Главная > Документ


Додаток

до рішення міської ради від_____№_____

ПРОГРАМА

економічного і соціального

розвитку м. Вінниці

на 2003 рік

ВІННИЦЯ 2003

ЗМІСТ

Вступ

1.Стан, проблеми, невирішені питання 2002 року

2.Цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку м. Вінниці на 2003 рік

3. Основні засади реалізації програми у 2003 році

3.1.Соціальна політика

3.1.1.Заробітна плата

3.1.2.Ринок праці

3.1.3.Заходи соціальної підтримки населення

3.2.Реальний сектор економіки

3.2.1.Промислова політика

3.2.1.1.Промисловість

3.2.1.2.Енергозабезпечення та енергозбереження

3.2.1.3.Транспорт

3.2.1.4. Зв’язок

3.2.2.Інвестиційна політика

3.2.3.Торгівля та побутове обслуговування

3.2.4.Формування конкурентного середовища

3.2.4.1.Мале підприємництво. Регуляторна політика у сфері підприємництва.

3.2.4.2.Система управління об’єктами комунальної власності

3.2.5.Зовнішньоекономічна політика

3.2.6.Бюджетна політика

3.2.7.Податкова політика

3.3.Якість та безпека життя

3.3.1.Житлова політика та житлово-комунальне господарство

3.3.2. Демографічна політика.

3.3.3.Екологічна та техногенна безпека

3.3.4.Зміцнення законності та правопорядку

3.3.5.Безпека руху

3.3.6.Пожежна безпека

3.4.Гуманітарна сфера

3.4.1.Охорона здоров’я населення

3.4.2.Освіта

3.4.3.Культура

3.4.4.Розвиток інформаційного простору

3.4.5.Фізична культура і спорт

3.4.6.Молодіжна політика

3.4.7.Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування

3.5.Державні закупівлі

4.Основні показники економічного і соціального розвитку

5.Програма капітального будівництва на 2003 рік по замовленню міської ради

6. Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми економічного і соціального розвитку міста Вінниці на 2003 рік

Вступ

Проект Програми економічного та соціального розвитку м. Вінниці на 2003 рік розроблений управлінням економіки міської ради відповідно до Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” від 23.03.2000 року №1602-ІІІ, пропозицій виконавчих органів міської ради, виконкомів районних в місті рад, підприємств та організацій міста.

В основу проекту цієї Програми покладено Послання Президента України до Верховної Ради України “Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки “Європейський вибір”, Програма діяльності Кабінету Міністрів України, законодавчі та нормативні акти з питань економічної політики.

Проект Програми ґрунтується на комплексі макроекономічних та галузевих прогнозів, моніторингу основних показників розвитку міста і визначає основні цілі та завдання економічного і соціального розвитку міста на 2003 рік. Заходи Програми спрямовані на закріплення позитивних результатів попередніх років, подолання негативних явищ року, що минув, закріплення ринкових перетворень, забезпечення стійкого економічного зростання та підвищення добробуту населення.

В розробці Програми прийняли участь:

Ленінська районна в місті рада

-

В. СОКУР

Замостянська районна в місті рада

-

С. БІЛОКОНЬ

Староміська районна в місті рада

-

В.БОРИСЮК

ДПІ у м. Вінниці

-

В. ДЕЦЬ

Міський відділ статистики

-

Т. ТИМОШЕНКО

Фінансове управління міської ради

-

Н.ЛУЦЕНКО

Управління охорони здоров’я міської ради

-

В.ФІЩУК

Управління освіти міської ради

-

Г.МИСАК

Управління культури міської ради

-

М.СКРИПНИК

Управління капітального будівництва міської ради

-

М. МИРОНЧУК

Управління торгівлі, громадського харчування та побуту міської ради

-

В.МАМЧУР

Управління комунального майна міської ради

-

С. ЧОРНОЛУЦЬКИЙ

Управління містобудування та архітектури міської ради

-

О. ЄГОРОВ

Управління міського господарства міської ради

-

А.УЗДЕМІР

Управління інформаційної політики та зв’язків з громадськістю міської ради

-

С. ВАСИЛЮК

Відділ праці управління праці та соціального захисту населення міської ради

-

О.САВОЧКІНА

Відділ надання субсидій населенню управління праці та соціального захисту населення міської ради

-

А.БАЛАН

Відділ у справах неповнолітніх міської ради

-

С.ІЩЕНКО

Відділ транспорту та зв’язку управління енергетики, транспорту та зв’язку міської ради

-

В.ВАСИЛЬЄВ

Відділ у справах сім’ї та молоді міської ради

-

Р.АНФІЛОВ

Відділ кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування міської ради

-

В. НИКОНЮК

Центр соціальних служб для молоді

-

С. СУЛІМОВА

Комітет по фізичній культурі і спорту міської ради

-

О.ГУРЕНКО

Ленінський центр зайнятості

-

В.ФІЛІНОВ

Лівобережний центр зайнятості

-

В.ПАХОЛЬЧАК

Вінницька регіональна державна екологічна інспекція

-

Д.ГЕРУС

Міський відділ внутрішніх справ УМВС України у Вінницькій області

-

В.ЛИСИЙ

Відділення ДАІ Вінницького міського відділу УМВС України у Вінницькій області

-

О.СУПРУНЕНКО

Відділ пожежної безпеки УМВС України у Вінницькій області

-

І.РИХЛІЦЬКИЙ

1.Стан, проблеми, невирішені питання 2002 року

Оцінка поточної ситуації

Робота міської ради та її виконавчих органів у 2002 році в сфері соціально-економічного розвитку міста була спрямована на закріплення позитивних зрушень, досягнутих у минулі роки, забезпечення зростання внутрішнього попиту та підвищення соціальних гарантій.

Головні ознаки економічного розвитку міста Вінниці у 2002 році:

 • активізація підприємницької ініціативи;

 • пожвавлення інвестиційної діяльності;

 • зростання реальних доходів населення, збільшення середньої заробітної плати;

 • скорочення рівня безробіття на фоні створення додаткових робочих місць, особливо в малому підприємництві.

В порівнянні з 2001 роком відбулось:

 • зростання обсягів промислового виробництва по таких видах економічної діяльності, як будівельні матеріали (на 35,4%) та легка промисловість (на 1,4%);

 • зростання інвестицій в основний капітал на 1% (143,1 млн. грн.);

 • забезпечено введення 61,5 тис.кв. метрів загальної площі житла, що відповідає рівню 2001 року, понад 800 сімей поліпшили свої житлові умови;

 • збільшення обсягу роздрібного товарообороту на 14%;

 • перевищення рівня минулого року по залученню прямих іноземних інвестицій на 13% , їх обсяг становив 4,42 млн. дол. США;

 • обсяги загальних кредитних ресурсів банків зросли в 1,5 рази;

 • подальший розвиток малого підприємництва, збільшення чисельності працюючих у малому підприємництві на 5,1 тис. чол.

 • зростання середньомісячної заробітної плати на 22%;

 • зменшення чисельності безробітних на 2,5 тис. чол.

У місті забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам установ, що фінансуються з міського бюджету. Своєчасно виплачувались пенсії.

Збережено мережу та забезпечено стабільну роботу закладів охорони здоров’я, освіти, культури, спортивних закладів. Збільшено фінансування капітального ремонту житлового фонду та інше.

Проблемними залишаються питання:

 • спад обсягів промислового виробництва, який становив 5,4 % до рівня 2001 року;

 • велика кількість збиткових підприємств – 45 % від їх загальної кількості (за 11 місяців 2002 року);

 • зростання суми взаємних неплатежів, перевищення кредиторської заборгованості над дебіторською на 479 млн. грн., або 40%;

 • наявність недоїмки до бюджетів усіх рівнів, у тому числі до міського - 6,8 млн. грн.;

 • збільшення заборгованості за спожиті енергоресурси на 31,8 млн. грн.;

 • висока енерговитраність виробництва, уповільнені темпи впровадження енергозберігаючих заходів;

 • недостатній рівень бюджетного фінансування галузей освіти, охорони здоров’я, культури, житлово-комунального господарства;

 • наявність заборгованості із виплати заробітної плати працівникам – 13,4 млн. грн. станом на 01.01.2003 року;

 • приховування та встановлення заниженої заробітної плати у малому та середньому бізнесі, що призводить до зменшення надходжень до бюджету від прибуткового податку;

 • значний розрив між мінімальними соціальними гарантіями та прожитковим мінімумом;

 • наявність безробіття – 7,1 тис. чол.;

 • недостатні темпи збільшення кількості діючих малих підприємств;

 • низький рівень впровадження наукових розробок та НОУ-ХАУ у виробництво.

2.Цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку

м. Вінниці на 2003 рік

Головні пріоритети 2003 року:

 • спрямування структурних зрушень в економіці міста на ефективне функціонування реального сектору, підвищення ділової активності, створення умов для розвитку підприємництва, створення нових робочих місць;

 • підвищення рівня соціальних гарантій та соціального обслуговування населення міста, вдосконалення системи надання адресної соціальної допомоги;

 • всебічний розвиток гуманітарної сфери;

 • захист прав і свобод людини і громадянина, зміцнення законності та правопорядку.

Стратегічні цілі економічного і соціального розвитку м. Вінниці на 2003 рік:

У реальному секторі економіки:

 • оздоровлення фінансів підприємств та подолання збитковості;

 • забезпечення збільшення виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг в галузях матеріального виробництва, підвищення конкурентоспроможності продукції промисловості на внутрішньому та зовнішньому ринках;

 • створення нових робочих місць на діючих та новостворених підприємствах;

 • оновлення основних фондів промисловості;

 • впровадження сучасних енергоефективних технологій та обладнання;

 • забезпечення поточних розрахунків за використані енергоресурси, погашення заборгованості по них, впровадження енергозберігаючих заходів;

 • забезпечення стабільної роботи транспорту, поповнення рухомого складу;

 • впровадження високорентабельних послуг зв’язку на базі новітніх технологій, та задоволення потреб споживачів на послуги телефонного зв’язку;

 • підвищення ефективності та прозорості закупівель за кошти міського бюджету.

У сфері соціальної політики:

 • послаблення напруги на ринку праці, підвищення соціальної захищеності безробітних;

 • ліквідація заборгованості із виплати заробітної плати та соціальних виплат, недопущення її виникнення в подальшому;

 • збільшення реальної заробітної плати та підвищення рівня життя населення;

 • покращання медичного обслуговування громадян з метою поліпшення якості їх життя;

 • забезпечення захисту материнства та дитинства;

 • забезпечення подальшого розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;

 • зростання духовно-інтелектуального потенціалу мешканців міста;

 • підвищення якості житлово-комунальних послуг.

У сфері інвестиційної політики:

 • збільшення обсягів залучення інвестицій в економіку міста з одночасним вдосконаленням структури вкладення інвестиційних ресурсів;

 • збільшення обсягів будівництва житла, в тому числі для молоді;

 • забезпечення захисту прав та інтересів інвесторів і акціонерів;

 • сприяння впровадженню інноваційних проектів.

У сфері формування конкурентного середовища:

 • подальше формування на засадах вільної конкуренції сприятливого середовища для провадження підприємницької діяльності;

 • оптимізація процедури державної реєстрації суб’єктів підприємництва, удосконалення дозвільної системи;

 • посилення захисту прав підприємців і споживачів від монопольних проявів.

У 2003 році прогнозується:

 • зростання обсягів промислового виробництва на 2,2%, товарів народного споживання – на 4,1%;

 • на 8,2% зростання товарообороту підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства;

 • зростання на 8,3% обсягу інвестування в основний капітал, на 13,1% - прямих іноземних інвестицій;

 • зростання середньої заробітної плати працівників усіх видів економічної діяльності (без урахування малого бізнесу) на 24,1% (449,8 грн.);

 • зменшення чисельності безробітних з 7,1 до 5,7 тис. чол.

 • передбачено подальший розвиток соціальної та гуманітарної сфери, підвищення рівня продуктивної зайнятості населення, створення умов для підвищення конкурентного рівня місцевої продукції, розвиток інфраструктури підтримки підприємництва, підвищення інвестиційної привабливості міста.

3. Основні засади реалізації програми у 2003 році

3.1.Соціальна політика

3.1.1.Заробітна плата

Головна мета – забезпечення конституційних прав громадян на своєчасне одержання винагороди за працю, поліпшення їх матеріального і соціального становища , що призведе до зростання платоспроможного попиту, зниження соціальної напруженості у суспільстві.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма соціально-економічного розвитку міста одеси на 2008 рік зміст

  Документ
  ... ів та фінансових можливостей. Розділ І Головні цілі тапріоритетисоціально-економічногорозвитку м. Одеси на 2008 рік Основна мета Програми соціально-економічногорозвитку ...
 2. Програма соціально-економічного розвитку міста одеси на 2010 рік зміст

  Документ
  ... і. Розділ І Головні цілі тапріоритетисоціально-економічногорозвитку м. Одеси на 2010 рік Основна мета Програми соціально-економічногорозвитку м. Одеси на ...
 3. П р о г р а м а соціально-економічного та культурного розвитку київської області на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки

  Документ
  ... зростання основних показників економічного і соціальногорозвитку у 2012 році. 2. Мета тапріоритетисоціально-економічногота культурного розвитку Київської област ...
 4. Про програму соціально-економічного та на 2012 рік

  Документ
  ... та тенденції економічного і соціальногорозвитку району…………………………..……………….…5 2 Цілі тапріоритетисоціальноекономічногота культурного розвитку району у 2012 році…………….15 3 Головні проблеми розвиткуекономіки і соціально ...
 5. З а к о н у к р а ї н и про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку україни

  Закон
  ... проблем розвиткуекономіки тасоціальної сфери відповідної адміністративно-територіальної одиниці; цілі тапріоритетисоціально-економічногорозвитку в середньостроковий ...

Другие похожие документы..