Главная > Документ


Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

     1. mdu.edu.ua | library_ssu@

Проблеми вищої школи

Поточний інформаційний список

за грудень 2011 року


1. Вища школа

 1. 2.

Александров, А.А. Основные принципы формирования государственно-общественных объединений в системе профессионального образования России / А.А.Александров, С.В.Коршунов // Высшее образование в России. – 2011. – № 11. – С. 3-14.

 1. 3.

Бебенина, Е.В. Современные методы маркетинговой борьбы за абитуриента / Е.В.Бебенина // Alma mater. – 2011. – № 11. – С. 68-71.

 1. 4.

Блинов, А.О. Стратегические задачи страны и развитие высшего образования / А.О.Блинов // Alma mater. – 2011. – № 11. – С. 6-12.

 1. 5.

Бобылева, В.О.Подготовка специалистов в области управления образованием в университетах США / В.О.Бобылева // Высшее образование в России. – 2011. – № 11. – С. 143-148.

 1. 6.

Бородюк, Н. ";Не може бути успішної держави без конкурентоспроможних фахівців";: бесіда з головою Спілки ректорів вищих навчальних закладів країни, ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка Леонідом Губерським / Н.Бородюк // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 235.- 16 грудня. – С. 8.

 1. 8.

Вища освіта потребує справжньої підтримки: Станіслав Ніколаєнко, доктор педагогічних наук, професор, голова Громадської ради освітян і науковців України, про головні питання освіти // Голос України. – 2011. – № 223.- 26 листопада. – С. 5.

 1. 9.

Галбен, А.И. Модель для глобализации высшего образования: пример Международного независимого университета Молдовы / А.И.Галбен // Alma mater. – 2011. – № 9. – С. 16-24.

 1. 10.

Гатальская, Е.А. Болонский процесс и непрерывное профессиональное образование в России / Е.А.Гатальская // Alma mater. – 2011. – № 11. – С. 96--97.

 1. 11.

Данилаев, Д.П. Система высшего технического образования: диалектика согласования интересов ее субъектов / Д.П.Данилаев, Н.Н.Маливанов, Ю.Е.Польский // Высшее образование в России. – 2011. – № 11. – С. 99-104.

 1. 12.

Дмитриева, О.В. Управление качеством образовательных и научно-исследовательских услуг вуза / О.В.Дмитриева, В.Н.Фрянов // Открытое образование. – 2011. – № 5. – С. 20-28.

 1. 13.

Дружилов, С.А. Психологический террор в условиях реформирования высшей школы / С.А.Дружилов // Alma mater. – 2011. – № 9. – С. 42-46.

 1. 14.

Єфремов, В.В. Економічна освіта як необхідна умова для впровадження в Україні інноваційної моделі розвитку / В.В.Єфремов // Економічний часопис -ХХІ. – 2011. – № 9-10. – С. 28-30.

 1. 16.

Захаревич, Г.О. Державне кредитування здобуття вищої освіти: вітчизняний та зарубіжний досвід / Г.О.Захаревич // Економічний часопис -ХХІ. – 2011. – № 9-10. – С. 41-44.

 1. 18.

Інноваційні підходи при визначенні рейтингу з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних систем: оцінювання якості підготовки фахівців / Т.Д.Іщенко, М.П.Хоменко, Т.О.Чернявська, В.І.Кобець // Нові технології навчання. – 2010. – № 63. - Ч. 2. – С. 3-6.

Іщенко, Т.Д. Особливості та проблеми національної вищої освіти / Т.Д.Іщенко, М.П.Хоменко // Проблеми освіти. – 2011. – № 67. – С. 3-7.

 1. 19.

Кембридж возглавил рейтинг вузов мира, но украинские вузы в него не попали: Кембриджский университет второй год подряд возглавил международный рейтинг высших учебных заведений мира, регулярно составляемый QS // Маркетинговые исследования. – 2011. – № 5. – С. 85.

Козак, Т.М. Організаційно-теоретичні засади моніторингу діяльності вищих навчальних закладів / Т.М.Козак // Проблеми освіти. – 2011. – № 67. – С. 30-34.

Колот, А. Інституційні засади та інноваційні технології забезпечення якості економічної освіти / А.Колот // Вища школа. – 2011. – № 12. – С. 16-38.

 1. 21.

Кондратенко, А.Б. Методология построения e-learning системы персонализации обучения / А.Б.Кондратенко // Открытое образование. – 2011. – № 5. – С. 17-20.

Коцупатрий, М. Чинники конкурентоспроможності фахівців з агробізнесу на ринку праці в АПК України / М.Коцупатрий, С.Дем'яненко // Вища школа. – 2011. – № 12. – С. 53-59.

Лук'яненко, Д. Інноваційний ресурс економічного розвитку України: інтелектуальна місія університетів / Д.Лук'яненко, А.Поручник // Вища школа. – 2011. – № 12. – С. 74-86.

 1. 24.

Маврин, С.А. Интегративные характеристики личности выпускника учреждения дистанционного высшего профессионального образования / С.А.Маврин, Н.Л.Шевченко // Инновации в образовании. – 2011. – № 7. – С. 93-99.

Молодежь в России. 2010 : новости образования в России (немного статистики) // Alma mater. – 2011. – № 9. – С. 3-7.

 1. 32.

О состоянии и проблемах кадрового обеспечения инновационного развития экономики России: качество профессиональных кадров является одним из решающих факторов в экономике инновационного типа // Ректор вуза. – 2011. – № 9. – С. 32-37.

 1. 33.

Овчинников, Г.К. Сколь же вузов требуется России, чтобы быть на уровне века? / Г.К.Овчинников // Alma mater. – 2011. – № 9. – С. 25-33.

 1. 35.

Павко, А. Класичний університет у контексті Болонського процесу: такі виші мають стати символами інтелектуального потенціалу країни / А.Павко // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 218.- 23 листопада. – С. 18.

 1. 52.

Павленко, А. Університет як центр інноваційної системи та формування інтелектуального капіталу нації: інтерв’ю з ректором Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Анатолієм Павленком/ А.Павленко // Вища школа. – 2011. – № 12. – С. 7-15.

Панасевич, Д.Б. Пошук шляхів підвищення якості практичної підготовки студентів / Д.Б.Панасевич // Нові технології навчання. – 2010. – № 63. - Ч. 2. – С. 55-60.

Перевозный, А.В. Проблемы гуманитарного образования / А.В.Перевозный // Alma mater. – 2011. – № 9. – С. 77-81.

 1. 37.

Похолков, Ю.П. Корпоративная культура российских технических университетов / Ю.П.Похолков, В.А.Пушных, М.В.Митрофанова // Alma mater. – 2011. – № 9. – С. 66-71.

Резниченко, Н. Складові системи ефективного працевлаштування випускників / Н.Резниченко // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – № 1. – С. 55.

Рижа, Т.В. Інформаційне забезпечення управління фінансовими ресурсами вищих навчальних закладів / Т.В.Рижа // Вісник Національного університету ";Львівська політехніка";. Проблеми економіки та управління. – 2011. – № 698. – С. 282-289.

Роботи.net, або Хто допоможе молоді працевлаштуватися? // Голос України. – 2011. – № 227.- 2 грудня. – С. 8.

 1. 39.

Синявська, І.М. Формування дієвої системи науково-інноваційної інфраструктури у вигляді мережі наукових парків аграрних вищих навчальних закладів / І.М.Синявська, В.Т.Куят, С.О.Пащенко // Нові технології навчання. – 2010. – № 63, Ч. 2. – С. 13-20.

 1. 40.

Соболева, Э.Ю. Построение внутривузовских систем обеспечения гарантий качества образования / Э.Ю.Соболева // Высшее образование в России. – 2011. – № 11. – С. 148-157.

Степаненко, С. Економічна освіта, орієнтована на практику / С.Степаненко // Вища школа. – 2011. – № 12. – С. 39-52.

 1. 44.

Тавлуй, І. Орієнтація на роботодавців при проектуванні та розвитку системи управління якістю вищого навчального закладу / І.Тавлуй // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2011. – № 5. – С. 56-59.

 1. 27.

Тандем ";вуз - бизнес";. 20 сентября 2011 г. в МИСиС состоялась конференция ";Мировой опыт взаимодействия университетов с бизнесом и региональной властью в области трансфера технологий";, на которой обсуждался вопрос эффективных отношений российских вузов с предприятиями: новости образования в России // Alma mater. – 2011. – № 10. – С. 4-5.

";Школа пенсионеров"; стала университетом: теперь учебное заведение, в котором могут учиться сумчане 55 лет и старше, называется ";Университет третьего поколения"; // Данкор. – 2011. – № 47.- 23 ноября. – С. А7.

 1. 46.

Усенко, Л. ";На розробці ІТ-технологій країна може заробляти непогані гроші"; : інтерв'ю з директором Інституту кібернетики ім. В. Глушкова НАН України Іваном Сергієнком / Л.Усенко // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 233.- 14 грудня. – С. 8.

Хрипко, В.В. Горизонты интенсификации и инновационности в вузе / В.В.Хрипко // Alma mater. – 2011. – № 9. – С. 34-37.

Чернишова, Є.Р. Проблеми та перспективи підготовки фахівців у вищій школі / Є.Р.Чернишова, I.I.Драч // Нові технології навчання. – 2010. – № 63, Ч. 2. – С. 76-80.

 1. 48.

Чирва, О. Європеїзація: проблеми та перспективи [Болонський процес та європеїзація української освіти] / О.Чирва // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 235.- 16 грудня. – С. 5.

 1. 50.

Экономическое образование в России: для модернизации необходимы финансовые аналитики и ІТ-специалисты. Беседа с ректором Финансового университета при Правительстве РФ М.А. Эскиндаровым // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 33. – С. 6-12.

 1. 51.

Юрченко, О.П. Медиаобразование во Франции: исторический аспект / О.П.Юрченко // Инновации в образовании. – 2011. – № 8. – С. 67-78.

2. Післядипломна освіта

 1. 61.

Україна. Міністерство економічного розвитку і торгівлі.

Про внесення змін до обсягів державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб у 2011 році : наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 12 вересня 2011 р. № 52 / Україна. Міністерство економічного розвитку і торгівлі // Офіційний вісник України. – 2011. – № 88. – С. 90.

 1. 67.

Акуліна, О.О. Організаційно-методичні особливості викладання кольпоскопії на етапі післядипломної освіти / О.О.Акуліна // Медична освіта. – 2011. – № 3. – С. 44-46.

 1. 63.

Даценко, І.Б. Особливості інтегративного підходу в удосконаленні післядипломної освіти лікарів за фахом ";Неврологія"; / І.Б.Даценко, Т.А.Літовченко // Медична освіта. – 2011. – № 3. – С. 73-75.

Дистанційна форма навчання в післядипломній освіті: реалії і перспективи / М.В.Гребеник, О.М.Масик, Н.І.Ярема, Т.Б.Лазарчук // Медична освіта. – 2011. – № 3. – С. 15-19.

Особливості технології фахової підготовки слухачів системи післядипломної освіти / О.В.Грищенко, В.В.Бобрицька, Л.В.Дудко, Н.В.Лісіцина // Медична освіта. – 2011. – № 3. – С. 62-64.

 1. 66.

Роль діагностичних алгоритмів у післядипломній підготовці лікарів-спеціалістів ультразвукової діагностики / Р.Я.Абдуллаєв, С.О.Пономаренко, В.Г.Марченко, Л.А.Сисун // Медична освіта. – 2011. – № 3. – С. 42-43.

 1. 68.

Сучасні аспекти післядипломної підготовки лікарів із комбустіології та пластичної хірургії / Т.Г.Григор'єва, С.В.Коркунда, Г.А.Олійник, С.А.Голобородько // Медична освіта. – 2011. – № 3. – С. 59-61.

 1. 65.

Удосконалення післядипломної підготовки лікарів суміжних спеціальностей на циклі ";Інноваційні технології виходжування, діагностика та лікування патології новонароджених"; / Т.М.Клименко, Т.В.Сандуляк, О.А.Серцева, А.М.Закревський // Медична освіта. – 2011. – № 3. – С. 85-87.

 1. 64.

Хвисюк, О.М. Університетська клініка - це майбутнє післядипломної освіти лікарів-стоматологів / О.М.Хвисюк, Е.Д.Діасамідзе // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. – 2011. – № 3. – С. 26-28.

 1. 69.

Хвисюк, О.М. Упровадження дистанційних форм навчання на етапі післядипломної освіти лікарів / О.М.Хвисюк, В.Г.Марченко, І.А.Жадан // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. – 2011. – № 3. – С. 14-16.

3. Дистанційна освіта

 1. 72.

Абасова, С.Э. Применение новых информационных технологий в дистанционном обучении / С.Э.Абасова, С.Г.Абдуллаев // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 11. – С. 23-31.

 1. 73.

Герасимова, В.Г. Дистанционное обучение маркетологов / В.Г.Герасимова, Н.А.Женова, М.Р.Меламуд // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 8. – С. 91-100.

Гибсон, А. Всесторонняя оценка удержания студентов в среде онлайнового обучения: дайджест зарубежных изданий / А.Гибсон, У.Бостон, Ф.Айс // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 8. – С. 122-124.

 1. 74.

Гомулина, Н.Н. Методика дистанционной формы обучения учителей физики на курсах повышения квалификации / Н.Н.Гомулина, Е.И.Андреева // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 10. – С. 50-61.

 1. 75.

Использование интерактивного контента в процессе дистанционного обучения специалистов нанотехнологической отрасли и архитектуры систем удаленного доступа / С.Л.Батуркин, И.В.Сигинов, А.А.Скунцев, Д.В.Суворов // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 11. – С. 5-16.

Кратенко, І.С. Досвід упровадження дистанційної форми навчання в умовах переходу до Болонської системи підготовки лікарів-епідеміологів / І.С.Кратенко, А.П.Подаваленко, Т.О.Чумаченко // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. – 2011. – № 3. – С. 17-19.

 1. 76.

Курсков, С.Ю. Дистанционное изучение систем программно-управляемой электроники на базе сервера доступа к оборудованию / С.Ю.Курсков, Н.Ю.Ершова, Е.Д.Жиганов // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 9. – С. 4-13.

 1. 77.

Лайнерт, К. Тренды современного образования: расширение, распространение, пролонгация. Анализ ряда социологических обзоров периода 2002-2010 годов с целью определения основных трендов в развитии высшего образования США и Европы: дайджест зарубежных изданий / К.Лайнерт // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 11. – С. 143-144.

 1. 78.

МакФарлан, Д.А. Лидерские роли администраторов дистанционного обучения в возрастающей ценности образования и качестве восприятия: дайджест зарубежных изданий / Д.А.МакФарлан, Ф.Тейлор // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 9. – С. 120-122.

 1. 79.

Мимимийонг, Ли. Электронное образование в Азии: дайджест зарубежных изданий / Л.Мимимийонг // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 11. – С. 146-147.

 1. 80.

Михеев, М.А. Влияние технологий Semantic Web на организацию систем дистанционного обучения / М.А.Михеев, Е.Ю.Михеева // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 8. – С. 101-106.

 1. 81.

Назаров, Д.М. ";Ренессанс герменевтики";: герменевтическая технология дистанционного обучения / Д.М.Назаров // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 10. – С. 92-100.

 1. 82.

Стародубцев, В.А. Сетевые сервисы в дистанционном инженерном образовании / В.А.Стародубцев, О.Б.Шамина // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 11. – С. 17-22.

 1. 83.

Шелтон, К. Обзор парадигм оценки качества программ онлайнового образования: дайджест зарубежных изданий / К.Шелтон // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 8. – С. 131-132.

4. Організація вищої освіти

Валявский, А.Ю. Использование оптимизационных моделей для управления бюджетами структурных подразделений в рамках единой информационной системы сетевого вуза / А.Ю.Валявский, М.Н.Иванов // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 8. – С. 49-64.

Ткалич, С.К. Конференция как модель обмена организационным опытом и научными достижениями педагогов в системе российского дизайн-образования / С.К.Ткалич // Инновации в образовании. – 2011. – № 8. – С. 58-66.

5. Підготовка викладачів та вихователів

 1. 93.

Адольф, В.А. Развитие профессионального потенциала педагога в условиях обновления образовательной практики / В.А.Адольф, И.Ю.Степанова // Инновации в образовании. – 2011. – № 10. – С. 14-24.

Ануфрієва, О.Л. Сучасні проблеми підготовки молодих науковців / О.Л.Ануфрієва // Нові технології навчання. – 2010. – № 63. - Ч. 2. – С. 7-12.

Горностаев, А.О. Образование руководителей общеобразовательных учреждений: проблемы, ориентиры, поиск решения / А.О.Горностаев // Инновации в образовании. – 2011. – № 11. – С. 24-34.

Жуковська, С.А. Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників аграрних вищих навчальних закладів І-II рівнів акредитації - потреба сучасного суспільства / С.А.Жуковська // Проблеми освіти. – 2011. – № 67. – С. 8-14.

Козаченко, О. Атестація викладача - фактор підвищення рівня навчально-виховного процесу освітнього закладу / О.Козаченко, А.Гармаш // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – № 1. – С. 31-32.

Лапа, М. Підвищення якості освітніх послуг з перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу / М.Лапа // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2011. – № 5. – С. 41-48.

Примакова, В.В. Особливості підготовки вчителів початкових класів до формування наукової картини світу в учнів / В.В.Примакова // Нові технології навчання. – 2010. – № 63. - Ч. 2. – С. 124-130.

Стребна, О.В. Підвищення професійної компетентності учителів початкових класів з проблеми громадянського виховання / О.В.Стребна // Нові технології навчання. – 2010. – № 63. - Ч. 2. – С. 135-138.

Тіхонова, О. Професійна компетентність викладача - запорука якісної освіти / О.Тіхонова, Л.Лук'янченко // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – № 1. – С. 7-8.

 1. 94.

Шнекенберг, Д. Преодоление барьеров в электронном образовании для моделей университетских портфолио развития электронной компетентности преподавательскoгo состава: дайджест зарубежных изданий / Д.Шнекенберг // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 10. – С. 107-109.

6. Організація навчальної роботи

Абрамов, С.А. Вдосконалення процесу фізичного виховання у ВНЗ / С.А.Абрамов, Н.Є.Гаврилова // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – 2011. – Вип. 91, Т. І. – С. 9-11.

 1. 95.

Аветисян, Д.Д. Требования к контенту для образовательных SaaS-услуг: новые тенденции в развитии ИКТ в образовании / Д.Д.Аветисян // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 9. – С. 39-50.

Баженов, Д.В. Психолого-педагогические факторы успешности подготовки иностранных учащихся в медицинском вузе [Тверская государственная медицинская академия] / Д.В.Баженов, А.Г.Иванов, В.М.Мирзоева // Высшее образование в России. – 2011. – № 11. – С. 70-75.

 1. 96.

Бессараб, Н. Роль мотивації навчальної діяльності та її формування в студентів / Н.Бессараб // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – № 2. – С. 17-18.

Вишневська, С. Розвиток науково-дослідних умінь - основа формування наукового світогляду студентів / С.Вишневська, О.Гуніна // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – № 1. – С. 42-45.

 1. 97.

Воронов, М.В. Профессиональное обучение студентов на основе интегрированных курсов / М.В.Воронов, В.А.Толкачев // Инновации в образовании. – 2011. – № 9. – С. 4-14.

 1. 134.

Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу на кафедрі загальної стоматології ОНМедУ / Є.Д.Бабов, М.А.Новікова, С.В.Кленовська, В.В.Могилевський // Медична освіта. – 2011. – № 3. – С. 47-48.

 1. 98.

Гречко, П.К. Языковая глобализация: образовательная перспектива. Преимущества и перспективы преподавания программ высшего профессионального образования на английском языке в российских вузах / П.К.Гречко, Г.А.Краснова // Инновации в образовании. – 2011. – № 8. – С. 27-33.

 1. 99.

Григорьев, О.В. Современные технологии обучения / О.В.Григорьев, Н.М.Литвиненко // Инновации в образовании. – 2011. – № 7. – С. 17-24.

 1. 101.

Далгарно, Б. Какого рода обучение доступно в ЗD-виртуальных средах: дайджест зарубежных изданий / Б.Далгарно, Д.В.Л.Марк // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 10. – С. 101-102.

Джумирко, В. Міждисциплінарна інтеграція в навчанні / В.Джумирко // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – № 2. – С. 19-20.

Диба, М. Продуктивне навчання і його роль у підготовці фахівців / М.Диба // Вища школа. – 2011. – № 12. – С. 60-65.

 1. 104.

Дмитриев, В.А. Значение воспитательной работы в подготовке будущего врача [Тверская государственная медицинская академия] / В.А.Дмитриев, Н.В.Павлова, Г.А.Улупова // Высшее образование в России. – 2011. – № 11. – С. 92-98.

Досвід навчання студентів факультету підготовки іноземних громадян на кафедрі загальної хірургії в умовах кредитно-модульної системи освіти / І.М.Гудз, С.М.Геник, Д.С.Михальчук, І.В.Дмитрів // Медична освіта. – 2011. – № 3. – С. 70-72.

Думанський, Ю.В. Освоєння студентами практичних навичок при кредитно-модульній організації навчального процесу: проблеми та пошук шляхів їх вирішення / Ю.В.Думанський, О.М.Талалаєнко, М.Б.Первак // Медична освіта. – 2011. – № 3. – С. 79-81.

Жула, Л.В. Розвиток координаційних здібностей студенток вищого навчального закладу у процесі занять з фізичного виховання та спорту / Л.В.Жула // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – 2011. – Вип. 91, Т. І. – С. 160-163.

Зайцев, О. Утілення інформаційних технологій навчання в педагогічний процес / О.Зайцев // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – № 1. – С. 9-12.

Зудов, Р.И. Flash-система разработки графических тестовых заданий / Р.И.Зудов, А.Б.Никитин, И.А.Цикин // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 10. – С. 13-21.

Игнатьева, Е.Ю. Познавательная компетентность в современном социокультурном контексте: концепция развития познавательной компетенции студентов в образовательном процессе современного вуза / Е.Ю.Игнатьева // Alma mater. – 2011. – № 9. – С. 52-56.

 1. 109.

Ильичева, С.В. Автоматизация многокритериального оценивания учебных достижений студентов в слабоструктурированных предметных областях на основе е-портфолио / С.В.Ильичева // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 9. – С. 67-77.

 1. 111.

Килейников, Д.В. Современные подходы к организации образовательной деятельности в медицинской академии [Тверская государственная медицинская академия] / Д.В.Килейников // Высшее образование в России. – 2011. – № 11. – С. 59-63.

Клиническая фармакология и кредитно-модульная система: шаг назад или вперед? / О.А.Яковлева, И.А.Дорошкевич, А.А.Клекот, С.И.Семененко // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2011. – № 5. – С. 374.

Ключка, С.І. Сутність компетентнісного підходу в екологічній підготовці студентів / С.І.Ключка // Проблеми освіти. – 2011. – № 67. – С. 26-29.

Ковалів, І. Студенти залишаться без субот?: наступного року спудеї деяких університетів навчатимуться у вихідні завдяки Євро-2012 / І.Ковалів // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 217.- 22 листопад. – С. 5.

Конкин, Б.Б. Интерактивная среда - инструмент современного обучения / Б.Б.Конкин, В.П.Сафронов // Открытое образование. – 2011. – № 4. – С. 11-18.

 1. 112.

Кора, Н.А. Исследование факторов социально-психологической безопасности студентов в условиях образовательной среды / Н.А.Кора // Инновации в образовании. – 2011. – № 11. – С. 107-122.

Корнаухов, А.Ю. Организация интерактивного обучения на основе web-технологий / А.Ю.Корнаухов // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 9. – С. 14-20.

Коротун, О.О. Структурно-функціональна характеристика комунікативної компетентності студентів-іноземців / О.О.Коротун // Нові технології навчання. – 2010. – № 63, Ч. 2. – С. 111-117.

Кузьменко, А.Г. Впровадження інтеграційних технологій в навчальний процес / А.Г.Кузьменко // Проблеми освіти. – 2010. – № 65. – С. 23-27.

 1. 115.

Куликов, В.А. Технологии борьбы с плагиатом в студенческих работах по истории. Сравнительный опыт Харьковского и Майями университетов / В.А.Куликов, И.С.Посохов // Методичний вісник історичного факультету. – 2010. – № 8. – С. 55-65.

 1. 117.

Линдсей, М. Обратно к большему: согласно результатам самого последнего проведенного опроса 50 процентов будущих студентов уже принимают онлайновые курсы: дайджест зарубежных изданий / М.Линдсей // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 10. – С. 102-103.

Львов, Л.В. Реализация принципа трансдисциплинарности в системе профессионального обучения / Л.В.Львов // Инновации в образовании. – 2011. – № 10. – С. 65-81.

Марченко, В.Г. Інтенсифікація навчального процесу на сучасному етапі модернізації системи освіти / В.Г.Марченко, К.А.Степанченко // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. – 2011. – № 3. – С. 29-31.

Мельник, І. Студентський загонівський рух - одна з кращих актуальних форм організації виховної роботи / І.Мельник, І.Смирнова // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – № 2. – С. 77-78.

Мітрясова, О.П. Природничо-наукові основи формування змісту природничих дисциплін / О.П.Мітрясова // Проблеми освіти. – 2010. – № 65. – С. 132-134.

Нежельской, А.Н. Реализация компетентностного подхода в высшей военной школе на основе использования идей контекстного обучения / А.Н.Нежельской // Инновации в образовании. – 2011. – № 11. – С. 73-83.

Оболенська, Т. Нова парадигма виховної роботи в університеті / Т.Оболенська // Вища школа. – 2011. – № 12. – С. 66-73.

Олійник, В.Р. Контроль успішності студентів за допомогою інформаційно-аналітичної системи ";Технікум"; / В.Р.Олійник // Проблеми освіти. – 2010. – № 65. – С. 107-112.

Олійник, Л.В. Компетентнісний підхід як необхідна умова сучасної освіти у військовому університеті / Л.В.Олійник // Проблеми освіти. – 2010. – № 65. – С. 43-47.

Організація навчального процесу за кредитно-модульною системою при вивченні медичної біології / Л.Н.Рибіцький, Л.Б.Муц, Т.В.Бігуняк, Л.Т.Котляренко // Медична освіта. – 2011. – № 3. – С. 123-124.

Організація роботи мікробіологічного гуртка на кафедрі медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології / С.І.Климнюк, Л.Б.Романюк, Н.І.Ткачук, О.Б.Кучмак // Медична освіта. – 2011. – № 3. – С. 92-94.

Особливості впровадження кредитно-модульної системи для студентів стоматологічного факультету / М.А.Машталір, С.Б.Крамар, Г.В.Довгаль, Д.І.Назарова // Медична освіта. – 2011. – № 3. – С. 105-106.

Полевой, Н.А. Опыт информатизации текущего контроля знаний в масштабе ВУЗа / Н.А.Полевой // Методичний вісник історичного факультету. – 2010. – № 8. – С. 73-76.

Рабець, K.B. Математична культура як риса компетентного фахівця / K.B.Рабець // Нові технології навчання. – 2010. – № 63. - Ч. 2. – С. 61-69.

Ратнер, С.В. Вопросы повышения качества образовательного процесса в вузе / С.В.Ратнер, А.С.Скорикова // Инновации в образовании. – 2011. – № 9. – С. 34-46.

Родіна, О. Актуальні аспекти контролю стану навчально-виховного процесу в умовах реформування вищої освіти / О.Родіна, О.Погребняк // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – № 2. – С. 4-8.

 1. 123.

Рушби, Н. Пересечение границ: обучение и преподавание в виртуальных мирах: дайджест зарубежных изданий / Н.Рушби // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 10. – С. 104-106.

 1. 124.

Скибицкий, Э.Г. Разработка курса иностранного языка в cреде Moodle / Э.Г.Скибицкий, О.А.Демина, Е.Т.Китова // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 10. – С. 74-83.

Стецюк, К.В. Методологічні основи освіти у процесі формування екологічної культури майбутнього аграрія / К.В.Стецюк // Проблеми освіти. – 2010. – № 65. – С. 78-82.

 1. 125.

Технологии интерактивного 3D-моделирования для разработки виртуальных тренажерных комплексов / М.Н.Краснянский, С.В.Карпушкин, А.В.Остроух, А.А.Руднев // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 10. – С. 4-12.

Тихончук, Л. Інформаційно-комунікаційні технології - засіб удосконалення професійної підготовки фахівців / Л.Тихончук // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – № 1. – С. 16-18.

Федоров, А.В. Оценка медиакомпетентности студентов: анализ результатов тестирования / А.В.Федоров // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 9. – С. 92-105.

Филиппов, К.В. Использование мультимедийных средств в учебном процессе / К.В.Филиппов // Методичний вісник історичного факультету. – 2010. – № 8. – С. 102-106.

 1. 129.

Ходин, С.Н. Информатизация образования на историческом факультете Белорусского государственного университета / С.Н.Ходин, Е.К.Балыкина, Д.Н.Бузун // Методичний вісник історичного факультету. – 2010. – № 8. – С. 107-122.

Хоменко, Л.О. Створення типової навчальної програми з дисципліни ";Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології"; відповідно до вимог кредитно-модульної системи навчання / Л.О.Хоменко, О.І.Остапко, І.М.Голубєва // Медична освіта. – 2011. – № 3. – С. 129-131.

 1. 130.

Цехмістрова, Г.С. Інноваційні технології та творчість у навчанні - як чинники якості підготовки фахівців в умовах інтеграції в Європу / Г.С.Цехмістрова // Проблеми освіти. – 2010. – № 65. – С. 99-101.

Чамлай, Л. Застосування інформаційних технологій навчання в сучасних умовах / Л.Чамлай // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – № 1. – С. 13-15.

 1. 131.

Черткова, Е.А. Экспертно-статистический метод выбора модели разработки компьютерных обучающих систем / Е.А.Черткова, В.С.Карпов // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 9. – С. 78-91.

Шерман, М.І. Критерії готовності майбутніх правоохоронців до здійснення завдань щодо охорони громадського порядку / М.І.Шерман // Проблеми освіти. – 2010. – № 65. – С. 75-77.

Шерман, М.І. Організаційно-педагогічні умови профілактики потенційної інтернет-залежності у курсантів ВНЗ МВС України / М.І.Шерман // Проблеми освіти. – 2011. – № 67. – С. 81-86.

 1. 132.

Шпагин, С.А. Итоги и проблемы внедрения компьютерных технологий в учебный процесс исторического факультета Южного федерального университета / С.А.Шпагин // Методичний вісник історичного факультету. – 2010. – № 8. – С. 123-134.

7. Зарахування у ВНЗ

Україна. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту.

Про затвердження умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році: наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12 жовтня 2011 р. № 1179 / Україна. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту // Вища школа. – 2011. – № 12. – С. 98.

Україна. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту.

Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році: наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12 жовтня 2011 р. № 1179 / Україна. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту // Вища школа. – 2011. – № 12. – С. 99-119.

8. Методи та форми навчання

 1. 142.

Авдошин, С.М. Методика подготовки и проведения семинарских занятий по информационной безопасности на основе изучения конкретных ситуаций / С.М.Авдошин, А.А.Савельева // Открытое образование. – 2011. – № 5. – С. 12-17.

Азгальдов, Г.Г. О некоторых вопросах методологии чтения лекций / Г.Г.Азгальдов, А.В.Костин // Alma mater. – 2011. – № 11. – С. 41-44.

Акапьев, В.Л. Виды и формы ориентировочной основы информационно-педагогической деятельности / В.Л.Акапьев // Инновации в образовании. – 2011. – № 7. – С. 67-73.

 1. 146.

Албегова, И.Ф. Кейс-технология как элемент информационной образовательной среды в модернизирующейся высшей профессиональной школе: суть и проблемы использования / И.Ф.Албегова, Г.Л.Шаматонова // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 11. – С. 100-106.

Алсынбаева, Л.Г. Игровые технологии и виртуальные миры в образовании / Л.Г.Алсынбаева // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 11. – С. 79-87.

 1. 148.

Ан, А.Ф. Теория и результаты анализа содержания курса физики в компетентностной модели выпускника технического вуза / А.Ф.Ан, В.М.Соколов // Инновации в образовании. – 2011. – № 7. – С. 4-16.

Банщиков, П.Г. Моделювання ринкового середовища компаній у навчально-тренінгових технологіях (на прикладі бізнес-стимуляції ";ViAl+";) / П.Г.Банщиков, В.Я.Паздрій, О.В.Грищенко // Проблеми освіти. – 2010. – № 65. – С. 7-12.

Бешкарьова, Л. Види навчальних занять / Л.Бешкарьова // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – № 1. – С. 24.

 1. 152.

Бутенко, В.И. Инновационная проектная технология обучения как результат объединения ";метода проектов"; и электронной связи (из опыта исторического факультета ХНУ им. В. Н. Каразина) / В.И.Бутенко // Методичний вісник історичного факультету. – 2010. – № 8. – С. 23-30.

 1. 182.

Вікторова, Л.В. Навчання іноземних мов студентів нефілологічних спеціальностей: сучасні підходи, методи та умови / Л.В.Вікторова // Нові технології навчання. – 2010. – № 63, Ч. 2. – С. 20-25.

Главацька, Г. Науково-практична конференція - засіб узагальнення й поширення досвіду організації проведення науково-дослідної й пошукової роботи студентів / Г.Главацька, Л.Соляр // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – № 1. – С. 40-41.

 1. 154.

Грибова, В.В. Разработка виртуального мира медицинского компьютерного обучающего тренажера / В.В.Грибова, М.В.Петряева, Л.А.Федорищев // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 9. – С. 56-66.

Григорьева, А.И. Перспективный подход к тестированию знаний и тестов / А.И.Григорьева, М.Ю.Колодин // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 10. – С. 84-91.

Дембровська, О.Б. Використання вправ на заняттях з іноземних мов, спрямованих на розвиток мовленнєвих навичок у студентів немовних факультетів / О.Б.Дембровська // Проблеми освіти. – 2010. – № 65. – С. 17-22.

Деонтологічні аспекти навчання студентів внутрішньої медицини в умовах Болонської системи / В.В.Коломієць, Н.В.Ванханен, Н.В.Грона, В.В.Красьоха-Денисова // Медична освіта. – 2011. – № 3. – С. 95-98.

 1. 156.

Дергачева, Ю.Ю. Методические рекомендации по созданию тестовых заданий с использованием программных комплексов MyTest и SunRav TestOfficePro / Ю.Ю.Дергачева // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 10. – С. 62-73.

Дротік, І. Комп'ютерне тестування як інноваційна технологія контролю знань / І.Дротік // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – № 2. – С. 28-29.

 1. 157.

Егорова, И.П. Потенциальные возможности проблемных методов обучения в профессионально направленной подготовке студентов технических специальностей вуза / И.П.Егорова // Инновации в образовании. – 2011. – № 10. – С. 25-36.

Жигалов, Е.В. Трансляция лекций в сети интернет / Е.В.Жигалов // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 10. – С. 46-49.

Заславская, О.Ю. К автоматизации управления компетентностным подходом к обучению информатики на основе многоуровневого содержания / О.Ю.Заславская, О.Я.Кравец, М.Ю.Сергеев // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 9. – С. 106-115.

Значення науково-дослідної роботи в Болонській системі навчання студентів та її організація на кафедрі внутрішньої медицини / Н.В.Грона, В.В.Коломієць, К.А.Бобришев, Н.В.Ванханен // Медична освіта. – 2011. – № 3. – С. 67-69.

Зуєнко, И.О. Критеріально-рівневий підхід до формування комунікативної культури студентів вищих аграрних навчальних закладів / И.О.Зуєнко // Нові технології навчання. – 2010. – № 63, Ч. 2. – С. 107-110.

Ивлева, Н.В. Обучение пониманию медицинского текста на основе психолингвистической концепции семантического поля: причины затруднений в понимании медицинского текста студентами медицинского колледжа / Н.В.Ивлева // Инновации в образовании. – 2011. – № 8. – С. 86-95.

Ильина, Н.Ф. Особенности методического обеспечения инновационной педагогической деятельности / Н.Ф.Ильина // Инновации в образовании. – 2011. – № 10. – С. 49-56.

Іваненко, О.О. Удосконалення викладання математичних дисциплін студентам економічних спеціальностей / О.О.Іваненко, Т.В.Іваненко // Проблеми освіти. – 2010. – № 65. – С. 112-121.

Іванюта, Н.В. Проведення заняття з аеробіки у ВНЗ / Н.В.Іванюта, С.Є.Толмачова // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – 2011. – Вип. 91, Т. І. – С. 197-199.

Керницька, А. Тестовий контроль - один з методів перевірки знань та умінь студентів / А.Керницька // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – № 2. – С. 30-31.

Ковтун, С. Інноваційні технології семінарських занять / С.Ковтун // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – № 2. – С. 15-16.

Коляда, М.Г. Виявлення функціональних компонентів професійних компетенцій майбутніх фахівців з інформаційної безпеки / М.Г.Коляда // Проблеми освіти. – 2011. – № 67. – С. 34-37.

Комаров, В. Лекція професора В. Комарова: Вступ до курсу ";Цивільний процес"; / В.Комаров // Право України. – 2011. – № 10. – С. 120-152.

Концептуальні засади методики викладання права серед курсантів передатестаційних циклів з організації та управління охороною здоров'я / Г.В.Бесполудіна, К.В.Болотчева, В.І.Козюберда, А.В.Жила // Медична освіта. – 2011. – № 3. – С. 49-52.

Корженко, І. Лабораторні заняття / І.Корженко // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – № 1. – С. 26.

Король, С.А. Мотивація студентів технічних спеціальностей до фізкультурно-оздоровчих занять / С.А.Король // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – 2011. – Вип. 91, Т. І. – С. 235-238.

Кучерявенко, М. Лекції в навчальному процесі / М.Кучерявенко // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – № 1. – С. 25-26.

Кущенко, І.В. Сучасні підходи до викладання дисципліни ";Практикум з психології"; для майбутніх психологів / І.В.Кущенко // Проблеми освіти. – 2011. – № 67. – С. 38-41.

Лук'яненко, І.А. Сучасні підходи до викладання курсу ";Психофізіологія"; у вищих навчальних закладах / І.А.Лук'яненко // Проблеми освіти. – 2011. – № 67. – С. 42-46.

 1. 164.

Майер, К.А. Роль онлайнового обучения в чрезвычайных планах лидирующих институтов: дайджест зарубежных изданий / К.А.Майер, Д.Л.Вилсон // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 8. – С. 125-126.

Марігодов, В.К. Демотний аналіз ефективності проблемної лекції / В.К.Марігодов, Ю.М.Кравченко // Проблеми освіти. – 2010. – № 65. – С. 31-35.

Марігодов, В.К. Ентропійне оцінювання результатів семестрового рейтингу студентів / В.К.Марігодов, Ю.М.Кравченко // Нові технології навчання. – 2010. – № 63, Ч. 2. – С. 45-50.

Марігодов, В.К. Проведення студентських науково-технічних конференцій у формі гри / В.К.Марігодов, Ю.М.Кравченко // Проблеми освіти. – 2011. – № 67. – С. 47-49.

Матвієнко, М.І. Погляди на соціально-педагогічні умови підготовки студентів до самостійних занять фізичними вправами / М.І.Матвієнко, М.Х.Хасанов, К.П.Кузьмін // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – 2011. – Вип. 91, Т. І. – С. 298-302.

 1. 166.

Мертенес, Р. Структурно обоснованная навигация в веб-лекциях и промежутки во времени: дайджест зарубежных изданий / Р.Мертенес, С.Ищенко // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 8. – С. 126-128.

Микитенко, В. Дидактичні ігри та інтерактивні методи / В.Микитенко // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – № 1. – С. 19-21.

Мітрясова, О.П. Вивчення світоглядних питань - у практику навчання хімії студентів-екологів / О.П.Мітрясова // Проблеми освіти. – 2011. – № 67. – С. 50-54.

Москаленко, С.А. Взаємозв'язок мотивації та ефективності засвоєння матеріалу в процесі вивчення іноземної мови / С.А.Москаленко // Проблеми освіти. – 2010. – № 65. – С. 35-38.

 1. 160.

Мульти-пользовательская виртуальная среда для построения и оценки высоких научных навыков: дайджест зарубежных изданий / Д.Д.Келлхат, Б.С.Нельсон, Д.Кларк, Ч.Дейд // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 9. – С. 118-119.

Невмивака, В. Практичні методи навчання / В.Невмивака // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – № 1. – С. 27-28.

Осипова, Ю. Інноваційні методи та форми проведення семінарів / Ю.Осипова, І.Мединська // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – № 1. – С. 28-29.

 1. 169.

Персианов, В.В. Электронный обучающий комплекс ";Информационный менеджмент"; для подготовки администраторов информационных систем (специальность 010503) / В.В.Персианов, А.В.Титов // Открытое образование. – 2011. – № 4. – С. 25-29.

 1. 170.

Почему мы не Оксфорд?: проведено сравнение аналогичных электротехнических курсов в двух отличающихся университетах - Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (Московский инженерно-физический институт) и University of Oxford / В.И.Коротеев, Н.Н.Нечаев, А.Е.Новожилов, В.М.Рыжков // Открытое образование. – 2011. – № 5. – С. 70-76.

 1. 171.

Разработка и использование портала обучения информатике и программированию в учебном процессе / Е.В.Кудрина, Е.Е.Лапшева, М.В.Огнева, А.Г.Федорова // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 10. – С. 39-45.

Ременцов, А.Н. Русский язык для иностранных граждан. Опыт обучения вьетнамских студентов / А.Н.Ременцов, Е.В.Иванова // Alma mater. – 2011. – № 11. – С. 97-98.

Рибак, О.Т. Навчально-методичні основи викладання механізмів взаємодії лікарських засобів у курсі клінічної фармакології / О.Т.Рибак, Л.І.Голопихо // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2011. – № 5. – С. 270-271.

Рудь, А.В. Інноваційна технологія викладання теми ";Основи комплектування і використання машинно-тракторних агрегатів"; / А.В.Рудь // Проблеми освіти. – 2010. – № 65. – С. 55-60.

Савченкова, Л.В. Актуальні проблеми навчання студентів з клінічної фармакології / Л.В.Савченкова, С.М.Горобинська, І.П.Бєлоусова // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2011. – № 5. – С. 275-276.

 1. 174.

Семёнов, М.Д. Лабораторный практикум: современный взгляд на совершенствование. На примере курса общей физики рассматривается практика формирования общих умений в вузовском лабораторном практикуме / М.Д.Семёнов // Alma mater. – 2011. – № 9. – С. 57-61.

 1. 175.

Сихимбаев, С.Р. Преподавание графических дисциплин инновационными методами в условиях кредитной системы обучения / С.Р.Сихимбаев, М.Р.Сихимбаев // Инновации в образовании. – 2011. – № 7. – С. 59-66.

Тен, Е.П. Применение мультимедийной обучающей системы в преподавании курса ";Профессиональная педагогика"; / Е.П.Тен // Нові технології навчання. – 2010. – № 63. - Ч. 2. – С. 165-170.

Федищенко, І. Практиканти: із вишу на підприємство / І.Федищенко // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – № 111.- 5 грудня. – С. 46-49.

Федоров, А.В. Анализ выполнения студентами творческих заданий медиаобразовательного характера / А.В.Федоров // Инновации в образовании. – 2011. – № 7. – С. 51-58.

Фурс, М.В. Интерактивные формы обучения - средство повышения уровня профессиональной подготовки студентов / М.В.Фурс // Alma mater. – 2011. – № 10. – С. 29-33.

Ципко, В.В. Аналізування ролі організаційної техніки в професійній діяльності майбутніх менеджерів у процесі викладання філософії / В.В.Ципко // Нові технології навчання. – 2010. – № 63. - Ч. 2. – С. 72-76.

Челышева, И.В. Медиареальность как новый тип социокультурного пространства / И.В.Челышева // Инновации в образовании. – 2011. – № 11. – С. 93-106.

Швець, В.Д. Програмування контролю знань студентів у процесі вивчення дисципліни ";Дистанційне навчання"; / В.Д.Швець // Проблеми освіти. – 2010. – № 65. – С. 65-74.

9. Самостійна робота

Балыкина, Е.Н. Электронные игровые средства обучения в самостоятельной работе студентов исторических специальностей / Е.Н.Балыкина, А.А.Приборович, Е.А.Човжик // Методичний вісник історичного факультету. – 2010. – № 8. – С. 5-22.

Зубрицька, Л. Самостійна робота - компонент навчальної діяльності студентів / Л.Зубрицька // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – № 1. – С. 46-48.

 1. 191.

Кириллов, А.В. Компьютерное тестирование - важнейший элемент управления самостоятельной работой студентов / А.В.Кириллов // Методичний вісник історичного факультету. – 2010. – № 8. – С. 36-44.

Лазаренко, О.В. Организация самостоятельной работы учащихся в системе непрерывного образования / О.В.Лазаренко // Методичний вісник історичного факультету. – 2010. – № 8. – С. 66-72.

 1. 192.

Ларионов, В.В. Формирование программно-педагогической среды для самостоятельной работы бакалавров по физике в исследовательском университете / В.В.Ларионов, Е.В.Мансуров, Э.В.Поздеева // Инновации в образовании. – 2011. – № 11. – С. 55-63.

Мартиненко, О.В. Організація самостійної роботи студентів з математичного аналізу в педагогічних університетах / О.В.Мартиненко, Є.А.Колесник // Нові технології навчання. – 2010. – № 63. - Ч. 2. – С. 50-54.

Овсієнко, Ю.І. Самостійна робота студентів-аграріїв під час вивчення теоретичного матеріалу з математики / Ю.І.Овсієнко // Нові технології навчання. – 2010. – № 63. - Ч. 2. – С. 117-124.

Олійник, І. Консультація - вид індивідуальної та самостійної роботи / І.Олійник // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – № 1. – С. 29-30.

Ротань, Н. Самостійна робота студентів під час вивчення економічних дисциплін / Н.Ротань // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – № 1. – С. 49-50.

 1. 194.

Снигирев, А.Л. Совершенствование самостоятельной работы курсантов в информационно-образовательной среде на основе компетентностного подхода / А.Л.Снигирев, В.П.Бауэр // Инновации в образовании. – 2011. – № 8. – С. 79-85.

10. Студентське життя

 1. 212.

Авраменко, Ю. ";Банкиры"; взяли кубок мэра: 30 ноября состоялось традиционное ежегодное сражение веселых и находчивых на Кубок мэра в театре им. Щепкина: второе место заняла команда СумГУ ";Целеустремленный топинамбур"; / Ю.Авраменко // Данкор. – 2011. – № 49.- 7 декабря. – С. А14.

 1. 213.

Александрова, Б. Такая привлекательная Америка: как две бывшие студентки СумГУ и Мариупольского государственного гуманитарного университета заработали себе судимость / Б.Александрова // Ваш шанс. – 2011. – № 49.- 7-14 декабря. – С. 13А.

Вакулішина, М. Волонтери в Сумах. Хто вони? / М.Вакулішина // Суми і сумчани. – 2011. – № 50.- 16 грудня. – С. 8.

Гончарук, Н. Студенческий ";Оскар";: лучший студент года был выбран 17 ноября на сцене театра им. М. Щепкина / Н.Гончарук // Данкор. – 2011. – № 47.- 23 ноября. – С. А14.

 1. 217.

Лесина, Ю. Жизнь подсовывает лимон - сделай лимонад!: в СумГУ прошел первый молодежный фестиваль социальной рекламы / Ю.Лесина // Ваш шанс. – 2011. – № 51.- 21 декабря-28 декабря. – С. 18А.

 1. 218.

Масалітова, О. Вільні обійми: 25 листопада до Всесвітнього дня боротьби з насильством волонтери СумДУ та УАБС і співробітники ";Клініки, дружньої до молоді"; організували флешмоб та дарували всім перехожим щирі обійми / О.Масалітова // Суми і сумчани. – 2011. – № 48.- 2 грудня. – С. 8.

 1. 220.

Ольшанская, Д. Общага. На самом деле это...: сумские студенты рассказали, как им живется в общежитиях. Были опрошены студенты восьми учебных заведений (три вуза в Сумах: СумГУ, СГПУ им. Макаренко, УАБД) / Д.Ольшанская // Данкор. – 2011. – № 51.- 21 декабря. – С. А7.

Швед, М. Молодіжний рух і об'єднання ровесників у контексті громадянського суспільства / М.Швед, Х.Мазепа // Товариство ";Рідна школа";: історія і сучасність. – 2011. – № 6. – С. 113-121.

11. Дипломи

 1. 224.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про затвердження зразків бланків дипломів доктора і кандидата наук та атестата старшого наукового співробітника: постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 р. № 1183 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 219.- 24 листопада. – С. 20.

12. Вчені ступені. Дисертації

Жук, А. ";Диссертационная ловушка"; на пути к построению инновационной экономики / А.Жук // Вопросы экономики. – 2011. – № 9. – С. 121-133.

 1. 226.

Пучков, Н.П. Система ";бакалавриат-магистратура"; в профессиональной инженерно-экологической подготовке / Н.П.Пучков, Н.С.Попов, А.В.Козачек // Alma mater. – 2011. – № 10. – С. 37-44.

13. Стипендії. Виплати студентам

 1. 229.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про встановлення розміру стипендій Президента України переможцям Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка: постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1218 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 226.- 3 грудня. – С. 4.

Вєнская, А. На які соцгарантії може розраховувати випускник медуніверситету, що навчався за держзамовленням / А.Вєнская // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – № 108.- 23 листопада. – С. 63.

14. Університети

378.4:62(438.13) P

Politechnika Swietokrzyska. Kielce University of Technology. – Kielce, 2011. – 171 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

378.4(477.54):4(092)

Лапина, М.С. Университет в моей жизни / М.С.Лапина. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – 314 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

378.4:621.3(470.23-25)(09) П26

Первый электротехнический: к 125-летию Санкт-Петербургского гос. электротехн. ун-та ";ЛЭТИ"; им. В.И. Ульянова (Ленина). – Санкт-Петербург : СПбГЭТУ ";ЛЭТИ";, 2011. – 484 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

378.4:62(477.54) Р34

Результати діяльності університету: 2008-2009. – Тернопіль : Тернопільський нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – 35 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

378.4:62(477.54) Я82

Ясній, П. Результати діяльності університету за 2010 рік / П.Ясній, Г.Крамар. – Тернопіль : Джура, 2011. – 44 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

Україна. Президент.

Про надання Одеському державному економічному університету статусу національного : указ Президента України від 11 листопада 2011 р. № 1041/2011 / Україна. Президент // Офіційний вісник України. – 2011. – № 89. – С. 31.

Борисенко, А.А. Кафедре геометрии ХНУ им. В.Н. Каразина – 90 лет / А.А.Борисенко // Universitates. Наука и просвещение. – 2011. – № 1. – С. 58-66.

Давыдов, А.Б. Клиника вуза - участник образовательной и научной деятельности: [Тверская государственная медицинская академия] / А.Б.Давыдов, Е.Е.Пичуев // Высшее образование в России. – 2011. – № 11. – С. 76-81.

ДГТУ – кузница лучших технических кадров для региона : интервью с ректором Донского государственного технического университета Б.Ч. Месхи // Ректор вуза. – 2011. – № 9. – С. 26-27.

 1. 233.

Демидова, М.А. О системе управления качеством в Тверской государственной медицинской академии / М.А.Демидова, В.П.Шеховцов, С.В.Малыгин // Высшее образование в России. – 2011. – № 11. – С. 82-87.

Калинкин, А.М. Реализация международных программ в Тверской государственной медицинской академии / А.М.Калинкин // Высшее образование в России. – 2011. – № 11. – С. 87-92.

 1. 235.

Карминская, Т.Д. Татьяна Карминская: «Наш университет формирует будущее Югры» : за 10 лет Югорский государственный университет зарекомендовал себя как многопрофильный вуз с высокими темпами развития / Т.Д.Карминская // Ректор вуза. – 2011. – № 9. – С. 14-17.

Кизилова, Н.Н. Биомеханика: история, состояние, перспективы: об основных направлениях биомеханики и ее развитии в Харьковском университете / Н.Н.Кизилова // Universitates. Наука и просвещение. – 2011. – № 1. – С. 26-41.

 1. 236.

Кизилова, Н.Н. Кафедра теоретической механики Харьковского университета: страницы истории / Н.Н.Кизилова, Л.Н.Попова // Universitates. Наука и просвещение. – 2011. – № 1. – С. 67-75.

 1. 237.

Косий, М. Буття визначає свідомість [Харківський національний університет ";Юридична академія України імені Ярослава Мудрого";] / М.Косий // Голос України. – 2011. – № 226.- 1 грудня. – С. 4.

 1. 238.

Куденко, Н. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана і розвиток маркетингу в Україні / Н.Куденко, В.Герасимчук, А.Федорченко // Вища школа. – 2011. – № 12. – С. 87-92.

 1. 239.

Леонов, Н.И. Принципы и подходы в управлении научной и инновационной деятельностью (опыт исследовательского университета): [Удмуртский государственный университет] / Н.И.Леонов // Высшее образование в России. – 2011. – № 11. – С. 19-28.

Матвійчук, А. Формування та розвиток науково-дослідної системи КНЕУ [Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана] / А.Матвійчук // Вища школа. – 2011. – № 12. – С. 93-97.

 1. 240.

Петр Чубик: «Стремление быть первыми мы унаследовали у наших великих предшественников»: интервью с ректором Томского политехнического университета Петром Чубиком // Ректор вуза. – 2011. – № 9. – С. 18-25.

 1. 241.

Рабаданов, М.Х. Организационно-методические аспекты оптимизации подготовки специалистов и иновационного развития Дагестанского государственного университета / М.Х.Рабаданов, М.М.Гасанов // Инновации в образовании. – 2011. – № 10. – С. 5-13.

 1. 242.

СНАУ подчинили Табачнику: СНАУ стал единственным вузом в Сумской области, который переходит в сферу управления Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрия Табачника // Данкор. – 2011. – № 50.- 14 декабря. – С. А4.

 1. 243.

Сохраняя традиции и развивая инновации: интервью с ректором Тверской государственной медицинской академии М.Н. Калинкиным // Высшее образование в России. – 2011. – № 11. – С. 52-58.

 1. 245.

Шот, М. ";Демографічних коливань не боїмося, бо зуміли завоювати добру славу";: бесіда з ректором Тернопільського національного економічного університету Сергієм Юрієм / М.Шот // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 230.- 9 грудня. – С. 9.

 1. 246.

Яновский, С. Стипендію - найкращим контрактникам: Херсонський державний університет розробив програму, у рамках якої контрактники можуть бути переведені на бюджет / С.Яновский // Голос України. – 2011. – № 217.- 18 листопада. – С. 11.

15. Сумський державний університет

Вертіль, О. Освітнє майбутнє розпочинається сьогодні: на базі Сумського державного університету відбулася міжнародна науково-практична конференція ";Наукова діяльність у поєднанні із сучасними інформаційно-комп'ютерними технологіями - основний фактор інноваційного розвитку вищої освіти"; / О.Вертіль // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 234.- 15 грудня. – С. 27.

За знання БЖД - золота медаль : студентка СумДУ Ганна Винокурова за підсумками міжнародної студентської олімпіади з навчальної дисципліни ";Безпека життєдіяльності"; нагороджена золотою медаллю // Сумщина. – 2011. – № 137-138.- 10 грудня. – С. 1.

Ісіпчук, Н. Технології майбутнього - у СумДУ: науковці СумДУ взяли участь у виставці-семінарі ";Інформаційні технології в освіті та сучасному суспільстві";, яка відбулася на базі виставкового центру ";Іллінський"; Сумської торгово-промислової палати / Н.Ісіпчук // Сумщина. – 2011. – № 136.- 6 грудня. – С. 2.

Кудлай, Е. Контра!: 20 ноября почти сотня школьников собралась в СумГУ, чтобы поучаствовать в чемпионате города по киберспорту по версии CounterStrike среди школьников 9-11-х классов / Е.Кудлай // Данкор. – 2011. – № 48.- 30 ноября. – С. А14.

Литовченко, Д. Слово за слово: кандидат филологических наук, завкафедрой германской филологии СумГУ Ирина Кобякова уверена, что сумские выпускники-переводчики - лучшие в Украине / Д.Литовченко // Панорама. – 2011. – № 48.- 23-30 ноября. – С. А9.

Мирошниченко, В. ІТ-технологии, которыми гордится Сумщина: 25 ноября на базе выставочного центра ";Ильинский"; состоялась выставка-семинар ";Информационные технологии в образовании и современном обществе";, в которой активное участие принял и СумГУ / В.Мирошниченко // Ваш шанс. – 2011. – № 48.- 30 ноября -7 декабря. – С. 15А.

Мирошниченко, В. ІТ-технологии - для научно-образовательного процесса: на базе СумГУ прошла международная конференция, собравшая более 120 руководителей вузов / В.Мирошниченко // Ваш шанс. – 2011. – № 49.- 7-14 декабря. – С. 10А.

Ольшанская, Д. Инновационная конференция в инновационном вузе: с 30 ноября по 2 декабря в СумГУ проходила международная научно-практическая конференция / Д.Ольшанская // Данкор. – 2011. – № 49.- 7 декабря. – С. А12.

Перспектива-реальна : у СумДУ пройшов фестиваль професій ";Реальна перспектива"; // Сумщина. – 2011. – № 140-141.- 17 грудня. – С. 1.

Сумський державний університет оголошує конкурс на заміщення вакантних посад // Сумщина. – 2011. – № 136.- 6 грудня. – С. 3.

Сумський державний університет оголошує набір за освітньо-кваліфікаційним рівнем ";магістр"; по спеціальності ";Інтелектуальна власність"; (8.18010011) // Сумщина. – 2011. – № 134- 135.- 3 грудня. – С. 3.

Сумський державний університет пропонує широкий вибір курсів іноземних мов // Панорама. – 2011. – № 48.- 23-30 ноября. – С. А8.

16. Методика професійної освіти

Алексенко, О.В. Узгодження викладання математичних і спеціальних дисциплін для підготовки фахівців із інформаційних технологій проектування / О.В.Алексенко, В.В.Шендрик // Нові технології навчання. – 2010. – № 63. - Ч. 2. – С. 171-174.

Бріжата, І.А. Спортивний травматизм та його профілактика при вивченні біомеханіки студентами спортивних спеціальностей / І.А.Бріжата // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – 2011. – Вип. 91, Т. ІІ. – С. 14-16.

 1. 257.

Бурлакова, Т.В. Особенности индивидуализации профессиональной подготовки студентов педагогического университета / Т.В.Бурлакова // Инновации в образовании. – 2011. – № 11. – С. 44-54.

 1. 258.

Важнейшая задача – готовить управленцев: на базе Государственного университета управления прошел II Всероссийский межвузовский кадровый форум «Инновационное управление персоналом» // Ректор вуза. – 2011. – № 9. – С. 50-53.

 1. 259.

Валетов, Т.Я. Преподавание курсов ";Компьютерная графика для историков"; и ";Разработка интернет-ресурсов для историков"; на историческом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова / Т.Я.Валетов // Методичний вісник історичного факультету. – 2010. – № 8. – С. 31-35.

Демешкант, Н.А. Екологічна освіта - досвід та здобутки польських науково-дослідних та освітніх установ / Н.А.Демешкант // Проблеми освіти. – 2011. – № 67. – С. 128-132.

Демешкант, Н.А. Нідерландський досвід підготовки фахівців аграрної сфери / Н.А.Демешкант // Нові технології навчання. – 2010. – № 63, Ч. 2. – С. 138-145.

 1. 260.

До проблеми підвищення рівня підготовки фахівців нафтогазового комплексу України з питань промислової безпеки / Г.М.Лисяний, П.І.Огородніков, М.П.Школьний, Ю.М.Герасименко // Нафтова і газова промисловість. – 2011. – № 3. – С. 57-60.

Ибрагимов, Г.И. Педагогические и социально-экономические проблемы подготовки современного Учителя / Г.И.Ибрагимов // Alma mater. – 2011. – № 10. – С. 11-15.

Калита, О.П. Тренінг у формуванні комунікативної компетентності майбутніх юристів / О.П.Калита // Проблеми освіти. – 2011. – № 67. – С. 141-147.

Кандрашова, Л.І. До питання адаптації студентів аграрних ВНЗ III-IV рівнів акредитації: теоретичний аспект / Л.І.Кандрашова // Нові технології навчання. – 2010. – № 63, Ч. 2. – С. 87-93.

Кліщ, Г.І. Особливості організації практичної підготовки студентів у медичних університетах Австрії / Г.І.Кліщ // Медична освіта. – 2011. – № 3. – С. 23-30.

 1. 263.

Козачек, А.В. Об актуальности восстановления и концептуальных подходах к проектированию содержания профессиональной подготовки по направлению ";Защита окружающей среды"; / А.В.Козачек // Инновации в образовании. – 2011. – № 11. – С. 4-23.

Корниенко, С.И. Использование источнико-ориентированных информационных систем в историческом образовании / С.И.Корниенко, Д.А.Гагарина // Методичний вісник історичного факультету. – 2010. – № 8. – С. 45-54.

 1. 255.

Кучеренко, В.З. Роль подготовки медицинских кадров в развитии здравоохранения России / В.З.Кучеренко // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 2011. – № 4. – С.46-51.

Лившиц, В.И. Формирование креативности при подготовке инженеров массовых профессий / В.И.Лившиц // Высшее образование в России. – 2011. – № 11. – С. 42-51.

Милянчикова, О.В. Повышение профессионализма менеджера образования / О.В.Милянчикова // Alma mater. – 2011. – № 10. – С. 55-58.

Могильний, Ф.В. Моніторинг та контроль у фізичному вихованні / Ф.В.Могильний // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – 2011. – Вип. 91, Т. І. – С. 317-320.

 1. 277.

Нікітіна, О.О. Вдосконалення ботанічної освіти фармацевтів-провізорів за вимогами кредитно-модульної системи навчання / О.О.Нікітіна, О.Ю.Таллер, М.Г.Скворець // Медична освіта. – 2011. – № 3. – С. 117-119.

Перминов, Е.А. О реализации дискретной линии в модернизации математического образования / Е.А.Перминов // Инновации в образовании. – 2011. – № 10. – С. 82-90.

Примак, Т. Маркетингові комунікатори: особливості підготовки фахівців / Т.Примак // Маркетинг в Україні. – 2011. – № 4. – С. 46-52.

Снигирев, А.Л. Компетентностный подход в образовательном процессе военного вуза / А.Л.Снигирев // Инновации в образовании. – 2011. – № 7. – С. 46-50.

 1. 276.

Стахова, O.A. Розвиток професійно-творчих якостей особистості у процесі навчання математиці в технічному коледжі / O.A.Стахова // Нові технології навчання. – 2010. – № 63, Ч. 2. – С. 130-134.

 1. 272.

Тарасенко, О.С. Корпоративная система профессионального образования в кадровом обеспечении управления инновационной деятельностью / О.С.Тарасенко, А.В.Маматов // Профессиональное образование в России и за рубежом. – 2011. – № 4. – С. 66-75.

Фоменко, Н.А. Компетентнісний підхід до розробки моделі професіонала з гостинності / Н.А.Фоменко // Проблеми освіти. – 2011. – № 67. – С. 94-101.

Цехмістрова, Г.С. Синергетичні засади вищої школи та її прояви в туристичній освіті / Г.С.Цехмістрова // Проблеми освіти. – 2011. – № 67. – С. 102-109.

Ципко, В.В. Вектори впливу гуманістичних цінностей на розвиток особистості майбутніх фахівців інженерно-технічного напряму / В.В.Ципко // Проблеми освіти. – 2011. – № 67. – С. 75-81.

Цюра, С. Історичний досвід і перспективи підготовки в Україні іноземних студентів (на прикладі медичної освіти) / С.Цюра, В.Гуменюк // Товариство ";Рідна школа";: історія і сучасність. – 2011. – № 6. – С. 275-282.

 1. 269.

Чучалин, А.И. Модернизация экономики и повышение качества инженерного образования в условиях модернизации экономики страны / А.И.Чучалин // Alma mater. – 2011. – № 11. – С. 12-18.

Шестова, Т.Л. Глобальная история - форма модернизации исторического образования / Т.Л.Шестова // Alma mater. – 2011. – № 10. – С. 16-20

Яцентюк, С. Інноваційні підходи під час формування особистості фахівця-юриста / С.Яцентюк // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – № 1. – С. 33.

17. Загальні питання освіти

Головко, M.B. Соціокультурний підхід у вивченні історії дидактики фізики в Україні / M.B.Головко // Нові технології навчання. – 2010. – № 63, Ч. 2. – С. 26-32.

 1. 1.

Горбенко, С.Л. Психологічні особливості показників рольової поведінки студентської молоді у зв'язку з акцентуаціями характеру / С.Л.Горбенко // Проблеми освіти. – 2011. – № 67. – С. 21-26.

 1. 2.

Горностаев, А.О. Целеполагание как ключевой компонент управления крупными проектами в системе общего образования / А.О.Горностаев // Инновации в образовании. – 2011. – № 8. – С. 21-26.

Європейська система освіти ХХІ століття // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2011. – № 5. – С. 5-9.

 1. 3.

Игошев, Б.М. Современное образование: проблемы и решения / Б.М.Игошев // Alma mater. – 2011. – № 10. – С. 6-11.

 1. 4.

Ілляш, І. Інформатизація освіти в Україні: стан, проблеми, перспективи: дану тему нещодавно обговорювали учасники загальних зборів Національної академії педагогічних наук / І.Ілляш // Голос України. – 2011. – № 227.- 2 грудня. – С. 13.

Комарова, О.А. Особливості формування випереджального рівня освітнього потенціалу суспільства / О.А.Комарова // Економічний часопис -ХХІ. – 2011. – № 9-10. – С. 57-60.

 1. 5.

Муханова, С.А. Роль цифровых ресурсов в формировании информационного пространства системы образования / С.А.Муханова, И.А.Старостина // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 11. – С. 32-35.

Освітні системи в Європі у ХХІ столітті // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2011. – № 5. – С. 3-4.

Перетягина, Н.Н. Роль образования в формировании человеческого капитала информационного общества / Н.Н.Перетягина // Инновации в образовании. – 2011. – № 10. – С. 91-108.

 1. 6.

Полежай, В.Г. Реформа российского образования 1915-1917 гг. / В.Г.Полежай // Alma mater. – 2011. – № 11. – С. 89-94.

Пуховська, Л.П. Європейські виміри сучасної освіти та її цінності / Л.П.Пуховська, О.С.Снісаренко, Л.П.Сніцар // Проблеми освіти. – 2011. – № 67. – С. 132-140.

Рибалко, П.Ф. Особливості розвитку, формування і збереження здоров'я молоді в сучасних умовах / П.Ф.Рибалко // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – 2011. – Вип. 91, Т. І. – С. 392-394.

Стецюк, К.В. Концепція освіти для збалансованого розвитку в нормативних джерелах / К.В.Стецюк // Проблеми освіти. – 2011. – № 67. – С. 58-64.

Ужан, О.Ю. Интегрированное обучение как следствие модернизации образования / О.Ю.Ужан // Профессиональное образование в России и за рубежом. – 2011. – № 4. – С. 90-94.

18. Цілі та ідеали освіти та виховання

37.015.31:338.48(072) Б67

Біологічні аспекти туристсько-краєзнавчої та фізкультурно-спортивної роботи в позашкільному навчальному закладі: з досвіду роботи пед. колективу Білопільського районного ЦДЮТ: метод. посіб. / За заг. ред. Л.В. Тихенко; упоряд. Л.М. Бондар, Т.М. Крекотіна, Н.В. Перепелиця. – Суми : Нота-бене, 2011. – 96 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (ФРЕЛ. – 1)

 1. 13.

Карпенко, Г.І. Гуманізм педагогічної думки в Україні (XV-XIX ст.) / Г.І.Карпенко, С.І.Кривчак // Проблеми освіти. – 2010. – № 65. – С. 121-127.

Малинський, І.Й. Від фізичного виховання до сучасної теорії фізичної культури / І.Й.Малинський // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – 2011. – Вип. 91, Т. І. – С. 281-284.

Марчук, С.С. Психолого-педагогічні аспекти фізичного виховання у творчій спадщині Костянтина Ушинського / С.С.Марчук // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – 2011. – Вип. 91, Т. І. – С. 294-297.

Мороз, Л.В. Педагогічне спілкування: умови ефективності / Л.В.Мороз // Проблеми освіти. – 2011. – № 67. – С. 109-116.

Петрученя, Г. Педагогічні аспекти формування гендерної культури студентської молоді / Г.Петрученя, М.Окса // Товариство ";Рідна школа";: історія і сучасність. – 2011. – № 6. – С. 283-290.

 1. 9.

Сенашенко, В.С. Воспитание учащихся в России и за рубежом. Гуманитарно-социальная составляющая образовательных программ / В.С.Сенашенко, Г.Ф.Ткач, Е.А.Конькова // Alma mater. – 2011. – № 11. – С. 31-36.

Ципко, В.В. Аналізування аксіологічних проблем особистості в історії філософської та психолого-педагогічної думки / В.В.Ципко // Проблеми освіти. – 2010. – № 65. – С. 61-65.

19. Політика в галузі освіти

 1. 14.

Відбулося засідання колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України: засідання відбулося 3 листопада під головуванням міністра освіти і науки, молоді та спорту України Дмитра Табачника // Вища школа. – 2011. – № 12. – С. 3-4.

 1. 15.

Гребнев, Л.С. Болонский процесс и ";четвертое поколение"; образовательных стандартов / Л.С.Гребнев // Высшее образование в России. – 2011. – № 11. – С. 29-41.

 1. 17.

Ковалів, І. ";Якісна освіта - фундамент нашої національної ідеї";: інтерв'ю з міністром освіти і науки, молоді та спорту України Дмитром Табачником / І.Ковалів // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 235.- 16 грудня. – С. 2-3.

Курс образовательной политики надо менять… вместе с министром: таково мнение известных в образовательном сообществе экспертов, которое они обосновали на пресс-конференции в Независимом пресс-центре // Ректор вуза. – 2011. – № 9. – С. 54-59.

 1. 21.

Сафаралиев, Г.К. Особенности реформирования высшего образования в России / Г.К.Сафаралиев // Ректор вуза. – 2011. – № 9. – С. 4-9.

 1. 22.

Сенашенко, В.С. О необходимости доработки законопроекта ";Об образовании в РФ";: новости образования в России / В.С.Сенашенко // Alma mater. – 2011. – № 11. – С. 3-4.

Студентам доцільно видавати кредити на навчання // Голос України. – 2011. – № 237.- 15 грудня. – С. 2.

 1. 24.

Тесленко, Л. ";Ми рішуче боротимемося з ";торговцями дипломами";: голова Державної інспекції навчальних закладів України Михайло Гончаренко про те, як контролюють якість освіти, за що ВНЗ можуть покарати і про моду на гімназії та ліцеї / Л.Тесленко // Україна молода. – 2011. – № 214-215.- 25-26 листопада. – С. 18.

«Чинить» 94-ФЗ невозможно, его нужно менять концептуально : Комитет Госдумы по образованию провел круглый стол на тему ";Практика применения Федерального закона от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ ";О размещении заказав на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в сфере образования: проблемы и пути решения» // Ректор вуза. – 2011. – № 9. – С. 62-75.

 1. 25.

Хоменко, М. Європейський Союз - єдність у розмаїтті: важливим кроком до європейської інтеграції через освіту став міжнародний науково-практичний семінар «Вивчення інноваційних процесів в освіті Чехії та Франції» / М.Хоменко, С.Жуковська // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – № 1. – С. 4-6.

Шекера, О. Реформа - як свіже повітря: зміни в освітній сфері давно стали нагальними / О.Шекера // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 235.- 16 грудня. – С. 4.

20. Формування та розвиток особистості

 1. 48.

Брычков, А.С. ";Духовность"; современной молодежи: социологический аспект / А.С.Брычков, Г.А.Фомченкова // Alma mater. – 2011. – № 10. – С. 20-24.

Григорьев, О.В. К вопросу о формировании профессиональной культуры поведения будущего офицера / О.В.Григорьев, А.В.Федункин // Инновации в образовании. – 2011. – № 11. – С. 35-43.

Кіко, С.В. Формування комунікативної культури - одна із складових соціалізації особистості / С.В.Кіко // Нові технології навчання. – 2010. – № 63, Ч. 2. – С. 145-149.

Кузьменко, В.В. Становлення наукових поглядів дитини в процесі її розвитку / В.В.Кузьменко // Нові технології навчання. – 2010. – № 63, Ч. 2. – С. 41-45.

Мушинська, Н.С. Теоретичні засади формування компетентності саморозвитку майбутнього фахівця / Н.С.Мушинська // Проблеми освіти. – 2010. – № 65. – С. 88-93.

Олексенко, В.М. Спілкування як необхідна умова саморозвитку майбутніх фахівців / В.М.Олексенко // Проблеми освіти. – 2010. – № 65. – С. 38-42.

 1. 46.

Пакулина, С.А. Классификация, содержание и специфика ситуаций адаптации студентов в процессе их обучения в вузе / С.А.Пакулина // Инновации в образовании. – 2011. – № 10. – С. 117-132.

Перминова, Л.М. Инновационная функция самопознания в образовательном процессе / Л.М.Перминова // Инновации в образовании. – 2011. – № 8. – С. 96-111.

 1. 47.

Питанова, М.Е. Становление субъектности в ходе обучения / М.Е.Питанова // Инновации в образовании. – 2011. – № 9. – С. 76-82.

Плюхина, С.В. Проблемы формирования профессиональной компетентности специалиста, соответствующей мировым тенденциям обновления качества образования / С.В.Плюхина // Профессиональное образование в России и за рубежом. – 2011. – № 4. – С. 17-21.

Потанина, О.В. Формирование когнитивной компетенции слушателей подготовительных курсов вузов как педагогическая проблема / О.В.Потанина // Инновации в образовании. – 2011. – № 8. – С. 47-57.

Предметность как дидактическое понятие в теории формирования содержания образования / Ю.Б.Алиев, Е.О.Иванова, Т.М.Ковалева, И.М.Осмоловская // Инновации в образовании. – 2011. – № 8. – С. 4-20.

Теодорович, А.Ю. Дослідження проблем виховання ";громадянина світу"; освітянами-компаративістами Австралії та США / А.Ю.Теодорович // Проблеми освіти. – 2011. – № 67. – С. 65-69.

Тимко, І.І. Корегування психологічних якостей студентів засобами фізичного виховання / І.І.Тимко, С.У.Шарафутдінова // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – 2011. – Вип. 91, Т. І. – С. 441-443.

 1. 50.

Фокина, И.В. Барьеры формирования гражданского самосознания у студенческой молодежи / И.В.Фокина // Высшее образование в России. – 2011. – № 11. – С. 108-112.

Шутько, Т.П. Спрямованість особистості майбутнього молодшого медичного спеціаліста в системі професійно значущих особистісних якостей / Т.П.Шутько // Проблеми освіти. – 2010. – № 65. – С. 82-87.

21. Органiзацiя системи освiти та виховання

Абрамов, А.Г. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: информационное наполнение и использование в учебном процессе / А.Г.Абрамов, М.Б.Булакина, А.В.Сигалов // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 8. – С. 65-80.

Авраменко, М.М. Допрофільна підготовка учнів у системі загальної середньої освіти Німеччини / М.М.Авраменко // Проблеми освіти. – 2010. – № 65. – С. 3-7.

Бобылева, Н.И. Олимпиады для школьников - путь к повышению престижа будущих профессий на примере дисциплины ";Социальная работа";: организация и проведение олимпиад по социальной работе в Поморском государственном университете / Н.И.Бобылева, О.В.Есеева // Alma mater. – 2011. – № 9. – С. 61-65.

 1. 57.

Воскова, I.B. Готовність педагога до співпраці з органами учнівського самоврядування / I.B.Воскова // Нові технології навчання. – 2010. – № 63, Ч. 2. – С. 103-106.

 1. 55.

Давыдова, Н.А. Применение адаптивной обучающей системы при реализации индивидуального подхода к обучению с учетом реальных и потенциальных возможностей ученика / Н.А.Давыдова // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 9. – С. 51-55.

Иванова, Е.О. Дидактические требования к уроку в современной школе / Е.О.Иванова // Инновации в образовании. – 2011. – № 10. – С. 37-48.

 1. 64.

Цветков, В.Я. Использование коррелятивного подхода для управления персоналом учебного заведения / В.Я.Цветков, Н.М.Оболяева // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 8. – С. 4-9.

Цись, В.В. Реалізація здоров'язбережувальних технологій в початковій школі / В.В.Цись // Нові технології навчання. – 2010. – № 63, Ч. 2. – С. 69-72.

23. Зовнішнє незалежне оцінювання

Общественная палата – за радикальные изменения ЕГЭ // Ректор вуза. – 2011. – № 9. – С. 60-61.

Павлова, Л. И снова по-новому: что нужно знать будущим абитуриентам о внешнем независимом тестировании - 2012 / Л.Павлова // Ваш шанс. – 2011. – № 51.- 21 декабря-28 декабря. – С. 19А.

 1. 70.

Поліщук, І. Які новації чекають на учасників ЗНО-2012: дворівневого тестування з математики поки що не буде / І.Поліщук // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 224.- 1 грудня. – С. 5.

Репина, Т. Трудности поступления: абитуриентам в 2012 г. разрешено регистрироваться только на четыре теста ВНО / Т.Репина // Панорама. – 2011. – № 52.- 21-28 декабря. – С. А5.

24. Навчальне обладнання, посібники та засоби

 1. 81.

Корчевська, В. Папір, але не шарудить, екран, але не шкодить: що треба знати про електронні книжки / В.Корчевська // Україна молода. – 2011. – № 221.- 6 грудня. – С. 13.

Мотика, М.Т. Тактильна книга: аналіз функцій, вимог, технологій виготовлення / М.Т.Мотика, Е.Т.Лазаренко // Квалілогія книги. – 2010. – № 2(18). – С. 56-63.

25. Загальноосвітні навчальні заклади

373.5 З-33

Запровадження 12-річної загальної середньої освіти в Україні: проблеми та шляхи їх подолання: матеріали парламентських слухань у Верховній Раді України 9 червня 2010 р. / За заг. ред. Є.В. Краснякова. – К. : Парламентське вид-во, 2010. – 168 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

Україна. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту.

Про внесення змін до Положення про вечірню (змінну) школу : наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21 вересня 2011 р. № 1093 / Україна. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України // Офіційний вісник України. – 2011. – № 89. – С. 118-122.

Авраменко, M.M. Реальна школа в системі середньої освіти Німеччини = Realshule in the system of secondary education in Germany / M.M.Авраменко // Нові технології навчання. – 2010. – № 63. - Ч. 2. – С. 149-158.

 1. 90.

Вілігорський, О.М. Особливості формування знань про здоров'я як важливого компоненту загальної культури в умовах сучасної школи / О.М.Вілігорський // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – 2011. – Вип. 91, Т. І. – С. 79-81.

 1. 84.

Пашкевич, А.В. Основные аспекты системы оценивания ключевых компетенций учащихся массовой школы / А.В.Пашкевич // Инновации в образовании. – 2011. – № 9. – С. 23-33.

 1. 85.

Пливачук, Е. Реформа национальной школы или глобализация? / Е.Пливачук, В.Цымбалюк // Зеркало недели. – 2011. – № 43.- 26 ноября-2 декабря. – С. 13.

Проект Державного стандарту загальної середньої та дошкільної освіти // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2011. – № 5. – С. 66-71.

 1. 86.

Табачник, Д. Сім напрямів євроінтеграції середньої освіти / Д.Табачник // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2011. – № 5. – С. 13-19.

26. Спеціальні школи

 1. 95.

Данилов, Д.А. Педагогические условия интеграции предметов гуманитарно-эстетического цикла для учащихся с ограниченными возможностями / Д.А.Данилов, Н.Н.Иванова // Инновации в образовании. – 2011. – № 9. – С. 15-22.

 1. 96.

Хохліна, О.П. Психологічні засади проведення корекційної роботи з дітьми, що мають порушення психофізичного розвитку / О.П.Хохліна // Проблеми освіти. – 2011. – № 67. – С. 70-74.

27. Професійно-технічне навчання

 1. 98.

Артемьев, И.А. Социальное партнерство как фактор формирования качества профессионального образования / И.А.Артемьев // Научные исследования в образовании. – 2011. – № 11. – С. 15-17.

 1. 107.

Вайнтрауб, М. Історичні і педагогічні аспекти розвитку професійного навчання кваліфікованих робітників з металообробки в ПТНЗ / М.Вайнтрауб // Проблеми освіти. – 2011. – № 67. – С. 117-121.

Вайнтрауб, М. Шляхи підвищення рівня кваліфікації майбутніх робітників з обробки металів в ПТНЗ / М.Вайнтрауб // Проблеми освіти. – 2010. – № 65. – С. 102-106.

 1. 99.

Капуста, Т. Нові стандарти для ";золотих рук";: сучасні підходи та співпраця з роботодавцями дадуть змогу готувати висококваліфікованих фахівців у системі профтехосвіти / Т.Капуста // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 235.- 16 грудня. – С. 10.

Мокрова, И.И. Тьюторское сопровождение деятельности студентов в профессиональном колледже / И.И.Мокрова // Научные исследования в образовании. – 2011. – № 12. – С. 20a-23.

 1. 108.

Осіпцов, А.В. Дослідження проблеми формування моральних якостей учнів професійно-технічних навчальних закладів у процесі фізичного виховання / А.В.Осіпцов // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – 2011. – Вип. 91, Т. І. – С. 339-342.

 1. 102.

Поліщук, І. Робітничі професії: актуальні, але не затребувані: роботодавці шукають слюсарів, натомість знаходять юристів та економістів. У Київському палаці дітей та юнацтва відбулася національна всеукраїнська виставка ";Освіта. Робота. Підприємництво"; / І.Поліщук // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 229.- 8 грудня. – С. 5.

 1. 103.

Сумщина зуміла зберегти свою професійно-технічну освіту : заступник управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації І. Козолуп про нинішній стан справ у професійно-технічній освіті області // Сумський регіон. – 2011. – № 21-22.- 8 грудня. – С. 8.

 1. 104.

Эшиев, А.К. Некоторые инновационные технологии и методы обучения при компетентностном подходе в профессиональном образовании / А.К.Эшиев, Т.В.Архипова, Д.К.Эшиева // Профессиональное образование в России и за рубежом. – 2011. – № 4. – С. 75-79.

Місця збереження документів:

НавчЗ - Навчальний зал

НауЗ -Науковий зал

ДБВі

Схов – Книгосховище

Мед.Інст. -Мед. інс-т

Мед.інст.З - Читальнний залСкачать документ

Похожие документы:

 1. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ (2)

  Документ
  Сумськийдержавнийуніверситет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ mdu.edu.ua | library_ssu@ Проблеми вищої школи Поточний інформац ... на базі наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету / С.Грипич, О.Білявцева // ...
 2. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ (3)

  Документ
  Сумськийдержавнийуніверситет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ mdu.edu.ua | library_ssu@ СумДУ на сторінках преси Поточний інформац ... відділу з практики та інтеграційних зв'язків з замовниками кадрів Сумськогодержавногоуніверситету / ...
 3. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ (1)

  Конкурс
  ... Сумськийдержавнийуніверситет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ mdu.edu.ua | library_ssu@ СумДУ на сторінках преси Поточний інформац ... ринку освітніх послуг. У їх складі - Сумськийдержавнийуніверситет / А.Кравцова // Наш вибір. – 2009. ...
 4. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ друковані праці співробітників сумського державного університету за 2008 рік

  Документ
  Сумськийдержавнийуніверситет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумськогодержавногоуніверситету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009 01 ...
 5. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39 mdu edu ua e-mail library_ssu@ (6)

  Документ
  Сумськийдержавнийуніверситет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39 mdu.edu. ... . в кінці ст. Місця збереження документів: Інформаційно-бібліографічний відділ – 2 поверх Учбовий зал – 3 поверх Науковий ...

Другие похожие документы..