Главная > Документ


83

Організаційний комітет

Міжнародного студентського наукового форуму

„Студентська молодь і науковий прогрес в АПК”

Голова:

В. Снітинський – д.б.н., академік НААНУ, професор, ректор ЛНАУ

Заступники голови:

В. Лопушняк – к.с-г.н., в.о.професора, проректор з НР ЛНАУ

І. Бідун – голова студентського наукового товариства ЛНАУ

Відповідальний секретар:

Г. Східницька – голова ради молодих вчених ЛНАУ

Члени оргкомітету:

М. Коваль – голова студентського наукового товариства факультету агротехнологій та екології

Ю. Шпік – голова студентського наукового товариства економічного факультету

В. Гертман – голова студентського наукового товариства факультету будівництва і архітектури

Д. Дацюк – голова студентського наукового товариства факультету механіки та енергетики

І. Куфальська – голова студентського наукового товариства землевпорядного факультету

Робочий комітет

Міжнародного студентського наукового форуму

„Студентська молодь і науковий прогрес в АПК”

Голова:

В. Лопушняк – к.с-г.н., в.о.професора, проректор з НР ЛНАУ

Члени комітету:

М. Забор – зав. редакційно-видавничого відділу

Г. Східницька – голова ради молодих вчених ЛНАУ

О. Прокопишин – к.е.н., ст.викладач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту

В. Михайлечко – асистент кафедри технології та організації будівництва

Л. Дудич – асистент кафедри земельного проектування

А. Шарибура – к.т.н., в.о. доцента кафедри кафедри експлуатації та технічного сервісу машин ім. проф. О.Д. Семковича

Ю. Ковалець – к.б.н., ст. викладач кафедри ґрунтознавства, землеробства та агрохімії

І. Бідун – голова студентського наукового товариства ЛНАУ

М. Коваль – голова студентського наукового товариства факультету агротехнологій та екології

Ю. Шпік – голова студентського наукового товариства економічного факультету

В. Гертман – голова студентського наукового товариства факультету. будівництва і архітектури

Д. Дацюк – голова студентського наукового товариства факультету механіки та енергетики

І. Куфальська – голова студентського наукового товариства землевпорядного факультету

А. Бадиляка – студентка групи Оа-61 ЛНАУ

С. Шевчук – студент групи Фін-45 ЛНАУ

П. Романчук – студент групи М-72 ЛНАУ

О. Юхимчук – студент групи М-72 ЛНАУ

Ю. Хамуляк – студент групи Мо-21 ЛНАУ

К. Сиротюк – студентка групи Оа-41 ЛНАУ

М. Коваль – студентка групи Аг-42 ЛНАУ

Ю. Гуляр – студентка групи Еко-63 ЛНАУ

А. Карабінович - студент групи Зв-52 ЛНАУ

М. Дудар – студент групи Зв-31 ЛНАУ

М. Ступницький – студент групи Буд-21 ЛНАУ

Д. Гатала – студент групи Буд-22 ЛНАУ

Програма роботи форуму

18 вересня 2012 р. (вівторок)

з 18.00 – заїзд та розміщення учасників форуму (гуртожитки ЛНАУ)

19 вересня 2012 р. (середа)

8.00 – 10.00 – реєстрація (фойє головного корпусу ЛНАУ) та розміщення учасників форуму (гуртожитки ЛНАУ)

10.00 – 11.00 – знайомство з університетом, відвідування музеїв, виставок

11.00 – 14.00 – робота конференцій (аудиторії університету)

14.00 – 15.00 – перерва

15.00 – 17.30 – робота конференцій (аудиторії університету)

20 вересня 2012 р. (четвер)

10.00 – 12.00 – заключні пленарні засідання (аудиторії університету)

Доповіді керівників конференцій форуму про результати роботи конференцій

Прийняття ухвал конференцій

Нагородження учасників конференцій

12.00 – 16.00 – пленарне засідання форуму (актова зала університету)

з 16.00 – екскурсія по м. Львову, відвідування театрів

21 вересня 2012 р. (пʼятниця)

з 8.00 – від’їзд учасників форуму

Пленарне засідання

20 вересня 2012р.

11.00 –14.00 год.

актовА залА лНау

Регламент:

доповіді – до 15 хв.

виступи – до 5 хв.

ВиступСнітинськогоВ.В., ректора ЛНАУ, академіка НААНУ

КОНФЕРЕНЦІЯ

екологічна безпека

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА”

19 вересня 2012р.

11.00 – 14.00 год.

15.00 – 17.30 год.

20 вересня 2012 р.

10.00 - 12.00 год.

Регламент:

доповіді – до 10 хв.

виступи – до 5 хв.

Лекційний корпус, ауд. 287

Голова: Кректун Б.В. – к.с.-г.н., доцент кафедри екології та біології

Секретар: Гуляр Ю.М. – студентка групи Еко-63

ВПЛИВ ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО ГІРНИЧОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ НА ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН БАСЕЙНУ РІЧКИ РАТА

Доповідач: Гуляр Ю., ст. 6-го курсу факультету агротехнологій та екології

Науковий керівник: д.б.н., професор, академік НААНУ Снітинський В.В.

Львівський національний аграрний університет

ОЦІНКА ВПЛИВУ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ „ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД РЕМА” НА СТАН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗАХОДИ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ

Доповідач: Лита К., ст. 6-го курсу факультету агротехнологій та екології

Науковий керівник: д.б.н., професор, академік НААНУ Снітинський В.В.

Львівський національний аграрний університет

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЗОВ „СТРИЙСЬКИЙ ГРАВІЙНИЙ ДРОБИЛЬНО-СОРТУВАЛЬНИЙ ЗАВОД” ЯК ДЖЕРЕЛА ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ

Доповідач: Марушка Ю., ст. 4-го курсу факультету агротехнологій та екології

Науковий керівник: д.б.н., професор, академік НААНУ Снітинський В.В.

Львівський національний аграрний університет

ОЦІНКА СТАНУ ЛІСОВОГО ЗАКАЗНИКА „ЛОПАТИНСЬКИЙ”

Доповідач: Смаль О., ст. 4-го курсу факультету агротехнологій та екології

Науковий керівник: к.б.н., доцент Грицишин П.М.

Львівський національний аграрний університет

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ АНАЛІЗОМ ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ І ЗАГРОЗ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ

(НА ПРИКЛАДІ КП „ЧЕРВОНОГРАДВОДОКАНАЛ”)

Доповідач: Доняк М. ст. 6-го курсу факультет агротехнологій та екології

Науковий керівник: к.с-г.н., доцент Кректун Б.В.

Львівський національний аграрний університет

ВПЛИВ ДП „УКРСПИРТ” РАВА-РУСЬКЕ МПД НА АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ

Доповідач: Луцик О., ст. 4-го курсу факультету агротехнологій та екології

Науковий керівник: к.с.-г.н., в.о. доцента Войтович Н.Г.

Львівськийнаціональнийаграрнийуніверситет

ЗАБРУДНЕННЯ АГРОЦЕНОЗІВ ПЕСТИЦИДАМИ У ҐРУНТАХ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Доповідач: Лисанчук Ю., ст. 6-го курсу факультету агротехнологій та екології

Науковий керівник: к.б.н., в.о. доцента Панас Н.Є.

Львівський національний аграрний університет

ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА РІВНІВ ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ПЕСТИЦИДАМИ ТА ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ

Доповідач: Лисанчук Ю., ст. 6-го курсу факультету агротехнологій та екології

Науковий керівник: к.б.н., в.о. доцента Панас Н.Є.

Львівський національний аграрний університет

ДО ПИТАННЯ НАГРОМАДЖЕННЯ ТА ПЕРЕРОБКИ ПОБУТОВИХ ПЕТ-ВІДХОДІВ

Доповідач: Майкович Н. ст. 4-го курсу факультету агротехнологій і екології

Науковий керівник: к.с.-г.н., в.о. доцента Лозовицька Т. М.

Львівський національний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА „РОЗТОЧЧЯ”

Доповідач: Мідик А. ст. 5-го курсу, факультету агротехнологій та екології

Науковий керівник: к.с.-г.н., в.о. доцента Войтович Н.Г.

Львівський національний аграрний університет

ОЦІНКА ВПЛИВУ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ „ЖИДАЧІВСЬКИЙ СИРЗАВОД” НА СТАН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Доповідач: Маркевич А., ст. 6-го курсу факультету агротехнологій та екології

Науковий керівник: к.с.-г.н., в.о. доцента Лозовицька Т.М.

Лвівський національний аграрний університет

ЕКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РІЧКИ ТУРІЯ В МЕЖАХ КОВЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

Доповідач: Ращик К., ст. 4-го курсу факультету агротехнологій та екологій

Науковий керівник: к. т. н., доцент Зинюк О. Д.

Львівський національний аграрний університет

ОЦІНКА CИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ СМТ ДОБРОТВІР

Доповідач: Гладиш О.В., ст. 6-го курсу факультету агротехнологій та екології

Науковий керівник: ст. викладач Ментух О.С.

Львівський національний аграрний університет

ВПЛИВ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДП „РАВА-РУСЬКИЙ СПИРТОВИЙ ЗАВОД” ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ НА СТАН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Доповідач: Микитюк І., ст. 4-го курсу факультету агротехнологій та екології

Науковий керівник: к.б. н., доцент Бучко А.М.

Львівський національний аграрний університет

ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МКП ЖИДАЧІВВОДОКАНАЛ НА СТАН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ШЛЯХИ ЩОДО ЙОГО ПОКРАЩАННЯ

Доповідач: Гураль М., ст. 5-го курсу факультету агротехнологій та екології

Науковий керівник: к.б. н., доцент Бучко А.М.

Львівський національний аграрний університет

НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗАХОДІВ СПРЯМОВАНИХ НА МІНІМІЗАЦІЮ АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ ДКП СТАРОСАМБІРСЬКОГО ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Доповідач: Сенета А., магістр факультету агротехнологій та екології

Науковий керівник: к.б.н., доцент Хірівський П.Р.

Львівський національний аграрний університет

ЕКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОЗАБОРІВ РІЧКИ ДНІСТЕР ІЗ АНАЛІЗОМ ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ І ЗАГРОЗ БЕЗПЕЦІ ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Доповідач: Подольчак І., ст. 4-го курсу факультету агротехнологій та екології

Науковий керівник: к. с-г. н., доцент Кректун Б.В.

Львівський національний аграрний університет

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ м. ТЕРНОПІЛЬ

Доповідач: Смолинська М., магістр факультету агротехнологій та екології

Науковий керівник: к. с-г н., доцент Бучко А.М.

Львівський національний аграрний університет

ТЕХНОГЕННИЙ ВПЛИВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ НА СТАН ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МІСТА ДУБНО З РОЗРОБКОЮ ЗАХОДІВ ЩОДО ЇЇ ОПТИМІЗАЦІЇ

Доповідач: Терещук І., ст. 4-го курсу факультету агротехнологій та екології

Науковий керівник: к. с-г. н., доцент Кректун Б.В.

Львівський національний аграрний університет

ОЦІНКА РЕКРЕАЦІЙНОГО НАВАНТАЖЕННЯ В ЯВОРІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРИРОДНОМУ ПАРКУ

Доповідач: Худоба М. ст. 4-го курсу факультету агротехнологій та екології

Науковий керівник: к.б.н., доцент Хірівський П.Р.

Львівський національний аграрний університет

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ І РЕКРЕАЦІЇ НА ЛЬВІВЩИНІ (НА ПРИКЛАДІ НПП „ЯВОРІВСЬКИЙ”)

Доповідач: Волошин З., ст. 4-го курсу факультету агротехнологій та екології

Науковий керівник: к.б.н., доцент Грицишин П.М.

Львівський національний аграрний університет

САВРАНСЬКИЙ ЛІС ЯК УНІКАЛЬНИЙ ПРИРОДООХОРОННИЙ ОБ’ЄКТ ЛІСОСТЕПОВОГО ПОБУЖЖЯ”

Доповідач: Птиченко У., ст. 5-го курсуфакультету готельної, ресторанної справи та туризму

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент Кректун Б.В.

Львівський інститут економіки і туризму

ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ФЛОРИСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ЯВОРІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ

Доповідач: Качмар М., ст. 4-го курсу факультету агротехнологій та екології

Науковий керівник: к.с.-г.н., старший викладач Качмар Н.В.

Львівський національний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯНОГО БАСЕЙНУ ВАТ „МИКОЛАЇВЦЕМЕНТ” (ЛЬВІВСЬКА ОБЛ.)

Доповідач: Максимів Х., ст. 6 курсу факультету агротехнологій та екології

Науковий керівник д. б. н., професор Гнатів П. С.

Львівський національний аграрний університет

ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДП „ВОЮТИЦЬКИЙ СПИРТОВИЙ ЗАВОД” САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА СТАН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗАХОДИ ЩОДО ЙОГО ПОКРАЩАННЯ

Доповідач: Луців С., ст. 6-го курсу факультету агротехнологій та екології

Науковий керівник: к.б.н., доцент Бучко А.М.

Львівський національний аграрний університет

ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ВОДНОГО БАСЕЙНУ ДНІСТРА У ЗОНІ ВПЛИВУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ

Доповідач: Алієва Е. ст. 4-го курсу факультету агротехнологій та екології

Науковий керівник: к. б.н., доцент Лисак Г.А.

Львівський національний аграрний університет

ВСТАНОВЛЕННЯ ГДС ЗАБРУДНЮВАЛЬНИХ РЕЧОВИН У СТІЧНИХ ВОДАХ МКП „ЛЬВІВВОДОКАНАЛ” Р. ПОЛТВА

Доповідач: Бадзь О. ст. 4-го курсу факультету агротехнологій та екології

Науковий керівник: к.б.н., доцент Лисак Г.А.

Львівський національний аграрний університет

ХАРАКТЕРИСТИКА ВАТ „ЛЬВІВСЬКИЙ ХОЛОДОКОМ­Б­І­НАТ” ЯК ДЖЕРЕЛО ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

Доповідач: Дивнич Л., ст. 6- курсу, факультету агротехнологій та екології

Науковий керівник: к.б.н, в.о. доцента Панас Н.Є.

Львівський національний аграрний університет

ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВКИ ПОПЕРЕДНЬОЇ ПІДГОТОВКИ ГАЗУ НА СТАН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Доповідач: Дивнич Л.,ст. 6- курсу факультету агротехнологій та екології

Науковий керівник: к.б.н., в.о. доцента Панас Н.Є

Львівський національний аграрний університет

ЕКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АТВТ „АК «ІНТЕРТОРГ” ЯК ДЖЕРЕЛА ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ

Доповідач: Бренич О.,ст. 4-го курс, факультету агротехнологій та екології

Науковий керівник: к.б.н., в.о. доцента Панас Н.Є.

Львівський національний аграрний університет

ХАРАКТЕРИСТИКА УППГ-2 «ПИНЯНИ» КОМАРНІВСЬКОГО ГАЗОВОГО ПРОМИСЛУ ГПУ „ЛЬВІВГАЗВИДОБУВАННЯ” ЯК ДЖЕРЕЛА ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ

Доповідач: Дутчин І.,ст.. 4-го курсу факультет агротехнологій та екології

Науковий керівник: к.б.н., в.о. доцента Панас Н.Є.

Львівський національний аграрний університет

ХАРАКТЕРИСТИКАУППГ-3 „КОХАНІВКА” ЯВОРІВСЬКОЇ ДІЛЬНИЦІ ХІДНОВИЦЬКОГО ГАЗОВОГО ПРОМИСЛУ ГПУ „ЛЬВІВГАЗВИДОБУВАННЯ” ЯК ДЖЕРЕЛА ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ

Доповідач: Богоніс І.,ст. 4-го курсу факультету агротехнологій та екології

Науковий керівник: к.б.н., в.о. доцента Панас Н.Є.

Львівський національний аграрний університет

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОБРОТВІРСЬКОЇ ТЕС ВАТ „ЗАХІДЕНЕРГО” ЯК ДЖЕРЕЛА ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ

Доповідач: Кручкевич О., ст. 4-го курсу факультету агротехнологій та екології

Науковий керівник: к.б.н., в.о. доцента Панас Н.Є.

Львівський національний аграрний університет

АНАЛІЗ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ БАСЕЙНУ РІКИ ЗАХІДНИЙ БУГ (ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) ВНАСЛІДОК ДІЇ АНТРОПОГЕННИХ НАВАНТАЖЕНЬ

Доповідач: Стасів О., магістр факультету агротехнології та екології

Науковий керівник: к. т .н., в.о.доцента Мазурак О. Т.

Львівський національний аграрний університетСкачать документ

Похожие документы:

 1. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 0 1135 м Київ проспект Перемоги

  Документ
  ... їни, Національний студентський союз Технічний прогрес в АПК Харківський національний ... іальної політики, УДЦ «Молода гвардія», Південний науковий центр НАПН України ... інститут ім. Г.В. Карпенка, НАН України Науковамолодь: інноваційні підходи в освіті та ...
 2. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 01135 м Київ проспект Перемоги (1)

  Документ
  ... їни, Національний студентський союз Технічний прогрес в АПК Харківський національний ... іальної політики, УДЦ «Молода гвардія», Південний науковий центр НАПН України ... інститут ім. Г.В. Карпенка, НАН України Науковамолодь: інноваційні підходи в освіті та ...
 3. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 01135 м Київ проспект Перемоги (2)

  Документ
  ... їни, Національний студентський союз Технічний прогрес в АПК Харківський національний ... іальної політики, УДЦ «Молода гвардія», Південний науковий центр НАПН України ... інститут ім. Г.В. Карпенка, НАН України Науковамолодь: інноваційні підходи в освіті та ...
 4. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 01135 м Київ проспект Перемоги (3)

  Документ
  ... їни, Національний студентський союз Технічний прогрес в АПК Харківський національний ... іальної політики, УДЦ «Молода гвардія», Південний науковий центр НАПН України ... інститут ім. Г.В. Карпенка, НАН України Науковамолодь: інноваційні підходи в освіті та ...
 5. «молода наука-2010» збірник матеріалів університетської науково-практичної конференції студентів та молодих учених

  Документ
  ... -2009рр. Україна і її АПК, як і вся світова ... прогресивного – полягає у захисті ідей прогресу, демократії, реформування держави і рівності. ... науковимстудентським товариствах як одній із найефективнішій формі залучення обдарованої молоді до науково ...

Другие похожие документы..