Главная > Документ


Підрозділ 4. Земельна реформа. Розвиток ринку землі

З метою закріплення позитивних тенденцій у 2008 році здійснюватиметься реалізація основних напрямків розвитку земельних відносин у місті:

- інвентаризація земель міста;

- реалізація права приватної власності на землю громадянам міста;

- подальше формування міського ринку землі;

- посилення самоврядного контролю за охороною та використанням земель у межах міста.

Протягом 2008 року подальше реформування земельних відносин буде пов’язане з реалізацією Міської цільової програми проведення інвентаризації першочергових масивів земель міста Одеси на 2007-2008 роки. Міською цільовою програмою вирішуватимуться питання про:

- встановлення місця розташування об'єктів землеустрою, передусім, розташованих на землях рекреаційного, оздоровчого та природоохоронного призначення;

- визначення меж та розмірів об’єктів землеустрою, їх

правового статусу;

- виявлення земель, що не використовуються, використовуються

раціонально або не за цільовим призначенням;

- виявлення забруднених земель;

- встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення земельного кадастру міста, здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель і прийняття на їх основі відповідних рішень міської ради;

У 2008 році інвентаризація першочергових масивів земель розповсюджується на земельні ділянки загальною площею 3 420 га, розташовані в межах водоохоронної зони моря і лиманів у місті Одесі. На виконання Програми у бюджеті міста передбачено 3 500,0 тис. грн.

З метою створення земельно-інформаційної бази даних міста та безперебійної роботи програмного комплексу «Одеська авторизована земельно-інформаційна система (ОАЗІС)» на базі матеріалів інвентаризації першочергових масивів земель міста, протягом 2008 року будуть закуповуватися технічні та програмні засоби (150,0 тис. грн.).

У 2008 році здійснюватиметься розробка проектів землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення що дасть можливість запобігти безпідставному розміщенню на цих територіях об'єктів містобудування, що не відповідають вимогам земельного, природоохоронного, містобудівного законодавства України.

Протягом 2008 року, відповідно до завдань земельної реформи, продовжиться приватизація земель. З метою задоволення потреб мешканців міста у реалізації права приватної власності на землю зусилля міського управління земельних ресурсів Одеської міської ради будуть спрямовані на підвищення якості послуг проектних ліцензованих землевпорядних організацій при оформленні документів, що посвідчують таке право, а також на скорочення термінів погоджень із відповідними структурними підрозділами.

З метою розвитку та подальшого формування міського ринку землі здійснюватиметься комплекс заходів з використанням правових відносин щодо прискорення приватизації земельних ділянок юридичними особами та фізичними особами-суб'єктами підприємницької діяльності через купівлю-продаж. Протягом року будуть застосовуватися два способи продажу земельних ділянок: землекористувачам (під об`єктами нерухомості); на конкурентних засадах (земельні аукціони). У 2008 році від продажу земельних ділянок юридичним та фізичним особам - суб`єктам підприємницької діяльності очікуються надходження коштів у сумі 207,2 млн. грн. До бюджету міста планується перерахувати 186,5 тис. грн.

Відповідно до ст.18 Закону України «Про оцінку земель» нормативна грошова оцінка земельних ділянок несільськогосподарського призначення проводиться не рідше одного разу у 7-10 років. Нормативна грошова оцінка земель м. Одеси була виконана на замовлення Одеської міської ради Українським Державним інститутом проектування міст «Дніпромісто» у 1999 році. Рішенням Одеської міської ради від 09.12.1999 р. № 438-ІІІ грошова оцінка земель м. Одеси була затверджена та введена в дію з 01.01.2000 року. У зв'язку з цим, коригування нормативної грошової оцінки земель міста Одеси буде виконано протягом 2008 року та введено в дію з 01.01.2009 року. Для виконання робіт з бюджету міста буде використано 1 240,0 тис. грн.

Згідно з плановим завданням, у 2008 році надходження від орендної плати за землю складуть 77,95 млн. грн., бюджет міста отримає 58,47 млн. грн.

Однією з найважливіших складових регулювання земельних відносин, вирішення земельних спорів є контроль за дотриманням земельного законодавства. Протягом року буде проводитися активна робота з посилення самоврядного контролю за охороною та використанням земель в межах міста.

За наслідками виконання основних заходів у 2008 році очікується збільшити питому вагу проінвентаризованих земель міста; збільшити долю орендної плати у загальній платі за землю та надходження до бюджету міста; збільшити надходження коштів до бюджету розвитку міста Одеси за рахунок продажу юридичним та фізичним особам-суб`єктам підприємницької діяльності земельних ділянок.

У 2008 році заплановані такі заходи:

Таблиця № 3

п/п

Найменування програми або зміст заходу

Головний розпорядник коштів

Джерела фінансування

Всього витрати,

тис. грн.

1. Одеське міське управління земельних ресурсів Одеської міської ради

Разом:

5 990,0

Бюджет міста

5 990,0

Інші

-

1.1.

Міська цільова програма проведення інвентаризації першочергових масивів земель міста Одеси на 2007-2008 роки

Одеське міське управління земель-них ресурсів Одесь-кої міської ради

Всього

3 500,0

Бюджет міста

3 500,0

Інші

-

1.2.

Придбання засобів для обробки даних землеустрою

Бюджет міста

150,0

1.3.

Розробка проектів землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення

Бюджет міста

1 100,0

1.4.

Коригування нормативної грошової оцінки земель міста

Бюджет міста

1 240,0

Підрозділ 5.Житлово-комунальне та дорожнє господарство

Житлово-комунальне господарство - важлива галузь господарського комплексу міста, яка забезпечує його життєдіяльність і суттєво впливає на розвиток міста. Реформування житлово-комунального господарства, підвищення ефективності та стабільності його функціонування для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і стандартів є одним з основних завдань соціально-економічного розвитку міста.

На обслуговуванні житлово-комунальних підприємств міста знаходиться 6585 будинків, з яких 875 будинків мають зношення до 20%, 1422 - до 40 %, 3347 до 60 %, 98 до 80%, 340 - понад 80%. Значне старіння конструкцій та інженерних мереж будинків може призвести до збільшення кількості аварійних будинків. Аналіз технічного стану житлового фонду за останні роки підтверджує необхідність планового фінансування капітального ремонту та регулярність його щорічного проведення.

З метою реалізації основних напрямків соціально-економічного розвитку міста Одеси на 2005-2015 роки в частині завершення передачі відомчого жилого фонду до комунальної власності міста до 2010 року, завершити у 2008 році процедуру прийому-передачі відомчого жилого фонду до комунальної власності міста, згода на передачу яких надана Одеською міською радою до затвердження даної програми.

Для проведення капітального ремонту житлового фонду комунальної власності та ліфтового господарства бюджетом міста у 2008 році передбачено кошти у сумі 72 154,2 тис. грн., у т.ч.:

- капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності міста - 60354,2 тис. грн., з них за рахунок коштів районних бюджетів - 22 654,2 тис. грн.;

- капітальний ремонт ліфтового господарства - 11 800,0 тис. грн.

За рахунок виділеного фінансування будуть виконані роботи з капітального ремонту житлового фонду:

- капітальний ремонт дахів 122-х жилих будинків;

- капітальний ремонт інженерних мереж 58-и об’єктів;

- заміна 15-и одиниць гарячоводних бойлерів;

- капітальний ремонт електрообладнання та будинкових електромереж 23-х будинків;

- герметизація стиків стінових панелей у 19-ти будинках;

- укріплення та посилення конструкцій у 26-и жилих будинках;

- комплексний капітальний ремонт фасадів 3-х будинків;

- капітальний ремонт парадних 13-и будинків;

- ліквідація наслідків пожежі на 2-х жилих будинках.

Житловий фонд комунальної власності обладнано ліфтами у кількості 2621 одиниць, змонтованих на початку 70-х років. В рамках реалізації Комплексної програми заміни, модернізації, капітального ремонту, диспетчеризації та технічної експертизи ліфтів у м. Одесі на 2007-2010 роки заплановано виконання робіт на суму 11 800,0 тис. грн., у т.ч.:

 • капітальний ремонт 8 ліфтів (265,0 тис. грн.);

 • модернізація 89 ліфтів (9 216,0 тис. грн.);

 • заміна 2-х ліфтів (519,0 тис. грн.);

 • проведення експертизи 786 ліфтів (800,0 тис. грн.);

 • диспетчеризація 143-х ліфтів (1 000,0 тис. грн.).

Продовжуватиметься реалізація Програми встановлення приладів обліку холодної та гарячої води в квартирах малозабезпечених та пільгових верств населення у м. Одесі на 2006-2010 р. р. В рамках програми у 2008 році планується встановити 13 569 од. лічильників, провести повірку 12700 од., виконати сервісне обслуговування 46722 тис. одиниць лічильників на загальну суму 2 070,0 тис. грн.

Для підтримки території міста у належному санітарному стані передбачені видатки на проведення робіт з дератизації та дезінсекції підвальних приміщень та сміттєзбиральних камер житлового фонду комунальної власності - 1 000,0 тис. грн.

У 2008 році на виконання робіт з благоустрою та утримання у належному стані зеленої зони міста (14-ти парків, 72-х скверів, 43-х бульварів та проспектів) загальною площею 700,3 га виділено 25 000,0 тис. грн. На утримання КП «Міськзелентрест» передаються додаткові безхазяйні території районів міста загальною площею майже 60,0 га. Планується виконати комплекс робіт: благоустрій зелених насаджень центральних вулиць міста, благоустрій зеленої зони міста (реконструкція та ремонт 33 квітників, висадка 12 тис. дерев), покриття пристовбурових лунок дерев матеріалом едаліт, придбання сучасного технологічного обладнання, встановлення автоматичних систем поливу, відновлення тепличного господарства.

У 2008 році на утримання мереж зовнішнього освітлення вулиць міста передбачено 11 912,4 тис. грн. На капітальний ремонт зовнішнього освітлення - 10 000,0 тис. грн., у тому числі на капітальний ремонт зовнішнього освітлення шкіл 2 200,0 тис. грн. Виконання реконструкції освітлення дасть змогу збільшити відсоток горіння до 95 %.

На утримання бюветних комплексів з бюджету міста передбачено 3 000,0 тис. грн.

На поточне утримання 14-и фонтанів з бюджету міста буде використано 802,1 тис. грн. та ставків - 993,0 тис. грн.

На вивезення твердих побутових відходів з території жилих будинків у 2008 році планується використати 34 000,0 тис. грн.

У місті знаходиться 11 міських кладовищ та крематорій. Термін експлуатації більшості кладовищ перевищує 50 років, деяких 150 років. Враховуючи вищевикладене, у 2008 році на поточне утримання міських кладовищ передбачені витрати у сумі 6 200,0 тис. грн. та на роботи з благоустрою кладовищ у сумі 6 000,0 тис. грн.

На поточне утримання та поточний ремонт доріг, зливової каналізації, трамвайних шляхів та комплексів на зупинках у 2008 році передбачено 47 706,4 тис. грн. Протягом звітного періоду заплановано:

 • механізоване вбирання доріг міста площею 1 673,0 тис. кв. м;

 • механізоване миття доріг міста площею 2 594,2 тис. кв. м;

 • ручне прибирання площею 1 102,6 тис. кв. м, з них 481,0 тис. кв. м площа трамвайних шляхів та комплексів на зупинках;

 • утримання доріг у зимовий період площею 3 353,9 тис. кв. м.

На поточне утримання електротехнічного обладнання підземних переходів планується використати 3 847,5 тис. грн.

Протягом 2008 року будуть виконуватися такі заходи:

Таблиця № 4

з/п

Найменування програми або зміст заходу

Головний розпорядник

коштів

Джерела фінансування

Всього витрати,

тис. грн.

 1. Управління житлово - комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу

Одеської міської ради

Управління житлово-комунального госпо-дарства та паливно-енергетичного комп-лексу Одеської міської ради

Разом

205 706,4

Бюджет міста

205 706,4

Інші

-

1.1.

Капітальний ремонт житлового фонду

Всього

37 700,0

Бюджет міста

37 700,0

Інші

-

1.2.

Комплексна програма заміни, модер-нізації, капітального ремонту, диспет-черизації та технічної експертизи ліф-тів у м.Одесі на 2007-2010 р.р., у т.ч.:

Всього

11 800,0

Бюджет міста

11 800,0

Інші

-

1.2.1.

капітальний ремонт, заміна та модернізація ліфтового господарства;

Бюджет міста

10 000,0

1.2.2.

експертиза ліфтів;

Бюджет міста

800,0

1.2.3.

диспетчеризація ліфтів

Бюджет міста

1 000,0

1.3.

Програма встановлювання приладів обліку холодної та гарячої води в квартирах малозабезпечених та піль-гових верств населення у м. Одесі на 2006-2010 р.р.:

- впровадження приладів обліку споживання води

Всього

2 070,0

Бюджет міста

2 070,0

Інші

-

1.4.

Поточне утримання та капітальний ремонт об'єктів благоустрою, у т.ч. :

Всього

116 086,4

Бюджет міста

116 086,4

Інші

-

1.4.1.

поточне утримання та поточний ремонт міських доріг;

Бюджет міста

47 706,4

1.4.2.

поточне утримання електропостачання та зливових насосних станцій підземних переходів;

Бюджет міста

3 847,5

1.4.3.

поточне утримання зовнішнього освітлення міста;

Бюджет міста

11 912,4

1.4.4.

капітальний ремонт зовнішнього освітлення міста,

у тому числі капітальний ремонт зовнішнього освітлення шкіл міста

Бюджет міста

10 000,0

2 200,0

1.4.5.

поточне утримання та благоустрій зеленої зони міста;

Бюджет міста

25 000,0

1.4.6.

поточне утримання бюветних комплексів;

Бюджет міста

3 000,0

1.4.7.

поточне утримання фонтанів;

Бюджет міста

802,1

1.4.8.

поточне утримання ставків;

Бюджет міста

993,0

1.4.9.

поточне утримання громадських туалетів;

Бюджет міста

625,0

1.4.10.

поточне утримання кладовищ;

Бюджет міста

6 200,0

1.4.11.

благоустрій кладовищ

Бюджет міста

6 000,0

1.5.

Інші заходи, у т.ч.:

Всього

35 300,0

Бюджет міста

35 300,0

Інші

-

1.5.1.

вивезення твердих побутових відходів;

Бюджет міста

34  000,0

1.5.2.

дератизація та дезінсекція;

Бюджет міста

1 000,0

1.5.3.

розробка проектно-кошторисної документації на будівництво каналізації сел. «Ленінське»

Бюджет міста

300,0

1.6.

Інші заходи з утримання житлового фонду, у т.ч.:

Всього

2 750,0

Бюджет міста

2 750,0

Інші

-

1.6.1.

роботи з захисту поверхонь будівель та споруд з видалення графіті;

Бюджет міста

2 000,0

1.6.2.

виготовлення номерних знаків, таблиць на розі вулиць та стовпів з покажчиками вулиць;

Бюджет міста

500,0

1.6.3.

курси з підготовки фахівців - керуючих будинками ОСББ

Бюджет міста

250,0Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма соціально-економічного розвитку міста одеси на 2010 рік зміст

  Документ
  ... . №5945-V Програмасоціально-економічногорозвитку містаОдесина 2010 рік Зміст Стор. Вступ 3 Розділ І Головні цілі та пріоритети соціально-економічногорозвитку м. Одесина 2010 ...
 2. Звіт про виконання програми соціально-економічного розвитку міста одеси на 2008 рік (рішення одеської міської ради від 05 04 2008 р № 2474-у) зміст

  Документ
  ... соціально-економічногорозвитку містаОдесина2008 рік (рішення Одеської міської ради від 05.04.2008 р. № 2474-У) Зміст Стор. Основні напрямки розвитку ...
 3. Додатки до програми соціально-економічного розвитку міста одеси на 2009 рік (рішення міськради №4110-v від 09 04 2009р )

  Документ
  ... Додатки до Програми соціально-економічногорозвитку містаОдесина 2009 рік ... ста Разом 2 250,0 Бюджет міста 2 250,0 Інші - 1. Програма збереження історичної забудови містаОдесина2008 ... Найменування програми або зміст заходу Головний розпорядник кошт ...
 4. Укази президента україни зміст

  Документ
  ... УКРАЇНИ Зміст Питання Національного агентства України з питань розвитку та ... ів: Програмусоціально-економічногорозвитку Донецької області на 1998 - 2000 роки, Програму державної підтримки комплексного розвитку міста Львова на 1998 ...
 5. П р о г р а м а соціально-економічного та культурного розвитку київської області на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки

  Документ
  ... Вступ Програмасоціально-економічного та культурного розвитку Київської області на 2012 рік та основні напрями розвиткуна ...

Другие похожие документы..