Главная > Конкурс


Дніпропетровська

Обласна

Універсальна

Наукова

Бібліотека

Традиції та інновації

в бібліотеці – синтез

досвіду, ідей і сучасних

технологій

Збірник матеріалів

Дніпропетровськ

2004

Конкурс на кращу наукову роботу -

інструмент для формування

професійного середовища в

Дніпропетровській ОУНБ

Т.О. Абраїмова ,

заступник директора ДОУНБ

Організувати конкурс у бібліотеці – справа не легка. Тим більше, якщо він на кращу наукову роботу.

Але ініціативну групу з організації конкурсу підтримувала думка про те, що в обласній науковій бібліотеці працює багато професійно орієнтованих співробітників, з іскоркою новаторства і бажанням йти вперед. Саме на них і був розрахований оголошений у квітні 2003 року конкурс на кращу науково-дослідну та науково-практичну роботи в галузі бібліотечної справи ДОУНБ.

Як заведено, для початку було розроблено ";Положення щодо проведення конкурсу";, в якому серед основних цілей визначено:

- стимулювання безперервної професійної самоосвіти персоналу;

- активізація подальшого розвитку бібліотеки і впровадження нових інформаційних технологій.

Були визначені і критерії , за якими оцінювалися роботи, серед них :

- актуальність і новизна теми;

- практичне значення для розвитку структурного підрозділу або бібліотеки в цілому;

- якість викладу матеріалу, визначені обсяги робіт (не менше 20 друкованих аркушів) і терміни подачі на конкурс.

Таким чином, конкурс виявився складним і в той же час престижним : особливого колориту йому додавала та обставина, що підсумки підводилися в ювілейний для ДОУНБ рік - 170-річчя з дня заснування.

3

У результаті диплом першого ступеня і премією в розмірі

окладу за перемогу в конкурсі одержала завідувачка відділу наукової організації і методики бібліотечної роботи Луньова Ірина Євгенівна . Її науково-практична робота ";Деякі аспекти модернізації і подальшого розвитку методичної роботи в бібліотеках області"; відрізнялася яскравим публіцистичним стилем викладу матеріалу, багатоаспектним вивченням стану методичної діяльності в галузі бібліотечної справи в регіоні, в результаті проведених досліджень автором розроблені рекомендації щодо подальшої модернізації методичної роботи.

Результати роботи мають практичне значення не тільки для розвитку методичної служби ДОУНБ, але і для методистів бібліотек усіх рівнів.

Друге місце присуджено завідуючій відділом зберігання основного фонду Лескановій Марині Леонідівні, яка нагороджена дипломом другого ступеня і премією в розмірі 50% посадового окладу.

Робота М.Л. Лесканової ";Вивчення складу і використання фонду основного книгозберігання"; була відзначена за складність обраного об'єкту дослідження:

- обсяг фонду основного збереження - близько 1 млн. примірників документів;

- розміщення - форматно-інвентарне;

- за змістом - це універсальний фонд.

Авторові представленої роботи удалося вибрати найбільш ефективні методи досліджень, побачити за окремими явищами - тенденції і визначити практичні задачі щодо оптимізації використання і схоронності основного документального ресурсу ДОУНБ.

Третє місце не присуджувалося. Це пов'язано з тим, що робота завідуючої відділом краєзнавства Ірини Станіславівни Голуб ";Бібліографічні видання ДОУНБ 1956-2003 р."; претендувала на одне з призових місць, але, на жаль, її дослідження не були завершені до встановлених конкурсом термінів.

Не могла зайняти призове місце і робота в.о. завідуючої відділу комплектування Лідії Опанасівни Манейло ";Моніторинг

4

надходження безкоштовного обов'язкового примірника місцевих видань у фонди ДОУНБ. 1990-2002 року";, що привернула увагу актуальністю теми й особливою практичною значущістю для ДОУНБ. Однак форма визначення результатів дослідження виявилась недостатньо чіткою і вимагала серйозних доробок.

Великий інтерес, з погляду досвіду роботи і проведених дослідницьких розвідок, представили роботи фахівців спеціалізованих відділів:

- завідуючої відділом наукового опрацювання документів і організації каталогів Надії Григорівни Литвиненко ";Електронна каталогізація: стан, проблеми, рішення ";;

- завідуючої відділом наукової інформації і бібліографії Ірини Вікторівни Барабан ";Інформаційно-правове забезпечення користувачів ДОУНБ вибір пріоритетів";;

- завідуючої відділом комп'ютеризації Ганни Яківни Крупій ";Нові обрії : бібліотека в сучасному інформаційному просторі";;

- завідуючої відділом документів іноземними мовами Олександри Віталіївни Прокоф'євої ";Місце і роль відділу документів іноземними мовами в системі бібліотечно-інформаційного сервісу ДОУНБ";;

- завідуючої патентно-технічним відділом Тетяни Миколаївни Міщенко ";Інформаційне забезпечення користувачів ПТВ у сфері інтелектуальної власності";;

- завідуючої відділом абонемента, заслуженого працівника культури України Людмили Федорівни Афанасьєвої ";Бібліотека. Сім’я. Освіта";;

- завідуючої МБА Рити Михайлівни Семенєєвої ";Міжбібліотечний абонемент: сьогодення і перспективи розвитку";;

- завідуючої Канадсько-Українським Бібліотечним Центром Надії Василівни Блінової ";КУБЦ - осередок інтелекту української діаспори в Дніпропетровській області ";.

Всі учасники конкурсу представлені до заохочення: для них заплановані творчі відрядження в бібліотеки України.

Деякі конкурсанти вже побували в Харківській державній

5

науковій бібліотеці ім. В. Короленка (Н.Г. Литвиненко і Р.М.Семенєєва) в Одеській державній науковій бібліотеці ім. М. Горького (І.С. Голуб).

Уже після підведення підсумків конкурсу комісія визнала можливим всі представлені роботи рекомендувати до публікації в збірнику ";Традиції та інновації в бібліотеці – синтез досвіду, ідей і сучасних технологій "; і зробити спеціальні пропозиції окремим фахівцям представити матеріали для збірника про напрямки бібліотечної діяльності своїх структурних підрозділів, на які відгукнулися завідуюча відділом періодики Ірина Михайлівна Браславська „Відділ періодики - важливий інформаційний ресурс ДОУНБ”, завідуюча відділом документів з питань мистецтв Світлана Миколаївни Пономаренко „Відділ, що дарує радість і натхнення”.

Конкурс завершено. Що він дав? Безсумнівно, він сприяв формуванню атмосфери професійної творчості.

Цікаве спостереження за читанням професійної літератури фахівцями ДОУНБ провів відділ методики і організації бібліотечної роботи: попит на неї збільшився у 5-6 разів у період підготовки робіт для представлення на конкурс.

Безліч ідей, позначених у наукових роботах, уже почали реалізовуватися, участь у конкурсі багатьом допомогла у формуванні цілей і задач бібліотечної діяльності на перспективу.

6


Роботи – призери конкурсу

2003 року

Краща науково-дослідна робота

з бібліотечної справи”

І місце

Деякі аспекти модернізації і подальшого

розвитку методичної роботи

в бібліотеках області

І.Є.Луньова.,

завідуюча відділом наукової

організації і методики

бібліотечної роботи ДОУНБ

Побачити нове в звичному, зробити з повсякденного неординарне, вирішити стару проблему по-новому...

Як важко часом розповісти про свою роботу, представити її, розкрити всю глибину й унікальність того, до чого звик за довгі роки, з чим зрісся душею. Але колись необхідно, напевно, зробити першу спробу, крок до досягнення мети, щоб ця мета стала ближче, і удвічі, утричі приємніше, якщо цей крок буде успішним, а теоретичні викладення і практичні доробки, викладені в представленій роботі, збагатять наявні знання і дадуть новий імпульс для осмислення проблем подальшого розвитку методичної служби Дніпропетровської області.

Саме ця логіка міркувань і визначила структуру і зміст роботи, що представлений у 4 частинах.

У роботі відтворена загальна картина сучасної, реальної ситуації, проблем і деяких шляхів розвитку методичної служби області за останні 2 роки, показаний рівень осмислення окремих напрямків, можливо сила, а десь і слабкість їх теоретичного обґрунтування.

8

Зміст і функціональне призначення методичної роботи: сучасна стратегія і діапазони діяльності

Методична робота – це мистецтво керувати інтелектуальними, організаційними і технологічними ресурсами бібліотеки. Фахівці, що займаються цією справою, є менеджерами, здатними з'єднати науку з практикою.

Науково – методична діяльність протягом тривалого періоду переживала свої зльоти і падіння. Відомо, що вона як частина бібліотечної роботи зародилася в перші роки Радянської влади, хоча в той час у бібліотеках не було спеціалізованих відділів. Методичною роботою займалися бібліотечні об'єднання, що включали не тільки бібліотекарів, але і все зацікавлене населення. Ці об'єднання ставили за мету організацію професійного спілкування, навчання і допомоги в безпосередній бібліотечній роботі. Як точно відзначає Т.Л.Манілова, споконвічно провідною функцією методичної роботи була навчальна, що пояснюється необхідністю в той час підготовки кадрів для зростаючої мережі бібліотек при відсутності спеціальних навчальних закладів. Таким чином, методична діяльність споконвічно виникла поза управлінськими сферами. І тільки в міру становлення системи управління, для якої характерно централізоване керівництво, вона перетворилася в керівну. У 30-і роки XX сторіччя в бібліотеках почали формуватися методичні відділи. На центральні наукові бібліотеки у всіх краях і областях країни були покладені обов'язки методичних центрів для масових бібліотек. Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека виконує функції методичного центру для бібліотек області з 1934 року.

Доречним буде сказати, що 2004 рік – ювілейний рік не тільки для ДОУНБ. Цього року виповнюється також 70 років із дня створення методкабінету в обласній науковій бібліотеці. За ці роки він здійснював різні функції, мав різні назви. З 1994 року – це відділ наукової організації і методики бібліотечної роботи, що здійснює свої функції в секторах науково – дослідницької, методичної роботи і бібліотекознавства.

9

До 60-х років XX сторіччя вже склалася багатовідомча структура управління бібліотечною справою. Тоді ж з'явився термін «організаційно-методичне керівництво». Методичне керівництво, що припускає обов'язковість виконання рекомендацій, включалося в адміністративне керування як передатна ланка.

Перетворення методичних служб із центрів надання допомоги на додаток до механізму управління на тому історичному етапі було закономірним.

Зміни останніх років у країні і бібліотечній справі зокрема торкнулися і методичної діяльності бібліотек.

Чим же є методичні служби сьогодні? Які обов'язки вони виконують, які напрямки діяльності забезпечують? Що таке методична робота сьогодні? Контроль, перевірка або розробка нових методичних рекомендацій, аналіз діяльності і визначення перспектив розвитку, узагальнення і поширення інновацій, інформування з питань бібліотечної справи, розробка проектів організаційно – управлінської документації, її впровадження?

Ці питання обговорюються сьогодні на різних рівнях.

На базі професійної літератури, яка сьогодні є в розпорядженні відділу наукової організації і методики бібліотечної роботи, методом контент-аналізу ми спробували виявити найбільш обґрунтований набір функцій сучасної науково-методичної діяльності бібліотек.

За функціями методичної діяльності за останні 5 років виявлено 26 джерел. З них 19 – це статті зі спеціалізованих видань «Бібліотека» - 4 «Наукові і технічні бібліотеки» – 5, «Бібліотекознавство»- 4, «Бібліотечна планета» – 6, «Вісник книжкової палати» – 4, 2 - матеріали семінарів, 1 - автореферат дисертації. Більшість публікацій є теоретичними, кілька статей представлено в жанрі постановки проблеми й опису практичного досвіду. З цього випливає, що розглянута в роботі проблема нині досить актуальна.

Найчастіше про проблеми методичної роботи писали наукові і практичні працівники, викладачі вузів. Таким чином, ці питання є актуальними як для теоретиків, так і для практиків.

10

За результатами контент – аналізу складена таблиця частоти зустрічальності функцій методичної діяльності, що приводиться нижче:

Функції методичних відділів бібліотек

№ п/п

Найменування функцій

Частота

зустрічальності

1.

Організаційно-управлінська

10

2.

Дослідницька

9

3.

Аналітична

9

4.

Інформаційна

8

5.

Педагогічна

7

6.

Консультаційна (консалтингова)

7

7.

Впроваджувальна

6

8.

Експериментальна

6

9.

Інноваційна

6

10.

Практична

5

11.

Технологічна

5

12.

Рекламна

4

13.

Соціологічна

3

14.

Експертна

2


Таким чином, на сьогоднішній день ми маємо уявлення про 14 функцій методичних відділів, що реалізуються як окремо, так і у взаємозв'язку між собою. Усього їх нараховується в різній інтерпретації-29.

Як приклад із практики можна навести взаємозв'язок і взаємопроникнення функцій, які найчастіше зустрічаються:

- впроваджувальна – експериментальна

 • аналітична – експериментальна

 • дослідницько – впроваджувальна

 • організаційно – управлінська

11

- організаційно – управлінська – впроваджувальна

 • аналітико – прогностична

 • інформаційно – консультаційна.

З ними ще складно сьогодні зв’язати прогностичну, інноваційну, рекламну, експертну функції, але тільки тому, що вони з'явилися зовсім недавно і кожна з них сама по собі досить цікава, змістовна і перспективна.

Найбільше зв'язана з іншими впроваджувальна функція - з організаційно-управлінською, дослідницькою, аналітичною, інформаційною, консультаційною, експериментальною. Сполучення і взаємопроникнення вищезгаданих функцій указує на те, що головний напрямок методичної діяльності – вивчення і впровадження новітніх ефективних форм бібліотечної й інформаційної роботи, пошук інноваційних рішень і аналіз прорахунків, інформування про це бібліотечних фахівців.

ДОУНБ за останні роки удалося виробити найбільш ефективну стратегію методичної взаємодії з бібліотеками області. Ця стратегія ґрунтується на провідних принципах методичної діяльності, дотримання яких сприяють тому, що сьогодні можна говорити про конкретні позитивні результати.

Вибір основних напрямків методичної діяльності обласної бібліотеки 2002-2003 років спирається на принцип головної ланки.

Сьогодні виділено кілька реальних пріоритетів, що визначають методичну політику в області:

- аналіз і прогнозування бібліотечної ситуації в регіоні;

- організація і керування інноваційними процесами в ЦБС області;

- створення системи безперервної освіти бібліотечного персоналу області, упровадження нових інтерактивних форм навчання;

- удосконалювання інформаційного забезпечення бібліотечного персоналу області;

- розвиток широких професійних контактів;

- об'єднання зусиль 3-х методичних центрів на розробку єдиних методологічних і методичних підходів до рішення проблемних питань управління бібліотечною справою в регіоні.

12

Непросто вивчити і впровадити в практику нові форми і методи роботи. Цей напрямок методичної діяльності вимагає професійної підготовки. Необхідно оглянутися назад, проаналізувати наявне, відібрати краще, апробувати в існуючих умовах, щоб нові форми і методи роботи не тільки дали ефективний результат у роботі бібліотеки, але і підвищили культуру обслуговування. Цьому багато в чому сприяє одна з основних функцій методичної роботи – аналітична.

І головним фактором у ній є методи статистичного аналізу.

Аналіз статистичних даних, планів роботи й інших документів ЦБС області, їх структурних підрозділів розкриває роботу в динаміці, об'єктивно свідчить про досягнення за певний період, виявляє проблеми, які необхідно вирішувати, дозволяє судити про якість роботи.

В останні роки відбулося переосмислення ролі і переоцінка значення бібліотечної статистики. Відповідно до реалій часу змінився її зміст. Сьогодні статистика виступає як найважливіший інформаційний ресурс управління бібліотечною роботою. Статистика сьогодні перетворилася з атрибута адміністративно-командної системи управління в діючий інструмент аналізу стану бібліотечної справи в області. Статистика стала більш змістовною, насиченою і наочною, завдяки чому вона стала цікавої і корисною, і нам, методистам, і керівникам структурних підрозділів ЦБС, директорам ЦБС, і органам управління. Другий рік методичний центр ДОУНБ готує аналітико-статистичні матеріали табличного типу, що характеризують діяльність ЦБС області більш ніж за 40 параметрами, серед яких: мережа бібліотек, кількість користувачів, книговидач, відвідувань, формування і використання бібліотечних ресурсів, фінансові питання, бібліотечний персонал, матеріально-технічна база та ін.

Як оцінні критерії сьогодні ми починаємо використовувати не тільки кількісні показники роботи бібліотек, але і якісні, що характеризують творчу активність трудового колективу, рівень рекламно-іміджової діяльності ЦБС, якість методичного забезпечення бібліотек, участь в обласних заходах щодо

13

підвищення професійної компетенції бібліотечного персоналу з досвідом роботи з якогось напрямку. Це дозволяє не тільки характеризувати сформовану ситуацію, визначати загальні тенденції розвитку бібліотек регіону, але і керувати змінами, що відбуваються. Прикладом того, як сьогодні аналітична функція все більше трансформується в діагностичну, може служити проведення експертно-діагностичних обстежень ЦБС. Це дещо нова методика аналізу діяльності ЦБС області. За 2 останні роки фахівцями 3 обласних методичних центрів були проведені обстеження 6 Централізованих бібліотечних систем. За формою це нагадує добре відомі комплексні перевірки. Однак, тут є певні риси, що відрізняються від традиційної перевірки. Вони містяться в наступному:

 1. Об'єктом обстеження виступає в цілому ЦБС, а не окремі напрямки її діяльності або структурні підрозділи;

 2. Метою діагностування є не виявлення недоліків у роботі, а вивчення проблем і особливостей ЦБС;

 3. Виявлення проблем ведеться не з метою пошуку винних, а з метою об'єктивності, осмислення і подальшого рішення цих проблем.

Результати обстежень ЦБС доводяться до керівництва органів культури на місцях. Спільними зусиллями фахівців ЦБС, за допомогою методичних рекомендацій фахівців ДОУНБ і обласних бібліотек (молодіжної і дитячої) виробляється стратегія подальшого розвитку бібліотек.

За результатами обстежень у колективах ЦБС в останній день перебування підводяться не тільки підсумки, але і своєрідні міні-курси підвищення кваліфікації бібліотечного персоналу ЦБС з різних напрямків діяльності і проблемних питань функціонування структурних підрозділів обстежуваних ЦБС.

Частиною аналітичної діяльності є методичний моніторинг. Це своєрідна система відстеження змін у бібліотечній справі. Вона покликана забезпечити інформацію про діяльність бібліотек, аналіз якої дозволяв би судити про рівень їхньої роботи, нововведення у бібліотечній справі і їх поширення по системі бібліотек.

14

Оперативне одержання цих даних, спостереження за їхньою динамікою дозволяє оцінювати стан і рівень бібліотечної діяльності, і на цій основі розробляти методичні рекомендації щодо удосконалювання роботи бібліотек.

Одержати подібну інформацію можна з різної бібліотечної документації: звітів, планів, інформаційних матеріалів, матеріалів нарад, конференцій, семінарів, публікацій у місцевій періодичній пресі.

Прикладом відстеження матеріалів про діяльність ЦБС області з публікацій у місцевій періодичній пресі може служити одне з нових видань відділу наукової організації і методики бібліотечної роботи серії «Методичний центр ДОУНБ інформує» - «Бібліотеки Дніпропетровщини на сторінках місцевої преси в 2002 році».Скачать документ

Похожие документы:

 1. Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів

  Документ
  ... та методична допомога, вивчення та запровадження передового досвіду, створення організаційно-технологічної та ... бібліотеці» (2010 р.), «Традиційна та інноваційна методика проведення інвентаризації» (2009р.), «Впровадження нових технологій ...
 2. Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів

  Документ
  ... та методична допомога, вивчення та запровадження передового досвіду, створення організаційно-технологічної та ... бібліотеці» (2010 р.), «Традиційна та інноваційна методика проведення інвентаризації» (2009р.), «Впровадження нових технологій ...
 3. Книги і книжники літопис минулого і сьогодення дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки 1834–2009

  Документ
  ... . Т.А. Козак.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2004. Традиції та інновації в бібліотеці – синтездосвіду, ідей і сучаснихтехнологій: Збірник матеріалів / Упоряд ...
 4. Сучасні проблеми управління

  Документ
  ... досвіду менеджмента, формують сучасну систему управління тощо. Студентське самоврядування в Україні традиц ... роботи в бібліотеці. Щоб не ... та інноваційні принципи сприяє забезпеченню прибуткової діяльності. Основною характеристикою технології у сучасному ...
 5. Інноваційний розвиток вищої освіти

  Документ
  ... нноваційний розвиток сучасної вищої освіти. Традиційна освіта ... бліотеці ДонДТУ. У покажчику міститься інформація з періодичних видань, з учбової та ... Ідеалисучасної ... досвіду організації самостійної роботи студентів / В.І. Сігова // Нові технолог ... синтезу ...

Другие похожие документы..