Главная > Навчально-методичний посібник


4. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни

Самостійне вивчення курсу передбачає самостійну роботу студента по питаннях з кожної теми, перелік яких наведено у програмі курсу та у питаннях підсумкового контролю.

Модуль 1. Загальні засади інформаціїних систем підприємства

Тема 1. Введення до інформаційних систем у менеджменті

Ця тема визначає роль та значення інформації у сучасному суспільстві, роль інформаційних систем в управлінні сучасними організаціями.

Ваша мета при вивченні цієї теми:

одержати загальне уявлення про сучасне глобальне інформаційне суспільство, про значущість інформаційних систем в управлінні організацією; які знання про інформаційні системи та технології потрібні сучасному менеджеру, .

розуміти основні ключові терміни і поняття які характеризують інформацію, інформатику, інформаційні системи та технології, конкурентні переваги підприємств, що використовують інформаційні технології.

навчитись визначати необхідні ресурси і технології інформаційних систем, їх актуальність та проблематику.

Інформаційні джерела до теми 1.

1. Основи інформаційних систем: Навч. Посіб./ В.Ф.Ситник, Т.А.Писаревська, Н.В.Єрьоміна, О.С. Каєва. -К.: КНЕУ, 1997.

2. Писаревська Т. А.Інформаційні системи і технології в управлінні трудо­вими ресурсами: Навч. посібник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2000. — 279 с.

3. Вовчак І.С. Автоматизовані системи менеджменту: основні положення, методичні рекомендації по проектуванню та впровадженню. - Тернопіль: СМП «Астон», 1998.

4. Вовчак І.С. Інформаційні системи та комп'ютерні технології в менеджменті. - Тернопіль: Карт-бланки, 2001.

5.Информационньїе системи в экономике: Учебник / Под ред. Дика В.В. - М.: Финансы и статистика, 1996.

6.Клейнер Я.С., Древицкая И.Ю., Дорофиенко В.В. Новые информационные технологии в менеджменте. - X.: Основа, 1997.

7.Литвин І. Інформаційні процеси в управлінні. - Тернопіль:

Економічна думка, 1998.

Тема 2. Етапи розвитку та сутність інформаційних систем у менеджменті

Ця тема визначає поняття інформаційної системи підприємства, історичні етапи розвитку інформаційних систем, основні ресурси та класифікацію інформаційних систем.

Ваша мета при вивченні цієї теми:

одержати загальне уявлення про те, що таке інформаційна система. та управлінська інформаційна система, яким чином класифікуються інформаційні системи, мету створення та завдання інформаційних систем; які існують переваги та недоліки використання автоматизованих систем управління.

розуміти основні ключові терміни і поняття які характеризують етапи розвитку та сутність інформаційних систем у менеджменті.

навчитись визначати вид інформаційної системи для конкретного підприємства, планувати основні ресурси інформаційних систем та визначати умови успішного функціонування менеджерських інформаційних систем.

Інформаційні джерела до теми 2.

1. Основи інформаційних систем: Навч. Посіб./ В.Ф.Ситник, Т.А.Писаревська, Н.В.Єрьоміна, О.С. Каєва. -К.: КНЕУ, 1997.

2. Писаревська Т. А.Інформаційні системи і технології в управлінні трудо­вими ресурсами: Навч. посібник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2000. — 279 с.

3. Вовчак І.С. Автоматизовані системи менеджменту: основні положення, методичні рекомендації по проектуванню та впровадженню. - Тернопіль: СМП «Астон», 1998.

4. Вовчак І.С. Інформаційні системи та комп'ютерні технології в менеджменті. - Тернопіль: Карт-бланки, 2001.

5.Информационньїе системи в экономике: Учебник / Под ред. Дика В.В. - М.: Финансы и статистика, 1996.

6.Клейнер Я.С., Древицкая И.Ю., Дорофиенко В.В. Новые информационные технологии в менеджменте. - X.: Основа, 1997.

7.Литвин І. Інформаційні процеси в управлінні. - Тернопіль:

Економічна думка, 1998.

Тема 3. Типологія інформаційних систем в менеджменті організацій

Ця тема визначає основні структурні частини функціонування інформаційної системи у менеджменті організації:

Ваша мета при вивченні цієї теми:

одержати загальне уявлення про різноманіття типів структурні частини функціонування інформаційної системи у менеджменті організації: управління маркетинговою діяльністю, управління людськими ресурсами, управління фінансами, управління виробничими процесами, здійснення бухгалтерського обліку, підтримка бізнес-процесів спеціалізованими інформаційними системами.

розуміти основні ключові терміни і поняття які характеризують різноманіття типів структурних частин функціонування інформаційної системи у менеджменті організації.

навчитись визначати набір складових до комплексу функціїних завдань інформаційної системи конкретного підприємства в залежності від його галузевої спеціалізації та організаціїной побудови внутрішньої структури.

Інформаційні джерела до теми 3.

1.Основи інформаційних систем: Навч. Посіб./ В.Ф.Ситник, Т.А.Писаревська, Н.В.Єрьоміна, О.С. Каєва. -К.: КНЕУ, 1997.

2. Писаревська Т. А.Інформаційні системи і технології в управлінні трудо­вими ресурсами: Навч. посібник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2000. — 279 с.

3. Вовчак І.С. Автоматизовані системи менеджменту: основні положення, методичні рекомендації по проектуванню та впровадженню. - Тернопіль: СМП «Астон», 1998.

4. Вовчак І.С. Інформаційні системи та комп'ютерні технології в менеджменті. - Тернопіль: Карт-бланки, 2001.

5.Информационньїе системи в экономике: Учебник / Под ред. Дика В.В. - М.: Финансы и статистика, 1996.

6.Клейнер Я.С., Древицкая И.Ю., Дорофиенко В.В. Новые информационные технологии в менеджменте. - X.: Основа, 1997.

7.Литвин І. Інформаційні процеси в управлінні. - Тернопіль:

Економічна думка, 1998.

Тема 4. Планування розвитку менеджерських інформаційних систем

Ця тема визначає основні структурні частини функціонування інформаційної системи у менеджменті організації.

Ваша мета при вивченні цієї теми:

одержати загальне уявлення про різноманіття типів структурні частини функціонування інформаційної системи у менеджменті організації: управління маркетинговою діяльністю, управління людськими ресурсами, управління фінансами, управління виробничими процесами, здійснення бухгалтерського обліку, підтримка бізнес-процесів спеціалізованими інформаційними системами.

розуміти основні ключові терміни і поняття які характеризують процеси організаційного планування інформаційних систем на підприємстві.

навчитись визначати набір складових до комплексу функціїних завдань інформаційної системи конкретного підприємства в залежності від його галузевої спеціалізації та організаціїной побудови внутрішньої структури; управляти організаційними змінами в процесі впровадження нових видів інформаційних технологій шляхом реалізації певних заходів.

Інформаційні джерела до теми 4.

1. Основи інформаційних систем: Навч. Посіб./ В.Ф.Ситник, Т.А.Писаревська, Н.В.Єрьоміна, О.С. Каєва. -К.: КНЕУ, 1997.

2. Писаревська Т. А.Інформаційні системи і технології в управлінні трудо­вими ресурсами: Навч. посібник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2000. — 279 с.

3. Вовчак І.С. Автоматизовані системи менеджменту: основні положення, методичні рекомендації по проектуванню та впровадженню. - Тернопіль: СМП «Астон», 1998.

4. Вовчак І.С. Інформаційні системи та комп'ютерні технології в менеджменті. - Тернопіль: Карт-бланки, 2001.

5.Информационньїе системи в экономике: Учебник / Под ред. Дика В.В. - М.: Финансы и статистика, 1996.

6.Клейнер Я.С., Древицкая И.Ю., Дорофиенко В.В. Новые информационные технологии в менеджменте. - X.: Основа, 1997.

7.Литвин І. Інформаційні процеси в управлінні. - Тернопіль:

Економічна думка, 1998.

Тема 5. Управління інформаційними системами в організації

Ця темавизначаєособливостістворення спеціалізованого структурного підрозділу з питань управління інформаційною системою організації, а також організацію управління інформаційними ресурсами та технологіями підприємстваё.

Ваша мета при вивченні цієї теми:

одержати загальне уявлення про принципи створення спеціалізованого структурного підрозділу з питань управління інформаційною системою організації; концептуальну структуру управління інформаційною системою в організації; організацію управління людськими ресурсами у сфері інформаційних технологій; побудову кар'єри працівників відділу інформаційного обслуговування.

розуміти основні ключові терміни і поняття які характеризують процес управління інформаційними ресурсами та технологіями на підприємстві та процес побудови організаційної структури відділу інформаційного обслуговування.

навчитись визначати: набір складових до концептуальної структури управління інформаційною системою в організації, а також – до функціональної організаційної структура відділу інформаційного обслуговування; вимоги допрацівників відділу інформаційного обслуговування підприємства.

Інформаційні джерела до теми 5.

1. Основи інформаційних систем: Навч. Посіб./ В.Ф.Ситник, Т.А.Писаревська, Н.В.Єрьоміна, О.С. Каєва. -К.: КНЕУ, 1997.

2. Писаревська Т. А.Інформаційні системи і технології в управлінні трудо­вими ресурсами: Навч. посібник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2000. — 279 с.

3. Вовчак І.С. Автоматизовані системи менеджменту: основні положення, методичні рекомендації по проектуванню та впровадженню. - Тернопіль: СМП «Астон», 1998.

4. Вовчак І.С. Інформаційні системи та комп'ютерні технології в менеджменті. - Тернопіль: Карт-бланки, 2001.

5.Информационньїе системи в экономике: Учебник / Под ред. Дика В.В. - М.: Финансы и статистика, 1996.

6.Клейнер Я.С., Древицкая И.Ю., Дорофиенко В.В. Новые информационные технологии в менеджменте. - X.: Основа, 1997.

7.Литвин І. Інформаційні процеси в управлінні. - Тернопіль:

Економічна думка, 1998.

Тема 6. Системи підтримки прийняття управлінських рішень

Ця темавизначаєособливостістворення спеціалізованого структурного підрозділу з питань управління інформаційною системою організації, а також організацію управління інформаційними ресурсами та технологіями підприємства.

Ваша мета при вивченні цієї теми:

одержати загальне уявлення про принципи створення систем підтримки прийняття рішень, аналітичні методи та інструменти підтримки прийняття управлінських рішень, види експертних систем, складові експертних систем, сутність та поняття систем штучного інтелекту, основні сфери застосування систем штучного інтелекту.

розуміти основні ключові терміни і поняття які характеризують сферу інформаціїних систем підтримки прийняття управлінських рішень, експертних систем та систем штучного інтелекгу.

навчитись визначати: набір складових до архітектури системи підтримки прийнятія рішень, диагнозтувати сфери застосування систем штучного інтелекту та експертних систем.

Інформаційні джерела до теми 6.

1. Основи інформаційних систем: Навч. Посіб./ В.Ф.Ситник, Т.А.Писаревська, Н.В.Єрьоміна, О.С. Каєва. -К.: КНЕУ, 1997.

2. Писаревська Т. А.Інформаційні системи і технології в управлінні трудо­вими ресурсами: Навч. посібник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2000. — 279 с.

3. Вовчак І.С. Автоматизовані системи менеджменту: основні положення, методичні рекомендації по проектуванню та впровадженню. - Тернопіль: СМП «Астон», 1998.

4. Вовчак І.С. Інформаційні системи та комп'ютерні технології в менеджменті. - Тернопіль: Карт-бланки, 2001.

5.Информационньїе системи в экономике: Учебник / Под ред. Дика В.В. - М.: Финансы и статистика, 1996.

6.Клейнер Я.С., Древицкая И.Ю., Дорофиенко В.В. Новые информационные технологии в менеджменте. - X.: Основа, 1997.

7.Литвин І. Інформаційні процеси в управлінні. - Тернопіль:

Економічна думка, 1998.

Тема 7. Корпоративні інформаційні системи

Ця тема визначає роль та значення корпоративних інформаційних систем у діяльності сучасного підприємства, орієнтує студента на різноманіття програмних оболонок для створеннякорпоративних інформаційних систем підприємства, які пропонуються на ринку програмного забезпечення.

Ваша мета при вивченні цієї теми:

одержати загальне уявлення про сутність корпоративних інформаційних систем підприємства, комплекси управлінських завдань, які дозволяють автоматизувати корпоративні інформаційні системи, можливості програмних оболонок по створенню блоків підсистем операційного управління, управління персоналом, документообігом, фінансами, маркетингом.

розуміти основні ключові терміни і поняття які характеризують корпоративні інформаційні системи, знати назви програмних оболонок для створеннякорпоративних інформаційних систем підприємства, які пропонуються на ринку програмного забезпечення.

навчитись визначати необхідні ресурси, технології та програмне забезпечення для створення корпоративних інформаційних систем підприємства, розробляти технико – економічне завдання на створення корпоративних інформаційних систем підприємства.

Інформаційні джерела до теми 7.

1. Основи інформаційних систем: Навч. Посіб./ В.Ф.Ситник, Т.А.Писаревська, Н.В.Єрьоміна, О.С. Каєва. -К.: КНЕУ, 1997.

2. Писаревська Т. А.Інформаційні системи і технології в управлінні трудо­вими ресурсами: Навч. посібник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2000. — 279 с.

3. Вовчак І.С. Автоматизовані системи менеджменту: основні положення, методичні рекомендації по проектуванню та впровадженню. - Тернопіль: СМП «Астон», 1998.

4. Вовчак І.С. Інформаційні системи та комп'ютерні технології в менеджменті. - Тернопіль: Карт-бланки, 2001.

5.Информационньїе системи в экономике: Учебник / Под ред. Дика В.В. - М.: Финансы и статистика, 1996.

6.Клейнер Я.С., Древицкая И.Ю., Дорофиенко В.В. Новые информационные технологии в менеджменте. - X.: Основа, 1997.

7.Литвин І. Інформаційні процеси в управлінні. - Тернопіль:

Економічна думка, 1998.

Тема 8. Інформаційні ресурси глобальної мережі Інтернет

Ця тема визначає роль та значення ресурсів Інтернет у сучасному суспільстві, роль електронного бізнесу та електронної комерції в господарської діяльності сучасних організації.

Ваша мета при вивченні цієї теми:

одержати загальне уявлення про сучасне глобальне інформаційне суспільство, про значущість інформаційних систем в управлінні організацією; які знання про інформаційні системи та технології потрібні сучасному менеджеру, .

розуміти основні ключові терміни і поняття які характеризують сферу Інтернет у сучасному суспільстві, електронного бізнесу та електронної комерції.

навчитись визначати необхідні ресурси і технології Інтернет для підприємства, працювати та використовувати можливості програми Інтернет Експлорер, будувати відносини с провайдерами, які надають послуги з підключення до Інтернет, розробляти технико – економічне завдання на створення електронной крамниці.

Інформаційні джерела до теми 8.

1. Основи інформаційних систем: Навч. Посіб./ В.Ф.Ситник, Т.А.Писаревська, Н.В.Єрьоміна, О.С. Каєва. -К.: КНЕУ, 1997.

2. Писаревська Т. А.Інформаційні системи і технології в управлінні трудо­вими ресурсами: Навч. посібник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2000. — 279 с.

3. Вовчак І.С. Автоматизовані системи менеджменту: основні положення, методичні рекомендації по проектуванню та впровадженню. - Тернопіль: СМП «Астон», 1998.

4. Вовчак І.С. Інформаційні системи та комп'ютерні технології в менеджменті. - Тернопіль: Карт-бланки, 2001.

5.Информационньїе системи в экономике: Учебник / Под ред. Дика В.В. - М.: Финансы и статистика, 1996.

6.Клейнер Я.С., Древицкая И.Ю., Дорофиенко В.В. Новые информационные технологии в менеджменте. - X.: Основа, 1997.

7.Литвин І. Інформаційні процеси в управлінні. - Тернопіль:

Економічна думка, 1998.

Тема 9. Локальні та регіональні інформаційні мережі в сучасних організаціях

Ця тема визначає роль та місце локальних та регіональних інформаційних мереж в господарської діяльності підприємств.

Ваша мета при вивченні цієї теми:

одержати загальне уявлення про те, що таке локальні та регіональні інформаційні мережі в сучасних організаціях, про взаємозв'язок внутрішньої мережі підприємства із Екстранет та Інтернет, інструменти здійснення електронних комунікацій.

розуміти основні ключові терміни і поняття які характеризують сферу локальних та регіональних інформаційних мереж.

навчитись визначати інструменти здійснення електронних комунікацій, користуватись електронної поштої, знати інструменти проведення електронних та голосових конференцій, відеоконференції та телеконференції, отримати навички роботи в чатових системах.

Інформаційні джерела до теми 9.

1. Основи інформаційних систем: Навч. Посіб./ В.Ф.Ситник, Т.А.Писаревська, Н.В.Єрьоміна, О.С. Каєва. -К.: КНЕУ, 1997.

2. Писаревська Т. А.Інформаційні системи і технології в управлінні трудо­вими ресурсами: Навч. посібник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2000. — 279 с.

3. Вовчак І.С. Автоматизовані системи менеджменту: основні положення, методичні рекомендації по проектуванню та впровадженню. - Тернопіль: СМП «Астон», 1998.

4. Вовчак І.С. Інформаційні системи та комп'ютерні технології в менеджменті. - Тернопіль: Карт-бланки, 2001.

5.Информационньїе системи в экономике: Учебник / Под ред. Дика В.В. - М.: Финансы и статистика, 1996.

6.Клейнер Я.С., Древицкая И.Ю., Дорофиенко В.В. Новые информационные технологии в менеджменте. - X.: Основа, 1997.

7.Литвин І. Інформаційні процеси в управлінні. - Тернопіль:

Економічна думка, 1998.

Тема 10. Безпека інформаційних систем

Ця тема визначає питання безпеки та контролю інформаційних систем, етичні аспекти використання ресурсів інформаційних систем та соціальні аспекти в діяльності інформаційних систем.

Ваша мета при вивченні цієї теми:

одержати загальне уявлення про організацію безпекі та контролю в інформаційних системах, про необхідність дотримання етики під час роботи в інформаційних системах підприємства, осознати значущість соціальних аспектів в організації діяльності інформаційних систем.

розуміти основні ключові терміни і поняття сфери безпеки та контролю інформаційних систем, етики в інформаційних системах, соціальних проблем функціонування інформаційних систем.

навчитись визначати види захисту ресурсів інформаційних систем для конкретного підприємства, планувати організацію безпеки та контролю інформаційних систем підприємства, виришувати соціальні питання під час праці в інформаційних системах підприємства.

Інформаційні джерела до теми 10.

1. Основи інформаційних систем: Навч. Посіб./ В.Ф.Ситник, Т.А.Писаревська, Н.В.Єрьоміна, О.С. Каєва. -К.: КНЕУ, 1997.

2. Писаревська Т. А.Інформаційні системи і технології в управлінні трудо­вими ресурсами: Навч. посібник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2000. — 279 с.

3. Вовчак І.С. Автоматизовані системи менеджменту: основні положення, методичні рекомендації по проектуванню та впровадженню. - Тернопіль: СМП «Астон», 1998.

4. Вовчак І.С. Інформаційні системи та комп'ютерні технології в менеджменті. - Тернопіль: Карт-бланки, 2001.

5.Информационньїе системи в экономике: Учебник / Под ред. Дика В.В. - М.: Финансы и статистика, 1996.

6.Клейнер Я.С., Древицкая И.Ю., Дорофиенко В.В. Новые информационные технологии в менеджменте. - X.: Основа, 1997.

7.Литвин І. Інформаційні процеси в управлінні. - Тернопіль:

Економічна думка, 1998.

5. Завдання для проведення практичних занять

5.1. Вивчення ресурсів Інтернет

Практичне завдання1.

Завдання 1.1. Вивчити призначення та зміст сайту адміністрації Президента України.

http://www.president.gov.ua/

1. Описати структуру сайту.

2. Описати порядок денний Президента України на момент відвідування сайту.

3. Описати за останній календарний місяць зміст указів та виступів Президента України.

4. Створити блок інформації указів Президента України щодо підприємницької та господарської діяльності.

Завдання 1.2. Вивчити призначення та зміст сайту Президента Російської Федерації.

 

1. Описати структуру сайту,

2. Описати порядок денний Президента Росії на момент відвідування сайту.

3. Описати за останній календарний місяць зміст указів та виступів Президента Росії.

4. Створити блок інформації указів Президента Росії щодо підприємницької та господарської діяльності.

Завдання 1.3. Вивчити призначення та зміст сайту Президента США.

http://www.whitehouse.gov/

1. Описати структуру сайту,

2. Описати порядок денний Президента США на момент відвідування сайту.

3. Описати за останній календарний місяць зміст біллів та виступів Президента США.

4. Створити блок інформації біллів та виступів Президента США щодо підприємницької та господарської діяльності.

Практичне завдання 2.

Завдання 2.1. Вивчити призначення та зміст сайту Верховної Ради України.

www.rada.gov.ua

1. Описати структуру сайту,

2. Описати порядок денний засідань Верховної Ради України на момент відвідування сайту.

3. Описати за останній календарний місяць зміст Законів України, що прийняти Верховної Радої України.

4. Створити блок текстових файлів про Закони України, щодо використання інформації та інформаційних технологій в Україні.

Завдання 2.2. Вивчити призначення та зміст сайту Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації

/

1. Описати структуру сайту,

2. Описати порядок денний засідань Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації на момент відвідування сайту.

3. Описати за останній календарний місяць зміст Законів Росії, що прийняти Державної Думою Федеральних Зборів Російської Федерації.

4. Створити блок текстових файлів про Закони Росії, щодо використання інформації та інформаційних технологій в Росії.

Завдання 2.3. Вивчити призначення та зміст сайту Конгресу США.

/

1. Описати структуру сайту,

2. Описати порядок денний засідань Конгресу США на момент відвідування сайту.

3. Описати за останній календарний місяць зміст Законів США, що прийняти Конгресом США.

4. Створити блок текстових файлів про Закони США, щодо використання інформації та інформаційних технологій в США.

Практичне завдання 3.

Завдання 3.1. Вивчити призначення та зміст сайту Державного комітету статистики України

http://www.ukrstat.gov.ua

1. Описати структуру сайту,

2. Створити блок статистичної інформації, щодо теми випускової бакалаврської роботи студента.

Завдання 3.2. Вивчити призначення та зміст сайту Державногокомітету статистики Російської Федерації

/

1. Описати структуру сайту,

2. Створити блок статистичної інформації, щодо теми випускової бакалаврської роботи студента.

Практичне завдання 4.

Завдання 4.1. Вивчити призначення пошукових систем в Інтернеті Далекого та Близького Зарубіжжя.

1. Описати структуру сайту,

2. Створити блок інформації, як результат пошуку понять по теми „менеджмент” і „маркетинг”.

3. Вивчити сервісні функції пошукових систем в Інтернеті

Завдання 4.2. Вивчити призначення енциклопедії on – line “Укроп.Ком”

1. Описати структуру сайту.

2. Створити блок інформації, щодо понять по теми

„менеджмент” і „маркетинг”.

Завдання 4.3. Вивчити призначення енциклопедії on – line “Російська Мега Універсальна Енциклопедія” видавництва “Кирилл и Мефодий”.

1. Описати структуру сайту,

2. Створити перелик галузевих енциклопедії on – lineвидавництва “Кирилл и Мефодий”.

3. Створити блок інформації, щодо понять по теми

„менеджмент” і „маркетинг”.

Завдання 4.4. Вивчити призначення енциклопедії on – line “Британська Енциклопедія “Британніка”.

/

1. Описати структуру сайту,

2. Створити блок інформації, щодо понять по теми

„management” і „marketing”.

Практичне завдання 5.

Завдання 5.1. Вивчити призначення та зміст сайтів Міжнародних організації.

ООН http://www.un.kiev.ua/

НАТО t/.

Європейська Спільнота

European Commission

t/

Портал Європа и культура

t/comm/culture/

Європейський парламент (Люксембург)

t

Рада Європейського Союзу

t

Представництво Європейської комісії в Україні

t

Британська Рада

http://www.bc.kiev.ua/

1. Описати структуру сайтів,

2. Створити блок інформації, щодо призначення та функції вказаних міжнародних інституції.

Завдання 5.2. Вивчити призначення та зміст сайту Міжнародної торгової палати та збірки міжнародних звичаїв та правил INCOTERMS.

/index_incoterms.asp

1. Описати структуру сайтів,

2. Створити блок інформації, щодо призначення та використання збірки міжнародних звичаїв та правилINCOTERMS.

Практичне завдання 6.

Завдання 6.1. Вивчити призначення та функції програми машинного перекладу ПРОМТ.

/

1. Описати структуру сайту,

2. Описати сервісні функції машинного перекладача.

3. Описати напрямки машинного перекладу текстів.

4. Перекласти зразок тексту.

5. Описати недоліки машинного перекладу.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Інформація про надання грифів міністерства освіти і науки 2010 рік

  Документ
  ... слядипломної освіти; Т.А. Писаревська « Інформаційні системи в управлінні персоналомтаекономікипраці» (№1/11-3064 від 13.04.10 ... вський державний інститут економіки і управління. - Тоцька О.Л. «Інформаційні системи в інноваційній діяльності» (№1/11 ...
 2. Інформація про надання грифів міністерства освіти і науки 2010 рік

  Документ
  ... слядипломної освіти; Т.А. Писаревська « Інформаційні системи в управлінні персоналомтаекономікипраці» (№1/11-3064 від 13.04.10 ... вський державний інститут економіки і управління. - Тоцька О.Л. «Інформаційні системи в інноваційній діяльності» (№1/11 ...
 3. Інформаційні системи в менеджменті

  Документ
  ... інститут економіки ринкових відносин та менеджменту (ХІНЕМ) ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В МЕНЕДЖМЕНТІ Завдання та методичні ... та оперативне використання персоналу організації; постійні співробітники, навчання персоналу. Фінансові інформаційні системи: управл ...
 4. Формування ринкової економіки

  Документ
  ... «Управління персоналомтаекономікипраці». 2008 року секцію перейменовано на Підкомісію з управління персоналомтаекономікипраці НМК з економікита підпри ...
 5. Київський університет туризму економіки і права «основи готельного менеджменту»

  Документ
  ... автоматизації управлінської діяльності Сучасні системи Інтернет-бронювання Глава 7. Сучасні інформаційні технології в управлінні ... готелю та інтересів працівників, економічної і соціальної ефективності; - підвищення ефективності управління персоналом ...

Другие похожие документы..