 гг. – М.-Л., 1925. – С. 468-469.

3 Див.: Варгатюк П. Л., Солдатенко В. Ф., Шморгун П. М. В огне трех революций. – С. 540, 552.

1 Державний архів Київської області. – Ф. 183. – Оп. 4. – Спр. 83. – Арк. 83.

2 Пятаков Г. Пятаков Леонид Леонідович // Деятели СССР и революционного движения России. Энциклопедический словарь Гранат. – Репринтное издание. – М., 1989. – С. 593; Щусь О. До останнього удару серця // Радянська Україна. – 1989. – 6 січня.

1 Шаповал М. Велика революція і українська визвольна програма. – С. 108.

2 Грушевський М. Ілюстрована історія України. – С. 555-556.

1 Винниченко В. Відродження нації. – Ч. 2. – С. 171.

2 Дорошенко Д. Історія України. 1917-1923. – Т. 1. – С. 224.

1 Там само. – С. 247.

1 Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника. - М., 1974. - Т. 5. - С. 110-111.

1 Там само. - С. 115.

2 Там само. - С. 118-119.

3 Там само. - С. 122.

4 Ленинский сборник. ХХХVII. – М., 1977. - С. 61-62.

1 Див.: Антоненко-Овсиенко В. А. Записки о гражданской войне: в 4-х т. М-Пгр, 1924. - Т. 1. - С. 22, 25, 29-36, 50-52.

2 Там само. С. 50.

1 Ленін В. І. Резолюція Ради Народних Комісарів про переговори з Радою // Повне зібр. творів. - Т. 35. - С. 176-177.

1 Російський центр зберігання і використання документів новітньої історії (РЦЗВДНІ). - Ф. 19. - Оп. 1. - Спр. 31. - Арк. 2.

2 Протоколы ВЦИК ІІ созыва. - М., 1918. - С. 159-160, 166.

3 Правда (Петроград). - 1917. 23 дек.

1 Гарчав П. І. Червона гвардія України у Жовтневій революції. - Харків, 1969. - С. 67-68.

2 Див.: Антонов-Овсеенко В. А. Записки о гражданской войне. - Т. 1. - С. 32-33.

3 Гарчав П. І. Червона гвардія України... - С. 168.

1 Боффа Дж. История Советского Союза: От революции до Второй мировой войны. Ленин и Сталин. 1917-1941. – М., 1990. - С. 81.

1 Владимир Ильич Ленин. Биогр. хроника. – Т. 5. – С. 159, 161, 162; Ленін В. І. Постанова РНК про відповідь Ради Раді Народних Комісарів // Повне зібр. тв. – Т. 35. – С. 203-204; РДАСПІ. – Ф. 19. – Оп. 1. – Спр. 37. – Арк. 23.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Україна в революційну добу

  Документ
  Україна в революційнудобу Історичні есе-хроніки Рік 1918 ВСТУП Продовжуючи розповідь про революційнудобу в Україні, сл ... ід відразу відзначити, що рік 1918 виявився особливо „щедрим” на карколомн ...
 2. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ХХ СТОЛІТТЯ (р оз горнені конспект и лек ц ій ) Підготували мр

  Документ
  ... провiдним друкованим органом українських письменникiв революцiйно-визвольної доби в Українi. Редакцiя журналу ... їздів кимсь на зразок політичного емісара, транспортував українську революційну літературу ...
 3. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького Наукова бібліотека Інформаційний бюлетень (січень-лютий 2010 р

  Документ
  ... . 63.3(4Укр)61 С 60 Солдатенко В. Ф. Україна в революційнудобу: історичні есе-хроніки : у 4 т. Т. 1. Рік 1917 ... ється розвиток історичних подій в Україні на переломному рубежі – у добуреволюцій 1917-1920 рр. Перша ...
 4. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39 mdu edu ua e-mail library_ssu@ (7)

  Автореферат диссертации
  ... Шевченкознавчі студії / С.О.Єфремов. – К. : Україна, 2008. – 368 с. Кільк. прим.: 2 ... – 1) 94(477) У45 Україна: хронологія розвитку. Т.4. На порозі Нового часу: від ... 94(477)"1917" С60 Солдатенко, В.Ф. Україна в революційнудобу : Історичні есе-хроніки: ...
 5. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39 mdu edu ua e-mail library_ssu@ (9)

  Автореферат диссертации
  ... Шевченкознавчі студії / С.О.Єфремов. – К. : Україна, 2008. – 368 с. Кільк. прим.: 2 ... – 1) 94(477) У45 Україна: хронологія розвитку. Т.4. На порозі Нового часу: від ... 94(477)"1917" С60 Солдатенко, В.Ф. Україна в революційнудобу : Історичні есе-хроніки: ...

Другие похожие документы..