Главная > Документ


Дніпропетровський національний

університет ім. Олеся Гончара

Наукова бібліотека

Бюлетень № 11

нових надходжень літератури

у листопаді 2010 року

м. Дніпропетровськ

0Загальний відділ

0

А95

Ахмадулин, Евгений Валерьевич

Основы теории журналистики : Учеб. пособ. для студ. вузов /

Е. В. Ахмадулин. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. – 350 c. – (Высшее образование). – 45 грн. 46 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

Б14

Багаліївський збірник: академік Д. І. Багалій та бібліотечна справа України : Наук. статті та матер. / Уклад. О. П. Куніч, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Х. : Вид-во САГА, 2008. – 308 c. : ілюстр. – 53 грн. 90 к.

Кільк. прим.: 1 (НМВ. – 1)

0(075.8)

Б39

Безвершук, Жанна Олександрівна

Культурологія. Відповіді на питання екзаменаційних білетів : Навч. посіб. / Ж. О. Безвершук, О. В. Щербакова. – К. : Знання, 2010. – 326 c. – (Систематизуємо знання). – 36 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

Б79

Большая Российская Энциклопедия : В 30 т. Т.15. Конго - Крещение / Отв. ред. С. Л. Кравец. – М. : Большая Российская Энциклопедия, 2010. – 767 c. : ил.: карт. – 796 грн. 65 к.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ. – 1)

0

Б79

Большая Российская Энциклопедия : В 30 т. Т.16. Крещение Господне - Ласточковые / Отв. ред. С. Л. Кравец. – М. : Большая Российская Энциклопедия, 2010. – 751 c. : ил.: карт. – 796 грн. 65 к.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ. – 1)

0

Д25

Дебре, Режіс

Інтелектуальна влада у Франції / Р. Дебре ; Пер.з фр. В. Артюх. – К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2008. – 3008 c. – 44 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0(477)

З-36

Засоби масової інформації та книговидання в Україні у 2008 році : Стат. бюл. – К. : Держкомстат України, 2009. – 36 c. – 75 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

002

И44

Иллюстрированный путеводитель ";Екатеринослав и Харьков

1905 г.";. – Репринт. изд. 1905 г. – Х. : САГА, 2007. – 150 c. : ил. –

67 грн. 50 к. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

К84

Крушельницька, Ольга Володимирівна

Методологія та організація наукових досліджень : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2009. – 206 c. – Реком. МОНУ. – 35 грн., 32 грн.

Кільк. прим.: 8 (КСХ. – 4, Б4. – 2, Б3. – 1, Б5. – 1)

0

К89

Кузнєцова, Тетяна Василівна

Аксіологічні моделі мас-медійної інформації : Монографія /

Т. В. Кузнєцова. – Суми : Унів. книга, 2010. – 304 c. – 92 грн. 10 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0(075.8)

О-75

Основи методології та організації наукових досліджень : Навч. посіб. для ВНЗ / За ред. А. Є. Конверського. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. –

352 c. – Реком. МОНУ; На обкл. назва ";Організація та методологія наукових досліджень";. – 78 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0(075.8)

О-75

Основи наукових досліджень: методологія, організація, оформлення результатів : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. М. Головій, Є. Ю. Кузькін, Л. В. Піддубна та ін. – К. : ";Хай-Тек Прес";, 2010. – 344 c. – Реком. МОНУ. – 67 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

Я77

Ярошенко, Тетяна Олександрівна

Електронні журнали в системі інформаційних ресурсів бібліотеки : Монографія / Т. О. Ярошенко. – К. : Знання, 2010. – 215 c. – 54 грн.

Кільк. прим.: 1 (НМВ. – 1)

004 - Комп'ютерна наука і технологія, застосування комп'ютера

004.382

Б40

Безуглов, Дмитрий Анатольевич

Цифровые устройства и микропроцессоры : Учеб. пособ. для студ. ВНЗ / Д. А. Безуглов ; И. В, Калиенко. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. – 468 c. – (Высшее образование). – 83 грн.70 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.738

Б77

Бойчук, Інна Володимирівна

Інтернет в маркетингу : Підруч. для ВНЗ / І. В. Бойчук,

О. М. Музика. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 512 c. – Затв. МОНУ. –

108 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.7

Б89

Брэгг, Роберта

Безопасность сетей. Полное руководство : Справ. профессионала:

Пер. с англ. / Р. Брэгг, М. Родс-Оусли, К. Страссберг. – М. : ЭЕОМ, 2010. – 912 c. : ил. – 171 грн. 56 к.

Кільк. прим.: 5 (КПМ. – 5)

004.43

Г88

Гросс, Кристиан

С# 2008 и платформа. NET 3.5 Framework: базовое руководство : Вводный курс: Пер. с англ. / К. Гросс. – 2-е изд., доп. – М. : ООО "; ИД Вильямс";, 2009. – 480 c. : ил. – 151 грн. 43 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.43

Г88

Гросс, Кристиан

С # 2008 и платформа NET 3.5 Framework. Вводный курс / К. Гросс ; Пер.с англ. и ред. В. А. Короленко. – Доп. изд. – М.; СПб.; К. : ООО "; Изд. Дом Вильямс";, 2009. – 480 c. – 151 грн. 43 к.

Кільк. прим.: 4 (КПМ. – 1, КСХ. – 3)

004.4

Д79

Дубинін, Анатолій Іванович

Використання пакета Mathcad у хімічній інженерії : Навч. посіб. для студ. базового напр. ";Хімічна комп. інж."; / А. І. Дубинін. – Л. : Вид-во Львів. нац. ун-ту ";Львівська політехніка";, 2010. – 240 c. – (Дистанційне навчання. №51). – 128 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.4

К59

Козодаев, Роман Юрьевич

3. Полное руководство пользователя / Р. Ю. Козодаев, А. В. Маджугин ; Под ред. Е. В. Ушаковой. – С.Пб. : БХВ-Петербург, 2010. – 704 c. + Електрон. текст. данные 1 CD-ROM. – (Б-ка ГНУ/Линуксцентра). – 159 грн. 93 к.

Кільк. прим.: 5 (КПМ. – 5)

004.056

Л45

Ленков, Сергей Васильевич

Методы и средства защиты информации. Т. 1. Несанкционированное получение информации / С. В. Ленков, Д. А. Перегудов,

В. О. Хорошко. – К. : Арий, 2008. – 464 c. – 117 грн 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.056

Л45

Ленков, Сергей Васильевич

Методы и средства защиты информации. Т. 2. Информационная безопасность / С. В. Ленков, Д. А. Перегудов, В. О. Хорошко. – К. : Арий, 2008. – 344 c. – 117 грн 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.4

М48

Мельник, Ігор Віталійович

Система науково-технічних розрахунків MatLab та її використання для розв'язання задач із електроніки : Навч. посіб. у 2-х т. Т. 1. Основи роботи та функції системи / І. В. Мельник. – К. : Ун-т ";Україна";, 2009. – 507 c. + CD-R. – 91 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.4

М48

Мельник, Ігор Віталійович

Система науково-технічних розрахунків MatLab та її використання для розв'язання задач із електроніки : Навч. посіб. у 2-х т. Т. 2. Основи програмування та розв'язання прикладних задач / І. В. Мельник. – К. : Ун-т ";Україна";, 2009. – 327 c. + CD-R. – 82 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.382

М59

Микушин, Александр Владимирович

Цифровые устройства и микропроцессоры : Учеб. пособ. для студ. вузов, обучающихся по напр. подготовки диплом. спец. - Телекоммуникации / А. В. Микушин, А. М. Сажнев, В. И. Сединин. – С.Пб. : БХВ-Петербург, 2010. – 832 c. – (Учеб. лит. для вузов). –

231 грн. 21 к. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.382

Н30

Нарышкин, Александр Кириллович

Цифровые устройства и микропроцессоры : Учеб. пособ. для студ. вузов радиотех. спец. / А. К. Нарышкин. – 2-е изд., стер. – М. : Академия, 2008. – 320 c. – (Высшее проф. образование). – 147 грн. 56 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.315(075.8)

Н74

Новожилов, Олег Петрович

Основы микропроцессорной техники : Учеб. пособ. в 2-х т. Т. 2 /

О. П. Новожилов. – М. : РадиоСофт, 2007. – 336 c. : ил. – 116 грн. 94 к.

Кільк. прим.: 10 (ФТФ. – 4, УБП. – 6)

004.43

Н95

Нэш, Трей

С # 2010: ускоренный курс для профессионалов : Пер. с англ. /

Т. Нэш. – М. : ООО "; ИД Вильямс";, 2010. – 592 c. – 303 грн. 32 к.

Кільк. прим.: 2 (КПМ. – 2)

004.4(075.8)

П78

Программирование в пакетах MS OFFICE : Учеб. пособ. для вузов / Под. ред. С. В. Назарова. – М. : Фин. и стат., 2007. – 656 c. –

106 грн. 19 к. Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

004.43

Ф94

Фултон, Хэл

Программирование на языке RUBY : Идеология языка, теория и практика применения / Х. Фултон. – М. : ДМК Пресс, 2008. – 688 c. – (Проф. серия от Addison-Wesley). – 155 грн. 43 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1 - Філософія. Психологія

1

А76

Апель, Карл-Отто

Дискурс і відповідальність: проблема переходу до постконвенціональної моралі : Посіб. з філос. дисц. / К. Апель ;

Пер. з нім. В. М. Купліна. – К. : Дух і літера, 2009. – 430 c. – (Сучасна гуманітарна б-ка. Вид. сер."; Українська школа політ. студій";). –

63 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

1

А80

Арендт, Ханна

Люди за темних часів / Х. Арендт ; Пер.з англ. Н. Рогачевська. – К. : Дух і літера, 2008. – 320 c. – 48 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1(075.8)

Б28

Батыгин, Геннадий Семенович

Лекции по методологии социологических исследований : Учеб. для студ. гуманит. вузов и аспир. / Г. С. Батыгин. – 2-е изд. – М. : Рос. ун-т дружбы народов, 2008. – 368 c. – 87 грн. 38 к.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, УБГ. – 8)

1

Г69

Горкгаймер, Макс

Критика інструментального розуму : Посіб. з філос. дисц. /

М. Горкгаймер ; Пер.з нім. М. Д. Култаєвої. – К. : ППС-2002, 2006. – 282 c. – (Сучасна гуманітарна б-ка). – 47 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

1

Г98

Гьофе, Отфрід

Демократія в епоху глобалізації : Посіб. з філос. дисц. / О. Гьофе ; Пер.з нім. Л. Ситніченко та О. Лозінської. – К. : ППС-2002, 2007. –

436 c. – (Сучасна гуманітарна б-ка). – 75 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

1

Д13

Давыдов, Андрей Александрович

Системная социология. Введение в анализ динамики социума /

А. А. Давыдов ; 2-е изд. – М. : ЛКИ, 2010. – 248 c. – 77 грн. 51 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Д55

Добреньков, Владимир Иванович

Методы социологического исследования : Учеб. для студ. вузов /

В. И. Добреньков, А. И. Кравченко. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 768 c. – (Высшее образование). – 122 грн. 43 к.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

1

Е81

Есаков, Валерий Анатольевич

Мегаполис и его культура ( на примере Москвы ) : Монография /

В. А. Есаков. – 2-е изд.., перераб. – М. : Альфа-М, 2009. – 208 c. –

127 грн. 31 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1(075.8)

Е86

Естетика : Підруч. для ВНЗ / Л. Т. Левчук, В. І. Панченко,

О. І. Оніщенко та ін. – 3-тє вид., допов. і перероб. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 520 c. – Затв. МОНУ. – 96 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1(03)

Є22

Європейський словник філософій. Лексикон неперекладностей. Т. 1 / Під кер. Б. Кассен. – К. : Дух і Літера, 2009. – 576 c. – 120 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

1

Є74

Єрмоленко, Анатолій Миколайович

Соціальна етика та екологія. Гідність людини - шанування природи : Монографія / А. М. Єрмоленко. – К. : Лібра, 2010. – 416 c. – (VG). –

128 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1(016)

З-35

Зарубіжна соціологія ( XIX - поч./ XXI століття ) : Частково анотов. бібліогр. покажч. л-ри за 1900-2009 роки / Уклад.: В. Г. Городяненко,

О. В. Ходус, О. В. Гилюн та ін. – Д. : Вид-во ДНУ, 2010. – 99 c. –

12 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

1

К75

Кочубей, Наталья Васильевна

Синергетические концепты и нелинейные контексты : Монография / Н. В. Кочубей. – Суми : Унив.. кн., 2009. – 236 c. – 61 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

К78

Кравченко, Сергей Александрович

Риски в нелинейном глоболокальном социуме : Монография /

С. А. Кравченко. – М. : Анкил, 2009. – 224 c. – 102 грн. 47 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

К78

Красиков, В. И.

Насилие в эволюции, истории и современном обществе : Очерки /

В. И. Красиков. – М. : Водолей, 2010. – 200 c. – 119 грн. 75 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

К82

Крічлі, Саймон

Вступ до континентальної філософії / С. Крічлі ; Пер.з англ.

В. Менжуліна. – К. : ТОВ ";Стилос";, 2008. – 152 c. – (Сучасна гуманітарна б-ка). – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

М15

Макінтайр, Елесдеа

Після чесноти : Дослідження з теорії моралі / Е. Макінтайр ;

Пер.з англ. за наук. ред. В. Малахова. – К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2002. –

436 c. – 19 грн. 30 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

М18

Малахов, Виктор

Уязвимость любви / В. Малахов. – К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2005. – 560 c. – 28 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

М18

Малахов, Віктор

Право бути собою / В. Малахов. – К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2008. – 336 c. – 50 грн. 70 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1(075.8)

М20

Малышев, Михаил Львович

Мониторинг социально-трудовой сферы : Учеб. пособ. для ВНЗ /

М. Л. Малышев. – М. : Союз; Перспектива, 2007. – 276 c. – 78 грн. 17 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

М23

Мангайм, Карл

Ідеологія та утопія / К. Мангайм ; Пер.з нім. В. Швед. – К. :

Дух і літера, 2008. – 370 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

П16

Панина, Наталия Викторовна

Избранные труды по социологии : В 3-х т. Т.1. Вопросы теории, методол., технол. социолог. исследов. и проф. этики / Н. В. Панина ; Сост., ред. и авт. вступ. ст. Е. И. Головаха. – К. : Факт, 2008. – 472 c. –

57 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

П16

Панина, Наталия Викторовна

Избранные труды по социологии : В 3-х т. Т.2. Теория, методы и результаты соц. исслед. образа жизни, психол. состояния и соц. самочувствия населения / Н. В. Панина ; Сост., ред. и авт. вступ. ст.

Е. И. Головаха. – К. : Факт, 2008. – 312 c. – 57 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

П42

Повторева, Світлана Михайлівна

Структурний підхід - структуралізм - постструктуралізм ( еволюція, методологія та її поширення у гуманітарних студіях ) : Монографія /

С. М. Повторева. – Л. : Вид-во ЛНУ ";Львівська політехніка";, 2010. – 336 c. – 134 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

П64

Потапенко, Олександр Іванович

Лінгвоконцептологія : Монографія / О. І. Потапенко. – К. : Освіта України, 2010. – 336 c. – 82 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Р15

Радаев, Вадим Валерьевич

Социология рынков: к формированию нового направления /

В. В. Радаев. – М. : ГУ ВШЭ, 2003. – 328 c. – 82 грн. 88 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Р18

Райнгарт, Козеллек

Часові пласти. Дослідження з теорії історії : Зі статею Ганса - Георга Гадамера / К. Райнгарт ; Пер.з нім. В. Швед. – К. : Дух і літера, 2006. – 436 c. – 27 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Р50

Рікер, Поль

Ідеологія та утопія / П. Рікер ; Пер.з англ. В. Верлока. – К. :

Дух і літера, 2005. – 386 c. – 39 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Р95

Рьод, Вольфганг

Шлях філософії: XIX - XX століття : Посіб. з філос. дисц. /

В. Рьод ; Пер.з нім. М. Д. Култаєвої. – К. : ДУХ І ЛІРА, 2010. – 368 c. – (Сучасна гуманітарна б-ка). – 54 грн. 60 к. Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

1

Р95

Рьод, Вольфґанґ

Шлях філософії: з ХVII по ХІХ століття : Посіб. з філос. дисц. /

В. Рьод ; Пер.з нім. В. М. Терлецького та О. І. Вєдрова. – К. :

ДУХ І ЛІТЕРА, 2009. – 388 c. – (Сучасна гуманітарна б-ка). – 62 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

1

С30

Семенова, Виктория Владимировна

Социальная динамика поколений: проблема и реальность : Монография / В. В. Семенова. – М. : РОССПЕН, 2009. – 271 c. –

78 грн. 96 к.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

1

С69

Социальное: истоки, структурные профили, современные вызовы / Под общ. ред. П. К. Гречко, Е. М. Курмелевой. – М. : РОССПЭН, 2009. – 440 c. – 144 грн. 75 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1(03)

С69

Социология молодежи : Энцикл. словарь / Авт.-сост.: Ю. А. Зубков,

А. И. Ковалева, В. А. Луков и др.; Отв. ред.: Ю. А. Зубков,

В. И. Чупров. – М. : Academia, 2008. – 608 c. – (Справочники. Энциклопедии. Словари). – 320 грн. 06 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

С83

Страусс, Ансельм

Основы качественного исследования : Обоснованная теория. Процедуры и техники / А. Страусс, Д. Корбин ; Пер.с англ.

Т. С. Васильевой. – 3-е изд. – М. : КомКнига, 2010. – 256 c. –

91 грн. 01 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Т30

Тейлор, Чарльз

Джерела себе. Творення новочасної ідентичності / Ч. Тейлор ; Пер.та ред.з англ. А. Васильченко та ін. – К. : Дух і літера, 2005. – 696 c. –

56 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

1

Т94

Тьоніс, Фердининд

Спільнота та суспільство : Основні поняття чистої соціології /

Ф. Тьоніс ; Пер.з нім. Н. Комарова, О. Погорілий. – К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2005. – 262 c. – 26 грн. 90 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Ф56

Філософія і політологія в контексті сучасної культури : Наук. журн. / Відп. ред П. І. Гнатенко; ДНУ ім. О. Гончара. – Д. : Вид-во ДНУ

ім. О. Гончара, 2010. – 248 c. – 24 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

1

Ч-93

Чурилов, Николай

Типология и проектирование выборочного социологического исследования (история и современность) : Монография / Н. Чурилов. – К. : Факт, 2008. – 366 c. – 43 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

159.9 - Психологія

15

А86

Артюшина, Марина Віталіївна

Психологічні та педагогічні основи підготовки студентів економічних спеціальностей до інноваційної діяльності : Монографія /

М. В. Артюшина. – К. : КНЕУ, 2009. – 271 c. – 93 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

Б81

Бондаренко, Александр Федорович

Основы психологии : Учеб. для студ. гуманит. вузов /

А. Ф. Бондаренко. – К. : Освіта України, 2009. – 328 c. – Реком. МОНУ. – 58 грн.

Кільк. прим.: 40 (КСХ. – 3, Б5. – 37)

15

Г56

Гнатюк, Леонид Владимирович

Ритмика и мышление. О природе субъективного мира : Монография / Л. В. Гнатюк. – Сумы : Унив. книга, 2010. – 208 c. – 51 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

И91

Истратова, Оксана Николаевна

Большая книга подросткового психолога : От 10 лет и старше /

О. Н. Истратова, Т. В. Эксакусто. – 3-е изд. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. – 636 c. – (Психологический практ.). – 81 грн. 76 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15(075.8)

К26

Карпенко, Наталія Володимирівна

Діагностика психічного розвитку дитини в роботі педагога (вчителя, вихователя) : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / Н. В. Карпенко. – 2-ге вид. – К. : Каравела, 2010. – 248 c. – Реком. МОНУ. – 69 грн. 70 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

К64

Конопляста, Світлана Юріївна. Сак Т. В.

Логопсихологія : Навч. посіб. / С. Ю. Конопляста ; За ред.

М. К. Шеремет. – К. : Знання, 2010. – 293 c. – Реком. МОНУ. –

67 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15(075.8)

П14

Палій, Анатолій Андрійович

Диференціальна психологія : Навч. посіб. для студ. ВНЗ /

А. А. Палій. – К. : Академвидав, 2010. – 432 c. – (Альма-матер). –

Реком. МОНУ. – 72 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 1, Б5. – 2)

15

П16

Панок, В. Г.

Психологічна служба вищого навчального закладу (організаційно-методичні аспекти) : Метод. посіб. / В. Г. Панок, В. Д. Острова. – К. : Освіта України, 2010. – 230 c. – 48 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15(075.8)

П44

Подоляк, Людмила Григорівна

Психологія вищої школи : Підруч. для студ. ВНЗ / Л. Г. Подоляк,

В. І. Юрченко. – К. : Каравела, 2008. – 352 c. – Затв. МОНУ. – 102 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 2, Б5. – 1)

15

П50

Поліщук, С. А.

Методичний довідник з психодіагностики : Навч.-метод. посіб. для студ. ВНЗ / С. А. Поліщук. – Суми : Унив. книга, 2009. – 442 c. –

Реком. МОНУ. – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

С50

Смирнов, Борис Анатольевич

Психология деятельности в эстремальных ситуациях / Б. А. Смирнов, Е. В. Долгополова. – 2-е изд., испр. и доп. – Х. : Гуманит. центр, 2008. – 292 c. – 23 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15(075.8)

С77

Стариков, Илья Мойсеевич

Психология взаимопонимания в конкретных ситуациях : Учеб. пособ. для вузов / И. М. Стариков. – К. : Центр учеб. лит., 2010. – 288 c. – (Мастерская психолога). – Реком. МОНУ. – 52 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2 - Релігія. Теологія

2

В45

Віллем, Жан-Поль

Європа та релігії. Ставки ХХІ століття / Ж. Віллем ; Пер. з фр. і наук. ред. Д. Каратєєв. – К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2006. – 331 c. – 24 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

П30

Петрик, Валентин Михайлович

Демонологія: еволюція та сучасний стан : Навч. посіб. / В. М. Петрик, В. В. Остроухов. – К. : Кондор, 2009. – 192 c. – Реком. МОНУ. –

28 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

Ш96

Шумило, Сергей Викторович

Князь Оскольд и христианизация Руси : Сб. ст., посв. 1150-летию похода князя Оскольда на Константинополь и принятию им после этого Святой Православной Веры / С. В. Шумило. – К. : Дух і літера, 2010. – 120 c. – 19 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

3 - Суспільні науки. Статистика. Політика.

Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

3 - Демографія. Соціологія. Статистика

31

В54

Витрати і ресурси домогосподарств України у 2008 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України) :

Стат. зб. Ч. 1 / Відп. за вип. І. І. Осипова: Держкомстат України. – К., 2009. – 434 c. – 352 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

31

Д50

Діяльність малих підприємств 2008 : Стат. збірник / Відп. за вип.

І. М. Жук. – К. : Держкомстат України, 2009. – 181 c. – 202 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

31

Д50

Діяльність підприємств - суб'єктів підприємницької діяльності 2008 : Стат. зб. / За ред. І. М. Жук. – К. : Держкомстат України, 2009. – 327 c. – 187 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

31(477)

Д71

Доходи та витрати населення за регіонами за 2008 рік : Стат. зб. /

За ред. І. М. Нікітіної. – К. : Держкомстат України, 2010. – 82 c. –

127 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

31

З-78

Зовнішня торгівля України товарами та послугами у 2008 році :

Стат. Зб.. Т.1. / За ред. А. О. Фризоренко. – К. : Держкомстат України, 2009. – 168 c. – 161 грн. 25 к.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

31

З-78

Зовнішня торгівля України товарами та послугами у 2008 році : Стат. Зб.. Т.2 / За ред. А. О. Фризоренко. – К. : Держкомстат України, 2009. – 212 c. – 161 грн. 25 к.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

31

З-78

Зовнішня торгівля України товарами у 2003-2008 роках : Стат. зб. / Відп. за вип. А. О. Фризоренко. – К. : Держкомстат України, 2009. – 1

06 c. – 172 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

31

І-58

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності : Стат. зб. / За ред.

Л. М. Овденко. – К. : Держкомстат України, 2010. – 62 c. – 150 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

31

І-60

Індекси споживчих цін за 2009 рік : Стат. зб. / За ред.

Ю. М. Остапчука. – К. : Держкомстат України, 2010. – 194 c. –

187 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

31

І-60

Індекси цін виробників 2008 рік : Стат. зб. / За ред. Ю. М. Остапчука. – К. : Держкомстат України, 2009. – 166 c. – 172 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

311

М34

Матковський, Семен Олексійович

Теорія статистики : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / С. О. Матковський,

О. Р. Марець. – 2-ге вид, стер. – К. : Знання, 2010. – 534 c. – Реком. МОНУ. – 111 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

312(477)

Н31

Населення України 2008 : Демограф. щоріч. / Відп. за вип.

Г. М. Тимошенко. – К. : Держкомстат України, 2009. – 450 c. –

352 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

31(477)

Н34

Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2008 році : Стат. зб. 2008 / Держкомстат України; Відп за вип. І. В. Калачова. – К. : ДП";Інформ.-вид. центр Держкомстату України, 2009. – 362 c. –

322 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

31

О-75

Основні економічні показники діяльності підприємств - суб'єктів підприємницької діяльності за 2007 рік : Стат. бюл.. / За ред.

І. М. Жук. – К. : Держкомстат України, 2008. – 207 c. – 262 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

31

О-75

Основні засоби України у 2000, 2002-2007 роках : Стат. зб. / За ред.

Л. М. Овденко; Відп. за вип. Н. Г. Луценко. – К. : Держкомстат України, 2008 . – 157 c. – 187 грн. 50 к,

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

31

О-75

Основні засоби України у 2007 році : Стат. бюл.. / За ред.

Л. М. Овденко; Держкомстат України. – К. : Держкомстат України, 2008. – 294 c. – 262 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

31

П70

Праця в Україні 2007 : Стат. зб. / Відп. за вип. Н. В. Григорович. – К. : Держкомстат. України, 2008. – 405 c. – 202 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

31

Р64

Роздрібна торгівля України у 2008 році : Стат. зб. / Держкомстат України; Під заг. кер. В. О. Піщейка; Відп. за вип. А. О. Фризоренко. – К. : Держкомстат України, 2009. – 173 c. – 187 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

31

С69

Соціальні індикатори рівня життя населення : Стат. зб. / Відп. за вип.

І. В. Калачова; Держкомст України. – К. : Держкомстат України, 2009. – 219 c. – 205 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

31(477)

С78

Статистичний бюлетень за 2009 рік / Відп. ред. Н. П. Павленко. – К. : Держкомстат України, 2010. – 151 c. – 187 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

311

С78

Статистичний щорічник Дніпропетровської області за 2008 рік / За ред. О. М. Шпилькової; Гол. упр. стат. у Дніпропетровській обл. – Д., 2009. – 520 c. – 150 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

31

Т12

Таблиця ";Витрати-випуск"; України за 2007 рік в основних цінах : Стат. зб. / Держкомстат України; За ред. І. М. Нікітіної. – К. : Держкомстат України, 2009. – 52 c. – 97 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

31

Т12

Таблиця ";Витрати-випуск"; України за 2008 рік в цінах споживачів : Стат. зб. / Держкомстат України; За ред. І. М. Нікітіної. – К. : Держкомстат України, 2010. – 47 c. – 105 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

31

Ч-66

Чисельність наявного населення України на 1 січня 2009 року :

Стат. зб. / Відп. за вип. Г. М. Тимошенко; Держкомстат України. – К. : Держкомстат України, 2009. – 116 c. – 175 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

32 - Політика

32

А80

Арендт, Ханна

Джерела тоталітаризму : Спільний вид. проект телеканалу ";1+1"; та вид-ва ";ДУХ І ЛІТЕРА"; / Х. Арендт ; Пер.з англ. В. Верлока,

Д. Горчаков. – 2-ге вид. – К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2005. – 584 c. –

63 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

32

Б18

Байме, Клаус

Політичні теорії сучасності : Посіб. з філософ. дисциплін / К. Байме ; Пер.з нім. М. Д. Култаєвой та М. І. Бойченко. – К. : Стилос, 2008. –

396 c. – (Сучасна гуманітарна б-ка). – 63 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

Г94

Гупта, Діпак К.

Тероризм та політичне насильство: як їх розуміти : Зародження, зростання, трансформація та занепад політичних рухів / Д. К. Гупта ; Пер. з англ. Н. Гайдукевич. – К. : Вид-во Соломії Павличко ";Основи";, 2010. – 400 c. : ілюстр. – 64 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

Ж70

Жижек, Славой

Дражливий суб'єкт: відсутній центр політичної онтології : Посіб. з філосос. дисц. / С. Жижек ; Пер.з англ. Р. Й. Димерця. – К. : ППС-2002, 2008. – 510 c. – (Сучасна гуманітарна б-ка). – 75 грн. 90 к.

Кільк. прим.: 2

32

Л57

Лиллекер, Даррен Дж.

Политическая коммукация. Ключевые концепты / Д. Д. Лиллекер ; Пер.с англ. С. И. Остнек. – Х. : Гуманит. центр, 2010. – 300 c. – 100 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

М23

Манан, П'єр

Інтелектуальна історія лібералізму / П. Манан ; Пер. з фр.

В. Каденко. – К. : Дух і літера, 2005. – 215 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

32(075.8)

Ш70

Шляхтун, Петро Панасович

Політологія. Історія та теорія : Підруч. для студ. ВНЗ /

П. П. Шляхтун. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 472 c. – 84 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(477)(075.8)

У45

Україна в міжнародних організаціях : Навч. посіб. для ВНЗ / За заг. ред. Ю. І. Макара. – Чернівці : Прут, 2008. – 880 c. – Реком. МОНУ. – 236 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

327(075.8)

І-90

Історія міжнародних відносин : Навч. посіб. для студ. ВНЗ /

В. М. Головій, В. М. Єрмолаєв та ін. – К. : ";Хай-Тек Прес";, 2010. –

264 c. – Реком. МОНУ. – 56 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33 - Економіка. Економічні науки

33с6(075.8)

А35

Азаренкова, Галина Михайлівна

Аналіз моделювання і управління ризиком ( в схемах та прикладах ) : Навч. посіб. / Г. М. Азаренкова. – Л. : Новий Світ - 2000, 2010. – 240 c. – Затв. МОНУ. – 55 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6

А42

Аксенов, Евгений

Аутсорсинг: 10 заповедей и 21 инструмент / Е. Аксенов, И. Альтшулер. – С.Пб. : Питер, 2009. – 464 c. – (Теория менеджмента). – 250 грн. 65 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6

А47

Алєксєєв, Ігор Валентинович

Управління ресурсним забезпеченням промислово-фінансових груп : Монографія / І. В. Алєксєєв, М. К. Колісник, А. С. Мороз. – Л. : Вид-во Нац. ун-ту ";Львівська політехніка";, 2007. – 132 c. – 88 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

А87

Архіпов, Віктор Віталійович

Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства : Навч. посіб. для ВНЗ / В. В. Архіпов, В. А. Русавська. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 342 c. – Реком. МОНУ. – 84 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6

А94

Афанасьєв, Микола Васильович

Тренінг формування компетенцій з економіки підприємства :

Навч. посіб. для студ. екон. спец. ВНЗ / М. В. Афанасьєв,

І. В. Гонтарева, Д. О. Тишенко. – Х. : ВД ";ІНЖЕК";, 2010. – 328 c. –

108 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6(075.8)

Б48

Бердар, Маргарита Михайлівна

Фінанси підприємств : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. М. Бердар. –

К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 352 c. – Реком. МОНУ. – 78 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336(075.8)

Б61

Білик, Микола Сергійович

Грошові розрахунки підприємства : Навч. посіб. для студ. усіх форм навч. / М. С. Білик. – Л. : Вид-во Нац. ун-ту ";Львівська політехніка";, 2009. – 284 c. – 62 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336(075.8)

В25

Вдовенко, Лариса Олександрівна

Фінанси : Навч. посіб. для ВНЗ / Л. О. Вдовенко, Н. М. Сушко,

Н. Д. Фаюра. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 152 c. – Реком. МОНУ. –

48 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6

В27

Великий, Юрій Михайлович

Управління витратами підприємства : Монографія / Ю. М. Великий,

В. В. Прохорова, Н. В. Сабліна. – Х. : ВД ";ІНЖЕК";, 2009. – 192 c. –

48 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6(075.8)

В32

Верига, Юстина Андріївна

План рахунків бухгалтерського обліку : Навч. посіб. / Ю. А. Верига,

Г. І. Зима, Н. О. Кулявнць. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 176 c. –

21 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

331

В40

Взаємодія ВНЗ на ринку праці у дзеркалі соціології : Монографія /

За заг. ред. А. А. Мельниченка. – К. : Освіта України, 2009. – 188 c. –

34 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336(075.8)

В61

Вовчак, О. Д.

Банківська справа : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. Д. Вовчак,

Н. М. Рущишин. – Л. : Новий Світ-2000, 2010. – 560 c. – (Вища освіта в Україні). – Реком. МОНУ. – 99 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6(075.8)

В65

Войнаренко, Михайло Петрович

Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту : Навч. посіб. для вузів / М. П. Войнаренко, Н. А. Пономарьов, О. В. Замазій. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 488 c. – Реком. МОНУ. – 102 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336(075.8)

Г16

Галушка, Є. О.

Банківські операції : Навч. посіб. / Є. О. Галушка. – Чернівці : Наші книги, 2009. – 335 c. – Реком. МОНУ. – 74 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33И

Г16

Галушка, Євген Омелянович

Світовий ринок товарів та послуг : Навч. посіб. / Є. О. Галушка. – Чернівці : Наші книги, 2009. – 208 c. – 61 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6

Г21

Гаррисон, Рэй

Управленческий учет : Учеб. для слуш., обуч. по прогр. ";Мастер делового администрирования"; / Р. Гаррисон, Э. Норик, П. Брюэр ;

Пер.с англ. К. Голубев. – 12-е изд. – С.Пб. : Питер, 2010. – 592 c. – (Классика МВА). – 148 грн. 68 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Г77

Гранатуров, В. М.

Аналіз конкурентоспроможності телекомунікаційних послуг : Монографія / В. М. Гранатуров, С. П. Воробієнко ; За наук. ред.

В. М. Гранатурова. – К. : Освіта України, 2009. – 254 c. – 58 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6

Г77

Грант, Роберт М

Современнsй стратегический анализ : Учеб. для слуш., обуч. по прогр. ";Мастер делового администрирования"; / Р. М. Грант ; Пер. с англ.

И. И. Малкова. – 5-е изд. – С.Пб. : Питер, 2008. – 560 c. – (Классика МВА). – 153 грн. 72 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Г83

Григорян, Григор Маргарович

Историческая тенденция капитализма (политэкономический аспект) : Монография / Г. М. Григорян. – Х. : ИД ";Инжек";, 2008. – 240 c. –

66 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

Г87

Гронтковська, Галина Еразмівна

Мікроекономіка. Практикум : Навч. посіб. для студ. ВНЗ /

Г. Е. Гронтковська, А. Ф. Косік. – 3-те вид., стер. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 418 c. – Реком. МОНУ. – 78 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6(075.8)

Г95

Гура, Надія Олександрівна

Облік видів економічної діяльності : Підруч. для студ. ВНЗ /

Н. О. Гура. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 392 c. – 78 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6(075.8)

Е45

Економіка інноваційного підприємства : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. Є. Кузьмін, І. Н. Пащенко та ін. – Л. : Вид-во Львів. нац. ун-ту ";Львівська політехніка";, 2009. – 456 c. – 81 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

Е45

Економіко-математичне моделювання : Навч. посіб. / Авт.:

Т. С. Клебанова, О. В. Прокопович та ін. – Х. : ВД ";Інжек";, 2010. –

352 c. – 84 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Е45

Економіко-статистичне моделювання і прогнозування : Навч. посіб. для студ. спец. ";Екон. піприємства"; / Авт.: В. П. Кічор, Р. В. Фещур,

В. В. Козик та ін. – Л. : Вид-во Нац. ун-ту ";Львів. політех.";, 2007. –

156 c. – 100 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6(075.8)

Е45

Економічний аналіз (практикум) : Навч. посіб. для студ. ВНЗ /

О. П. Антонюк, Т. М. Ступницька, Н. М. Купріна та ін. – Л. : Магнолія 2006, 2010. – 320 c. – (Вища освіта в Україні). – Реком. МОНУ. –

85 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, Б4. – 1)

33с6

З-38

Захарчин, Людмила Миронівна

Забезпечення конкурентоспроможності та розвиток організаційної культури підприємства: сучасна парадигма і прикладний аспект /

Л. М. Захарчин, Л. С. Лісовська, А. А. Теребух. – Л. : Вид-во ЛНУ ";Львівська політехніка";, 2009. – 440 c. – 78 грн. 90 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6(075.8)

З-78

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс : Навч. посіб. для ВНЗ / За ред. Ю. Г. Козака, Н. С. Логвінової,

К. І. Ржепішевського. – 3-тє вид., перероб. та допов. – К. : Центр учб.

л-ри, 2010. – 288 c. – Реком. МОНУ. – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6(075.8)

І-66

Інноваційний менеджмент: статико-динамічна візуалізація : Навч. посіб. / С. В. Князь, Н. Г. Георгіаді, Л. Й. Топоровська та ін. – Л. :

Вид-во ЛНУ ";Львівська політехніка";, 2009. – 144 c. – 73 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6

І-66

Інноваційні системи економічної діагностики підприємств на засадах індикаторів: теоретико-методологічні та методичні засади : Монографія / О. Г. Мельник, І. Б. Олексів, Н. Ю. Подольчак та ін. – Л. : Вид-во ЛНУ ";Львівська політехніка";, 2009. – 211 c. – 86 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

І-74

Інформаційні системи в менеджменті : Підруч. для студ. ВНЗ /

В. О. Новак, В. В. Матвєєв, В. П. Бондар та ін. – 2-ге вид. – К. : Каравела, 2010. – 536 c. – Затв. МОНУ. – 113 грн. 90 к.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 2, Б4. – 1)

336

К14

Казначейство банку : Навч. посіб для студ. ВНЗ / За ред.

О. А. Кириченка, М. П. Денисенка. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. –

464 c. – Реком. МОНУ. – 120 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6

К38

Кизим, Микола Олександрович

Формування державної цільової програми підвищення конкурентоспроможності регіонів України : Монографія / М. О. Кизим, Є. М. Крячко. – Х. : ВД ";Інжек";, 2010. – 292 c. – 96 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6

К38

Кизим, Микола Олександрович

Оцінка якості цільових програм державної підтримки розвитку малого бізнесу : Монографія / М. О. Кизим, І. Ю. Матюшенко, Е. І. Полторак. – Х. : ВД ";Інжек";, 2009. – 328 c. – 90 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6

К38

Кизим, Николай Александрович

Качество жизни населения и внешнеэкономическая деятельность предприятий : Монография / Н. А. Кизим, В. А. Зинченко. – Х. : ИД ";Инжек";, 2009. – 184 c. – 79 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6

К38

Кизим, Николай Александрович

Проблемы проведения реструктуризации промышленных предприятий в Украине : Монография / Н. А. Кизим, В. В. Жихарцев. – Х. : ИД ";ИНЖЭК";, 2009. – 184 c. – 78 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6

К45

Кит, Пол

Управленческая экономика. Инструментарий руководителя / П. Кит, Ф. Янг ; Пер.с англ. Л. Круглов-Морозов, И. Малкова. – 5-е изд. – С.Пб. : Питер, 2008. – 624 c. – (Классика МВА). – 167 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6

К54

Князь, Святослав Володимирович

Трансферний потенціал інноваційного розвитку машинобудівних підприємств : Монографія / С. В. Князь. – Л. : Вид-во ЛНУ ";Львівська політехніка";, 2010. – 332 c. – 140 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6

К60

Колісник, Марія Костянтинівна

Антикризове управління виробничо-господарськими структурами у машинобудуванні : Монографія / М. К. Колісник. – К. : Вид-во ЛНУ ";Львівська політехніка";, 2009. – 208 c. – 112 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

К82

Крикавський, Євген Васильович

Логістика: компендіум і практикум : Навч. посіб. для студ. ВНЗ /

Є. В. Крикавський, Н. І. Чухрай, Н. В. Чорнописька. – К. : Кондор, 2009. – 340 c. – Реком. МОНУ. – 54 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 2, Б4. – 1)

336(075.8)

К84

Круш, Петро Васильович

Інфляція: суть, форми та її оцінка : Навч. посіб. для ВНЗ 3-4 рівнів акред. / П. В. Круш, О. В. Клименко. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. –

288 c. – 55 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, Б4. – 1)

33с6(075.8)

К88

Кужельний, Микола Васильович

Організація обліку : Підруч. для ВНЗ / М. В. Кужельний,

С. О. Левицька. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 352 c. – Реком. МОНУ. – 78 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6

К89

Кукоба, Володимир Павлович

Організаційне проектування підприємств : Монография /

В. П. Кукоба. – К. : КНЕУ, 2009. – 269 c. – 91 грн. 10 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6(075.8)

К90

Кулявець, Владлен Олексійович

Прогнозування соціально-економічних процесів : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. О. Кулявець. – К. : Кондор, 2009. – 194 c. – Реком. МОНУ. – 45 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6(075.8)

Л21

Ламбен, Жан-Жак

Менеджмент, ориентированный на рынок : Стратег. и операционный маркетинг: Учебник / Ж. Ламбен, Р. Чумпитас, И. Шулинг ; Пер.с англ. В. Б Колчанова. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2010. – 720 c. – (Классика МВА). – 155 грн. 52 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6

Л46

Лень, Василь Степанович

Звітність підприємства : Підруч. для студ. ВНЗ / В. С. Лень,

В. В. Гливенко. – 3-тє вид., випр. і допов. – К. : Каравела, 2010. – 672 c. – Затв. МОНУ. – 110 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6(075.8)

М18

Малахова, Наталия Борисовна

Микроэкономический анализ : Учеб. пособ. для студ ВНЗ /

Н. Б. Малахова. – Х. : ИД ";ИНЖЭК";, 2010. – 232 c. – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336(075.8)

М69

Михайловська, І. М.

Гроші та кредит : Навч. посіб. / І. М. Михайловська, К. Л. Ларіонова. – Л. : Новий Світ-2000, 2011. – 432 c. – Реком. МОНУ. – 99 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6(075.8)

М69

Михайловська, Оксана Володимирівна

Операційний менеджмент : Навч. -метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / О. В. Михайловська. – К. : Кондор, 2008. – 550 c. – Реком. МОНУ. – 85 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33И(075.8)

М58

Міжнародні стратегії економічного розвитку : Підруч. для екон. фак. і екон. вузів України / Під заг. ред. Ю. В. Макогона. – 3-тє вид. допов. й випр. – К. : Освіта України, 2009. – 420 c. – Реком. МОНУ. –

82 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336(075.8)

Н34

Науменкова, С. В.

Ринок фінансових послуг : Навч. посіб. для студ ВНЗ /

С. В. Науменкова, С. В. Міщенко. – К. : Знання, 2010. – 532 c. –

Реком. МОНУ. – 126 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Н90

Нуреев, Рустем Махмутович

Курс микроэкономики : Учеб. для студ. вузов / Р. М. Нуреев. –

2-е изд., изм. – М. : НОРМА, 2008. – 576 c. – 85 грн. 62 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33И

О-17

Облік і техніка зовнішньоекономічної діяльності : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. Є. Єрмаченко, С.В. Лабунська, О. Г. Маляревська та ін. – Х. : ВД ";ІНЖЕК";, 2010. – 480 c. – Реком. МОНУ. – 102 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6

О-64

Організація виробництва : Підруч. для студ. ВНЗ / За заг. ред.:

П. В. Круша, В. І. Подвігіної, В. О. Гулевич. – К. : Каравела, 2010. –

536 c. – Затв. МОНУ. – 80 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6(075.8)

О-64

Організація та проектування логістичних систем : Підручник / За ред. М. П. Денисенка, П. Р. Левковця, Л. І. Михайлової. – К. : Центр учб.

л-ри, 2010. – 336 c. – Затв. МОНУ. – 87 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6(075.8)

О-66

Орловский, Павел Николаевич

Системный анализ. Основные понятия, принципы, методология : Учеб. пособ. для студ. экон. спец. / П. Н. Орловский. – К. : ІЗМН, 1996. – 360 c. – Реком. МОНУ. – 78 грн. 90 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

О-75

Основи технологій виробництва в галузях народного господарства : Навч. посіб. для ВНЗ / Є. П. Желібо, М. А. Овраменко, В. М. Буслик та ін. – К. : Кондор, 2009. – 716 c. – Реком. МОНУ. – 75 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 2, Б4. – 1)

33с6(075.8)

О-75

Осовська, Галина Володимирівна

Основи менеджменту : Навч. посіб. для ВНЗ / Г. В. Осовська,

О. А. Осовький. – К. : Компакт-ЛВ, 2010. – 368 c. – Реком. МОНУ. –

68 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 2, Б4. – 1)

33с6(075.8)

О-82

Отенко, Ірина Павлівна

Аналіз в бюджетних та банківських установах : Навч. посіб. для ВНЗ / І. П. Отенко, О. Ю. Мішин, С. В. Мішина. – Х. : ВД ";Інжек";, 2010. –

240 c. – Реком. МОНУ. – 69 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

331

О-92

Охорона праці та промислова безпека : Навч. посіб. для студ. ВНЗ /

За ред.: К. Н. Ткачука, В. В. Зацарного. – К. : Лібра, 2010. – 560 c. – Реком. МОНУ. – 140 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6(075.8)

П14

Палеха, Юрій Іванович

Документування в підприємницькій сфері (зі зразками сучасних документів) : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / Ю. І. Палеха. – К. : Ліра-К, 2010. – 512 c. – (Серія посіб. ";Культура діловодства";). – Реком. МОНУ. – 83 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

П31

Петухов, Николай Анатольевич

Факторы экономического роста регионов: регрессионно-кластерный анализ : Науч. моногр. / Н. А. Петухов, М. Ю. Архипова,

Р. М. Нижегородцев. – Х. : ИД ";ИНЖЕК";, 2009. – 416 c. – 146 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

П56

Пономаренко, Володимир Степанович

Аналіз даних у дослідженнях соціально-економічних систем : Монографія / В. С. Пономаренко, Л. М. Малярець. – Х. : ВД ";ІНЖЕК";, 2009. – 432 c. – 84 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6

П56

Пономаренко, Володимир Степанович

Механізм санаційного управління підприємством: засади формування та моделі реалізації : Монографія / В. С. Пономаренко, О. В. Раєвнєва, С. О. Степуріна. – Х. : ВД ";Інжек";, 2009. – 304 c. – 72 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6

П58

Попов, Олександр Євгенович

Теоретико-методологічні та концептуальні засади формування організаційного механізму корпоративного управління : Монографія /

О. Є. Попов. – Х. : ВД ";Інжек";, 2009. – 360 c. – 150 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6

П81

Промисловий маркетинг. Формування професійних компетенцій у майбутніх маркетологів : Підруч. для ВНЗ / Авт. : М. В. Вачевський,

В. М. Мадзігон, І. Ф. Прокопеко та ін.; За ред. М. В. Вячевського. – К. : Кондор, 2010. – 486 c. – Затв. МОНУ. – 90 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 2, Б4. – 1)

33(075.8)

П89

Пустовійт, Роберт Фрідріхович

Методика розв'зування задач з мікроекономіки : Навч. посіб. для загальноосв. навч. закл. з поглиб. вивч. екон. та для самост. вивч. дисц. / Р. Ф. Пустовійт. – 2-ге. – К. : Кондор, 2009. – 102 c. – 22 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 1, Б4. – 2)

33(075.8)

Р83

Рудий, Михайло Михайлович

Мікроекономіка : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. М. Рудий. –

2-ге вид., випр. та допов. – К. : Каравела, 2010. – 360 c. – Реком. МОНУ. – 102 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 2, Б4. – 1)

33

С23

Сборник задач по микроэкономике. К ";Курсу микроэкономики";

Р. М. Нуреева / Гл. ред. Р. М. Нуреев. – М. : Норма, 2008. – 432 c. –

52 грн. 38 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6(075.8)

С42

Скібіцька, Л. І.

Тайм-менеджмент : Навч. посіб. для ВНЗ / Л. І. Скібіцька. – К. : Кондор, 2009. – 528 c. – Реком. МОНУ. – 76 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 2, Б4. – 1)

33с6(075.8)

С42

Скібіцька, Ліана Іванівна

Лідерство та стиль роботи менеджера : Навч. посіб. для студ. ВНЗ /

Л. І. Скібіцька. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 192 c. – Реком. МОНУ. – 61 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 2, Б4. – 1)

336

С59

Соколовська, А. М.

Основи теорії податків : Навч. посіб. для ВНЗ / А. М. Соколовська. – К. : Кондор, 2010. – 326 c. – Реком. МОНУ. – 65 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 2, Б4. – 1)

33

С69

Социально-экономическое развитие Украины и ее регионов: проблемы науки и практики : Монография / Под ред. В. С. Пономаренко,

Н. А. Кизима, Е. В. Раевневой. – Х. : ИД ";Инжэк";, 2009. – 464 c. –

156 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

С81

Столярчук, Ярослава Михайлівна

Глобальні асиметрії економічного розвитку : Монографія /

Я. М. Столярчук. – К. : КНЕУ, 2009. – 302 c. – 93 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6(075.8)

С84

Стрекалова, Наталья Дмитриевна

Бизнес-планирование : Теория и практика: Учеб. пособ.:(+СD с учеб. матер.) / Н. Д. Стрекалова. – М.; С.Пб. : Питер, 2009. – 352 c. –

79 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с7(075.8)

С89

Сумець, Олександр Михайлович

Товарна інноваційна політика : Навч. посіб. для студ. ВНЗ /

О. М. Сумець, Є. М. Ігнатова. – К. : ";Хай-Тек Прес";, 2010. – 368 c. – Реком. МОНУ. – 78 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6

С91

Сухоруков, Аркадій Ісмаїлович

Національна економічна безпека : Навч. посіб. / А. І. Сухоруков,

С. З. Мошенський, О. М. Петрук. – Житомир : ПП ";Рута";, 2010. –

384 c. – Реком. МОНУ. – 77 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336

Т47

Тищенко, Олександр Миколайович

Бюджетування податків на підприємствах : Монографія /

О. М. Тищенко, М. О. Кизим, Н. В. Михасьова ; За заг ред. О. М. Тищенка. – Х. : ВД ";Інжек";, 2010. – 240 c. – 90 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Т51

Токар, Володимир Володимирович

Мобілізаційний розвиток національних економік в умовах глобалізму : Монографія / В. В. Токар. – К. : КНЕУ, 2009. – 139 c. – 64 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

У45

Україна у цифрах 2009 : Стат. зб. / За ред. О. Г. Осауленка; Держкомстат України. – К. : ДП ";Інформ.-аналіт. агентство";, 2010. –

259 c. – 187 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6(075.8)

У67

Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства : Навч. посіб. для ВНЗ / Ю. В. Орловська, Г. В. Дігунець, П. А. Фісуненко та ін.; За ред. Ю. В. Орловської. – Д., 2010. – 304 c. – 98 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6

У67

Управління конкурентоспроможністю підприємства : Підруч. для студ. ВНЗ / За ред. Ю. Б. Іванова, М. О. Кизим та ін. – Х. : ВД ";ІНЖЕК";, 2010. – 320 c. – Реком. МОНУ. – 96 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6

Ф33

Федорченко, Андрій Васильович

Система маркетингових досліджень : Монографія /

А. В. Федорченко. – К. : КНЕУ, 2009. – 267 c. – 87 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336(075.8)

Ф59

Фінанси: курс для фінансистів : Підруч. для студ. ВНЗ / За ред.

П. Ю. Буряка, О. Б. Жихор. – К. : ";Хай -Тек Прес";, 2010. – 528 c. – Реком. МОНУ. – 135 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336(075.8)

Ф77

Фондовий ринок : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / За ред. В. М. Діденка, М. М. Свердан та ін. – Чернівці : Наші книги, 2010. – 624 c. – Реком. МОНУ. – 119 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6(075.8)

Ц65

Ціноутворення в умовах ринку : Навч. посіб. для ВНЗ / Ю. І. Літвінов, Л. А. Останкова, Т. М. Літвінова та ін. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. –

400 c. – Реком. МОНУ. – 86 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336(075.8)

Ч-16

Чала, Ніна Дмитрівна

Бюджетна система : Навч. посіб. для студ ВНЗ / Н. Д. Чала,

Л. В. Лазорено. – К. : Знання, 2010. – 223 c. – Реком. МОНУ. – 54 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

331(075.8)

Ч-49

Червінська, Любов Петрівна

Економіка праці : Навч. посіб. для ВНЗ / Л. П. Червінська. – К. :

Центр учб. л-ри, 2010. – 288 c. – Реком. МОНУ. – 69 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6(075.8)

Ч-49

Черниш, Світлана Степанівна

Економічний аналіз : Навч. посіб. для ВНЗ / С. С. Черниш. – К. :

Центр учб. л-ри, 2010. – 312 c. – 78 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6

Ч-96

Чухрай, Наталія Іванівна

Кадри в маркетингу та логістиці : Монографія / Н. І. Чухрай,

Я. Гаврись, О. Б. Гірна. – Л. : Вид-во Нац. ун-ту ";Львів. політех.";, 2010. – 228 c. – 124 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6

Я72

Яремко, Ігор Йосафатович

Теоретичні і прикладні засади формування вартості машинобудівних підприємств : Монографія / І. Й. Яремко. – Л. : Вид-во Нац. ун-ту ";Львів. політех";, 2008. – 260 c. – 126 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34 - Право. Юриспруденція

34(075.8)

А76

Апопій, Інна Вікторівна

Сімейне право України : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. В. Апопій. –

К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 360 c. – 66 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

Б27

Басиста, Ірина Володимирівна

Кримінальний процес України : Навч. посіб. для ВНЗ / І. В. Басиста,

В. І. Галаган, Ж. В. Удовенко. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 352 c. – Реком. МОНУ. – 84 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Б72

Бобечко, Назар Ростиславович

Апеляційне та касаційне оскарження судових рішень у кримінальному судочинстві України : Наук.-практ. посіб. / Н. Р. Бобечко ; За ред.

В. Т. Нора. – К. : Алерта, 2010. – 144 c. – 32 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

В12

Вавжечнюк, Сергій Ярославович

Конституційні основи розвитку виконавчої влади в Україні : Монографія / С. Я. Вавжечнюк. – К. : Атіка, 2011. – 216 c. – 44 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

В15

Валлє, Віра

Парадокси права інтелектуальної власності / В. Валлє. – К. : Освіта України, 2010. – 448 c. – 88 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(03)

В19

Васильєв, Сергій Володимирович

Довідник з підготовки до судового розгляду окремих категорій цивільних справ / С. В. Васильєв. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Х. : Еспада, 2010. – 464 c. – 67 грн. 70 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

В30

Веприняк, Дмитро Миколайович

Міжнародне економічне право : Навч.- метод. посіб. /

Д. М. Веприняк. – К. : Освіта України, 2009. – 236 c. – 70 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Г51

Гіжевський, Володимир Казімірович

Правові основи захисту прав і законних інтересів платників податків в адміністративному порядку : Навч. посіб. для студ. ВНЗ /

В. К. Гіжевський, О. М. Буханевич, О. М. Федорчук. – К. : Атіка, 2010. – 196 c. – Реком. МОНУ. – 33 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Д13

Давиденко, Валерій Степанович

Розслідування насильницьких злочинів, вчинених військовослужбовцями: проблеми тактики та методики : Монографія / В. С. Давиденко. – К. : Атіка, 2010. – 272 c. – 44 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

Ж35

Жаровська, Ірина Мирославівна

Міжнародне гуманітарне право : Навч. посіб. / І. М. Жаровська. – К. : Атіка, 2010. – 280 c. – Реком. МОНУ. – 50 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

З-34

Заріцька, Ірина Михайлівна

Земельне законодавство доби української революції 1917-1921 рр. : Монографія / І. М. Заріцька. – К. : Атіка, 2010. – 240 c. – 50 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(477)

З-47

Зейкан, Ярослав Павлович

Захист в господарській справі : Наук.-практ. комент. / Я. П. Зейкан. – К. : КНТ, 2010. – 536 c. – 168 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(477)

З-47

Зейкан, Ярослав Павлович

Захист у цивільній справі : Наук.-практ. коментар / Я. П. Зейкан. –

3-тє вид., стер. – К. : КНТ, 2010. – 488 c. – 140 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

К27

Карчевський, Микола Віталійович

Злочини у сфері використання комп'ютерної техніки : Навч. посіб. /

М. В. Карчевський. – К. : Атіка, 2010. – 168 c. – Реком. МОНУ. –

33 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К82

Криминалистика : Учебник / Под ред. Н. П. Яблокова. – М. : БЕК, 1997. – 704 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 3 (УБГ. – 3)

34(477)(075.8)

Л17

Лазор, Оксана Дмитрівна

Державна служба в Україні : Навч. посіб. для ВНЗ / О. Д. Лазор,

О. Я. Лазор. – 3-тє вид., допов. і перероб. – К. : Дакор, 2009. – 560 c. – (Публічна служба). – Реком. МОНУ. – 84 грн

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 3, Чз8. – 2)

34

Л64

Литвак, Олег Михайлович

Правова природа інституту президентства : Монографія /

О. М. Литвак, Н. О. Рибалка. – К. : Атіка, 2010. – 168 c. – 39 грн. 20 к

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Л64

Литвак, Олег Михайлович

Проблеми застосування амністії та здійснення помилування в Україні : Монографія. / О. М. Литвак, О. В. Чепелюк. – К. : Атіка, 2009. – 160 c. – 44 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

Л87

Лучковська, Світлана Ігорівна

Фінансове право : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / С. І. Лучковська. – К. : КНТ, 2010. – 296 c. – Реком. МОНУ. – 84 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

34(075.8)

М58

Міжнародне приватне право : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / За ред.

С. Г. Кузьменка. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 316 c. – Реком. МОНУ. – 66 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

М58

Міжнародний цивільний процес України : Навч. посіб. Практикум /

За ред. С. Я. Фурси. – К. : Видав. Фурса С.Я., КНТ, 2010. – 328 c. – (Процесуальні науки). – Затв. МОНУ. – 105 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(477)

Н34

Науково-практичний коментар до Закону України ";Про боротьбу з тероризмом"; / В. А. Ліпкан, О. А. Івахненко, І. М. Рижов та ін. – К. : КНТ, 2009. – 208 c. – (Нац. і міжнар. безпека). – На обкл. назва ";Боротьба з тероризмом в Україні. Наук.-практ. коментар";. –

44 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

34

Н34

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За заг. ред.: Є. О. Харитонова, О. І. Харитонової, Н. Ю. Голубєвої. – 3-тє вид., перероб. та допов. станом на 26 берез. 2010 р. – К. : Правова єдність, 2010. – 752 c. – 156 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П84

Процесуальна документація : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / Авт.:

П. М. Павлик, Ж. В. Удовенко, Т. М. Кілічава та ін. – 3-тє вид., перероб. та допов. станом на 1.8.10 р. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 560 c. – Реком. МОНУ. – 180 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

С40

Сирота, І. М.

Право соціального забезпечення в Україні : Підруч. для студ. ВНЗ,

що навч. за фахом ";Правознавство"; / І. М. Сирота. – 8-ме вид. – Х. : Одиссей, 2010. – 408 c. – Реком. МОНУ. – 90 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

34

С79

Стеценко, Семен Григорович

Медичне право України (правові засади забезпечення медичного страхування) : Монографія / С. Г. Стеценко, В. Ю. Стеценко,

Я. М. Шатковський. – К. : Атіка, 2010. – 208 c. – 33 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

С79

Стеценко, Семен Григорович

Медичне право України (реалізація та захист прав пацієнтів) : Монографія / С. Г. Стеценко, В. О. Галай. – К. : Атіка, 2010. – 168 c. –

33 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

С79

Стеценко, Семен Григорович

Медичне право України. Правове забеспечення лікарської таємниці : Монографія / С. Г. Стеценко, І. В. Шатковська. – К. : Атіка, 2010. –

144 c. – 33 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

С79

Стеценко, Семен Григорович

Медичне право України. Правове забеспечення МВС України : Монографія / С. Г. Стеценко, Т. О. Тихомирова. – К. : Атіка, 2010. –

152 c. – 33 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Т31

Теліпко, Владислав Едуардович

Міжнародне публічне право : Навч. посіб. для студ. ВНЗ /

В. Е. Теліпко, А. С. Овчаренко. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 608 c. –

96 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

Т33

Теорія держави і права. Державний іспит / Ю. М. Оборотов,

Н. М. Крестовська, А. Ф. Крижанівський та ін. – Х. : Одіссей, 2010. – 256 c. – 36 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075ю8)

Т56

Томенко, Микола Володимирович

Історія української Конституції : Навч. посіб. / М. В. Томенко. – К. : Освіта, 2009. – 464 c. – Реком. МОНУ. – 76 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Ц58

Цивільний процесуальний кодекс України. : Наук.-практ. комент. станом на 22.06.2010 / За ред. Є. О. Харитонова, О.І. Харитонової,

Н. Ю. Голубєвої. – К. : Алерта, 2010. – 648 c. – 120 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Ц61

Цимбалюк, Віталій Степанович

Інформаційне право (основи теорії і практики) : Монографія /

В. С. Цимбалюк. – К. : Освіта України, 2010. – 338 c. – 69 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

Ш49

Шеремет, Антон Петрович

Земельне право України : Підруч. для ВНЗ / А. П. Шеремет. –

2-ге вид. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 632 c. – Реком. МОНУ. –

88 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

35 - Державне адміністративне управління. Військова справа

355

С79

Стеблюк, Микола Ілліч

Цивільна оборона та цивільний захист : Підруч. для студ. ВНЗ /

М. І. Стеблюк. – 2-ге вид., перероб. – К. : Знання, 2010. – 487 c. –

Затв. МОНУ. – 114 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

36-Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб

36(075.8)

В60

Внукова, Наталія Миколаївна

Страхування: теорія та практика : Навч. посіб. для студ. ВНЗ /

Н. М. Внукова, Л. В. Временко, В. І. Успаленко. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Х. : Бурун Книга, 2009. – 656 c. – Реком. МОНУ. – 136 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

36(075.8)

В60

Внукова, Наталія Миколаївна

Соціальне страхування : Навч. посіб. для ВНЗ / Н. М. Внукова,

Н. В. Кузьминчук. – К. : Кондор, 2009. – 352 c. – Реком. МОНУ. –

48 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

36

Г18

Гаманкова, Ольга Олексіївна

Ринок страхових послуг України: теорія, методологія, практика : Монографія / О. О. Гаманкова. – К. : КНЕУ, 2009. – 283 c. – 87 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

36(075.8)

З-13

Завербний, Андрій Степанович

Страхування зовнішньоекономічних операцій : Навч. посіб. для ВНЗ / А. С. Завербний, Н. Л. Іващук, Н. В. Завербна. – Л. : Вид-во ЛНУ ";Львівська політехніка";, 2010. – 160 c. – Затв. МОНУ. – 76 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

36(075.8)

К89

Кузьмін, Олег Євгенович

Міжнародні страхові послуги: теоретико-прикладні засади : Навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, А. С. Завербний, Н. Л. Іващук. – Л. : Вид-во ЛНУ ";Львівська політехніка";, 2009. – 200 c. – 46 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

36(075.8)

Л84

Лукашевич, Микола Павлович

Соціальна робота ( теорія і практика ) : Підруч. для ВНЗ /

М. П. Лукашевич, Т. В. Семигіна. – К. : Каравела, 2009. – 368 c. –

Затв. МОНУ. – 82 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

36

С79

Степанова, Татьяна Валерьевна

Основы страхования в Украине : Курс лекций / Т. В. Степанова. – Х. : Бурун Книга, 2010. – 208 c. – 64 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 2, Б4. – 1)

37 - Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

37

В11

В перспективе культурологии: повседневность, язык, общество / Отв. ред. О. К. Румянцев. – М. : Акад. Проект: РИК, 2005. – 528 c. – (Технологии культуры; Постижение культуры). – 70 грн. 34 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

В18

Варецький, Юрій Омелянович

Структура та основи дидактики електроенергетичної освіти :

Навч. посіб. для студ. електротехн. спец. / Ю. О. Варецький, . М. Лисчк, В. І. Коруд. – Л. : Вид-во Нац. ун-ту ";Львів. політех.";, 2008. – 144 c. –

96 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

Є27

Євтух, Микола Борисович

Інноваційні методи оцінювання навчальних досягнень : Монографія / М. Б. Євтух, Е. В. Лузік, Л. М. Дибкова. – К. : КНЕУ, 2010. – 248 c. –

93 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

І-90

Історія світової культури : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / Кер. авт. кол. Л. Т. Левчук. – 3-тє вид., перероб. і допов. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 400 c. – Реком. МОНУ. – 96 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

І-98

Іщук-Пазуняк, Наталія

Вибрані студії з історії, лінгвістики, літературознавства і філософії /

Н. Іщук-Пазуняк. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2010. – 536 c. – 90 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

К72

Костина, Анна Владимировна

Массовая культура как феномен постиндустриального общества /

А. В. Костина. – 4-е изд. – М. : ЛКИ, 2008. – 352 c. – 113 грн. 81 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378(075.8)

К72

Костюк, Іван Васильович

Національно - громадянське виховання студентської молоді : Навч. посіб. / І. В. Костюк, І. Н. Карпунь. – Л. : Новий Світ - 2000, 2010. –

268 c. – (Вища освіта в Україні). – 45 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

М73

Многоликая глобализация : Культурное разнообразие в современном мире / Под. ред. Л. Бергера и С. П. Хантингтона ; Пер.с англ. В. В. Сапова Под ред. М. М. Лебедевой. – М. : Аспект Пресс, 2004. – 379 c. – 45 грн. 38 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

М90

Мукан, Наталія Василівна

Неперервна педагогічна освіта вчителів загальноосвітніх шкіл. Професійне становлення та розвиток : ( На матер. Великої Британії, Канади, США ): Монографія / Н. В. Мукан. – Л. : Вид-во ЛНУ ";Львівська політехніка";, 2010. – 284 c. – 134 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

М92

Мухина, Светлана Анатольевна

Современные инновационные технологии обучения / С. А. Мухина,

А. А. Соловьева. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 360 c. – 139 грн. 14 к.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 5, КПМ. – 5)

378

П24

Пелікан, Ярослав

Ідея Університету. Переосмислення / Я. Пелікан ; Пер.з англ.

Д. Морозова та ін. – 2-ге вид., допов. – К. : Дух і літера, 2009. – 360 c. – 45 грн. 90 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

П54

Поляков, Микола Вікторович

Класичний університет: від ідей античності до ідей Болонського процесу : Синопсис монографії / М. В. Поляков, В. С. Савчук ; ДНУ

ім. О. Гончара. – 2-ге вид., допов. – Д. : Вид-во ДНУ, 2010. – 360 c. – Текст викл. 16-ма мовами. На обкл. назва англ. мовою. – 30 грн.

Кільк. прим.: 14 (КСХ. – 2, Б3. – 2, Б4. – 1, КПМ. – 1, ФТФ. – 1, Чз8. – 1, Б5. – 1, Чз2. – 1, Чз3. – 1, ЧзГ. – 2, ЧзП. – 1)

378

П78

Про підсумуи роботи університету в 2009/2010 навчальному році : Доповідь ректора М, В. Полякова на зборах трудового колективу жовтень 2010 р. / Відп. за вип. О. О. Кочубей; ДНУ ім. О. Гончара. – Д. : Вид-во ДНУ ім. О. Гончара, 2010. – 221 c. – 13 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

37

Х91

Хренов, Николай Андреевич

Публика в истории культуры : Феномен публики в ракурсе психологии масс / Н. А. Хренов. – М. : Аграф, 2007. – 496 c. : ил. – 153 грн. 57 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

Ш39

Шейко, Василь Миколайович

Історія української культури : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. М. Шейко, В. Я. Білоцерківський. – 2-ге вид., виправл. – К. : Знання, 2010. – 271 c. – Реком. МОНУ. – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

Ш46

Шеманов, Алексей Юрьевич

Самоидентификация человека и культура : Монография /

А. Ю. Шеманов. – М. : Акад. Проект, 2007. – 479 c. – (Технологии культуры). – 95 грн. 25 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

Ш95

Шульженко, Діна

Аутизм - не вирок / Д. Шульженко. – Л. : Кальварія, 2010. – 224 c. –

39 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

4 - Мова. Мовознавство

42

А64

Англійська мова : Practice Abroad:Навч. посіб. для ВНЗ / Авт.:

І. В. Ляшенко, О. А. Литвиненко, Т. М. Меденцова та ін. – Суми :

Унів.. кн., 2010. – 400 c. – Реком. МОНУ. – 92 грн. 10 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42

А64

Англійська мова для логістів : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / За ред.

Н. В. Мукан. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Л. : Вид-во Нац. ун-ту ";Львівська політехніка";, 2010. – 304 c. – Реком. МОНУ. – 68 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42

Б23

Банерджи, Приянка

Последний шанс на первое свидание : Last Chance for a First Date /

П. Банерджи. – К. : Знання, 2010. – 128 c. – (Lovestorie 4 Girlss. Вып. 2). – Загл. и текст на англ. яз. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42

Б60

Биконя, Оксана Павлівна

Ділова англійська мова : Навч. посіб. для ВНЗ / О. П. Биконя. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – 312 c. – Реком. МОНУ. – 68 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42

Б60

Биконя, Оксана Павлівна

Завдання для самостійної роботи з англійської мови за професійним спрямуванням : Навч. посіб. для ВНЗ / О. П. Биконя. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – 224 c. – Реком. МОНУ. – 53 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42

Б61

Білозерська, Л. П.

.Термінологія та переклад : Навч. посіб. для студ. філол. напряму підгот. / Л. П. Білозерська, Н. В. Возненко, С. В. Радецька. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – 232 c. – 53 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

В24

Введенская, Людмила Алесеевна

Словарь ударений для работников радио и телевидения /

Л. А. Введенская. – 4-е изд. – М; Ростов-на-Дону : МарТ: Феникс, 2009. – 352 c. – 75 грн. 79 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

В85

Вступний курс з української мови для студентів-іноземців : Навч. посіб. для ВНЗ / За ред. Т. О. Дегтярьової. – Суми : Унів. кн., 2010. –

415 c. – Затв. МОНУ. – 120 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

502/504(075.8)

Г65

Гончаренко, Марія Степанівна

Екологія людини : Навч. посіб. для ВНЗ / М. С. Гончаренко,

Ю. Д. Бойчук ; За ред. Н. В. Кочубей. – 2-ге вид., випр. і допов. – Суми : Унів. книга, 2008. – 391 c. – 57 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 4, Б5. – 1)

Г93

Губерначук, Станіслав

Трипілля і українська мова / С. Губерначук. – К. : ФОП

Стебеляк О. М., 2010. – 232 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

502.5

Г97

Гуцуляк, Василь Миколайович

Ландшафтна екологія. Геохімічний аспект : Навч. посіб для студ. ВНЗ / В. М. Гуцуляк. – 2-ге вид., допов. – Чернівці : Наші книги, 2010. –

312 c. – Реком. МОНУ. – 66 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

Д81

Дудик, Петро Семенович

Синтаксис української мови : Підруч. для ВНЗ / П. С. Дудик,

Л. В. Прокопчук. – К. : Вид. центр ";Академія";, 2010. – 384 c. – (Альма-матер). – 55 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42

З-17

Зайцева, Кірієна Борисівна

Посібник з аналітичного читання : Навч. посіб. для V курсу фак. пер. та лінгв. (англ. мова) / К. Б. Зайцева. – Х. : Бурун Книга, 2010. – 80 c. – 25 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

4

И20

Иванова, Людмила Петровна

Общее языкознание : Курс лекций: Учеб. пособ. / Л. П. Иванова. – К. : Освіта України, 2010. – 432 c. – 78 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42

І-48

Ільченко, Ольга Михайлівна

Англійська для науковців. Семантика. Прагматика. Переклад : Підруч. для ВНЗ / О. М. Ільченко. – 2-ге вид., доопрац. – К. : 2010. – 288 c. – Реком. МОНУ. – 112 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

46

К66

Корбозерова, Ніна Миколаївна

Практична граматика іспанської мови : Навч. посіб. для студ ВНЗ /

Н. М. Корбозерова, О. П. Обручникова. – 2-ге вид. зі змін. та допов. – К. : Освіта України, 2010. – 282 c. – Реком. МОНУ. – 51 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42/43

Л37

Левицкий, Виктор Васильевич

Этимологический словарь германских языков. Том I /

В. В. Левицкий. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – 616 c. – 162 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42/43

Л37

Левицкий, Виктор Васильевич

Этимологический словарь германских языков. Том II /

В. В. Левицкий. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – 368 c. – 162 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

М74

Мозговий, Володимир Іванович

Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс : Навч. посіб. для ВНЗ / В. І. Мозговий. – 4-те вид., стер. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 592 c. – Реком. МОНУ. – 84 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42

М98

Мюллер, В. К.

Русско-английский словарь : 85 тысяч слов / В. К. Мюллер. – Перераб. изд. – М. : ЛадКом, 2009. – 768 c. – (Словарная классика). – 45 грн. 49 к.

Кільк. прим.: 1 (ВЧЗ. – 1)

42

М98

Мюллер, В. К.

Англо-русский словарь : 75 тысяч слов / В. К. Мюллер. – Перераб. изд. с грамматич. приложением. – М. : ЛадКом, 2009. – 720 c. – (Словарная классика). – 45 грн. 47 к.

Кільк. прим.: 1 (ВЧЗ. – 1)

Н34

Наумчук, М. М.

Словник-довідник основних термінів і понять з методики української мови : Навч.-метод. посіб. / М. М. Наумчук. – Т. : Астон, 2008. – 132 c. – 26 грн. 90 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42

П19

Пастушенко, Т. В.

Зіставна граматика англійської та української мов ( Розділ ";Дієслово";): Теорія і практика = The Verb; A Contrastive View. Theory and Practice : Навч. посіб.для студ. філол. ф-тів ВНЗ / Т. В. Пастушенко. – К. : Освіта України, 2010. – 173 c. – Текст, титул і обкл. англ. мовою. – 40 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42

Р31

Ребрій, Олександр Володимирович

Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Європейський Союз та ін. міжнародні політичні, економічні, фінансові та військові організіції : Посіб. для студ. ВНЗ за спец. ";Переклад"; /

О. В. Ребрій. – Вінниця : Нова книга, 2009. – 240 c. – Реком. МОНУ. –

68 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

Р89

Русско-англо-украинско-персидский авиационный словарь : Свыше 3000 терминов / Сост. А. А. Романченко. – К. : Освіта України, 2009. – 222 c. – 149 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

С13

Савойська, Світлана Василівна

Українська мова як державна: освіта, політика : Монографія /

С. В. Савойська, В. Ф. Панібудьласка, А. М. Тугай ; За ред.

С. В. Савойської. – К. : Вища школа, 2009. – 319 c. – 81 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42

С34

Сидорук, Галина Іванівна

Основи перекладознавства : Метод. разроб.(англ. мовою) для студ.

І курсу спец. ";Переклад"; / Г. І. Сидорук. – К. : Кондор, 2010. – 284 c. – 63 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42

Т40

Тіллі, Роберт

Телефонні переговори / Р. Тіллі. – К. : Знання, 2010. – 160 c. – (Fit for Business English). – 36 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

5 - Математика та природничі науки

51 - Математика

512.64

Б42

Беклемишев, Дмитрий Владимирович

Дополнительные главы линейной алгебры : Учеб. пособ. для вузов /

Д. В. Беклемишев. – 2-е изд., перераб. и доп. – С.Пб; М.; Краснодар : Лань, 2008. – 496 c. – 225 грн. 84 к.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

512.64(075.8)

Б-93

Бутузов, Валентин Федорович

Линейная алгебра в вопросах и задачах : Учеб. пособ. для вузов /

В. Ф. Бутузов, Н. Ч. Крутицкая, А. А. Шишкин ; Под ред. В. Ф. Бутузова. – 3-е изд., испр. – С.Пб.; Краснодар : Лань, 2008. – 256 c. : ил. – 191 грн. 03 к.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

51(076)

Г95

Гуринович, Светлана Леонидовна

Математика. Задачи с экономическим содержанием : Пособ. для учащ. учрежд. сред. спец. образ. / С. Л. Гуринович. – Минск : Новое знание, 2008. – 264 c. – 57 грн. 38 к.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

519.6

Д54

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Вісник Т.18. №8. : Серія: Моделювання. Вип. 1. / ДНУ ім. О. Гончара ; Відп. ред. М. В. Поляков. – Д. : Вид-во ДНУ, 2010. – 160 c. – 41 грн.

Кільк. прим.: 5 (ВНЛ. – 5)

51

К64

Кононюк, Анатолий Ефимович

Консалтинтология. Общая теория консалтинга. Кн. 2 /

А. Е. Кононюк. – К. : Освіта України, 2010. – 412 c. – 98 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

51

К64

Кононюк, Анатолий Ефимович

Консалтинтология. Общая теория консалтинга. Книга 1 /

А. Е. Кононюк. – К. : Освіта України, 2010. – 432 c. – 127 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

51-7(075.8)

К83

Кроновер, Ричард М.

Фракталы и хаос в динамических системах : Учеб. пособ. для вузов /

Р. М. Кроновер ; Пер.с англ. Т. Э. Кренкеля, А. Л. Соловейчика. – М. : Техносфера, 2006. – 488 c. – (Мир математики). – 83 грн. 45 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

514.18

К93

Курс нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки :

Навч.- метод. посіб. для студ. дистанц. форми навчання / П. П. Волошкевич, О. О. Бойко, А. Л. Беспалов та ін. – Л. : Вид-во нац. ун-ту ";Львів. політехніка";, 2008. – 364 c. – (Дистанц. навч. №45). –

150 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

514.18

Н28

Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка : Навч.- метод. посіб. для студ. немех. спец. всіх форм навч. / П. П. Волошкевич,

О. О. Боко та ін. – Л. : Вид-во ЛНУ ";Львівська політехніка";, 2007. –

240 c. – 128 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

517

С51

Смоленцев, Николай Константинович

Основы теории вейвлетов. Вейвлеты в Matlab : Учеб. пособ. для студ. вузов / Н. К. Смоленцев. – 3-е изд., доп. и перераб. – М. : ДМК Пресс, 2008. – 448 c. : ил. – 28 грн. 65 к.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

51(03)

С77

Старков, Сергей Николаевич

Справочник по математическим формулам и графикам функций для студентов / С. Н. Старков. – С.Пб. : Питер, 2009. – 235 c. – (Учеб. пособ.). – 35 грн. 19 к.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

517

Ш66

Шкіль, Микола Іванович

Вища математика : Підруч. для студ. вищих пед. навч. закладів:

У 2-х кн. Кн. 1 / М. І. Шкіль, Т. В. Колесник, В. М. Котлова. – К. : Либідь, 2010. – 592 c. – Затв. МОНУ. – 59 грн. 95 к.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

517

Ш66

Шкіль, Микола Іванович

Вища математика : Підруч. для студ. вищих пед. навч. закладів:

У 2-х кн. Кн. 2 / М. І. Шкіль, Т. В. Колесник. – К. : Либідь, 2010. –

496 c. – Затв. МОНУ. – 59 грн. 95 к.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

512(075.8)

Ш76

Шнеперман, Лев Борисович

Сборник задач по алгебре и теории чисел : Учеб. пособ. для вузов /

Л. Б. Шнеперман. – 3-е изд., стер. – С.Пб. : Лань, 2008. – 224 c. –

144 грн. 71 к.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

52 - Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія

528.02

П36

Пічугін, С. Ф.

Математична обробка геодезичних вимірів : Монографія /

С. Ф. Пічугін. – Полтава : ";АСМІ";, 2006. – 168 c. – 36 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

53 - Фізика

53

Б72

Бобик, Омелян Іванович

Рівняння математичної фізики ( практикум) : Навч. посіб. / О. І. Бобик, І. О. Бобик, В. В. Литвин ; За наук. ред. В. В. Пасічника. – Л. : Новий Світ - 2000, 2010. – 256 c. – (Комп'ютинг). – Затв. МОНУ. – 62 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

53(09)

М83

Володимир Іванович Моссаковський - вчений, ректор, особистість / Під ред. М. В. Полякова, В. С. Гудрамович, А. П. Дзюби. – Д. : Вид-во ДНУ ім. О. Гончара, 2009. – 664 c. – (Видатні постаті ДНУ

ім. О. Гончара). – 99 грн.

Кільк. прим.: 10 (ВНЛ. – 3, Б3. – 2, Б4. – 1, Б5. – 1, ФТФ. – 1, ВЧЗ. – 1, Чз2. – 1)

532

Г51

Гідравліка, гідро-та пневмопривод : Підруч. для студ. ВНЗ / За ред.:

О. О. Федорця, О. Ф. Саленка. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Знання, 2009. – 502 c. – (Вища освіта ХХІ ст.). – Затв. МОНУ. – 234 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

538.975

Д76

Дружинін, Анатолій Олександрович

Ниткоподібні кристали кремнію, германію та їхніх твердих розчинів у сенсорній електроніці : Монографія / А. О. Дружинін,

І. П. Островський. – Л. : Вид-во Нац. ун-ту ";Львівська політехніка";, 2010. – 200 c. – 115 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

53(075.8)

З-39

Зачек, Ігор Романович

Фізика & будівництво. Збірник задач : Навч. посіб. для вищ. техн. навч. закл. / І. Р. Зачек, Г. А. Ільчук. – Л. : Вид-во ЛНУ ";Львівська політехніка";, 2009. – 88 c. – 76 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

53(076)

З-41

Збірник задач з фізики : Навч. посіб. для студ. всіх форм навч. / За ред. І. Є. Лопатинського та А. М. Андрейка. – 2-ге вид., допов. і перероб. –

Л. : Вид-во ЛНУ ";Львівська політехніка";, 2010. – 320 c. – 70 грн. 70 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

53

Л12

Лабораторний практикум з фізики. Ч.І. Лабораторія механіки та молекулярної фізики. – 2-ге вид. випр. і допов. – Л. : Вид-во Нац. ун-ту ";Львівська політехніка";, 2010. – 188 c. – 49 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

530.145(075.8)

Л84

Лукіянець, Богдан Антонович

Основи квантовлї фізики : Навч. посіб. для студ. фіз.-техн. та інж.-техн. спец. / Б. А. Лукіянець, Г. В. Понеділок, Ю. К. Рудавський. – Л. : Вид-во ЛНУ ";Львівська політехніка";, 2009. – 420 c. – 74 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

53

М26

Маркович, Богдан Михайлович

Рівняння математичної фізики : Навч. посіб. / Б. М. Маркович. – Л. : Вид-во ЛНУ ";Львівська політехніка";, 2010. – 384 c. – 106 грн. 10 к.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

539.1

М54

Методи і засоби опрацювання вихідних сигналів дозиметричних детекторів : Монографія / Ю. Я. Бобало, В. Б. Дудикевич,

В. М. Максимович та ін. – Л. : Вид-во ЛНУ ";Львівська політехніка";, 2009. – 200 c. – 108 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

539.2

Р31

Реакційно-дифузійні процеси в системах ";метал-газ"; : Монографія /

П. П. Костробій та ін. – Л. : Вид-во Нац. ун-ту ";Львівська політехніка";, 2009. – 208 c. – 116 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

531(075.8)

Т33

Теоретична механіка. Кінематика : Навч. посіб. для ВНЗ 3-4 рівнів акред. / І. В. Кузьо, Т.-Н. Ванькович, Я. А. Зінько та ін. – Л. : Вид-во ЛНУ ";Львівська політехніка";, 2007. – 188 c. – 110 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

54 - Хімія. Кристалографія. Мінералогія

544(075.8)

В68

Волошинець, Владислав Антонович

Фізична та колоїдна хімія : Фізико-хімія дисперсних систем та полімерів; Навч. посіб. / В. А. Волошинець. – Л. : Вид-во Львів. нац.

ун-ту ";Львівська політехніка";, 2010. – 152 c. – 75 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

547(075.8)

Л26

Ластухін, Юрій Олександрович

Органічна хімія : Підруч. для ВНЗ / Ю. О. Ластухін, С. А. Воронов. – 4-те вид., стер. – Л. : Центр Європи, 2009. – 868 c. – Допущ. МОНУ. –

83 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

547.97

Л26

Ластухін, Юрій Олександрович

Харчові добавки. Е-коди. Будова. Одержання. Властивості. : Навч. посіб. для студ. базових напр. ";Хімічна техн. та інж.";, Харчова техн. та інж."; / Ю. О. Ластухін. – Л. : Центр Європи, 2009. – 836 c. – 176 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

544-126(075.8)

Т92

Тхір, Ігор Григорович

Фізико-хімія полімерів : Навч. посіб. для студ. рівня бакалавра за спец. ";Хімічна технологія високомолекулярних сполук"; та ";Технологія переробки полімерів"; / І. Г. Тхір, Т. В. Гуменецький. – Л. : Вид-во ЛНУ ";Львівська політехніка";, 2005. – 240 c. – 121 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

543

Ч-74

Чмиленко, Федір Олександрович

Сучасна аналітична хімія: електроаналітичні методи : Навч. посіб. для студ. хім. та хім.-технол. спец. ВНЗ / Ф. О. Чмиленко, І. В. Коробова ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Вид-во ДНУ, 2010. – 280 c. – Реком. МОНУ. – 5 грн.

Кільк. прим.: 40 (КСХ. – 3, УБП. – 37)

57 - Біологічні науки в цілому

57

Б63

Біологія : Навч. посіб. / З. Д. Воробець, О. Я. Чупашко,

Л. М. Сергієнко та ін. – К. : Знання, 2010. – 436 c. – Реком. МОНУ. –

84 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

574

М74

Моделювання і прогнозування стану довкілля : Підруч. для ВНЗ /

За ред. В. І. Лаврика. – К. : Вид. центр ";Академія";, 2010. – 400 c. – (Альма-матер). – Затв. МОНУ. – 56 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

576.3

Т36

Тести із загальної цитології. Завдання для самоконтролю знань студентів : Для студ. ДНУ біол., мед., аграр. напрям. підготовки / Уклад.: О. В. Федоненко, Т. В. Ананьєва, Н. Б. Єсіпова та ін. – Д. :

РВВ ДНУ ім. О. Гончара, 2010. – 40 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 30 (КСХ. – 3, УБП. – 27)

59 - Зоологія

595.78(477.63)

Г61

Голобородько, Кирило Костянтинович

Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська обл. Вищі різновусі лускокрилі : Монографія. Ч.1. Lepidoptera: Lasiocampoidea, Bombicoidea, Noctuoidea - частина / К. К. Голобородько, І. Г. Плющ,

О. Є. Пахомов. – Д. : Вид-во ДНУ, 2010. – 296 c. – 43 грн.

Кільк. прим.: 50 (КСХ. – 3, УБП. – 47)

598.2(47+57)

П87

Птицы / Под ред. А. Н. Формозова, Б. М. Житкова; Худож.:

В. А. Ватагин, А. Н. Комаров. – М.;Л. : Детиздат, 1940. – 400 c. : ил. – (Б-ка юного натуралиста. Животный мир СССР). – 25 руб.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

6 - Прикладні науки. Медицина. Техніка

60 - Загальні питання прикладних наук

60(075.8)

Е45

Екологічна біотехнологія : Навч. посіб. для студ. базового напряму ";Біотехнологія"; ВНЗ : У 2-х кн. Кн. 2 / О. В.Швед, О. Б. Миколів,

О. З. Комаровська-Порохнявець та ін. – Л. : Вид-во ЛНУ ";Львівська політехніка";, 2010. – 368 c. – 149 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

60(075.8)

Е45

Екологічна біотехнологія : Навч. посіб. для студ. базового напряму ";Біотехнологія"; ВНЗ : У 2-х кн. Кн. 1 / О. В.Швед, О. Б. Миколів,

О. З. Комаровська-Порохнявець та ін. – Л. : Вид-во ЛНУ ";Львівська політехніка";, 2010. – 424 c. – 149 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

61 - Медичні науки

611(075.8)

А64

Анатомія людини : У 3-х т.: Підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл.

4-го рівня акред. Т. 3 / За ред. В. Г. Черкасова та А. С. Головацького. – Вінниця : Нова Книга, 2009. – 376 c. : ілюстр. – 210 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

613.292(03)

Б90

Булдаков, Александр Степанович

Пищевые добавки : Справочник / А. С. Булдаков. – 2-е изд. перераб. и доп. – М. : ДеЛи принт, 2003. – 436 c. – 249 грн. 84 к.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 2, ЧзП. – 1)

615.214

Б91

Буряк, Володимир Юліанович

Еспертиза наркотичних речовин : Навч. посіб. / В. Ю. Буряк,

Ю. І. Геваза, О. П. Замошець ; Київ. нац. торгов.-екон. ун-т. – К. : КНТЕУ, 2004. – 266 c. – 26 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

616.89

В42

Вид, В. Д.

Психотерапия шизофрении / В. Д. Вид. – 3--е изд., перераб. и доп. – М.; С.Пб. : Питер, 2008. – 512 c. – (Краткое руководство). – 81 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

615.851

Г54

Глива, Євген

Вступ до психотерапії / Є. Глива ; За заг. ред. І. Д. Пасічника. – Острог-Київ : Вид-во ";Острозька академія";, Кондор, 2009. – 530 c. –

75 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, Б5. – 1)

62 Машинобудування. Техніка в цілому

621.38

А16

Абрамов, Валерий Михайлович

Электронные элементы устройств автоматического управления : Схеми. Расчет. Справочные данные / В. М. Абрамов. – М. : ИКЦ ";Академкнига";, 2006. – 680 c. – 143 грн. 01 к.

Кільк. прим.: 5 (ФТФ. – 5)

621.313

А65

Андрейко, І. І.

. Електричні мікромашини. : Навч. посіб. у 2-х т. для студ. ВНЗ.

Т. І. Мікромашини постійного струму та мікротрансформатори /

І. І. Андрейко, І. Є. Біляковський, Б. Д. Денис. – Л. : Вид-во Нац. ун-ту ";Львівська політехніка";, 2007. – 452 c. – Реком. МОНУ. – 116 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.396

Б19

Бакулев, Петр Александрович

Радионавигационные системы : Учеб. для вузов / П. А. Бакулев,

А. А. Сосновский. – М. : Радиотехника, 2005. – 224 c. – (Учеб. для вузов). – 104 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

621.316(076)

Б91

Буртишинський, Мирон Васильович

Апарати захисту та керування в електричних установках низької напруги : Навч. посіб. для ВНЗ напряму ";Електромеханіка"; /

М. В. Буртишинський, Л. С. Копчак, М. В. Хай. – 2- ге вид. – Л. : Вид-во ЛНУ ";Львівська політехніка";, 2008. – 184 c. – Реком. МОНУ. –

81 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.311

В18

Варламов, Геннадій Борисович

Теплоенергетика та екологія : Підруч. для ВНЗ / Г. Б. Варламов,

Г. М. Любчик, В. А. Маляренко. – Х. : САГА, 2008. – 234 c. : ілюстр. – (Науково-технічна освіта: енергетика, довкілля, енергозбереження). – Реком. МОНУ. – 67 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.791(09)

Г16

Галузинская, Виктория Семеновна

Феномен Патона. Портрет в интерьере двух столетий /

В. С. Галузинская. – К. : Наукова думка, 2010. – 264 c. – 56 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.311

Ж91

Журахівський, Анатолій Валентинович

Оптимізація режимів електроенергетичних систем : Навч. посіб. для студ. електроенерг. спец. / А. В. Журахівський, Н. Р. Засідкович,

А. Я. Яцейко. – Л. : Вид-во Нац. ун-ту ";Львів. політех.";, 2009. – 140 c. – 94 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

62-83(075.87)

З-18

Закладний, О. М.

Електропривод : Навч. посіб. / О. М. Закладний, В. В. Прокопенко,

О. О. Закладний. – К. : Освіта України, 2009. – 351 c. – 59 грн. 90 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.865

И73

Интеллектуальные роботы : Учеб. пособ. для вузов / Под общ. ред.

Е. И. Юревича. – М. : Машиностроение, 2007. – 360 c. : ил. – (Для вузов). – 323 грн. 33 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

629.7(075.8)

Л59

Линник, Анатолій Костянтинович

Вступ до ракетної техніки та космонавтики : Навч. посіб. для ВНЗ за спец. ";Авіаційна та ракетно-космічна техніка"; / А. К. Линник ; ДНУ ім. О. Гончара. – Д. : Вид-во ДНУ ім. О. Гончара, 2010. – 112 c. : ілюстр. – Реком. МОНУ. – 22 грн.

Кільк. прим.: 100 (КСХ. – 3, ФТФ. – 50, Б3. – 10, УБП. – 37)

620.2

Л90

Льовшина, Л. Д.

Товарознавство плодоовочевих товарів, пряно-ароматичних рослин та прянощів : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. Д. Льовшина ;

В. М. Михайлов, О. В. М'ячиков. – К. : Ліра-К, 2010. – 388 c. –

Реком. МОНУ. – 78 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

621.311

М21

Маляренко, Виталий Андреевич

Введение в инженерную экологию энергетики : Учеб. пособ. /

В. А. Маляренко. – Х. : САГА, 2008. – 185 c. : ил. – (Науково-технічна енергетика, довкілля, енергозбереження.) – 80 грн. 90 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.311(075.8)

М21

Маляренко, Віталій Андрійович

Енергетичні установки. Загальний курс : Навч. посіб. для студ. техн. вузів / В. А. Маляренко. – Х. : САГА, 2008. – 320 c. – (Науково-технічна освіта: енергетика довкілля, енергозбереження). – Реком. МОНУ. –

80 грн. 90 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.31

М34

Математичне моделювання в електроенергетиці : Підруч. для студ. електротехн. спец. ВНЗ / За ред. М. С. Сегеди. – Л. : Вид-во Нац. ун-ту ";Львів. політех.";, 2010. – 608 c. – Реком. МОНУ. – 163 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

620.3

Н25

Нанотехнологія та її інноваційний розвиток : Монографія / Авт.:

В. С. Пономаренко, Ю. Ф. Назаров, В. П. Свідерський та ін. – Х. : ВД ";Інжек";, 2008. – 280 c. – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

620.22(075.8)

П80

Производство композитных материалов в машиностроении : Учеб. пособ. для вузов / В. Г. Шибаков, В. И. Калашников, Ю. А. Соколова и др. – М. : Кнорус, 2008. – 96 c. – 49 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.865

Р58

Робототехника, прогноз, программирование / Под ред.

Г. Г. Малинецкого; Предисл. Ю. П. Попова и Г. Г. Малинецкого. – М. : ЛКИ, 2008. – 208 c. – (Будущее прикладной математики.

Избр. лекции). – 91 грн.01 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

620.2(076)

С31

Сенсорний аналіз. Практикум : Навч. посіб. для ВНЗ / І. В. Ємченко, А. О. Троякова , А. П. Батурина та ін. – Л. : ВФ ";Афіша";, 2009. – 328 c. – Реком . для ВНЗ. – 61 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

629.73

С40

Сироткин, Олег Сергеевич

Проектирование, расчет и технология соединений авиационной техники / О. С. Сироткин, В. И. Гришин, В. Б. Литвинов. – М. : Машиностроение, 2006. – 331 c. : ил. – 215 грн. 54 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

620.2(075.8)

С40

Сирохман, Іван Васильович

Товарознавство пакувальних матеріалів і тари : Підруч. для ВНЗ /

І. В. Сирохман, В. М. Завгородня. – 2-ге вид. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 616 c. – Затв. МОНУ. – 100 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.38(076)

С78

Стахів, Петро Григорович

Імітаційне моделювання лабораторного практикуму з курсу ";Теорія електронних кіл"; : Навч. посіб. для ВНЗ / П. Г. Стахів, С. Й. Рендзіняк, В. І. Михайлів. – Л. : Вид-во ЛНУ ";Львівська політехніка";, 2008. –

70 c. – Реком. МОНУ. – 72 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.002

Т38

Технологія машинобудування : Посіб.-довід. для викон. кваліф. робіт студ. базового напряму ";Інженерна механіка"; та спец. ";Технол. машинобудування"; / І. І. Юрчишин, Я. М. Литвинняк, І. Є Грицай та ін.; За ред. І. І. Юрчишина. – Л. : Вид-во ЛНУ ";ЛНУ ";Львівська політехніка";, 2009. – 528 c. – 108 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.396

Т65

Травин, Геннадий Андреевич

Основы схемотехники устройств радиосвязи, радиовещания и телевидения : Учеб. пособ. для студ. вузов обуч. по радиотехн. спец. /

Г. А. Травин. – М. : Высшая школа, 2007. – 606 c. – 358 грн. 05 к.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

629.7(09)

Ф43

Фернісс, Тім

Дослідження космосу : Історія та майбутнє ...: Популярна ілюстрована історія дослідження космосу / Т. Фернісс. – К. : ЕСЕМ Медіа Україна: Темпора, 2009. – 192 c. : ілюстр. – 161 грн. 25 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

629.73

Х22

Харчук, Андрій Іванович

Нарис історії авіаційної промисловості України (1910-ті - 1980-ті рр.) : Монографія / А. І. Харчук. – Л. : Вид-во ЛНУ ";Львівська політехніка";, 2010. – 304 c. – 140 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.395

Ц75

Цифровые системы коммутации для ГТС / Под ред.

В. Г. Кардашевского и А. В. Рослякова. – М. : Эко-Трендз, 2008. –

352 c. : ил. – 158 грн. 82 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621

Ч-46

Черепашков, А. А.

Компьютерные технологии, моделирование и автоматизированные системы в машиностроении : Учеб. для вузов / А. А. Черепашков,

Н. В. Носов. – Волгоград : ИД ";Ин-Фолио";, 2009. – 640 c. – (Высшее проф. образ.). – 265 грн. 54 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.37

Ш35

Швидкий, Володимир Кузьмович

Тлумачний словник найуживаніших радіотехнічних термінів :

200 термінів та понять / В. К. Швидкий. – Л. : Вид-во Нац. ун-ту ";Львів. політех.";, 2008. – 60 c. – 59 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.865

Ю68

Юревич, Евгений Иванович

Основы робототехники : Учеб. пособ. для вузов / Е. И. Юревич. – С.Пб. : БХВ-Петербург, 2010. – 368 c. + CD. – 124 грн. 29 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

63 - Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство. Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарство

637.1

М71

Мікробіологія молока і молочних продуктів з основами ветеринарно-санітарної експертизи : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / За ред.

В. В. Касянчук. – Суми : Унів. книга, 2010. – 320 c. – Реком. МОНУ. – 89 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

637.5(075.8)

Я66

Янчева, Марина Олександрівна

Фізико-хімічні та біохімічні технології м'яса і м'ясопродуктів : Навч. посіб. для ВНЗ / М. О. Янчева, Л. В. Пешук, О. Б. Дроменко. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 304 c. – Реком. МОНУ. – 55 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

64 - Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту

641.3

Р25

Ратушенко, Антоніна Тарасівна

Страви з риби та морепродуктів : Навч. посіб. для студ. ВНЗ /

А. Т. Ратушенко. – К. : Кондор, 2010. – 232 c. – Реком. МОНУ. –

48 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

640.43

С16

Сало, Ярослав Миколайович

Організація обслуговування населення на підприємствах ресторанного сервісу. Ресторанна справа : Навч. посіб. для проф.-тех. навч. закладів / Я. М. Сало. – Л. : Афіша, 2010. – 304 c. – Схвал. МОНУ. – 64 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

65 - Керування підприємствами. Менеджмент. Організація виробництва, торгівлі та транспорту, зв'язку, поліграфії

655.4

П91

Пушкарь, Олександр Іванович

Інформаційне забезпечення видавничої діяльності : Навч. посіб. для ВНЗ / О. І. Пушкарь, Є. М. Грабовський. – Х. : ВД ";Інжек";, 2010. –

128 c. – Реком. МОНУ. – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

66 - Хімічна технологія. Хімічна промисловість й споріднені галузі

664

Д69

Дорохіна, Марія Олексіївна

Технологія продукції харчування у таблицях і схемах : Навч. посіб. для ВНЗ / М. О. Дорохіна, Т. В. Капліна. – К. : Кондор, 2010. – 280 c. – Реком. МОНУ. – 48 грн.20 к.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

664.3(075.8)

М54

Методи контролю продукції тваринництва та рослинних жирів : Навч. посіб. для ВНЗ / За заг. ред. Л. М. Крайнюк. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Суми : Унів. книга, 2009. – 300 c. – 64 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

664.018(075.8)

О-75

Основи експертизи продовольчих товарів : Навч. посіб. для ВНЗ /

В. Д. Малигіна, Л. Д. Титаренко, Л. В. Породіна та ін. – К. : Кондор, 2009. – 296 c. – 50 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

664(075.8)

П36

Пищевая, биологическая ценность и безопасность сырья и продуктов его переработки : Учеб. для студ. вузов / Л. Ф. Павлоцкая. Н. В. Дуденко и др. – К. : Фирма ";ИНКОС";, 2007. – 287 c. – Реком. МОНУ. – 48 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

66.02(075.8)

П84

Процеси та апарати хімічних технологій : Навч. посіб. / Я. М. Ханик,

І. О. Гузьова, Т. І. Римар та ін.; За ред. Я. М. Ханика. – Л. : Вид-во ЛНУ ";Львівська політехніка";, 2009. – 300 c. – (Дистанц. навчання). –

132 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

66.02

П84

Процеси та апарати хімічної технології : Навч. посіб. для студ., які навч. за напр. ";Хім. техн. та інженерія"; та ";Інженерна механіка";. Ч. 3. Теплові процеси, нагрівання, охолодження, конструкції теплообмінників, випарювання. – За ред. Я. М. Ханика. – Л. : Вид-во ЛНУ ";Львівська політехніка";, 2006. – 340 c. – 144 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

664.68

Р78

Ростовський, В. С.

Технологія виробництва борошняних кондитерських виробів : Навч. посіб. для вузів / В. С. Ростовський, О. В. Новікова. – К. : Ліра-К, 2010. – 574 c. – Реком. МОНУ. – 89 грн. 90 к.

Кільк. прим.: 5 (УБП. – 5)

664(075.8)

С40

Сирохман, Іван Васильович

Товарознавство харчових продуктів функціонального призначення : Навч. посіб. для ВНЗ / І. В. Сирохман, В. М. Завгородня. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 544 c. – 84 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

664.68

Т38

Технологія борошняних кондитерських і хлібобулочних виробів : Навч. посіб. для студ ВНЗ / За заг. ред. Г. М. Лисюк. – Суми : Університет. кн., 2009. – 464 c. – 78 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

664(075.8)

У67

Управління якістю переробних і харчових виробництв : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. В. Богомолов, О. М. Сафонова та ін. – Х. : Еспада, 2006. – 296 c. – Реком. МОНУ. – 33 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

661.21

Я22

Яворський, Віктор Теофілович

Технологія сірки і сульфатної кислоти : Підруч. для студ. ВНЗ /

В. Т. Яворський. – Л. : Вид-во ЛНУ ";Львівська політехніка";, 2010. –

404 c. – Затв. МОНУ. – 119 грн. 70 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

68 - Галузі промисловості та ремесла, що виробляють готову продукцію

681.5 - Автоматика. Техніка автоматичного керування і контролю. Високі технології

681.586

Д69

Дорожовець, Михайло Миронович

Уніфікуючі перетворювачі інформаційного забезпечення мехатронних систем : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. М. Дорожовець, О. В. Івахів,

В. О. Мокрицький. – Л. : Вид-во Нац. ун-ту ";Львів. політех.";, 2009. – 304 c. – Реком. МОНУ. – 74 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

681.7 - Оптична апаратура та прилади

681.7

Ф88

Фриман Р.

Волоконно-оптические системы связи : Монография / Фриман Р. ; Пер.с англ. и под ред. Н. Н. Слепова. – 4-е изд., доп. – М. : Техносфера, 2007. – 512 c. : ил. – (Мир связи). – 100 грн. 98 к.

Кільк. прим.: 5 (ФТФ. – 5)

7 - Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт

7.017

П77

Прищенко, Світлана Валеріївна

Кольорознавство : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / С. В. Прищенко ;

За ред. Є. А. Антоновича. – К. : Альтерпрес, 2010. – 354 c. –

(Б-ка дизайнера). – Реком. МОНУ. – 144 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

74 - Малювання та креслення. Дизайн. Декоративно-прикладне мистецтво. Художні промисли

744

Г61

Головчук, А. Ф.

Інженерна та комп'ютерна графіка : Навч. посіб. для студ. ВНЗ /

А. Ф. Головчук, О. І. Кепко, Н. М. Чумак. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 160 c. + CD-ROM. – Реком. МОНУ. – 84 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

79 - Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт

792.03(477)

Г14

Гайдабура, Валерій

ГУЛАГ і світло театру : Листи із зони Сергія та Анни Радлових

(1946-1953) / В. Гайдабура. – К. : Факт, 2009. – 240 c. – 57 грн. 30 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

796.5(075.8)

М21

Мальська, Марта Пилипівна

Туристичне країнознавство. Європа : Навч. посіб. для ВНЗ /

М. П. Мальська, М. З. Гамкало, О. Ю. Бордун. – 2-ге вид., стер. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 224 c. – Реком. МОНУ. – 50 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

796.5(075.8)

П16

Пангелов, Борис Петрович

Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей : Навч. посіб. для ВНЗ / Б. П. Пангелов. – К. : Академвидав, 2010. – 248 c. – (Альма-матер). – Реком. МОНУ. – 45 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

796.332

Ф74

Фоер, Франклин

Как футбол объясняет мир. Невероятная теория глобализации : Пер. с англ. / Ф. Фоер. – М. : ЗАО ";Олимп - Бизнес";, 2006. – 272 c. –

54 грн. 45 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8 - Літературознавство

8

В35

Вертій, Олексій Іванович

З'ясування народних джерел творчості письменника в школі : Посіб. для вчителя / О. І. Вертій. – Полтава : Друкарська майстерня, 2009. –

132 c. – 38 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Г12

Габор, Василь

Від Джойса до Чубая : Есеї, ліературні розвідки та інтерв'ю /

В. Габор. – Л. : Літ. агенція ";Піраміда";, 2010. – 168 c. – (Українська модерна есеїстика. Приватна колекція). – 44 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

І-90

Історія зарубіжної літератури ХХ ст. : Навч. посіб.для студ. ВНЗ

/ За ред. В. І. Кузьменка. – К. : Академія, 2010. – 496 c. – (";Альма-матер";). – Реком. МОНУ. – 67 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

К95

Куцевол, Ольга

Методика викладання української літератури (креативно- інноваційна стратегія) : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. Куцевол. – К. : Освіта України, 2009. – 464 c. – Реком. МОНУ. – 78 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Н17

Наєнко, Михайло Кузьмович

Історія українського літературознавства і критики : Навч. посіб. для ВНЗ / М. К. Наєнко. – К. : Вид. центр ";Академія";, 2010. – 520 c. – (Альма-матер). – 69 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

801

Т33

Теория и практика перевода : Респ. межвед. науч. сб. Вип. 8 / Отв. ред. А. И. Чередниченко. – К. : Вища школа, 1982. – 168 c. – 1 руб. 50 к.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

801

Т33

Теорія і практика перекладу : Респ. міжвід. наук. зб. Вип. 4 / Відп. ред. О. І. Чередниченко. – К. : Вища школа, 1980. – 136 c. – 1 крб. 40 к.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

801

Т33

Теорія і практика перекладу : Респ. міжвід. наук. зб. Вип. 6 / Відп. ред. О. І. Чередниченко. – К. : Вища школа, 1981. – 133 c. – 1 крб. 40 к.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

8

Ч-59

Чижевський, Дмитро Іванович

Історія російської літератури ХІХ століття. Романтизм /

Д. І. Чижевський ; Пер.з нім. О. Костюк. – К. : Вид. центр ";Академія";, 2009. – 214 c. – (Альма-матер). – 39 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

84 - Художня література

84(0)

Г72

";Гость Дракулы"; и другие истории о вампирах : Сборник / Пер. с англ., нем., фр. – С.Пб. : Азбука-классика, 2007. – 368 c. – 13 грн. 38 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Рос)6

Х85

";Хотінь безсенсовних отрута";: 20 російських поетів ";Срібного віку"; в українських перекладах / Упоряд. М. Стріха. – К. : Факт, 2007. – 584 c. – (Літ. проект ";Текст+контекст"; new, Знакові літ. доробки та навколо них). – 11 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(7Спо)

А16

Абрахамс, Питер

Репетитор / П. Абрахамс ; Пер. з англ. М. Г. Преслицкая и др. – М.; С.Пб : АСТ: Астрель, 2006. – 462 c. – (Стопроцентный триллер). –

18 грн. 30 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

А35

АЗ, два, три... дванадцять-лист у пляшці: Антологія Авторського Зарубіжжя / Авт.проекту М. Шунь і В. Габор. – Л. : ЛА ";Піраміда";, 2010. – 312 c. – (Приватна колекція. Українська модерна поезія та есеїстика). – Українське зарубіжжя. – 55 грн. 70 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

А66

Андрухович, Юрій

Моя остання територія : Вибрані твори: Поезія, проза, есеїстика /

Ю. Андрухович. – Л. : ЛА ";Піраміда";, 2009. – 308 c. – (Приватна колекція). – 54 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

А72

Антонович, Богдан-Ігор

Зелена Євангелія / Б. Антонович ; Упоряд., передмова, прим.

Д. Павличка. – К. : Веселка, 2009. – 463 c. – 38 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Б48

Бердник, Олесь

Покривало Ізіди / О. Бердник. – К. : Схід-Захід, 2010. – 896 c. – (Всесвіт О. Бердника). – 64 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(7Спо)

Б87

Браун, Дэн

Утраченный символ : Роман / Д. Браун ; Пер.с англ. Е. Романовой и

М. Десятовой. – М. : АСТ МОСКВА, 2010. – 570 c. – 105 грн. 83 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

В48

Винничук, Юрій

Груші в тісті / Ю. Винничук. – Л. : ЛА ";Піраміда";, 2010. – 288 c. –

62 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Вел)

Г28

Геддон, Марк

Дивний випадок із собакою вночі : Роман / М. Геддон ; Пер.з англ.

Л. Мейдз. – Л. : Кальварія, 2010. – 216 c. – 45 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Фра)

Г34

Ген, Фаїза

Завтра кайф : Повість / Ф. Ген ; Пер.з фр. Л. Конопович. – Л. : Кальварія, 2009. – 144 c. – 27 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Д18

Даниленко, Володимир

Кохання в стилі бароко : Роман / В. Даниленко. – Л. : Літ. агенція ";Піраміда";, 2009. – 298 c. – 37 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)5

Д36

Дерево пам'яті : Книга українського історичного оповідання:

У 4-х вип.:Для ст. шк. віку. Вип. 4. Присв. митцям минулого. – К. : Веселка, 1995. – 396 c. – (Золоті ворота). – 6 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)5

Д43

Дзеркало: Драматична поема Лесі Українки ";Оргія"; і роман Володимира Виниченка ";Хочу !"; / Упоряд. В. Панченко. – К. : Факт, 2002. – 320 c. – (Літ. проект ";Текст+ контекст";. Знакові літ. доробки та навколо них). – 11 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Д43

Дзюба, Марія

Ранець для крила : Роман / М. Дзюба. – Івано-Франківськ : Видавець Юрій Височанський, 2010. – 404 c. – (Українська екзотика). –

37 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Д43

Дзюба, Марія

БесеріАда, або п'ять грамів душі : Роман / М. Дзюба. – Івано-Франківськ : Видавець Юрій Височанський, 2010. – 240 c. – (Українська екзотика). – 36 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Д43

Дзюба, Марія

Укриті небом : Роман / М. Дзюба. – 3-тє вид. – Івано-Франківськ : Видавець Юрій Височанський, 2009. – 279 c. – (Українська екзотика). – 28 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Д70

Досвід кохання і критика чистого розуму : Валер'ян Підмогильний: тексти та конфлікт інтерпретацій / Упоряд. О. Галета. – К. : Факт, 2003. – 431 c. – (Літ. проект ";Текст + контекст";. Знакові літ. доробки та навколо них). – 11 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Д72

Драчковська, Оксана

Нянька-Ненька .Зі щоденника заробітчанки / О. Драчковська. – Л. : Кальварія, 2008. – 192 c. – (Квіткова). – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Фра)

Д96

Дюма, Александр

Дама с камелиями : Роман / А. Дюма ; Пер.с фр. С. М. Антик. – С.Пб. : Изд. Дом ";Азбука-классика";, 2008. – 240 c. – 14 грн. 61 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

З-12

Забужко, Оксана

Музей покинутих секретів : Роман / О. Забужко. – К. : Факт, 2010. – 832 c. – 89 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Рос)6

И25

Иволгина, Дарья

Ядовитая боярыня / Д. Иволгина. – М. : АСТ; СПб.: Северо-Запад Пресс, 2007. – 512 c. – (Боярская сотня). – 7 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

І-19

Іваничук, Євген

Холодне небо півночі : Повість-спогад, докум. хроніки, спогади /

Є. Іваничук. – Л. : ЛА ";Піраміда";, 2010. – 328 c. – (Приватна колекція.Сучасна укр. мемуаристика). – 55 грн. 70 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

І-48

Ільченко, Олесь

Місто з химерами / О. Ільченко. – К. : Грані-Т, 2009. – 160 c. : ілюстр. – Лучшая украинская книга 2010. – 30 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Нор)

Й75

Йорт, Вігдіс

Якби ж то : Роман / В. Йорт ; Пер.з норв. І. Сабор. – Л. : Кальварія, 2009. – 222 c. – 52 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

К21

Караванський, Святослав

Книга-журнал одного автора / С. Караванський. – Л. : Бак, 2010. –

240 c. – 37 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

К68

Королів-Старий, Василь Костянтинович

Нечиста сила : Казки: Для молод. та серед. шк. віку /

В. К. Королів-Старий ; Упорядкуван. Ф. Погребенника; Худож.

А. Василенко. – К. : Веселка, 2006. – 190 c. : ілюстр. – Укр. зарубіжжя. – 15 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Пол)

К78

Краєвський, Марек

Привиди в місті Бреслау : Роман / М. Краєвський ; Пер.з пол.

Б. Антоняк. – Л. : Урбіно, 2010. – 272 c. – (Кримінал). – 52 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Пол)

К78

Краєвський, Марек

Еринії : Роман / М. Краєвський ; Пер.з пол. Б. Антоняк. – Л. : Урбіно, 2010. – 240 c. – (Кримінал). – 52 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

К84

Крук, Назар

Звірі : Роман / Н. Крук. – Л. : Кальварія, 2009. – 128 c. – (para bellum). – 22 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

К90

Куліш, Микола

Мина Мазайло. Народний Малахій. Патетична соната. 97 : П'єси /

М. Куліш. – К. : Знання, 2010. – 376 c. – (Класна л-ра). – 36 грн.

Кільк. прим.: 2 (АХЛ. – 2)

84(4Укр)6

Л48

Лепкий, Богдан

Казки : Для мол. шк. віку / Б. Лепкий ; Упоряд. Ф. Погребенника; Худож. Є. Крига. – 2-ге вид. – К. : Веселка, 2009. – 95 c. : ілюстр. –

19 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Л68

Лобода, Сергій

Шизофренія : Повість / С. Лобода. – Л. : Кальварія, 2009. – 112 c. –

22 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

М34

Матіос, Марія Василівна

Мама Маріца - дружина Христофора Колумба. Москалиця /

М. В. Матіос. – Л. : ЛА ";Піраміда";, 2008. – 112 c. – Книга-переверт. –

48 грн. 70 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

М34

Матіос, Марія Василівна

Чотири пори життя / М. В. Матіос. – Л. : ЛА ";Піраміда";, 2009. –

264 c. – 64 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

М34

Матіос, Марія Василівна

Вирвані сторінки з автобіографії / М. В. Матіос. – Л. : ЛА ";Піраміда";, 2010. – 368 c. – 93 грн. 30 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

М48

Мельничук, Богдан

Суд без суду : Новели / Б. Мельничук. – Л. : Літ. агенція ";Піраміда";, 2010. – 400 c. : ілюстр. – 55 грн. 70 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)5

М63

Мирний, Панас

Казка про правду та кривду : Для мол. та серед. шк. віку /

П. Мирний. – К. : Школа, 2009. – 190 c. – 21 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)5

М63

Мирний, Панас

Повія : Для стар. шк. віку / П. Мирний. – К. : Школа, 2008. – 496 c. – (Шк. хрестоматія). – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

М91

Муратов, Олександр

Розчахнута брама : [Майже автобіографічний роман-есей ] /

О. Муратов. – К. : Факт, 2005. – 352 c. – 11 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Н56

Нестайко, Всеволод Зиновійович

Пригода в кукурудзі : Оповідання / В. З. Нестайко. – К. : Країна мрій, 2010. – 208 c. : ілюстр. Ю. Радіч-Демидьонок. – 26 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 2 (АХЛ. – 2)

84(4Укр)6

Н56

Нестайко, Всеволод Зиновійович

Загадка старого клоуна : Повість / В. З. Нестайко. – К. : Країна мрій, 2010. – 272 c. : ілюстр. Ю. Радіч-Демидьонок. – 29 грн. 90 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Н56

Нестайко, Всеволод Зіновійович

Тореадори з Васюківки : Трилогія про пригоди двох друзів /

В. З. Нестайко ; Худож. А. Василенко. – 15-те вид., нова авт. ред. з новими епізод. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2010. – 544 c. – Найкращий укр. дитячий роман. – 42 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

П12

Павличко, Дмитро Васильович

Ялівець : Поезії / Д. В. Павличко ; Упоряд. і передмова

Р. М. Лубківського. – К. : Веселка, 2004. – 399 c. – (Шкільна б-ка). – Реком. МОНУ. – 19 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

П12

Пагутяк, Галина

Потонулі в снігах : Новели, оповідання та есеї / Г. Пагутяк. – Л. : ЛА ";Піраміда";, 2010. – 184 c. – (Приватна колекція). – 48 грн. 70 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

П20

Патетичний фрегат : Роман Ю. Яновського ";Майстер корабля"; як літературна містифікація / Упоряд. В. Панченко. – К. : Факт, 2002. –

344 c. – (Літ. проект ";Текст+контекст."; Знакові літературні доробки та навколо них). – 11 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

П79

Проза про життя інших : Юрій Косач: тексти, інтерпретації, коментарі / Упоряд. В. Агєєва. – К. : Факт, 2003. – 352 c. – (Літ. проект ";Текст + контекст";. Знакові літ. доробки та навколо них). – Укр. зарубіжжя. –

11 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Спо)

Р67

Роллинс, Джеймс

Последний оракул : Роман / Д. Роллинс. – М.; С.Пб : ЭКСМО: Домино, 2010. – 528 c. – (Книга-загадка, книга-бестселлер). – 64 грн. 17 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

С17

Самчук, Улас

Гори говорять : Роман / У. Самчук ; Упорядкув. та передм.

Г. Александрової. – К. : Вид. дім ";Персонал";, 2008. – 248 c. – (Б-ка укр. героїки, Вип. 2). – Укр. зарубіжжя. – 38 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

С17

Самчук, Улас

Чого не гоїть огонь / У. Самчук. – К. : ДП ";Вид. дім ";Персонал";, 2008. – 312 c. – (Б-ка української героїки). – Укр. зарубіжжя. –

38 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

84(4Укр)6

С57

Содомора, Андрій

Сльози речей : Новели. Образки. Медитації / А. Содомора. – Л. : ЛА ";Піраміда";, 2010. – 172 c. : ілюстр. – Укр. зарубіжжя. – 56 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Рос)6

С59

Соколов, Андрей

Привилегия Бога. Евангелие - самая древняя РR-акция? : Русский интеллектуальный роман-загадка / А. Соколов. – М. : Эксмо, 2006. –

416 c. – 22 грн. 17 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Рос)5

С65

Сорочинський ярмарок на Невському проспекті / Упоряд. В. Агеєва. – К. : Вид-во ";Факт";, 2003. – 352 c. – (Літературний проект текст+контекст). – 11 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

С88

Стус, Василь Семенович

Зібрання творів : У 12-ти т. Т. 3. Час творчості/Dichtenszeit / В. С. Стус ; Упорядкув. та комент.: Д. Стус. – К. : Факт, 2008. – 752 c. – (Б-ка журн. ";Київська Русь";). – 43 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 2 (АХЛ. – 2)

84(4Укр)6

С88

Стус, Василь Семенович

Таборовий зошит : Вибрані твори / В. С. Стус ; Упоряд. Д. Стус. – К. : Факт, 2008. – 452 c. – 43 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(7Спо)

С97

Сэлинджер, Дж. Д.

Собрание сочинений : Роман. Повести. Рассказы / Д. Д. Сэлинджер ; Пер.с англ. М. Немцова. – М. : Эксмо, 2008. – 704 c. – (Большая книга). – 88 грн. 33 к.

Кільк. прим.: 1 (Б3. – 1)

84(4Укр)5

Т67

Три долі : Марко Вовчок в українській, російській та французькій літературі / Упоряд. В. Агєєва. – К. : Факт, 2002. – 368 c. – (Літ. проект ";Текст-контекст";. Знакові літ. доробки та навколо них";). – 11 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)5

У45

Українка, Леся

Одержима : Вибрані твори / Л. Українка ; Упоряд. В. Агеєва. – К. : Факт, 2008. – 416 c. – 36 грн.

Кільк. прим.: 2 (АХЛ. – 2)

84(0)

Х91

Хрестоматія дитячої класики : Вірші, казки, оповідання від 2-х до 6-ти років / Упоряд. В. Рябченко; Худож. А. Гардян та ін. – К. : Махаон-Україна, 2008. – 256 c. : ілюстр. – (Батьки читают дітям). – 84 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)5

Ш37

Шевченко, Тарас Григорович

Кобзар / Т. Г. Шевченко ; Ілюстр. В. Седляра. – К. : Дух і Літера - Оранта, 2009. – 551 c. – 375 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Фра)

Ш73

Шмітт, Ерік- Емманюель

Пан Ібрагім та квіти Корану : Повість / Е. Е. Шмітт ; Пер. з фр.

О. Борисюк. – Л. : Кольварія, 2009. – 96 c. – 22 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

9 Географія. Біографії. Історія

9(4)(075.8)

Б91

Бураков, Юрій В.

Нариси історії Англії нового часу : Навч. посіб. з курсу ";Країнознавство"; для студ. ВНЗ / Ю. В. Бураков, Л. Ю. Питльована. – Л. : Центр Європи, 2003. – 128 c. – 16 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

9(3)

Д53

Дмитренко, Володимир

Імператор НЕРОН. У вирі інтриг / В. Дмитренко. – Л.; К. : Кальварія; Самміт-книга, 2010. – 160 c. – 45 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

9

Л52

Летопись войны 1914-1917 гг. : [ Еженедельник ]. Вып. 1-132. Кн. 19. Вып. 91-95 / Ред.- изд. Д. Дубенский. – Репринт. изд. – Х. : САГА, 2010. – 1449-1528 c. : ил. – 119 грн. 70 к.

Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

9

Л52

Летопись войны 1914-1917 гг. : [ Еженедельник ]. Вып. 1-132. Кн. 5. Вып. 21-25 / Ред.- изд. Д. Дубенский. – Репринт. изд. – Х. : САГА, 2010. – 329-408 c. : ил. – 119 грн. 70 к.

Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

9

Л52

Летопись войны 1914-1917 гг. : [ Еженедельник ]. Вып. 1-132. Кн. 1. Вып. 1-5 / Ред.- изд. Д. Дубенский. – Репринт. изд. – Х. : САГА, 2009. – 88 c. : ил. – 119 грн. 70 к.

Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

9

Л52

Летопись войны 1914-1917 гг. : [ Еженедельник ]. Вып. 1-132. Кн. 2. Вып. 6-10 / Ред.- изд. Д. Дубенский. – Репринт. изд. – Х. : САГА, 2010. – 89-168 c. : ил. – 119 грн. 70 к.

Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

9

Л52

Летопись войны 1914-1917 гг. : [ Еженедельник ]. Вып. 1-132. Кн. 3. Вып. 6-10 / Ред.- изд. Д. Дубенский. – Репринт. изд. – Х. : САГА, 2010. – 169-248 c. : ил. – 119 грн. 70 к.

Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

9

Л52

Летопись войны 1914-1917 гг. : [ Еженедельник ]. Вып. 1-132. Кн. 16. Вып. 76-80 / Ред.- изд. Д. Дубенский. – Репринт. изд. – Х. : САГА, 2010. – 1209-1288 c. : ил. – 119 грн. 70 к.

Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

9

Л52

Летопись войны 1914-1917 гг. : [ Еженедельник ]. Вып. 1-132. Кн. 17. Вып. 81-85 / Ред.- изд. Д. Дубенский. – Репринт. изд. – Х. : САГА, 2010. – 1289-1368 c. : ил. – 119 грн. 70 к.

Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

9

Л52

Летопись войны 1914-1917 гг. : [ Еженедельник ]. Вып. 1-132. Кн. 18. Вып. 86-90. Пасхальный номер / Ред.- изд. Д. Дубенский. – Репринт. изд. – Х. : САГА, 2010. – 1369-1448 c. : ил. – 119 грн. 70 к.

Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

9

Л52

Летопись войны 1914-1917 гг. : [ Еженедельник ]. Вып. 1-132. Кн. 13. Вып. 61-65 / Ред.- изд. Д. Дубенский. – Репринт. изд. – Х. : САГА, 2009. – 969-1048 c. : ил. – 119 грн. 70 к.

Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

9

Л52

Летопись войны 1914-1917 гг. : [ Еженедельник ]. Вып. 1-132. Кн. 14. Вып. 66-70 / Ред.- изд. Д. Дубенский. – Репринт. изд. – Х. : САГА, 2010. – 1049-1128 c. : ил. – 119 грн. 70 к.

Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

9

Л52

Летопись войны 1914-1917 гг. : [ Еженедельник ]. Вып. 1-132. Кн. 15. Вып. 71-75. Рождественский номер / Ред.- изд. Д. Дубенский. – Репринт. изд. – Х. : САГА, 2010. – 1129-1208 c. : ил. – 119 грн. 70 к.

Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

9

Л52

Летопись войны 1914-1917 гг. : [ Еженедельник ]. Вып. 1-132. Кн. 12. Вып. 56-60 / Ред.- изд. Д. Дубенский. – Репринт. изд. – Х. : САГА, 2009. – 889-968 c. : ил. – 119 грн. 70 к.

Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

9

Л52

Летопись войны 1914-1917 гг. : [ Еженедельник ]. Вып. 1-132. Кн. 6. Вып. 26-30 / Ред.- изд. Д. Дубенский. – Репринт. изд. – Х. : САГА, 2008. – 409-488 c. : ил. – 119 грн. 70 к.

Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

9

Л52

Летопись войны 1914-1917 гг. : [ Еженедельник ]. Вып. 1-132. Кн. 9. Вып. 41-45 / Ред.- изд. Д. Дубенский. – Репринт. изд. – Х. : САГА, 2009. – 649-728 c. : ил. – 119 грн. 70 к.

Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

9

Л52

Летопись войны 1914-1917 гг. : [ Еженедельник ]. Вып. 1-132. Кн. 10. Вып. 46-50 / Ред.- изд. Д. Дубенский. – Репринт. изд. – Х. : САГА, 2009. – 729-808 c. : ил. – 119 грн. 70 к.

Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

9

Л52

Летопись войны 1914-1917 гг. : [ Еженедельник ]. Вып. 1-132. Кн. 11. Вып. 51-55 / Ред.- изд. Д. Дубенский. – Репринт. изд. – Х. : САГА, 2010. – 809-888 c. : ил. – 119 грн. 70 к.

Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

9

Л52

Летопись войны 1914-1917 гг. : [ Еженедельник ]. Вып. 1-132. Кн.7. Вып. 31-35 / Ред.- изд. Д. Дубенский. – Репринт. изд. – Х. : САГА, 2010. – 489-568 c. : ил. – 119 грн. 70 к.

Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

9

Л52

Летопись войны 1914-1917 гг. : [ Еженедельник ]. Вып. 1-132. Кн.8. Вып. 36-40 / Ред.- изд. Д. Дубенский. – Репринт. изд. – Х. : САГА, 2009. – 569-648 c. : ил. – 119 грн. 70 к.

Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

94 Загальна історія

94(477)

А76

Апанович, Олена

Казацька енциклопедія для юнацтва : Кн. ст. про іст. буття укр. козацтва / О. Апанович ; Упоряд. О. Яремійчук. – К. : Веселка, 2009. – 719 c. : ілюстр. – 240 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

94(477)

Б73

Богдашина, Олена Миколаївна

Джерелознавство історії України: питання теорії, методики, історії : Навч.-метод. посіб. для ВНЗ / О. М. Богдашина. – 3-тє вид., допов. та перероб. – Х. : САГА, 2010. – 214 c. – Реком. МОНУ. – 47 грн. 30 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Г94

Гуляев, Г. И.

Каталог почтовых открыток Екатеринослава 1895-1917гг. /

Г. И. Гуляев, А. Ф. Стародубов, А. К. Фоменко. – Д. : Изд. GADEAMUS, 2002. – 210 c. : ил. – 28 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)(03)

Е64

Енциклопедія історії України : У 10 т. Т. 6. Ла - Мі / Гол. ред. кол.

В. А. Смолій. – К. : Наук. думка, НАНУ, 2009. – 1025 c. : ілюстр. –

240 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

І-90

";Історія України-Русі"; у листуванні Миколи Аркаса з Василем Доманицьким. 1906-1909 роки / Упорядуван., вступ та комент.

І. Старовойтенко; І-нт укр. археогр. та джерелознав.

ім. М. С. Грушевського. – К. : Темпора, 2009. – 344 c. – До 100-річчя виходу ";Історії України-Русі"; М. Аркаса. – 75 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

И90

Історія України та її державності. Курс лекцій : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / За наук. ред. Л. Є. Дещинського та ін. – 5-те вид. перероб. і допов. – Л. : Вид-во Львів. нац. ун-ту ";Львівська політехніка";, 2009. – 476 c. – Реком. МОНУ. – 74 грн.80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

К56

Ковальчук, Михайло

На чолі Січових стрільців. Військово--політична діяльність Євгена Коновальця в 1917-1921 рр. / М. Ковальчук. – К. : Укр. вид. спілка

ім. Ю. Липи, 2010. – 288 c. – 44 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

К56

Ковальчук, Олена Олександрівна

Голодомор 1934-1933рр. в УРСР і українська діаспора Північної Америки / О. О. Ковальчук, Т. В. Марусик ; Відп. ред.

В. М. Даниленко. – Чернівці : Наші книги, 2010. – 224 c. – 67 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94

Л52

Летопись Екатеринославской ученой архивной комиссии : В 11-ти вып. Вып. 1. – Репринт. изд. 1904 г. – Д. : Герда, 2010. – 336 c. –

99 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

П12

Павловский, Иван Францевич

Краткий биографический словарь ученых и писателей Полтавской губернии с половины ХVIII века. Первое дополнение /

И. Ф. Павловский. – Репр. изд. 1912 г. – Х. : Изд-во САГА, 2009. –

344 c. – 121 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

П12

Павловский, Иван Францевич

Битва под Полтавой 27-го июня 1709 года и ее памятники /

И. Ф. Павловский. – Репр. изд. 1908 г. – Х. : Изд-во САГА, 2009. –

290 c. : ил. – 134 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

П12

Павловский, Иван Францевич

Полтавская битва 27 июня 1709 года / И. Ф. Павловский. – Репр. изд. – Х. : Изд-во САГА, 2009. – 64 c. – 22 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

У45

Українська політична еміграція 1919-1945 : Док. і матер. / Упоряд.:

В. С. Лозицький та ін.; Співгол. ред. ради: Ю. А. Левенець та

В. А.Смолій. – К. : Парламент. вид-во, 2008. – 944 c. – 227 грн. 90 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

У45

Український націоналізм. Антологія. Т.1 / Упор. В. Рог. – 2-ге вид. –

К. : ФОП Стебеляк О. М., 2010. – 384 c. – 48 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

У75

Усна історія Голодомору 1932-1933 років у Північному Приазов'ї : Матер. іст.-археолог. експедицій / Упоряд. В. М. Константинівна. – Запоріжжя : АА Тандем, 2009. – 532 c. – 97 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

У75

Усна історія Голодомору 1932-1933 років у Північному Приазов'ї. Бердянський вимір / Упоряд: І. І. Лимар;. В. М. Константинівна. – Запоріжжя : АА Тандем, 2009. – 302 c. – 65 грн. 90 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

У75

Усна історія Степової України. Т. 1. Запорізький край / Гол. ред. тому А. Бойко: ЗНТ ім. Я. Новицького. – Запоріжжя : АА Тандем, 2008. –

516 c. – 89 грн. 90 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

У75

Усна історія Степової України. Т. 2. Запорізький край / Гол. ред. тому А. Бойко: ЗНТ ім. Я. Новицького. – Запоріжжя : АА Тандем, 2008. –

512 c. – 89 грн. 90 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

У75

Усна історія Степової України. Т. 3. Запорізький край / Гол. ред. тому А. Бойко: ЗНТ ім. Я. Новицького. – Запоріжжя : АА Тандем, 2008. –

492 c. – 89 грн. 90 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

У75

Усна історія Степової України. Т. 4 / Гол. ред. тому А. Бойко:

ЗНТ ім. Я. Новицького. – Запоріжжя : АА Тандем, 2008. – 474 c. –

89 грн. 90 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

У75

Усна історія Степової України. Т. 5 / Гол. ред. тому А. Бойко:

ЗНТ ім. Я. Новицького. – Запоріжжя : АА Тандем, 2009. – 460 c. –

89 грн. 90 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

У75

Усна історія Степової України. Т. 6 / Гол. ред. тому А. Бойко:

ЗНТ ім. Я. Новицького. – Запоріжжя : АА Тандем, 2009. – 464 c. –

89 грн. 90 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

У75

Усна історія Степової України. Т. 7 / Гол. ред. тому А. Бойко:

ЗНТ ім. Я. Новицького. – Запоріжжя : АА Тандем, 2009. – 388 c. –

89 грн. 90 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

У75

Усна історія Степової України. Т. 8 / Гол. ред. тому А. Бойко:

ЗНТ ім. Я. Новицького. – Запоріжжя : АА Тандем, 2010. – 362 c. –

89 грн. 90 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

У75

Усна історія Степової України. Т. 9 / Гол. ред. тому А. Бойко:

ЗНТ ім. Я. Новицького. – Запоріжжя : АА Тандем, 2010. – 412 c. –

89 грн. 90 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Ц83

Цубенко, Валерій Леонідович

Документи з історії війскових поселень в Україні / В. Л. Цубенко. – Х. : САГА, 2010. – 376 c. – ";Чорноморська минувшина"; презентує:

Число 4. – 80 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Ч-75

Чотири розповіді про Дмитра Багалія / О. Ладиженський,

Н. Суворовцева, О. Оглоблин, Г. Костюк; Упоряд. О. Багалій. – Х. : САГА, 2007. – 94 c. : ілюстр. – 27 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

«Бюлетень нових надходжень лiтератури» є щомiсячним виданням та включає нові надходження документів (книг) до Наукової бібліотеки. Бюлетень – складова частина електронного каталогу, що започаткований в Науковiй бiблiотецi з 1992 року. Копiю бюлетеня можна замовити i одержати як в паперовому, так i в електронному варiантi. Бюлетень створено за допомогою програмного пакету „УФД/Бібліотека” (версія 2.4) згідно з відповідними ДСТУ та відсортований за певними параметрами (шифр та автор/назва документу). Загальна кількість надходжень за місяць 506 назв документів.

Місце збереження документів, що надійшли за місяць:

АХЛ - Абонемент художньої літератури

Б3 - Бібліотека механіко-математичного факультету

Б4 - Бібліотека економічного факультету

Б5 - Бібліотека корпусу 2

ВНЛ - Відділ наукової літератури (1 поверх бібліотеки)

ВРК - Відділ рідкісної книги

КПМ - Кабінет факультету прикладної математики

КСХ - Книгосховище

УБПТ - Учбова бібліотека природничо-технічних наук

УБГ - Учбова бібліотека гуманітарних наук

ФТФ - Бібліотека фізико-технічного факультету

ЧзГ - Читальна зала гуманітарних наук

Чз2 - Читальна зала гуртожитку № 1

Чз3 - Читальна зала гуртожитку № 3

Чз8 - Читальна зала корпусу 4

Укладач бази даних: Воропай А. Т., Міщенко Л. І., Пікуш С. А.,

Венглінська О. В.

Редактор: Воропай А. Т.

Комп’ютерна верстка: Воропай А. Т.

Вiдповiдальний за випуск: Кубишкiна С. В.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Дніпропетровський національний університет ім олеся гончара наукова бібліотека (1)

  Документ
  Дніпропетровськийнаціональнийуніверситет ім. ОлесяГончараНаукова бібліотека Бюлетень № 2 нових надходжень літератури у лютому 2011 року м. Дніпропетровськ 0 – Загальний відділ 0 Д85 Дуцяк ...
 2. Дніпропетровський національний університет ім олеся гончара наукова бібліотека (2)

  Документ
  Дніпропетровськийнаціональнийуніверситет ім. ОлесяГончараНаукова бібліотека Бюлетень № 12 нових надходжень літератури у грудні 2010 року м. Дніпропетровськ 0 – Загальний відділ 0 Б48 ...
 3. Дніпропетровський національний університет ім олеся гончара наукова бібліотека (3)

  Документ
  Дніпропетровськийнаціональнийуніверситет ім. ОлесяГончараНаукова бібліотека Бюлетень нових надходжень літератури у червні-липні 2011 року м. Дніпропетровськ Основні розділи ...
 4. Дніпропетровський національний університет ім олеся гончара наукова бібліотека бюлетень (1)

  Документ
  ... Дніпропетровськийнаціональнийуніверситет ім. ОлесяГончараНаукова бібліотека Бюлетень нових надходжень літератури у жовтні 2011 року м. Дніпропетровськ ... хімічного факультету Дніпропетровськогонаціональногоуніверситету імені ОлесяГончара (Наукові ...
 5. Дніпропетровський національний університет ім олеся гончара наукова бібліотека бюлетень (2)

  Документ
  ... Дніпропетровськийнаціональнийуніверситет ім. ОлесяГончараНаукова бібліотека Бюлетень нових надходжень літератури у грудні 2011 року м. Дніпропетровськ ... КСХ. – 5) 57 Д54 Дніпропетровськийнаціональнийуніверситет ім. ОлесяГончара. Вісник №7, Т.19 : ...

Другие похожие документы..