Главная > Документ


ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

П Р О Г Р А М А

наукової конференції
“НАУКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ зАПОРІЗЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ТА ШЛЯХИ ЙОГО РОЗВИТКУ”

12-14 ТРАВня 2010 р.

ЗАПОРІЖЖЯ 2010

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова оргкомітету

Тимченко С.М., ректор, д.і.н., професор

Заступники голови

Бондар О.Г., перший проректор, к.ю.н.

Бостан С.К., в.о. проректора з наукової роботи, д.ю.н., доцент

Турченко Ф.Г., проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, д.і.н., професор

Члени оргкомітету:

Гоменюк С.І., декан математичного факультету, д.т.н., професор

Добрун А.П., декан фізичного факультету, к.ф.-м.н., доцент

Коломоєць Т.О., декан юридичного факультету, д.ю.н., професор

Лепський М.А., декан факультету соціології та управління, д.філос.н.

Маліков М.В., декан факультету фізичного виховання, д.пед.н., професор

Манакін В.М., декан факультету журналістики, д.філол.н., професор

Морошкіна Г.Ф., декан факультету іноземної філології, к.філол.н., доцент

ОмельянчикЛ.О., декан біологічного факультету, д.фарм.н., професор

Пономаренко О.В., декан факультету СПП, к.пед.н., доцент

Ткаченко В.Г., декан історичного факультету, к.і.н., доцент

Хом’як Т.В., декан філологічного факультету, к.філол.н., доцент

Череп А.В., декан економічного факультету, д.е.н., доцент

Шавкун І.Г., декан факультету менеджменту, д.філос.н., доцент

Меняйло В.І., начальник НДС, к.ф.-м.н., доцент

Герасимова В.О., директор наукової бібліотеки

Ващенко Л.І., провідний фахівець НДС

Туманова І.І., фахівець І категорії НДС

Шановні науковці!

Ректорат Запорізького національного університету запрошує вас взяти участь у традиційній науковій конференції “Науковий потенціал Запорізького національного університету та шляхи його розвитку”, присвяченій Дню науки та 80-річчю заснування нашого вищого навчального закладу.

День науки - це свято, коли вшановуються наукові традиції, досягнення вчених, якими ми по праву пишаємося і на які покладаємо великі сподівання. Рівень соціально-економічного розвитку України, її авторитет на міжнародній арені багато в чому визначаються науковими здобутками, адже саме перед вченими життя ставить складні, але дуже цікаві завдання, вирішення яких великою мірою визначає місце країни у світовій спільноті.

Сьогодні, на порозі свого ювілею, Запорізький національний університет має достатній потенціал для прискореного розвитку діяльності за пріоритетними науковими напрямами. Сучасне покоління науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів університету гідно продовжує славні традиції своїх попередників. Наші науковці забезпечують розвиток фундаментальної науки, здійснюють дослідження в галузі раціонального природокористування та охорони здоров’я, впроваджують інформаційні та комунікаційні технології, створюють нові речовини і матеріали.

Тільки спираючись на розвинену науку, можна побудувати динамічну конкурентоспроможну економіку, здатну забезпечувати сталий розвиток та соціальну єдність суспільства.

Сердечно вітаю зі святом всіх науковців, викладачів, майбутніх вчених - студентів та аспірантів! Нових творчих успіхів, нехай найвищі висоти Науки завжди підкоряються вам!

З глибокою повагою,

ректор С. Тимченко

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

12 травня 2010 р.

навчальний корпус № 1, ауд. 50

9.00 – 10.00 Реєстрація учасників конференції

10.00 – 12.00 Пленарне засідання

12.00 – 13.00 Перерва на обід

13.00 – 16.00 Секційні засідання на факультетах

13 травня 2010 р.

Секційні засідання за графіками факультетів

14 травня 2010 р.

навчальний корпус № 1, ауд. 50

Початок о 13.00

Підведення підсумків роботи конференції.

Регламент виступів:

Доповіді на пленарному засіданні – до 20 хв

Доповіді на секційних засіданнях – до 15 хв

Виступи при обговоренні доповіді – до 5 хв

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

12 травня 2010 р.

Навчальний корпус № 1, ауд. 50

Початок о 10.00

 1. Вступне слово.

Тимченко Сергій Михайлович, ректор ЗНУ, доктор історичних наук, професор.

Наукові доповіді:

1. Сучасні напрями біотехнологічних досліджень рослин.

ЛяхВіктор Олексійович, завідувач кафедри садово-паркового господарства та генетики рослин, доктор біологічних наук, професор.

 1. Детермінанти гендерних досліджень як міждисциплінарні проблеми вищої школи.

Голованова Тетяна Петрівна, доцент кафедри педагогіки і психології,

кандидат педагогічних наук, доцент.

3. Проблема системного аналізу в історії та міжнародному країнознавстві.

Космина Віталій Григорович, доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин, кандидат історичних наук, доцент.

ЗАКЛЮЧНЕ ЗАСІДАННЯ

14 травня 2010 р.

Навчальний корпус № 1, ауд. 50

Початок о 13.00

 1. Вступне слово.
  Бостан Сергій Костянтинович, в. о. проректора з наукової роботи, доктор юридичних наук, доцент.

 2. Презентація результатів наукової діяльності факультетів.
  Заступники деканів з наукової роботи.

 3. Нагородження працівників ЗНУ за підсумками наукової роботи у 2009/2010 навчальному році.
  Тимченко Сергій Михайлович, ректор ЗНУ, доктор історичних наук, професор

РОБОТА СЕКЦІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

№ з/п

Секції

Дата

проведення

Час роботи

Аудиторія, корпус

1

2

3

4

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

1.

Літературознавства

12.05

11.20-15.00

232, 426 (корп.2)

2.

Мовознавства

12.05

11.20-15.00

233, 237 (корп.2)

3.

Народознавства

12.05

11.20-15.00

413 (корп.2)

ЖУРНАЛІСТИКА

1.

Видавнича справа та редагування

12.05

13.00-14.30

243 (корп.2)

2.

Теорія літератури та журналістики

12.05

13.00-14.30

218 (корп.2)

3.

Журналістської творчості, реклами та зв’язків із громадськістю

12.05

13.00-14.30

207 (корп.2)

РОМАНО-ГЕРМАНСЬКА ФІЛОЛОГІЯ

1.

Іноземна філологія.

13.05

10.00-12.00

249 (корп.2)

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

1.

Давня та новітня історія України

13.05

14.30-17.30

317 (корп.5)

2.

Актуальні проблеми історії України ХІХ-ХХ ст.

13.05

14.30-17.30

307 (корп.5)

3.

Історія України 20-30-х років ХХ ст.: сучасні інтерпретації.

13.05

14.30-17.30

301б (корп.5)

4.

Україна доби державної незалежності (1991-2010 рр.): методологія та актуальні напрямки досліджень.

13.05

14.30–17.30

323 (корп.5)

5.

Всесвітня історія: світ у ХХ-ХХІ ст.

13.05

14.30-17-30

304 (корп. 5)

6.

Джерелознавство, історіографія

13.05

14.30-17.30

310 (корп.5)

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Пленарне засідання фізичного факультету

12.05

13.00-14.00

10 (корп.1)

1.

Магнетизм речовин

12.05

14.00-16.00

46 (корп.1)

2.

Фізико-хімічні процеси на поверхні напівпровідників та діелектриків

12.05

14.00-16.00

53 (корп. 1)

3.

Процеси формування квазікриста-лічних структур

12.05

14.00-16.00

10 (корп.1)

4.

Методичні аспекти викладання фізики

12.05

14.00-16.00

57 (корп. 1)

5.

Інформатика та новітні комп’ютерні технології

30.04

10.00-13.00

39 (корп.1)

6.

Сучасні проблеми математики

30.04

10.00-13.00

206 (корп. 5)

7.

Математичне моделювання систем та процесів

30.04

10.00-13.00

205 (корп. 5)

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

1.

Економічна кібернетика

13.05

13.00-14.15

307 (корп. 5)

2.

Економічна теорія та підприємництво

13.05

13.00-14.15

308 (корп.5)

3.

Обліку і аудиту

13.05

13.00-14.15

206 (корп.5)

4.

Фінанси та кредит

13.05

13.00-14.15

Актова зала (корп.5)

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Пленарне засідання

12.05

13.30

307 (корп. 3)

1.

Імунологія та біохімія

12.05

13.05

10.00-17.00

10.00-17.00

102 (корп.3)

102 (корп.3)

2.

Садово-паркове господарство та генетика рослин

12.05

13.05

10.00-17.00

10.00-17.00

202 (корп.3)

202 (корп.3)

3.

Хімія і біохімія

12.05

13.05

10.00-17.00

10.00-17.00

306 (корп. 3)

306 (корп.3)

4.

Загальна та прикладна екологія і зоологія

12.05

13.05

10.00-17.00

10.00-17.00

209 (корп. 3)

209 (корп. 3)

5.

Фізіологія людини та тварин

12.05

13.05

10.00-17.00

10.00-17.00

310 (корп. 3)

310 (корп. 3)

6.

Мисливствознавство та іхтіологія

12.05

13.05

10.00-17.00

10.00-17.00

208 (корп. 3)

208 (корп. 3)

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

1.

Право

12.05

13.05

14.00-17.00

10.00-15.00

202б (корп.5)

202б (корп.5)

СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ

1.

Педагогіка та психологія освітньої діяльності

13.05

14.30-17.40

217 (корп. 8)

2.

Гендерні дослідження як міждисциплінарна проблема

12.05

14.30-17.40

217 (корп. 8)

3.

Актуальні проблеми психології

13.05

14.30-17.00

222 (корп. 8)

4.

Актуальні проблеми соціальної педагогіки

12.05

13.05

13.00-15.00

14.30-15.00

117 (корп. 8)

5.

Психолого-педагогічні проблеми творчої діяльності

12.05

13.00-15.00

222 (корп. 8)

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ

1.

Актуальні аспекти Олімпійського та професійного спорту

12.05

13.00-17.00

203 (СК)

2.

Фізична реабілітація, здоров’я людини та медико-біологічні аспекти фізичного виховання

13.05

13.00-17.00

203 (СК)

3.

Сучасні аспекти розвитку фізичного виховання та туризму

13.05

13.00 -17.00

306 (корп. 4)

4.

Адаптивне фізичне виховання, корекційна педагогіка

12.05

13.30-17.00

224 (2)

МЕНЕДЖМЕНТ

1.

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності в Україні на сучасному етапі

12.05

13.00-16.00

114 (корп. 6)

2.

Проблеми ділової комунікації

12.05

13.00-16.00

409 (корп. 6)

3.

Сучасний стан розвитку менеджменту організацій і логістики

12.05

13.00-15.00

414 (корп. 6)

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

1

Актуальні проблеми соціологічної науки

12.05

13.00-18.00

125 (корп. 4)

2.

Соціальна філософія, соціальна робота та державне управління

13.05

13.00- 18.00

125 (корп. 4)

3.

Політологія

13.05

13.00-18.00

126 (корп.4)

СЕКЦІЇ МІЖФАКУЛЬТЕТСЬКИХ КАФЕДР

1.

Філософія

12.05

13.00 -15.00

236 (корп. 4)

2.

Методика викладання іноземних мов на неспеціальних факультетах

12.05

13.00-15.00

309 (корп. 4)

3.

Педагогічні та методичні аспекти фізичного виховання у ВНЗ на сучасному етапі наближення до Болонського освітнього співтовариства

12.05

14.00-16.00

247 (корп. 2)

СЕКЦІЇ ВІДОКРЕМЛЕНИХ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЗНУ

Нікопольський інститут ЗНУ

1.

Економіка і менеджмент

16.04

10.00

Економіко-гуманітарний факультет ЗНУ в м. Мелітополі

1.

Сучасна освіта та інформаційні технології

13.05

10.00

23

2.

Методичні основи управління виробничо-господарською діяльністю підприємств та установ регіону

13.05

10.00

24

3.

Проблеми та реалії сучасного дизайну

13.05

10.00

15

4.

Здоров’я людини

13.05

10.00

2Скачать документ

Похожие документы:

 1. Державний вищий навчальний заклад (3)

  Документ
  ДЕРЖАВНИЙВИЩИЙНАВЧАЛЬНИЙЗАКЛАД “ЗАПОРІ ... з науково-дослідними і вищиминавчальнимизакладами з питань впровадження інновацій, ... навчально-виробничому підрозділі вищогонавчальногозакладу. Бази практики визначаються керівництвом навчальногозакладу ...
 2. Державний вищий навчальний заклад (7)

  Документ
  ДЕРЖАВНИЙВИЩИЙНАВЧАЛЬНИЙЗАКЛАД “ЗАПОРІЗЬКИЙ ... всі функції викладача вищогонавчальногозакладу. Проведення педагогічної ... драховується з вищогонавчальногозакладу. (Положення про проведення практики студентів вищихнавчальнихзакладів України ...
 3. Державний вищий навчальний заклад (2)

  Документ
  ДЕРЖАВНИЙВИЩИЙНАВЧАЛЬНИЙЗАКЛАД “ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ... Положення про проведення практики студентів вищихнавчальнихзакладів України. Практика «Вступ ... результатами навчальної практики ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ Завдання 1. У ролі менеджера вищої ланки ...
 4. Державний вищий навчальний заклад

  Документ
  ДЕРЖАВНИЙВИЩИЙНАВЧАЛЬНИЙЗАКЛАД „ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ... ІУ. Підведення підсумків практики Підсумки навчально-польової практики підводяться у процесі складання ... ікул або відраховується з навчальногозакладу. Результати складання заліку заносяться ...
 5. Державний вищий навчальний заклад (9)

  Документ
  ДЕРЖАВНИЙВИЩИЙНАВЧАЛЬНИЙЗАКЛАД „ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ... Бондар (підпис) «_____» _____________2009 р. ПРОГРАМА навчальної практики з дендрології та ґрунтознавства 6. ... кул або відраховується з навчальногозакладу. Результати складання заліку ...

Другие похожие документы..