Главная > Документ


ISBN 978-066-2364-01-9

ЦЕНТР РОЗВИТКУ ОСВІТИ, НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙ

КОНСАЛТИНГОВО-КОНФЛІКТОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР

ВИЩА ШКОЛА МЕНЕДЖМЕНТУ

КРИМСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ

В УМОВАХ

ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВИБОРУ

Матеріали IIІ міжнародної

науково-практичної конференції

25-27 вересня 2009 р.

Сімферополь – Алушта

ISBN 978-066-2364-01-9

УДК 339.2

Регіональні аспекти розвитку в умовах європейського вибору / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 25-27 вересня 2009 р. – Сімферополь: ВіТроПринт, 2009. – 126, [1] с.

Редакційна колегія:

 1. Тарасов В.І. – ректор Кримського інституту бізнесу, кандидат філософских наук, доцент.

 2. Трофимова В.В. – директор Центру розвитку освіти, науки та інновацій, кандидат економічних наук.

 3. Демецки Вацлав – канцлер Вищої школи менеджменту, Польша.

У збірнику представлені тези доповідей учасників ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Регіональні аспекти розвитку в умовах європейського вибору». Для студентів, аспірантів, науковців та фахівців.

© Автори статей, 2009

ЗМІСТ

Ачкасов Анатолий Егорович, Шаповалов Олег Владимирович

СОКРАЩЕНИЕ ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ В КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОМ СЕКТОРЕ КАК ЗАЛОГ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНОВ

8

Базецкая Анна Игоревна

СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА

10

Безушенко Ольга Вікторівна

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ В ОДЕСЬКОМУ РЕГІОНІ

12

Білецька Ірина Мирославівна

ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ПРИКАРПАТТІ

14

Білокомірова Яна Миколаївна

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ

15

Бобровська Олена Юріївна

ЗАПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ ЯК ШЛЯХ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ЯКОСТІ

17

Bogun Lyubov Anatolievna

INDIVIDUALISM IN ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES

19

Bogun Lyubov Anatolievna

INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP: UNDERSTANDING THE LINKS

19

Богун Любовь Анатольевна

ИЗУЧЕНИЕ «СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» И ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

20

Бондаренко Тетяна Юріївна

Вплив ГАЛУЗЕВИХ факторів на розробку методики побудови економічно доцільної системи обліку й контролю

21

Войтенко Максим Володимирович

ПОНЯТТЯ РЕГІОНУ ТА РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ

24

Величко Наталія Михайлівна, Уварова Юлія Миколаївна

СТРАТЕГІЧНІ РІШЕННЯ ЯК ОСНОВА ІННОВАЦІЙНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

26

Волков Дмитро Петрович

ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

28

Габа Мирослава Ігорівна

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

30

Галгаш Руслан Анатолійович

ВЗАЄМОДІЯ ЕКОНОМІЧНИХ АГЕНТІВ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИМИ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

31

Гарагонич Василь Васильович

ЄВРОРЕГІОНИ – ВАЖЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІНОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ

34

Голубовський Любомир Зіновійович

МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНОГО АНАЛІЗУ ВИТРАТ

36

Гончарук Олександр Андрійович

ТРЕНД ДИНАМІКИ СЕКТОРАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ І ЙОГО ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

38

Гончарук Валентина Віталіївна

СТАН ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ ЯК ВИХІДНА УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

40

Гришкін Вадим Олегович

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ СОЦІАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ЯК КОМПЛЕКС ІНДИКАТОРІВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

42

Дусак Наталія Валеріївна

ВПЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ НА РИНОК ОСВІТНІХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

44

Жмурко Ірина Олександрівна

Формування та реалізація концепції антикризового управління ЕКОНОМІКОЮ на регіональному рівні

46

Захарченко Вікторія Францівна

Залучення акціонерного капіталу як засіб антикризового управління фінансовими ресурсами підприємств

48

Захарченко Сергій Володимирович

Урядова політика в системі ФАКТОРІВ конкурентоспроможності країни

50

Зибцев Валерій Миколайович

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА НА РІВНІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

53

Зуб Тетяна Григорівна

Ресурсозабезпечення і ресурсовикористання в політиці регіонального розвитку

54

Иванов Юрий Александрович

ПОДДЕРЖКА УНИВЕРСАЛЬНЫХ УСЛУГ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

56

Логвіненко Євген Іванович, Андрєєв Андрій Васильович

РАЦІОНАЛЬНИЙ УПРАВЛІНСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА


59

Костенко Максим Миколайович

ОЦІНКА РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ У ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ З ЇХ ЕКОНОМІЧНИМ ЗРОСТАННЯМ

61

Мацола Соломія Миколаївна

ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ КРИТЕРІЮ МАКСИМІЗАЦІЇ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ

64

Оленченко Ірина Анатоліївна

БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС ЯК КРОК ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

65

Кравченко Лариса Анатольевна, Субоч Екатерина Петровна

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

67

Крикун Ігор Володимирович, Сиренко Наталія Миколаївна

ТЕОРИТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ КОМПЛЕКСІВ В РЕГІОНІ

69

Куторжевська Любов Іванівна

ІНТЕРНАТНІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ – ФОРМА ВЛАШТУВАННЯ НА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ, В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОСТІ В УКРАЇНІ

71

Кушнір Наталія Олексіївна

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКАРПАТТЯ І АРК ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

78

Кушнірчук Юлія Миколаївна

ДІАГНОСТИКА РЕГІОНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО КЛІМАТУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ

80

Кушнірчук-Ставнича Олеся Миколаївна

ПИТАННЯ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ТА ЇЇ МІСЦЕ В СТРАТЕГІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

82

Михальченко Ганна Григорівна

РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ГРОМАД ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ

85

Огданський Кирило Миколайович

ПОРОЗУМІННЯ ЗМІСТУ КАТЕГОРІЇ «РОЗВИТОК» ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗИТИВНИХ ДИНАМІЧНИХ ЗМІН В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

87

Одінцов Михайло Максимович

КОН’ЮНКТУРА РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ

МОЛОКА І МОЛОКОПРОДУКТІВ

89

Олейнікова Неллі Анатоліївна

РЕГІОНАЛЬНИЙ РИНОК ПРАЦІ ТА ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

93

Потапюк Лілія Миколаївна

ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ

95

Полуніна Ганна Олександрівна, Поповенко Н.С.

ВИКОРИСТАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ БІЗНЕС-ІНКУБАЦІЇ, ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА РЕГІОНУ

97

Пушкар Тетяна Андріївна

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ

100

Радіонова Ольга Миколаївна

ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

102

Рязанцев Андрій Вікторович

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ ЗВЕДЕНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

104

Самойленко Галина Іванівна

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО ОЦІНКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПЕРСОНАЛУ КОМПАНІЙ

107

Саух І. В.

КЛАСТЕРНА МОДЕЛЬ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ: ПРОБЛЕМИ, ТЕНДЕНЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ

110

Сотнікова Ксенія Владиславівна

РОЗШИРЕННЯ НАТО ТА ЄС: ОСОБЛИВОСТІ СУПРОВІДНИХ ПРОТИРІЧ У СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

112

Струтинська Ірина Володимирівна

ЄВРОПЕЙСЬКА ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ, ШЛЯХОМ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ТРАНСПОРТНО – ЛОГІСТИЧНОГО ХАБУ

115

Ткачук Інна Ігорівна

РОЛЬ ІНТЕГРОВАНИХ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР У РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

116

Трофимова Вікторія Валеріївна

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ ПІВДЕННОЇ КОРЕЇ У ХХІ СТ.

118

Чернявський Микола Олександрович

ІНФОРМАЦІЙНО МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ В СИСТЕМІ ГАЛУЗЕЙ І РЕГІОНІВ

124


Ачкасов Анатолий Егорович,

Шаповалов Олег Владимирович,

Харьковская государственная академия

городского хозяйства

СОКРАЩЕНИЕ ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ В КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОМ СЕКТОРЕ КАК ЗАЛОГ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНОВ

Актуальность темы снижения газопотребления в коммунально-бытовом секторе в условиях разразившегося финансово-экономического кризиса обусловлена целым рядом причин. Среди них – постоянно усиливающаяся зависимость Украины от поставок российского и среднеазиатского природного газа, все возрастающие трудности с обеспечением доступности коммунальных услуг в сфере централизованного теплоснабжения, проблемы с платежеспособностью газового монополиста, НАК «Нефтегаз Украины», доходы которой от реализации природного газа существенно сократились из-за падения спроса на газ в промышленности и снижения жизненного уровня наиболее массовой категории потребителей – населения.

Огромную лепту в напряженность отношений на газовом рынке страны вносят системы централизованного теплоснабжения, обеспечивающие тепловой энергией потребителей в крупных городах, в том числе в Харькове. И проблема здесь не только в сильной изношенности подавляющей части основных фондов коммунальной теплоэнергетики (КТЭ), негативно сказывающейся на величине удельных затрат условного топлива, но также в низком уровне диверсификации топливной базы КТЭ и, что еще более критично – в отсутствии эффективного регулирования конкурентной среды на региональных рынках тепловой энергии (РРТЭ), в фактическом неравноправии субъектов хозяйственной деятельности с разной формой собственности.

Доклад посвящен анализу перспектив снижения газопотребления системой централизованного теплоснабжения города Харькова, достигаемого за счет, во-первых, повышения эффективности использования производственного потенциала Харьковской ТЭЦ-5 и, во-вторых, усовершенствования системы расчетов за тепловую энергию на оптовом секторе РРТЭ.

Что касается возможности раскрытия резервов в производственной сфере, то здесь значительный интерес представляют два независимых друг от друга направления.

Первое из них – это расширение теплового района Харьковской ТЭЦ-5 и увеличения ее доли на РРТЭ за счет замещения вырабатываемой ею тепловой энергией энергии, произведенной физически изношенными котельными, принадлежащими местной теплоснабжающей компании КП «Харьковские тепловые сети». Разница в уровне удельных затрат условного топлива на производство тепловой энергии в комбинированном паротурбинном цикле (на ТЭЦ) и при сжигании газа в водогрейных котлах остается весьма значительной, поэтому по мере роста мировых цен на природный газ эффект экономии топливных затрат в масштабах региона будет только возрастать.

Второе перспективное направление – это освоение новых режимов совместного сжигания природного газа и топочного мазута на энергетических котлах ТЭЦ, прошедших успешную апробацию на Харьковской ТЭЦ-5 в первом квартале текущего года. Замена природного газа мазутным топливом при производстве электрической энергии на ТЭЦ полностью оправдала себя, и сегодня стоит вопрос о том, чтобы производить и часть тепловой энергии, предназначенную для последующей реализации хозрасчетным и бюджетным потребителям, также на мазутном топливе.

Что касается организационно-экономических механизмов, регулирующих отношения в КТЭ, то здесь Харьковской ТЭЦ-5 разработаны предложения относительно внедрения адаптивной модели тарифа на ТЭ, которая предусматривает зависимость тарифа не только от предельной цены на природный газ, но также от полноты выполнения покупателями тепловой энергии анонсированных ими планов закупки продукции ТЭЦ на протяжении года [1].

Второе усовершенствование модели тарифа касается перехода от одноставочной к двухставочной системе расчетов месячных обязательства покупателей тепловой энергии перед ТЭЦ. Первая часть обязательств призвана покрывать 1/12 часть плановых годовых условно-постоянных затрат ТЭЦ, в то время как вторая часть начисляется в размере затрат ТЭЦ, понесенных на приобретение топлива, фактически потребленного для производства тепловой энергии.

Внедрение новой модели тарифа в практику расчетов за отпущенную тепловую энергию также будет содействовать сокращению газопотребления, создавая стимулы для местных теплоснабжающих компаний закупать тепловую энергию у ТЭЦ не только на протяжении отопительного сезона, но и в межсезонный период.

Размер экономии природного газа, достигаемой в результате реализации указанных мероприятий, зависит от метеорологических факторов и будет тем более ощутимым, чем более суровой выдастся зима. По предварительным оценкам, экономия составит от 5% до 15% годовых объемов газообразного топлива, потребляемого Харьковской ТЭЦ-5.

Кроме того, увеличение среднегодовой тепловой нагрузки Харьковской ТЭЦ-5 приведет к увеличению коэффициента использования установленной мощности энергогенерирующего оборудования, который не превышает сегодня 25 %. Это, в свою очередь, обусловит повышение экономичности комбинированного производства электрической и тепловой энергии и повысит инвестиционную привлекательность предприятия. Учитывая, что Харьковская ТЭЦ-5 накопила с 2003 года уникальный опыт эксплуатации теплофикационных энергоблоков в маневренных режимах (с разгрузкой до технического минимума в часы ночного провала электрической нагрузки Объединенной энергосистемы Украины), в планы предприятия входит реализация инвестиционного проекта по надстройке одного из энергоблоков ТЭЦ газотурбинной установкой (ГТУ) мощностью 50 МВт [2]. Обладая чрезвычайно высокой маневренностью, ГТУ позволит предприятию оказывать системные услуги Объединенной энергосистеме Украины по поддержанию баланса активных мощностей не только в часы провала нагрузки, но и во время вечернего максимума, когда замыкающие цены на электроэнергию достигают своего суточного пика.

Выводы. Укрепление методической и нормативно-правовой базы регулирования отношений на РРТЭ является насущнейшей задачей государственного управления в сфере регионального развития. Усовершенствование приемов регионального управления наличествующим потенциалом энергокомпаний позволит глубже раскрыть потенциал энергоэффективности, присущий системе централизованного теплоснабжения на базе комбинированного производства электричества и тепла, и добиться за счет этого сокращения газопотребления в коммунально-бытовом секторе.

Список литературы:

 1. Шаповалов О.В., Сергеев С.А. Анализ конкурентных позиций ОАО «Харьковская ТЭЦ-5» // Бизнес Информ.– 2009, № 8.– С.19-31.

 2. Проектна пропозиція щодо потенційного проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій «Розробка техніко-економічного обґрунтування на надбудову енергоблоку ст.№ 3 ВАТ “Харківська ТЕЦ-5» газотурбінною установкою». ВАТ «Харківська ТЕЦ-5», 2009.– 10 с.

Базецкая Анна Игоревна

Харьковская национальная академия городского хозяйства, г. Харьков

СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА

В условиях сложившегося мирового финансового кризиса все большую актуальность приобретает разработка мероприятий по развитию существующего потенциала регионов и определению направлений его развития. Территория Украины достаточно велика, а регионы, ее составляющие, имеют не только различную степень экономического развития, но и различные условия географического размещения, что, в свою очередь, обуславливает ту или иную направленность их развития. Следовательно, необходимо определить источники экономического и социального развития регионов на основе оценки их преимуществ (как географических, так и экономических). Таким образом, тема работы является актуальной.

При разработке направлений наиболее эффективного использования потенциала региона в первую очередь необходимо определить, какая его составляющая наиболее приоритетна в плане развитии данной территории и требует применения специальной системы влияния (управления).

Представим потенциал региона как совокупность следующих элементов: производственный, кадровый, инвестиционный, инновационный, природный, научный, инфраструктурный, потребительский, правовой, налоговый и сырьевой.

Далее необходимо рассмотреть факторы, влияющие на эффективность использования регионального потенциала. Причем, на каждый из представленных элементов оказывают влияние различные факторы. Однако в одно и тоже время один и тот же фактор может оказывать влияние на различные элементы потенциала региона. Рассмотрим основные факторы, имеющие влияние на уровень развития потенциала. К ним относятся: состояние рынка, развитие промышленности, количество учебных заведений, сырьевая база, уровень развития инфраструктуры, законодательная и нормативная базы, уровень межрегионального сотрудничества, бюджетная поддержка, инвестиционный климат в регионе, уровень охраны окружающей среды, возможность применения импорта, возможность осуществления экспорта, приоритетная направленность средств местных бюджетов, демографическая ситуация и др.

Так как в современных условиях функционирования мирового хозяйства, а особенно экономики Украины, возникает необходимость развития в основном производственного потенциала, то можно предположить, что остальные элементы потенциала региона будут являться «обеспечивающими». Следует отметить, что на развитие производственного потенциала наибольшее влияние оказывают концентрация энергетических, водных, сырьевых, трудовых ресурсов и уровень концентрации потребления. Однако производственный потенциал является основой оценки так называемого «уровня жизни», так как от уровня развития экономики напрямую зависит уровень благосостояния населения. Следовательно, можно построить «пирамиду иерархии потенциала» (по аналогии с иерархией потребностей А.Маслоу). Пирамида будет иметь вид (рис. 1).

Таким образом, разработка системы реализации программ развития потенциала региона должна быть направлена на постепенное достижение определенного уровня развития каждого отдельного элемента потенциала региона. Отметим, что элементы пирамиды объединены в уровни или блоки. Это связано с тем, что не существует возможности управления развитием каждого элемента в отдельности. поэтому систему управления региональным развитием (развитием потенциала региона) целесообразно разделить в соответствии с выделенными блоками (уровнями).


Рис. 1. Пирамида иерархии потенциала.

Комплексного управления можно достичь, реализуя следующие мероприятия:

- создание методологической и методической базы при разработке региональных программ и их концепций;

- создание системы учета в процессе разработки и реализации программ социально-экономического развития процессов глобализации мировой экономики и необходимости интеграции в последнюю региональных экономик;

- использование обобщающего принципа построения программы, основанного как на внешних, так и на внутренних источниках формирования финансовых ресурсов;

- использование системного подхода в формировании законодательной базы развития региона;

- увязка программ развития бюджетообразующих предприятий, их инвестиционных проектов и программ с инвестициями и финансовыми региональными приоритетами интересами;

- использование системы сопровождения процесса реализации программ социально-экономического развития.

Кроме того, на наш взгляд, целесообразно использовать и другую методику управления развитием потенциала региона. Например, выделяется ключевой элемент потенциала (например, кадровый потенциал, но в разрезе уровня научной подготовки, т.е. объединяются научный и кадровый потенциал в один элемент). Тогда можно предложить следующий алгоритм управления потенциалом региона (на примере выделения кадрово-научного потенциала).

1. Выделяется ключевой элемент.

2. Оцениваются приоритеты в его развитии (направленность может быть промышленная, агропромышленная, развитие нанотехнологий, нематериальная сфера производства и т.д.).

3. Рассматривается обеспеченность данного элемента потенциала со стороны других элементов (инфраструктура, сырье и т.д.).

4. Строится модель взаимосвязи ключевого элемента с другими элементами.

5. Разрабатывается методика развития обеспечивающих элементов.

6. Рассматривается возможность совершенствования развития всех элементов потенциала.

7. Общая координация развития в рамках жизненного цикла программы (достижение определенного порога развития потенциала региона).

Определение направленности развития ключевого элемента можно по следующим основным направлениям:

- суммы вложений (инвестиций) в ту или иную отрасль;

- степень развития отраслей хозяйства;

- количество научных кадров (научных программ), занятых (разрабатываемых) в отрасли;

- количество трудовых ресурсов в целом по отрасли;

- степень (уровень) текучести кадров;

и т.д.

Оценку можно проводить как комплексно (использовать кластерный анализ), так и по отдельным направлениям.

В заключении отметим, что выделение в структуре потенциала региона отдельных элементов, разделение их на блоки и последующее управление ими в рамках описанного алгоритма будет способствовать достижению высокого уровня эффективности функционирования того или иного региона.

Безушенко Ольга Вікторівна

Одеський державний економічний університет, Одеса

Науковий керівник – к.е.н., доц. Галасюк С.С.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Самарський інститут бізнесу та управління кримський інститут бізнесу консалтингово-конфліктологічний центр центр розвитку освіти науки та інновацій

  Документ
  ... О.С. Мельничука. – К.: Вищашкола, 1974. Козловски П. ... нститут бізнесута управління Центррозвиткуосвіти, наукита інновацій Кримський інститут бізнесуКонсалтингово-конфліктологічнийцентр ІV міжнародна науково-практична конференція «Освітатанаука ...
 2. Вища школа менеджменту кримський інститут бізнесу консалтингово-конфліктологічний центр центр розвитку освіти науки

  Документ
  ВИЩАШКОЛАМЕНЕДЖМЕНТУКРИМСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУКОНСАЛТИНГОВО-КОНФЛІКТОЛОГІЧНИЙЦЕНТРЦЕНТРРОЗВИТКУОСВІТИ, НАУКИТА ІННОВАЦІЙ ІНДУСТРІЯ ГОСТИННОСТІ У КРАЇНАХ ЄВРОПИ ...
 3. «молода наука-2010» збірник матеріалів університетської науково-практичної конференції студентів та молодих учених

  Документ
  ... освітитанауки України у рішенні колегії "Забезпечення якості вищої освіти – важлива умова інноваційного розвитку ... Л.В., Гриненко А.М. Конфліктологія: Навч. посіб. – К.: КНЕУ. – 2003. – 315 с. Выдай А. Ю. Психология конфликтности менеджмента, или ...
 4. Перечень научных профессиональных изданий Украины

  Документ
  ... та методів навчання і виховання в закладах освіти. (Рівненський державний педагогічний інститут). Педагогіка вищої та середньої школи ...
 5. Перечень научных профессиональных изданий Украины

  Документ
  ... та методів навчання і виховання в закладах освіти. (Рівненський державний педагогічний інститут). Педагогіка вищої та середньої школи ...

Другие похожие документы..