Главная > Документ


Комунальний заклад культури -

Донецька обласна універсальна наукова бібліотека

Ім. Н. К. Крупської

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішенням комітету з конкурсних торгів

від «06» червня 2011 року

Голова комітету з конкурсних торгів

Н. П. Авдєєнко

м. п.

Документація конкурснИХ торгІВ

на закупівлю

книг, брошур, листівок друкованих та продукції аналогічної

2011

ЗМІСТ

Загальна інформація про торги (конкурсні торги)

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ПІДГОТОВКИ УЧАСНИКАМИ ПРОПОЗИЦІЙ конкурсних торгів

1. Загальна частина

2. Зміст документації конкурсних торгів

3. Надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

4. Внесення змін до документації конкурсних торгів та продовження строку подання пропозицій конкурсних торгів

5. Мова пропозиції конкурсних торгів

6. Загальні вимоги до пропозиції конкурсних торгів

7. Альтернативна пропозиція конкурсних торгів

8. Зміст пропозиції конкурсних торгів

9. Ціни пропозиції

10. Валюта пропозиції

11. Кваліфікаційні критерії

12. Документи, що підтверджують відповідність Учасника встановленим кваліфікаційним критеріям

13. Оцінка відповідності Учасників встановленим кваліфікаційним критеріям

14. Документи, що підтверджують відповідність предмету закупівлі вимогам документації конкурсних торгів

15. Строк дії пропозиції конкурсних торгів

16. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

17. Запечатування та маркування конвертів з пропозицією конкурсних торгів

18. Кінцевий термін подання пропозицій конкурсних торгів

19. Пропозиції, що запізнилися

20. Внесення змін до пропозицій конкурсних торгів та їх відкликання

21. Розкриття пропозицій конкурсних торгів

22. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

23. Відміна торгів чи визнання їх такими, що не відбулись

24. Порядок з'ясування пропозицій конкурсних торгів

25. Оцінка пропозицій конкурсних торгів

26. Акцепт пропозиції конурсних торгів

27. Укладання Договору

28. Основні умови, які обов’язково будуть включені до договору про закупівлю

29. Забезпечення виконання Договору

30. Витрати, пов’язані з укладанням Договору

31. Оголошення про результати торгів

32. Конфіденційність

33. Процедура оскарження

34.Відповідальність за порушення законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти

35. Інші умови

ДОДАТКИ

Додаток 1. Реєстр документів, наданих у складі пропозиції конкурсних торгів

Додаток 2. Заява-пропозиція

Додаток 3.1. Відомості про Учасника (для фізичної особи)

Додаток 3.2. Відомості про Учасника (для юридичної особи)

Додаток 4. Відомість цін

Додаток 5 Інформація щодо предмета закупівлі

Додаток 6. Зведений лист

Додаток 7. Специфікація щодо предмета закупівлі

Загальна інформація про ТОРГи (конкурсні торги)

Загальні положення

Керуючись чинним законодавством України в сфері закупівель за державні кошти, Замовник торгів, зазначений нижче (далі – Замовник), оголошує торги (конкурсні торги) на закупівлю предмету, зазначеного нижче,на умовах, визначених у цій документації конкурсних торгів, та пропонує всім фізичним та юридичним особам (резидентам та нерезидентам України), які мають намір взяти участь у процедурі закупівлі, подати свої пропозиції конкурсних торгів відповідно до умов цієї документації конкурсних торгів.

1. Замовник торгів:

1.1. Найменування: Комунальний заклад культури – Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н. К. Крупської

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02218631 

1.3. Місцезнаходження: м. Донецьк, вул. Артема, 84, 83001

1.4. Посадові особи Замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з Учасниками

Іванченко Надія Миколаївна – завідувачка відділу комплектування, секретар комітету з конкурсних торгів;

Авдєєнко Наталія Петрівна – заступник директора, голова комітету з конкурсних торгів

адреса: м. Донецьк, вул. Артема, 84, к. 5, 83001

телефон: (062) 337-29-30; (062) 305-33-34, факс: (062) 345-10-13;

e-mail: dob@library.donetsk.ua

2. Інформація про предмет закупівлі:

2.1. Предмет закупівлі:книги, брошури, листівки друковані та продукція аналогічна

2.2. Місце виконання закупівлі: м. Донецьк, вул. Артема, 84, відділ комплектування Донецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Н. К. Крупської, 83001

2.3. Строк виконання закупівлі: до 31 грудня 2011 р.

3. Процедура здійснення закупівлі:

відкриті торги

4. Отримання документації конкурсних торгів:

4.1. Місце: м. Донецьк, вул. Артема, 84, к. 5, 83001,

4.2. Спосіб: на письмовий запит особисто або поштою

5. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів:

Не вимагається

6. Умови подання пропозицій конкурсних торгів:

6.1. Місце: м. Донецьк, вул. Артема, 84, к. 5, 83001

6.2. Спосіб: особисто або поштою

6.3. Кінцевий строк: 20.07.2011 р. до 10.00 за київським часом

7. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Місце: м. Донецьк, вул. Артема, 84, к. 5, 83001

7.2. Дата та час: 20.07.2011 р., 11.00 за київським часом

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ПІДГОТОВКИ УЧАСНИКАМИ

ПРОПОЗИЦІЙ конкурсних торгів

1. Загальна частина

1.1. Ця Інструкція щодо підготовки Учасниками пропозицій конкурсних торгів (далі - Інструкція) є невід’ємною частиною документації конкурсних торгів Замовника на закупівлю предмету, зазначеного в «Загальній інформації про торги (конкурсні торги)». У зв’язку з цим, у випадку недотримання Учасником вимог цієї Інструкції його пропозицію конкурсних торгів буде відхилено як таку, що не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Усі терміни, що використовуються в цій документації конкурсних торгів, трактуються у розуміннях, встановлених чинним законодавством України в сфері державних закупівель.

Під час проведення торгів Замовник у своїх діях, які не відображені в цій документації конкурсних торгів, керується нормами чинного законодавства України.

1.2. Учасниками торгів є фізичні чи юридичні особи (резиденти або нерезиденти України), що письмово підтвердили намір взяти участь у процедурі закупівлі та/або подали пропозицію конкурсних торгів.

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

1.3. Пропозиція конкурсних торгів повинна подаватися Замовнику з дотриманням вимог встановлених у цій документації конкурсних торгів.

1.4. Учасник самостійно несе усі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням його пропозиції конкурсних торгів, та несе персональну відповідальність за зміст, рівень підготовки та належне оформлення пропозиції конкурсних торгів відповідно до вимог цієї документації конкурсних торгів.

1.5. Згідно з вимогами даної документації конкурсних торгів Учасник повинен відповідати кваліфікаційним критеріям, визначеним у цій Інструкції.

1.6. Замовник не несе ніякої відповідальності за неавтентичність тексту одержаної Учасником документації конкурсних торгів порівняно з її оригіналом, якщо одержання Учасником документації конкурсних торгів було здійснено не за місцем, зазначеним в «Загальній інформації про торги (конкурсні торги)».

2. Зміст документації конкурсних торгів

2.1. До цієї документації конкурсних торгів входять:

 • Загальна інформація про торги (конкурсні торги);

 • Інструкція щодо підготовки Учасниками пропозицій конкурсних торгів;

 • Додатки.

3. Надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

3.1. Особа, яка отримала документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за десять календарних днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до Замовника за його адресою, що зазначена в «Загальній інформації про торги (конкурсні торги)», за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник протягом трьох днів повинен дати відповідь на запит Учасника всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

3.2. У разі несвоєчасного подання Замовником роз’яснень щодо змісту документації конкурсних торгів Замовник подовжить строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомить про це всім осібам, яким було видано документацію конкурсних торгів.

3.3. Замовник має право провести збори з метою роз'яснення будь-яких запитів. Результати зборів повинні бути відображені у протоколі цих зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів. Незалежно від присутності на зборах протокол зборів надсилається кожному Учаснику, якому було надано документацію конкурсних торгів.

4. Внесення змін до документації конкурсних торгів та продовження строку подання пропозицій конкурсних торгів

4.1. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, подовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, про що повідомить письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усім особам, яким було видано документацію конкурсних торгів.

4.2. У разі несвоєчасного внесення змін до документації конкурсних торгів Замовник подовжить строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомить про це всім особам, яким було видано документацію конкурсних торгів.

5. Мова пропозиції конкурсних торгів

5.1. Кожний окремий документ, що має відношення або входить до складу пропозиції конкурсних торгів Учасника, повинен подаватися Замовнику складеним українською чи російською мовами.

5.2. У разі, якщо до складу пропозиції конкурсних торгів Учасника входитимуть документи, які за своїм походженням були складені іншою, ніж українська чи російська мови, вони обов’язково мають супроводжуватися автентичним перекладом українською або російською мови.

6. Загальні вимоги до пропозиції конкурсних торгів

6.1. Учасник готує та подає один екземпляр пропозиції конкурсних торгів.

6.2. Кожен Учасник має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. Подання Учасником більш ніж однієї пропозиції конкурсних торгів зумовить відхилення всіх його пропозицій як таких, що не відповідають умовам цієї документації конкурсних торгів.

6.3. Документом у розумінні цієї документації конкурсних торгів є будь-яка інформація у вигляді слів, цифр, знаків, зображень тощо або будь-якої їх сукупності, яка зафіксована на окремому папері та входить (має входити) до складу пропозиції конкурсних торгів Учасника.

6.4. Усі сторінки документів, що надаються Учасником у складі його пропозиції конкурсних торгів (за винятком оригіналів належним чином завірених довідок, виданих уповноваженими державними органами, чи нотаріально завірених копій документів), повинні бути засвідчені посадовими особами цього Учасника відповідно до їх компетенції. Крім того, усі сторінки усіх копій документів, які надаються Учасником у складі його пропозиції конкурсних торгів (за винятком нотаріально завірених), повинні мати слова «Копія вірна».

Засвідчення документів здійснюється шляхом їх підписання або затвердження та проставляння печатки (у разі її наявності).

Підпис кожної сторінки кожного документу складається з найменування посади особи, яка підписує документ, особистого її підпису, ініціалів і прізвища цієї особи.

6.5. Якщо документ підписується іншою особою, яка не уповноважена на це засновницькими документами Учасника, її повноваження зазначаються у письмовому дорученні, що має входити до складу пропозиції конкурсних торгів.

Найменування установи повинно відповідати найменуванню, зазначеному в її установчих документах. Скорочене найменування вживається тільки у разі, коли воно офіційно зафіксовано в установчих документах Учасника.

6.6. Документи мають бути без поправок, дописок тощо, за винятком виправлень помилок, зроблених Учасником. У останньому випадку такі виправлення мають бути засвідчені відповідно до положень п.п.6.4 та 6.5 цієї Інструкції.

6.7. Всі сторінки документів, які входитимуть до складу пропозиції конкурсних торгів, і перелік яких приведений в п.п.8.1, 12.1, 14.1 та 16.2 цієї Інструкції, мають бути пронумеровані та прошиті разом. На зворотному боці останньої сторінки пропозиції конкурсних торгів місце її прошиття має бути заклеєно контрольним папірцем з написом Прошито та пронумеровано (зазначити кількість)аркушів(або відповідний напис російською мовою) та засвідчено підписом Учасника або його уповноваженої особи та печаткою Учасника (у разі її наявності) відповідно до п.п.6.4 та 6.5 цієї Інструкції.

6.8. Пропозиція конкурсних торгів не повинна містити:

 • умов, що суперечать чинному законодавству України;

 • будь-якої недостовірної інформації, підроблених документів чи підроблених копій документів;

 • будь-яких невизначеностей у формулюваннях: ціни пропозиції конкурсних торгів; показників, висунутих в якості критеріїв оцінки пропозицій конкурсних торгів; будь-яких термінів та строків, включаючи строки виконання закупівлі; дії пропозиції конкурсних торгівтощо;

 • листів чи інших документів, які містили б запити чи вимоги щодо надання Замовником будь-яких документів, пояснень тощо. У випадку надання у складі пропозиції конкурсних торгів зазначених листів чи документів Замовник залишає за собою право ігнорувати відповідні запити чи вимоги як такі, що не відповідають встановленому порядку впровадження діловодства;

6.9. Пропозиція конкурсних торгів, що подається Учасником, має стосуватися лише загального обсягу закупівлі.

7. Альтернативна пропозиція конкурсних торгів

7.1. Подання альтернативної пропозиції конкурсних торгів чинним законодавством України в сфері державних закупівель та цією документацією конкурсних торгів не передбачено.

8. Зміст пропозиції конкурсних торгів

8.1. Пропозиція конкурсних торгів Учасника повинна містити такі документи:

 • реєстр документів, наданих у складі пропозиції конкурсних торгів (за формою, встановленою цією документацією конкурсних торгів);

 • заяву-пропозицію (за формою, встановленою цією документацією конкурсних торгів);

 • відомості про Учасника (за формою, встановленою цією документацією конкурсних торгів);

 • відомість цiн (за формою, встановленою цією документацією конкурсних торгів);

 • зведений лист з інформацією про розміри показників, висунутих в якості критеріїв оцінки пропозицій конкурсних торгів (за формою, встановленою цією документацією конкурсних торгів);

 • документи, що підтверджують відповідність Учасника встановленим кваліфікаційним критеріям (перелік таких документів приведений у п.12.1 цієї Інструкції);

 • документи, що підтверджують відповідність запропонованого Учасником предмету закупівлі вимогам документації конкурсних торгів (перелік таких документів приведений у п.14.1 цієї Інструкції);

 • копії документів про державну реєстрацію Учасника (окрім фізичних осіб, які не є суб’єктами підприємницької діяльності, та нерезидентів України);

 • копію усіх сторінок паспорту (тільки для фізичних осіб);

 • копію довідки щодо ідентифікаційного коду Учасника (тільки для фізичних осіб, які проживають на території України);

 • копію свідоцтва про реєстрацію Учасника платником податку на додану вартість чи єдиного податку (окрім фізичних осіб, які не є суб’єктами підприємницької діяльності, осіб, звільнених від оподаткування відповідно до чинного законодавства України, та нерезидентів України);

 • копію довідки компетентного державного органу статистики про реєстрацію Учасника (окрім фізичних осіб та нерезидентів України);

 • копію чинної на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів (для довідок з встановленим строком дійсності), але не більш місячної давнини (для довідок без зазначення строку їх дійсності) довідки відповідного уповноваженого державного органу про відсутність Учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено справу про банкрутство та відносно яких відкрита ліквідаційна процедура (окрім фізичних осіб та нерезидентів України);

 • копії повного комплекту установчих документів Учасника (окрім фізичних осіб);

 • копію чинної на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів (для довідок з встановленим строком дійсності), але не більш десятиденної давнини з моменту її видання (для довідок без зазначення строку їх дійсності) довідки податкового органу про відсутність в Учасника заборгованостей перед бюджетом (окрім фізичних осіб, які не є суб’єктами підприємницької діяльності, осіб, що є платниками єдиного податку, осіб, звільнених від оподаткування згідно чинного законодавства України, та нерезидентів України);

 • конкретний проект основних умов договору про закупівлю, на яких Учасник згоден виконати цю закупівлю, включаючи в обов’язковому порядку ті умови, про які згадано у п. 28.1 даної документації конкурсних торгів. При цьому запропоновані Учасником умови договору про закупівлю мають бути такими, що не суперечать положенням чинного законодавства України та умовам цієї документації;

 • документи, що підтверджують право особи на укладення договору про закупівлю, зокрема:

  • копію розпорядчого документу Учасника (наказу, протоколу зборів його засновників тощо) про призначення особи, яка має право підпису договорів;

  • копію усіх сторінок паспорту цієї особи;

  • копію довідки щодо ідентифікаційного коду зазначеної особи;

 • складене у довільній формі обгрунтування спроможності даного Учасника виконати закупівлю на запропонованих ним умовах її оплати (надається лише у випадку, якщо Учасник пропонує виконати закупівлю без передплати) (відсутність цього обгрунтування не буде розглядатися як підстава для відхилення пропозиції);

Документи, що не передбачені законодавством для Учасників-фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів.

У випадку, якщо у торгах приймає участь філія (представництво) юридичної особи, цей Учасник має додатково надати в складі його пропозиції конкурсних торгів копію документу, що підтверджує повноваження зазначеної юридичної особи на участь даного Учасника у цих торгах.

9. Ціни пропозиції

9.1. Учасник зазначає у відомості цін пропозиції конкурсних торгів обсяг всіх найменувань предмету закупівлі, зазначених у Специфікації, а також загальну суму, за яку він згодний виконати закупівлю всіх найменувань предмету закупівлі відповідно до Специфікацій.

9.2. Ціною пропозиції конкурсних торгів вважається сума, зазначена Учасником у заяві-пропозиції та відомості цін його пропозиції конкурсних торгів як загальна сума, за яку він згодний виконати закупівлю всіх найменувань предмету закупівлі відповідно до Специфікацій.

9.3. Ціна пропозиції конкурсних торгів повинна:

 • бути визначена на момент подання пропозиції конкурсних торгів;

 • бути визначена з урахуванням норм чинного законодавства України;

 • включати всi витрати на:

  • сплату усіх податків та зборів, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством України;

  • транспортування предмету закупівлі до мiсця, зазначеного у «Загальній інформації про торги (конкурсні торги)»;

  • навантаження і розвантаження;

9.4. Товари, роботи і послуги, зазначені у відомості цін пропозиції конкурсних торгів але не визначені у ціні, будуть вважатися такими, що враховані в ціні пропозиції конкурсних торгів, і оплачуватися окремо Замовником не будуть.

9.5. Ціна пропозиції конкурсних торгів має бути визначена чітко та остаточно без будь-яких посилань, обмежень або застережень. Пропозицiю конкурсних торгів, яка буде мати будь-які посилання, обмеження або застереження щодо ціни пропозиції конкурсних торгів, буде вiдхилено як таку, що не вiдповiдає вимогам цієї документації конкурсних торгів.

9.6. Цiна пропозиції конкурсних торгів повинна залишатися фiксованою на протязi всього строку дiї пропозиції конкурсних торгів. Пропозицiю конкурсних торгів, яка буде мати регульованi цiни, буде вiдхилено як таку, що не вiдповiдає вимогам цієї документації конкурсних торгів.

9.7. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних для здійснення даної закупівлі дозволів, ліцензій, сертифікатів на предмет закупівлі, та інших документів, обов’язкова наявність яких передбачена чинним законодавством України, та самостійно несе всі витрати на їх отримання.

9.8. До ціни пропозиції конкурсних торгів не включаються витрати, пов'язані з підготовкою та поданням цієї пропозиції, а також витрати, пов’язані з укладенням договору про закупівлю (далі – Договір).

9.9. Витрати Учасника, пов’язані з підготовкою та поданням пропозиції конкурсних торгів, не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулись).

10. Валюта пропозиції

10.1. Валютою пропозиції конкурсних торгів є національна валюта України - гривня.

10.2. Розрахунки за товар здійснюватимуться у національній валюті України згідно з Договором, укладеним між Замовником та Учасником-переможцем торгів.

11. Кваліфікаційні критерії

11.1. Учасник має надати документально підтверджену інформацію про відповідність його таким кваліфікаційним критеріям:

 • наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

 • наявність фінансової спроможності;

12. Документи, що підтверджують відповідність Учасника встановленим кваліфікаційним критеріям

12.1. Згідно з даною Інструкцією Учасник подає, як частину його пропозиції конкурсних торгів такі документи, що підтверджують його відповідність встановленим кваліфікаційним критеріям:

 • копії документів бухгалтерської звітності за останній звітний період (окрім фізичних осіб, які не є суб’єктами підприємницької діяльності, осіб, що є платниками єдиного податку, осіб, звільнених від оподаткування згідно чинного законодавства України, та нерезидентів України), зокрема:

  • балансу;

  • звіту про фінансові результати;

  • звіту про рух грошових коштів (у випадку, якщо Учасник звільнений від ведення такої звітності відповідно до чинного законодавства, даний Учасник повинен зазначити про це в окремому документі, що має увійти до складу його пропозиції конкурсних торгів);

 • копію чинної на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів (для довідок з встановленим строком дійсності), але не більш десятиденної давнини з моменту її видання (для довідок без зазначення строку їх дійсності), довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами;

– довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази (у довільній формі);

– довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (у довільній формі);

 • довідку про досвід виконання аналогічних договорів, яка повинна містити:

  • перелік виконаних аналогічних закупівель протягом останніх трьох років;

  • обсяг цих закупівель, у т. ч. таких, що перевищують 100 тис. грн;

  • найменування підприємств (організацій, установ), для яких ці закупівлі виконувались, із зазначенням їх адрес та контактних телефонів;

 • копії виконаних аналогічних договорів, про які зазначено у довідці про досвід виконання аналогічних договорів;

12.2. Вищезазначені документи подаються у складі пропозиції конкурсних торгів відповідно до положень розділів 6 та 17 даної Інструкції.

13. Оцінка відповідності Учасників встановленим кваліфікаційним критеріям

13.1. Визначення відповідності Учасника встановленим у цій документації конкурсних торгів кваліфікаційним критеріям грунтується на підставі змісту лише тих документів, що надані ним у складі його пропозиції конкурсних торгів.

14. Документи, що підтверджують відповідність предмету закупівлі вимогам документації конкурсних торгів

14.1. З метою підтвердження відповідності предмету закупівлі, який Учасник пропонує виконати за Договором, вимогам цієї документації конкурсних торгів Учасник повинен надати як частину своєї пропозиції конкурсних торгів інформацію щодо предмета закупівлі за формою, встановленою цією документацією конкурсних торгів (дивись Додаток 5).

15. Строк дії пропозиції конкурсних торгів

15.1. Пропозиція конкурсних торгів має залишатись дійсною протягом не менш 90 календарних днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Пропозиція, дійсна на коротший строк, відхиляється Замовником як така, що не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

16. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Не вимагається

17. Запечатування та маркування конвертів з пропозицією конкурсних торгів

17.1. Учасник готує відповідно до положень п.6.7 цієї Інструкції один пакет документів пропозиції конкурсних торгів, який запечатується в конверт, що у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки Учасника процедури закупівлі або його підпис (для фізичних осіб).

17.2. Цей конверт має:

17.2.1. бути адресований Замовнику;

17.2.2. містити слова: «На торги із закупівлі (зазначитиназву предмету закупівлі, приведену в «Загальній інформації про торги (конкурсні торги)»» та «Не розпечатувати до (зазначити дату та час розкриття пропозицій конкурсних торгів, приведені в «Загальній інформації про торги (конкурсні торги)»)»;

17.2.3. містити повне найменування, поштову адресу, контактний телефон Учасника, а також його код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) чи ідентифікаційний код (для фізичних осіб).

Пропозицію конкурсних торгів, надану з порушенням цих вимог, буде відхилено як таку,що не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

17.4. Конверт з пропозицією конкурсних торгів розпечатується Замовником під час проведення процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів у місці, у день та у час, зазначених у цій документації конкурсних торгів.

17.5. Якщо конверт не буде запечатаний та помічений відповідно до вищезазначених вимог, Замовник не несе ніякої вiдповiдальностi за неправильне або передчасне його розкриття, а також за нерозголошення інформації, що в ньому міститься.

18. Кінцевий термін подання пропозицій конкурсних торгів

18.1. Пропозиції повинні бути подані за адресою, вказаною в «Загальній інформації про торги (конкурсні торги)» цієї документації конкурсних торгів не пізніше дати та часу, приведених у цій «Загальній інформації про торги (конкурсні торги)».

18.2. На запит Учасника Замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

19. Пропозиції, що запізнилися

19.1. Всі пропозиції, отримані Замовником після закінчення кінцевого строку їх подання, не розкриваються і повертаються Учасникам, що їх подали, без відшкодування даним Учасникам витрат, пов’язаних з підготовкою їх пропозицій конкурсних торгів.

20. Внесення змін до пропозицій конкурсних торгів та їх відкликання

20.1. Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання шляхом повідомлення про це Замовника у письмовій формі.

20.2. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, якщо вони отримані Замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

20.3. Повідомлення Учасника про зміни пропозиції конкурсних торгів готується, запечатується, маркується та відправляється з урахуванням вимог даної Інструкції у конвертах, додатково позначених написом „Зміни";.

20.4. Після розкриття пропозиції конкурсних торгів внесення до неї будь-яких змін, або її відкликання не дозволяються.

21. Розкриття пропозицій конкурсних торгів

21.1. Розкриття пропозицій конкурсних торгів та змін, зроблених згідно з положеннями розділу 20 цієї Інструкції, відбудеться за місцем та за часом, зазначеними у «Загальній інформації про торги (конкурсні торги)».

21.2. До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовником допускаються всі Участники, які подали пропозиції конкурсних торгів, або їх уповноважені представники.

На процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів можуть бути присутні представники засобів масової інформації.

21.3. Для підтвердження того факту, що особа, яка бажає прийняти участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів, дійсно є Учасником або його уповноваженим представником, ця особа повинна мати при собі:

 • оригінал документа, що засвідчує його особу;

 • довіреність Учасника на представництво його інтересів та підпис документів, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства (за винятком випадку, коли у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів безпосередньо прийматиме участь Учасник-фізична особа). У разі, якщо у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів безпосередньо прийматиме участь керівник Учасника-юридичної особи, замість зазначеної довіреності він повинен пред’явити належним чином завірену копію документа, який підтверджує його повноваження як керівника (засновницький договір, протокол зборів засновників тощо);

Для підтвердження того факту, що особа, яка бажає прийняти участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів, дійсно є представником засобів масової інформації, ця особа повинна мати при собі:

 • нотаріально завірену копію документа про державну реєстрацію засобу масової інформації, який дана особа представляє;

 • оригінал особистого посвідчення засобу масової інформації, який ця особа представляє;

Особи, які не матимуть при собі вищезазначених документів, до участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів допущені не будуть.

21.4. Конверти, позначені ";Зміни";, відкриваються разом з конвертами, де знаходиться пропозиція конкурсних торгів, до якої ці зміни вносяться.

21.5. Пропозиції, за якими були подані заяви про їх відкликання згідно з положеннями розділу 20 цієї Інструкції, не розкриваються.

21.6. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність усіх необхідних документів, передбачених цією документацією конкурсних торгів.

21.7. Особам, присутнім на процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів, оголошуються найменування та адреса кожного Учасника, а також ціна кожної пропозиції конкурсних торгів.

21.8. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів комітетом з конкурсних торгів ведеться протокол, копія якого надається усім Учасникам на їх запит.

21.9. Відсутність Учасника або його уповноваженого представника на процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для нерозкриття, нерозгляду або відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

22. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

22.1. Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:

 • учасник:

  • не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим у п.11.1 цієї Інструкції;

  • не погоджується з виправленням виявленої Замовником арифметичної помилки;

 • пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам цієї документації конкурсних торгів;

 • у пропозиції конкурсних торгів Учасником зазначена будь-яка недостовірна інформація, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі;

 • Замовник має незаперечні докази того, що Учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі Замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;

 • Учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

 • виявлено факт участі Учасника у змові;

 • фізична особа, яка є Учасником, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

 • службова (посадова) особа Учасника, яку уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

 • пропозиція конкурсних торгів подана Учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими Учасниками даної процедури закупівлі;

 • Учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю;

 • учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура;

22.2. Замовник може прийняти рішення про відмову Учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити пропозицію конкурсних торгів у разі якщо:

 • Учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

 • Учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його Статуту;

22.3. Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається Учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дня прийняття Замовником такого рішення та оприлюднюється відповідно до вимог чинного законодавства України в сфері державних закупівель.

23. Відміна торгів чи визнання їх такими, що не відбулись

23.1. Замовник відмінить ці торги у разі:

 • відсутності подальшої потреби у даній закупівлі;

 • неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

 • виявлення факту змови Учасників;

 • подання для участі у цих торгах менше двох пропозицій конкурсних торгів;

 • відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цією документацією конкурсних торгів;

 • якщо до оцінки буде допущено пропозиції менше ніж двох Учасників.

23.2. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

 • ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів буде перевищувати суму, передбачену Замовником на фінансування даної закупівлі;

 • здійснення цієї закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

23.3. Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, буде надіслане Замовником усім Учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття Замовником відповідного рішення.

24. Порядок з'ясування пропозицій конкурсних торгів

24.1. До початку оцінювання пропозицій конкурсних торгів Замовник попередньо вивчає ці пропозиції з метою визначення:

 • відповідності Учасника кваліфікаційним критеріям, встановленим у документації конкурсних торгів;

 • відповідності пропозиції конкурсних торгів умовам цієї документації конкурсних торгів.

24.2. Пропозицією конкурсних торгів, що відповідає умовам цієї документації конкурсних торгів, є така пропозиція, що узгоджується з усіма умовами цієї документації конкурсних торгів, включаючи вимоги до порядку її оформлення, дотримання встановленим у Додатках цієї документації формам складання відповідних документів, технічним характеристикам предмету закупівлі, його якості та обсягам закупівлі, зазначеним у Специфікації(ях) цієї документації конкурсних торгів, а також така, що не містить будь-якої недостовірної інформації, підроблених документів чи підроблених копій документів.

24.3. Якщо пропозиція конкурсних торгів Учасника не відповідає умовам документації конкурсних торгів, вона відхиляється Замовником і не може згодом приводитись у відповідність шляхом будь-яких її коригувань чи змін, чи шляхом анулювання невідповідних відхилень.

25. Оцінка пропозицій конкурсних торгів

25.1. Після розкриття пропозицій конкурсних торгів, перевірки їх на правильність оформлення, відповідність кваліфікаційним критеріям і умовам документації конкурсних торгів, починається їх оцінка та визначення переможця торгів. Замовник оцінює тільки ті пропозиції конкурсних торгів, що не були відхилені.

Пропозиції, визначені як такі, що відповідають вимогам, перевіряються Замовником на предмет наявності арифметичних помилок.

Замовник може виправляти арифметичні помилки, допущені в пропозиції конкурсних торгів в результаті арифметичних дій, лише за умови отримання письмової згоди Учасника, який подав цю пропозицію конкурсних торгів, на таке виправлення. У випадку, якщо Учасник вiдмовляється приймати виправлення, його пропозицiя конкурсних торгів вiдхиляється.

25.2. Під час оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовником використовуються критерії та методика, зазначені у п.п.25.3 та 25.4 цієї Інструкції.

25.3. Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється відповідно до положень п.25.4 цієї Інструкції на підставі наступних критеріїв:

 • ціна;

 • умови оплати;

 • строк виконання;

25.4. Визначення переможця торгів здійснюється за наступною методикою:

Перший етап. З урахуванням положень розділу 9 цієї Інструкції визначається ціна пропозиції конкурсних торгів (Ц).

Другий етап. За формулою:

Ц = Цmin/Ц, (1)

де: Цmin – мінімальна ціна серед пропозицій конкурсних торгів, прийнятих до оцінки; Ц– ціна пропозиції конкурсних торгів, що оцінюється,

визначається співвідношення цін пропозицій конкурсних торгів (Ц).

Третій етап. За формулою:

Т1 = Т1/T1max, (2.1)

де: Т1 – кількість календарних днів відстрочки платежу за поставлені товари, починаючи з дня оформлення документу про їх поставку, у пропозиції конкурсних торгів, що оцінюється; T1max – максимальна (але не більше 120 календарних днів) кількість календарних днів відстрочки платежу за поставлені товари, починаючи з дня оформлення документу про їх поставку, серед пропозицій конкурсних торгів, прийнятих до оцінки,

визначається співвідношення критеріїв Т1 у пропозиціях конкурсних торгів.

Четвертий етап. За формулою:

Т2 = Т2min/Т2, (2.2)

де: T2min – мінімальний строк виконання закупівлі в обсязі зазначеного в Специфікаціях разового мінімального замовлення товарів серед пропозицій конкурсних торгів, прийнятих до оцінки (у календарних днях); Т2 – строк виконання закупівлі в обсязі зазначеного в Специфікаціях разового мінімального замовлення товарів у пропозиції конкурсних торгів, що оцінюється (у календарних днях),

визначається співвідношення критеріїв Т2 у пропозиціях конкурсних торгів.

При оцінці пропозицій конкурсних торгів Замовник буде користуватись наступними правилами:

 • якщо розмір критерію, що входить до формули (2.1) та/чи (2.2), буде зазначений Учасником не в тій одиниці виміру, яка вимагаються цією документацією конкурсних торгів, або в «Зведеному листі» взагалі буде відсутня інформація щодо розміру цього критерію, загальна кількість балів по цьому критерію для даної пропозиції конкурсних торгів буде прийнята рівною нулю;

 • якщо запропонований Учасником розмір критерію, що входить до формули (2.1) та/чи (2.2), буде грунтуватися на спотворених даних, загальна кількість балів по цьому критерію для даної пропозиції конкурсних торгів буде прийнята рівною нулю;

 • якщо в різних документах пропозицiї конкурсних торгів будуть зазначені різні величини критерію, що входить до формули (2.1) та/чи (2.2), або буде зазначений діапазон його значень, Замовник при оцінці даної пропозиції конкурсних торгів приймає величину цього критерію таким, що є найгіршим серед зазначених в даній пропозиції конкурсних торгів його значень з точки зору оцінки даної пропозиції;

 • якщо в пропозиції конкурсних торгів буде запропонована кількість днів відстрочки платежу більше, ніж 120 календарних днів, до оцінки цієї пропозиції конкурсних торгів буде прийнято лише 120 календарних днів;

 • якщо в пропозиції конкурсних торгів в якості умови оплати цієї закупівлі буде запропонована оплата по факту її виконання, до оцінки цієї пропозиції конкурсних торгів буде прийнятий 1 (один) календарний день відстрочки платежу;

 • якщо в пропозиції конкурсних торгів в якості умови оплати цієї закупівлі буде запропонована умова її передплати, кількість балів по критерію «умови оплати» для даної пропозиції конкурсних торгів буде прийнята рівною нулю;

 • якщо розмір критерію, що входить до формули (2.1) та/чи (2.2), по кожному із запропонованих найменувань товарів буде різним, до оцінки буде прийматися те його значення, яке є найгіршим серед зазначених в даній пропозиції конкурсних торгів його значень з точки зору оцінки даної пропозиції;

П’ятий етап. За формулою:

О = Ц * Кц + Т1 * Кт1 + Т2 * Кт2, (3)

де: Кц - ваговий коефіцієнт ціни, який становить 0,5; Кт1 - ваговий коефіцієнт критерію Т1, який становить 0,25; Кт2 - ваговий коефіцієнт критерію Т2, який становить 0,25,

розраховується загальна кількість балів (О), яку обрала дана пропозиція конкурсних торгів. Пропозиція конкурсних торгів, яка за результатами такої оцінки обере найвищу кількість балів, розглядається як переможець торгів. У випадку, якщо декілька пропозицій конкурсних торгів оберуть однакову найвищу кількість балів, вибір переможця торгів буде здійснено шляхом голосування відповідно до положень чинного законодавства України в сфері закупівель за державні кошти.

25.5. Загальний строк здійснення оцінки пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця торгів становитиме не більше 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

26. Акцепт пропозиції конкурсних торгів

26.1. Замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найкращою під час оцінки пропозицій конкурсних торгів відповідно до розділу 25 цієї Інструкції.

26.2. Протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця торгів Замовник надішле цьому переможцю повідомлення про акцепт його пропозиції конкурсних торгів, а всім іншим Учасникам – письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням найменування та місцезнаходження Учасника-переможця, пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

26.3. У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини Учасника у строк, визначений чинним законодавством України в сфері державних закупівель, Замовник повторно визначить найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з числа тих, строк дії яких ще не минув.

27. Укладання Договору

27.1. З Учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, Замовник укладає договір про закупівлю відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції.

27.2. Замовник укладає договір про закупівлю не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції.

27.3. При укладенні договору про закупівлю Учасник-переможець процедури закупівлі повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

27.4. Будь-які витрати, понесені Учасником-переможцем процедури закупівлі у зв'язку з участю у торгах та укладенням договору про закупівлю не підлягають відшкодуванню Учаснику.

28. Основні умови, які обов'язково будуть включені до договору про закупівлю

28.1. Істотними умовами договору, які обов'язково будуть включені до договору про закупівлю про закупівлю, є:

28.1.1. предмет Договору (найменування, номенклатура, асортимент);

28.1.2. кількість товару та вимоги щодо їх якості;

28.1.3. ціна Договору;

28.1.4. термін та місце поставки товарів;

28.1.5. строк дії Договору;

28.1.6. строк виконання закупівлі;

28.1.7. порядок здійснення оплати закупівлі;

28.1.8. права та обов'язки сторін;

28.1.9. відповідальність сторін;

28.1.10. зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків;

28.2. У разі якщо сторони не досягнуть згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю буде вважатися неукладеним.

Якщо Учасник вчинить фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій будуть визначатись відповідно до Цивільного кодексу України.

29. Забезпечення виконання Договору

29.1. Надання забезпечення виконання договору про закупівлю не передбачено.

30. Витрати, пов'язані з укладенням Договору

30.1. На Учасника-переможця торгів не покладається витрат, пов’язаних з укладенням договору про закупівлю.

31. Оголошення про результати торгів

31.1. Оголошення про результати торгів публікується та оприлюднюється Замовником відповідно до норм чинного законодавства України в сфері державних закупівель.

32. Конфіденційність

32.1. Замовник протягом усього процесу здійснення процедури закупівлі забезпечує конфіденційність інформації, наданої Учасниками. Інформація щодо розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів надається виключно Уповноваженому органу, органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та суду.

33. Процедура оскарження

33.1. Будь-яка особа, право чи законний інтерес якої буде порушено внаслідок рішення, дії чи бездіяльності Замовника, які суперечать законодавству у сфері державних закупівель, має право оскаржити ці рішення, дії чи бездіяльність Замовника.

33.2. Оскарження рішень, дій або бездіяльності Замовника здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України в сфері державних закупівель.

34. Відповідальність за порушення законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти

34.1. За порушення вимог, встановлених чинним законодавством України в сфері закупівель за державні кошти, іншими нормативно-правовими актами, члени комітету з конкурсних торгів Замовника несуть відповідальність згідно із законами України.

35. Інші умови

35.1. Усі питання, які не врегульовані цією документацією конкурсних торгів, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

Додаток 1

РЕЄСТР ДОКУМЕНТІВ,

наданих у складі пропозиції конкурсних торгів

з/п

Найменування документу

сторінки

(посада особи) (підпис) (розшифрування підпису (П.І.Б.))

М.П.

Додаток 2

ЗАЯВА-ПРОПОЗИЦІЯ

Ми, (назва Учасника), подаємо свою пропозицію конкурсних торгів щодо участі у торгах на закупівлю (найменування предмету закупівлі) згідно з вимогами документації конкурсних торгів Замовника торгів на загальну суму _(цифрами та прописом)_ грн. відповідно до відомості(ей) цін, що входить(ять) до складу нашої пропозиції конкурсних торгів, та є її невід’ємною(ими) частиною(ами).

Наші умови оплати даної закупівлі: оплата по факту її виконання, чи відстрочка платежу на (зазначити кількість) днів)____

Ми зазначаємо, що, відповідно до вимог чинного законодавства України, маємо право на здійснення господарської діяльності, передбаченої цією закупівлею, маємо всі необхідні документи, вимоги до обов’язкової наявності яких містяться в законодавстві України, а також повідомляємо, що на предмет закупівлі, який ми пропонуємо поставити у разі перемоги у торгах, відсутні права третіх осіб (права наймача, право застави, право довічного користування тощо).

Вивчивши Вашу документацію конкурсних торгів ми погоджуємося виконати всі її вимоги та вимоги договору про закупівлю (далі - Договір) на умовах, зазначених у цій пропозиції.

Якщо ця наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір у строки та на умовах, зазначених у документації конкурсних торгів, та взяти на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені в Договорі.

Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом _(цифрами)_ календарних днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного строку.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу пропозицію згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

(посада особи) (підпис) (розшифрування підпису (П.І.Б.))

М.П.

Примітки:

1. Заява-пропозиція подається на бланку Учасника (у випадку, якщо Учасник такий бланк має).

2. Учасник-фізична особа складає заяву-пропозицію за цією ж формою, але від імені першої особи.

3. Усі зазначені в заяві-пропозиції умови мають бути узгоджені з умовами, приведеними у запропонованому Учасником проекті договору про закупівлю.

Додаток 3.1

Відомості про Учасника

(для фізичної особи)

 1. Прізвище, ім'я, по батькові: _____________________________________________;

 2. Паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий): _________________;

 3. Місце проживання: ____________________________________________________;

 4. Поштова адреса: ______________________________________________________;

 5. Ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів - для фізичної особи _______________________________;

 6. Телефон: ____________________________________________________________;

 7. Факс: _______________________________________________________________;

 8. Адреса електронної пошти: ____________________________________________;

 9. Найменування банку, що обслуговує Учасника: ___________________________;

 10. Поточний (розрахунковий) рахунок: _____________________________________;

 11. МФО: _______________________________________________________________;

 12. Інша інформація* _____________________________________________________.

(посада особи) (підпис) (розшифрування підпису (П.І.Б.))

М.П.

Примітки:

* - зазначається будь-яка інформація на розсуд Учасника.

Додаток 3.2Відомості про Учасника

(для юридичної особи)

 1. Повна назва: _________________________________________________________;

 2. Код ЄДРПОУ (ЗКПО): ________________________________________________;

 3. Юридична адреса: ____________________________________________________;

 4. Поштова адреса: _____________________________________________________;

 5. Телефон: ____________________________________________________________;

 6. Факс: _______________________________________________________________;

 7. Адреса електронної пошти: ____________________________________________;

 8. Профілюючий напрямок діяльності: _____________________________________;

 9. Найменування банку, що обслуговує Учасника: ___________________________;

 10. Поточний (розрахунковий) рахунок: _____________________________________;

 11. МФО: ______________________________________________________________;

 12. Прізвище, ім’я, по-батькові керівника: ___________________________________;

 13. Найменування посади керівника: _______________________________________;

 14. Інша інформація* ____________________________________________________

(посада особи) (підпис) (розшифрування підпису (П.І.Б.))

М.П.

Примітки:

* - зазначається будь-яка інформація на розсуд Учасника.

Додаток 4ВІДОМІСТЬ ЦІН

з/п

Найменування предмету закупівлі

Кількість

примірників

Ціна

1 примірника

Загальна сума*

разом:

* «Загальна сума» трактується, як «Кількість примірників» помножена на «Ціну 1 примірника»

(посада особи) (підпис) (розшифрування підпису (П.І.Б.))

М.П.

Додаток 5

інформАЦІЯ ЩОДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

з/п

Назва товару

Автор

Найменування видавництва

ISBN

Рік видання

Кількість сторінок

Тип обкладинки

Додаток 6

Зведений лист

1. Ціна пропозиції конкурсних торгів: _______________ грн.

2. Умови оплати закупівлі: ____(передплата в розмірі (зазначити кількість відсотків), чи оплата по факту її виконання, чи відстрочка платежу на (зазначити кількість) днів)____

3. Строк виконання закупівлі в обсязі зазначеного в Специфікаціях разового мінімального замовлення товарів: – _______________ днів

(посада особи) (підпис) (розшифрування підпису (П.І.Б.))

М.П.

Додаток 7

СПЕЦИФІКАЦІЯ ЩОДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

АВТОР

НАЙМЕНУВАННЯ

Рік видання

Кількість

1

Зоткин

";Львы"; и ";Лисы"; украинской политики.Монография

2010

1

2

Николаева Т.М.

";Слово о полку Игореве";. Поэтика и лингвистика текста; ";Слово о полку Игореве"; и пушкинские тексты

2011

1

3

Дорба

";Третья сила";.Военные приключения

2011

2

4

Жолудева Л.И.

";Утешение философией"; Боэция в переводах Жана де Мёна и Джеффри Чосера: Вклад старофранцузской письменной традиции в фор

2011

1

5

Стадием У., Гиббз М.

100 легендарных ресторанов мира: Пер. с англ.

2011

2

6

Непряхин Н.

101 совет по противодействию манипуляциям. (101 совет). (Покет)

2011

1

7

Малаков

13 киiвських зустрiчей iз Городецьким:путiвник

2011

2

8

Гришковец

151 эпизод жизни

2011

2

9

Успенский

1916(Перед потопом)

2010

3

10

Миральес Ф.

2013.Конец времен

2011

2

11

Лурье Л.Я.

22 смерти, 63 версии.

2011

1

12

Останко Л.В

28 комплексов упражнений для укрепления здоровья малыша

2010

1

13

Уваров А.С.

2D-черчение в AutoCAD. Самоучитель

2010

1

14

Лоевский Феликс

475 домашних средств по излечению инфекционных, детских и прочих болезней

2011

3

15

Курпатов А.

5 спасительных шагов от депрессии к радости. Изд.4.

2011

3

16

Останко.Л.В

50 оздоровительных упражнений для красивой осанки малыша

2010

1

17

Гарбуз

50 самых урожайных сортов картофеля,огурцов,помидоров,капусты,перца,свеклы,кабачков,баклажанов,моркови

2011

3

18

Майер А.А.

555 идей для вовлечения родителей в жизнь детского сада: пособие для педагогов

2011

1

19

Лоевский Феликс

698 домашних средств по излечению головных, грудных, брюшных и наружных болезней

2011

3

20

Рон Дж.

7 стратегий для достижения богатства и счастья: Пер. с англ. (Золотой фонд MLM)

2010

2

21

Гринберг К.Э.

8 декабря 1980 года. День, когда погиб Джон Ленон: Пер. с англ.

2010

2

22

 

83 святинi Тернопiлля.Путiвник

2010

2

23

Шеер А.-В.

ARIS - моделирование бизнес-процессов: Пер. с англ. Изд.3.

2009

1

24

Камерон Р. Михалк Д.

3.5, компоненты AJAX и серверные элементы управления для профессионалов: Пер. с англ.

2009

1

25

Тамим А.И., ред.-сост.

CIP-мойка на пищевых производствах: Пер. с англ.

2009

1

26

Расселл М.А.

Dojo: Подробное руководство: Пер. с англ.

2009

1

27

Иващенко И.А.

English for public administration. = Английский язык для сферы государственного и муниципального управления: Учеб. пособие

2011

1

28

Robert Tilly

Fit For Business English.Вiдрядження

2010

1

29

Robert Tilly

Fit For Business English.Дiлове листування

2010

1

30

Robert Tilly

Fit For Business English.Переговори з продажу

2010

1

31

Robert Tilly

Fit For Business English.Презентацii

2010

1

32

Robert Tilly

Fit For Business English.Спiлкування

2010

1

33

Robert Tilly

Fit For Business English.Формули дiлового мовлення

2010

1

34

Ноубл Дж., Андерсон Т.

Flex 3. Сборник рецептов: Пер. с англ.

2009

1

35

Курило,Семистяга,Степикiна

History of Ukraine.Навчальний посiбник

2009

1

36

Мональди

Imprimatur.В печать

2011

2

37

Федоренко

Investment.Textbook

2011

1

38

Ходаковский В.

iPad по-русски

2011

1

39

Гнатюк

Iван Франко i проблеми теорii лiтератури.Навчальний посiбник

2011

1

40

Ярослава Бакавець

Iз сьомого дна

2011

2

41

Карлiн

Iнвестицiйно-iнновацiйний механiзм регулювання розвитку прикордонного регiону.Колективна монографiя

2010

1

42

Кочерга

Iнтелектуальна парадигма культурософii Лесi Украiнки.

2010

1

43

Чухно,Юхименко

Iнтитуцiонально-iнформацiйна економiка.Пiдручник

2011

1

44

Баженов,Шинкаренко

Iнформатика.Комп'ютерна технiка.Комп'ютернi технологii.Пiдручник

2011

1

45

Олiфiров

Iнформацiйнi системи i технологii пiдприемства.Навчальний посiбник для студентiв економiчного напрямку пiдготовки

2010

1

46

Трофанчук

Iсторiя держави та права Украiни.Навчальний посiбник

2010

2

47

Романюк

Iсторiя захiдних полiтичних вчень:Полiтичнi доктрини ХХ-початку ХХI ст.Навчальний посiбник

2011

2

48

Михайлова

Iсторiя Речi Посполитоi як iсторiя багатох народiв.1505-1795.Громадяни,iхня держава,суспiльство,культура

2011

1

49

Брецко

Iсторiя Украiни 1939-2009 рокiв:конспекти-довiдники

2010

3

50

Бакалець

Iсторiя Украiни.Навчальний посiбник

2010

2

51

Свiтлична

Iсторiя Украiни.Навчальний посiбник

2010

3

52

Левицька

Iсторiя Украiни.Украiна у свiтi:iсторiя i сучаснiсть.Навчальний посiбник

2011

3

53

Кононенко

Iсторiя украiнознавства.Навчальний посiбник

2011

2

54

Климов

Iсторичнi краезнавчi розвiдки: монографiя

2010

1

55

Гирич

Iсторичнi причини наших поразок i перемог

2011

1

56

Iзюмов В.I.,Нiкольський В.М.

Iсторична пам'ять Украiни

2011

1

57

Багана Ж., Кривчикова Н., Трещёв Н.

Langue et culture fran?aises. Культура французской речи : учебное пособие.

2010

1

58

Пог Д.

Mac OS X Leopard: Основное руководство: Пер. с англ.

2010

1

59

Дьяконов В.П.

Matlab и Simulink для радиоинженеров

2011

1

60

Спиви Дуайт

Microsoft Office для Mac 2011. Русская версия

2011

1

61

Моримото Р., Ноэл М., Драуби О., Мистри Р.

Microsoft Windows Server 2008: Полное руководство: Пер. с англ.

2009

1

62

Фейерштейн С., Прибыл Б.

Oracle PL/SQL. Для профессионалов. Программирование в Oracle: Пер. с англ. Изд.5. (Бестселлеры O`Reilly)

2011

1

63

Саврушев Э.Ц.

P-CAD 2006: Система проектирования печатных плат: Руководство схемотехника, администратора библиотек, конструктора. (Ком

2011

1

64

Пелевин

Relics.Раннее и неизданное

2010

3

65

Шенкер

Rock your life

2011

2

66

Уолтерс Р., Коулс М., Феррачати Ф.К.

SQL Server 2008: Ускоренный курс для профессионалов: Пер. с англ.

2009

1

67

Кляйн К., Хант Б., Кляйн Д.

SQL. Справочник: Изд.3: Пер. с англ.

2010

1

68

Миштал

Tests in English. Struktural Conversion.Тематические тесты по английскому языку.Пособие

2010

1

69

Миштал М.

Tests in English. Thematic vocabulary:Intermediate and advanced level.Тематические тесты по английскому языку.Пособие

2010

1

70

Миштал

Tests in English. Word-Formation.Тематические тесты по английскому языку.Пособие

2010

1

71

Стивенс Р.У.

Unix. Профессиональное программирование.

2010

1

72

Квентин Зервас

WEB 2.0: создание приложений на PHP. Пер. с англ.

2010

1

73

Баунов

WikiLeaks.Дипломатия с черного хода

2011

2

74

Мак-Дональд М.

WPF: Windows Presentation Foundation в .NET 4.0 с примерами на C# 2010 для профессионалов. (Expert`s Voice)

2011

1

75

Тидуэлл Д.

XSLT: Изд.2: Пер. с англ.

2010

1

76

Вольнов

ZONA INCOGNITA

2011

2

77

Нестерова

А в остальном, прекрасная маркиза...

2011

3

78

Горобец Б.С., Федин С.Н.

А роза упала не на лапу Азора: Искусство палиндрома

2011

1

79

Пивовар Е.И., ред.

Авраам Линкольн: Уроки истории и современность = Abraham Lincoln: Lessons of History and the Contemporary World. Материа

2010

1

80

Полевой А. А.

Автоматизация холодильных установок и систем кондиционирования воздуха.

2010

2

81

Селифонов В.В.

Автоматические системы автомобиля: Учебник для вузов.

2011

1

82

Шатров М.Г., ред., Алексеев И.В., Богданов С.Н.

Автомобильные двигатели: Курсовое проектирование: Учеб. пособие для вузов. (Высшее профессиональное образование)

2011

1

83

Шатров М.Г.

Автомобильные двигатели: Учебник для вузов

2010

2

84

Семенов О.С.

Авторское оружие: Создание образа, отделка: Мастер-класс тульского художника-оружейника.

2010

1

85

Волгин В.В.

Автосервис: Маркетинг и анализ: Практическое пособие. Изд.5, перераб. и доп.

2010

1

86

Волгин В.В.

Автосервис: Создание и компьютеризация: Практическое пособие. Изд.2.

2010

1

87

Волгин В.В.

Автосервис: Структура и персонал: Практ. пособие. Изд.5

2010

1

88

Воробьева К.А.

Агрессия и насилие в подростковой среде. Комплексная психокоррекционная программа профилактики. Конспекты занятий. Упраж

2011

1

89

Шапиро Я.С.

Агробиология: Учеб. пособие для общеобразоват. учреждений.

2010

1

90

Кирюшин В.И.

Агрономическое почвоведение: Учебник для вузов.

2010

2

91

Абдуллаев

Адаптация совести

2011

3

92

Зейкан

Адвокат:навички професii.Практичний посiбник

2010

2

93

Битяк

Адмiнiстративне право.Пiдручник

2011

2

94

Войтов Н.М.

Администрирование Red Hat Enterprise Linux: Учебный курс

2011

1

95

Михеев М.О.

Администрирование VMware vSphere 4.1

2011

1

96

Ругаль

Ажурные узоры для вязания крючком

2011

3

97

Матюшкина

Аквадар

2011

3

98

Ерофеева И.В.

Аксиология медиатекста в российской культуре (ценностная рефлексия журналистика начала XXI века)

2009

1

99

Богучарский В.Я.

Активное народничество семидесятых годов

2011

1

100

Кучерявенко

Актуальнi питання науки фiнансового права.Монографiя

2010

1

101

Новиков В.И.

Актуальные проблемы современности и журналистика

2010

1

102

Шаховська,Голощук

Алгоритми i структури даних.Навчальний посiбник

2010

1

103

Шурыгин В.А.

Алгоритмическая теория обратимости операторов: пособие для специалистов.

2010

1

104

Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р., ШтайнК.

Алгоритмы: Построение и анализ. Пер. с англ. Изд.2.

2010

1

105

Малиа М.

Александр Герцен и происхождение русского социализма 1812-1855. (Университетская библиотека Александра Погорельского)

2010

1

106

Гульчук

Александр Македонский.Наследник власти

2010

2

107

Сушинский

Альпийская крепость.Секретный фарватер

2011

3

108

Ксенофонт

Анабасис. Греческая история. (History)

2010

1

109

Панчишин

Аналiтична економiя:макроекономiка i мiкроекономiка.Пiдручник в 2-х кн.Кн.2. Мiкроекономiка

2010

1

110

Сухорученков Б.И.

Анализ малой выборки. Прикладные статистические методы.

2010

1

111

Алескеров Ф.Т., Андриевская И.К., Пеникас Г.И.

Анализ математических моделей. Базель II. (Анализ и поддержка решений)

2010

1

112

Алтунян А.Г.

Анализ политических текстов: Учеб. пособие для вузов. (Новая университетская б-ка)

2010

1

113

Егоров А.Ф., Савицкая Т.В.

Анализ риска, оценка последствий аварий и управление безопасностью химических, нефтеперерабатывающих производств: Учеб.

2010

1

114

Гончаров В.С.

Анализ территориальной мобильности трудовых ресурсов. Монография

2010

1

115

Ракутько С.Ю.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предриятия. Учебное пособие

2009

1

116

Минералова И.Г.

Анализ художественного произведения: Стиль и внутренняя форма: Учеб. пособие для вузов.

2011

1

117

Ингерлейб М.Б.

Анализы: полный справочник

2010

2

118

Харитонов Ю.Я.

Аналитическая химия (аналитика): В 2 кн. Кн.1: Общие теоретические основы. Качественный анализ: Учеб. для вузов. Изд.8.

2010

1

119

Харитонов Ю.Я.

Аналитическая химия (аналитика): В 2 кн. Кн.2: Количетвенный анализ. Физико-химические (инструментальные) методы анализа

2010

1

120

Пелевин

Ананасная вода для прекрасной дамы

2011

2

121

Бученков Д.Е.

Анархисты в России в конце XX века

2011

1

122

Петренко,Дрель

Анатомiя,морфологiя рослин.Навчальний посiбник

2009

1

123

Климов А. Ф., Акаевский А. И.

Анатомия домашних животных. Учебник для вузов.Изд.8.

2011

2

124

Фаллер А.

Анатомия и физиология человека: Пособие для вузов

2010

2

125

Ткачук М.Г., Степаник И.А.

Анатомия: Учебник для вузов.

2010

1

126

Андреева

Ангард

2010

3

127

Безручко Е.Н.

Английский для архитекторов: Учеб. пособие для студентов архитектурных и строительных специальностей ВУЗов: Изд.3, перер

2011

1

128

Кримський

Андрiй Лаговський.Украiна крiзь вiки(синяя)

2011

1

129

Архипова А.С., Мельниченко М.А.

Анекдоты о Сталине: Тексты, комментарии, исследования.

2010

1

130

Журик

Антимонопольно-конкурентне право Украiни.Навчальний посiбник

2011

2

131

Лозко

Антологiя Християнства

2010

1

132

Осипов Ю.М., ред.

Антология современной философии хозяйства: В 2 томах. Том 1.

2010

1

133

Агеева

Апологiя модерну:обрис XX вiку

2011

1

134

Исмаилова Л.Ю., ред.

Аппликативные вычислительные системы: Труды 2-й международнойконференции по аппликативным вычислительным системам (АВС`

2010

1

135

Тарасов Л., Константинова И.

Артуро Тосканини, великий маэстро.

2011

1

136

Старостин Е.В.

Архивы Русской Православной Церкви (X-XX вв.): Учеб. пособие для вузов.

2011

1

137

Соколина А., сост. и отв. ред.

Архитектура и антропософия. Изд.2, доп.

2010

1

138

Таненбаум Э.

Архитектура компьютера. (Включает CD). Изд.5

2010

1

139

Мелодинский Д.Л.

Архитектурная пропедевтика: История, теория, практика. Изд.2, испр. и доп.

2011

2

140

Ельяшевич М.А.

Атомная и молекулярная спектроскопия: Общие вопросы спектроскопии

2011

1

141

Шпольский Э.В.

Атомная физика: В 2 т. Т.1: Введение в атомную физику: Учебник для вузов. Изд.8, стер.

2010

1

142

Шпольский Э.В.

Атомная физика: В 2 т. Т.2: Основы квантовой механики и строение электронной оболочки атома: Учебник для вузов. Изд.6, с

2010

1

143

Холловей

Атомоход Лаврентий Берия

2011

2

144

Щур Д.Л.

Аттестация персонала: правовые и оформительские аспекты. Практическое руководство

2010

1

145

Пехов

Аутодафе

2011

2

146

Цветкова Л.С.

Афазиология: современные проблемы и пути решения: Избранные психологические труды. (Психологи России)

2011

1

147

Памук

Бiла фортеця

2011

2

148

Абдуллаев

Бакинский бульвар

2011

3

149

Брук К.

Бал хищников. Подлинная история Drexel Burnham и взлет империи ";мусорных"; облигаций: Пер. с англ.

2010

1

150

Лаврушин О.И., ред.

Банковская система в современной экономике: Учеб. пособие для вузов

2011

1

151

Голдовский И.М.

Банковские микропроцессорные карты.

2010

1

152

Кургузов В.В.

Банковский актуариат и риск-менеджмент: Монография.

2011

1

153

Пелевин

БВЛ.Generanion ";П";.Повести.Рассказы

2010

1

154

Камерон

Беги - они уже близко

2011

3

155

Меламед Л.

Бегство во фьючерсы: Пер. с англ.

2010

1

156

Сток

Бегство мертвого шпиона

2011

3

157

Маурин Ли

Бедная Марта

2011

2

158

Барiкко

Без кровi.Така iсторiя(Карта свiту)

2011

3

159

Керник

Без пощады

2010

3

160

Берег

Без приказа

2010

3

161

Журкин В.В., ред.

Безопасность в Европе: Монография. (Старый свет - новые времена)

2011

1

162

Бремнер Г.А.

Безопасность и качество рыбо- и морепродуктов: Пер. с англ.

2009

2

163

Роева Н.Н.

Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания: Учеб. пособие для вузов.

2010

1

164

Димань

Безпека продовольчоi сировини i харчових продуктiв.Пiдручник

2011

2

165

Прокофьева С. пер. с англ.

Безупречный сервис: книга о том, как привлечь и удержать гостей, -для официантов, менеджеров и владельцев ресторанов

2010

1

166

Серова

Белая и пушистая. Любовь с процентами

2010

3

167

Поппендик М., Поппендик Т.

Бережливое производство программного обеспечения: От идеи до прибыли: Пер. с англ. (Signature Series)

2010

1

168

Ла Барт Ф.Г. де

Беседы по истории всеобщей литературы: Средние века и Возрождение

2011

1

169

Волгин В.В.

Бесприборная диагностика неисправностей легковых автомобилей

2011

1

170

Савваитов П.И.

Библейская герменевтика: Православное учение о способе толкования Священного Писания. (Академия фундаментальных исследов

2011

1

171

Мартин Э.П.

Библия карате сетокан. От начального уровня до черного пояса: Пер. с англ.

2010

1

172

Курков

Бикфордов мир

2011

2

173

Бирн Р.

Бильярд для всех: Пул и карамболь: Пер. с англ. (Спорт)

2010

2

174

Румянцева Г.Н., Дунченко Н.И.

Биокатализ: Концепция и практическое использование: Учеб. пособие для вузов.

2010

1

175

Рапопорт Г.Н., Герц А.Г.

Биологический и искусственный разум: Модели сознания. Может ли робот любить, страдать и иметь другие эмоции?

2011

1

176

Рапопорт Г.Н., Герц А.Г.

Биологический и искусственный разум: Сознание, мышление и эмоции.

2011

1

177

Гераськин С.А., Сарапульцева Е.И., ред., Цаценко Л.В.

Биологический контроль окружающей среды. Генетический мониторинг: Учеб. пособие для вузов. (Высшее профессиональное образование)

2010

1

178

Омельченко В.П., ред.

Биология человека и животных для инженеров: Учеб. пособие для вузов.

2010

2

179

Чебышев Н.В., Гринева Г.Г.

Биология: Учеб. пособие для вузов

2010

1

180

Чебышев Н.В.

Биология: Учебник. Изд.3, испр. и доп.

2010

1

181

Тюкавкина Н.А., Бауков Ю.И., Зурабян С.Э.

Биоорганическая химия: Учебник для мед. вузов.

2010

2

182

Бунин В.А.

Биоподобие техногенных систем. Математический код метагармонии.

2010

1

183

Клунова С.М., Егорова Т.А., Живухина Е.А.

Биотехнология: Учебник для вузов. (Высшее профессиональное образование)

2010

1

184

Никулин Б. А., Родионова И.И.

Биохимический контроль в спорте: Науч.-метод. пособие.

2011

1

185

Хелдт Г.-В.

Биохимия растений: Учебник для вузов.

2011

1

186

Лоуэн А.

Биоэнергетический анализ: Теория и практика: Пер. с англ.

2011

1

187

Винер Ф.А.

Биржа: пер. с нем.

2010

1

188

Жирохов

Битва за Донбасс.Миус-фронт 1941-1943 гг.

2011

3

189

Девриз

Битвы,которые изменили мир.1457 до н.э.-1991

2011

1

190

Надеждин Н.Я.

Битлз. (Секрет успеха)

2011

1

191

Скотт Дж.

Благими намерениями государства: Почему и как проваливались проекты улучшения условий человеческой жизни: Пер. с англ.

2010

1

192

Линдквист

Блаженны мертвые

2011

3

193

Артемьева

Блудная дочь

2011

3

194

Реклю Э.

Богатство и нищета. Пер. с фр.

2011

1

195

Каст

Богиня любви

2011

3

196

Литвиновы

Бойся своих желаний

2011

3

197

Стил

Большая девочка

2011

3

198

Калошина И.П.

Большая теорема Ферма и психология творчества: Монография.

2011

1

199

Робертс

Большие тайны маленького отеля

2011

3

200

Коржаков

Борис Ельцин: человек похожий на президента

2010

2

201

Денисов Ю.Н.

Борьба за наследство Киевской Руси: Краков, Вильнюс, Москва.

2011

1

202

Грицкевич А.П.

Борьба за Украину. 1917-1921. (Неизвестная история)

2011

2

203

Жубрин Р.В.

Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты

2011

2

204

Андреева И.И., Родман Л.С.

Ботаника: Учебник для вузов. Изд.4, перераб. и доп.

2010

2

205

Анхольт С., Хильдрет Д.

Бренд Америка. Как культурные ценности одной нации завоевывают сердца и умы миллионов людей в других странах благодаря п

2010

1

206

Оконкво У.

Брендинг в моде класса ";люкс";: Мастерство создания и управления

2010

1

207

Орлов

Бронебойщик

2011

2

208

Зельцер,Ушацький

Будгенплан.Курсове i дипломне проектування

2011

1

209

Лепехова Е.С.

Буддийская сангха в Японии в VI-IX веках

2009

1

210

Марiя Ряполова

Бурецвiт

2010

1

211

Фомин Г.С., Фомина О.Н.

Бутилированная вода. Требования мировых и европейских стандартов к качеству и безопастности: Справочник.

2010

2

212

Лачинов Ю.Н.

Бухгалтерия экономики и балансовый метод в научных исследованиях

2011

1

213

Коначева С.А.

Бытие. Священное. Бог: Хайдеггер и философская теология ХХ века.

2010

1

214

Дафна Калотай

В память о тебе

2011

2

215

Белухин Д.А.

В плену педагогических иллюзий. Кн.2. Чем и как рискуют дети в образовательном пространстве: Рефлексия опыта жизнедеятельности

2011

1

216

Донцова

В постели с Кинг-Конгом

2011

3

217

Рубина

В России надо жить долго

2010

3

218

Гринвуд

В твоих объятьях

2011

3

219

Дорба

В чертополохе

2010

3

220

Сергiй Лобода

Вiдлуння

2010

2

221

Функе

Вiдчайдух.Кам'яне тiло

2011

2

222

Лук'ян Адвокат

Вiйна,якоi не було.Роман-бурлеск,або Сон в лiтню нiч

2010

2

223

Коэльо

Валькирии

2011

3

224

Соболев В.В.

Валютный дилинг на финансовых рынках: Учебное пособие для вузов

2009

1

225

Бурроу Б., Хельяр Дж.

Варвары у ворот: История падения RJR Nabisco: Пер. с англ.

2010

1

226

Лiпич

Вартiснi чинники регулювання реального сектору економiки Украiни.Монографiя

2010

1

227

Байярд Р.Т., Байярд Дж.

Ваш беспокойный подросток: Практ. руководство для отчаявшихся родителей: Пер. с англ. (Психологические технологии). Изд.

2011

1

228

Сорель Ж.

Введение в изучение современного хозяйства. Пер. с фр.

2011

1

229

Бернгейм Э.

Введение в историческую науку. Пер. с нем.

2011

1

230

Сторожук А.Г.

Введение в китайскую иероглифику. (+приложение: таблица основных ключей)

2010

1

231

Кинг А.Р.

Введение в классическую звездную динамику. Пер. с англ.

2011

1

232

Шестаков Д.А.

Введение в криминологию закона

2011

1

233

Чернец Л.В., ред., Хализев В.Е., Эсалнек А.Я.

Введение в литературоведение: Учебник для вузов. Изд.3, испр. и доп. (Высшее профессиональное образование)

2010

1

234

Горбунов Д.С., Рубаков В.А.

Введение в теорию ранней Вселенной: Космологические возмущения. Инфляционная теория.

2010

1

235

Поляхова Е.Н.

Введение в теорию солнечного паруса: Космоплавание под солнечным парусом --- фантастика или реальность перспектив недале

2011

2

236

Квасников И.А.

Введение в теорию электроприводности и сверхпроводимости: Учеб. пособие для вузов

2010

1

237

Капитонов И.М.

Введение в физику ядра и частиц.

2010

1

238

Руднев В.П.

Введение в шизореальность. (XXI век +)

2010

1

239

Афанасьева Н.Б., Березина Н.А.

Введение в экологию растений.

2011

1

240

Лапушонок Л.Ю.

Введение в электродинамику. Учебное пособие

2009

1

241

Попкова Н.В.

Введение в этику

2011

1

242

Вендина Т.И.

Введение в языкознание: Учеб. пособие для пед. вузов

2010

1

243

Вилар

Ведьма княгини

2010

3

244

Московичи Серж

Век толп. Исторический трактат по психологии масс

2011

1

245

Тихомиров М.Ю., ред., Тихомирова Л.В.

Векселя: Комментарии, официальные разъяснения, судебная практика. (Практика применения законодательства)

2011

1

246

Соболева И.А.

Великие князья Дома Романовых

2010

1

247

Леже Р.

Великие правовые системы современности: Сравнительно-правовой подход: Пер. с фр. Изд.3

2011

2

248

Демиденко

Великий князь Руси Ярослав Мудрый:Научно-популярный очерк

2011

1

249

Мьюир

Верховая езда.Иллюстрированное практическое руководство

2010

1

250

Серова

Веселая вдова.Твои дни сочтены

2010

3

251

Кашина Н.А., Турыгина С.В.

Веселая начальная школа: Концерты, игровые программы, выпускные вечера. (Здравствуй, школа!)

2010

1

252

Тагор

Ветер ли старое имя развеял...

2011

2

253

Соколов В. Д.ред.

Ветеринарная фармация. Учебник для вузов

2011

1

254

Смирнов А.В.

Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса больных и отравившихся животных и исследование мяса на свежесть: Учеб. пособие дл

2011

1

255

Боровков М.Ф., ред., Фролов В.П., Серко С.А.

Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и стандартизации продуктов животноводства: Учебник для вузов. Из

2010

2

256

Даниленко В.

Взрыв: Физика, техника, технология

2010

1

257

Тихомиров М.Ю.

Взыскание долгов по коммерческим договорам: Практическое пособие.

2011

1

258

Саблин М.Т.

Взыскание долгов. От профилактики до принуждения: Практич. руководство по управлению дебиторской задолженностью.

2011

2

259

Пташинский В.

Видеомонтаж в Sony Vegas Pro 10 (+CD) CD

2011

1

260

Пташинский В.

Видеомонтаж в Sony Vegas Pro 10 (+CD) КН

2011

1

261

Лоренц Д.В.

Виндикация: Юридическая природа и проблемы реализации: Монография. (Научная мысль)

2011

1

262

Зармаев А.А.

Виноградарство с основами первичной переработки винограда: Учебник для вузов.

2011

2

263

Матiос

Вирванi сторiнки з автобiографii

2011

3

264

Эльтеррус

Витой посох.Пробуждение

2011

2

265

Шишелина Л.Н.,ред.

Вишеградская Европа: откуда и куда? Два десятилетия по пути реформ в Венгрии, Польше, Словаки и Чехии

2010

1

266

Сушко Ю.М.

Владимир Высоцкий. По-над пропастью

2011

2

267

Колычев

Влюблен и очень опасен

2011

3

268

Беспалов Ю.Ф., Якушев П.А.

Внедоговорные обязательства с участием ребенка: Материально-правовые и процессуально-правовые аспекты: Монография

2011

1

269

Стрельцов Д.В., ред.

Внешнеполитический процесс в странах Востока: Монография.

2011

1

270

Андронова И.В.

Внешнеэкономические аспекты национальных интересов России на постсоветском пространстве.

2010

1

271

Соловьев Т.П.

Внимание как органическая сила: Опыт биологической теории внимания

2011

1

272

Карпуть И.М.

Внутренние незаразные болезни животных.Практикум:уч.пособие

2010

2

273

Назаров В.И., Рыженко В.И.

Водяное отопление индивидуальных домов

2011

1

274

Моисеев А.В.

Военная сила в международных отношениях: Учеб. пособие для вузов.

2011

1

275

Суворов А.В.

Военно-стратегические заметки

2011

1

276

Боннер

Военные корабли. Мощь и сила современного флота

2011

2

277

Петроченков А.Я.

Военные суды в современном мире.

2011

1

278

Головачев

Возвращайтесь живыми!

2011

2

279

Дубровин В.В.

Возмещение вреда от преступлений в уголовном судопроизводстве: Монография. (Б-ка криминалиста)

2011

1

280

Войнович

Воин под Андреевским флагом

2011

2

281

Левицкий

Воин пустоши

2010

2

282

Кульков

Война 1941-1945 гг.:Факты и документы

2011

2

283

Клеменс

Война ведьмы

2011

2

284

Бест Д.

Война и право после 1945 года: пер. с англ.

2010

1

285

Свержин

Война ротмистра Тоота

2010

2

286

Есина В.П., Кулаков А.Е., Липатов П.Б.

Война. 5000-летняя история: от Древнего Египта до наших дней. (История)

2011

1

287

Борщевич

Волинське духовенство у ХХ ст.:iдентичнiсть,статус,еволюцiя.Монографiя

2010

1

288

Пректер Р., Фрост А.Дж.

Волновой принцип Эллиотта: Ключ к пониманию рынка: Пер. с англ. Изд.5

2010

1

289

Латур А.

Волшебники парижской моды. Пер. с фр.

2009

2

290

Александрова

Волшебный город

2011

2

291

Ларичев В.Д.

Вопросы совершенствования уголовной ответственности.

2011

1

292

Тигранян Р.Э.

Вопросы электромагнитобиологии.

2010

1

293

Тронский И.М.

Вопросы языкового развития в античном обществе

2011

1

294

Пратчетт

Вор Времени

2010

2

295

Сухов

Воровская zона.Человек-отмычка

2011

3

296

Жадан

Ворошиловград(Графiтi)

2011

3

297

Мурзинова Р.М., Воропаев В.В.

Воспитание как составляющая деятельности спортивного педагога: Учеб. пособие для вузов.

2011

1

298

Вострухина Т.Н.

Воспитание толерантности у детей в условиях многонационального окружения. Опыт работы ДОУ города Москвы

2011

1

299

Баркер

Восставший из ада

2010

2

300

Юрченко Л.В.

Восстановительное правосудие в отношении несовершеннолетних: Монография.

2011

1

301

Александрова

Все против свекрови

2010

3

302

Томсинов В.А., сост.

Всеобщая история государства и права: В 2 т. Т.1: Древний мир. Средние века

2011

1

303

Томсинов В.А., сост.

Всеобщая история государства и права: В 2 т. Т.2: Новое время. Новейшее время.

2011

1

304

Галич

Вступ до лiтературознавства.Пiдручник для студентiв ВНЗ

2010

1

305

Серова

Вторая половина олигарха

2011

3

306

Гармаш-Роффе

Вторая путеводная звезда

2010

2

307

Фридман А.С.

Вы или вас: Профессиональная эксплуатация подчиненных: Регулярный менеджмент для рационального руководителя.

2010

1

308

Одувалова

Выбор ксари

2010

2

309

Андреева

Высокий блондин на белой лошади

2010

3

310

Бунаков П.Ю.

Высокоинтегрированные технологии в металлообработке: Учеб. пособие для вузов

2011

1

311

Ляликов А.М.

Высокочувствительная голографическая интерферометрия фазовых объектов

2010

1

312

Соловьёв И. А., Червяков А. В., Репин А. Ю.

Вычислительная математика на смартфонах, коммуникаторах и ноутбуках с использованием программных сред Python. Учебн. пособие

2011

1

313

Наниашвили

Вышиваем иконы,рушники,покровцы,картины

2011

3

314

Каминская

Вязаные игрушки

2011

3

315

Зинин А.М.

Габитоскопия и портретная экспертиза: Курс лекций.

2011

1

316

Берсенева

Гадание при свечах.Последняя любовь

2010

3

317

Берсенева

Гадание при свечах.Скрещение аллей

2010

3

318

Бакулин В.Н., Брещенко Е.М., Дубовкин Н.Ф., Фаворский О.Н.

Газовые топлива и их компоненты: Свойства, получение, применение, экология: Справочник.

2009

2

319

Давлекамова С.А.

Галина Уланова. Я не хотела танцевать. (Звезды балета)

2010

1

320

Холл Э., Симпсон Дж., Уильямс Д.

Гастроэнтерология собак и кошек Пер. с англ. (Практика ветеринарного врача)

2010

2

321

Хиггинс Кларк

Где ты теперь?

2011

3

322

Гриценко Е.С., ред.

Гендер в британской и американской лингвокультурах: Монография.

2011

1

323

Ворожбитова А.Л.

Гендер в спортивной деятельности: Учеб. пособие для ссузов.

2011

1

324

Кульпина Ю.Э.

Генезис пьянства и хулиганства в России

2011

1

325

Алексеенко В.А.

Геоботанические исследования. Для решения ряда экологических задач и поисков месторождений полезных ископаемых: Учеб. по

2011

1

326

Бессараб Д.А.

География международного туризма. Ч.1. Туристическое страноведение: Учеб. пособие для вузов

2011

2

327

Бессараб Д.А.

География международного туризма. Ч.2. География видов туризма: Учеб. пособие для вузов

2011

2

328

Ямбаев Х.К.

Геодезическое инструментоведение: Учебник для вузов. (Gaudeamus)

2011

1

329

Тетерин А.В.

Геодезия и маркшейдерия. Учебное пособие

2009

1

330

Золотова Е.В., Скогорева Р.Н.

Геодезия с основами кадастра: Учебник для вузов. (Gaudeamus)

2011

1

331

Хайн Н.Дж.

Геология, разведка, бурение и добыча нефти: Пер. с англ. (Для профессионалов и неспециалистов)

2010

1

332

Картан Э.

Геометрия римановых пространств: Пер.с фр.

2010

1

333

Дугин А.Г.

Геополитика: Учеб. пособие для вузов

2011

1

334

Мухаев Р.Т.

Геополитика: Учебник для вузов. Изд.2, перераб. и доп.

2010

1

335

Наталка Сняданко

Гербарiй коханцiв

2011

2

336

Леверкюн

Германская военная разведка.1935-1944.Шпионаж,диверсии,контрразведка

2011

2

337

Замлинський

Гетьмани Украiни

2009

2

338

Перлз Ф.

Гештальт-семинары: Пер. с англ. (Современная психология: теория и практика)

2010

1

339

Уилер Г., Моховиков А.Н., ред.

Гештальттерапия постмодерна: За пределами индивидуализма: Пер. с англ.

2011

1

340

Черников И.И.

Гибель империи казаков: Поражение непобежденных. (Историческая библиотека)

2010

1

341

Кучма В.Р.

Гигиена детей и подростков: Учебник для мед. вузов.

2010

1

342

 

Гид по финансовой грамотности.

2010

2

343

Робинсон

Гидра

2010

3

344

Беликов С.

Гидроаккумуляторы и расширительные баки.

2011

1

345

Кларк

Глаз времени

2011

3

346

Яковец Ю.В.

Глобальные экономические трансформации XXI века: Монография.

2011

1

347

Савiано

Гоморра

2010

2

348

Рожков Н.А.

Город и деревня в русской истории: Краткий очерк экономической истории России

2011

1

349

Клэр

Город костей

2010

2

350

Микляева А.В., Румянцева П.В.

Городская идентичность жителя современного мегаполиса: ресурс личностного благополучия или зона повышенного риска? Моног

2011

1

351

Денисов

Горят как розы былые раны

2011

2

352

Робертс

Горячий лед

2011

2

353

Храмкин А.А., ред., Воробьева О.М.

Госзаказ: Строительство. Проектирование. Ремонт. Изд.2, испр. и доп.

2011

1

354

Романцов С.В.

Государева служба.

2010

1

355

Тупиченко В.А.

Государственная экономическая политика: Учеб. пособие для вузов

2010

1

356

Квасов И Н.

Государственное и муниципальное управление жизнеобеспечением города: Учебное пособие для вузов

2010

1

357

Шерер И.Н.

Государственное регулирование миграционных процессов на молодежном рынке труда: Монография.

2010

1

358

Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В.

Государственное управление и исполнительная власть: содержание и соотношение: Монография / Л.Л. Попов, Ю.И. Мигачев, С.В

2011

1

359

Васильева О.Ю, ред.

Государственно-конфессиональные отношения: пособие для вузов и специалистов

2010

1

360

Рябинин ред.

Государственный суверенитет vs. Право наций на самоопределение.

2011

1

361

Рейснер М.А.

Государство и верующая личность. Изд.2. (Академия фундаментальных исследований: История)

2011

1

362

Томсинов В.А.

Государство и право Древнего Египта: Монография

2011

1

363

Алексеев ю.В., Сомов Г.Ю., ред.

Градостроительное планирование жилых территорий и комплексов: Т.1: Формирование жилых территорий с новой застройкой: Мон

2010

1

364

Филатов

Гражданин поручик

2011

2

365

Аболонин Г.О.

Гражданское процессуальное право США: Монография. (Гражданский и арбитражный процесс: современный взгляд)

2010

1

366

Слепченко Е.В.

Гражданское судопроизводство. Проблемы единства и дифференциации

2011

1

367

Норман Б.Ю.

Грамматика говорящего: От замысла к высказыванию

2011

1

368

Нидерле И.

Грамматика греческого языка, обработанная для русских гимназий

2011

1

369

Винничук

Грушi в тiстi

2010

2

370

Землянова Л.М.

Гуманитарная миссия современной глобализирующейся коммуникативистики.(21 век: информация и общество)

2010

1

371

Спiвак

Дiагностика i корекцiя ";Я-концепцii"; молодших школярiв з низьким рiвнем навчальних досягнень.Посiбник

2011

1

372

Карпенко

Дiагностика психiчного розвитку дитини в роботi педагога(вчителя,вихователя).Навчальний посiбник

2010

1

373

Ле Клезiо

Дiего i Фрiда(Карта свiту)

2011

2

374

Степанова

Дiзнання в ОВС:процесуальна дiяльнiсть.Навчальний посiбник у схемах i таблицях

2010

2

375

Шевченко,Качалова

Дiтям про тварин.Позакласне читання 5 клас(БШК)

2010

2

376

Возняк

Дiяльнiсть у вимiрах культури:проблема формоутворення.Монографiя

2011

1

377

Корноухов В.Е., Ярослав Ю.Ю., Яровенко Т.В.

Дактилоскопическая экспертиза: Современное состояние и перспективы развития: Монография.

2011

1

378

Неллi Топська

Дарунки долi - Муза i Любов

2011

1

379

Мориквас

Де мiй брат

2010

2

380

Мазур И.И., Шапиро В.Д., ред.

Девелопмент недвижимости: Учеб. пособие для вузов.

2010

2

381

Вербинина

Девушка с синими гортензиями

2011

2

382

Володарская

Девять кругов рая

2011

2

383

Донцова

Дедушка на выданье

2011

3

384

Парсамов В.С.

Декабристы и Франция.

2010

1

385

Каминская

Декоративные цветы из бумаги,ткани,кожи,меха,бисера

2011

3

386

Зарубина Н.Н.

Деньги как социокультурный феномен. Монография

2011

1

387

Беззубцев-Кондаков А.

Деньги, девки, криминал. Как компромат управляет Россией.

2011

1

388

Зотов Г.А.

Дереворежущий инструмент. Конструкция и эксплуатация. Учебное пособие для вузов

2010

2

389

Головiнов

Державний сектор сучасноi економiки:теоретико-методологiчний аспект.Монографiя

2010

1

390

Цепов

Держите ноги крестиком,или Русские байки английского акушера

2011

2

391

Дирда,Овчаренко

Деталi машин:Практикум та курсове проектування.Навчальний посiбник

2010

1

392

Андреева

Дети Белой Богини

2011

2

393

Асанова И.М., Жуков А.А.

Деятельность службы приема и размещения: Учебник для вузов. (Высшее профессиональное образование)

2011

1

394

Колычев

Джентельмены уже не в моде

2010

2

395

Гаврилов К.Л.

Диагностика автомобилей при эксплуатации и государственном техническом осмотре: учебное пособие

2011

1

396

Ильенков Э.В.

Диалектика абстрактного и конкретного в ";Капитале"; Маркса

2011

1

397

Джохадзе Д.В.

Диалектика эллинистического периода: От стоицизма к неоплатонизму

2011

1

398

 

Диалог культур и партнерство цивилизаций. Становление глобальной культуры. Х международные Лихачевские научные чтения.

2010

1

399

Белунова Н.И.

Диалогизация как доминантная категория дружеского письма. Композиционный аспект (на материале писем творческой интелли

2009

1

400

Iгнатова Н.

Диваки

2011

1

401

Сапелин А.Ю.

Дизайн сада. Теоретические основы. Оригинальные решения

2010

2

402

Март

Дикий глаз

2010

3

403

Левитина

Дилетант

2010

2

404

Акулин В.М.

Динамика сложных квантовых систем: Монография.

2010

1

405

Мюррей К., Дермотт С.

Динамика Солнечной системы: Монография: Пер. с англ.

2010

1

406

Братусь А.С., Платонов А.П., Новожилов А.С.

Динамические системы и модели биологии.

2010

1

407

Жучок

Дискретна математика.Навчальний посiбник

2009

1

408

Шовенгердт Р.А.

Дистанционное зондирование: Модели и методы обработки изображений: Учеб. пособие для вузов: Пер. с англ. (Мир наук о земле)

2010

1

409

Трайнев В.А., Гуркин В.Ф., Трайнев О.В.

Дистанционное обучение и его развитие (Обобщение методологии и практики использования): Изд.2.

2010

1

410

Жданова Н.А.

Дисциплина как этико-социальный феномен: Монография

2009

1

411

Аматьева,Беленька,Гавриш

Дитина-педагог:сучасний погляд.Психолого-педагогiчнi та соцiальнi аспекти сучасноi дошкiльноi та початковоi освiти:моног

2010

1

412

Рослунд

Дитя мрака

2010

2

413

Хоффман

Дитя фортуны

2010

2

414

Рудобашта С.П., Карташов Э.М.

Диффузия в химико-технологических процессах. Учеб. пособие для вузов: Изд.2, перер. и доп.

2010

1

415

Поволяев

До последнего мига

2010

2

416

Цвайфель Х., Маер Р.Д., Шиллер М.

Добавки к полимерам: Справочник: Пер. с англ.

2010

1

417

Леруа Э.

Догмат и критика. Пер. с фр.

2011

1

418

Малай С.А.

Дождевые черви для высокого урожая, или Золото под ногами. (Золотые советы фермеру)

2011

3

419

Леббок Дж.

Доисторические времена, или Первобытная эпоха человечества. Пер. с англ.

2011

1

420

Уоткинс К., ред.

Доклад о развитии человека 2010: Реальное богатство народов: пути к развитию человека

2010

1

421

Дьякова

Доктор Смерть.Секретный фарватер

2011

2

422

Желдыбина Т.А.

Доктрина Г.Ф. Шершеневича о праве и государстве: Монография. (Теория и история государства и права)

2011

1

423

Хужокова И.М.

Доктрина добрых нравов и публичного порядка в договорном праве: Сравнительное исследование.

2011

1

424

Халиков А.Н.

Должностные насильственные преступления, совершаемые в правоохранительной сфере: характеристика, психология, методика ра

2011

2

425

Титце Л., Браше Г., Герике К.

Домино-реакции в органическом синтезе: Пер. с нем. (Химия)

2010

1

426

 

Донецк:от поселка до мегаполиса

2011

1

427

Ковэн С., Янг Л.

Дополнительные рекомендации хлебопекам и кондитерам. Еще 151 вопрос и ответ: Пер. с англ. (Вопрос-ответ)

2010

2

428

Бузина Т.В.

Достоевский: Динамика судьбы и свободы.

2011

1

429

Гейнце

Дочь Великого Петра

2010

2

430

Суэнвик

Драконы Вавилона

2011

2

431

Мэйн Г.С.

Древнее право. Пер. с англ.

2011

1

432

Мэйн Г.

Древнейшая история учреждений: Лекции. Пер. с англ.

2011

1

433

Срезневский И.И.

Древние памятники русского письма и языка (X--XIV веков): Общее повременное обозрение

2011

1

434

Куланж Ф. де

Древний город: Религия, законы, институты Греции и Рима: Пер. с фр.

2010

1

435

Котляревский А.А.

Древняя русская письменность: Опыт библиологического изложения истории ее изучения

2011

1

436

Бутромеев В.П.

Древо бытия Омара Хайяма.История жизни.Классические переводы рубайят. (подарочное издание.)

2011

1

437

Левiтас

Друга свiтова вiйна:украiнський вимiр

2011

2

438

Реуцкая О.А.

Другой мир ";особого"; ребенка. Помощь, уход, развитие: Книга для родителей. (Мир вашего ребенка)

2011

3

439

Пелипенко А.А.

Дуалистическая революция и смыслогенез в истории

2011

1

440

Андрусяк

Дуби i леви.Статтi та есеi

2011

2

441

Болдуин Дж.М.

Духовное развитие детского индивидуума и человеческого рода. Т.1: Экспериментальное обоснование. Биологический генезис.

2011

1

442

Болдуин Дж.М.

Духовное развитие с социологической и этической точки зрения. Исследование по социальной психологии: Личность

2011

1

443

Бондырева С.К., Колесов Д.В.

Духовность: Психология, социология, семантика. (Б-ка студента)

2011

1

444

Степанова

Душа-потемки

2011

2

445

Ревэй

Дыхание судьбы

2011

2

446

Калогридис

Дьявольская королева

2011

2

447

Хантер

Дьявольские наслаждения

2011

2

448

Жебелев С.А.

Евангелия канонические и апокрифические

2011

1

449

Прозоров

Евпатий Коловрат

2011

2

450

 

Еврейское остроумие.Чисто еврейская профессия(миниатюры)

2010

3

451

Семенов И.С.

Европейские династии: Полный генеалогический справочник.

2010

1

452

Ларионова М.В., ред., Барабанов О.Н.

Европейский союз и <Группа восьми>: Совместная ответственность за глобальное общественное благо: Монография.

2011

1

453

Кашкин С.Ю., ред.

Европейский Союз: Основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора с комментариями.

2011

2

454

Володарская

Его величество случай

2011

2

455

Антонович М.А.

Единство физического и нравственного космоса: Избранные философские сочинения

2011

1

456

Фоули

Ее тайные фантазии

2011

2

457

Максимова Ю.

Екклесиаст. Песнь Песней Соломона. Притчи Соломоновы

2011

1

458

Клименко,Пилипенко

Екологiя мiських систем.Пiдручник

2010

2

459

Егорова,Матукова

Економiка та органiзацiя дiяльностi об'еднань пiдприемств.Навчальний посiбник

2010

2

460

Лаврiненко

Економiко-математичнi моделi в управлiннi та економiцi.Навчальний посiбник для студентiв економiчних спецiальностей

2010

1

461

Шиян

Економiчна кiбернетика:вступ до моделювання соцiальних i економiчних систем:Навчальний посiбник

2011

2

462

Ярошенко

Електроннi журнали в системi iнформацiйних ресурсiв бiблiотеки.Монографiя

2010

2

463

Иванцов-Платонов А.М.

Ереси и расколы первых трех веков христианства

2011

1

464

Бродбент

Если в сердце живет любовь

2011

2

465

Моклиця

Естетика Лесi Украiнки(контекст европейського модернiзму).Монографiя

2011

1

466

Коршук

Етнополiтологiя.Навчальний посiбник

2011

2

467

Савицька,Спiвак

Етнопсихологiя.Посiбник

2011

1

468

Корж

Етологiя тварин.Навчальний посiбник

2011

1

469

Лебедева Н.Б., Зырянова Е.Г., Плаксина Н.Ю., Тюкаева Н.И.

Жанры естественной письменной речи: Студенческое граффити, маргинальные страницы тетрадей, частная записка

2011

1

470

Орехов

Железный доктор

2011

2

471

Казимов В.В., Коттер И.В., Прокди Р.Г.

Железо 2011. Путеводитель по компьютерным устройствам и комплектующим.

2011

1

472

Бондаренко В.М.

Железобетонные и каменные конструкции: Учебник для вузов: Изд.6, стер.

2010

2

473

Кузнецов В.С,

Железобетонные конструкции многоэтажных зданий

2010

1

474

Гарост А.И.

Железоуглеродные сплавы: структурообразование и свойства: Монография

2010

2

475

Орбенина

Жена иллюзиониста

2010

2

476

Куликова

Жених секонд-хенд

2011

2

477

Орлова А., Мовилло В.

Женщина в красивом бизнесе: Как организовать и привести к успеху предприятие индустрии красоты.

2011

1

478

Джордж

Женщина в красном.В 2-х книгах

2010

2

479

Бебель А.

Женщина и социализм. Пер. с нем.

2011

1

480

Машкова

Женщина из прошлого

2011

2

481

Славгородская Л.

Женщина после сорока дп

2010

3

482

Чеботарь,Вульф

Женщины,неподвластные времени

2010

2

483

Ивик О.

Женщины-воины: от амазонок до куноити. (История. География. Этнография)

2011

1

484

Леонов

Жестокая справедливость

2011

2

485

Киселева Е.А.

Жестокие игры со ";звездами";. Мифы и правда о ТВ

2010

2

486

Алешковский

Жизнеописание Хорька

2011

2

487

Макферсон К.Б.

Жизнь и времена либеральной демократии: Пер. с англ. (Политическая теория)

2011

1

488

Рой Абрахам Варгиз

Жизнь после жизни.Что нас ждет по ту сторону

2011

3

489

Колпакова О.В.

Жить припеваючи... История русской народной песни. (История России)

2010

1

490

Константинов А.

Журналистское расследование: Учебник для вузов

2010

1

491

Савка

Зiрковi iсторii успiху.Вiд зiрок украiнського спорту

2010

2

492

Павел Амитов

За кулисами политического театра в 3-х книгах.(комплект).Мемуары

2010

1

493

Масiма

Забороненi барви(Карта свiту)

2011

2

494

Бош

Забытый грех

2011

2

495

Берлянд И.Е.

Загадки слова.

2010

1

496

Товажнянський

Загальна технологiя харчовоi промисловостi у прикладах i задачах.Пiдручник

2011

1

497

Сергеевич В.И.

Задача и метода государственных наук

2011

1

498

Малышева

Задержи дыхание

2011

2

499

Зудерман Г.

Заклятие Фрау Зорге: Автобиографический роман: Пер. с нем.

2011

2

500

Силлов

Закон меченого

2011

2

501

Субочев В.В., авт., Малько А.В., ред.

Законные интересы: Монография.

2011

1

502

Эванс Дж.А., ред.

Замороженные пищевые продукты: Научные основы и технология: Пер. с англ.

2010

2

503

Каннингем У.

Западная цивилизация с экономической точки зрения: Древний мир. Пер. с англ.

2011

1

504

Каннингем У.

Западная цивилизация с экономической точки зрения: Средние века и Новое время. Пер. с англ.

2011

1

505

Рясков

Записки экспедитора тайной канцелярии

2011

2

506

Вологдин Э.И.

Запись аудио- и видеосигналов: Учебник для вузов

2010

1

507

Коротюк

Заповiти:роз'яснення,зразки нотарiальних документiв,судова практика

2010

3

508

Алташина В.Д., Лукьянец И.В., Полубояринова Л.Н., Чамеев А.А

Зарубежная литература и культура эпохи Просвещения: Учебник для вузов. (Высшее профессиональное образование)

2010

1

509

Келин К., ред.

Зарубежная недвижимость: Купля-продажа, аренда, передача по наследству и другие аспекты владения: Пер. с нем.

2011

1

510

Уэстерсон

Затаившаяся змея

2011

2

511

Гантенбайн М., Мата М., ред.

Защита активов и страхование: Что предлагает Швейцария: Пер. с англ.

2011

1

512

Ветошкин А.Г.

Защита окружающей среды от энергетических воздействий. Учеб. пособие для вузов

2010

1

513

Попов В.В.

Защита прав субъектов налоговых правоотношений: Вопросы теории и практики: Монография.

2011

2

514

Шкаликов В.А.

Защита растений от болезней: Учебник для вузов. Изд.3, перераб. и доп.

2010

2

515

Годскин Т.

Защита труда против притязаний капитала. Популярная политическая экономия. Пер. с англ.

2011

1

516

Петраков А.В.

Защитные информационные технологии аудиовидеоэлектросвязи: Учеб. пособие для вузов.

2010

2

517

Герритсен

Звонок после полуночи

2011

2

518

Крулев К.

Здоровье без таблеток. Натуральные заменители химических лекарств. (Семейный доктор)

2011

1

519

Мельничук

Зек,вождь i Гарсiа Лорка

2010

2

520

Одувалова

Зеленоглазая авантюристка

2011

2

521

Улицкая

Зеленый шатер

2011

2

522

Бутенко В.

Зелень для жизни. Реальная история оздоровления. Изд.3. (Без таблеток.ru)

2011

1

523

Мiрошниченко

Земельне право Украiни.Пiдручник

2011

2

524

Петрова Н.Н., Соловьева Ю.А., Лихолат Т.В.

Землеведение: Учебное пособие. (Профессиональное образование)

2011

1

525

 

Злоупотребление публичной властью и антикоррупционная политика в современной России: Монография.

2011

1

526

Дертинг

Зов смерти

2011

2

527

Кучик,Заяць

Зовнiшня полiтика Украiни.Навчальний посiбник

2010

2

528

Донцова

Золотое правило Трехпудовочки

2010

2

529

Куряев А., ред.

Золотой стандарт: Теория, история, политика: Пер. с англ.

2011

1

530

Буруковский Р.Н.

Зоология беспозвоночных: Учеб. пособие для вузов.

2010

1

531

Саган

И переполнилась чаша

2010

2

532

Максвелл

Игра в любовь

2010

2

533

Кузьмин

Игра на изумруд

2010

2

534

Коснырева Л.М.

Идентификационная и товарная экспертиза продуктов белкового питания и пищевых жиров: Учебник для вузов. (Высшее образова

2010

1

535

Сирота Н.М.

Идеология и политика: Учеб. пособие для вузов

2011

2

536

Маньковская З.В.

Идиомы и фразовые глаголы в деловом общении (английский язык): Учеб. пособие для вузов. (Высшее образование). (ГРИФ)

2011

1

537

Аксаков К.С.

Из истории русской литературы и русского языка: Ты каких родов, да каких городов?

2011

1

538

Захаров И.В., Кокотов А.Н., отв. ред.

Избирательное право Российской Федерации: Учебник для вузов.

2011

1

539

Рубцов

Избранное.В мире поэзии

2011

1

540

Легардинье

Изгнание ангелов

2011

2

541

Горъ

Изгнанники

2011

2

542

Гаврюсев В.Г.

Измерение и свойства пространства-времени

2011

1

543

Вехов Л., Михайлов Г.

Имбирь. Полный справочник для здоровья и долголетия. (Великие целители мира)

2011

1

544

Резник А., Израйловиц Р.

Иммигранты и наркотики (демографический, статистический и культурологический анализ).

2011

1

545

Василишин Р.Н.

Империя.

2011

1

546

Свечинская Я.Э.

Имперская идеология в российской государственно-правовой мысли: Монография. (Теория и история государства и права)

2011

1

547

Перумов

Имя Зверя.Т.1.Взглянуть в бездну

2011

3

548

Вайн С.

Инвестиции и трейдинг: Формирование индивидуального подхода к принятию инвестиционных решений: Изд.2, испр. и доп.

2010

2

549

Дамодаран А.

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых активов: Изд.6: Пер. с англ.

2010

1

550

Гайнанов Д.А.

Инвестопроводящая система инновационной экономики региона. Монография

2009

1

551

Панов Е.Н.

Индивидуальное --- коллективное --- социальное в природе и в обществе: Бегство от одиночества

2011

1

552

Дорохин В.М.

Индивидуальное и универсальное как зеркало вечного противостояния в философии: Монография.

2010

1

553

Рой

Индус, или Улыбка черного кота

2011

2

554

Болдин А.Н., Яковлев А.И.

Инженерная экология литейного производства: Учеб. пособие для вузов. (Для вузов)

2010

2

555

Делия В.П.

Инновационное мышление в XXI веке.

2011

1

556

Антюхов А.В.

Инновационные подходы к уровневой подготовке специалистов в системе высшего профессионального образования. Учеб.-метод.

2009

1

557

Антюхов А.В.

Инновационные подходы, принципы, технологии

2009

1

558

Ивасенко А.Г., Никонова Я.

Иностранные инвестиции: Учеб. пособие для вузов. Изд.2, стер.

2011

1

559

Григорьев С.Н., Боровский Г.В., Андреев В.Н.

Инструмент для высокопроизводительного и экологически чистого резания. (Б-ка инструментальщика)

2010

2

560

Стапран Н.В.

Интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе: Учеб. посбие для вузов.

2011

1

561

Харазов В.Г.

Интегрированные системы управления технологическими процессами: Справочник.

2009

2

562

Онуприенко С.П.

Интеллект. Темперамент. Как организовать свою жизнь

2011

1

563

Протасова Е.Ю., Родина Н.М.

Интеркультурная педагогика младшего возраста: Учебник для вузов, педагогов, школьных психологов.

2011

1

564

Костина А.В.

Интернет-сообщества: что обсуждается в Интернете?: От думеров --- до фурри. От игнора --- до троллинга

2011

1

565

Овчинский В.С., сост.

Интерпол против терроризма: Сборник международных документов.

2010

1

566

Чулков В.А.

Интерполирующие устройства синхронизации и преобразователи информатизации.

2010

1

567

Кузьмина Н.А.

Интертекст: тема с вариациями: Феномены языка и культуры в интертекстуальной интерпретации

2011

1

568

Кузьменко И.П.

Информационно-коммуникационная подсистема принятия управленческих решений. Монография

2010

1

569

Подвальный С.Л.

Информационно-управляющие системы мониторинга сложных объектов: учебное пособ

ие

2010

1

570

Голицына О.Л., Максимов Н.В., Попов И.И.

Информационные системы: Учеб. пособие для вузов. (Высшее образование)

2011

1

571

Воронкова О.Б.

Информационные технологии в образовании: Интерактивные методы. (Сердце отдаю детям)

2010

1

572

Гурьянова Ф.А.

Информационные технологии обслуживания туристов.

2010

1

573

Русакова Е.В.

Информационный потенциал промышленных предприятий: экономическая категория, оценка эффективности, резервы повышения. Мон

2009

1

574

Гореславская Н.

Иосиф Сталин: отец народов и его дети

2011

1

575

Гюйо Ж.М.

Иррелигиозность будущего. Пер. с фр.

2011

1

576

Элбом М.

Искорка надежды. Роман.

2011

1

577

Потопахин В.В.

Искусство алгоримизации (+ CD) CD

2011

1

578

Потопахин В.В.

Искусство алгоримизации (+ CD) КН

2011

1

579

Туп Д.

Искусство звука, или Навязчивая погода. От западной классики до индонезийских ритмов, от джаза до техно: Пер. с англ.

2010

1

580

Рид С.Ф., Рид Лажу А.

Искусство слияний и поглощений: Пер. с англ. Изд.5.

2011

2

581

Зорин В.Л.

Искусство хендлера. Как подготовить собаку к выставке. (Домашние любимцы)

2011

2

582

Гуреев В.А., Селионов И.В.

Исполнение судебных актов в отношении государства, муниципальных образований и бюджетных учреждений: Учебно-практическое

2011

1

583

Боссиди Л.

Исполнение. Система достижения целей: Пер. с англ.

2011

1

584

Быкова О.Н.

Использование механизма стратегического управления для решения задач развития регионов: Монография

2009

1

585

Баркалов С.А.

Исследование систем организационного управления на основе имитационных моделей. Монография

2009

1

586

Трубецкой С.Н.

Исследования в области античной философии и религии

2011

1

587

Срезневский И.И.

Исследования о языческом богослужении древних славян

2011

1

588

Румер Ю.Б.

Исследования по пятимерной оптике: пособие для вузов и специалистов

2010

1

589

Томаселло М.

Истоки человеческого общения: Пер. с англ.

2011

1

590

Янков В.А.

Истолкование ранней греческой философии.

2011

1

591

Ришар-Фавр Э. // Richard-Favre H.

Истории ни о чем: Билингва французско-русский // Nouvelles de rien: Bilingue franзais-russe

2011

1

592

Кареев Н.И.

Историология: Теория исторического процесса

2011

1

593

Репина Л.П.

Историческая наука сегодня: Теории, методы, перспективы

2011

1

594

Мелетинский Е.М., Неклюдов С.Ю., Новик Е.С.

Историческая поэтика фольклора: От архаики к классике. (Традиция - текст - фольклор. Типология и семиотика)

2010

1

595

Эрнандэс-Хименес Е.Н., Логинов В.А.

Исторические очерки о медицинском образовании.2-е изд., испр. и доп.

2011

1

596

Андлер Ш.

Историческое введение и комментарий к Коммунистическому манифесту К.Маркса и Ф.Энгельса. Пер. с фр.

2011

1

597

Кузнецова Т., Уткин А.

История американской культуры: Учеб

ник для вузов.

2010

1

598

Дагаев Н.К.

История ветхозаветного канона

2011

1

599

Беляев И.Д.

История военного дела от воцарения Романовых до Петра Великого

2011

1

600

Синдеев А.А.

История западноевропейской интеграции: Начало (1947-1957 годы).

2011

1

601

Луначарский А.В.

История западноевропейской литературы в ее важнейших моментах: Курс лекций

2011

2

602

Федотов О.И.

История западноеропейской литературы средних веков: Идеограммы, схемы, графики: Учебник-хрестоматия. Изд.5.

2011

1

603

Желтов В.В.

История западной социологии: этапы, идеи, школы

2010

1

604

Рассел Бертран

История западной философии

2010

1

605

Прутцков Г.В.

История зарубежной журналистики 1929-2011: Учебно-методический комплект (учеб. пособие, хрестоматия)

2011

1

606

Жук М.И.

История зарубежной литературы конца XIX - начала XX века: Учеб. пособие для вузов.

2011

1

607

Шарыпина Т.А., Новикова В.Г.

История зарубежной литературы ХХ века: Учеб. пособие для вузов.

2009

1

608

Гюйо Ж.М.

История и критика современных английских учений о нравственности. Пер. с фр.

2011

1

609

Герасимов Б.И., Сизикин А.Ю., Дробышева В.В., Нижегородов Е.

История и философия качества учета и финансово-кредитной деятельности: Учеб. пособие для вузов. (Профессиональное образо

2011

2

610

Крянев Ю.В., Моторина Л.Е., ред., Бельская Е.Ю.

История и философия науки (Философия науки): Учеб. пособие для вузов: Изд.2.

2011

1

611

Зограф И.Т.

История изолирующего языка с иероглифической письменностью: Методы изучения

2011

1

612

Ревалд Дж.

История импрессионизма: Пер. с англ. (ИСКУССТВО)

2011

1

613

Садохин А.П., Грушевицкая Т.

История мировой культуры: Учеб. пособие для вузов. (Cogito ergo sum)

2010

1

614

Лактионов А.

История монголов

2010

1

615

Аверьянов К.А.

История московских районов

2010

1

616

У Ген-Ир

История музыки Восточной Азии (Китай, Корея, Япония): Учеб. пособие для вузов

2011

1

617

Бонфельд М.Ш.

История музыкознания: Учеб. пособие для вузов. (Учебное пособие для ВУЗов)

2011

1

618

Голядкин Н.А.

История отечественного и зарубежного телевидения: Учеб. пособие для вузов. Изд.2, перераб. и доп.

2011

1

619

Богданов Е.А.

История приручения домашних животных: Общий очерк. Происхождение домашней собаки, кошки, лошади и др.

2011

1

620

Звягинцев А.Г., ред.

История прокуратуры России. Историко-правовой анализ: Учеб. пособие для вузов.

2010

1

621

Сахаров А.Н., ред.

История России с древнейших времен до начала ХХI века.

2010

1

622

Иванов А.А.

История российского туризма (IX-XX вв.): Учеб. пособие для вузов.

2011

1

623

Недзвецкий В.А.

История русского романа XIX века: некласические формы: Курс лекции.(серия Университетские курсы лекций)

2011

2

624

Ивик О.

История сексуальных запретов и предписаний. (История. География. Этнография)

2011

1

625

Табарин И.В.

История славянского нашествия. Документальное расследование. Ч.1.

2011

1

626

Кравченко А.И.

История социально-экономической мысли в России: Монография.

2010

1

627

Пивовар Е.И., Безбородов А.Б., ред.

История СССР/РФ в контексте современного россиеведения: Учеб. пособие для вузов.

2011

1

628

Роджерс Дж.

История труда и заработной платы в Англии с XIII по XIX век. Пер. с англ.

2011

1

629

Ефименко А.Я.

История Украины и ее народа

2011

3

630

Маршев В.И.

История управленческой мысли: Учебник для вузов. (Учебники экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова)

2011

1

631

Чанышев А.Н.

История философии Древнего Мира: Учебник для вузов

2010

1

632

Габдреева Н.В.

История французской лексики в русских разновременных переводах

2011

1

633

Круликевич Т.

История холодного оружия: Корды, кинжалы, ножи, штыки.

2010

1

634

Дройзен И.Г.

История эллинизма. История Александра Великого: Пер. с нем.

2011

1

635

Дройзен И.Г.

История эллинизма. История диадохов: Пер. с нем.

2011

1

636

Дройзен И.Г.

История эллинизма. История эпигонов: Пер. с нем.

2011

1

637

Иодль Ф.

История этики в новой философии: Кант и этика в девятнадцатом столетии. Пер. с нем.

2011

1

638

Иодль Ф.

История этики в новой философии: От Античности до конца восемнадцатого столетия. Пер. с нем.

2011

1

639

Бадалян Л.Г., Криворотов В.Ф.

История. Кризисы. Перспективы: Новый взгляд на прошлое и будущее

2010

1

640

Рэнд А.

Источник: Роман: В 2 книгах.

2011

1

641

Милютин В.С.

Источники питания и оборудование для электрической сварки плавлением: Учебник для ссузов.

2010

1

642

Симиненко А.Н., Пестерева Ю.С.

Истязание: уголовно-правовые и криминологические аспекты: Монография.

2011

1

643

Савваитский М.И.

Исход израильтян из Египта

2011

1

644

Быченков Ю.В., Чижонков Е.В.

Итерационные методы решения седловых задач

2010

1

645

Грубар С.

Иуда: предатель или жертва? (Историческая библиотека)

2011

1

646

Красносельцев Н.Ф.

К истории православного богослужения: По поводу некоторых церковных служб и обрядов, ныне не употребляющихся

2011

1

647

 

К пиву

2010

2

648

Ферворн М.

К психологии первобытного искусства. Пер. с нем.

2011

1

649

Солнцева

К чему снится кровь

2011

2

650

Лисин Б.К.

Кадровая политика КПСС: Социологические очерки.

2010

1

651

Семенихин В.В.

Кадровый вопрос: Обучение и повышение квалификации персонала.

2011

1

652

Липень Л.И., авт-сост.

Кадры в образовании: Образцы должностных инструкций. Квалификационные характеристики. Изд.3, перераб. и доп.

2010

1

653

Райнерт Э.С.

Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными: Пер. с англ. (Экономическая теория)

2011

1

654

О`Нил У.

Как делать деньги на фондовом рынке: Стратегия торговли на росте и падении: Пер. с англ.

2011

1

655

Элдер А.

Как играть и выигрывать на бирже: Психология. Технический анализ. Контроль над капиталом: Пер. с англ.

2011

1

656

Маккей М., Дэвис М., Фэннинг П.

Как победить стресс и депрессию: Пер. с англ.

2011

1

657

Майклз

Как покорить герцога

2011

2

658

Иванова О.Л., Васильева И.И.

Как понять детский рисунок и развить творческие способности ребенка.

2011

1

659

Шекшня С.

Как эффективно управлять свободными людьми: Коучинг.

2011

1

660

Форбс Э., Хенли Д.

Камбоджа: Путеводитель: Пер. с англ. (Путеводители Томаса Кука)

2011

1

661

Кавун А.О.

Кандагар. Забытый экипаж: Роман.

2010

2

662

Даниленко

Капелюх Сiкорського

2010

2

663

Рэнд А.

Капитализм: Незнакомый идеал: Пер. с англ.

2011

1

664

Агата Кристi

Карибська таемниця

2011

2

665

Бычкова Е.Р.

Картина своими руками для домашнего интерьера. Оригинальные решения. (Поделки своими руками)

2011

3

666

Панас

Картування грунтiв.Навчальний посiбник.Польовий практикум

2011

1

667

Алпатов В.М.

Категории вежливости в современном японском языке: пособие для вузов и специалистов

2011

1

668

Ловкис З.В.

Качество и безопасность пищевых продуктов: учеб. пособие для студентов высших учебных заведений

2010

2

669

Кадников Н.Г.

Квалификация преступлений и вопросы судебного толкования. Изд.3, перераб. и доп.

2011

1

670

Журавлев А.И.

Квантовая биофизика животных и человека. Учеб. пособие для вузов.

2011

1

671

Киселев Г. Л.

Квантовая и оптическая электроника. Учебное пособие, 2-е изд. испр. и перераб.

2011

1

672

Букина С., Букин М.

Квиллинг: Волшебство бумажных завитков: Изд.2. (Город мастеров)

2011

2

673

Паршин С.А., Горбачев Ю.Е., Кожанов Ю.А.

Кибервойны - реальная угроза национальной безопасности?

2011

2

674

Бир С.

Кибернетика и менеджмент. Пер. с англ.

2011

1

675

Лузина

Киевские ведьмы.Никола Мокрый

2011

3

676

Лузина

Киевские ведьмы.Принцесса Греза

2011

3

677

Зоркая Н.М.

Кино. Театр. Литература. Опыт системного анализа. (Символы времени)

2010

1

678

Манкелль

Китаец

2011

3

679

Леффман Д.

Китай: Путеводитель: Пер. с англ. (Rough Guides)

2010

1

680

Уильямс

Китайская культура.Мифы,герои,символы

2011

1

681

Луба Е.С.

Китайская омолаживающая и оздоровительная система Ху Чун Гонг: Тайна вечной молодости китайских императоров

2011

3

682

Кривоченко

Класiфiкацiя злочинiв за ступенем тяжкостi у Кримiнальному кодексi Украiни.Монографiя

2010

1

683

Кузнецов

Класифiкатор професiй ДК 003:2010

2011

1

684

Кирюшин В.И.

Классификация почв и агроэкологическая классификация земель. Учебн. пособие для вузов

2011

1

685

Бутромеева

Классическая японская поэзия.Влюбленной хризантемы лепестки

2010

1

686

Акопян А.Е.

Классический сирийский язык

2010

1

687

Флетчер Д.

Клеопатра Великая.

2011

1

688

Льюин Б., ред.

Клетки

2011

1

689

Калюжный И.И., Баринов Н.Д., Щербаков Г.Г.

Клиническая гастроэнтерология животных: Учеб. пособие для вузов.

2010

2

690

Лион Б., Мишель С., ред.

Клинопись: История дешифровки: Пер. с фр.

2010

1

691

Недайнова,Заремба

Книга для внеклассного и семейного чтения.Учебное пособие

2009

1

692

Евгенiя Кононенко

Книгарня ШОК

2010

3

693

Прозоров

Князь.Последняя битва

2011

3

694

Корецкий

Когда взорвется газ

2010

3

695

Дубровский Ю.А.

Когниолингвистический аспект оценочности в спонтанном дискусе. Монография

2009

1

696

Под ред. М. Фаликман и В. Спиридонова

Когнитивная психология: история и современность. Хрестоматия

2011

1

697

Любомира Княжич

Колесо Сансари

2010

2

698

Кузнецова Л.М., Черкасова Г.П.

Количественно-качественный учет зерна и зернопродуктов. Производственно-практическое пособие.

2011

1

699

Воронин

Комбат.Восемь жизней

2010

3

700

Лавриненко

Коментар медичного законодавства Украiни.Станом на 01.03.2011р.

2011

1

701

Шайтанов И.О.

Компаративистика и/или поэтика. Английские сюжеты глазами истрической поэтики.

2010

1

702

Годик М.А., Скородумова А.П.

Комплексный контроль в спортивных играх.

2010

1

703

Ендовицкий Д.А., Беленова Н.Н.

Комплексный экономический анализ деятельности управленческого персонала

2011

1

704

Кайда Л.Г.

Композиционная поэтика текста: Монография.

2011

1

705

Русинов М.М.

Композиция оптических систем

2011

1

706

Поршнев С.В.

Компьютерное моделирование физич-их процессов в пакете MATLAB (Вкл.CD)

2011

1

707

Дайитбегов Д.М.

Компьютерные технологии анализа данных в эконометрике. Изд.2, испр. и доп. (Научная книга)

2011

1

708

Панченко,Адаменко

Комп'ютерний аналiз даних.Навчально-методичний посiбник

2010

1

709

Радаев В.В.

Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России

2011

1

710

Маткина Д.В.

Конвенциальная форма судебного разбирательства: история, современность и перспективы развития: Монография.

2010

1

711

Пронин

Конец ";Золотой лилии";

2010

2

712

Каргалов В.В.

Конец ордынского ига

2011

1

713

Ахметова М.В.

Конец света в одной отдельно взятой стране: Религиозные сообщества постсоветской России и их эсхатологический миф

2010

1

714

Малышева

Конкистадоры

2010

3

715

Анучин А.А., Беленов О.Н.

Конкурентоспособность стран и регионов: Учеб. пособие для вузов.

2011

1

716

Портер М.

Конкуренция: Обновленное и расширенное издание: Пер. с англ.

2010

1

717

Николаевский М.И.

Консерваторская постановка рук на фортепиано

2011

1

718

Витте С.Ю., Афанасьев М.П.

Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве: Монография.

2011

1

719

Майданник

Конституцiйне право Украiни.Навчальний посiбник

2011

2

720

 

Конституцiя Украiни:чинне законодавство станом на 10 лютого 2011 р

2011

2

721

Зинн-Жюстен Ж.

Континуальный интеграл в квантовой механике

2010

1

722

Крупка

Контроль i перевiрки у сферi господарськоi дiяльностi.НПК закону Украiни

2011

2

723

Попаiка

Контроль за додержанням податкового законодавства платникам податкiв-юридичними особами(Бiблiотека платника податкiв)

2010

1

724

 

Контроль за дотриманням суб'ектами господарювання порядку проведення розрахункiв за товари(послуги),вимог з регулювання

2010

1

725

Сухарева

Контроль маркетинговоi дiяльностi пiдприемства:теорiя,органiзацiя,методика.Монографiя

2010

1

726

Радуль-Затуловский Я.Б.

Конфуцианство и его распространение в Японии

2011

1

727

Бакунов

Концептуальнi основи управлiння економiчною стiйкiстю торговельного пiдприемства: монографiя

2010

1

728

Мошняга Е.В.

Концептуальное пространство межкультурной коммуникации в туризме в условиях глобализации: Монография.

2010

1

729

Володина Н.В.

Концепты, универсалии, стереотипы в сфере литературоведения: Монография.

2010

1

730

Цымбурский В.

Конъюнктуры Земли и Времени. Геополитические и хронополитические интеллектуальные расследования.

2011

1

731

Куликова

Копия миллионера

2011

3

732

Холт

Корделия

2011

2

733

Пагутяк

Королiвство

2010

3

734

Калинина

Королевские цацки

2010

2

735

Арсеньева

Коронованная распутница

2011

3

736

Штефан В.И.

Корпоративная стратегия интегрированной структуры. Как добиться корпоративного преимущества. Монография

2009

1

737

Мостенська

Корпоративне управлiння.Пiдручник

2011

2

738

Попович Л.Г.

Корпоративное управление военно-техническими инновациями. Теория и методология. Монография

2009

1

739

Климчук,Христюк

Корпоративные правоотношения в обществах с ограниченной ответственностью в Украине.Практическое пособие+компакт-диск

2010

1

740

Дмитриченко,Чунихина

Корпорация в системе общественного производства: монография

2010

1

741

Андрианов В.Д.

Коррупция как глобальная проблема: История и современность: Монография. (Мастер-класс по экономике и финансам). (Покет)

2011

1

742

Громыко,Уланов

Космобиолухи

2011

3

743

Васильев В.И.

Косморитмы в истории Российской империи (1671--1918)

2011

1

744

Харрис

Красная змея

2010

2

745

Бермант А.Ф., Араманович И.Г.

Краткий курс математического анализа: Учебное пособие для вузов. Изд.16, стер.

2010

1

746

Попов В.В., Круглов Ю.Г., ред.

Креативная педагогика: методология, теория, практика: Монография.

2011

1

747

Ремчукова Е.Н.

Креативный потенциал русской грамматики

2011

1

748

Фролов

Кредит на милосердие

2011

3

749

Силлов

Кремль 2222

2011

2

750

Табачник,Воронин

Крестный путь Петра Столыпина

2011

2

751

Брандендж

Крестовые походы.Священные войны Средневековья

2011

2

752

Тыссовский Ю.К.

Крестоносцы против ислама. Избранное: В 2 тт. Т.1: Ислам между агрессией и смирением.

2011

1

753

Тыссовский Ю.К.

Крестоносцы против ислама. Избранное: В 2 тт. Т.2: Путь в беспросветный тупик

2011

1

754

Черник Д.Г., Шмелев Ю.Д.

Кризис и налоги.

2011

1

755

Голiна,Степанюк

Кримiнально-виконавче право в Украiни.Пiдручник

2011

3

756

Бастрыкин А.И.

Криминалистика. Техника. Тактика и методика расследования преступлений. Науч.-практ. пособие: Изд.2, доп.

2010

1

757

Бастрыкин А.И.

Криминалистика. Техника. Тактика и методика расследования преступлений. Науч.-практ. пособие: Изд.3, доп.

2011

1

758

Исютин-Федотков Д.В., Каразей О.Г., Мухин Г.Н.

Криминалистическая дерматоглифика (история, современность, перспективы развития). (Б-ка криминалиста)

2011

1

759

Майоров С.В.

Криминалистическое исследование ценных бумаг: Монография. (Б-ка криминалиста)

2011

1

760

Пудовочкин Ю.Е.

Криминологические проблемы в современной социально-политической и философской литературе. (Библиотека криминалиста)

2011

1

761

Фороузан Б.А.

Криптография и безопасность сетей: Учеб. пособие для вузов. (Основы информационных технологий)

2010

1

762

Капустин Б.

Критика политической философии. Избранные эссе. (Университетская библиотека Александра Погорельского)

2010

1

763

Неборак

Критика прози:статтi та есеi

2011

1

764

Дюринг Е.

Критическая история общих принципов механики. Пер. с нем.

2011

1

765

Аксаков К.С.

Критический разбор ";Опыта исторической грамматики русского языка"; Ф.И.Буслаева

2011

1

766

Дзен

Кровь избранных

2010

2

767

Романько О.В.

Крым под пятой Гитлера. Немецкая оккупационная политика в Крыму 1941-1944 гг. (Военные тайны ХХ века)

2011

1

768

Куликова

Кулак обезьяны

2011

2

769

Вегашин

Культ Порока.Адепт

2011

2

770

Фрешни Р.Я.

Культура животных клеток. Практическое руководство

2010

1

771

Шакурова А.В.

Культура интеллектуального труда. Учебное пособие для вузов

2009

1

772

 

Кум

2010

2

773

 

Кума

2010

2

774

Молева

Кумиры.Есенин без Дункан,или Обратная сторона солнца

2010

2

775

Северная

Кумиры.Клеопатра и Цезарь.Подозрения жены,или Обманутая красавица

2010

2

776

Бояджиева

Кумиры.Марина Цветаева.Неправильная любовь

2010

2

777

Стронгин

Кумиры.Михаил Булгаков.Морфий.Женщины.Любовь

2011

2

778

Шляхов

Кумиры.Нежная любовь главных злодеев истории

2011

2

779

Капустин

Кумиры.Нефертити.Роковая ошибка жены фараона

2010

2

780

Нечаев

Кумиры.Правдивая история несчастного любовника

2010

2

781

Шляхов

Кумиры.Фаина Раневская.Любовь одинокой насмешницы

2011

2

782

Рылёв К.Э.

Курс лечения от постмодернизма: Путеводитель по современной культуре: Сборник эссе.

2011

1

783

Толстых В.Л.

Курс международного права: Учебник для вузов.

2010

1

784

Козлов В.Ф., Маношкин Ю.В.

Курс общей физики в задачах: Учеб. пособие для вузов

2010

1

785

Алешкевич В.А.

Курс общей физики. Оптика: Учебник для вузов

2010

1

786

Валишев М.Г., Повзнер А.А.

Курс общей физики: Учеб. пособие для вузов.Изд.2

2010

1

787

Первозванский А.А.

Курс теории автоматического управления: Учеб. пособие для вузов. Изд.2. (Учебники для ВУЗов. Специальная литература)

2010

1

788

Крупка

Лiцензування господарськоi дiяльностi в Украiнi:коментар законодавства,судова практика

2010

1

789

Деверо

Лавандовое утро

2010

2

790

Тучин В.В.

Лазеры и волоконная оптика в биомедицинских исследованиях: Пособие для вузов и специалистов

2010

1

791

Белянин

Лайнер вампиров

2011

3

792

Апполонов А.В.

Латинский аверроизм XIII века

2011

1

793

Ноубл

Легкомысленное пари

2010

2

794

Свенсмарк Х., Колдер Н.

Леденящие звезды. Новая теория глобальных изменений климата: Пер. с англ. (Лучшее увлекательное чтение)

2011

1

795

Тройнич

Леди и рыжая сеньорита

2011

2

796

Вилар

Леди-послушница

2011

2

797

Ахмедова

Ледяная королева

2010

2

798

Кунц

Ледяная тюрьма

2011

2

799

Попова З.Д., Стернин И.А.

Лексическая система языка: Внутренняя организация, категориальный аппарат и приемы описания

2011

1

800

Борн М.

Лекции по атомной механике. Пер. с нем.

2011

1

801

Родвей Дж.

Леса и воды. Пер. с англ.

2011

1

802

Мозолевкая Е.Г.

Лесная этимология: Учебник для вузов

2011

1

803

Малышева И.С.

Лечебные диеты при высоком и низком давлении. Лучшие рецепты. (Семейный доктор)

2011

2

804

Жданова

Лисий хвост,или По наглой рыжей моське

2011

2

805

Зинченко В.Г.

Литература и методы ее изучения. Системно-синергетический подход: Учеб. пособие для вузов.

2011

1

806

Курдюкова Л.А.

Литературное редактирование для PR-специалистов.

2011

1

807

Йоханнабер Ф.

Литьевые машины: Пер. с англ.

2010

2

808

Робертс

Лицо в темноте

2010

2

809

Уоллес

Лицо во мраке.Этюд в багровых тонах

2011

2

810

Стефанчук

Личные неимущественные права:проблемы теории и практики применения:сборник статей и иных материалов

2010

1

811

Рой

Ловушка для вершителя судьбы

2011

2

812

Рой

Ловушка для влюбленных

2011

2

813

Навиль Э.

Логика гипотезы. Пер. с фр.

2011

1

814

Михалкин Н.В.

Логика и аргументация для юристов: Учеб. пособие для вузов

2011

1

815

Михальский К.

Логика и время. Хайдеггер и современная философия. (Университетская библиотека Александра Погорельского)

2010

1

816

Делез Ж.

Логика смысла: Пер. с фр.

2011

1

817

Бауэрсокс Д.Дж.,Клосс Д.Дж.

Логистика: Интегрированная цепь поставок. Изд.2: Пер с англ.

2010

1

818

Дыбская В.В., Зайцевы Е.И., Сергеев В.И., ред.

Логистика: Учебник. (Полный курс МВА)

2011

1

819

Барыкин С.Е.

Логистическая система управления финансами корпоративных структур: пособие для вузов и специалистов

2011

1

820

Веденеев

Логово ";Вепря";

2011

2

821

Эйри Д.

Логотип и фирменный стиль. Руководство дизайнера: Пер. с англ.

2011

1

822

Аксаков К.С.

Ломоносов в истории русской литературы и русского языка: пособие для вузов и специалистов

2011

1

823

 

Лучшей подружке

2010

2

824

 

Лучшему шефу

2010

2

825

 

Любимой маме

2010

2

826

 

Любимой теще

2010

2

827

 

Любимому зятю

2010

2

828

Рубина

Любка

2010

3

829

Трауб

Любовная аритмия

2011

3

830

Лаппо А.В.

Любовь не знает границ! 21 шаг к семейному счастью в другой стране

2011

1

831

Гоувер

Любовь тебя найдет

2011

2

832

Козиков И.А.

М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, В.И. Вернардский о России.(Библиотека факультета политологии МГУ).

2011

1

833

Чернега

Мiжнароднi стратегii економiчного розвитку.Навчальний посiбник

2010

2

834

Жушман

Мiжнародне приватне право.Пiдручник

2011

2

835

Дiдкiвський

Мiжнародний трансфер технологiй.Навчальний посiбник

2011

2

836

Нестеренко

Мiжнародно-правовий захист прав людини при здiйсненнi екстрадицii

2011

1

837

Свiдзинський

Мiкроскопiчна теорiя надпровiдностi.Монографiя

2011

1

838

Кущ П.В.

Мiцний горiшок

2011

1

839

Мозговий

Магiя слова,або украiнська мова для всiх

2011

1

840

Уэстбрук К.

Магнитно-резонансная томография. Справочник

2011

2

841

Бехтерев С.

Майнд-менеджмент: Решение бизнес-задач с помощью интеллект-карт: Изд.3.

2011

1

842

Канцiр

Макро-мiкроеномiка:вiд теорii до практики.Навчальний посiбник

2011

2

843

Бланшар О.

Макроэкономика: Учебник для вузов: Пер. с англ.

2010

1

844

Волгин В.В.

Малый автосервис: Организация и управление: Практическое пособие: Изд.3.

2010

1

845

Жак Нейринк

Манускрипт гробу Господнього

2011

2

846

Михалкова

Манускрипт дьявола

2011

2

847

Браун

Марди Гра

2011

2

848

Табачник,Каракай,Гуржiй

Маркетинг iнновацiй.Навчальний посiбник

2009

1

849

Малахова Н.Г.

Маркетинг в здравоохранении: Учеб. пособие для вузов. (Медицина)

2010

1

850

Хайнс Т., Брюс М.

Маркетинг в индустрии моды: Комплексное исследование для специалистов отрасли. Пер. с англ.

2011

1

851

Васильев Г.А.

Маркетинг образовательных услуг (на примере заочного экономического образования). Монография

2009

1

852

Балабанова

Маркетинг пiдприемства.Навчальний посiбник

2010

1

853

Старостiна

Маркетинг.Пiдручник

2009

2

854

Бiловодська

Маркетингова полiтика розподiлу.Навчальний посiбник

2011

1

855

Алексунин В.А., Скляр Е.Н., Дубаневич Е.В.

Маркетинговые коммуникации: Практикум для вузов.

2011

1

856

Мельник М.В.

Маркетинговый анализ

2011

1

857

Иртеньев

Марксистский переулок

2010

2

858

Джойс

Маскарад

2011

2

859

Аболонин Г.О.

Массовые иски.

2011

1

860

Владимирова

Мастера мировой живописи.Галерея мирового искусства

2010

1

861

Наливайко Л. В., Ивашина Н. В., Шмидт Ю. Д.

Математика для экономистов. Сборник заданий. Учебн. пос.для вузов. Изд.2

2011

1

862

Винс Р.

Математика управления капиталом: Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров: Пер. с англ. Изд.4.

2011

1

863

Гордин В.А.

Математика, компьютер, прогноз погоды и другие сценарии математической физики: Учеб. пособие для вузов.

2010

1

864

Толстова Ю.Н., ред.

Математическая статистика для социологов: Задачник: Учеб. пособие для вузов.

2010

1

865

Суровцов Л.К.

Математическая экономика: Учебник для вузов

2011

1

866

Королев В.Ю., Бенинг В.Е., Шоргин С.Я.

Математические основы теории риска: Учеб. пособие для вузов: Изд.2.

2011

2

867

Плохотников К.Э.

Математическое моделирование и вычислительный эксперимент: Методология и практика

2011

1

868

Волгина О.А., Голодная Н.Ю., Одияко Н.Н., Шуман Г.И.

Математическое моделирование экономических процессов и систем: Учеб. пособие для вузов.

2011

1

869

Соф'я Вiкер

Матильда

2010

2

870

Метлицкая

Машкино счастье

2011

2

871

Вера В.

Медиа-киллер

2011

2

872

Ленкова Т.А.

Медиатекст в свете текстообразующих стратегий

2011

1

873

Кроули Д., Грэм К.

Медиация для менеджеров. Решение конфликтов и востановление рабочих отношений

2010

1

874

Борисов Н.А.

Между современностью и традицией. Политические альтернативы постсоветской Центральной Азии.

2010

1

875

Владимиров Ю.С.

Между физикой и метафизикой: По пути Клиффорда---Эйнштейна

2011

1

876

Антипенкоо

Международная криминология:опыт исследования терроризма

2011

1

877

Сумин А.В., Харламова В.Н., Абрамова А.В

Международная торговля объектами интеллектуальной собственности: Учеб. пособие для вузов

2010

2

878

Мантусов В.Б.

Международная экономическая интеграция в современных мирохозяйственных отношениях: Учеб. пособие для вузов. (Мировая эко

2011

1

879

Лушникова М.В., Лушников А.М.

Международное и сравнительное трудовое право и право социального обеспечения: Учеб. пособие. (Б-ка международного права)

2011

1

880

Олимпиев А.Ю.

Международное сотрудничество в противодействии торговле людьми: Монография. (Научные издания для юристов)

2011

1

881

Петрова Г.В.

Международное финансовое право: специальный курс: Учебник для вузов

2011

1

882

Власова Н.В., Доронина Н.Г., авт., Марышев Н.И., ред.

Международное частное право: Учебник для вузов. Изд.3, перераб. и доп.

2011

1

883

Вилков А.И.

Международные конвенции и национальное законодательство в сфере сохранения культурных ценностей. Правовые и правопримини

2009

1

884

Абрамова А.В., Савинов Ю.А.

Международный бизнес в области информационных технологий: Учеб. пособие для вузов.

2010

2

885

Шахмаметьев А.А.

Международный фактор в правовом регулировании налогов: Монография.

2010

1

886

Шепель В.М.

Менталитет руководителя. Управленческое мышление.

2010

1

887

Синельникова

Местоимение в дискурсе: монография

2010

1

888

Эльшенбройх К.

Металлоорганическая химия

2011

2

889

Супрун А.П., Янова Н.Г., Носов К.А.

Метапсихология: Релятивистская психология. Квантовая психология. Психология креативности

2010

1

890

Савченко

Методика навчання фiзики в старшiй школi.Навчальний посiбник

2011

2

891

Арабян К.К.

Методика оценки интеллектуальных активов: Монография. (Magister)

2010

1

892

Титов Е.В., Морозова Л.В.

Методика применения информационных технологий в обучении биологии: Учеб. пособие для вузов. (Высшее профессиональное обр

2010

1

893

Кучина Я.О.

Методика расследования преступлений, совершаемых в сфере оказания профессиональной юридической помощи: Монография. (Б-ка

2011

1

894

Роптанова Л.Ф.

Методика современного грамматического анализа английского предложения: Учеб. пособие для вузов.

2011

1

895

Драгнев

Методика фiзичноi пiдготовки учнiвськоi молодi.Частина 1 ";Армспорт";.Навчальний посiбник для ВНЗ фiзичного виховання

2011

1

896

Кузьменко Г.А.

Методики развития социального, эмоционального и практического интеллекта юного спортсмена в системе значимых качеств лич

2010

1

897

Малахов В.П.

Методологические и мировоззренческие проблемы современной юридической теории. Монография. Гриф УМЦ ";Профессиональный уче

2011

1

898

Фриман Э.

Методы изучения истории. Пер. с англ.

2011

1

899

Пергамент М.И.

Методы исследований в экспериментальной физике: Учеб. пособие для вузов. (Физтеховский учебник)

2010

1

900

Даниленко В.П.

Методы лингвистического анализа: Курс лекций: Учеб. пособие для вузов.

2011

1

901

Пытьев Ю.П.

Методы морфологического анализа изображений: Пособие для вузов и специалистов

2010

1

902

Соколов А.В., Токарев В.В.

Методы оптимальных решений: В 2 т. Том 1: Общие положения. Математическое программирование: Учеб. пособие для вузов.

2011

1

903

Токарев В.В.

Методы оптимальных решений: В 2 т. Том 2: Многокритериальность. Динамика. Неопределенность: Учеб. пособие для вузов.

2011

1

904

Крянев А.В.

Метрический анализ и обработка данных: Монография

2010

1

905

Глуховский

Метро 2033:Увидеть солнце

2011

2

906

Радкевич Я.М.

Метрология, стандартизация и сертификация. Учебник для студ.ВУЗов

2010

2

907

Никифоров А.Д., Бакиев Т.А.

Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник для вузов: Изд.4, перер.

2010

1

908

Скоркин В.К., Резник Е.И., Бычков Н.И.

Механизация сельскохозяйственного производства: Учебник для техникумов.

2009

2

909

Горский М.В.

Механизм правового регулирования отводов участников уголовного судопроизводства: Монография. (Б-ка криминалиста)

2011

1

910

Егоров

Механизм управления финансовым потенциалом промышленных предприятий: монография

2010

1

911

Лукьянченко

Механизм формирования и использования трудового потенциала высших учебных заведений: монография

2010

1

912

Долгоносов Б.М., Губернаторова Т.Н.

Механизмы и кинетика деструкции органического вещества в водной среде

2011

1

913

Бурков В.Н., Буркова И.В., Губко М.В., Динова Н.И., Еналеев

Механизмы управления

2011

1

914

Ухов С.Б., ред., Семенов В.В., Знаменский В.В.

Механика грунтов, основания и фундаменты: Учеб. пособие для вузов. Изд.5, стер.

2010

2

915

Зубчанинов

Механика процессов пластических сред.

2010

1

916

Жуковский Н.Е.

Механика системы. Динамика твердого тела

2011

1

917

Безбородов А.М., Квеситадзе Г.И.

Микробиологический синтез.

2011

1

918

Гросс Д.Х.Э.

Микроканоническая термодинамика. Фазовые переходы в ";Малых"; системах: Монография: Пер. с англ. (Фундаментальные основы

2010

1

919

Дьяков А.Ф., Овчаренко Н.И.

Микропроцессорная автоматика и релейная защита электроэнергетических систем: Учеб. пособие для вузов и специалистов. Изд

2010

2

920

Боулз С.

Микроэкономика. Поведение, институты и эволюция: Учебник для вузов: Пер. с англ.

2011

1

921

Коуэлл Ф.

Микроэкономика. Принцип и анализ: Учебник для вузов: Пер. с англ.