Главная > Закон


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА

Наукова бібліотека

УКРАЇНСЬКА

ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОГРАФІЯ

Покажчик літератури

Випуск 12

2001 рік

Київ-НПУ-2009

ББК 91. 9:74

УДК 01:371

У45

Рекомендовано до друку Вченою Радою університету, протокол № 2 від 30 жовтня 2008 р.

Рецензенти: Л.П.Вовк, доктор педагогічних наук, професор (науковий консультант)

Н.В.Гузій, доктор педагогічних наук, професор

С.М.Яшанов, кандидат педагогічних наук, професор

У45 Українська педагогічна бібліографія’ 2001 рік : Покажчик літератури /

Уклад. Н. І. Тарасова, Г.І.Шаленко; За ред. Л.В.Савенкової.– К. : НПУ ім.

М. П. Драгоманова, 2009. – Вип. 12. – 372 с.

Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року. Випуск 12-й подає відомості про нормативні документи, книги, статті з журналів, наукових збірників, матеріали наукових конференцій, автореферати дисертацій, опубліковані у 2001 році.

Джерельною базою щорічника є реєстраційні видання Книжкової палати України, БД і каталоги провідних бібліотек м. Києва, надходження літератури до електронного каталогу і картотеки Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова. Обмежений обсяг покажчика зумовив певні скорочення у поданні матеріалів з газет, деяких журналів, тез доповідей на конференціях, внутрішньо-вузівських методичних видань. Записи групуються за системою розділів, а в межах розділів – за алфавітом авторів і назв. Застосовується система посилань до номерів бібліографічного опису (“Див.”). В кінці подається іменний покажчик, перелік збірників і періодичних видань.

Даний покажчик призначений для вчителів, студентів педагогічних навчальних закладів, науковців, працівників системи освіти і бібліотекарів.

ББК 91. 9:74

УДК 01:371

c Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, 2009.

ЗАКОНОДАВЧІ ДОКУМЕНТИ З ПИТАНЬ ОСВІТИ

 1. Закон України Про дошкільну освіту / Закон України // Голос України. - 2001.-N136, 2 серпня. - С.10-12; Освіта України. - 2001.-N33(12 серпня). - С.3-6; Урядовий кур'єр (Орієнтир). - 2001.-N31, 8 серпня.

 1. Закон України Про охорону дитинства / Закон України // Урядовий кур'єр; Голос України. - 2001.-N98(6 червня); 6 червня. - С.10-11.

 1. Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у новому 2001/2002 н.р. // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N14,15-16,19. - С.9-27,С.3-64,С.2-23.

 1. Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I-III ступенів // Директор школи. - 2001.-N3. - С.8-10.

 1. Кабінет Міністрів України Про внесення змін до Положення про загальноосвітній навчальний заклад : Постанова від 26.09.2001р. N1262 / Кабінет Міністрів України // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N21. - С.32.

 1. Кабінет Міністрів України Про заснування стипендії Кабінету Міністрів України переможцям Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури : Постанова від 9 серпня 2001 р. N982 / Кабінет Міністрів України // Урядовий кур'єр. - 2001.-N145, 14 серпня. - С.9.

 1. Кабінет Міністрів України Про заснування стипендії Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам : Постанова від 9 серпня 2001 р. N980 / Кабінет Міністрів України // Урядовий кур'єр. - 2001.-N145, 14 серпня. - С.9.

 1. Кабінет Міністрів України Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання / Кабінет Міністрів України // Управління освітою. - 2001.-N3. - /вкладка/

 1. Положення про акредитацію навчальних закладів : Проект // Інформаційний вісник: вища освіта. - 2001.-N6. - С.2-4.

 1. Положення про гімназію, ліцей, колегіум усіх форм власності : Проект // Директор школи. - 2001.-N48. - С.7-10.

 1. Положення про державну підсумкову атестацію студентів із загальноосвітніх предметів у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації, що здійснюють підготовку фахівців на основі базової загальної середньої освіти // Інформаційний вісник. Вища освіта. - 2001.-N5. - С.33-35.

 2. Положення про акредитацію навчальних закладів : (Проект) // Інформаційний вісник. Вища школа. - 2001.-N6. - С.2-4.

 1. Положення про державну підсумкову атестацію студентів із загальноосвітніх предметів у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації, які здійснюють підготовку фахівців на основі базової загальної середньої освіти // Освіта України. - 2001.-N21(24 травня). - С.6-13.

 1. Про закінчення навчального року у санаторних та спеціальних загальноосвітніх школах-інтернатах (школах) // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N11. - С.28-29.

 1. Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України // Інформаційнй збірник МО України. - 2001.-N5. - С.28-32.

 1. Про ";Концепцію інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризації сільських шкіл"; // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N13. - С.3-10.

 1. Про проведення державної підсумкової атестації випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти на базі вищих навчальних закладів у 2000-2001 н.р. // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N11. - С.27.

 1. Про програмне та навчально-методичне забезпечення початкової школи в період переходу на нову структуру та зміст навчання // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N13. - С.11-17.

 1. Про стан, напрями реформування і фінансування освіти в Україні // Директор школи. - 2001.-N15. - С.2-3.

 1. Про Типові навчальні плани спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов та предметів художньо-естетичного циклу : Наказ МОН України від 16.07.2001 N516 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N21. - С.17-31.

 1. Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти : Наказ Міністра освіти і науки України від 12.12.2000 р.N582 // Професійно-технічна освіта. - 2001.-N1. - С.27-28.

 1. Про хід виконання Комплексного плану заходів щодо розвитку загальної середньої освіти в 1999-2000 роках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 1999 р.N348 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N11. - С.17-26.

 1. Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти // Освіта України. - 2001.-N1 (3 січня). - С.4-5.

 1. Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти // Директор школи. - 2001.-N3. - С.7.

 1. Положення про національний заклад (установу) України // Вища освіта України. - 2001.-N1. - С.103-104.

 1. Положення про піклувальну раду загальноосітнього навчального закладу : Перелік нормативних документів, розроблених протягом 2000-2001 рр. з питань загальної середньої та позашкільної освіти // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2001.-N3. - С.111-112.

 1. Посадова інструкція заступника директора школи з виховної роботи // Сільська школа України. - 2001.-N11. - С.16.

 1. Посадові інструкції. Заступники директора школи з навчально-виховної, наукової роботи // Директор школы. - 2001.-N4. - С.114-127.

 1. Примірне положення про асоційовані школи ЮНЕСКО в Україні : Наказ МОН України від 31.01.2001 N32 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N23. - С.28-31.

 1. Про атестацію практичних психологів (соціальних педагогів) загальноосвітніх навчальних закладів та центрів практичної психології і соціальної роботи : Наказ від 13.12.2001 р. N1/9-439 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N24. - С.24-26.

 1. Про атестацію учнів, які навчалися за кордоном // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N10. - С.30-32.

 1. Про виконання плану заходів Міністерства освіти і науки щодо реалізації завдань, поставлених у Посланні Президента Україна до Верховної ради України ";Україна: поступ у 21 століття. Стратегія економічного та соціального розвитку на 2000-2004 роки"; // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N7. - С.3-17.

 1. Про виконання Указу Президента України від 8 травня 1996 р.N322/96 ";Про Основні напрями реформування професійно-технічної освіти в Україні"; // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N12. - С.3-9.

 1. Про затвердження Інструкції про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N7. - С.17-24.

 1. Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і положення про позашкільний навчальний заклад // Освіта України. - 2001.-N22(30 травня). - С.6-7.

 1. Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N1. - С.3-12.

 1. Про затвердження Положення про державу підсумкову атестацію студентів із предметів загальноосвітньої підготовки у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації, які здійснюють підготовку фахівців на основі базової загальної середньої освіти : Наказ МОН України N341 від 25.04.2001 р.; Положення про державну підсумкову атестацію студентів // Інформаційний вісник: вища освіта. - 2001.-N5. - С.32-35.

 1. Про затвердження Положення про золоту медаль ";За високі досягнення у навчанні"; та срібну медаль ";За досягнення у навчанні"; // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N1. - С.12-15.

 1. Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності : Наказ МОН України від 7 листоп. 2000 р.N 522 // Директор школи. - 2001.-N4. - С.7-10.

 1. Про затвердження Примірного положення про раду загальноосвітнього навчального закладу // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N8. - С.27-32.

 1. Про затвердження розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N12. - С.9-32.

 1. Про заходи Міністерства освіти і науки України щодо підготовки та святкування 10-ї річниці незалежності України // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N1. - С.18-21.

 1. Про оголошення Постанови Кабміну України від 14.06.2000 N946 ";Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад"; // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N6. - С.3-20.

 1. Про організацію навчання учнів 1 класу на базі дошкільного навчального закладу //Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N13. - С.24-26.

 1. Про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N13. - С.26-32.

 1. Про особливості діяльності практичних психологів (соціальних педагогів) загальноосвітніх навчальних закладів у 2001-2002 н.р. : Лист МНО України N1/9-272 від 02.08.2001 //Практична психологія та соціальна робота. - 2001.-N7. - С.34-36.

 1. Про підсумки прийому до вищих навчальних закладів у 2000 році // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N2. - С.23-32.

 1. Про Положення про національний заклад (установу) України| Указ Президента України. Із змінами і доповненнями N 451/95 вид 16 червня 1995 року; Положення про национальный заклад (установу) України // Вища освіта України. - 2001.-N1. - С.103.

 1. Про Положення про національний заклад (установу) України| Указ Президента України. Із змінами і доповненням N 451/95 вид 16 червня 1995 року // Вища освіта України. - 2001.-N1. - С.103.

 1. Про призначення стипендій Президента України призерам Міжнародних учнівських олімпіад 2001 р. : Рішення колегії МОН України від 16.08.2001 р. N9/2-19 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N22. - С.26-30.

 1. Про прийом дітей до 1 класу загальноовітніх навчальних закладів // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N11. - С.29-30.

 1. Про проведення випускних вечорів у навчальних закладах у 2000/2001 н.р. //Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N11. - С.31-32.

 1. Про результати апробації навчальної літератури у 2000/01 н.р. : Рішення колегії МОН України від 26.07.2001 N8/1-19 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N22. - С.3-15.

 1. Про стан виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади Указів Президента України від 18.03.1998 р. N200 ";Про затвердження Комплексних заходів щодо профілактики бездоглядності та правопорушень серед дітей, їх соціальної реабілітації в суспільстві";... // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N9. - С.8-16.

 1. Про стан впровадження обчислювальної техніки та рівень комп'ютерної грамотності учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів Вінницької та Запорізької областей // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N9. - С.3-8.

 1. Типове положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу; Положення про опікунсько-наглядову раду загальноосвітнього навчального закладу : Проект МОН // Управління освітою. - 2001.-N1. - С.9-11.

 1. Указ Президента України Про додаткові заходи щодо забезпечення виконання Національної програми ";Діти України"; на період до 2005 року / Указ Президента України // Початкова школа. - 2001.-N6. - С.1-9.

 1. Указ Президента України Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку освіти в Україні / Указ Президента України // Освіта . - 2001.-N57-58(10-17 жовтня). - С.1.

 1. Указ Президента України Про підготовку та проведення Всеукраїнського з'їзду працівників освіти / Указ Президента України // Освіта . - 2001.-N11(14-21 лютого). - С.1-2.

 1. Указ Президента України Про програму роботи з обдарованою молоддї на 2001-2005 роки / Указ Президента України // Обдарована дитина. - 2001.-N4. - С.2-7.

 1. Указ Президента України ";Про Положення про національний заклад (установу) // Вища освіта України. - 2001.-N1. - С.103.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

 1. Авер'янова Н. Інформаційний простір в системі освіти / Авер'янова Н. // Рідна школа. - 2001.-N2. - С.33.

 1. Аверін М. Школо, не знищуй таланти : Обговорення Національної Доктрини освіти / Аверін М. // Дзеркало тижня. - 2001.-N39(6 жовтня). - С.12.

 1. Андрусів С. Міфологема Європи в сучасній українській культурній свідомості / Андрусів С. // Сучасність. - 2001.-N2. - С.110-116.

 1. Балл Г.О. Гуманізація освіти і принцип діалогу : материалы временных коллективов / Г. О Балл // Україна - країни Сходу: Від діалогу педагогічних систем до діалогу культур та цивілізацій : Матеріали наук.- практич. конференції, 11-13 травня 2000 р. / Центр розвитку сходознавчої освіти, Київськ. ін-т східної лінгвістики і права, Київська гімназія-інтернат східних мов №1. - Київ : Фенікс, 2001. - С. 16-19.

 1. Балл Г.О. Діалогічні універсалії сучасного гуманізму / Балл Г.О. // Гуманітарні науки. - 2001.-N1. - С.4-11.

 1. Барна М. Шкільний моніторинг як засіб якісних змін в освіті / Барна М. // Управління освітою. - 2001.-N13. - С.6-7.

 1. Болтівець С.І. Геокультурні перспективи освітньої політики України : материалы временных коллективов / С. І Болтівець // Україна - країни Сходу: Від діалогу педагогічних систем до діалогу культур та цивілізацій : Матеріали наук.- практич. конференції, 11-13 травня 2000 р. / Центр розвитку сходознавчої освіти, Київськ. ін-т східної лінгвістики і права, Київська гімназія-інтернат східних мов №1. - Київ : Фенікс, 2001. - С. 12-16

 2. Большаков В.І. Виховати творчу особистість, будівника української держави / В.І. Большаков, Г.Г. Кривчик // Проблеми освіти. - Київ, 2001. - Вип.26. - С. 169-173

 1. Бондарчук Л.Б. Концепція програми ";Творча обдарованість"; / Бондарчук Л.Б. // Гуманітарні науки. - 2001.-N1. - С.172-180.

 1. Боровська Н. Управління сучасним професійним закладом потребує нових підходів : (Професійно-технічне училище N15 м.Дніпродзержинська) / Боровська Н. // Професійно-технічна освіта. - 2001.-N1. - С.15-16.

 1. Васянович Г.П. Як поєднати вимогливість і чуйність? : Грані втілення принципу педагогічного гуманізму до шкільної практики / Васянович Г.П. // Гуманітарні науки. - 2001.-N2. - С.98-104.

 1. Ващенко Л. Інноваційна політика як динамічна система управління освітою / Ващенко Л. // Директор школи. - 2001.-N42. - С.1-4.

 1. Верховна Рада України Про стан, напрями реформування і фінансування освіти в Україні / Верховна Рада України // Освіта України. - 2001.-N29(18 липня). - С.10.

 1. Власенко С. У пошуках моделі багаторівневої педагогічної освіти / Власенко С. // Рідна школа. - 2001.-N10. - С.27-29.

 1. Гончарук П. Питання розвитку народної освіти в Україні в планах Кирило-Мефодіївського товариства (40-і рр. XIX ст.) : (До 155-річчя з дня заснування Кирило-Мефодіївського товариства) / Гончарук П. // Історія в школі. - 2001.-N1. - С.1-3.

 1. Гребенюк Г.Є. До питання про необхідність методів оцінки ефективності правовиховної роботи у середньому професійному навчальному закладі / Г.Є. Гребенюк // Наука і сучасність: Зб. наук. пр. - Київ, 2001. - Т.29 : Педагогіка. Філологія. - С. 55-60

 1. Дабагян А.В. Некоторые проблемы реформирования системы образования / Ред. Л.Л. Товажнянский. - Харьков : Форт, 2001. - 320 с.

 1. Давидюк Л.В. До розробки стандартів вищої освіти із спеціальності ";Російська мова і зарубіжна література"; научных трудов / Л.В. Давидюк // Наукові записки / Укл. П.В. Дмитренко, Укл. Л.Л. Макаренко. - Київ, 2001. - Вип.40. - С. 155-157

 1. Дедович В. Вчитель вчить, але навчити може лише тих, що вчаться : До проекту концепції 12-річної школи / Дедович В. // Освіта . - 2001.-N21-22(4-11 квітня). - С.3.

 1. Джонс Р.Г. Як перекинути міст від складних проблем транснацінальної освіти до акредитації / Джонс Р.Г. // Вища школа. - 2001.-N2-3. - С.101-112.

 1. Дзюба І.М. Деякі проблеми і перспективи української культури / І. М. Дзюба // Україна на порозі XXI століття: Уроки реформ та стратегія розвитку : Матеріали наукової конференції 15-16 листопада 2000 р. - Київ, 2001. - С. 112-114

 1. Дзюба Л.П. Сучасні підходи до реалізації наступності між ланками системи освіти / Л.П. Дзюба, О.В. Савельєва // Підготовка педагогічних кадрів до роботи в умовах нової структури і змісту початкової освіти : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 23-25 квітня 2001 р. / М-во освіти і науки України, АПН України, Ін-т педагогіки АПН України, Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. - Полтава, 2001. - С. 175-177

 1. Доктрина: аналітичні дослідження експертів // Рідна школа. - 2001.-N10. - С.7-10.

 1. Дробноход М. І знову все з нуля? : (Передз'їздівські діалоги) / Дробноход М., Кононенко П.Мовчан П. // Освіта. - 2001.-N15-16(7-14 березня). - С.6.

 1. Дробноход М. А потрібна Україні нова освітня доктрина? / Дробноход М. // Освіта. - 2001.-N52-53(19-26 вересня). - С.6-7.

 1. Дробноход М. Звітна доповідь Президії Академії наук вищої школи України / Дробноход М. // Освіта. - 2001.-N6-7(24 -31 січня ). - С.4-5.

 1. Дубровський В. Як співвіднести авторську та державну концепції навчання? Або Національна доктрина розвитку освіти в умовах, коли питань більше, ніж відповідей / Дубровський В. // Освіта. - 2001.-N49(5-12 вересня). - С.2.

 2. Єрмаков І.Г. Культуротворчі аспекти розвитку освіти на порозі ХХІ століття / І.Г. Єрмаков // Україна - країни Сходу: Від діалогу педагогічних систем до діалогу культур та цивілізацій : Матеріали наук.- практич. конференції, 11-13 травня 2000 р. - Київ : Фенікс, 2001. - С. 135-138

 1. Єрмаков І.Г. Педагогіка життєтворчості - стратегічна основа освітніх технологій школи XXI століття / Єрмаков І.Г. // Дайджест педагогічних ідей та технологій ";Школа-парк";. - 2001.-N5-6,7-8. - С.59-64,С.46-53.

 1. Жуха Л. Особливе місце ПТО між середньою і вищою освітою / Л. Жуха // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України, АПН України, Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. - Киiв : Педагогічна преса, 2001. - N4. - С. 21

 1. Зіньковський Ю. Перспективи розвитку професійно-технічної освіти / Ю. Зіньковський // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України, АПН України, Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. - Киiв : Педагогічна преса, 2001. - N4. - С. 19-21

 1. Загривий В. Національна освіта і педагогічна наука у XXI столітті / Загривий В. // Рідна школа. - 2001.-N7. - С.19.

 1. Згуровський М. Інженерна освіта в Україні: стан і перспективи / М. Згуровський // Вища школа : Науково-практичне видання. - Киiв : знання, 2001. - N6. - С. 3-23

 1. Зеленський К.В. До питання ліцензування і акредитації спеціальностей научных трудов / К. В Зеленський // Нові технології навчання / Голов. ред. В.О. Зайчук; М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищої освіти. - Київ, 2001. - Вип.30. - С. 170-173

 1. Зеленський К.В. Рейтинг як форма індивідуального підходу до всебічного розвитку особистості научных трудов / К. В Зеленський, В. І Козак, О. В Синишин // Нові технології навчання / Голов. ред. В.О. Зайчук; М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищої освіти. - Київ, 2001. - Вип.30. - С. 166-170.

 1. Іванюк І. Реформування системи шкільної освіти в Норвегії / Іванюк І. // Педагогічна газета. - 2001.-N5. - С.6.

 1. Інноваційні технології в освіті : VІІІ наук.-практ. конф. вчителів, 21 квіт. 2001 р., [Харків / Редкол.: Астахова В.І. та ін.]. - Харьків : Нар. укр. акад., 2001. - 117 с.

 1. Інформаці для ВНЗ України щодо проведення II Міжнародного конгресу студентів, молодих вчених і спеціалістів ";Молодь і наука - III тисячоліття"; // Інформаційний вісник. Вища школа. - 2001.-N6. - С.88-89.

 1. Кіктенко А.І. Роль педагогічних університетів в гуманізації освіти XXI ст. / А. І. Кіктенко // Науковий вісник Миколаївського державного педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки. - Миколаїв : МДПУ, 2001. - Вип.4. - С. 93-99

 1. Кадемія М. Дбати про якість підготовки кадрів / М. Кадемія // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України, АПН України, Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. - Киiв : Педагогічна преса, 2001. - N4. - С. 27 (Професійно-технічна освіта)

 1. Каленюк І. До питання про освітній потенціал країни / Каленюк І. // Економіка України. - 2001.-N11. - С.70-77.

 1. Камінецький Я. Професійно-технічній освіті України - всебічну підтримку і динамічний розвиток / Я. Камінецький // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України, АПН України, Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. - Киiв : Педагогічна преса, 2001. - N4. - С. 36-37

 1. Клепко С. Гра в Доктрину ";правої руки"; з ";лівою"; / Клепко С. // Управління освітою. - 2001.-N19. - С.2-3.

 1. Клепко С. Принципи постсучасної освіти / Клепко С. // Управління освітою. - 2001.-N1. - С.7-8.

 1. Клинченко Т. Нова парадигма освіти для українського багатомовного суспільства. / Т. Клинченко // Мова і культура : Серія ";Філологія"; / Ін-т міжнар. відносин Київського ун-ту ім. Т. Шевченка, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Фонд культури і мистецтв ";Парад Планет";. - Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2001. - Вип. 3, Т. 5 : Проблеми гуманізації навчання і культурологічний підхід до методики викладання мови і літератури. - Наук. вид. - С. 99-104

 1. Кловацький В. Кібернетичний метод у менеджменті освіти / Кловацький В. // Директор школи. - 2001.-N38. - С.13-14.

 1. Коваленко Є.І. Акмеологічні перспективи освіти ХХІ століття / Є.І. Коваленко // Наукові записки. - Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 2001. - N 2 : Психолого - педагогічні науки. - С. 12-18

 1. Колісник В. Національна доктрина освіти:планування розвитку чи його імітація? / Колісник В., П'ятирікова С. // Дзеркало тижня. - 2001.-N36(15 вересня). - С.12.

 1. Кононенко П. Доктрина і розвиток української освіти в XXI столітті / Кононенко П. // Освіта. - 2001.-N54-55(26вересня-3 жовтня). - С.2-3.

 1. Концепція валеологічної освіти педагогічних працівників // Інформаційний вісник. Вища школа. - 2001.-N6. - С.34-38.

 1. Концепція громадянської освіти в Україні : Актуальність громадянської освіти в Україні // Директор школи. - 2001.-N20. - С.7-10.

 1. Концепція медичної освіти педагогічних працівників // Інформаційний вісник. Вища школа. - 2001.-N6. - С.39-42.

 1. Концепція наукової, науково-технічної та інноваційної політики в системі вищої освіти України : Проект // Освіта України. - 2001.-N23(7 червня). - С.3.

 1. Концепція освіти з напряму ";Безпека життя і діяльності людини"; // Інформаційний вісник. Вища школа. - 2001.-N6. - С.6-17.

 1. Концепція освіти з напряму ";Безпека життя і діяльності"; // Інформаційний вісник. Вища школа. - 2001.-N6. - С.6-17.

 1. Корсак К. Світ XXI століття: замість доктрин оборонних - освітні / Корсак К. // Директор школи. - 2001.-N14. - С.2-3.

 1. Корсак К. 12-річна середня школа - не розкіш, а засіб... / Корсак К. // Управління освітою. - 2001.-N19. - С.6-7.

 1. Корсак К. Доктрина і нове бачення ролі освіти / Корсак К. // Директор школи. - 2001.-N37. - С.4.

 1. Корсак К. Навіщо нам 12-річна освіта? / Корсак К. // Сільська школа України. - 2001.-N22. - С.2-8.

 1. Корсак К. Наші революції й освітня Доктрина / Корсак К. // Управління освітою. - 2001.-N17. - С.6-7.

 1. Корсак К. Педагогіка нового століття / Корсак К. // Рідна школа. - 2001.-N10. - С.13-16.

 1. Костів В. Реформа: гілля та коріння : (До Всеукр.з'їзду вчителів) / Костів В. // Освіта. - 2001.-N47-48(29 серпня-5 вересня). - С.2-3.

 1. Коцур В. Реформуванню освіти України - вузівську турботу : (Переяславщина: від колегіуму до сучасного педагогічного інституту ім.Г.С.Сковороди) / Коцур В. // Початкова школа. - 2001.-N12. - С.2-5.

 1. Кремень В.Г. Добрий початок - половина успіху : (Інтерв'ю Міністра освіти і науки України) / Кремень В.Г. // Початкова школа. - 2001.-N1. - С.1-2.

 1. Кремень В.Г. Модернізація освіти як важливий чинник соціального, економічного і політичного розвитку України / В. Г. Кремень // Україна на порозі XXI століття: Уроки реформ та стратегія розвитку : Матеріали наукової конференції 15-16 листопада 2000 р. - Київ, 2001. - С. 146-148

 1. Кремень В.Г. Неперервна освіта - стратегічний курс / Кремень В.Г. // Наука і суспільство. - 2001.-N11-12. - С.2-5.

 1. Кремень В.Г. Основні завдання АПН на виконання рішень II Всеукраїнського з'їзду працівників освіти та Указу Президента України ";Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку освіти в Україні"; : Загальні збори Академії педагогічних наук України / Кремень В.Г. // Педагогічна газета. - 2001.-N12. - С.1-3.

 1. Кремень В. Модернізація освіти - важливий чинник соціального, економічного і політичного розвитку України / Кремень В. // Вісник НАН України. - 2001.-N3. - С.22-25.

 1. Кремень В. Освіта в Україні: стан і перспективи розвитку / В. Кремень // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України, АПН України, Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. - Киiв : Педагогічна преса, 2001. - N4. - С. 5-10Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти і науки україни національний педагогічний університет імені

  Закон
  МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИУКРАЇНИНАЦІОНАЛЬНИЙПЕДАГОГІЧНИЙУНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНСЬКА ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОГРАФІЯ 1997 рік Покажчик лі ...
 2. Міністерство освіти і науки україни національний педагогічний університет імені наукова бібліотека професор василь михайлович

  Документ
  Міністерствоосвіти і наукиУкраїниНаціональнийпедагогічнийуніверситет імені М.П. Драгоманова Наукова бібліотека Професор ...
 3. М іністерство освіти і науки україни національний педагогічний університет

  Документ
  60-річчя визволення України від фашистських загарбників М ІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИУКРАЇНИНАЦІОНАЛЬНИЙПЕДАГОГІЧНИЙУНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА 60-РІЧЧЯ ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ ВІД ФАШИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИК ...
 4. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ україни Одеський державний економічний університет Ф і л о с о ф і я НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ За редакцією та Автограф Одеса 2008

  Документ
  МІНІСТЕРСТВООСВІТИ ТА НАУКИукраїни Одеський державний економічнийуніверситет Ф і ... країни, національності. Ще ... меня есть книга, мыслящая за меня, если у меня ... Українського вільного університету, професором філософії і логіки педагогічної академії Укра ...
 5. Державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в о сухомлинського інститут педагогічної освіти та освіти дорослих апн україни полтавський державний педагогічний університет імені

  Документ
  ... УКРАЇНИ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ТА ОСВІТИ ДОРОСЛИХ АПН УКРАЇНИ ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙУНІВЕРСИТЕТ ІМЕН ... підготовки в умовах національної системи освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. ...

Другие похожие документы..