Главная > Документ


Комунальний заклад культури

«Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека імені Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія»

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням комітету з конкурсних

торгів від «21» серпня 2011 року

Голова комітету з конкурсних

торгів ___________ Н.М. ТІТОВА

м. п.

ВІДКРИТІ ТОРГИ

ДОКУМЕНТАЦІЯКОНКУРСНИХ ТОРГІВ

на закупівлю

книг, брошур, листівок друкованих та продукції аналогічної

ЗМІСТ

Загальна інформація про конкурсні торги

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ПІДГОТОВКИ УЧАСНИКАМИ ПРОПОЗИЦІЙ конкурсних торгів

1. Загальна частина

2. Зміст документації конкурсних торгів

3. Надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

4. Внесення змін до документації конкурсних торгів та продовження строку подання пропозицій конкурсних торгів

5. Мова пропозиції конкурсних торгів

6. Загальні вимоги до пропозиції конкурсних торгів

7. Альтернативна пропозиція конкурсних торгів

8. Зміст пропозиції конкурсних торгів

9. Ціни пропозиції

10. Валюта пропозиції

11. Кваліфікаційні критерії

12. Документи, що підтверджують відповідність Учасника встановленим кваліфікаційним критеріям

13. Оцінка відповідності Учасників встановленим кваліфікаційним критеріям

14. Документи, що підтверджують відповідність предмету закупівлі вимогам документації конкурсних торгів

15. Строк дії пропозиції конкурсних торгів

16. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

17. Запечатування та маркування конвертів з пропозицією конкурсних торгів

18. Кінцевий термін подання пропозицій конкурсних торгів

19. Пропозиції, що запізнилися

20. Внесення змін до пропозицій конкурсних торгів та їх відкликання

21. Розкриття пропозицій конкурсних торгів

22. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

23. Відміна торгів чи визнання їх такими, що не відбулись

24. Порядок з'ясування пропозицій конкурсних торгів

25. Оцінка пропозицій конкурсних торгів

26. Акцепт пропозиції конкурсних торгів

27. Укладання Договору

28. Основні умови, які обов’язково будуть включені до договору про закупівлю

29. Забезпечення виконання Договору

30. Витрати, пов’язані з укладанням Договору

31. Оголошення про результати торгів

32. Конфіденційність

33. Процедура оскарження

34.Відповідальність за порушення законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти

35. Інші умови

Додаток 1. Реєстр документів, наданих у складі пропозиції конкурсних торгів

Додаток 2. Заява-пропозиція

Додаток 3.1. Відомості про Учасника (для фізичної особи)

Додаток 3.2. Відомості про Учасника (для юридичної особи)

Додаток 4. Відомість цін

Додаток 5 Інформація щодо предмета закупівлі

Додаток 6. Зведений лист

Додаток 7. Специфікація щодо предмета закупівлі

Загальна інформація про ТОРГи (конкурсні торги)

Загальні положення

Керуючись чинним законодавством України в сфері закупівель за державні кошти, Замовник торгів, зазначений нижче (далі – Замовник), оголошує конкурсні торги на закупівлю предмету, зазначеного нижче,на умовах, визначених у цій документації конкурсних торгів, та пропонує всім фізичним та юридичним особам (резидентам та нерезидентам України), які мають намір взяти участь у процедурі закупівлі, подати свої пропозиції конкурсних торгів відповідно до умов цієї документації конкурсних торгів.

1. Замовник торгів:

1.1. Найменування: Комунальний заклад культури «Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека імені Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія».

1.2. Місцезнаходження: м. Дніпропетровськ,вул.Ю.Савченка,10

1.3. Особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками:

 • посада: секретар комітету з конкурсних торгів

 • П.І.П: Плотнікова Олена Іванівна

 • телефон, телефакс: (0562) 42-31-19,

 • e-mail: red@libr.dp.ua

2. Інформація про предмет закупівлі:

2.1. Предмет закупівлі:книги, брошури, листівки друковані та продукція аналогічна

2.2. Місце виконання закупівлі: м.Дніпропетровськ, вул. Ю.Савченка,10

2.3. Строк виконання закупівлі: листопад -грудень 2011 року

3. Процедура здійснення закупівлі:

відкриті торги

4. Отримання документації конкурсних торгів:

4.1. Місце:

- м. Дніпропетровськ,вул..Ю.Савченка,10, Комунальний заклад культури «Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека ім..Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія», приймальня, 3-й поверх

4.2. Спосіб: особисто або поштою

5. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів:

5.1. Спосіб (форма) надання: завдаток на рахунок замовника

5.2. Розмір: 20000,00 грн.

6. Умови подання пропозицій конкурсних торгів:

6.1. Місце: м. Дніпропетровськ,вул. Ю.Савченка,10, приймальня,

3-й поверх.

6.2. Спосіб: особисто або поштою

6.3. Кінцевий строк: 03.10.2011р. до 1200

7. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Місце: м. Дніпропетровськ, вул. Ю.Савченка,10, Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія, конференц-зала, 2-й поверх

7.2. Дата та час: 03.10.2011 р. 1400

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ПІДГОТОВКИ УЧАСНИКАМИ

ПРОПОЗИЦІЙ конкурсних торгів

1. Загальна частина

1.1. Ця Інструкція щодо підготовки Учасниками пропозицій конкурсних торгів (далі - Інструкція) є невід’ємною частиною документації конкурсних торгів Замовника на закупівлю предмету, зазначеного в «Загальній інформації про конкурсні торги». У зв’язку з цим, у випадку недотримання Учасником вимог цієї Інструкції його пропозицію конкурсних торгів буде відхилено як таку, що не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Усі терміни, що використовуються в цій документації конкурсних торгів, трактуються у розуміннях, встановлених чинним законодавством України в сфері державних закупівель.

Під час проведення торгів Замовник в своїх діях, які не відображені в цій документації конкурсних торгів, керується нормами чинного законодавства України.

1.2. Учасниками торгів є фізичні чи юридичні особи (резиденти або нерезиденти України), що письмово підтвердили намір взяти участь у процедурі закупівлі та/або подали пропозицію конкурсних торгів.

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах

1.3. Пропозиція конкурсних торгів повинна подаватися Замовнику з дотриманням вимог встановлених у цій документації конкурсних торгів.

1.4. Учасник самостійно несе усі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням його пропозиції конкурсних торгів та несе персональну відповідальність за зміст, рівень підготовки та належне оформлення пропозиції конкурсних торгів відповідно до вимог цієї документації конкурсних торгів.

1.5. У відповідності з вимогами даної документації конкурсних торгів Учасник повинен відповідати кваліфікаційним критеріям, визначеним у цій Інструкції.

1.6. Замовник не несе ніякої відповідальності за неавтентичність тексту одержаної Учасником документації конкурсних торгів порівняно з її оригіналом, якщо одержання Учасником документації конкурсних торгів було здійснено не за місцем, зазначеним в «Загальній інформації про торги конкурсні торги».

1.7. Кожний Учасник надає забезпечення пропозиції конкурсних торгів згідно вимог чинного законодавства України та цієї документації конкурсних торгів.

2. Зміст документації конкурсних торгів

2.1. До цієї документації конкурсних торгів входять:

 • Загальна інформація про конкурсні торги;

 • Інструкція щодо підготовки Учасниками пропозицій конкурсних торгів;

 • Додатки.

3. Надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

3.1. Особа, яка отримала документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за десять календарних днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до Замовника за його адресою, що зазначена в «Загальній інформації про конкурсні торги», за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник протягом трьох днів повинен дати відповідь на запит Учасника всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

3.2. У разі несвоєчасного подання Замовником роз’яснень щодо змісту документації конкурсних торгів Замовник подовжить строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомить про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

3.3. Замовник має право провести збори з метою роз'яснення будь-яких запитів. Результати зборів повинні бути відображені у протоколі цих зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів. Незалежно від присутності на зборах, протокол зборів надсилається кожному Учаснику, якому було надано документацію конкурсних торгів.

4. Внесення змін до документації конкурсних торгів та продовження строку подання пропозицій конкурсних торгів

4.1. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, подовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, про що повідомить письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

4.2. У разі несвоєчасного внесення змін до документації конкурсних торгів Замовник подовжить строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомить про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

5. Мова пропозиції конкурсних торгів

5.1. Кожний окремий документ, що має відношення або входить до складу пропозиції конкурсних торгів Учасника, повинен подаватися Замовнику складеним українською мовою.

5.2. У разі, якщо до складу пропозиції конкурсних торгів Учасника входитимуть документи, які за своїм походженням були складені іншою, ніж українська чи російська мови, вони обов’язково мають супроводжуватися автентичним перекладом на українську мову.

6. Загальні вимоги до пропозиції конкурсних торгів

6.1. Учасник готує та подає один екземпляр пропозиції конкурсних торгів.

6.2. Кожен Учасник має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. Подання Учасником більш ніж однієї пропозиції конкурсних торгів зумовить відхилення всіх його пропозицій як таких, що не відповідають умовам цієї документації конкурсних торгів.

6.3. Документом у розумінні цієї документації конкурсних торгів є будь-яка інформація у вигляді слів, цифр, знаків, зображень тощо або будь-якої їх сукупності, яка зафіксована на окремому папері та входить (має входити) до складу пропозиції конкурсних торгів Учасника.

6.4. Усі сторінки документів, що надаються Учасником у складі його пропозиції конкурсних торгів (за винятком оригіналів належним чином завірених довідок, виданих уповноваженими державними органами чи нотаріально завірених копій документів), повинні бути засвідчені посадовими особами цього Учасника відповідно до їх компетенції. Крім того, усі сторінки усіх копій документів, які надаються Учасником у складі його пропозиції конкурсних торгів (за винятком нотаріально завірених) повинні мати слова «Копія вірна».

Засвідчення документів здійснюється шляхом їх підписання або затвердження та проставляння печатки (у разі її наявності).

Підпис кожної сторінки кожного документу складається з найменування посади особи, яка підписує документ, особистого її підпису, ініціалів і прізвища цієї особи.

6.5. Якщо документ підписується іншою особою, яка не уповноважена на це засновницькими документами Учасника, її повноваження зазначаються у письмовому дорученні, що має входити до складу пропозиції конкурсних торгів.

Найменування установи повинно відповідати найменуванню, зазначеному в її установчих документах. Скорочене найменування вживається тільки у разі, коли воно офіційно зафіксовано в установчих документах Учасника.

6.6. Документи мають бути без поправок, дописок тощо, за винятком виправлень помилок, зроблених Учасником. У останньому випадку такі виправлення мають бути засвідчені відповідно до положень п.п.6.4 та 6.5 цієї Інструкції.

6.7. Всі сторінки документів, які входитимуть до складу пропозиції конкурсних торгів, і перелік яких приведений в п.п.8.1, 12.1, 14.1 та 16.2 цієї Інструкції, мають бути пронумеровані та прошиті разом. На зворотному боці останньої сторінки пропозиції конкурсних торгів місце її прошиття має бути заклеєно контрольним папірцем з написом Прошито та пронумеровано (зазначити кількість)аркушів та засвідчено підписом Учасника або його уповноваженої особи та печаткою Учасника (у разі її наявності) відповідно до п.п.6.4 та 6.5 цієї Інструкції.

6.8. Пропозиція конкурсних торгів не повинна містити:

 • умов, що суперечать чинному законодавству України;

 • будь-якої недостовірної інформації, підроблених документів чи підроблених копій документів;

 • будь-яких невизначеностей у формулюваннях ціни пропозиції конкурсних торгів, показників, висунутих в якості критеріїв оцінки пропозицій конкурсних торгів, будь-яких термінів та строків, включаючи строки виконання закупівлі, дійсності пропозиції конкурсних торгів, дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів тощо;

 • листів чи інших документів, які містили б запити чи вимоги щодо надання Замовником будь-яких документів, пояснень тощо. У випадку надання у складі пропозиції конкурсних торгів зазначених листів чи документів Замовник залишає за собою право ігнорувати відповідні запити чи вимоги як такі, що не відповідають встановленому порядку впровадження діловодства;

6.9. Пропозиція конкурсних торгів, що подається Учасником, має стосуватися лише загального обсягу закупівлі.

7. Альтернативна пропозиція конкурсних торгів

7.1. Подання альтернативної пропозиції конкурсних торгів чинним законодавством України в сфері державних закупівель та цією документацією конкурсних торгів не передбачено.

8. Зміст пропозиції конкурсних торгів

8.1. Пропозиція конкурсних торгів Учасника повинна містити такі документи:

 • реєстр документів, наданих у складі пропозиції конкурсних торгів (за формою, встановленою цією документацією конкурсних торгів);

 • заяву-пропозицію (за формою, встановленою цією документацією конкурсних торгів);

 • відомості про Учасника (за формою, встановленою цією документацією конкурсних торгів);

 • відомість цiн (за формою, встановленою цією документацією конкурсних торгів);

 • зведений лист з інформацією про розміри показників, висунутих в якості критеріїв оцінки пропозицій конкурсних торгів (за формою, встановленою цією документацією конкурсних торгів);

 • копію документу, що підтверджує надання забезпечення пропозицiї конкурсних торгів;

 • документи, що підтверджують відповідність Учасника встановленим кваліфікаційним критеріям (перелік таких документів приведений у п.12.1 цієї Інструкції);

 • документи, що підтверджують відповідність запропонованого Учасником предмету закупівлі вимогам документації конкурсних торгів (перелік таких документів приведений у п.14.1 цієї Інструкції);

 • копії документів про державну реєстрацію Учасника (окрім фізичних осіб, які не є суб’єктами підприємницької діяльності, та нерезидентів України);

 • копію усіх сторінок паспорту (тільки для фізичних осіб);

 • копію довідки щодо ідентифікаційного коду Учасника (тільки для фізичних осіб, які проживають на території України);

 • копію свідоцтва про реєстрацію Учасника платником податку на додану вартість чи єдиного податку (окрім фізичних осіб, які не є суб’єктами підприємницької діяльності, осіб, звільнених від оподаткування згідно чинного законодавства України, та нерезидентів України);

 • копію довідки компетентного державного органу статистики про реєстрацію Учасника (окрім фізичних осіб та нерезидентів України);

 • копію чинної на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів (для довідок з встановленим строком дійсності) але не більш місячної давнини (для довідок без зазначення строку їх дійсності) довідки відповідного уповноваженого державного органу про відсутність Учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено справу про банкрутство та відносно яких відкрита ліквідаційна процедура (окрім фізичних осіб та нерезидентів України);

 • копiї повного комплекту установчих документiв Учасника (окрім фізичних осіб);

 • копію чинної на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів (для довідок з встановленим строком дійсності) але не більш десятиденної давнини з моменту її видання (для довідок без зазначення строку їх дійсності) довідки податкового органу про відсутність у Учасника заборгованостей перед бюджетом (окрім фізичних осіб, які не є суб’єктами підприємницької діяльності, осіб, що є платниками єдиного податку, осіб, звільнених від оподаткування згідно чинного законодавства України, та нерезидентів України);

 • конкретний проект основних умов договору про закупівлю, на яких Учасник згоден виконати цю закупівлю, включаючи в обов’язковому порядку ті умови, про які згадано у п.28.1 даної документації конкурсних торгів. При цьому запропоновані Учасником умови договору про закупівлю мають бути такими, що не суперечать положенням чинного законодавства України та умовам цієї документації;

 • документи, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю, зокрема:

  • копію розпорядчого документу Учасника (наказу, протоколу зборів його засновників тощо) про призначення особи, яка має право підпису договорів;

  • копію усіх сторінок паспорту цієї особи;

  • копію довідки щодо ідентифікаційного коду зазначеної особи;

 • складене у довільній формі обгрунтування спроможності даного Учасника виконати закупівлю на запропонованих ним умовах її оплати (надається лише у випадку, якщо Учасник пропонує виконати закупівлю без передплати) (відсутність цього обгрунтування не буде розглядатися як підстава для відхилення пропозиції);

 • документи (довідки за підписом Учасника), які підтверджують що:

  • Учасник не пропонує, не дає та не погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі Замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму па роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування Замовником певної процедури закупівлі;

  • Учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

  • Учасник не знаходиться у змові з іншими учасниками процедури закупівлі;

  • фізична особа, яка є Учасником, не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (тільки для фізичних осіб);

  • службова (посадова) особа Учасника, яку уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

  • Учасник процедури закупівлі не є пов'язаною особою з іншими Учасниками процедури закупівлі;

Документи, що не передбачені законодавством для Учасників-фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів.

У випадку, якщо у торгах приймає участь філія (представництво) юридичної особи, цей Учасник має додатково надати в складі його пропозиції конкурсних торгів копію документу, що підтверджує повноваження зазначеної юридичної особи на участь даного Учасника у цих торгах.

9. Ціни пропозиції

9.1. Учасник зазначає у відомості цін пропозиції конкурсних торгів обсяг всіх найменувань предмету закупівлі, зазначених у Специфікації, а також загальну суму, за яку він згодний виконати закупівлю всіх найменувань предмету закупівлі відповідно до Специфікацій.

9.2. Ціною пропозиції конкурсних торгів вважається сума, зазначена Учасником у заяві-пропозиції та відомості цін його пропозиції конкурсних торгів як загальна сума, за яку він згодний виконати закупівлю всіх найменувань предмету закупівлі відповідно до Специфікації.

9.3. Ціна пропозиції конкурсних торгів повинна:

 • бути визначена на момент подання пропозиції конкурсних торгів;

 • бути визначена з урахуванням норм чинного законодавства України;

 • включати всi витрати на:

  • сплату усіх податків та зборів, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством України;

  • транспортування предмету закупівлі до мiсця, зазначеного у «Загальній інформації про конкурсні торги»на умовах СІР (для товарів, що постачаються в межах України) чи DDP (для товарів, що надаються з-за кордону) за правилами ІНКОТЕРМС-2000;

  • навантаження і розвантаження;

9.4. Товари, роботи і послуги, зазначені у відомості цін пропозиції конкурсних торгів але не визначені у ціні, будуть вважатися такими, що враховані в ціні пропозиції конкурсних торгів, і оплачуватися окремо Замовником не будуть.

9.5. Ціна пропозиції конкурсних торгів має бути визначена чітко та остаточно без будь-яких посилань, обмежень або застережень. Пропозицiю конкурсних торгів, яка буде мати будь-які посилання, обмеження або застереження щодо ціни пропозиції конкурсних торгів, буде вiдхилено як невiдповiдну до вимог цієї документації конкурсних торгів.

9.6. Цiна пропозиції конкурсних торгів повинна залишатися фiксованою на протязi всього строку дiї пропозиції конкурсних торгів. Пропозицiю конкурсних торгів, яка буде мати регульованi цiни, буде вiдхилено як невiдповiдну до вимог цієї документації конкурсних торгів.

9.7. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних для здійснення даної закупівлі дозволів, ліцензій, сертифікатів на предмет закупівлі, та інших документів, обов’язкова наявність яких передбачена чинним законодавством України, та самостійно несе всі витрати на їх отримання.

9.8. До ціни пропозиції конкурсних торгів не включаються витрати, пов'язані з підготовкою та поданням цієї пропозиції, а також витрати, пов’язані з укладенням договору про закупівлю (далі – Договір).

9.9. Витрати Учасника, пов’язані з підготовкою та поданням пропозиції конкурсних торгів, не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулись).

10. Валюта пропозиції

10.1. Валютою пропозиції конкурсних торгів є національна валюта України - гривня.

10.2. Розрахунки за товар здійснюватимуться у національній валюті України згідно з Договором, укладеним між Замовником та Учасником-переможцем торгів.

11. Кваліфікаційні критерії

11.1. Учасник має надати документально підтверджену інформацію про відповідність його таким кваліфікаційним критеріям:

 • наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

 • наявність фінансової спроможності;

12. Документи, що підтверджують відповідність Учасника встановленим кваліфікаційним критеріям

12.1. Згідно з даною Інструкцією Учасник подає, як частину його пропозиції конкурсних торгів такі документи, що підтверджують його відповідність встановленим кваліфікаційним критеріям:

 • копії документів бухгалтерської звітності за останній звітний період (окрім фізичних осіб, які не є суб’єктами підприємницької діяльності, осіб, що є платниками єдиного податку, осіб, звільнених від оподаткування згідно чинного законодавства України, та нерезидентів України), зокрема:

  • балансу;

  • звіту про фінансові результати;

  • звіту про рух грошових коштів (у випадку, якщо Учасник звільнений від ведення такої звітності відповідно до чинного законодавства, даний Учасник повинен зазначити про це в окремому документі, що має увійти до складу його пропозиції конкурсних торгів);

 • копію чинної на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів (для довідок з встановленим строком дійсності) але не більш десятиденної давнини з моменту її видання (для довідок без зазначення строку їх дійсності) довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами;

 • довідку про досвід виконання аналогічних договорів, складену у довільній формі, яка повинна містити:

  • перелік виконаних аналогічних закупівель;

  • обсяг цих закупівель;

  • найменування підприємств (організацій, установ), для яких ці закупівлі виконувались, із зазначенням їх адрес та контактних телефонів;

 • копії виконаних аналогічних договорів, про які зазначено у довідці про досвід виконання аналогічних договорів;

12.2. Вищезазначені документи подаються у складі пропозиції конкурсних торгів відповідно до положень розділів 6 та 17 даної Інструкції.

13. Оцінка відповідності Учасників встановленим кваліфікаційним критеріям

13.1. Визначення відповідності Учасника встановленим у цій документації конкурсних торгів кваліфікаційним критеріям грунтується на підставі змісту лише тих документів, що надані ним у складі його пропозиції конкурсних торгів.

14. Документи, що підтверджують відповідність предмету закупівлі вимогам документації конкурсних торгів

14.1. З метою підтвердження відповідності предмету закупівлі, який Учасник пропонує виконати за Договором, вимогам цієї документації конкурсних торгів Учасник повинен надати як частину своєї пропозиції конкурсних торгів інформацію щодо предмета закупівлі за формою, встановленою цією документацією конкурсних торгів (дивись Додаток 5).

15. Строк дії пропозиції конкурсних торгів

15.1. Пропозиція конкурсних торгів має залишатись дійсною протягом не менш 90 календарних днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Пропозиція, дійсна на коротший строк, відхиляється Замовником як така, що не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

15.2. До закінчення строку дії пропозиції конкурсних торгів Замовник має право вимагати від Учасника продовжити її дію.

Учасник має право:

 • відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

 • погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

16. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Учасник, що бере участь у торгах, зобов’язаний надати забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів складає 20000,00 грн. (двадцять тисяч грн.).

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів подається у формі Завдатку на рахунок Замовника.

Рахунок: № 37320006005235

Банк: ГУДКУ в Дніпропетровській обл.

МФО: 805012

ЄДРПОУ: 022161158

Одна копія документу, що підтверджує надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів (платіжне доручення, квитанція, тощо) підшиваєтьсядо пропозиції, а друга копія вкладається у конверт окремо

витрати, пов'язані з поданням забезпечення пропозиції конкурсних торгів, здійснюються за рахунок коштів Учасника. Термін дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, Учасника, має відповідати терміну дії пропозиції конкурсних торгів

Строк дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів - 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів повинно бути дійсним не менше ніж строк, протягом якого залишаються дійсною конкурсна пропозиція учасника.

16.3. Усі витрати, пов'язані з наданням забезпечення пропозиції конкурсних торгів, здійснюються за рахунок коштів Учасника.

16.4. Строк дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, має закінчуватись не раніше, ніж після закінчення строку дії пропозиції конкурсних торгів, встановленому у п.15.1 цієї документації конкурсних торгів.

16.5. Пропозиції, що не супроводжуються забезпеченням пропозиції конкурсних торгів, відхиляються Замовником.

16.6. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів буде повернене Учаснику протягом 3-х банківських днів з дня настання підстави для повернення цього забезпечення у разі:

16.6.1. закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів;

16.6.2. укладення договору про закупівлю з Учасником, що став переможцем торгів;

16.6.3. відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання;

16.6.4. закінчення процедури закупівлі у разі неукладення договору про закупівлю з жодним з Учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів;

16.7. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається Учаснику у випадках:

16.7.1. відкликання пропозиції конкурсних торгів Учасником після закінчення строку її подання;

16.7.2. непідписання Учасником, що став переможцем процедури торгів, договору про закупівлю;

16.8. Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі якщо вони не повертаються Учаснику), підлягають перерахуванню до обласного бюджету.

17. Запечатування та маркування конвертів з пропозицією конкурсних торгів

17.1. Учасник готує відповідно до положень п.6.7 цієї Інструкції один пакет документів пропозиції конкурсних торгів, який запечатується в конверт.

17.2. На конверті зазначаються слова: «На торги із закупівлі (зазначитиназву предмету закупівлі, приведену в «Загальній інформації про конкурсні торги)»» та «Не розпечатувати до (зазначити дату та час розкриття пропозицій конкурсних торгів, приведені в «Загальній інформації про торги (конкурсні торги)»)»;

17.3. Цей конверт разом з копією документу, що підтверджує надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів запечатуються в загальний зовнішній конверт, який повинен:

17.3.1. бути адресований Замовнику;

17.3.2. містити слова: «На торги із закупівлі (зазначитиназву предмету закупівлі, приведену в «Загальній інформації про торги (конкурсні торги)»» та «Не розпечатувати до (зазначити дату та час розкриття пропозицій конкурсних торгів, приведені в «Загальній інформації про торги (конкурсні торги)»)»;

17.3.3. містити повне найменування, поштову адресу, контактний телефон Учасника, а також його код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) чи ідентифікаційний код (для фізичних осіб).

17.4. Загальний зовнішній конверт та внутрішній конверт з пропозицією конкурсних торгів розпечатується Замовником під час проведення процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів у місці, у день та у час, зазначених у цій документації конкурсних торгів.

17.5. Якщо загальний зовнішній конверт не буде запечатаний та помічений відповідно до вищезазначених вимог, Замовник не несе ніякої вiдповiдальностi за неправильне або передчасне його розкриття, а також за нерозголошення інформації, що в ньому міститься.

18. Кінцевий термін подання пропозицій конкурсних торгів

18.1. Пропозиції повинні бути подані за адресою, вказаною в «Загальній інформації про конкурсні торги» цієї документації конкурсних торгів не пізніше дати та часу, приведених у цій «Загальній інформації про конкурсні торги».

18.2. На запит Учасника Замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

19. Пропозиції, що запізнилися

19.1. Всі пропозиції, отримані Замовником після закінчення кінцевого строку їх подання, не розкриваються і повертаються Учасникам, що їх подали, без відшкодування даним Учасникам витрат, пов’язаних з підготовкою їх пропозицій конкурсних торгів.

20. Внесення змін до пропозицій конкурсних торгів та їх відкликання

20.1. Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання шляхом повідомлення про це Замовника у письмовій формі.

20.2. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, якщо вони отримані Замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

20.3. Повідомлення Учасника про зміни пропозиції конкурсних торгів готується, запечатується, маркується та відправляється з урахуванням вимог даної Інструкції у конвертах, додатково позначених написом „Зміни";.

20.4. Після розкриття пропозиції конкурсних торгів внесення до неї будь-яких змін, або її відкликання не дозволяються.

21. Розкриття пропозицій конкурсних торгів

21.1. Розкриття пропозицій конкурсних торгів та змін, зроблених згідно з положеннями розділу 20 цієї Інструкції, відбудеться за місцем та за часом, зазначеними у «Загальній інформації про конкурсні торги».

21.2. До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовником допускаються всі Участники, які подали пропозиції конкурсних торгів, або їх уповноважені представники.

На процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів можуть бути присутні представники засобів масової інформації.

21.3. Для підтвердження того факту, що особа, яка бажає прийняти участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів, дійсно є Учасником або його уповноваженим представником, ця особа повинна мати при собі:

 • оригінал документа, що засвідчує його особу;

 • довіреність Учасника на представництво його інтересів та підпис документів, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства (за винятком випадку, коли у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів безпосередньо прийматиме участь Учасник-фізична особа). У разі, якщо у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів безпосередньо прийматиме участь керівник Учасника-юридичної особи, замість зазначеної довіреності він повинен пред’явити належним чином завірену копію документа, який підтверджує його повноваження як керівника (засновницький договір, протокол зборів засновників тощо);

Для підтвердження того факту, що особа, яка бажає прийняти участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів, дійсно є представником засобів масової інформації, ця особа повинна мати при собі:

 • нотаріально завірену копію документа про державну реєстрацію засобу масової інформації, який дана особа представляє;

 • оригінал особистого посвідчення засобу масової інформації, який ця особа представляє;

Особи, які не матимуть при собі вищезазначених документів, до участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів допущені не будуть.

21.4. Конверти, позначені ";Зміни";, відкриваються разом з конвертами, де знаходиться пропозиція конкурсних торгів, до якої ці зміни вносяться.

21.5. Пропозиції, за якими були подані заяви про їх відкликання згідно з положеннями розділу 20 цієї Інструкції, не розкриваються.

21.6. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність усіх необхідних документів, передбачених цією документацією конкурсних торгів.

21.7. Особам, присутнім на процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів, оголошуються найменування та адреса кожного Учасника, а також ціна кожної пропозиції конкурсних торгів.

21.8. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів комітетом з конкурсних торгів ведеться протокол, копія якого надається усім Учасникам на їх запит.

21.9. Відсутність Учасника або його уповноваженого представника на процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для нерозкриття, нерозгляду або відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

22. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

22.1. Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:

 • учасник:

  • не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим у п.11.1 цієї Інструкції;

  • не погоджується з виправленням виявленої Замовником арифметичної помилки;

  • не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

 • пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам цієї документації конкурсних торгів;

 • у пропозиції конкурсних торгів Учасником зазначена будь-яка недостовірна інформація, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі;

 • Замовник має незаперечні докази того, що Учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі Замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;

 • Учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

 • виявлено факт участі Учасника у змові;

 • фізична особа, яка є Учасником, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

 • службова (посадова) особа Учасника, яку уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

 • пропозиція конкурсних торгів подана Учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими Учасниками даної процедури закупівлі;

 • Учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю;

 • учасник або учасник попередньої кваліфікації визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура;

22.2. Замовник може прийняти рішення про відмову Учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити пропозицію конкурсних торгів у разі якщо:

 • Учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

 • Учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його Статуту;

22.3. Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається Учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дня прийняття Замовником такого рішення та оприлюднюється відповідно до вимог чинного законодавства України в сфері державних закупівель.

23. Відміна торгів чи визнання їх такими, що не відбулись

23.1. Замовник відмінить ці торги у разі:

 • відсутності подальшої потреби у даній закупівлі;

 • неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

 • виявлення факту змови Учасників;

 • подання для участі у цих торгах менше двох пропозицій конкурсних торгів;

 • відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цією документацією конкурсних торгів;

 • якщо до оцінки буде допущено пропозиції менше ніж двох Учасників;

23.2. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

 • ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів буде перевищувати суму, передбачену Замовником на фінансування даної закупівлі;

 • здійснення цієї закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили;

23.3. Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, буде надіслане Замовником усім Учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття Замовником відповідного рішення.

24. Порядок з'ясування пропозицій конкурсних торгів

24.1. До початку оцінювання пропозицій конкурсних торгів Замовник попередньо вивчає ці пропозиції з метою визначення:

 • відповідності Учасника кваліфікаційним критеріям, встановленим у документації конкурсних торгів;

 • відповідності пропозиції конкурсних торгів умовам цієї документації конкурсних торгів.

24.2. Пропозицією конкурсних торгів, що відповідає умовам цієї документації конкурсних торгів, є така пропозиція, що узгоджується з усіма умовами цієї документації конкурсних торгів, включаючи вимоги до порядку її оформлення, дотримання встановленим у Додатках цієї документації формам складання відповідних документів, технічним характеристикам предмету закупівлі, його якості та обсягам закупівлі, зазначеним у Специфікації цієї документації конкурсних торгів, а також така, що не містить будь-якої недостовірної інформації, підроблених документів чи підроблених копій документів.

24.3. Якщо пропозиція конкурсних торгів Учасника не відповідає умовам документації конкурсних торгів, вона відхиляється Замовником і не може згодом приводитись у відповідність шляхом будь-яких її коригувань чи змін, чи шляхом анулювання невідповідних відхилень або застережень.

25. Оцінка пропозицій конкурсних торгів

25.1. Після розкриття пропозицій конкурсних торгів, перевірки їх на правильність оформлення, відповідність кваліфікаційним критеріям і умовам документації конкурсних торгів, починається їх оцінка та визначення переможця торгів. Замовник оцінює тільки ті пропозиції конкурсних торгів, що не були відхилені.

Пропозиції, визначені як такі, що відповідають вимогам, перевіряються Замовником на предмет наявності арифметичних помилок.

Замовник може виправляти арифметичні помилки, допущені в пропозиції конкурсних торгів в результаті арифметичних дій, лише за умови отримання письмової згоди Учасника, який подав цю пропозицію конкурсних торгів, на таке виправлення. У випадку, якщо Учасник вiдмовляється приймати виправлення, його пропозицiя конкурсних торгів вiдхиляється.

25.2. Під час оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовником використовуються критерії та методика, зазначені у п.п.25.3 та 25.4 цієї Інструкції.

25.3. Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється відповідно до положень п.25.4 цієї Інструкції на підставі наступних критеріїв:

 • ціна;

 • умови оплати;

 • строк виконання;

25.4. Визначення переможця торгів здійснюється за наступною методикою:

Перший етап. З урахуванням положень розділу 9 цієї Інструкції визначається ціна пропозиції конкурсних торгів (Ц).

Другий етап. За формулою:

Ц = Цmin/Ц, (1)

де: Цmin – мінімальна ціна серед пропозицій конкурсних торгів, прийнятих до оцінки; Ц– ціна пропозиції конкурсних торгів, що оцінюється,

визначається співвідношення цін пропозицій конкурсних торгів (Ц).

Третій етап. За формулою:

Т1 = Т1/T1max, (2.1)

де: Т1 – кількість календарних днів відстрочки платежу за поставлені товари, починаючи з дня оформлення документу про їх поставку, у пропозиції конкурсних торгів, що оцінюється; T1max – максимальна (але не більше 120 календарних днів) кількість календарних днів відстрочки платежу за поставлені товари, починаючи з дня оформлення документу про їх поставку, серед пропозицій конкурсних торгів, прийнятих до оцінки,

визначається співвідношення критеріїв Т1 у пропозиціях конкурсних торгів.

Четвертий етап. За формулою:

Т2 = Т2min/Т2, (2.2)

де: T2min – мінімальний строк виконання закупівлі в обсязі зазначеного в Специфікаціях разового мінімального замовлення товарів серед пропозицій конкурсних торгів, прийнятих до оцінки (у календарних днях); Т2 – строк виконання закупівлі в обсязі зазначеного в Специфікаціях разового мінімального замовлення товарів у пропозиції конкурсних торгів, що оцінюється (у календарних днях),

визначається співвідношення критеріїв Т2 у пропозиціях конкурсних торгів.

При оцінці пропозицій конкурсних торгів Замовник буде користуватись наступними правилами:

 • якщо розмір критерію, що входить до формули (2.1) та/чи (2.2), буде зазначений Учасником не в тій одиниці виміру, яка вимагаються цією документацією конкурсних торгів, або в «Зведеному листі» взагалі буде відсутня інформація щодо розміру цього критерію, загальна кількість балів по цьому критерію для даної пропозиції конкурсних торгів буде прийнята рівною нулю;

 • якщо запропонований Учасником розмір критерію, що входить до формули (2.1) та/чи (2.2), буде грунтуватися на спотворених даних, загальна кількість балів по цьому критерію для даної пропозиції конкурсних торгів буде прийнята рівною нулю;

 • якщо в різних документах пропозицiї конкурсних торгів будуть зазначені різні величини критерію, що входить до формули (2.1) та/чи (2.2), або буде зазначений діапазон його значень, Замовник при оцінці даної пропозиції конкурсних торгів приймає величину цього критерію таким, що є найгіршим серед зазначених в даній пропозиції конкурсних торгів його значень з точки зору оцінки даної пропозиції;

 • якщо в пропозиції конкурсних торгів буде запропонована кількість днів відстрочки платежу більше, ніж 120 календарних днів, до оцінки цієї пропозиції конкурсних торгів буде прийнято лише 120 календарних днів;

 • якщо в пропозиції конкурсних торгів в якості умови оплати цієї закупівлі буде запропонована оплата по факту її виконання, до оцінки цієї пропозиції конкурсних торгів буде прийнятий 1 (один) календарний день відстрочки платежу;

 • якщо в пропозиції конкурсних торгів в якості умови оплати цієї закупівлі буде запропонована умова її передплати, кількість балів по критерію «умови оплати» для даної пропозиції конкурсних торгів буде прийнята рівною нулю;

 • якщо розмір критерію, що входить до формули (2.1) та/чи (2.2), по кожному із запропонованих найменувань товарів буде різним, до оцінки буде прийматися те його значення, яке є найгіршим серед зазначених в даній пропозиції конкурсних торгів його значень з точки зору оцінки даної пропозиції;

П’ятий етап. За формулою:

О = Ц * Кц + Т1 * Кт1 + Т2 * Кт2, (3)

де: Кц - ваговий коефіцієнт ціни, який становить 0,5; Кт1 - ваговий коефіцієнт критерію Т1, який становить 0,25; Кт2 - ваговий коефіцієнт критерію Т2, який становить 0,25,

розраховується загальна кількість балів (О), яку обрала дана пропозиція конкурсних торгів. Пропозиція конкурсних торгів, яка за результатами такої оцінки обере найвищу кількість балів, розглядається як переможець торгів. У випадку, якщо декілька пропозицій конкурсних торгів оберуть однакову найвищу кількість балів, вибір переможця торгів буде здійснено шляхом голосування відповідно до положень чинного законодавства України в сфері закупівель за державні кошти.

25.5. Загальний строк здійснення оцінки пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця торгів становитиме не більше 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

26. Акцепт пропозиції конкурсних торгів

26.1. Замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найкращою під час оцінки пропозицій конкурсних торгів відповідно до розділу 25 цієї Інструкції.

26.2. Протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця торгів Замовник надішле цьому переможцю повідомлення про акцепт його пропозиції конкурсних торгів, а всім іншим Учасникам – письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням найменування та місцезнаходження Учасника-переможця, пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

26.3. У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини Учасника у строк, визначений чинним законодавством України в сфері державних закупівель, Замовник повторно визначить найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з числа тих, строк дії яких ще не минув.

27. Укладання Договору

27.1. З Учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, Замовник укладає договір про закупівлю відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції.

27.2. Замовник укладає договір про закупівлю не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції.

27.3. При укладенні договору про закупівлю Учасник-переможець процедури закупівлі повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

27.4. Будь-які витрати, понесені Учасником-переможцем процедури закупівлі у зв'язку з участю у торгах та укладенням договору про закупівлю не підлягають відшкодуванню Учаснику.

28. Основні умови, які обов'язково будуть включені до договору про закупівлю

28.1. Істотними умовами договору, які обов'язково будуть включені до договору про закупівлю про закупівлю, є:

28.1.1. предмет Договору (найменування, номенклатура, асортимент);

28.1.2. кількість товару та вимоги щодо їх якості;

28.1.3. ціна Договору;

28.1.4. термін та місце поставки товарів;

28.1.5. строк дії Договору;

28.1.6. строк виконання закупівлі;

28.1.7. порядок здійснення оплати закупівлі;

28.1.8. права та обов'язки сторін;

28.1.9. відповідальність сторін;

28.1.10. зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків;

28.2. У разі якщо сторони не досягнуть згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю буде вважатися неукладеним.

Якщо Учасник вчинить фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій будуть визначатись відповідно до Цивільного кодексу України.

29. Забезпечення виконання Договору

29.1. Надання забезпечення виконання договору про закупівлю не передбачено.

30. Витрати, пов'язані з укладенням Договору

30.1. На Учасника-переможця торгів не покладається витрат, пов’язаних з укладенням договору про закупівлю.

31. Оголошення про результати торгів

31.1. Оголошення про результати торгів публікується та оприлюднюється Замовником відповідно до норм чинного законодавства України в сфері державних закупівель.

32. Конфіденційність

32.1. Замовник протягом усього процесу здійснення процедури закупівлі забезпечує конфіденційність інформації, наданої Учасниками. Інформація щодо розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів надається виключно Уповноваженому органу, органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та суду.

33. Процедура оскарження

33.1. Будь-яка особа, право чи законний інтерес якої буде порушено внаслідок рішення, дії чи бездіяльності Замовника, які суперечать законодавству у сфері державних закупівель, має право оскаржити ці рішення, дії чи бездіяльність Замовника.

33.2. Оскарження рішень, дій або бездіяльності Замовника здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України в сфері державних закупівель.

34. Відповідальність за порушення законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти

34.1. За порушення вимог, встановлених чинним законодавством України в сфері закупівель за державні кошти, іншими нормативно-правовими актами, члени комітету з конкурсних торгів Замовника несуть відповідальність згідно із законами України.

35. Інші умови

35.1. Усі питання, які не врегульовані цією документацією конкурсних торгів, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

Додаток 1

РЕЄСТР ДОКУМЕНТІВ,

наданих у складі пропозиції конкурсних торгів

з/п

Найменування документу

сторінки

(посада особи) (підпис) (розшифрування підпису (П.І.Б.))

М.П.

Додаток 2

ЗАЯВА-ПРОПОЗИЦІЯ

Ми, (назва Учасника), подаємо свою пропозицію конкурсних торгів щодо участі у торгах на закупівлю (найменування предмету закупівлі) згідно з вимогами документації конкурсних торгів Замовника торгів на загальну суму _(цифрами та прописом)_ грн. відповідно до відомості(ей) цін, що входить(ять) до складу нашої пропозиції конкурсних торгів, та є її невід’ємною(ими) частиною(ами).

Наші умови оплати даної закупівлі: ____(передплата в розмірі (зазначити кількість відсотків), чи оплата по факту її виконання, чи відстрочка платежу на (зазначити кількість) днів)____

Ми зазначаємо, що, відповідно до вимог чинного законодавства України, маємо право на здійснення господарської діяльності, передбаченої цією закупівлею, маємо всі необхідні документи, вимоги до обов’язкової наявності яких містяться в законодавстві України, а також повідомляємо, що на предмет закупівлі, який ми пропонуємо поставити у разі перемоги у торгах, відсутні права третіх осіб (права наймача, право застави, право довічного користування тощо).

Вивчивши Вашу документацію конкурсних торгів ми погоджуємося виконати всі її вимоги та вимоги договору про закупівлю (далі - Договір) на умовах, зазначених у цій пропозиції.

Якщо ця наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір у строки та на умовах, зазначених у документації конкурсних торгів, та взяти на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені в Договорі.

Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом _(цифрами)_ календарних днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного строку.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу пропозицію згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

(посада особи) (підпис) (розшифрування підпису (П.І.Б.))

М.П.

Примітки:

1. Заява-пропозиція подається на бланку Учасника (у випадку, якщо Учасник такий бланк має).

2. Учасник-фізична особа складає заяву-пропозицію за цією ж формою, але від імені першої особи.

3. Усі зазначені в заяві-пропозиції умови мають бути узгоджені з умовами, приведеними у запропонованому Учасником проекті договору про закупівлю.

Додаток 3.1

Відомості про Учасника

(для фізичної особи)

 1. Прізвище, ім'я, по батькові: _____________________________________________;

 2. Паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий): _________________;

 3. Місце проживання: ____________________________________________________;

 4. Поштова адреса: ______________________________________________________;

 5. Ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів - для фізичної особи _______________________________;

 6. Телефон: ____________________________________________________________;

 7. Факс: _______________________________________________________________;

 8. Адреса електронної пошти: ____________________________________________;

 9. Найменування банку, що обслуговує Учасника: ___________________________;

 10. Поточний (розрахунковий) рахунок: _____________________________________;

 11. МФО: _______________________________________________________________;

 12. Інша інформація* _____________________________________________________.

(посада особи) (підпис) (розшифрування підпису (П.І.Б.))

М.П.

Примітки:

* - зазначається будь-яка інформація на розсуд Учасника.

Додаток 3.2

Відомості про Учасника

(для юридичної особи)

 1. Повна назва: _________________________________________________________;

 2. Код ЄДРПОУ (ЗКПО): ________________________________________________;

 3. Юридична адреса: ____________________________________________________;

 4. Поштова адреса: _____________________________________________________;

 5. Телефон: ____________________________________________________________;

 6. Факс: _______________________________________________________________;

 7. Адреса електронної пошти: ____________________________________________;

 8. Профілюючий напрямок діяльності: _____________________________________;

 9. Найменування банку, що обслуговує Учасника: ___________________________;

 10. Поточний (розрахунковий) рахунок: _____________________________________;

 11. МФО: ______________________________________________________________;

 12. Прізвище, ім’я, по-батькові керівника: ___________________________________;

 13. Найменування посади керівника: _______________________________________;

 14. Інша інформація* ____________________________________________________

(посада особи) (підпис) (розшифрування підпису (П.І.Б.))

М.П.

Примітки:

* - зазначається будь-яка інформація на розсуд Учасника.

Додаток 4

ВІДОМІСТЬ ЦІН

з/п

Найменування предмету закупівлі

Кількість

Ціна

Загальна сума

разом:

(посада особи) (підпис) (розшифрування підпису (П.І.Б.))

М.П.

Додаток 5

інформАЦІЯ ЩОДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

з/п

Назва товару

(Автор, Найменування, Рік видання)

Найменування видавництва

ISBN

Кількість сторінок

Тип обкладинки

Додаток 6

Зведений лист

1. Ціна пропозиції конкурсних торгів: _______________ грн.

2. Умови оплати закупівлі: ____(передплата в розмірі (зазначити кількість відсотків), чи оплата по факту її виконання, чи відстрочка платежу на (зазначити кількість) днів)____

3. Строк виконання закупівлі в обсязі зазначеного в Специфікаціях разового мінімального замовлення товарів: – _______________ днів

(посада особи) (підпис) (розшифрування підпису (П.І.Б.))

М.П.

Додаток 7

СПЕЦІФІКАЦІЯ ЩОДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

НАЙМЕНУВАННЯ

КІЛЬКІСТЬ

1

Прокофьева. 100 великих красавиц. 2011 г.

1

2

Губарев. 100 великих пиратов. 2011 г.

1

3

Бондаренко. 100 великих подвигов России. 2011 г.

1

4

Волков. 100 великих тайн археологии. 2011 г.

1

5

Коверт Дж., Саттерстен Т. 100 лучших бизнес-книг всех времен. О чем они и почему их следует прочитать: Пер. с англ. 2011 г.

1

6

Цветкова. 1000 видов комнатных растений. Цветоводство от А до Я. 2011 г.

1

7

1000 лучших секретов красоты на скорую руку. 2011 г.

1

8

Кузнецов И. Н. 1000 способов расположить к себе собеседника. (Карманная библиотека). 2011 г.

1

9

Шарибжанова. 101 великий город мира. Иллюстрированная энциклопедия мира. 2011 г.

1

10

Святенко. 101 памятник природы. Иллюстрированная энциклопедия мира. 2011 г.

1

11

Аксьонова. 1200 кращих украiнських пiсень. 2011 г.

1

12

1968 год ";Пражская весна";. Историческая ретроспектива. 2010 г.

1

13

Мураками. 1Q84. Тысяча Невестьсот Восемьдесят Четыре. В 2 кн. Кн. 1. 2011 г.

1

14

Мураками. 1Q84. Тысяча Невестьсот Восемьдесят Четыре. В 2 кн. Кн. 2. 2011 г.

1

15

20 лет без Берлинской стены:прорыв к свободе. 2011 г.

1

16

Лурье Л. Я. 22 смерти, 63 версии. 2011 г.

1

17

Уваров А. С. 2D-черчение в AutoCAD. Самоучитель. 2010 г.

1

18

Дан О. 365 шагов к стройности. Циклическая программа <Идеальный вес>. 2011 г.

1

19

Гайдук Ю. Н. 3D общение, или Неюридические тонкости. (Современные психотехнологии). 2011 г.

1

20

Коновалов. 4 комплекса упражнений,которые показаны каждому. В движении-здоровье!. 2011 г.

1

21

Медянкин Н. 44 психологические ловушки и способы их избежать. 2011 г.

1

22

Лоевский Феликс. 475 домашних средств по излечению инфекционных, детских и прочих болезней. 2011 г.

1

23

Останко. Л. В. 50 оздоровительных упражнений для красивой осанки малыша. 2010 г.

1

24

Кузнецов И. Н. 500 способов влиять на людей, убеждать и управлять. 2011 г.

1

25

Майер А. А. 555 идей для вовлечения родителей в жизнь детского сада: пособие для педагогов. 2011 г.

1

26

Лоевский Феликс. 698 домашних средств по излечению головных, грудных, брюшных и наружных болезней. 2011 г.

1

27

Гринберг К. Э. 8 декабря 1980 года. День, когда погиб Джон Ленон: Пер. с англ. 2010 г.

1

28

83 святинi Тернопiлля. Путiвник. 2010 г.

1

29

Ивнинг М. Adobe Photoshop CS5 для фотографов: Пер. с англ. (+DVD). 2011 г.

1

30

Дейли Л., Дейли Б. Adobe Photoshop CS5. Библия пользователя: Пер. с англ. (Библия пользователя). 2011 г.

1

31

Келби С. Adobe Photoshop Lightroom 3. Справочник по обработке цифровых фотографий: Пер. с англ. 2011 г.

1

32

Кондер Ш., Дэрси Л. Android за 24 часа. Программирование приложений под операционную систему Google: Пер. с англ. (Профессиональные компьюте. 2011 г.

1

33

Нейгел К., Ивьен Б., Глинн Дж., Уотсон К. C# 4. 0 и платформа . NET 4 для профессионалов (+ CD-ROM): Пер. с англ. (... для профессионалов (от Wrox)). 2011 г.

1

34

Новак. Deutscht Gegenwartsliteratur(von 1993 bis zur Gegenwart). Сучасна нiмецька лiтература(вiд 1993 року й до сьогоднення). 2010 г.

1

35

Robert Tilly. Fit For Business English. Вiдрядження. 2010 г.

1

36

Robert Tilly. Fit For Business English. Дiлове листування. 2010 г.

1

37

Robert Tilly. Fit For Business English. Переговори з продажу. 2010 г.

1

38

Robert Tilly. Fit For Business English. Презентацii. 2010 г.

1

39

Robert Tilly. Fit For Business English. Спiлкування. 2010 г.

1

40

Robert Tilly. Fit For Business English. Формули дiлового мовлення. 2010 г.

1

41

Гишлер. Go-Go Girls апокалипсиса. 2011 г.

1

42

Смит Г. Grails. Гибкость Groovy и надежность Java. 2010 г.

1

43

Мансуров Р. Е. HR-брендинг. Как повысить эффективность персонала. 2011 г.

1

44

Федоренко. Investment. Textbook. 2011 г.

1

45

Ходаковский В. iPad по-русски. 2011 г.

1

46

Пог Дэвид. iPhone по-русски. 2011 г.

1

47

Гнатюк. Iван Франко i проблеми теорii лiтератури. Навчальний посiбник. 2011 г.

1

48

Боярко. Iнвестицiйний аналiз. Навчальний посiбник. 2011 г.

1

49

Карлiн. Iнвестицiйно-iнновацiйний механiзм регулювання розвитку прикордонного регiону. Колективна монографiя. 2010 г.

1

50

Селiверстов. Iнвестування. Пiдручник. 2011 г.

1

51

Костюкова. Iнженерна графiка(практикум)Навчальний посiбник. 2011 г.

1

52

Буняк,Горбовий. Iнновацiйний менеджмент. Навчальний посiбник. 2011 г.

1

53

Скрипко. Iнновацiйний менеджмент. Пiдручник. 2011 г.

1

54

Петрович,Прокопишин-Рашкевич. Iнновацiйний потенцiал управлiння органiзацiею. Монографiя. 2010 г.

1

55

Кочерга. Iнтелектуальна парадигма культурософii Лесi Украiнки. 2010 г.

1

56

Чухно,Юхименко. Iнтитуцiонально-iнформацiйна економiка. Пiдручник. 2011 г.

1

57

Апатова. Iнформатика для економiстiв. Пiдручник. 2011 г.

1

58

Баженов,Криксунов. Iнформатика. Iнформацiйнi технологii в будiвництвi. Пiдручник. 2011 г.

1

59

Баженов,Шинкаренко. Iнформатика. Комп'ютерна технiка. Комп'ютернi технологii. Пiдручник. 2011 г.

1

60

Наливайко. Iнформатика. Навчальний посiбник. 2011 г.

1

61

Страхарчук. Iнформацiйнi системи i технологii в банках. Навчальний посiбник. 2010 г.

1

62

Плескач,Затонацька. Iнформацiйнi системи i технологii на пiдприемствах. Пiдручник. 2011 г.

1

63

Новакiвський. Iнформацiйнi системи в менеджментi:системний пiдхiд. Навчальний посiбник. 2010 г.

1

64

Алла Серова. Iнший вид. 2010 г.

1

65

Тищенко. Iншомовнi топонiми Украiни. Етимологiчний словник-посiбник. 2010 г.

1

66

Галета. Iсторii лiтератури:Збiрник статей. 2010 г.

1

67

Терлюк. Iсторiя держави i права Украiни. Навчальний посiбник. 2011 г.

1

68

Щукiн. Iсторiя держави i права Украiни. Словник термiнiв i понять. 2011 г.

1

69

Хома. Iсторiя держави та права зарубiжних краiн. Навчальний посiбник. 2011 г.

1

70

Трофанчук. Iсторiя держави та права Украiни. Навчальний посiбник. 2010 г.

1

71

Шевченко. Iсторiя економiки та економiчноi думки:сучаснi екномiчнi теорii. Навчальний посiбник. 2012 г.

1

72

Ващишин. Iсторiя економiчних вчень. Навчальний посiбник. 2011 г.

1

73

Базилевич. Iсторiя економiчних учень. Хрестоматiя. 2011 г.

1

74

Шаповалова,Рубанова. Iсторiя зарубiжноi лiтератури. Середнiвiки та Вiдродження. Пiдручник. 2011 г.

1

75

Романюк. Iсторiя захiдних полiтичних вчень:Полiтичнi доктрини ХХ-початку ХХI ст. Навчальний посiбник. 2011 г.

1

76

Корольчук. Iсторiя психологii. Навчальний посiбник. 2011 г.

1

77

Михайлова. Iсторiя Речi Посполитоi як iсторiя багатох народiв. 1505-1795. Громадяни,iхня держава,суспiльство,культура. 2011 г.

1

78

Чекотовський. Iсторiя статистичноi науки. Навчальний посiбник. 2011 г.

1

79

Гарiн. Iсторiя Украiни. Навчальний посiбник. 2012 г.

1

80

Левицька. Iсторiя Украiни. Украiна у свiтi:iсторiя i сучаснiсть. Навчальний посiбник. 2011 г.

1

81

Кононенко. Iсторiя украiнознавства. Навчальний посiбник. 2011 г.

1

82

Павлова. Iсторiя украiнськоi культури. Навчальний посiбник. 2012 г.

1

83

Цапко. Iсторiя украiнськоi культури. Навчальний посiбник. 2010 г.

1

84

Кордон. Iсторiя украiнськоi культури. Пiдручник. 2011 г.

1

85

Кiндюк. Iсторiя украiнського лiсового законодавства. Часи визвольних змагань та перiод НЕП 1917-1929 рр. :Монографiя. 2011 г.

1

86

Гирич. Iсторичнi причини наших поразок i перемог. 2011 г.

1

87

Гери Д., Хорстманн К. С. JavaServer Faces: Пер. с англ. Изд. 3. (Библиотека профессионала). 2011 г.

1

88

Фримен А., Раттц-мл. Дж. С. LINQ. Язык интегрированных запросов в C# 2010 для профессионалов: Пер. с англ. (Expert`s Voice). 2011 г.

1

89

Пог Д. Mac OS X Leopard: Основное руководство: Пер. с англ. 2010 г.

1

90

Дьяконов В. П. Matlab и Simulink для радиоинженеров. 2011 г.

1

91

Мак-Дональд М., Фримен А., Шпута М. Microsoft ASP. NET 4 с примерами на C# 2010 для профессионалов: Изд. 4. 2011 г.

1

92

Корепин В. Microsoft Dynamics AX 2009: В 2 т. Т. 1: Руководство пользователя. 2010 г.

1

93

Корепин В. Microsoft Dynamics AX 2009: В 2 т. Т. 2: Руководство пользователя. 2010 г.

1

94

Спиви Дуайт. Microsoft Office для Mac 2011 г. Русская версия. 2011 г.

1

95

Ноэл М., Спенс К. Microsoft SharePoint 2010: Полное руководство: Пер. с англ. 2011 г.

1

96

Найт, Пэтел, Снайдер, Лофорт, Уорт. Microsoft SQL Server 2008: руководство администратора для профессионалов. 2010 г.

1

97

Фейерштейн С.,  Прибыл Б. Oracle PL/SQL. Для профессионалов. Программирование в Oracle: Пер. с англ. Изд. 5. (Бестселлеры O`Reilly). 2011 г.

1

98

Саврушев Э. Ц. P-CAD 2006: Система проектирования печатных плат: Руководство схемотехника, администратора библиотек, конструктора. (Ком. 2011 г.

1

99

Ленгсторф Дж. PHP и jQuery для профессионалов: Пер. с англ. (Expert`s Voice). 2011 г.

1

100

Галицька. Prototepentheorie. Прототипна теорiя. Навчальний посiбник. 2010 г.

1

101

Кошелев А. Н. PR-проектирование: От идеи до воплощения в реальность. Изд. 2. (Стратегия успешного бизнеса). 2011 г.

1

102

Шенкер. Rock your life. 2011 г.

1

103

Мак-Дональд М. Silverlight 3 с примерами на C# для профессионалов: Пер. с англ. (Expert`s Voice). 2010 г.

1

104

Кригель, Трухнов. SQL. Библия пользователя, Изд. 2. 2010 г.

1

105

Кляйн К., Хант Б., Кляйн Д. SQL. Справочник: Изд. 3: Пер. с англ. 2010 г.

1

106

Станiслав. Stylistique francaise. Cours theorique et prattique. Навчальний посiбник. 2010 г.

1

107

Миштал. Tests in English. Struktural Conversion. Тематические тесты по английскому языку. Пособие. 2010 г.

1

108

Миштал М. Tests in English. Thematic vocabulary:Intermediate and advanced level. Тематические тесты по английскому языку. Пособие. 2010 г.

1

109

Миштал. Tests in English. Word-Formation. Тематические тесты по английскому языку. Пособие. 2010 г.

1

110

Стивенс Р. У. Unix. Профессиональное программирование. 2010 г.

1

111

Мональди. Veritas. 2011 г.

1

112

Уотсон К., Нейгел К., Педерсен Я. Х. Visual C# 2010: Полный курс. 2011 г.

1

113

Хортон А. Visual C++ 2010: Полный курс. 2011 г.

1

114

Рендольф Н., Гарднер Д., Минутилло М., Андерсон К. Visual Studio 2010 для профессионалов: Пер. с англ. (... для профессионалов (от Wrox)). 2011 г.

1

115

Борисова. VREMENA GODA:Роман. 2011 г.

1

116

Домшайт-Берг Д. WikiLeaks изнутри: Пер. с англ. 2011 г.

1

117

Мак-Дональд М. WPF: Windows Presentation Foundation в . NET 4. 0 с примерами на C# 2010 для профессионалов. (Expert`s Voice). 2011 г.

1

118

Тидуэлл Д. XSLT: Изд. 2: Пер. с англ. 2010 г.

1

119

Нестерова. А в остальном, прекрасная маркиза. 2011 г.

1

120

Горобец Б. С., Федин С. Н. А роза упала не на лапу Азора: Искусство палиндрома. 2011 г.

1

121

Кугай. Абсурд зла в формате иронии. 2011 г.

1

122

Пивовар Е. И., ред. Авраам Линкольн: Уроки истории и современность = Abraham Lincoln: Lessons of History and the Contemporary World. Материа. 2010 г.

1

123

Волгин В. В. Автодилер: Торговля техникой: Практическое пособие. 2011 г.

1

124

Полевой А. А. Автоматизация холодильных установок и систем кондиционирования воздуха. 2010 г.

1

125

Селифонов В. В. Автоматические системы автомобиля: Учебник для вузов. 2011 г.

1

126

Гальперин М. В. Автоматическое управление: Учебник для ссузов. (Профессиональное образование). 2010 г.

1

127

Основнина Л. Г. Автомобильные дороги. Строительство, ремонт, эксплуатация. Справочник. 2011 г.

1

128

Семенов О. С. Авторское оружие: Создание образа, отделка: Мастер-класс тульского художника-оружейника. 2010 г.

1

129

Невская М. А., Сухарев Е. Е., Тарасова Е. Н. Авторское право в издательском бизнесе и СМИ: Практическое пособие. 2011 г.

1

130

Свечникова И. В. Авторское право: Учебное пособие для вузов. Изд. 2, перераб. и доп. 2011 г.

1

131

Волгин В. В. Автосервис. Маркетинг и анализ: Практическое пособие. Изд. 5, перераб. и доп. 2011 г.

1

132

Волгин В. В. Автосервис: Структура и персонал: Практ. пособие. Изд. 5. 2010 г.

1

133

Воробьева К. А. Агрессия и насилие в подростковой среде. Комплексная психокоррекционная программа профилактики. Конспекты занятий. Упраж. 2011 г.

1

134

Шапиро Я. С. Агробиология: Учеб. пособие для общеобразоват. учреждений. 2010 г.

1

135

Кирюшин В. И. Агрономическое почвоведение: Учебник для вузов. 2010 г.

1

136

Адаптация народов и культур к изменениям природной среды,социальным и техногенным трансформациям. 2010 г.

1

137

Абдуллаев. Адаптация совести. 2011 г.

1

138

Варфоломеева,Гончаренко. Адвокатура в Украiнi. НПК Закону Украiни ";Про адвокатуру";. 2010 г.

1

139

Дерлугьян Г. Адепт Бурдье на Кавказе. Эскизе биографии к имкросистемной перспективе. (Университетская библиотека Александра Погорельс. 2010 г.

1

140

Тацишин. Адмiнiстративне право Украiни. Навчальний посiбник. 2011 г.

1

141

Гладун. Адмiнiстративне право Украiни. Навчальний посiбник для пiдготовки до iспиту. 2010 г.

1

142

Алфьоров. Адмiнiстративне право. Загальна частина. Навчальний посiбник. 2011 г.

1

143

Кiciль. Адмiнiстративне право. Навчальний посiбник. 3-те видання. 2011 г.

1

144

Битяк. Адмiнiстративне право. Пiдручник. 2011 г.

1

145

Войтов Н. М. Администрирование Red Hat Enterprise Linux: Учебный курс. 2011 г.

1

146

Михеев М. О. Администрирование VMware vSphere 4. 1. 2011 г.

1

147

Вербинина. Адъютанты удачи. 2011 г.

1

148

Барсукова С. А. Азбука игры на фортепиано: Учеб. пособие для музыкальных школ. 2010 г.

1

149

Ковалевский В. П., Буреш О. В., Жук М. А. Аккумуляция знаний в информационном пространстве предприятий региона: Монография. 2011 г.

1

150

Феофанова И. Актерский тренинг для детей. Для детей от 4 до 12 лет. 2011 г.

1

151

Сарабьян Э. Актерский тренинг по системе Станиславского. Настрой. Состояния. Партнер. Ситуация. (Золотой фонд актерского мастерства. 2011 г.

1

152

Сарабьян Э. Актерский тренинг по системе Станиславского: Интеллект. Воображение. Эмоции. Метод действенного развития. 2011 г.

1

153

Грачева Л. Актерский тренинг. Жизнь в роли и роль в жизни. (Золотой фонд актерского мастерства). 2011 г.

1

154

Богучарский В. Я. Активное народничество семидесятых годов. 2011 г.

1

155

Кучерявенко. Актуальнi питання науки фiнансового права. Монографiя. 2010 г.

1

156

Бодров В. А., Журавлев А. Л., ред. Актуальные проблемы психологии труда, инженерной психологии и эргономики. Выпуск 2. 2011 г.

1

157

Шестопал Е. Б., ред. Актуальные проблемы современной политической психологии: Юбилейный сборник кафедры. (Научная мысль). 2010 г.

1

158

Новиков В. И. Актуальные проблемы современности и журналистика. 2010 г.

1

159

Шагиева Р. В. Актуальные проблемы теории государства и права: Учеб. пособие для вузов. 2011 г.

1

160

Седжвик Р. Алгоритмы на C++: Пер. с англ. 2011 г.

1

161

Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р., Штайн К. Алгоритмы: Построение и анализ. Пер. с англ. Изд. 2. 2010 г.

1

162

Захарова. Александр II и отмена крепостного права в России. 2011 г.

1

163

Каррер,Анкосс. Александр II. Весна России. 2010 г.

1

164

Малиа М. Александр Герцен и происхождение русского социализма 1812-1855. (Университетская библиотека Александра Погорельского). 2010 г.

1

165

Комнина А. Алексиада. Изд. 3, испр. и доп. (Византийская библиотека. Источники). 2010 г.

1

166

Калинина. Амазонки под черными парусами. 2011 г.

1

167

Ксенофонт. Анабасис. Греческая история. 2011 г.

1

168

Ксенофонт. Анабасис. Греческая история. (History). 2010 г.

1

169

Кньопфель,Ларю. Аналiз i пiлотаж публiчноi полiтики. Пiдручник. 2010 г.

1

170

Шило. Аналiз фiнансового стану виробничоi та комерцiйноi дiяльностi пiдприемства. Навчальний посiбник. 2011 г.

1

171

Останкова. Аналiз,моделювання та управлiння економiчними ризиками. Навчальний посiбник. 2011 г.

1

172

Панчишин. Аналiтична економiя:макроекономiка i мiкроекономiка. Пiдручник в 2-х кн. Кн. 2. Мiкроекономiка. 2010 г.

1

173

Другов Ю. С., Родин А. А. Анализ загрязненной почвы и опасных отходов. Практическое руководство. 2011 г.

1

174

Турманидзе Т. У. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятий: Учебник для вузов. (Высшее образование). 2011 г.

1

175

Диденко Н. И. Анализ и обоснование решений в международном маркетинге: Учеб. пособие для вузов. 2010 г.

1

176

Балашова Е. А., Каргашин И. А. Анализ лирического стихотворения: Учеб. пособие для вузов. 2011 г.

1

177

Сухорученков Б. И. Анализ малой выборки. Прикладные статистические методы. 2010 г.

1

178

Алескеров Ф. Т., Андриевская И. К., Пеникас Г. И. Анализ математических моделей. Базель II. (Анализ и поддержка решений). 2010 г.

1

179

Алтунян А. Г. Анализ политических текстов: Учеб. пособие для вузов. (Новая университетская б-ка). 2010 г.

1

180

Егоров А. Ф., Савицкая Т. В. Анализ риска, оценка последствий аварий и управление безопасностью химических, нефтеперерабатывающих производств: Учеб. 2010 г.

1

181

Минералова И. Г. Анализ художественного произведения: Стиль и внутренняя форма: Учеб. пособие для вузов. 2011 г.

1

182

Ингерлейб М. Б. Анализы: полный справочник. 2010 г.

1

183

Харитонов Ю. Я. Аналитическая химия (аналитика): В 2 кн. Кн. 1: Общие теоретические основы. Качественный анализ: Учеб. для вузов. Изд. 8. 2010 г.

1

184

Харитонов Ю. Я. Аналитическая химия (аналитика): В 2 кн. Кн. 2: Количетвенный анализ. Физико-химические (инструментальные) методы анализа. 2010 г.

1

185

Ищенко А. А., ред. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: В 2 т. Т. 2: Учебник для вузов. (Высшее профессиональное образов. 2010 г.

1

186

Саенко О. Е. Аналитическая химия: Учебник для ссузов. (Среднее профессиональное образование). 2011 г.

1

187

Бученков Д. Е. Анархисты в России в конце XX века. 2011 г.

1

188

Климов А. Ф., Акаевский А. И. Анатомия домашних животных. Учебник для вузов. Изд. 8. 2011 г.

1

189

Пиколт. Ангел для сестры. 2011 г.

1

190

Iльченко. Англiйська для науковцiв. Пiдручник. 2010 г.

1

191

Ковалик,Цюк. Англiйська мова для юристiв. Спецкурс з комерцiйного права. Навчальний посiбник. 2011 г.

1

192

Жилко. Англiйська мова. Вправи з граматики. Навчальний посiбник. 2011 г.

1

193

Тодорова. Англiйська мова:Завдання,поради,тести для пiдготовки до зовнiшнього незалежного оцiнювання. Навчально-методичний посiбник. 2011 г.

1

194

Кочерга. Англiйсько-украiнсько-англiйський словник наукової мови(фiзика та спорiдненi науки). Частина 1-англiйсько-украiнська. 2010 г.

1

195

Кочерга. Англiйсько-украiнсько-англiйський словник наукової мови(фiзика та спорiдненi науки). Частина 2-украiнсько-англiйська. 2010 г.

1

196

Поляков О. Ю. Английская литературная критика XVIII века. Учебное пособие для вузов. 2010 г.

1

197

Безручко Е. Н. Английский для архитекторов: Учеб. пособие для студентов архитектурных и строительных специальностей ВУЗов: Изд. 3, перер. 2011 г.

1

198

Журавлева Р. И. Английский для горняков = English For Mining Technology: Учеб. пособие для вузов. 2011 г.

1

199

Титаренко Н. А. Английский для землеустроителей. Учеб. пособие для вузов. (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных завед. 2010 г.

1

200

Квасова Л. В., Сафонова О. Е., Болдырева А. Английский язык в чрезвычайных ситуациях: Учеб. пособие для вузов. 2011 г.

1

201

Сальникова Л. В. Английский язык для менеджеров. (+ CD) CD. 2011 г.

1

202

Сальникова Л. В. Английский язык для менеджеров. (+ CD) КН. 2011 г.

1

203

Радовель В. А. Английский язык: основы компьютерной грамотности. 2010 г.

1

204

Дубинчин А. А. Английское контрактное право: Практическое пособие для российского юриста: Заключение договора. 2010 г.

1

205

Адаменко П. А., Скобенко Г. В. Англо-русский словарь по агротехнологиям и декоративному растениеводству: Около 20 000 терминов. 2010 г.

1

206

Архипова А. С., Мельниченко М. А. Анекдоты о Сталине: Тексты, комментарии, исследования. 2010 г.

1

207

Гравицкий. Аномальные каникулы. 2011 г.

1

208

Казанцев. Антикор. Народный мститель. 2011 г.

1

209

Лопашенко Н. А., ред. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов: Монография. 2011 г.

1

210

Ивасенко А. Г., Никонова Я. И., Каркавин М. В. Антикризисное управление: Учеб. пособие для вузов. 2011 г.

1

211

Журик. Антимонопольно-конкурентне право Украiни. Навчальний посiбник. 2011 г.

1

212

Ницше Ф. Антихрист. Казус Вагнер. Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм: Пер. с нем. (Philosophy). 2011 г.

1

213

Лозко. Антологiя Християнства:Хрестоматiя з релiгiезнавства та культурологii. 2010 г.

1

214

Останин В. В. Антропология классической веданты. Эволюция религиозно-философских идей. Монография. 2010 г.

1

215

Хасанова Г. Б. Антропология: Учеб. псобие для вузов. 2011 г.

1

216

Агеева. Апологiя модерну:обрис XX вiку. 2011 г.

1

217

Курылев О. П. Армия Германии. 1933-1945. Самый полный исторический атлас: Сухопутные войска; Люфтваффе; Кригсмарине. (Военная история). 2011 г.

1

218

Копытин А. И. Арт-терапия психологических расстройств. 2011 г.

1

219

Архiв розстрiляного вiдродження:матерiали архiвно-слiдчих справ украiнських письменникiв 1920-1930-х рр. 2010 г.

1

220

Гетун. Архiтектура будiвель та споруд. Кн. 1. Основи проектування. Пiдручник. 2011 г.

1

221

Старостин Е. В. Архивы Русской Православной Церкви (X-XX вв. ): Учеб. пособие для вузов. 2011 г.

1

222

Шубин Л. Ф., Шубин И. Л. Архитектура гражданских и промышленных зданий. Том 5. Промышленные здания. Учебник для вузов. Изд. 4, перераб. и доп. 2010 г.

1

223

Соколина А., сост. и отв. ред. Архитектура и антропософия. Изд. 2, доп. 2010 г.

1

224

Таненбаум Э. Архитектура компьютера. (Включает CD). Изд. 5. 2010 г.

1

225

Благовещенский Ф. А., Букина Е. Ф. Архитектурные конструкции: Учебник для вузов по спец. ";Архитектура";. 2011 г.

1

226

Негрышев А. А. Аспекты речевого взаимодействия в новостях СМИ. Учебное пособие. 2009 г.

1

227

Резник С. Д. Аспирант вуза: Технологии научного творчества и педагогической деятельности: Учеб. пособие для вузов: Изд. 2, перер. 2011 г.

1

228

Левинсон. Ассессмент организаций. Пошаговое руководство по эффективному консультированию. 2011 г.

1

229

Орленко Л. В. Ассортимент, товароведение и экспертиза пушно-меховых товаров: Учеб. пособие для вузов. (Высшее образование). 2011 г.

1

230

Геташвили Н. В. Атлас мировой живописи: Изд. 2. 2010 г.

1

231

Ельяшевич М. А. Атомная и молекулярная спектроскопия: Общие вопросы спектроскопии. 2011 г.

1

232

Михайлов Ю. М. Аттестация персонала: практическое пособие. 2011 г.

1

233

Проскуряков А. М. Аудит финансовой отчетности: Базовое руководство по применению и документированию аудиторских процедур. 2010 г.

1

234

Цветкова Л. С. Афазиология: современные проблемы и пути решения: Избранные психологические труды. (Психологи России). 2011 г.

1

235

Павлоцька. Бiологiчна хiмiя. Пiдручник. 2011 г.

1

236

Калетнiк. Бiопаливо:ефективнiсть його виробництва та споживання в АПК Украiни. Навчальний посiбник. 2010 г.

1

237

Смирнов Ю. Н. Бадминтон: Учебник для вузов. 2011 г.

1

238

Абдуллаев. Бакинский бульвар. 2011 г.

1

239

Котковський. Банкiвськi операцii. Навчальний посiбник. 2011 г.

1

240

Коцовська,Павлишин. Банкiвськi операцii. Навчальний посiбник. 2010 г.

1

241

Васюренко. Банкiвський нагляд. Пiдручник. 2011 г.

1

242

Лаврушин О. И., ред. Банковская система в современной экономике: Учеб. пособие для вузов. 2011 г.

1

243

Голдовский И. М. Банковские микропроцессорные карты. 2010 г.

1

244

Белоглазова Г. Н., Кроливецкая Л. П. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка: Учебник для вузов. (Основы наук). 2011 г.

1

245

Тавасиев А. М, Алексеев Н. К. Банковское дело: Управление кредитной организацией: Учеб. пособие для вузов. Изд. 2, перераб. и доп. 2011 г.

1

246

Даниленко С. А., Комиссарова М. В. Банковское потребительское кредитование: учебно-практическое пособие для вузов. 2011 г.

1

247

Давыдов С. Г. Батик. Техника. Приемы. Изделия. (Энциклопедия). 2010 г.

1

248

Камерон. Беги-они уже близко. 2011 г.

1

249

Колпакова. Бегущие по мирам. 2011 г.

1

250

Беквит Г. Без раздумий: Скрытые силы, заставляющие нас покупать: Пер. с англ. 2011 г.

1

251

Журкин В. В., ред. Безопасность в Европе: Монография. (Старый свет - новые времена). 2011 г.

1

252

Осетров Г. В. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие для вузов. 2011 г.

1

253

Яхьяев Н. Я. Безопасность транспортных средств: Учебник для вузов. (Высшее профессиональное образование). 2011 г.

1

254

Атаманчук. Безпека життедiяльностi. Навчальний посiбник. 2011 г.

1

255

Димань. Безпека продовольчоi сировини i харчових продуктiв. Пiдручник. 2011 г.

1

256

Степанов А. И. Бернский дневник посла России. 1992-1999 гг. 2011 г.

1

257

Ла Барт Ф. Г. де. Беседы по истории всеобщей литературы: Средние века и Возрождение. 2011 г.

1

258

Волгин В. В. Бесприборная диагностика неисправностей легковых автомобилей. 2011 г.

1

259

Райн. Бестиарий спального района. 2011 г.

1

260

Савваитов П. И. Библейская герменевтика: Православное учение о способе толкования Священного Писания. (Академия фундаментальных исследов. 2011 г.

1

261

Мартин Э. П. Библия карате сетокан. От начального уровня до черного пояса: Пер. с англ. 2010 г.

1

262

Абрамс Р. Библия малого бизнеса. Все, что об этом знают лучшие экономисты, бизнесмены, преподаватели. FORBES. (Бизнес). 2011 г.

1

263

Шацкая Е. Библия стервы. Правила, по котрым играют настоящие женщины. (Школа стервы). 2011 г.

1

264

Синк Э. Бизнес для программистов. Как начать свое дело: Пер. с англ. (Библиотека программиста). 2011 г.

1

265

Кравцов А. П. Бизнес как экспедиция: Честные истории для героев и волшебниц. 2011 г.

1

266

Лошкарев В. Г. Бизнес с нуля: Советы практика. 2011 г.

1

267

Сафронова Н. Л. Бизнес-консультирование. Содержание, технологии, приемы и особенности. 2011 г.

1

268

Алиев В. С. Бизнес-планирование с использованием программы Project Expert: Учеб. пособие для вузов. 2010 г.

1

269

Рапопорт Г. Н., Герц А. Г. Биологический и искусственный разум: Модели сознания. Может ли робот любить, страдать и иметь другие эмоции?. 2011 г.

1

270

Рапопорт Г. Н., Герц А. Г. Биологический и искусственный разум: Сознание, мышление и эмоции. 2011 г.

1

271

Гераськин С. А., Сарапульцева Е. И., ред., Цаценко Л. В. Биологический контроль окружающей среды. Генетический мониторинг: Учеб. пособие для вузов. (Высшее профессиональное обра. 2010 г.

1

272

Василенко И. Я. Биологическое действие продуктов ядерного деления: Монография. 2011 г.

1

273

Омельченко В. П., ред. Биология человека и животных для инженеров: Учеб. пособие для вузов. 2010 г.

1

274

Маркина В. В., ред., Оборотистов Ю. Д., Лисатова Н. Г. Биология. Руководство к практическим занятиям: Учеб. пособие для мед. вузов. 2010 г.

1

275

Ярыгин В. Н. Биология: В 2 кн. Кн. 1: Учеб. для мед. вузов. Изд. 10. 2010 г.

1

276

Ярыгин В. Н., ред. Биология: В 2 кн. Кн. 2: Учеб. для мед. вузов. Изд. 10. 2010 г.

1

277

Чебышев Н. В., Гринева Г. Г. Биология: Учеб. пособие для вузов. 2010 г.

1

278

Чебышев Н. В. Биология: Учебник. Изд. 3, испр. и доп. 2010 г.

1

279

Тюкавкина Н. А., Бауков Ю. И., Зурабян С. Э. Биоорганическая химия: Учебник для мед. вузов. 2010 г.

1

280

Клунова С. М., Егорова Т. А., Живухина Е. А. Биотехнология: Учебник для вузов. (Высшее профессиональное образование). 2010 г.

1

281

Никулин Б. А., Родионова И. И. Биохимический контроль в спорте: Науч. -метод. пособие. 2011 г.

1

282

Хазипов Н. З., Аскарова А. Н., Тюрикова Р. П. Биохимия животных с основами физколлоидной химии: Учебник для вузов. 2010 г.

1

283

Хелдт Г. -В. Биохимия растений: Учебник для вузов. 2011 г.

1

284

Лоуэн А. Биоэнергетический анализ: Теория и практика: Пер. с англ. 2011 г.

1

285

Винер Ф. А. Биржа: пер. с нем. 2010 г.

1

286

Девриз. Битвы,которые изменили мир. 1457 до н. э. -1991. 2011 г.

1

287

Надеждин Н. Я. Битлз. (Секрет успеха). 2011 г.

1

288

Скотт Дж. Благими намерениями государства: Почему и как проваливались проекты улучшения условий человеческой жизни: Пер. с англ. 2010 г.

1

289

Артемьева. Блудная дочь. 2011 г.

1

290

Молокин. Блюз ";100 рентген";. 2011 г.

1

291

Капица Ф. С. Боги и тайны древних славян. 2011 г.

1

292

Гудман Фэй. Боевые искусства: Пер. с англ. 2011 г.

1

293

Литвиновы. Бойся своих желаний. 2011 г.

1

294

Евдокименко П. В. Боль и онемение в руках. Что нужно знать о своем заболевании. 2011 г.

1

295

Стил. Большая девочка. 2011 г.

1

296

Гаджиев К. С. Большая игра на Кавказе. Вчера, сегодня, завтра: Монография. 2010 г.

1

297

Льюис М. Большая игра на понижение. Тайные пркжины финансовой катастрофы: Пер. с англ. 2011 г.

1

298

Большая книга развития мелкой моторики и быстрого обучения грамоте. 2011 г.

1

299

Калошина И. П. Большая теорема Ферма и психология творчества: Монография. 2011 г.

1

300

Большая Энциклопедия ";Жизнь и здоровье женщины";. 2011 г.

1

301

Денисов Ю. Н. Борьба за наследство Киевской Руси: Краков, Вильнюс, Москва. 2011 г.

1

302

Грицкевич А. П. Борьба за Украину. 1917-1921. (Неизвестная история). 2011 г.

1

303

Жубрин Р. В. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты. 2011 г.

1

304

Лунева Ю. В. Босфор и Дарданеллы. Тайные провокации накануне Первой мировой войны (1908-1914). (Исторические исследования). 2010 г.

1

305

Андреева И. И., Родман Л. С. Ботаника: Учебник для вузов. Изд. 4, перераб. и доп. 2010 г.

1

306

Анхольт С., Хильдрет Д. Бренд Америка. Как культурные ценности одной нации завоевывают сердца и умы миллионов людей в других странах благодаря п. 2010 г.

1

307

Оконкво У. Брендинг в моде класса ";люкс";: Мастерство создания и управления. 2010 г.

1

308

Мазилкина Е. И. Брендинг: Учебно-практическое пособие. Изд. 2. 2011 г.

1

309

Колычев. Бригадир. 2011 г.

1

310

Зельцер,Ушацький. Будгенплан. Курсове i дипломне проектування. 2011 г.

1

311

Цыбиков Г. Ц. Буддист-паломник у святынь Тибета. По дневникам, веденным в 1899-1902 годах. (История. География. Этнография). 2011 г.

1

312

Величко. Будем жить. 2011 г.

1

313

Бунд. Документы и материалы. 1894-1921 гг. 2010 г.

1

314

Марiя Ряполова. Бурецвiт. 2010 г.

1

315

Фомин Г. С., Фомина О. Н. Бутилированная вода. Требования мировых и европейских стандартов к качеству и безопастности: Справочник. 2010 г.

1

316

Лишиленко. Бухгалтерский учет. Учебник. 2011 г.

1

317

Базилюк. Бухгалтерський i податковий облiк автотранспорту та автоперевезень. Навчальний посiбник. 2011 г.

1

318

Шара,Андрiенко. Бухгалтерський облiк у бюджетних установах i органiзацiях. Навчальний посiбник. 2011 г.

1

319

Михайлов,Телегунь. Бухгалтерський облiк у бюджетних установах. Навчальний посiбник. 2011 г.

1

320

Бачинський,Куцик. Бухгалтерський облiк(загальна теорiя). Навчальний посiбник. 2010 г.

1

321

Шило. Бухгалтерський облiк:концептуальнi основи теорii. Навчальний посiбник. 2011 г.

1

322

Шара,Бiдюк. Бухгалтерський фiнансовий та податковий облiк. Навчальний посiбник. 2011 г.

1

323

Кашкаров А. П. Бывший горожанин в деревне. Лучшие рецепты для загородной жизни. 2011 г.

1

324

Коначева С. А. Бытие. Священное. Бог: Хайдеггер и философская теология ХХ века. 2010 г.

1

325

Ульянов В. В. Быть услышанным и понятым. Техника и культура речи. Лекции и практические занятия. (+CD). 2011 г.

1

326

Чала,Лазоренко. Бюджетна система. Навчальний посiбник. 2010 г.

1

327

Тимощук. Бюджетне законодавство Украiни. 2011 г.

1

328

Келли. В вихре страсти. 2011 г.

1

329

Белухин Д. А. В плену педагогических иллюзий. Кн. 2. Чем и как рискуют дети в образовательном пространстве: Рефлексия опыта жизнедеятел. 2011 г.

1

330

Каллен. В погоне за красавицей. 2011 г.

1

331

Донцова. В постели с Кинг-Конгом. 2011 г.

1

332

Сорокина Е., Федотченко Ю.,  Чабаненко К. В социальных сетях. Twitter - 140 символов самовыражения. 2011 г.

1

333

Кривошеев В. М., ред. -сост. В творческой лаборатории журналиста: Учебно-практическое пособие для студентов вузов. Изд. 2. 2011 г.

1

334

Сергiй Лобода. Вiдлуння. 2010 г.

1

335

Лук'ян Адвокат. Вiйна,якоi не було. Роман-бурлеск,або Сон в лiтню нiч. 2010 г.

1

336

Сергеенкова. Вiкова психологiя. Навчальний посiбник. 2012 г.

1

337

Видра. Вiкова та педагогiчна психологiя. Навчальний посiбник. 2011 г.

1

338

Роздобудько. Вiн:Ранковий прибиральник. Вона:Шостi дверi. 2011 г.

1

339

Архангельский А. Н. Важнее, чем политика. 2011 г.

1

340

Науменкова. Валюта i валютна полiтика(Бiблiотечка товариства ";Знання. Серiя ";Економiчна";). 2010 г.

1

341

Вачьянц А. М. Вариации прекрасного: Введение в мировую художественную культуру: Учеб. пособие для вузов. 2010 г.

1

342

Вачьянц А. М. Вариации прекрасного: Древняя Греция. Древний Рим: Учеб. пособие для вузов. 2010 г.

1

343

Лiпич. Вартiснi чинники регулювання реального сектору економiки Украiни. Монографiя. 2010 г.

1

344

Байярд Р. Т., Байярд Дж. Ваш беспокойный подросток: Практ. руководство для отчаявшихся родителей: Пер. с англ. (Психологические технологии). Изд. 2011 г.

1

345

Морбин Д., Бумер Т. Ваш стильный дом. Для изысканной леди: Пер. с англ. 2010 г.

1

346

Судиловская В. Г. Введение в германскую филологию и готский язык. 2009 г.

1

347

Корконосенко С. Г. Введение в журналистику: Учеб. пособие для вузов. 2011 г.

1

348

Малюк А. А., Пазизин С. В. Введение в защиту информации в автоматизированных системах: Учеб. пособие для вузов. 2011 г.

1

349

Сорель Ж. Введение в изучение современного хозяйства. Пер. с фр. 2011 г.

1

350

Сторожук А. Г. Введение в китайскую иероглифику. (+приложение: таблица основных ключей). 2010 г.

1

351

Кинг А. Р. Введение в классическую звездную динамику. Пер. с англ. 2011 г.

1

352

Смирнов Е. Н., Смагулова С. М. Введение в курс мировой экономики. Экономическая география зарубежных стран. Практикум: Учеб. пособие для вузов. (Учебно. 2011 г.

1

353

Чернец Л. В., ред., Хализев В. Е., Эсалнек А. Я. Введение в литературоведение: Учебник для вузов. Изд. 3, испр. и доп. (Высшее профессиональное образование). 2010 г.

1

354

Ковалев С. В. Введение в нейротрансформинг или руководство по эффективности и счастливости. 2010 г.

1

355

Гаспарян. Введение в неклассическую философию. 2011 г.

1

356

Гребенкина Л. К. Введение в педагогическую деятельность. Учебное пособие для вузов. 2009 г.

1

357

Свитич Л. Г. Введение в специальность: Профессия: журналист: Учеб. пособие для вузов. Изд. 3, испр. и доп. 2011 г.

1

358

Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения: В 2 т. Том 1: Пер. с англ. Изд. 2. 2010 г.

1

359

Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения: В 2 т. Том 2: Пер. с англ. Изд. 2. 2010 г.

1

360

Поляхова Е. Н. Введение в теорию солнечного паруса: Космоплавание под солнечным парусом --- фантастика или реальность перспектив недале. 2011 г.

1

361

Капитонов И. М. Введение в физику ядра и частиц. 2010 г.

1

362

Афанасьева Н. Б., Березина Н. А. Введение в экологию растений: Учеб. пособие для вузов. 2011 г.

1

363

Попкова Н. В. Введение в этику. 2011 г.

1

364

Рой. Вдали от рая. 2011 г.

1

365

Меллер. Веймарская республика. Опыт одной незавершенной демократии. 2010 г.

1

366

Московичи Серж. Век толп. Исторический трактат по психологии масс. 2011 г.

1

367

Вануайек В. Великие загадки Древнего Египта. (История. География. Этнография). 2011 г.

1

368

Леже Р. Великие правовые системы современности: Сравнительно-правовой подход: Пер. с фр. Изд. 3. 2011 г.

1

369

Бодрихин. Великие сражения Древней Руси. 100 историй о битвах,прославивших русское оружие. 2011 г.

1

370

Демиденко. Великий князь Руси Ярослав Мудрый:Научно-популярный очерк. 2011 г.

1

371

Венгерский гений. Венгры, как они видят себя, Венгрию, свое место в истории и современном мире: Сборник статей: Пер. в в. 2011 г.

1

372

Ягудин С. Ю. Венчурное предпринимательство. Франчайзинг: Учеб. пособие для вузов. 2011 г.

1

373

Рогова Е. М., Ткаченко Е. А., Фияксель Э. А. Венчурный менеджмент: Учеб. пособие для вузов. 2011 г.

1

374

Грановский. Вервольф. Мастер гнева. 2011 г.

1

375

Грановский. Вервольф. Темный горизонт. 2011 г.

1

376

Тагор. Ветер ли старое имя развеял. 2011 г.

1

377

Карташов. Ветеринарна клiнiчна бiохiмiя. Навчальний посiбник. 2010 г.

1

378

Соколов В. Д. ред. Ветеринарная фармация. Учебник для вузов. 2011 г.

1

379

Смирнов А. В. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса больных и отравившихся животных и исследование мяса на свежесть: Учеб. пособие дл. 2011 г.

1

380

Даниелс. Взлет и падение коммунизма в России 1917-1991. 2011 г.

1

381

Бурлан & Бурлан. Взлет разрешаем! Симорон-тренинг для тех, у кого прорезаются крылья. 2010 г.

1

382

Тихомиров М. Ю. Взыскание долгов по коммерческим договорам: Практическое пособие. 2011 г.

1

383

Саблин М. Т. Взыскание долгов. От профилактики до принуждения: Практич. руководство по управлению дебиторской задолженностью. 2011 г.

1

384

Шаповал. Вибори до мiсцевих органiв влади:законодавство,роз'яснення,коментар. 2010 г.

1

385

Габрiела Мiстраль. Вибранi поезii. 2010 г.

1

386

Хорхе Луiс Борхес. Вибранi поезii. У перекладах Г. Латника. 2010 г.

1

387

Хорхе Луiс Борхес. Вибранi поезii. У перекладах С. Борщевського. 2010 г.

1

388

Симоненко. Вибранi твори. 2010 г.

1

389

Пташинский В. Видеомонтаж в Sony Vegas Pro 10 (DVD). 2011 г.

1

390

Пташинский В. Видеомонтаж в Sony Vegas Pro 10. (+DVD). 2011 г.

1

391

Деточенко,Лобко. Визуальные коммуникации в рекламе и дизайне. 2011 г.

1

392

Визуальный словарь: 9 500 терминов, 2 600 иллюстраций, 350 тем. Английский, Испанский, Немецкий, Русский, Французский яз. 2010 г.

1

393

Виконавче провадження в Украiнi:Збiрник законодавчих актiв. 2011 г.

1

394

Когутич. Використання кримiналicтичних знань у судовому розглядi кримiнальних справ. 2010 г.

1

395

Малкина-Пых И. Г. Виктимология. Психология поведения жерты. Справочник. 2010 г.

1

396

Вино. Самая полная энциклопедия: Пер. с фр. 2010 г.

1

397

Зармаев А. А. Виноградарство с основами первичной переработки винограда: Учебник для вузов. 2011 г.

1

398

Мэйберри. Вирус. 2011 г.

1

399

Циттлау Й., Грим Х. -У. Витаминный шок. Почему витамины вредят нашему здоровью?. 2011 г.

1

400

Горбачев В. В. Витамины. Микро-и макроэлементы: Справочник. 2011 г.

1

401

Кошовенко. Виховання дитини. 2011 г.

1

402

Шишелина Л. Н., ред. Вишеградская Европа: откуда и куда? Два десятилетия по пути реформ в Венгрии, Польше, Словаки и Чехии. 2010 г.

1

403

Гривняк. Вища мiра покарання. Iсторико-правове дослiдження (Монографiя). 2011 г.

1

404

Валеев,Джалладова. Вища математика для економистiв. Навчальний посiбник. 2011 г.

1

405

Бакшт К. Вкус жизни: как достигать успеха, финансовой свободы и управлять своей судьбой. 2011 г.

1

406

Лэкберг. Вкус пепла. 2011 г.

1

407

Владимирские. Вкус убийства. 2011 г.

1

408

Сушко Ю. М. Владимир Высоцкий. По-над пропастью. 2011 г.

1

409

Батов В. И. Владимир Высоцкий: Художник и человек. Опыт психогерменевтики. 2011 г.

1

410

Сафон. Владыка тумана. 2011 г.

1

411

Олейник. Власть и рынок:система социально-экономического господства в России ";нулевых"; годов. 2011 г.

1

412

Стрельцов Д. В., ред. Внешнеполитический процесс в странах Востока: Монография. 2011 г.

1

413

Андронова И. В. Внешнеэкономические аспекты национальных интересов России на постсоветском пространстве. 2010 г.

1

414

Канашевский В. А. Внешнеэкономические сделки: Материально-правовое и коллизионное регулирование: Монография. 2010 г.

1

415

Волосюк О. В. Внешняя политика Испании в XVIII веке: Становление испано-русских отношений: Монография. 2011 г.

1

416

Соловьев Т. П. Внимание как органическая сила: Опыт биологической теории внимания. 2011 г.

1

417

Карпуть И. М. Внутренние незаразные болезни животных. Практикум:уч. пособие. 2010 г.

1

418

Брокман Д., ред. Во что мы верим, но не можем доказать. Интеллектуалы XXI века о современной науке: Пер с англ. 2011 г.

1

419

Назаров В. И., Рыженко В. И. Водяное отопление индивидуальных домов. 2011 г.

1

420

Моисеев А. В. Военная сила в международных отношениях: Учеб. пособие для вузов. 2011 г.

1

421

Суворов А. В. Военно-стратегические заметки. 2011 г.

1

422

Петроченков А. Я. Военные суды в современном мире. 2011 г.

1

423

Рэнд А., Шварц П. Возвращение примитива: Антииндустриальная революция: Пер. с англ. 2011 г.

1

424

да Роза А. Возобновляемые источники энергии. Физико-технические основы: Учеб. пособие для вузов. 2010 г.

1

425

Кульков. Война 1941-1945 гг. :Факты и документы. 2011 г.

1

426

Сульянов А. К. Война, которой могло не быть. 2011 г.

1

427

Есина В. П., Кулаков А. Е., Липатов П. Б. Война. 5000-летняя история: от Древнего Египта до наших дней. (История). 2011 г.

1

428

Алексеев И. С. Войны. Мир. Власть. 2011 г.

1

429

Борщевич. Волинське духовенство у ХХ ст. :iдентичнiсть,статус,еволюцiя. Монографiя. 2010 г.

1

430

Пректер Р., Фрост А. Дж. Волновой принцип Эллиотта: Ключ к пониманию рынка: Пер. с англ. Изд. 5. 2010 г.

1

431

Максимов. Волхвы,скоморохи и офени. 2011 г.

1

432

Александрова. Волшебный город. 2011 г.

1

433

Шилова. Воплощение страсти,или Красота-большое испытание. 2011 г.

1

434

Тигранян Р. Э. Вопросы электромагнитобиологии. 2010 г.

1

435

Тронский И. М. Вопросы языкового развития в античном обществе. 2011 г.

1

436

Кошовенко. Воспитание ребенка. 2011 г.

1

437

Вострухина Т. Н. Воспитание толерантности у детей в условиях многонационального окружения. Опыт работы ДОУ города Москвы. 2011 г.

1

438

Корняков В. И. Воспроизводство инвестиционно-ссудного фонда и ";длинных"; денег в современных условиях. 2009 г.

1

439

Воскресенский А. Д., ред. Восток и политика: Политические системы, политические культуры, политические процессы: Научно-методический комплекс: Уче. 2011 г.

1

440

Степанянц М. Т. Восточные философии: Учебник для вузов. (Gaudeamus). 2011 г.

1

441

Райс. Врата в рай. 2011 г.

1

442

Стройков Ю. М., ред., Гриценко В. В., Третьяков Н. Н. Вредители и болезни сельскохозяйственных культур: Учеб. пособие для ссузов. (Начальное профессиональное образование). 2010 г.

1

443

Рудницкий Л. Вредные товары Контроль качества. 2011 г.

1

444

Артемьева Г. Ври как мужчина, манипулируй как женщина. (Он. Она. Артемьева). 2011 г.

1

445

Некрасова З. Ври, да не завирайся! Зачем дети лгут и что с этим делать?. 2010 г.

1

446

Костина. Все будет хорошо. 2011 г.

1

447

Хорн Х., Люлльманн К. Все о меде. Производство, получение, экологическая чистота и сбыт. 2011 г.

1

448

Бондарев С. А., Ромашкин П. С,. Все о пчелах и пчеловодстве. (Лучшие книги для вас). 2011 г.

1

449

Рыженко В. И., сост. Все о строительстве каменных домов + 150 проектов. 2011 г.

1

450

Корнеев. Все об аллергии. Профилактика,лечение. 2011 г.

1

451

Левитина. Все прелести замужества. 2011 г.

1

452

Агалакова Ж. Л. Все, что я знаю о Париже. 2011 г.

1

453

Чейз. Всем сердцем ваша. 2011 г.

1

454

Хорост. Всемирный разум. 2011 г.

1

455

Томсинов В. А., сост. Всеобщая история государства и права: В 2 т. Т. 1: Древний мир. Средние века. 2011 г.

1

456

Томсинов В. А., сост. Всеобщая история государства и права: В 2 т. Т. 2: Новое время. Новейшее время. 2011 г.

1

457

Монжалей. Вступ до мовознавства. Навчальний посiбниук. 2011 г.

1

458

Щедрова Ю. В. Вся правда о знакомствах с мужчинами. Все самые достойные мужчины будут нашими!. 2011 г.

1

459

Соболева. Вся правда о небожителях. 2011 г.

1

460

Шах. Второй мир. 2011 г.

1

461

Чейзи. Вчерашний скандал. 2011 г.

1

462

Дышев. Вы хотели войны?. 2011 г.

1

463

Шилова. Высокие отношения,или,Залезая в карман,не лезу в душу. 2011 г.

1

464

Бунаков П. Ю. Высокоинтегрированные технологии в металлообработке: Учеб. пособие для вузов. 2011 г.

1

465

Калинин С. Ю. Выходные сведения и справочно-библиографический аппарат. Изд. 5,перер. и доп. 2010 г.

1

466

Соловьев И. А., Червяков А. В., Репин А. Ю. Вычислительная математика на смартфонах, коммуникаторах и ноутбуках с использованием программных сред Python. Учебн. пос. 2011 г.

1

467

Серова. Выше только звезды. Как в индийском кино. 2011 г.

1

468

Кравчук А. Галерея византийских императоров. От Аркадия до Никифора III Вотаниата. (Историческая библиотека). 2011 г.

1

469

Кравчук А. Галерея римских императоров. Доминат. (Историческая библиотека). 2011 г.

1

470

Лемiшко. Гармонiя. Частина 1. Дiатонiка. Навчальний посiбник. 2010 г.

1

471

Холл Э., Симпсон Дж., Уильямс Д. Гастроэнтерология собак и кошек Пер. с англ. (Практика ветеринарного врача). 2010 г.

1

472

Гриценко Е. С., ред. Гендер в британской и американской лингвокультурах: Монография. 2011 г.

1

473

Ворожбитова А. Л. Гендер в спортивной деятельности: Учеб. пособие для ссузов. 2011 г.

1

474

Ткалич. Гендерна психологiя . Навчальний посiбник. 2011 г.

1

475

Кульпина Ю. Э. Генезис пьянства и хулиганства в России. 2011 г.

1

476

Сухов. Генералы шального азарта. 2011 г.

1

477

Алексеенко В. А. Геоботанические исследования. Для решения ряда экологических задач и поисков месторождений полезных ископаемых: Учеб. по. 2011 г.

1

478

Олiйник,Смирнов. Географiя свiтового господарства (з основами економiки). 2011 г.

1

479

Кузик. Географiя туризму. Навчальний посiбник. 2011 г.

1

480

Баранчиков Е. В. География для профессий и специальностей социально-экономического профиля: Учебник для образоват. учреждений начального. 2010 г.

1

481

Бессараб Д. А. География международного туризма. Ч. 1. Туристическое страноведение: Учеб. пособие для вузов. 2011 г.

1

482

Бессараб Д. А. География международного туризма. Ч. 2. География видов туризма: Учеб. пособие для вузов. 2011 г.

1

483

Ямбаев Х. К. Геодезическое инструментоведение: Учебник для вузов. (Gaudeamus). 2011 г.

1

484

Золотова Е. В., Скогорева Р. Н. Геодезия с основами кадастра: Учебник для вузов. (Gaudeamus). 2011 г.

1

485

Ярцев В. И. Геологический словарь: Понятия и термины. 2010 г.

1

486

Картан Э. Геометрия римановых пространств: Пер. с фр. 2010 г.

1

487

Дорошко. Геополiтичне середовище та геополiтична орiентацiя краiн СНД. Навчальний пос. 2011 г.

1

488

Дугин А. Г. Геополитика: Учеб. пособие для вузов. 2011 г.

1

489

Аллилуев В. Н. Геотехнология освоения глубокозалегающих месторожднеий богатых железных руд КМА. 2010 г.

1

490

Юдина. Германия. Новая политэстетика. 2010 г.

1

491

Риордан. Герои Олимпа. Кн. 1. Пропавший герой. 2011 г.

1

492

Перлз Ф. Гештальт-семинары: Пер. с англ. (Современная психология: теория и практика). 2010 г.

1

493

Уилер Г., Моховиков А. Н., ред. Гештальттерапия постмодерна: За пределами индивидуализма: Пер. с англ. 2011 г.

1

494

Черников И. И. Гибель империи казаков: Поражение непобежденных. (Историческая библиотека). 2010 г.

1

495

Криспин Л., Грегори Дж. Гибкое тестирование: Практическое руководство для тестировщиков ПО и гибких команд: Пер. с англ. 2010 г.

1

496

Кучма В. Р. Гигиена детей и подростков: Учебник для мед. вузов. 2010 г.

1

497

Глиненко В. М., Катаева В. А., Лакшин А. М., Фокин С. Г. Гигиена и экология человека. Учебник для мед. вузов. 2010 г.

1

498

Гид по финансовой грамотности. 2010 г.

1

499

Филин В. М., ред. Гидравлика, пневматика и термодинамика: Курс лекций: Учеб. пособие для ссузов. (Профессиональное образование). 2011 г.

1

500

Лепешкин А. В. Гидравлические и пневматические системы : Учеб. пособие для ссузов. 2010 г.

1

501

Зарубина Л. П. Гидроизоляция конструкций, зданий и сооружений. 2011 г.

1

502

Богославчик П. М., Круглов Г. Г. Гидротехнические сооружения ТЭС и АЭС: Учеб. пособие для вузов. 2010 г.

1

503

Гусева Т. В. ред. Гидрохимические показатели состояния окружающей среды: справочные материалы. 2011 г.

1

504

Молчанова Я. П., Заика Е. А., Бабкина Э. И., Сурнин В. А. Гидрохимические показатели состояния окружающей среды: Справочные материалы: Учеб. пособие для вузов. (Высшее образовани. 2011 г.

1

505

Ситель А. Б. Гимнастика будущего. (Российские методики самоисцеления). 2011 г.

1

506

Ситель А. Б. Гимнастика для внутренних органов. (Российские методики самоисцеления). 2011 г.

1

507

Ситель А. Б. Гимнастика для сосудов. 2011 г.

1

508

Демин. Гиперборейские тайны Руси. 2011 г.

1

509

Энтони Р. Главные секреты абсолютной уверенности в себе: Пер. с англ. (Сам себе психолог). 2011 г.

1

510

Осьмова М. Н., Бойченко А. В., ред. Глобализация мирового хозяйства: Учеб. пособие для вузов. 2011 г.

1

511

Яковец Ю. В. Глобальные экономические трансформации XXI века: Монография. 2011 г.

1

512

Константинов. Гоблины. Пиррова победа. 2011 г.

1

513

Буэно Т. Говорим по-итальянски. Начальный уровень. 2011 г.

1

514

Буэно Т. Говорим по-итальянски. Средний уровень. 2011 г.

1

515

Довлатов. Голос. 2011 г.

1

516

Аркушин. Голоси з Волинського Полiсся(тексти)+DVD. 2010 г.

1

517

Сэндс. Горец-дьявол. 2011 г.

1

518

Микляева А. В., Румянцева П. В. Городская идентичность жителя современного мегаполиса: ресурс личностного благополучия или зона повышенного риска? Моног. 2011 г.

1

519

Денисов. Горят как розы былые раны. 2011 г.

1

520

Робертс. Горячий лед. 2011 г.

1

521

Храмкин А. А., ред., Воробьева О. М. Госзаказ: Строительство. Проектирование. Ремонт. Изд. 2, испр. и доп. 2011 г.

1

522

Панченко. Господарськi товариства та iншi юридичнi особи(Бiблiотечка товариства ";Знання. Серiя ";Юридична";). 2010 г.

1

523

Несинова. Господарське право Украiни. Навчальний посiбник. 2012 г.

1

524

Васильев. Господарський процес Украiни. Пiдручник. 2010 г.

1

525

Роiна. Господарський процес. Практичний посiбник. 2011 г.

1

526

Носовский Г. В. Господин Великий Новгород. С Волхова или с Волги пошла Русская земля?. 2010 г.

1

527

Дроздов. Господин военлет. 2011 г.

1

528

Веденеев. Гострi кiгтi орла. Сили спецiальних операцiй США:iсторiя та сучаснiсть. 2010 г.

1

529

Романцов С. В. Государева служба. 2010 г.

1

530

Жильцов В. И. Государственная служба: Показатели и критерии эффективности функционирования: Учеб. пособие для вузов. 2010 г.

1

531

Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Государственное управление и исполнительная власть: содержание и соотношение: Монография. Л. Л. Попов, Ю. И. Мигачев, С. В. 2011 г.

1

532

Рейснер М. А. Государство и верующая личность. Изд. 2. (Академия фундаментальных исследований: История). 2011 г.

1

533

Томсинов В. А. Государство и право Древнего Египта: Монография. 2011 г.

1

534

Государство наций: империя и национальное строительство в эпоху Ленина и Сталина. 2011 г.

1

535

Печорна. Грiшниця. 2011 г.

1

536

Роздобудько. Гра в пацьорки. 2011 г.

1

537

Алексеев ю. В., Сомов Г. Ю., ред. Градостроительное планирование жилых территорий и комплексов: Т. 1: Формирование жилых территорий с новой застройкой: Мон. 2010 г.

1

538

Васильев. Гражданский процесс. Курс лекций. 2010 г.

1

539

Слепченко Е. В. Гражданское судопроизводство. Проблемы единства и дифференциации. 2011 г.

1

540

Бачина К. Г., Глазунова И. В. Грамматика английского языка для начинающих. Учеб. пособие для вузов. 2009 г.

1

541

Норман Б. Ю. Грамматика говорящего: От замысла к высказыванию. 2011 г.

1

542

Нидерле И. Грамматика греческого языка, обработанная для русских гимназий. 2011 г.

1

543

Кириллович Н. Н., Королева О. С., Костоусова Э. Т. Грамматика для чтения. Учеб. пособие по английскому языку для вузов. 2009 г.

1

544

Черникова Е. В. Грамматика журналистского мастерства: шаги к успеху: Учеб. пособие для вузов. 2011 г.

1

545

Голубева Н. А. Грамматические прецедентные единицы в современном немецком языке: Монография. 2010 г.

1

546

Крутов В. Н., Зубарев Ю. М., Демидович И. В., Треяль В. А. Графические изображения некоторых принципов рационального конструирования в машиностроении: Учеб. пособие для вузов. 2011 г.

1

547

Ридли. Греховный поцелуй. 2011 г.

1

548

Хойт. Грешные намерения. 2011 г.

1

549

Мирошниченко. Грипп, ОРЗ:Эффективная профилактика и лечение народными безлекарственными методами. 2011 г.

1

550

Макдермотт. Гробница Геркулеса. 2011 г.

1

551

Максимушкин. Гроза над польшей. 2011 г.

1

552

Колодiзев,Колеснiченко. Грошi i кредит. Пiдручник. 2010 г.

1

553

Реверчук. Грошi та кредит. Пiдручник. 2011 г.

1

554

Сапунов. Грядет глобальное похолодание. 2011 г.

1

555

Харт. Грязная любовь. 2011 г.

1

556

Землянова Л. М. Гуманитарная миссия современной глобализирующейся коммуникативистики. (21 век: информация и общество). 2010 г.

1

557

Спiвак. Дiагностика i корекцiя ";Я-концепцii"; молодших школярiв з низьким рiвнем навчальних досягнень. Посiбник. 2011 г.

1

558

Степанова. Дiзнання в ОВС:процесуальна дiяльнiсть. Навчальний посiбник у схемах i таблицях. 2010 г.

1

559

Бiконя. Дiлова англiйська мова. Навчальний посiбник. 2010 г.

1

560

Дахно. Дiлова кар'ера. Навчальний посiбник. 2011 г.

1

561

Акмалдiнова. Дiлова лексика:англо-украiнський,украiнсько-англiйський словник. 2011 г.

1

562

Пентилюк. Дiлове спiлкування та культура мовлення. Навчальний посiбник. 2011 г.

1

563

Роiна. Дiяльнiсть судових i правоохоронних органiв Украiни. Нормативно-правове регулювання. 2011 г.

1

564

Возняк. Дiяльнiсть у вимiрах культури:проблема формоутворення. Монографiя. 2011 г.

1

565

Шведова. Дактилоскопiчнi дослiдження. Навчальний посiбник. 2010 г.

1

566

Колычев. Дважды коронован. 2011 г.

1

567

Гудж. Две сестры. 2011 г.

1

568

Двенадцатый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию: В 2 т. Т. 1:. 2011 г.

1

569

Двенадцатый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию: В 2 т. Т. 2:. 2011 г.

1

570

Луканин В. Н., Шатров М. Г., ред. Двигатели внутреннего сгорания: В 3 кн. Кн. 1:Теория рабочих процессов: Учебник для вузов. Изд. 3, перераб. и испр. 2010 г.

1

571

Хермансон. Двойная жизнь. 2011 г.

1

572

Рубина. Двойная фамилия. 2011 г.

1

573

Володарская. Девять кругов рая. 2011 г.

1

574

Донцова. Дедушка на выданье. 2011 г.

1

575

Парсамов В. С. Декабристы и Франция. 2010 г.

1

576

Дрибноход Ю. Ю. Декоративно-прикладная косметология. Практикум для ссузов. 2011 г.

1

577

Кошаев В. Б. Декоративно-прикладное искусство: Понятия. Этапы развития. 2010 г.

1

578

Декоративные мотивы и орнаменты всех времен и стилей. 2010 г.

1

579

Линдсей. Декстер во мраке. 2011 г.

1

580

Смольский А. П. Деловой менеджмент: Учеб. -практич. пособие. 2011 г.

1

581

Чернышева Н. Г., Лыгина Н. И. Деловой немецкий язык. Учеб. пособие для вузов. 2009 г.

1

582

Кривокора Е. И. Деловые коммуникации: Учеб. пособие для вузов. (Высшее образование). 2011 г.

1

583

Кучмаева О. В. Демографическая статистика. Учебник для ВУЗов. 2010 г.

1

584

Лысенко С. Н. Демография: Учеб. -практ. пособие для вузов. 2011 г.

1

585

Демократия в современном мире. 2010 г.

1

586

Глушков. Демон ветра. 2011 г.

1

587

Кубякин О. Ю., Кубякин Е. Демонтаж. Монголо-татарское иго - правда и вымысел. 2011 г.

1

588

Зарубина Н. Н. Деньги как социокультурный феномен. Монография. 2011 г.

1

589

Беззубцев-Кондаков А. Деньги, девки, криминал. Как компромат управляет Россией. 2011 г.

1

590

Дорошко. Держави пострадянського простору у свiтовiй полiтицi. 2010 г.

1

591

Варналiй. Державна полiтика розвитку пiдприемництва в Украiнi. Навчальний посiбник. 2010 г.

1

592

Калетнiк. Державне регулювання економiки. Навчальний посiбник. 2011 г.

1

593

Дiкань,Голуб. Державний аудит. Навчальний посiбник. 2011 г.

1

594

Ковчегин Д. А., Петракова Е. А. Детали машин. Курсовое проектирование: Сборник справочных материалов. 2010 г.

1

595

Хруничева. Детали машин: типовые расчеты на прочность: Учебное пособие для вузов. 2011 г.

1

596

Иванов М. Н., Финогенов В. А. Детали машин: Учебник для вузов. Изд. 13, перер. 2010 г.

1

597

Буканова Ю. В. Детский язык жестов. 2011 г.

1

598

Бокова В. Детство в царском доме. Как растили наследников русского престола. (История воспитания). 2011 г.

1

599

Асанова И. М., Жуков А. А. Деятельность службы приема и размещения: Учебник для вузов. (Высшее профессиональное образование). 2011 г.

1

600

Гайдук. Диагностика заболеваний по лицу. Как вовремя узнать о своих болезнях. 2011 г.

1

601

Новиков А. В., Белоусов В. А., Рудашко А. А. Диагностирование автомобилей: Практикум: учебное пособие для вузов. (Высшее образование). 2011 г.

1

602

Ильенков Э. В. Диалектика абстрактного и конкретного в ";Капитале"; Маркса. 2011 г.

1

603

Джохадзе Д. В. Диалектика эллинистического периода: От стоицизма к неоплатонизму. 2011 г.

1

604

Диалог культур и партнерство цивилизаций. Становление глобальной культуры. Х международные Лихачевские научные чтения. 2010 г.

1

605

Сапелин А. Ю. Дизайн сада. Теоретические основы. Оригинальные решения. 2010 г.

1

606

Голубятников И. В., ред. Дизайн. История, современность, перспективы. 2011 г.

1

607

Боннер. Дикое правосудие. 2011 г.

1

608

Акулин В. М. Динамика сложных квантовых систем: Монография. 2010 г.

1

609

Братусь А. С., Платонов А. П., Новожилов А. С. Динамические системы и модели биологии. 2010 г.

1

610

Сагайдак. Дипломатичний протокол та етикет. Пiдручник. 2010 г.

1

611

Бачило С. В., Есинова И. В., Мишина Л. А. Директ-маркетинг: Учебно-практическое пособие. 2011 г.

1

612

Золотов А. Б., Акимов П. А. Дискретно-континуальный метод конечных элементов. Приложения в строительстве. Научное издание. 2010 г.

1

613

Рудобашта С. П., Карташов Э. М. Диффузия в химико-технологических процессах. Учеб. пособие для вузов: Изд. 2, перер. и доп. 2010 г.

1

614

Де Винне. Дневник жены космонавта. 2011 г.

1

615

Эксквемелин А. О. Дневник пирата: История, легенды, приключения, сражения, сокровища: Пер. с англ. 2011 г.

1

616

Бальдаччи. До последнего. 2011 г.

1

617

Цвайфель Х., Маер Р. Д., Шиллер М. Добавки к полимерам: Справочник: Пер. с англ. 2010 г.

1

618

Грей Ф. Добыча нефти. (Для профессионалов и неспециалистов). 2010 г.

1

619

Мельник. Довкола високого замку. 2010 г.

1

620

Малиновська. Догляд за собою до i пiсля пологiв. 2011 г.

1

621

Леруа Э. Догмат и критика. Пер. с фр. 2011 г.

1

622

Жилiнкова. Договiрне право. Конспект лекцiй. 2010 г.

1

623

Малай С. А. Дождевые черви для высокого урожая, или Золото под ногами. (Золотые советы фермеру). 2011 г.

1

624

Леббок Дж. Доисторические времена, или Первобытная эпоха человечества. Пер. с англ. 2011 г.

1

625

Хужокова И. М. Доктрина добрых нравов и публичного порядка в договорном праве: Сравнительное исследование. 2011 г.

1

626

Рогожин М. Ю. Документы делового общения. 2011 г.

1

627

Лихачева О. Н., Щуров С. А., Лукасевич И. Я., ред. Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика предприятия: Учеб. пособие для вузов: Изд. 2. 2011 г.

1

628

Кабанов В. Н. Долгосрочная финансовая политика: Учеб. пособие для вузов. 2010 г.

1

629

Халиков А. Н. Должностные насильственные преступления, совершаемые в правоохранительной сфере: характеристика, психология, методика ра. 2011 г.

1

630

Циганенко. Домашнi кондитерськi вироби. Навчальне видання. 2011 г.

1

631

Фогель. Домашнее виноделие. Вино из собственного подвала. 2011 г.

1

632

Петелин Р. Домашняя звукозапись для начинающих (+CD). 2011 г.

1

633

Ковэн С., Янг Л. Дополнительные рекомендации хлебопекам и кондитерам. Еще 151 вопрос и ответ: Пер. с англ. (Вопрос-ответ). 2010 г.

1

634

Некрасова Заряна. Дорастем до подростка. Что происходит с детьми от 9 до 16 лет. 2011 г.

1

635

Бузина Т. В. Достоевский: Динамика судьбы и свободы. 2011 г.

1

636

Дюпюи. Доченька. 2011 г.

1

637

Головчиц Л. А. Дошкольная сурдопедагогика: Учеб. пособие для вузов. 2010 г.

1

638

Гаврилова. Драгоценные камни и минералы. Популярная энциклопедия. 2011 г.

1

639

Мэйн Г. С. Древнее право. Пер. с англ. 2011 г.

1

640

Мэйн Г. Древнейшая история учреждений: Лекции. Пер. с англ. 2011 г.

1

641

Срезневский И. И. Древние памятники русского письма и языка (X--XIV веков): Общее повременное обозрение. 2011 г.

1

642

Котляревский А. А. Древняя русская письменность: Опыт библиологического изложения истории ее изучения. 2011 г.

1

643

Гриценко В. В. Дрессировка для начинающих. Уроки послушания. О собачьем лае. Свои и чужие. Особенности поведения собак. 2011 г.

1

644

Левiтас. Друга свiтова вiйна:украiнський вимiр. 2011 г.

1

645

Реуцкая О. А. Другой мир ";особого"; ребенка. Помощь, уход, развитие: Книга для родителей. (Мир вашего ребенка). 2011 г.

1

646

Пелипенко А. А. Дуалистическая революция и смыслогенез в истории. 2011 г.

1

647

Андрусяк. Дуби i леви. Статтi та есеi. 2011 г.

1

648

Болдуин Дж. М. Духовное развитие детского индивидуума и человеческого рода. Т. 1: Экспериментальное обоснование. Биологический генезис. 2011 г.

1

649

Болдуин Дж. М. Духовное развитие с социологической и этической точки зрения. Исследование по социальной психологии: Личность. 2011 г.

1

650

Бондырева С. К., Колесов Д. В. Духовность: Психология, социология, семантика. (Б-ка студента). 2011 г.

1

651

Степанова. Душа-потемки. 2011 г.

1

652

Жебелев С. А. Евангелия канонические и апокрифические. 2011 г.

1

653

Гражевська. Еволюцiя сучасних економiчних систем. Навчальний посiбник. 2011 г.

1

654

Каррер,Анкосс. Евразийская империя. История Российской империи с 1552г. до наших дней. 2010 г.

1

655

Гаврилiв. Евробейбi-Немовлятко. Що варто знати сучасним батькам. 2010 г.

1

656

Носачева Е. А. Европейская теория и практика подготовки профессионального автономного преподавателя иностранных языков: Монография. 2009 г.

1

657

Семенов И. С. Европейские династии: Полный генеалогический справочник. 2010 г.

1

658

Ларионова М. В., ред., Барабанов О. Н. Европейский союз и <Группа восьми>: Совместная ответственность за глобальное общественное благо: Монография. 2011 г.

1

659

Кашкин С. Ю., ред. Европейский Союз: Основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора с комментариями. 2011 г.

1

660

Энтин Л. М., ред. Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека: Учебник для вузов - 3-е изд., пе. 2011 г.

1

661

Малик,Береза,Киричук. Европейська iнтеграцiя. Навчальний посiбник. 2011 г.

1

662

Уоррен. Его лучшая любовница. 2011 г.

1

663

Антонович М. А. Единство физического и нравственного космоса: Избранные философские сочинения. 2011 г.

1

664

Единый таможенный тариф таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации. 2010 г.

1

665

Фоули. Ее тайные фантазии. 2011 г.

1

666

Максимова Ю. Екклесиаст. Песнь Песней Соломона. Притчи Соломоновы. 2011 г.

1

667

Клименко,Пилипенко. Екологiя мiських систем. Пiдручник. 2010 г.

1

668

Акiлiна,Iльiч. Економiка працi та соцiально-трудовi вiдносини. Навчальний посiбник. 2010 г.

1

669

Iляш,Гринкевич. Економiка працi та соцiально-трудовi вiдносини. Навчальний посiбник+ компакт-диск. 2010 г.

1

670

Заставний. Економiчнi райони Украiни. Реалii та перспективи. 2010 г.

1

671

Макароваа. Економiчна iнформатика. Пiдручник. 2011 г.

1

672

Ортинський. Економiчна безпека пiдприемств. Пiдручник. 2011 г.

1

673

Джужа. Економiчна безпека. Навчальний посiбник. 2010 г.

1

674

Чепiнога. Економiчна теорiя. Пiдручник. 2011 г.

1

675

Базилевич. Економiчна теорiя. Полiтекономiя. Практикум. Навчальний посiбник. 2010 г.

1

676

Юрiй. Економiчна теорiя:полiтична економiя. Навчальнi форми контролю та презентацii. Навчальний посiбник. 2010 г.

1

677

Воронко. Економiчний аналiз. Навчальний посiбник. 2011 г.

1

678

Мних. Економiчний аналiз. Пiдручник. 2011 г.

1

679

Кузьмичов. Економетрiя. Моделювання засобами MS Excel. Навчальний посiбник. 2011 г.

1

680

Лагоцький,Здрок. Економетрiя. Пiдручник+компакт-диск. 2010 г.

1

681

Моць. Експериментальна археологiя:завдання,методи,моделювання. Збiрник наукових праць. 2011 г.

1

682

Ярошенко. Електроннi журнали в системi iнформацiйних ресурсiв бiблiотеки. Монографiя. 2010 г.

1

683

Шалева. Електронна комерцiя. Навчальний посiбник. 2011 г.

1

684

Иванцов-Платонов А. М. Ереси и расколы первых трех веков христианства. 2011 г.

1

685

Бродбент. Если в сердце живет любовь. 2011 г.

1

686

Моклиця. Естетика Лесi Украiнки(контекст европейського модернiзму). Монографiя. 2011 г.

1

687

Анучина. Естетика. Навчальний посiбник. 2010 г.

1

688

Мовчан. Естетика. Навчальний посiбник для студентiв ВНЗ,викладачiв,аспiрантiв,науковцiв. 2011 г.

1

689

Газнюк,Могильова. Естетика. Навчальний посiбник для студентiв гуманiтарних спецiальностей. 2011 г.

1

690

Негатин. Есть время жить. 2011 г.

1

691

Коршук. Етнополiтологiя. Навчальний посiбник. 2011 г.

1

692

Савицька,Спiвак. Етнопсихологiя. Посiбник. 2011 г.

1

693

Корж. Етологiя тварин. Навчальний посiбник. 2011 г.

1

694

Лебедева Н. Б., Зырянова Е. Г., Плаксина Н. Ю., Тюкаева Н. И. Жанры естественной письменной речи: Студенческое граффити, маргинальные страницы тетрадей, частная записка. 2011 г.

1

695

Лазутина Г. В., Распопова С. С. Жанры журналистского творчества: Учеб. пособие для вузов. 2011 г.

1

696

Казимов В. В., Коттер И. В., Прокди Р. Г. Железо 2011 г. Путеводитель по компьютерным устройствам и комплектующим. 2011 г.

1

697

Бондаренко В. М. Железобетонные и каменные конструкции: Учебник для вузов: Изд. 6, стер. 2010 г.

1

698

Кузнецов В. С,. Железобетонные конструкции многоэтажных зданий. 2010 г.

1

699

Гарост А. И. Железоуглеродные сплавы: структурообразование и свойства: Монография. 2010 г.

1

700

Толстая Н. Жена. Как быть любимой и единственной. Любовница. Как оставаться желанной и счастливой. 2011 г.

1

701

Хантер. Женитьба порочного герцога. 2011 г.

1

702

Куликова. Жених секонд-хенд. 2011 г.

1

703

Корнеев. Женские болезни:победить навсегда. 2011 г.

1

704

Орлова А., Мовилло В. Женщина в красивом бизнесе: Как организовать и привести к успеху предприятие индустрии красоты. 2011 г.

1

705

Шилова. Женщина для экстремалов, или Кто со мной прогуляться под луной?!. 2011 г.

1

706

Бебель А. Женщина и социализм. Пер. с нем. 2011 г.

1

707

Машкова. Женщина из прошлого. 2011 г.

1

708

Чеботарь,Вульф. Женщины,неподвластные времени. 2011 г.

1

709

Ивик О. Женщины-воины: от амазонок до куноити. (История. География. Этнография). 2011 г.

1

710

Заика Л. М., Бобренев В. А. Жертвы и палачи. По материалам процессов 1919-1953 гг. 2011 г.

1

711

Киселева Е. А. Жестокие игры со ";звездами";. Мифы и правда о ТВ. 2010 г.

1

712

Шалыгин. Жесть. 2011 г.

1

713

Рудницкая Л. Живая вода. Секреты клеточного омоложения и похудения. (Семейный доктор). 2011 г.

1

714

Ашбах Д. Живая и мертвая вода против свободных радикалов и старения. Народная медицина. Нетрадиционные методы. 2011 г.

1

715

Алексеенко В. А. Жизнедеятельность и биосфера: Учеб. пособие для вузов. 2010 г.

1

716

Нартова-Бочавер С. К,. Жизненное пространство семьи. Объединение и разделение. 2011 г.

1

717

Алешковский. Жизнеописание Хорька. 2011 г.

1

718

Дикуль. Жизнь без боли в спине. 2011 г.

1

719

Макферсон К. Б. Жизнь и времена либеральной демократии: Пер. с англ. (Политическая теория). 2011 г.

1

720

Дун Минчжу. Жизнь как игра в шахматы. История создания великого бренда: Пер. с кит. 2011 г.

1

721

Рубштейн Н., Султанова Е., Теске О. Жизнь на 100%. любовь, здоровье, карьера. 2011 г.

1

722

Ермакова О. П. Жизнь российского города в лексике 30-40-х годов ХХ века: Краткий толковый словарь ушедших и уходящих слов и значений. И. 2011 г.

1

723

Мельников В. В. Жизнь. Кино. 2011 г.

1

724

Сыромятникова. Житие мое. 2011 г.

1

725

Кови С. Жить, используя семь навыков: Истории мужества и вдохновения: Пер. с англ. 2011 г.

1

726

Якушев А. В. Журналистика. Конспект лекций: Учеб. пособие для вузов. (Конспект лекций. В помощь студенту). 2011 г.

1

727

Константинов А. Журналистское расследование: Учебник для вузов. 2010 г.

1

728

Савка. Зiрковi iсторii успiху. Вiд зiрок украiнського спорту. 2010 г.

1

729

Данилова. За спиной-двери в ад. 2011 г.

1

730

Нестерова. За стеклом. 2011 г.

1

731

Егоров. Загадка Куликова поля, или Битва,которой не было. 2011 г.

1

732

Садов. Загадка старика Гринвера. 2011 г.

1

733

Райан Д. П. Загадки Библии: Пер. с англ. (Библиотека любознательных). 2011 г.

1

734

Миронов. Загадки Нострадамуса. 2011 г.

1

735

Демин В. Н., Селезнев В. П. Загадки света и гравитации. (Relata Refero). 2010 г.

1

736

Берлянд И. Е. Загадки слова. 2010 г.

1

737

Савчин. Загальна психологiя. Навчальний посiбник. 2011 г.

1

738

Сергеенкова. Загальна психологiя. Навчальний посiбник. 2012 г.

1

739

Товажнянський. Загальна технологiя харчовоi промисловостi у прикладах i задачах. Пiдручник. 2011 г.

1

740

Зеленько. Загальне мовознавство. Навчальний посiбник. 2010 г.

1

741

Каст. Заговор богинь. 2011 г.

1

742

Сергеевич В. И. Задача и метода государственных наук. 2011 г.

1

743

Задача особой государственной важности. Из истории создания ракетно-ядерного оружия и ракетных войск стратегического назн. 2010 г.

1

744

Афанасьев В. Н., Исаев С. И., Кожинов И. А. Задачник по технической термодинамике и теории тепломассообмена: Учебник для ВУЗов: Изд. 2. 2011 г.

1

745

Малышева. Задержи дыхание. 2011 г.

1

746

Зудерман Г. Заклятие Фрау Зорге: Автобиографический роман: Пер. с нем. 2011 г.

1

747

Клим. Закон для братвы. Волчья кровь. 2011 г.

1

748

Питерский. Закон для братвы. Воровская война. 2011 г.

1

749

Жиган. Закон для братвы. Кровавая зона. 2011 г.

1

750

Субочев В. В., авт., Малько А. В., ред. Законные интересы: Монография. 2011 г.

1

751

Томсинов В. А., сост. Законодательство императора Александра I. 1801-1811 годы. 2011 г.

1

752

Томсинов В. А., сост. Законодательство императора Александра I. 1812-1825 годы. 2011 г.

1

753

Томсинов В. А., сост. Законодательство императора Петра III. 1761-1762 годы. Законодательство императрицы Екатерины II: 1762-1782 годы. 2011 г.

1

754

Томсинов В. А., сост. Законодательство императрицы Екатерины II: 1783-1796 годы. 2011 г.

1

755

Барчук И. Д. Законы здоровья: Знать, чтобы жить. 2011 г.

1

756

Эванс Дж. А., ред. Замороженные пищевые продукты: Научные основы и технология: Пер. с англ. 2010 г.

1

757

Зудов Ю. В., Коновалов А. В. Запад и западное христианство на рубеже тысячелетий: Монография. 2011 г.

1

758

Каннингем У. Западная цивилизация с экономической точки зрения: Древний мир. Пер. с англ. 2011 г.

1

759

Каннингем У. Западная цивилизация с экономической точки зрения: Средние века и Новое время. Пер. с англ. 2011 г.

1

760

Коротюк. Заповiти:роз'яснення,зразки нотарiальних документiв,судова практика. 2010 г.

1

761

Дуглас К. Запрещенная история (Историческая библиотека). 2010 г.

1

762

Алташина В. Д., Лукьянец И. В., Полубояринова Л. Н., Чамеев А. А. Зарубежная литература и культура эпохи Просвещения: Учебник для вузов. (Высшее профессиональное образование). 2010 г.

1

763

Галустова О. В. Зарубежная литература. Конспект лекций: Учеб. пособие для вузов. (Конспект лекций. В помощь студенту). 2011 г.

1

764

Келин К., ред. Зарубежная недвижимость: Купля-продажа, аренда, передача по наследству и другие аспекты владения: Пер. с нем. 2011 г.

1

765

Касслер. Затерянный город. 2011 г.

1

766

Козырев Ю. Г. Захватные устройства и инструменты промышленных роботов. Учебное пособие для ВУЗов. 2011 г.

1

767

Гантенбайн М., Мата М., ред. Защита активов и страхование: Что предлагает Швейцария: Пер. с англ. 2011 г.

1

768

Сергеева Ю. С. Защита информации. Конспект лекций: Учеб. пособие для вузов. (Конспект лекций. В помощь студенту). 2011 г.

1

769

Ветошкин А. Г. Защита окружающей среды от энергетических воздействий. Учеб. пособие для вузов. 2010 г.

1

770

Попов В. В. Защита прав субъектов налоговых правоотношений: Вопросы теории и практики: Монография. 2011 г.

1

771

Шкаликов В. А. Защита растений от болезней: Учебник для вузов. Изд. 3, перераб. и доп. 2010 г.

1

772

Долгова М. В. Защита товарных знаков таможенными органами. 2009 г.

1

773

Годскин Т. Защита труда против притязаний капитала. Популярная политическая экономия. Пер. с англ. 2011 г.

1

774

Бегунова. Звенья разорванной цепи. 2011 г.

1

775

Темнов Е. И. Звучащая юриспруденция. Монография. 2010 г.

1

776

Крулев К. Здоровье без таблеток. Натуральные заменители химических лекарств. (Семейный доктор). 2011 г.

1

777

Рзянкина М. Ф. Здоровье детей в образовательных учреждениях: Справочно-методическое пособие. 2011 г.

1

778

Болотов Б. В. Здоровье человека в нездоровом мире. Изд. 2. (Жизнь по Болотову). 2011 г.

1

779

Харитонова Л. А. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе. 2011 г.

1

780

Одувалова. Зеленоглазая авантюристка. 2011 г.

1

781

Бутенко В. Зелень для жизни. Реальная история оздоровления. Изд. 3. (Без таблеток. ru). 2011 г.

1

782

Мiрошниченко. Земельне право Украiни. Пiдручник. 2011 г.

1

783

Петрова Н. Н. Землеведение: учеб. пособие для вузов. 2011 г.

1

784

Петрова Н. Н., Соловьева Ю. А., Лихолат Т. В. Землеведение: Учебное пособие. (Профессиональное образование). 2011 г.

1

785

Маршалл. Земля будет вам прахом. 2011 г.

1

786

Таничева. Злая кровь. 2011 г.

1

787

Степанов. Змеиный король. 2011 г.

1

788

Хван. Знак сокола. 2011 г.

1

789

Афанасьев А., Кудряшов В., Штейнбах В. Знаки олимпийских команд России, СССР, России: Справочник-определитель. 2010 г.

1

790

Дертинг. Зов смерти. 2011 г.

1

791

Чекаленко. Зовнiшня полiтика Украiни(вiд давнiх часiв до наших днiв). Пiдручник. 2011 г.

1

792

Кучик,Заяць. Зовнiшня полiтика Украiни. Навчальний посiбник. 2010 г.

1

793

Бабкин. Золотая трясина. 2011 г.

1

794

Куряев А., ред. Золотой стандарт: Теория, история, политика: Пер. с англ. 2011 г.

1

795

Гришина С. Золотые рецепты гирудотерапии. Как в домашних условиях лечиться медицинскими пиявками. 2011 г.

1

796

Буруковский Р. Н. Зоология беспозвоночных: Учеб. пособие для вузов. 2010 г.

1

797

Мирошниченко И. В. Зоопсихология. Конспект лекций: Учеб. пособие для вузов. (Конспект лекций. В помощь студенту). 2011 г.

1

798

Коротюк. Зразки нотарiальних документiв. Навчально-практичний посiбник. 2011 г.

1

799

Гранин. Зубр. Любимая проза. Сделано в СССР. 2011 г.

1

800

Артемьева. И в сотый раз я поднимусь. 2011 г.

1

801

Нечаев С. Ю. Иван Грозный. Жены и наложницы ";Синей Бороды";. (Кумиры. История Великой Любви). 2011 г.

1

802

Коэн М. Игры для разума и памяти. Тренажер на каждый день: Пер. с англ. (Сам себе психолог). 2011 г.

1

803

Орам Э., Уилсон Г. Идеальный код. Как научиться видеть красоту в программировании: Пер. с англ. (Бестселлеры O`Reilly). 2011 г.

1

804

Причко. Идеальный макияж. Искусство удивлять. 2011 г.

1

805

Иванов. Идеальный поиск в Интернете глазами пользователя. 2011 г.

1

806

Габриэлл. Идеальный скандал. 2011 г.

1

807

Гладких В. В. Идеи и решения фундаментальных проблем науки и техники. 2011 г.

1

808

Коснырева Л. М. Идентификационная и товарная экспертиза продуктов белкового питания и пищевых жиров: Учебник для вузов. (Высшее образова. 2010 г.

1

809

Дзахмишева И. Ш. Идентификация и фальсификация непродовольственных товаров: Учеб. пособие для вузов. Изд. 2, доп. и перераб. 2011 г.

1

810

Сирота Н. М. Идеология и политика: Учеб. пособие для вузов. 2011 г.

1

811

Маньковская З. В. Идиомы и фразовые глаголы в деловом общении (английский язык): Учеб. пособие для вузов. (Высшее образование). (ГРИФ). 2011 г.

1

812

Аксаков К. С. Из истории русской литературы и русского языка: Ты каких родов, да каких городов?. 2011 г.

1

813

Ситель А. Б. Избавься от боли. Боль в области сердца. 2011 г.

1

814

Ситель А. Б. Избавься от боли. Боль в позвоночнике. 2011 г.

1

815

Ситель А. Б. Избавься от боли. Боль в руках и ногах. 2011 г.

1

816

Ситель А. Б. Избавься от боли. Головная боль. 2011 г.

1

817

Гринберг Р. С., ред. Избранные статьи 2005-2009 г. г. 2010 г.

1

818

Ткачевский Ю. М., Пашковская А. В., сост. Избранные труды. 2010 г.

1

819

Божьев В. П. Избранные труды. (Антология юридической мысли). 2010 г.

1

820

Миначев Х. М. Избранные труды: Гетерогенный катализ. Нефтехимия. Каталитический органический синтез. 2011 г.

1

821

Гаврюсев В. Г. Измерение и свойства пространства-времени. 2011 г.

1

822

Бурыгин С. М., Непомнящий Н. Н. Израиль: Путешествие за впечатлениями и здоровьем. (Исторический путеводитель). 2011 г.

1

823

Лутц М. Изучаем Python: Изд. 4: Пер. с англ. 2011 г.

1

824

Федотов Г. А., Поспелов П. И. Изыскания и проектирование автомобильных дорог. Учебник для вузов. В 2-х кн. Кн. 2. 2010 г.

1

825

Резник А., Израйловиц Р. Иммигранты и наркотики (демографический, статистический и культурологический анализ). 2011 г.

1

826

Мартин. Империя ";положительной деятельности";. Нации и национализм в СССР,1923-1939. 2011 г.

1

827

Василишин Р. Н. Империя. 2011 г.

1

828

Свечинская Я. Э. Имперская идеология в российской государственно-правовой мысли: Монография. (Теория и история государства и права). 2011 г.

1

829

Балдин К. В., Передеряев И. И., Голов Р. С. Инвестиции в инновации: Учеб. пособие для вузов. Изд. 2. 2011 г.

1

830

Дамодаран А. Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых активов: Изд. 6: Пер. с англ. 2010 г.

1

831

Чошанов М. А. Инженерия обучающих технологий. 2010 г.

1

832

Королев Ю. И., Устюжанина С. Ю. Инженерная графика: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения. 2011 г.

1

833

Чекмарев А. А. Инженерная графика: Учебник для немашиностроительных вузов. Изд. 11. 2010 г.

1

834

Болдин А. Н., Яковлев А. И. Инженерная экология литейного производства: Учеб. пособие для вузов. (Для вузов). 2010 г.

1

835

Макаров Е. Инженерные расчеты в Mathcad 15. Учебный курс. 2011 г.

1

836

Кокурин Д. И., Волков В. С., Сафиуллина Е. И., Назин К. Н. Инновационная экономика (управленческий и маркетинговый аспекты): Монография. 2011 г.

1

837

Чижова Л. С., ред., Садовая Е. С., Кузьмин В. В. Инновационная экономика: Занятость, трудовая мотивация, эффективность труда: Монография. 2011 г.

1

838

Делия В. П. Инновационное мышление в XXI веке. 2011 г.

1

839

Минаев Э. С. Инновационный менеджмент. 2009 г.

1

840

Кожухар В. М. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие для вузов. 2011 г.

1

841

Махров. Инопланетное вторжение:Битва за Россию. 2011 г.

1

842

Ивасенко А. Г., Никонова Я. Иностранные инвестиции: Учеб. пособие для вузов. Изд. 2, стер. 2011 г.

1

843

Мамаева Л. Н. Институциональная экономика: Курс лекций: Учеб. пособие для вузов. 2011 г.

1

844

Аузан А. А., ред. Институциональная экономика: Новая иституциональная экономическая теория: Учебник для вузов: Изд. 2. (Учебники экономичес. 2011 г.

1

845

Олейник А. Н. Институциональная экономика: Учеб. пособие для вузов. 2011 г.

1

846

Григорьев С. Н., Боровский Г. В., Андреев В. Н. Инструмент для высокопроизводительного и экологически чистого резания. (Б-ка инструментальщика). 2010 г.

1

847

Шарков Ф. И. Интегрированные коммуникации: Правовое регулирование в рекламе, связях с общественностью и журналистике: Учеб. пособие д. 2011 г.

1

848

Онуприенко С. П. Интеллект. Темперамент. Как организовать свою жизнь. 2011 г.

1

849

Лайчук О. В. Интеллектуально-информационный потенциал. Вопросы теории и практики. Монография. 2009 г.

1

850

Обозов Н. Н. Интенсивная подготовка менеджера. 2011 г.

1

851

Кодола Н. В. Интервью: Методика обучения. Практические советы: Учеб. пособие для вузов. Изд. 2, испр, перераб. и доп. 2011 г.

1

852

Протасова Е. Ю., Родина Н. М. Интеркультурная педагогика младшего возраста: Учебник для вузов, педагогов, школьных психологов. 2011 г.

1

853

Жвалевский А. В., Кондратьев Г. Г. Интернет без напряга. Изд. 2. (Без напряга). 2011 г.

1

854

Курчатов А. Интернет для экономии, комфорта и досуга. (Компьютер для пенсионеров). 2011 г.

1

855

Костина А. В. Интернет-сообщества: что обсуждается в Интернете?: От думеров --- до фурри. От игнора --- до троллинга. 2011 г.

1

856

Овчинский В. С., сост. Интерпол против терроризма: Сборник международных документов. 2010 г.

1

857

Чулков В. А. Интерполирующие устройства синхронизации и преобразователи информатизации. 2010 г.

1

858

Кузьмина Н. А. Интертекст: тема с вариациями: Феномены языка и культуры в интертекстуальной интерпретации. 2011 г.

1

859

Иопа Н. И. Информатика для технических специальностей: Учеб. пособие для вузов. 2011 г.

1

860

Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы: Учебник для вузов и ссузов. (Профессиональное образ. 2011 г.

1

861

Шаньгин В. Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей. Учебное пособие для вузов. 2011 г.

1

862

Семененко В. А. Информационная безопасность. Учеб. пособие для вузов. 2011 г.

1

863

Ткаченко С. В. Информационная война против России. 2011 г.

1

864

Информационная эпоха:вызовы человечеству. 2010 г.

1

865

Горбенко А. О. Информационные системы в экономике. Учеб. пособие для вузов. 2010 г.

1

866

Голицына О. Л., Максимов Н. В., Попов И. И. Информационные системы: Учеб. пособие для вузов. (Высшее образование). 2011 г.

1

867

Черкасова Е. А., Кийкова Е. В. Информационные технологии в банковском деле: Учеб. пособие для вузов. (Высшее профессиональное образование). 2011 г.

1

868

Гаврилов Л. П. Информационные технологии в коммерции: Учеб. пособие для вузов (+CD). (Высшее образование). 2011 г.

1

869

Федотова Е. Л., Федотов А. А. Информационные технологии в науке и образовании: Учеб. пособие для вузов. (Высшее образование) (ГРИФ). 2011 г.

1

870

Маматов Б. А. Информационные технологии в системе формирования профессиональной компетентности педагогов начального обучения: Монограф. 2010 г.

1

871

Гасумова С. Е. Информационные технологии в социальной сфере: Учеб. пособие для вузов. 2011 г.

1

872

Артамошина М. Н. Информационные технологии в швейном производстве: Учебник для ссузов. 2010 г.

1

873

Кузнецов П. У., ред. Информационные технологии в юридической деятельности: Учебник для бакалавров. 2011 г.

1

874

Чудновский А. Д. Информационные технологии управления в туризме. 2011 г.

1

875

Венделева М. А., Вертакова Ю. В. Информационные технологии управления: Учеб. пособие для бакалавров. 2011 г.

1

876

Исаев Г. Н. Информационные технологии: Учеб. пособие для вузов. (Высшее техническое образование). 2012 г.

1

877

Синаторов С. В. Информационные технологии: Учеб. пособие для средних специальных учебных заведений. 2011 г.

1

878

Русакова Е. В. Информационный потенциал промышленных предприятий: экономическая категория, оценка эффективности, резервы повышения. Мон. 2009 г.

1

879

Цвалина К., Абрамс Б. Инфраструктура программных проектов: Соглашения, идиомы и шаблоны для многократно используемых библиотек . NET (+CD). Изд. 2011 г.

1

880

Гореславская Н. Иосиф Сталин: отец народов и его дети. 2011 г.

1

881

Гюйо Ж. М. Иррелигиозность будущего. Пер. с фр. 2011 г.

1

882

Элбом М. Искорка надежды. Роман. 2011 г.

1

883

Потопахин В. В. Искусство алгоримизации. (+CD). 2011 г.

1

884

Потопахин В. В. Искусство алгоримизации. (CD). 2011 г.

1

885

Сенкевич Г. Е. Искусство восстановления данных. 2011 г.

1

886

Максимова О. В. Искусство драйвинга. 2010 г.

1

887

Белкин С. Н. Искусство жить, или Как быть счастливым, несмотря ни на что. (Психологические этюды). 2011 г.

1

888

Туп Д. Искусство звука, или Навязчивая погода. От западной классики до индонезийских ритмов, от джаза до техно: Пер. с англ. 2010 г.

1

889

Свешников А. В. Искусство как потребность: Анализ проблемы с точки зрения концепции Целостности. 2011 г.

1

890

Фексеус Х. Искусство манипуляции. Как покорить и заполучить любого. Революционная методика соблазнения: Пер. со швед. (Проект ";Фекс. 2010 г.

1

891

Муромцева А. В. Искусство презентации: Основные правила и практические рекомендации. 2011 г.

1

892

Шейнов В. П. Искусство продажи товаров и услуг. (Психологический бестселлер). 2011 г.

1

893

Мэй Р. Искусство психологического консультирования. Как давать и обретать душевное здоровье. 2010 г.

1

894

Рид С. Ф., Рид Лажу А. Искусство слияний и поглощений: Пер. с англ. Изд. 5. 2011 г.

1

895

Далай-Лама. Искусство стать счастливым: Пер. с англ. 2011 г.

1

896

Березкин В. И. Искусство сценографии мирового театра: От истоков до середины XX века. 2011 г.

1

897

Шейнов В. П. Искусство убеждать. (Психологический бестселлер). 2010 г.

1

898

Логинова Е. Ю., Прянина О. Д. Искусство управления в малом бизнесе: Учебно-практическое пособие для вузов. 2011 г.

1

899

Хазова О. Искусство юридического письма. 2011 г.

1

900

Муштук О. З. Искушение бизнесом. Гримасы российского предпринимательства: Изд. 2, перер. и доп. 2011 г.

1

901

Джордан. Искушение любовью. 2011 г.

1

902

Боссиди Л. Исполнение. Система достижения целей: Пер. с англ. 2011 г.

1

903

Быкова О. Н. Использование механизма стратегического управления для решения задач развития регионов: Монография. 2009 г.

1

904

Гриллманн В., Сэйдлер С. Испытания пластмасс: Пер. с англ. 2010 г.

1

905

Тойнби А. Дж. Исследование истории: Пер. с англ. 2010 г.

1

906

Баркалов С. А. Исследование систем организационного управления на основе имитационных моделей. Монография. 2009 г.

1

907

Жуков Б. М., Ткачева Е. Н. Исследование систем управления: Учебник для вузов. 2011 г.

1

908

Тавокин Е. П. Исследование социально-экономических и политических процессов: Учеб. пособие для вузов. (Высшее образование). 2011 г.

1

909

Трубецкой С. Н. Исследования в области античной философии и религии. 2011 г.

1

910

Срезневский И. И. Исследования о языческом богослужении древних славян. 2011 г.

1

911

Томаселло М. Истоки человеческого общения: Пер. с англ. 2011 г.

1

912

Янков В. А. Истолкование ранней греческой философии. 2011 г.

1

913

Кисин С. Истории жизни и любви великих женщин. 2011 г.

1

914

Ришар-Фавр Э. // Richard-Favre H. Истории ни о чем: Билингва французско-русский // Nouvelles de rien: Bilingue franзais-russe. 2011 г.

1

915

Барсов Н. П. Историко-географический словарь Русской земли: IX--XIV вв. 2011 г.

1

916

Кареев Н. И. Историология: Теория исторического процесса. 2011 г.

1

917

Репина Л. П. Историческая наука сегодня: Теории, методы, перспективы. 2011 г.

1

918

Мелетинский Е. М., Неклюдов С. Ю., Новик Е. С. Историческая поэтика фольклора: От архаики к классике. (Традиция - текст - фольклор. Типология и семиотика). 2010 г.

1

919

Эрнандэс-Хименес Е. Н., Логинов В. А. Исторические очерки о медицинском образовании. 2-е изд., испр. и доп. 2011 г.

1

920

Кузнецова Т., Уткин А. История американской культуры: Учебник для вузов. 2010 г.

1

921

Дагаев Н. К. История ветхозаветного канона. 2011 г.

1

922

Беляев И. Д. История военного дела от воцарения Романовых до Петра Великого. 2011 г.

1

923

Рубаник В. Е. История государства и права зарубежных стран: Учебник для бакалавров. Стандарт третьего поколения. (Учебник для вузов). 2011 г.

1

924

Синдеев А. А. История западноевропейской интеграции: Начало (1947-1957 годы). 2011 г.

1

925

Луначарский А. В. История западноевропейской литературы в ее важнейших моментах: Курс лекций. 2011 г.

1

926

Федотов О. И. История западноеропейской литературы средних веков: Идеограммы, схемы, графики: Учебник-хрестоматия. Изд. 5. 2011 г.

1

927

Желтов В. В. История западной социологии: этапы, идеи, школы. 2010 г.

1

928

Прутцков Г. В. История зарубежной журналистики 1929-2011: Учебно-методический комплект (учеб. пособие, хрестоматия). 2011 г.

1

929

Жук М. И. История зарубежной литературы конца XIX - начала XX века: Учеб. пособие для вузов. 2011 г.

1

930

Гюйо Ж. М. История и критика современных английских учений о нравственности. Пер. с фр. 2011 г.

1

931

Князев Н. А. История и методология науки и техники: Учебное пособие для вузов. 2010 г.

1

932

Басовский Л. Е. История и методология экономической науки: Уч. пос. для вузов. 2011 г.

1

933

Герасимов Б. И., Сизикин А. Ю., Дробышева В. В., Нижегородов Е. История и философия качества учета и финансово-кредитной деятельности: Учеб. пособие для вузов. (Профессиональное образо. 2011 г.

1

934

Крянев Ю. В., Моторина Л. Е., ред., Бельская Е. Ю. История и философия науки (Философия науки): Учеб. пособие для вузов: Изд. 2. 2011 г.

1

935

Степин В. С. История и философия науки: Учебник для вузов. 2011 г.

1

936

Бартенев С. А. История и философия экономической науки: Пособие к кандидатскому экзамену: Учеб. пособие для вузов. 2011 г.

1

937

Зограф И. Т. История изолирующего языка с иероглифической письменностью: Методы изучения. 2011 г.

1

938

Паль Л. фон. История Империии монголов. 2010 г.

1

939

Ревалд Дж. История импрессионизма: Пер. с англ. (ИСКУССТВО). 2011 г.

1

940

Кей Д. История Индии: Пер. с англ. 2011 г.

1

941

Садохин А. П., Грушевицкая Т. История мировой культуры: Учеб. пособие для вузов. (Cogito ergo sum). 2010 г.

1

942

Морозова О. М. История мировой литературы и искусства: 100 экзаменационных ответов: Учеб. пособие для вузов. (Экспресс-справочник для с. 2011 г.

1

943

Лактионов А. История монголов. 2010 г.

1

944

Аверьянов К. А. История московских районов. 2010 г.

1

945

У Ген-Ир. История музыки Восточной Азии (Китай, Корея, Япония): Учеб. пособие для вузов. 2011 г.

1

946

Бонфельд М. Ш. История музыкознания: Учеб. пособие для вузов. (Учебное пособие для ВУЗов). 2011 г.

1

947

Голядкин Н. А. История отечественного и зарубежного телевидения: Учеб. пособие для вузов. Изд. 2, перераб. и доп. 2011 г.

1

948

Джуринский А. Н. История педагогики и образования: Учебник для вузов. 2010 г.

1

949

Капранова В. А. История педагогики: Учеб. пособие для вузов. (Высшее образование). 2011 г.

1

950

Людтке. История повседневности в Германии:новые подходы к изучению труда,войны и власти. 2010 г.

1

951

Ноздрина А. П. История политической мысли. Хрестоматия. Учебное пособие для вузов. 2009 г.

1

952

Богданов Е. А. История приручения домашних животных: Общий очерк. Происхождение домашней собаки, кошки, лошади и др. 2011 г.

1

953

Канищев В. В., Кончаков Р. Б., ред. История провинциальной культуры: Современные технологии в историко-культурных исследованиях. Сб. научных статей. 2009 г.

1

954

Шабельников В. К. История психологии. Психология души: Учебник для вузов. 2011 г.

1

955

Батыршина А. Р. История психологии: Учеб. пособие для вузов. 2011 г.

1

956

Ерина Е. Б. История религий: Учеб. пособие для вузов. 2011 г.

1

957

Сахаров А. Н., ред. История России с древнейших времен до начала ХХI века. 2010 г.

1

958

Иванов А. А. История российского туризма (IX-XX вв. ): Учеб. пособие для вузов. 2011 г.

1

959

Недзвецкий В. А. История русского романа XIX века: некласические формы: Курс лекции. (серия Университетские курсы лекций). 2011 г.

1

960

Бузни Е. История связей с общественностью: Учебное пособие для вузов. 2011 г.

1

961

Ивик О. История сексуальных запретов и предписаний. (История. География. Этнография). 2011 г.

1

962

Табарин И. В. История славянского нашествия. Документальное расследование. Ч. 1. 2011 г.

1

963

Кравченко А. И. История социально-экономической мысли в России: Монография. 2010 г.

1

964

Евдокимова А. А. История стран Востока в Новое время: Учеб. пособие для вузов. (Высшее образование). 2011 г.

1

965

Зарецкий Ю. П., сост. История субъективности: Древняя Русь (Приложение к журналу ";Средние века";). (Технологии истории). 2011 г.

1

966

Роджерс Дж. История труда и заработной платы в Англии с XIII по XIX век. Пер. с англ. 2011 г.

1

967

Ефименко А. Я. История Украины и ее народа. 2011 г.

1

968

Маршев В. И. История управленческой мысли: Учебник для вузов. (Учебники экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова). 2011 г.

1

969

Чанышев А. Н. История философии Древнего Мира: Учебник для вузов. 2010 г.

1

970

Габдреева Н. В. История французской лексики в русских разновременных переводах. 2011 г.

1

971

Круликевич Т. История холодного оружия: Корды, кинжалы, ножи, штыки. 2010 г.

1

972

Уэллс Г. История цивилизации: Пер. с англ. (Книга на все времена). 2011 г.

1

973

Дройзен И. Г. История эллинизма. История Александра Великого: Пер. с нем. 2011 г.

1

974

Дройзен И. Г. История эллинизма. История диадохов: Пер. с нем. 2011 г.

1

975

Дройзен И. Г. История эллинизма. История эпигонов: Пер. с нем. 2011 г.

1

976

Иодль Ф. История этики в новой философии: Кант и этика в девятнадцатом столетии. Пер. с нем. 2011 г.

1

977

Иодль Ф. История этики в новой философии: От Античности до конца восемнадцатого столетия. Пер. с нем. 2011 г.

1

978

Дейноров Э. История Японии. (Историческая библиотека). 2011 г.

1

979

Милютин В. С. Источники питания и оборудование для электрической сварки плавлением: Учебник для ссузов. 2010 г.

1

980

Симиненко А. Н., Пестерева Ю. С. Истязание: уголовно-правовые и криминологические аспекты: Монография. 2011 г.

1

981

Савваитский М. И. Исход израильтян из Египта. 2011 г.

1

982

Быченков Ю. В., Чижонков Е. В. Итерационные методы решения седловых задач. 2010 г.

1

983

Грубар С. Иуда: предатель или жертва? (Историческая библиотека). 2011 г.

1

984

Красносельцев Н. Ф. К истории православного богослужения: По поводу некоторых церковных служб и обрядов, ныне не употребляющихся. 2011 г.

1

985

Ферворн М. К психологии первобытного искусства. Пер. с нем. 2011 г.

1

986

Солнцева. К чему снится кровь. 2011 г.

1

987

Шейко Н. И. Кавказские Минеральные Воды. Путешествие за здоровьем (Исторический путеводитель). 2011 г.

1

988

Коростелев С. П. Кадастровая оценка недвижимости: Учеб. пособие для вузов. 2010 г.

1

989

Соломанидина Т,О. Кадровая безопасность компании: пособие для вузов и специалистов. 2011 г.

1

990

Семенихин В. В. Кадровый вопрос: Обучение и повышение квалификации персонала. 2011 г.

1

991

Липень Л. И., авт-сост. Кадры в образовании: Образцы должностных инструкций. Квалификационные характеристики. Изд. 3, перераб. и доп. 2010 г.

1

992

Райнерт Э. С. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными: Пер. с англ. (Экономическая теория). 2011 г.

1

993

Филлипс. Как в первый раз. 2011 г.

1

994

Назаров О. Как воруют в ресторане. 100 способов обмануть владельца. 2010 г.

1

995

Штейнберг П. Н. Как вырастить отличный урожай овощей и бахчевых. Рецепты, проверенные временем. 2011 г.

1

996

Фокс Дж. Дж. Как делать большие деньги в малом бизнесе: Пер. с англ. 2011 г.

1

997

Николаева Е. Как и почему лгут дети? Психология детской лжи. 2011 г.

1

998

Элдер А. Как играть и выигрывать на бирже: Психология. Технический анализ. Контроль над капиталом: Пер. с англ. 2011 г.

1

999

Шейнов В. П. Как найти недостающее время и новые идеи. (Психологический бестселлер). 2010 г.

1

1000

Федин С. Н., Федина О. В. Как научить ребенка читать: Пособие для родителей. (Завтра в школу). 2010 г.

1

1001

Володин В. Я. Как отремонтировать сварочные аппараты своими руками. (Домашний мастер). 2011 г.

1

1002

Ильюхов. Как платили большевикам. Политика советской власти в сфере оплаты труда в 1917-1941 гг. 2010 г.

1

1003

Маккей М., Дэвис М., Фэннинг П. Как победить стресс и депрессию: Пер. с англ. 2011 г.

1

1004

Бабаев Б. Д. Как подготовить и успешно защитить диссертацию по экономическим наукам: Научно-методическое пособие. 2011 г.

1

1005

Иванова О. Л., Васильева И. И. Как понять детский рисунок и развить творческие способности ребенка. 2011 г.

1

1006

Паничкина Г. Г., Носова Н. С. Как провести успешную рекламную кампанию. 2011 г.

1

1007

Камаровская Е. Как сделать из обычного мужа образцового отца. 2011 г.

1

1008

Фокс Дж. Как стать сильным конкурентом: Тактики достижения рыночного преимущества: Пер. с англ. 2011 г.

1

1009

Шейнов В. П. Как управлять собой. (Психологический бестселлер). 2011 г.

1

1010

Шекшня С. Как эффективно управлять свободными людьми: Коучинг. 2011 г.

1

1011

Бегбедер. Каникулы в коме. 2011 г.

1

1012

Куликова. Каникулы для взрослых. 2011 г.

1

1013

Соротокина. Канцлер. 2011 г.

1

1014

Рэнд А. Капитализм: Незнакомый идеал: Пер. с англ. 2011 г.

1

1015

Барунков А. Ф. Карманная энциклдопедия делового человека. 2011 г.

1

1016

Дейч. Карта монаха. 2011 г.

1

1017

Кальдерон. Карта Творца. 2011 г.

1

1018

Бычкова Е. Р. Картина своими руками для домашнего интерьера. Оригинальные решения. (Поделки своими руками). 2011 г.

1

1019

Давыдов В. П. Картография: Учебник для вузов. 2010 г.

1

1020

Панас. Картування грунтiв. Навчальний посiбник. Польовий практикум. 2011 г.

1

1021

Алпатов В. М. Категории вежливости в современном японском языке: пособие для вузов и специалистов. 2011 г.

1

1022

Ловкис З. В. Качество и безопасность пищевых продуктов: учеб. пособие для студентов высших учебных заведений. 2010 г.

1

1023

Гаухман Л. Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. Изд. 4, перер. и доп. 2010 г.

1

1024

Журавлев А. И. Квантовая биофизика животных и человека. Учеб. пособие для вузов. 2011 г.

1

1025

Киселев Г. Л. Квантовая и оптическая электроника. Учебное пособие, 2-е изд. испр. и перераб. 2011 г.

1

1026

Букина С., Букин М. Квиллинг: Волшебство бумажных завитков: Изд. 2. (Город мастеров). 2011 г.

1

1027

Бир С. Кибернетика и менеджмент. Пер. с англ. 2011 г.

1

1028

Гуревич Ю. Я. Кинематический и силовой анализ механизмов: Учебное пособие для вузов. 2010 г.

1

1029

Зоркая Н. М. Кино. Театр. Литература. Опыт системного анализа. (Символы времени). 2010 г.

1

1030

Трусь А. А. Кинотренинг: Техники и методы видеообщения. 2011 г.

1

1031

Манкелль. Китаец. 2011 г.

1

1032

Леффман Д. Китай: Путеводитель: Пер. с англ. (Rough Guides). 2010 г.

1

1033

Головченко. Китай:Краiнознавчий портрет. 2010 г.

1

1034

Ивахин А. Е., Прыгунов П. Я. Китай:основы китайской философии и психологии при принятии оперативных решений по вопросам внутренней и внешней политики. 2011 г.

1

1035

Уильямс. Китайская культура. Мифы,герои,символы. 2011 г.

1

1036

Луба Е. С. Китайская омолаживающая и оздоровительная система Ху Чун Гонг: Тайна вечной молодости китайских императоров. 2011 г.

1

1037

Меерович. Кладбище соцгородов:градостроительная политика в СССР 1928-1932 гг. 2011 г.

1

1038

Кривоченко. Класiфiкацiя злочинiв за ступенем тяжкостi у Кримiнальному кодексi Украiни. Монографiя. 2010 г.

1

1039

Кирюшин В. И. Классификация почв и агроэкологическая классификация земель. Учебн. пособие для вузов. 2011 г.

1

1040

Флетчер Д. Клеопатра Великая. 2011 г.

1

1041

Льюин Б., ред. Клетки. 2011 г.

1

1042

Калюжный И. И., Баринов Н. Д., Щербаков Г. Г. Клиническая гастроэнтерология животных: Учеб. пособие для вузов. 2010 г.

1

1043

Сидоров П. И., Парняков А. В. Клиническая психология: Учебник для мед. вузов. Изд. 3, испр. и доп. 2010 г.

1

1044

Шервуд Б. Клуб выжившых: Секреты и знания, которые могут спасти вашу жизнь. (Справочник). 2011 г.

1

1045

Ролдугина. Ключ от всех дверей. 2011 г.

1

1046

Абрамович М. Ключ по-еврейски. 2011 г.

1

1047

Шишмарев В. Ф. Книга для чтения по истории французского языка: IX--XV вв. 2011 г.

1

1048

Коннолли. Книга потерянных вещей. 2011 г.

1

1049

Блаво. Книга,защищающая от порчи и сглаза. 2011 г.

1

1050

Малхотра Д. Когда ваш партнер лжет, а когда говорит правду: Исскуство вести важнейшие переговоры: Пер. с англ. 2011 г.

1

1051

Ягер Дж. Когда дружба причиняет боль: Как поступать с друзьями, которые предают, бросают или ранят вас: Пер. с англ. (Психология. 2011 г.

1

1052

Мирошниченко А. Когда умрут газеты. 2011 г.

1

1053

Дубровский Ю. А. Когниолингвистический аспект оценочности в спонтанном дискусе. Монография. 2009 г.

1

1054

Едиханова Ю. М. Когнитивные и аффективные аспекты развития личности в онтогенезе. Коллективная монография. 2009 г.

1

1055

Александров С. Н., Косова И. Козы. Разведение, содержание, уход. (Подворье). 2011 г.

1

1056

Белянин. Колдун на завтрак. 2011 г.

1

1057

Любомира Княжич. Колесо Сансари. 2010 г.

1

1058

Кузнецова Л. М., Черкасова Г. П. Количественно-качественный учет зерна и зернопродуктов. Производственно-практическое пособие. 2011 г.

1

1059

Малинкин А. Н. Коллекционер. Опыт исследования по социологии культуры. (Исследования культуры). 2011 г.

1

1060

Крупчан. Коментар законодавства про Свiтову органiзацiю торгiвлi. 2011 г.

1

1061

Лавриненко. Коментар медичного законодавства Украiни. Станом на 01. 03. 2011р. 2011 г.

1

1062

Курило. Комерцiйне право. Навчальний посiбник. 2010 г.

1

1063

Захватаев В. Н. Коммерческий кодекс Франции (Регламентарная часть): Пер. с фр. 2010 г.

1

1064

Соломатина. Коммуна,студенческий роман. 2011 г.

1

1065

Шарков Ф. И. Коммуникология: коммуникационный консалтинг: Учеб. пособие для вузов. 2011 г.

1

1066

Муни. Комната мертвых. 2011 г.

1

1067

Шайтанов И. О. Компаративистика и/или поэтика. Английские сюжеты глазами истрической поэтики. 2010 г.

1

1068

Щесняк Е. Л., Плющиков В. Г., Побыванец В. С., ред. Комплексная безопасность высшего учебного заведения: Учеб. пособие. 2011 г.

1

1069

Жигарева Н. П. Комплексная реабилитация инвалидов в учреждениях социальной защиты: Учебно-практическое пособие. 2011 г.

1

1070

Гуц А. К. Комплексный анализ и кибернетика. Изд. 2, испр. 2010 г.

1

1071

Ендовицкий Д. А., Беленова Н. Н. Комплексный экономический анализ деятельности управленческого персонала. 2011 г.

1

1072

Кайда Л. Г. Композиционная поэтика текста: Монография. 2011 г.

1

1073

Русинов М. М. Композиция оптических систем. 2011 г.

1

1074

Жвалевский А.,  Пастернак Е. Компьютер для всей семьи. 2011 г.

1

1075

Поршнев С. В. Компьютерное моделирование физич-их процессов в пакете MATLAB (Вкл. CD). 2011 г.

1

1076

Дайитбегов Д. М. Компьютерные технологии анализа данных в эконометрике. Изд. 2, испр. и доп. (Научная книга). 2011 г.

1

1077

Рашевская М. А. Компьютерные технологии в дизайне среды: Учеб. пособие для вузов. 2011 г.

1

1078

Козловський,Паночишин. Комп'ютерна техника та iнформацiйнi технологii. Навчальний посiбник. 2011 г.

1

1079

Изельт П. Кондиционирование воздуха. Сплит и VRF-мультисплит-системы. 2011 г.

1

1080

Каргалов В. В. Конец ордынского ига. 2011 г.

1

1081

Ахметова М. В. Конец света в одной отдельно взятой стране: Религиозные сообщества постсоветской России и их эсхатологический миф. 2010 г.

1

1082

Арсенов. Конец света глазами науки. 2011 г.

1

1083

Рональд Л. Грэхем, Дональд Э. Кнут, Орен Паташник. Конкретная математика. Математические основы информатики. 2010 г.

1

1084

Анучин А. А., Беленов О. Н. Конкурентоспособность стран и регионов: Учеб. пособие для вузов. 2011 г.

1

1085

Просветов Г. И. Консалтинг: Задачи и решения: Учеб. -практич. пособие для вузов. 2011 г.

1

1086

Витте С. Ю., Афанасьев М. П. Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве: Монография. 2011 г.

1

1087

Патюкова Р. В. Конституирующий статус образа в публичной коммуникации: Монография. 2009 г.

1

1088

Майданник. Конституцiйне право Украiни. Навчальний посiбник. 2011 г.

1

1089

Погорiлко. Конституцiйне право Украiни. Пiдручник. 2011 г.

1

1090

Хабриева Т. Я., ред. Конституции государств Азии: В 3 т. Т. 2: Средняя Азия и Индостан. 2010 г.

1

1091

Хабриева Т. Я., ред. Конституции государств Азии: В 3 т. Т. 3: Дальний Восток. 2010 г.

1

1092

Алексеев А. Конституция, экстерьер, интерьер и поведение собаки. (Верные друзья). 2011 г.

1

1093

Медведева Т. В. Конструирование одежды: технологии проектирования новых моделей одежды. Учебное пособие для вузов. 2010 г.

1

1094

Филимонов. Конструкции из дерева и пластмасс. Учебник для вузов. 2010 г.

1

1095

Крупка. Контроль i перевiрки у сферi господарськоi дiяльностi. НПК закону Украiни. 2011 г.

1

1096

Попаiка. Контроль за додержанням податкового законодавства платникам податкiв-юридичними особами(Бiблiотека платника податкiв). 2010 г.

1

1097

Контроль за дотриманням суб'ектами господарювання порядку проведення розрахункiв за товари(послуги),вимог з регулювання. 2010 г.

1

1098

Гупало Т. А. Контроль радиационной безопасности окружающей среды. Учебное пособие для вузов. 2009 г.

1

1099

Куняев Н. Н., Демушкин А. С., Фабричнов А. Г. Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный документооборот: Учебник для вузов. (Новая университетская би. 2011 г.

1

1100

Светлов В. А., Семенов В. Конфликтология: Учеб. пособие для вузов. (Учебное пособие). 2011 г.

1

1101

Радуль-Затуловский Я. Б. Конфуцианство и его распространение в Японии. 2011 г.

1

1102

Володина Н. В. Концепты, универсалии, стереотипы в сфере литературоведения: Монография. 2010 г.

1

1103

Гороховская Е. А., Липкин А. И. Концепции современного естествознания. Часть II. Биология и геология: Курс лекций. 2010 г.

1

1104

Цымбурский В. Конъюнктуры Земли и Времени. Геополитические и хронополитические интеллектуальные расследования. 2011 г.

1

1105

Куликова. Копия миллионера. 2011 г.

1

1106

Балакирев Н. А., Перельдик Д. Н. Кормление плотоядных пушных зверей: Учеб. пособие для вузов. 2010 г.

1

1107

Лебедько Е. Я. Корова и телята: Справочник. (От А до Я). 2011 г.

1

1108

Горбунов В. В. Коровы: Разведение, содержание, уход. (Подворье). 2011 г.

1

1109

Арсеньева. Коронованная распутница. 2011 г.

1

1110

Штефан В. И. Корпоративная стратегия интегрированной структуры. Как добиться корпоративного преимущества. Монография. 2009 г.

1

1111

Андрушкiв. Корпоративне управлiння. Навчальний посiбник. 2011 г.

1

1112

Донских А. Г. Корпоративные деловые игры. Методика разработки и проведения. Практическое пособие для бизнес-тренера. 2011 г.

1

1113

Китова О. В., Абдикеев Н. М. Корпоративные информационные системы управления: (+CD) (Учебники для программы MBA). 2011 г.

1

1114

Климчук,Христюк. Корпоративные правоотношения в обществах с ограниченной ответственностью в Украине. Практическое пособие+компакт-диск. 2010 г.

1

1115

Андрианов В. Д. Коррупция как глобальная проблема: История и современность: Монография. (Мастер-класс по экономике и финансам). (Покет). 2011 г.

1

1116

Шахматов А. А. Корсунская легенда о крещении Владимира. 2011 г.

1

1117

Васильев В. И. Косморитмы в истории Российской империи (1671--1918). 2011 г.

1

1118

Макферсон Фрэнк. КПК и коммуникатор. Работа и развлечения. 2010 г.

1

1119

Вестерфельд. Красавица. 2011 г.

1

1120

Стародуб К., Ткаченко Т. Красивые поделки из природных материалов. 2011 г.

1

1121

Тархова. Красная армия и сталинская коллективизация 1928-1933гг. 2010 г.

1

1122

Булдаков. Красная смута. Природа и последствия революционного насилия. 2010 г.

1

1123

Попова Л. Г., Попова Н. В., Шатилова Л. М. Красота и добро по-немецки и по-русски. Интересные уроки по сопоставительной лексикологии немецкого и русского языков. У. 2009 г.

1

1124

Бермант А. Ф., Араманович И. Г. Краткий курс математического анализа: Учебное пособие для вузов. Изд. 16, стер. 2010 г.

1

1125

Тарг С. М. Краткий курс теоретической механики: Учебник для втузов. Изд. 20. (Общетехнические дисциплины). 2010 г.

1

1126

Попов В. В., Круглов Ю. Г., ред. Креативная педагогика: методология, теория, практика: Монография. 2011 г.

1

1127

Ремчукова Е. Н. Креативный потенциал русской грамматики. 2011 г.

1

1128

Фролов. Кредит на милосердие. 2011 г.

1

1129

Духневич. Кредитнi спiлки в Украiнi:iсторiя та сучаснiсть. Навчальний посiбник. 2010 г.

1

1130

Тыссовский Ю. К. Крестоносцы против ислама. Избранное: В 2 тт. Т. 1: Ислам между агрессией и смирением. 2011 г.

1

1131

Тыссовский Ю. К. Крестоносцы против ислама. Избранное: В 2 тт. Т. 2: Путь в беспросветный тупик. 2011 г.

1

1132

Виола. Крестьянский бунт в эпоху Сталина. 2010 г.

1

1133

Виола. Крестьянский ГУЛАГ:мир сталинских спецпоселений. 2010 г.

1

1134

Черник Д. Г., Шмелев Ю. Д. Кризис и налоги. 2011 г.

1

1135

Варфоломеева,Гончаренко. Кримiналiстика. Академiчний курс. Пiдручник. 2011 г.

1

1136

Кофанов. Кримiналiстика:питання i вiдповiдi. Навчальний посiбник. 2011 г.

1

1137

Кузнецов. Кримiнальне право Украiни:питання та задачi для пiдготовки до вступних,семестрових та державних екзаменiв. Навчальний пос. 2011 г.

1

1138

Грошевий. Кримiнальний процес. Пiдручник. 2010 г.

1

1139

Бастрыкин А. И. Криминалистика. Техника. Тактика и методика расследования преступлений. Науч. -практ. пособие: Изд. 2, доп. 2010 г.

1

1140

Бастрыкин А. И. Криминалистика. Техника. Тактика и методика расследования преступлений. Науч. -практ. пособие: Изд. 3, доп. 2011 г.

1

1141

Кучин О. С. Криминалистическая теория и практика выявления и расследования незаконного оборота ценностей: Монография. (Б-ка криминал. 2011 г.

1

1142

Майоров С. В. Криминалистическое исследование ценных бумаг: Монография. (Б-ка криминалиста). 2011 г.

1

1143

Капустин Б. Критика политической философии. Избранные эссе. (Университетская библиотека Александра Погорельского). 2010 г.

1

1144

Дюринг Е. Критическая история общих принципов механики. Пер. с нем. 2011 г.

1

1145

Маркузе Г. Критическая теория общества: Избранные работы по философии и социальной критике. (Philosophy). 2011 г.

1

1146

Аксаков К. С. Критический разбор ";Опыта исторической грамматики русского языка"; Ф. И. Буслаева. 2011 г.

1

1147

Дашкова. Кровь нерожденных. Легкие шаги безумия. 2011 г.

1

1148

Горбунов В. В. Кролики. Разведение, содержание, уход. (Подворье). 2011 г.

1

1149

Сагинова О. В., Скоробогатых И. И., Дюметц Ж. Кросскультурный маркетинг: Учебное пособие (Высшее образование). 2011 г.

1

1150

Динер. Круговороты. Национал-социализм и память. 2010 г.

1

1151

Смирнов. Крымское ханство ХIII-Х вв. Тайны Земли Русской. 2011 г.

1

1152

Первушин А. Кто угрожает России? Вызовы будущего. 2011 г.

1

1153

Авилов В. Кулачный бой на великой Руси. Практическое пособие по технике русского кулачного боя. 2011 г.

1

1154

Фрешни Р. Я. Культура животных клеток. Практическое руководство. 2010 г.

1

1155

Шакурова А. В. Культура интеллектуального труда. Учебное пособие для вузов. 2009 г.

1

1156

Самсонов Н. Г. Культура речи-культура поведения. Учебное пособие для вузов. 2009 г.

1

1157

Золотникова Т. С., Дидковская Н. А., ред. Культурный универсум в предметном поле культурологии, истории, философии, искусствоведения, филологии. Научный ситком. 2009 г.

1

1158

Павленко. Культурологiя. Навчальний посiбник. 2010 г.

1

1159

Костяев А. И. Культурология. Диалоги, схемы, таблицы, упражнения, тесты, комментарии, рекомендации, исследования: Учеб. пособие для ву. 2010 г.

1

1160

Багдасарьян Н. Г., ред. Культурология: Учебник для технических вузов. Изд. 6, испр. и доп. 2010 г.

1

1161

Стронгин. Кумиры. Михаил Булгаков. Морфий. Женщины. Любовь. 2011 г.

1

1162

Шляхов. Кумиры. Нежная любовь главных злодеев истории. 2011 г.

1

1163

Шляхов. Кумиры. Фаина Раневская. Любовь одинокой насмешницы. 2011 г.

1

1164

Мищенко А. С., Фоменко А. Т. Курс дифференциальной геометрии и топологии. Учебник, 3-е изд. 2010 г.

1

1165

М'ясоiд. Курс загальноi психологii. Пiдручник. У 2-х тт. Том 1. 2011 г.

1

1166

Чабанов В. Е. Курс лекций по физике твердого тела для технических вузов: Учеб. пособие для вузов. 2011 г.

1

1167

Рылёв К. Э. Курс лечения от постмодернизма: Путеводитель по современной культуре: Сборник эссе. 2011 г.

1

1168

Толстых В. Л. Курс международного права: Учебник для вузов. 2010 г.

1

1169

Лунеев В. В. Курс мировой и российской криминологии: В 2 т. Том 1: Общая часть: Учебник для вузов. 2011 г.

1

1170

Алешкевич В. А., Деденко Л. Г., Караваев В. А. Курс общей физики. Механика: Учебник для вузов. 2011 г.

1

1171

Курс социальной демократии 1. Основы социальной демократии. 2010 г.

1

1172

Никитин Н. Н. Курс теоретической механики: Учебник для вузов. Изд. 7. 2010 г.

1

1173

Горбунов В. В. Куры: Разведение, содержание, уход. (Подворье). 2011 г.

1

1174

Крупка. Лiцензування господарськоi дiяльностi в Украiнi:коментар законодавства,судова практика. 2010 г.

1

1175

Тучин В. В. Лазеры и волоконная оптика в биомедицинских исследованиях: Пособие для вузов и специалистов. 2010 г.

1

1176

Теодоронский В. С., Боговая И. О. Ландшафтная архитектура: Учебное пособие. (Высшее образование). 2010 г.

1

1177

Спиридонова Н. С. Ландшафтный дизайн на дачных участках. (уДачная жизнь). 2011 г.

1

1178

Кузнецова Н. В. Ландшафтный дизайн. 2010 г.

1

1179

Апполонов А. В. Латинский аверроизм XIII века. 2011 г.

1

1180

Гуменюк. Латинська мова. Навчальний посiбник. 2011 г.

1

1181

Свiтлична. Латинська мова. Пiдручник. 2011 г.

1

1182

Пембертон. Лев Лангедока. 2011 г.

1

1183

Сингаевский. Легендарные драгоценности. 2011 г.

1

1184

Волосевич. Легенди Карпат. 2010 г.

1

1185

Тырин. Легионы хаоса. 2011 г.

1

1186

Захожа. Легка атлетика у фiзичному вихованнi студентiв. Навчално-методичний посiбник. 2010 г.

1

1187

Бхатнагар А., ред. Легкие баллистические материалы: Пер. с англ. 2011 г.

1

1188

Свенсмарк Х., Колдер Н. Леденящие звезды. Новая теория глобальных изменений климата: Пер. с англ. (Лучшее увлекательное чтение). 2011 г.

1

1189

Фаулер. Ледяной город. 2011 г.

1

1190

Попова З. Д., Стернин И. А. Лексическая система языка: Внутренняя организация, категориальный аппарат и приемы описания. 2011 г.

1

1191

Круглякова О. В. Лексический минимум по английскому языку. Словарь для 1 и 2 курса специальности ";Таможенное дело";. 2009 г.

1

1192

Борн М. Лекции по атомной механике. Пер. с нем. 2011 г.

1

1193

Каррер,Анкосс. Ленин. 2010 г.

1

1194

Родвей Дж. Леса и воды. Пер. с англ. 2011 г.

1

1195

Мозолевкая Е. Г. Лесная этимология: Учебник для вузов. 2011 г.

1

1196

Лестница в доме. Все о планировании и изготовлении лестниц. (Строим дом). 2011 г.

1

1197

Ноубл. Лето для тебя. 2011 г.

1

1198

Темников Д. М. Лидерство и самоорганизация в мировой системе: Научное издание. 2011 г.

1

1199

Бортаковский А. С., Пантелеев А. В. Линейная алгебра в примерах и задачах: Учеб. пособие для втузов. Изд. 2, стер. 2010 г.

1

1200

Мальцев И. А. Линейная алгебра. 2 изд. 2010 г.

1

1201

Зинченко В. Г. Литература и методы ее изучения. Системно-синергетический подход: Учеб. пособие для вузов. 2011 г.

1

1202

Курдюкова Л. А. Литературное редактирование для PR-специалистов. 2011 г.

1

1203

Йоханнабер Ф. Литьевые машины: Пер. с англ. 2010 г.

1

1204

Джеймс. Лицо ее закройте. 2011 г.

1

1205

Леонтьев Д. А., ред., Авернина А. Ж., Александрова Л. А. Личностный потенциал: Структура и диагностика: Монография. 2011 г.

1

1206

Стефанчук. Личные неимущественные права:проблемы теории и практики применения:сборник статей и иных материалов. 2010 г.

1

1207

Рой. Ловушка для вершителя судьбы. 2011 г.

1

1208

Рой. Ловушка для влюбленных. 2011 г.

1

1209

Алфьоров. Логiка для юристiв. Навчальний посiбник. 2011 г.

1

1210

Карамишева. Логiка(теоретична i прикладна)Навчальний посiбник. 2011 г.

1

1211

Дуцяк. Логiка. Пiдручник+ CD для студентiв,аспiрантiв,викладачiв ВНЗ. 2010 г.

1

1212

Сумець. Логiстика:теорiя,ситуацii,практичнi завдання. Навчальний посiбник. 2011 г.

1

1213

Сумець,Бабенкова. Логiстична iнфраструктура: теоретичний аспект. 2010 г.

1

1214

Навиль Э. Логика гипотезы. Пер. с фр. 2011 г.

1

1215

Михалкин Н. В. Логика и аргументация для юристов: Учеб. пособие для вузов. 2011 г.

1

1216

Михальский К. Логика и время. Хайдеггер и современная философия. (Университетская библиотека Александра Погорельского). 2010 г.

1

1217

Поппер К. Р. Логика научного исследования. 2010 г.

1

1218

Делез Ж. Логика смысла: Пер. с фр. 2011 г.

1

1219

Хоменко И. В. Логика. Теория и практика аргументации: Учебник для вузов. (Основы наук). 2011 г.

1

1220

Мигунов А. И., Микиртумов И. Б., Федоров Б. И., ред. Логика: Учебник для вузов. 2011 г.

1

1221

Ярощук Н. З. Логика: Учебник для социологических факультетов и гуманитарных специальностей. 2011 г.

1

1222

Дыбская В. В. Логистика складирования: Учебник для вузов (+CD). (Высшее образование). 2011 г.

1

1223

Бауэрсокс Д. Дж., Клосс Д. Дж. Логистика: Интегрированная цепь поставок. Изд. 2: Пер с англ. 2010 г.

1

1224

Тебекин А. В. Логистика: Учебник для вузов. 2011 г.

1

1225

Барыкин С. Е. Логистическая система управления финансами корпоративных структур: пособие для вузов и специалистов. 2011 г.

1

1226

Эйри Д. Логотип и фирменный стиль. Руководство дизайнера: Пер. с англ. 2011 г.

1

1227

Поляк-Брагинский А. В. Локальная сеть. Самое необходимое: Изд. 2. 2011 г.

1

1228

Аксаков К. С. Ломоносов в истории русской литературы и русского языка: пособие для вузов и специалистов. 2011 г.

1

1229

Конторович. Лорд в серой шинели. 2011 г.

1

1230

Брюс Смит. Лучшая книга фокусов и трюков. 2011 г.

1

1231

Юрко Сангал. Львiвська панi. 2011 г.

1

1232

Трауб. Любовная аритмия. 2011 г.

1

1233

Левитина. Любовница отменяется,или тренчкот. 2011 г.

1

1234

Неволина. Любовь и ангелы. Большая книга романтических истори о любви. 2011 г.

1

1235

Петрушин С. В. Любовь и другие человеческие отношения. 2011 г.

1

1236

Лаппо А. В. Любовь не знает границ! 21 шаг к семейному счастью в другой стране. 2011 г.

1

1237

Хауэлл. Любовь по расчету. 2011 г.

1

1238

Воронина Т. С., Кузьменко П. Любовь самых ярких и эпатажных женщин в истории. (Кумиры. Истории Великой Любви). 2011 г.

1

1239

Толстая Н. Любовь: От заката до рассвета. Воскресение чувств. (Психология любви). 2011 г.

1

1240

Мокiй. Мiжнароднi органiзацii. Навчальний посiбник. 2011 г.

1

1241

Антипенко. Мiжнародна кримiнологiя:Досвiд дослiдження тероризму. Монографiя. 2011 г.

1

1242

Козак. Мiжнародна мiкроекономiка. Навчальний посiбник. 2012 г.

1

1243

Козак. Мiжнародна макроекономiка. Навчальний посiбник. 2012 г.

1

1244

Кузьмiна. Мiжнародна система стандартизацii та сертифiкацii. Навчальний посiбник. 2011 г.

1

1245

Антонович. Мiжнародне право. Навчальний посiбник. 2011 г.

1

1246

Жушман. Мiжнародне приватне право. Пiдручник. 2011 г.

1

1247

Юхименко. Мiжнародний менеджмент. Навчальний посiбник. 2011 г.

1

1248

Дiдкiвський. Мiжнародний трансфер технологiй. Навчальний посiбник. 2011 г.

1

1249

Нестеренко. Мiжнародно-правовий захист прав людини при здiйсненнi екстрадицii. 2011 г.

1

1250

Свiдзинський. Мiкроскопiчна теорiя надпровiдностi. Монографiя. 2011 г.

1

1251

Нардонэ Дж., Сальвини А. Магическая коммуникация. Стратегический диалог в психотерапии: Пер. с ит. (Психоанализ и психотерапия. Лучшие психотехно. 2011 г.

1

1252

Стародубцев Ю. Н. Магнитомягкие материалы. Энциклопедический словарь-справочник. 1800 терминов. 2011 г.

1

1253

Фьорато. Мадонна миндаля. 2011 г.

1

1254

Бехтерев С. Майнд-менеджмент: Решение бизнес-задач с помощью интеллект-карт: Изд. 3. 2011 г.

1

1255

Корсiкова. Макроекономiка. Навчальний посiбник. 2010 г.

1

1256

Гронтковська. Макроекономiка. Практикум. 2011 г.

1

1257

Базилевич. Макроекономiка. Практикум. Навчальний посiбник. 2010 г.

1

1258

Канцiр. Макро-мiкроеномiка:вiд теорii до практики. Навчальний посiбник. 2011 г.

1

1259

Стрелец И. А. Макроэкономика: Учебник для вузов. (Национальное экономическое образование). 2011 г.

1

1260

Бланшар О. Макроэкономика: Учебник для вузов: Пер. с англ. 2010 г.

1

1261

Туманова Е. А., Шагас Н. Л. Макроэкономика: Элементы продвинутого подхода: Учебник для вузов. (Учебники экономического факультета МГУ им. М. В. Ломон. 2011 г.

1

1262

Волгин В. В. Малый автосервис: Организация и управление: Практическое пособие: Изд. 3. 2010 г.

1

1263

Акимов О. Ю. Малый и средний бизнес: эволюция понятий, рыночная среда, проблемы развития. 2011 г.

1

1264

Харрис. Мальчик с голубыми глазами. 2011 г.

1

1265

Завражин Н. Н. Малярные работы высокой сложности: Учеб. пособие для нач. проф. образования. (Начальное профессиональное образование. П. 2010 г.

1

1266

Роздобудько. Мандрiвки без сенсу i моралi. 2011 г.

1

1267

Шейнов В. П. Манипуляции и юмор. (Библиотека практической психологии). 2011 г.

1

1268

Колесникова Г. И. Манипуляции: Техники успешного общения. Игры, в которые играют все. 2011 г.

1

1269

Чухрай. Маркетинг iнновацiй. Пiдручник. 2011 г.

1

1270

Захарова И. В. Маркетинг в вопросах и решениях : Учеб. пособие для вузов. 2011 г.

1

1271

Хайнс Т., Брюс М. Маркетинг в индустрии моды: Комплексное исследование для специалистов отрасли. Пер. с англ. 2011 г.

1

1272

Нагапетьянц Н. А., ред., Исаенко Е. В., Морозов Ю. В. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учеб. пособие для вузов. 2011 г.

1

1273

Дурович А. П. Маркетинг в туризме: Учеб. пособие для вузов. 2010 г.

1

1274

Бич Д., Чедвик С., ред. Маркетинг спорта. Пер. с англ. 2010 г.

1

1275

Кудла. Маркетинг туристичних послуг+CD. Навчальний посiбник. 2011 г.

1

1276

Ушацький. Маркетинг у будiвництвi. Навчальний посiбник. 2011 г.

1

1277

Розанова Т. П., Муртузалиева Т. В. Маркетинг услуг гостеприимства и туризма: Практикум: Задачи, тесты, кейсы: Учеб. пособие для вузов. 2011 г.

1

1278

Лялюк. Маркетинг. Навчальний посiбник. 2010 г.

1

1279

Зозулев,Кубышева. Маркетинг. Учебное пособие. 2011 г.

1

1280

Вачевський. Маркетинг. Формування професiйноi компетентностi учнiв професiйно-технiчних навчальних закладiв. Навчальний посiбник. 2011 г.

1

1281

Кондратенко Н. М., ред. Маркетинг: Учебник для вузов. (Основы наук). 2011 г.

1

1282

Бiловодська. Маркетингова полiтика розподiлу. Навчальний посiбник. 2011 г.

1

1283

Ковальчук. Маркетингова цiнова полiтика. Навчальний посiбник. 2011 г.

1

1284

Моосмюллер Г. Маркетинговые исследования с SPSS: Учеб. пособие для вузов. 2011 г.

1

1285

Каменева Н. Г., Поляков В. А. Маркетинговые исследования: Учеб. пособие для вузов. (Вузовский учебник). 2011 г.

1

1286

Алексунин В. А., Скляр Е. Н., Дубаневич Е. В. Маркетинговые коммуникации: Практикум для вузов. 2011 г.

1

1287

Мельник М. В. Маркетинговый анализ. 2011 г.

1

1288

Бергрин. Марко Поло. От Венеции до Ксанаду. 2011 г.

1

1289

Беркем аль Атоми. Мародер. Каратель. 2011 г.

1

1290

Матей. Марьяна. Проданная в рабство. 2011 г.

1

1291

Романов А. А., Васильев Г. А. Массовые коммуникации: Учеб. пособие для вузов. (Вузовский учебник). 2011 г.

1

1292

Орлов,Юрчикова. Массовый туризм в сталинской повседневности. 2010 г.

1

1293

Наливайко Л. В., Ивашина Н. В., Шмидт Ю. Д. Математика для экономистов. Сборник заданий. Учебн. пос. для вузов. Изд. 2. 2011 г.

1

1294

Винс Р. Математика управления капиталом: Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров: Пер. с англ. Изд. 4. 2011 г.

1

1295

Гордин В. А. Математика, компьютер, прогноз погоды и другие сценарии математической физики: Учеб. пособие для вузов. 2010 г.

1

1296

Толстова Ю. Н., ред. Математическая статистика для социологов: Задачник: Учеб. пособие для вузов. 2010 г.

1

1297

Боровков А. А. Математическая статистика: Учебник для вузов. Изд. 4, испр. 2010 г.

1

1298

Суровцов Л. К. Математическая экономика: Учебник для вузов. 2011 г.

1

1299

Попова Л. В. Математические методы в оценке: учетно-аналитический цикл для специальности ";Оценка стоимости недвижимости";: Учеб. пособ. 2011 г.

1

1300

Юдович В. И. Математические модели естественных наук: Учеб. пособие для вузов. 2011 г.

1

1301

Королев В. Ю., Бенинг В. Е., Шоргин С. Я. Математические основы теории риска: Учеб. пособие для вузов: Изд. 2. 2011 г.

1

1302

Бабешко Л. О. Математическое моделирование финансовой деятельности: Учеб. пособие для вузов. 2011 г.

1

1303

Волгина О. А., Голодная Н. Ю., Одияко Н. Н., Шуман Г. И. Математическое моделирование экономических процессов и систем: Учеб. пособие для вузов. 2011 г.

1

1304

Руденко. Математична статистика. Навчальний посiбник. 2012 г.

1

1305

Парикова Е. В. Материаловедение (сухое строительство) : Учебник для ссузов. 2010 г.

1

1306

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, ХV-ХVIII вв. Т. 1: Структуры повседневности: Возможное и невозможное: П. 2011 г.

1

1307

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, ХV-ХVIII вв. Т. 2: Игры обмена: Пер. с фр. Изд. 2. 2011 г.

1

1308

Соф'я Вiкер. Матильда. 2010 г.

1

1309

Асташин В. В. Матильда Ксешинская: Балет, любовь и воля к жизни. 2011 г.

1

1310

Савосина Т. И. Машиностроительное производство: Учеб. пособие для ссузов. 2011 г.

1

1311

Сигельбаум. Машины для товарищей. Биография советского автомобиля. 2011 г.

1

1312

Сторожев В. В. Машины и аппараты легкой промышленности: Учебник для вузов. 2010 г.

1

1313

Метлицкая. Машкино счастье. 2011 г.

1

1314

Богдан Леко,Галина Чуйко. Медiацiя. Пiдручник. 2011 г.

1

1315

Васильев Г. А., Романов А. А., Поляков В. А. Медиапланирование: Учеб. пособие для вузов. 2011 г.

1

1316

Ленкова Т. А. Медиатекст в свете текстообразующих стратегий. 2011 г.

1

1317

Кроули Д., Грэм К. Медиация для менеджеров. Решение конфликтов и востановление рабочих отношений. 2010 г.

1

1318

Донцов В. И., Крутько В. Н., Труханов А. И. Медицина антистарения: Фундаментальные основы: Монография. 2010 г.

1

1319

Ингерлейб М. Б., Панаев М. С., Морозова Е. А. Медицинский, лечебный и косметический массаж. (Диагностический справочник). 2010 г.

1

1320

Алебастрова А. А. Медичи. Великие правительи и великие авантюристы (Исторические силуэты). 2011 г.

1

1321

Стратерн П. Медичи. Крестные отцы Ренессанса. (Историческая личность). 2011 г.

1

1322

Громовик. Медичне i фармацевтичне товарознавство. Товари аптечного асорименту. Навчальний посiбник. 2010 г.

1

1323

Полян. Между Аушвицем и Бабьим Яром. Размышления и исследования о катастрофе. 2011 г.

1

1324

Пембертон. Между двух огней. 2011 г.

1

1325

Борисов Н. А. Между современностью и традицией. Политические альтернативы постсоветской Центральной Азии. 2010 г.

1

1326

Владимиров Ю. С. Между физикой и метафизикой: По пути Клиффорда---Эйнштейна. 2011 г.

1

1327

Граф Витцтум В., Бергманн В., Яковлева Т. Ф., ред. Международное право = Volkerrecht: пер. с нем. 2011 г.

1

1328

Зимненко Б. Л. Международное право и правовая система Российской Федерации. Особенная часть: Курс лекций. 2010 г.

1

1329

Валеев Р. М. Международное уголовное право в документах: Учеб. пособие для вузов. В 2 т. Т. 1. 2010 г.

1

1330

Петрова Г. В. Международное финансовое право: специальный курс: Учебник для вузов. 2011 г.

1

1331

Власова Н. В., Доронина Н. Г., авт., Марышев Н. И., ред. Международное частное право: Учебник для вузов. Изд. 3, перераб. и доп. 2011 г.

1

1332

Богатуров А. Д., ред., Дундич А. С., Коргун В. Г. Международные отношения в Центральной Азии: События и документы: Учеб. пособие для вузов. 2011 г.

1

1333

Международные стандарты финансовой отчетности 2011 г. 2011 г.

1

1334

Чая В. Т., Чая Г. В. Международные стандарты финансовой отчетности: Учебник для вузов. (Национальное экономическое образование). 2011 г.

1

1335

Иванов А. В. Международные экономические отношения. Конспект лекций: Учеб. пособие для вузов. (Конспект лекций. В помощь студенту). 2011 г.

1

1336

Абрамова А. В., Савинов Ю. А. Международный бизнес в области информационных технологий: Учеб. пособие для вузов. 2010 г.

1

1337

Владимирова И. Г. Международный менеджмент. Учебник для вузов. 2011 г.

1

1338

Сейфуллаева М. Э. Международный менеджмент: Учеб. пособие для вузов. 2011 г.

1

1339

Саак А. Э., Пшеничных Ю. А. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме: Учеб. пособие для вузов. 2010 г.

1

1340

Балацький. Менеджмент громадських органiзацiй. Навчальний посiбник. 2011 г.

1

1341

Алавердов А. Р. Менеджмент персонала в коммерческом банке: Учебник для вузов. (Университетская серия). 2010 г.

1

1342

Палеха. Менеджмент персоналу. Навчальний посiбник. 2010 г.

1

1343

Калетнiк. Менеджмент та маркетинг. Навчальний посiбник. 2011 г.

1

1344

Кiптенко. Менеджмент туризму. Пiдручник. 2010 г.

1

1345

Петков. Менеджмент у державному управлiннi. Загальна частина. 2011 г.

1

1346

Рульев,Гуткевич. Менеджмент. Навчальний посiбник. 2011 г.

1

1347

Друкер П. Менеджмент: пер. с англ. 2011 г.

1

1348

Разу ред. Менеджмент: Учебник для вузов. 2011 г.

1

1349

Шепель В. М. Менталитет руководителя. Управленческое мышление. 2010 г.

1

1350

Романова. Мертвые из Верхнего Лога. 2011 г.

1

1351

Доркин В. В., Рябцева М. П. Металлические конструкции: Учебник для ссузов. (Среднее профессиональное образование). 2011 г.

1

1352

Васильева Т. В. Металлоконструкции: Учеб. пособие для ссузов. 2011 г.

1

1353

Эльшенбройх К. Металлоорганическая химия. 2011 г.

1

1354

Кершенбаум В. Я. Металлы. Строение, свойства, обработка. Многоязычный толковый словарь (русский, английский, немецкий, французский). Окол. 2010 г.

1

1355

Супрун А. П., Янова Н. Г., Носов К. А. Метапсихология: Релятивистская психология. Квантовая психология. Психология креативности. 2010 г.

1

1356

Гаврилов С. В. Метод анализа логических корреляций для САПР цифровых КМОП СБИС. 2011 г.

1

1357

Азарнова А. Н. Метод ролевой игры в тренинге. Создание, проведение и разбор ролевой игры. Практическое пособие для бизнес-тренера. 2011 г.

1

1358

Штерн В. Метод Хосе Сильвы. Перепрограммируй себя на деньги. (Лучшие шпаргалки.). 2011 г.

1

1359

Кiсь,Голощук. Методи документування консолiдованоi iнформацii. Навчальний посiбник. 2010 г.

1

1360

Нефьодов,Балицька. Методи оптимiзацii в прикладах i задачах. Навчальний посiбник. 2011 г.

1

1361

Кукалець. Методика викладання природознавства у початковiй школi. Навчально-методичний посiбник. 2011 г.

1

1362

Шляхтун. Методика викладання соцiально-гуманiтарних дисциплiн. Навчальний посiбник. 2011 г.

1

1363

Милютин А. Г., Калинин И. С., Карпиков А. П. Методика и техника разведки месторождений полезных ископаемых: Учеб. пособие для вузов. 2010 г.

1

1364

Вишневський. Методика навчання iноземних мов. Навчальний посiбник. 2011 г.

1

1365

Савченко. Методика навчання фiзики в старшiй школi. Навчальний посiбник. 2011 г.

1

1366

Жоголева Л. Н. Методика преподавания библиотечно-информационных дисциплин. Учеб. пособие для вузов. 2010 г.

1

1367

Титов Е. В., Морозова Л. В. Методика применения информационных технологий в обучении биологии: Учеб. пособие для вузов. (Высшее профессиональное обр. 2010 г.

1

1368

Гарнець. Методологiя створення машин. Навчальний посiбник. 2010 г.

1

1369

Малахов В. П. Методологические и мировоззренческие проблемы современной юридической теории. Монография. Гриф УМЦ ";Профессиональный уче. 2011 г.

1

1370

Корнилова Т. В., Смирнов С. Д. Методологические основы психологии: Учебник для вузов. Изд. 2. (Основы наук). 2011 г.

1

1371

Круглов В. И. Методология научных исследований в авиа- и ракетостроении: Учеб. пособие для вузов. (Новая университетская библиотека). 2011 г.

1

1372

Ахметов Р. Р. Методология оценки устойчивости региональных финансовых рынков. Монография. 2010 г.

1

1373

Фриман Э. Методы изучения истории. Пер. с англ. 2011 г.

1

1374

Даниленко В. П. Методы лингвистического анализа: Курс лекций: Учеб. пособие для вузов. 2011 г.

1

1375

Пытьев Ю. П. Методы морфологического анализа изображений: Пособие для вузов и специалистов. 2010 г.

1

1376

Соколов А. В., Токарев В. В. Методы оптимальных решений: В 2 т. Том 1: Общие положения. Математическое программирование: Учеб. пособие для вузов. 2011 г.

1

1377

Акчурин Р. М. Методы принятия оптимальных управленческих решений: учебное пособие. 2009 г.

1

1378

Воронкин Ю. Н., Поздняков Н. В. Методы профилактики и ремонта промышленного оборудования: Учебник для ссузов. Изд. 4. 2010 г.

1

1379

Делен С. А. Методы экономических исследований. Конспект лекций: Учеб. пособие для вузов. (Конспект лекций. В помощь студенту). 2011 г.

1

1380

Крянев А. В. Метрический анализ и обработка данных: Монография. 2010 г.

1

1381

Глуховский. Метро 2033:Увидеть солнце. 2011 г.

1

1382

Радкевич Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебник для студ. ВУЗов. 2010 г.

1

1383

Никифоров А. Д., Бакиев Т. А. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник для вузов: Изд. 4, перер. 2010 г.

1

1384

Долгоносов Б. М., Губернаторова Т. Н. Механизмы и кинетика деструкции органического вещества в водной среде. 2011 г.

1

1385

Бурков В. Н., Буркова И. В., Губко М. В., Динова Н. И., Еналеев. Механизмы управления. 2011 г.

1

1386

Ухов С. Б., ред., Семенов В. В., Знаменский В. В. Механика грунтов, основания и фундаменты: Учеб. пособие для вузов. Изд. 5, стер. 2010 г.

1

1387

Зубчанинов. Механика процессов пластических сред. 2010 г.

1

1388

Жуковский Н. Е. Механика системы. Динамика твердого тела. 2011 г.

1

1389

Глен Кук. Меченосец. Песнь крови. 2011 г.

1

1390

Прудникова Т. А. Миграционные процессы и их влияние на общественную и национальную безопасность. Теоретико-методологические аспекты: Моно. 2011 г.

1

1391

Кратко. Микола Гулак. Бiографiчний нарисий посiбник. 2010 г.

1

1392

Дьяков А. Ф., Овчаренко Н. И. Микропроцессорная автоматика и релейная защита электроэнергетических систем: Учеб. пособие для вузов и специалистов. Изд. 2010 г.

1

1393

Коуэлл Ф. Микроэкономика. Принцип и анализ: Учебник для вузов: Пер. с англ. 2011 г.

1

1394

Джейли Дж. А., Рени Ф. Дж. Микроэкономика: Продвинутый уровень: Учебник для вузов: Пер. с англ. 2011 г.

1

1395

Максимова В. Ф. Микроэкономика: Учебно-методический комплекс. 2009 г.

1

1396

Максвелл. Милый пленниквеста. 2011 г.

1

1397

Шереминская Л. Г. Мир под каблучком, или Миром правят женщины. 2011 г.

1

1398

Панарин И. Н. Мир после кризиса, или Что дальше?. 2011 г.

1

1399

Абашидзе А. Х., Солнцев А. М., Агейченко К. В. Мирное разрешение международных споров: Современные проблемы: Монография. 2011 г.

1

1400

Ачкасов В. А., Ланцов С. А. Мировая политика и международные отношения: Учебник для вузов. 2011 г.

1

1401

Демченко А. И. Мировая художественная культура как системное целое: Учеб. пособие для вузов. (+CD). 2010 г.

1

1402

Халевинская Е. Д. Мировая экономика и международные экономические отношения. Учебник для вузов. Изд. 2, перераб. и доп. 2011 г.

1

1403

Короткова Т. Л. Мировая экономика. Краткий курс для бакалавров. Учеб. пособие для вузов. 2011 г.

1

1404

Шкваря Л. В. Мировая экономика. Курс лекций: Учеб. пособие для вузов. 2011 г.

1

1405

Кудров В. М. Мировая экономика: Социально-экономические модели развития: Учеб. пособие для вузов. 2011 г.

1

1406

Колоколов Н. А., ред. Мировая юстиция: Учеб. пособие для вузов. Изд. 2, перераб. и доп. 2011 г.

1

1407

Уилсон А., ред. Мировой атлас горнолыжных курортов: пер. с англ. 2010 г.

1

1408

Герасимов. Мировой генофонд лошадей и его использование. Монография. 2011 г.

1

1409

Ершов М. В. Мировой финансовый кризис. Что дальше?. 2011 г.

1

1410

Назар Крук. Мисливцi. 2010 г.

1

1411

Мацусита К. Миссия бизнеса. Пер. с англ. 2011 г.

1

1412

Кузава. Мистецтво в корекцii розвитку дошкiльникiв iз психофiзичними вадами. Навчальний посiбник. 2011 г.

1

1413

Джозефина Тэй. Мистификация. 2011 г.

1