Главная > Документ


Kopā kredītpunktu : A daļa – 96, B daļa -58, C daļa - 6

Nepilna laika klātienes studiju plāns

Priekšmets

 

 

Semestri

Kopā k.p.

Pārbaude

Docētāji un prakšu vadītāji

Kods

Bloks

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Vispārizglītojošie priekšmeti (20 k.p.) - studiju slodzes sadalījums datordizainera kvalifikācijai

Filosofija

Filz1024

A

 

 

 

 

 

4

 

4

Eksāmens

Dr.filoz., lektore L.Apsīte

Angļu/vācu valoda I Mutvārdu komunikācija

Valo1477/ Valo1480

A

2

 

 

 

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag Phil.,lektore A.Eiholca, Mag.paed.,lektore A.Stavicka, Dr.paed., prof. I.Kangro

Angļu/vācu valoda II Lasīšana un terminoloģija

Valo1478/ Valo1481

A

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag Phil.,lektore A.Eiholca, Mag.paed.,lektore A.Stavicka, Dr.paed., prof. I.Kangro

Angļu/vācu valoda III Lasīšana un komunikācija

Valo2384/ Valo2385

A

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag Phil.,lektore A.Eiholca, Mag.paed.,lektore A.Stavicka, Dr.paed., prof. I.Kangro

Ievads socioloģijā

Soci1165

A

 

 

 

 

 

 

2

 

2

Eksāmens

Mag.paed., lektore Ē.Lanka

Estētika

Filz2050

A

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Eksāmens

Dr.filoz., prof. V.Kincāns

Saskarsmes psiholoģija

PsiH2037

A

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Eksāmens

Dr.Psih., Asoc.prof. tka

Uzņēmējdarbības vadība

VadzT008

A

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Eksāmens

Dr.Oec., asoc.prof. J.Vitkovskis

Intelektuālā īpašuma tiesības

JurZ2013

A

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

Eksāmens

Masg.Soc., lektors M.Krūmiņš

2

2

2

0

0

0

6

6

2

20

 

Vispārizglītojošie priekšmeti (20 k.p.) - studiju slodzes sadalījums interjera dizainera kvalifikācijai

Filosofija

Filz1024

A

 

 

 

 

 

4

 

4

Eksāmens

Dr.filoz., lektore L.Apsīte

Angļu/vācu valoda I Mutvārdu komunikācija

Valo1477/ Valo1480

A

2

 

 

 

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag Phil.,lektore A.Eiholca, Mag.paed.,lektore A.Stavicka, Dr.paed., prof. I.Kangro

Angļu/vācu valoda II Lasīšana un terminoloģija

Valo1478/ Valo1481

A

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag Phil.,lektore A.Eiholca, Mag.paed.,lektore A.Stavicka, Dr.paed., prof. I.Kangro

Angļu/vācu valoda III Lasīšana un komunikācija

Valo2384/ Valo2385

A

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag Phil.,lektore A.Eiholca, Mag.paed.,lektore A.Stavicka, Dr.paed., prof. I.Kangro

Ievads socioloģijā

Soci1165

A

 

 

 

 

 

 

2

 

2

Eksāmens

Mag.paed., lektore Ē.Lanka

Estētika

Filz2050

A

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

Eksāmens

Dr.filoz., prof. V.Kincāns

Saskarsmes psiholoģija

PsiH2037

A

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2

Eksāmens

Dr.Psih., Asoc.prof. tka

Uzņēmējdarbības vadība

VadzT008

A

 

 

 

 

 

 

2

 

2

Eksāmens

Dr.Oec., asoc.prof. J.Vitkovskis

Intelektuālā īpašuma tiesības

JurZ2013

A

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

Eksāmens

Masg.Soc., lektors M.Krūmiņš

2

2

2

0

2

0

2

8

2

20

 

Nozares teorētiskie pamatkursi (36 k.p.)

Nozares pamatstudiju modulis

Mākslas vēsture I

MākZ2031

A

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.paed., lektore A.Avotiņa

Mākslas vēsture II

MākZ2032

A

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.paed., lektore A.Avotiņa

Kompozīcija I

MākZP108

A

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.paed., lektore A.Auziņa, MagArt.; lektore L.Balode, Mag.Art.; lektore A.Celmiņa-Ķeirāne; MagArt., lektore A.Muze; Dr.Paed., docente M.Urdziņa-Deruma;Mag.Art un Mag.Psych. Ē.Zalcmane

Kompozīcija II

MākZ1020

A

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.paed., lektore A.Auziņa, MagArt.; lektore L.Balode, Mag.Art.; lektore A.Celmiņa-Ķeirāne; MagArt., lektore A.Muze; Dr.Paed., docente M.Urdziņa-Deruma; MagArt un Mag.Psych. Ē.Zalcmane

Kompozīcija III

MākZ2029

B

 

 

2

 

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.paed., lektore A.Auziņa, MagArt.; lektore L.Balode, Mag.Art.; lektore A.Celmiņa-Ķeirāne; MagArt., lektore A.Muze; Dr.Paed., docente M.Urdziņa-Deruma; Mag.Art un Mag.Psych. Ē.Zalcmane

Koloristika I

MākZ1019

A

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.paed., lektore A.Auziņa, MagArt.; lektore L.Balode, Mag.Art.; lektore A.Celmiņa-Ķeirāne; MagArt., lektore A.Muze; Dr.Paed., docente M.Urdziņa-Deruma;MagArt un Mag.Psych. Ē.Zalcmane

Koloristika II

MākZ2027

A

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.paed., lektore A.Auziņa, MagArt.; lektore L.Balode, Mag.Art.; lektore A.Celmiņa-Ķeirāne; MagArt., lektore A.Muze; Dr.Paed., docente M.Urdziņa-Deruma;MagArt un Mag.Psych. Ē.Zalcmane

Koloristika III

MākZ2028

B

 

 

2

 

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.paed., lektore A.Auziņa, MagArt.; lektore L.Balode, Mag.Art.; lektore A.Celmiņa-Ķeirāne; MagArt., lektore A.Muze; Dr.Paed., docente M.Urdziņa-Deruma;MagArt un Mag.Psych. Ē.Zalcmane

Koloristika IV

MākZ3026

B

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.paed., lektore A.Auziņa, MagArt.; lektore L.Balode, Mag.Art.; lektore A.Celmiņa-Ķeirāne; MagArt., lektore A.Muze; Dr.Paed., docente M.Urdziņa-Deruma;MagArt un Mag.Psych. Ē.Zalcmane

Datortīkli

DatZ4001

A

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Eksāmens

Dr.Oec., prof. A.Geske, Dr.Sc.Administr., lektors I.Gorbāns

 

 

 

8

6

4

2

0

0

0

0

0

20

 

 

Datordizainera kvalifikācijas modulis

Dizaina vēsture I

MākZ1014

B

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.Art., pasn. R.Umblija

Dizaina vēsture II

MākZ2020

B

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.Art., pasn. R.Umblija

Kompozīcija V

MākZP112

B

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

Eksāmens

MagArt.; lektore L.Balode, Mag.Art.; lektore A.Celmiņa-Ķeirāne; MagArt., lektore A.Muze; Dr.Paed., docente M.Urdziņa-Deruma;MagArt un Mag.Psych. Ē.Zalcmane

Perspektīva

MākZ1022

B

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.Paed., lektore G.Treimane

Mākslas sistēmu attīstības teorija

MākZ1021

B

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

Eksāmens

Pasn. J.Muraškovskis

Ievads profesionālajā darbībā

MākZ3023

B

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

Eksāmens

Mag Art., lektors A.Plotka

Zīmolēšanas (brendinga) pamati

MākZ1027

B

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

Eksāmens

Pasn. A.Markss

Reklāmas psiholoģija

PsiH2049

B

 

 

 

2

 

 

 

 

2

Eksāmens

Dr.Psych., pasn. M.Veide

 

 

 

0

0

2

6

6

2

0

0

0

16

 

 

Interjera dizainera kvalifikācijas modulis

Interjera vēsture

MākZ2026

B

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.Art., pasn. S.Sīle

Ergonomika

MākZ1015

B

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.Paed., lektore G.Treimane

Kompozīcija IV

MākZ2036

B

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

Eksāmens

Pasn. I.Biezā

Perspektīva

MākZ1022

B

2

 

 

 

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.paed., lektore A.Auziņa

Arhitektūras pamati I

MākZ1013

B

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

Eksāmens

Lektore I.Karlsone

Arhitektūras pamati II

MākZ2018

B

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

Eksāmens

Lektore I.Karlsone

Arhitektūras pamati III

MākZ2019

B

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Eksāmens

Lektore I.Karlsone

Arhitektūras pamati IV

MākZ3018

B

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2

Eksāmens

Lektore I.Karlsone

 

 

 

2

2

0

4

2

2

2

2

0

16

 

 

Profesionālās specializācijas kursi (60 k.p.)

Nozares pamatstudiju modulis

Zīmēšana I

MākZ1026

A

4

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Eksāmens

Mag.Art., lektore L.Balode; Mag.Paed., lektors J.Leitāns; Mag.Paed., lektors J.Nikiforovs, Mag.Art, asoc. Prof. A.Rozenbergs; Dr.Paed., doc. M.Urdziņa-Deruma

Zīmēšana II

MākZ2036

A

 

4

 

 

 

 

 

 

 

4

Eksāmens

Mag.Art., lektore L.Balode; Mag.Paed., lektors J.Leitāns; Mag.Paed., lektors J.Nikiforovs, Mag.Art, asoc. Prof. A.Rozenbergs; Dr.Paed., doc. M.Urdziņa-Deruma

Zīmēšana III

MākZ2037

A

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.Art., lektore L.Balode; Mag.Paed., lektore I.Irbe; Mag.Paed., lektors J.Nikiforovs, Mag.Art, asoc.prof. A.Rozenbergs; Mag.Art, asoc.prof. R.Muzis

Zīmēšana IV

MākZ3031

A

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.Art., lektore L.Balode; Mag.Paed., lektore I.Irbe; Mag.Paed., lektors J.Nikiforovs, Mag.Art, asoc.prof. A.Rozenbergs; Mag.Art, asoc.prof. R.Muzis

Zīmēšana VI

MākZ4011

B

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.Art., lektore L.Balode; Mag.Paed., lektore I.Irbe; Mag.Paed., lektors J.Nikiforovs, Mag.Art, asoc.prof. A.Rozenbergs; Mag.Art, asoc.prof. R.Muzis

Gleznošana I

MākZ3020

A

 

 

4

 

 

 

 

 

 

4

Eksāmens

Mag.Art, lektore A.Celmiņa-Ķeirāne; MagPaed., lektore I.Irbe; lektore D.Janele; Mag.Art., asoc.prof. R.Muzis, Mag.Art., asoc. Prof. A.Rozenbergs, Mag.Paed., lektors J.Utāns; MagArt un Mag.Psych. Ē.Zalcmane

Gleznošana II

MākZP021

A

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.Art, lektore A.Celmiņa-Ķeirāne; MagPaed., lektore I.Irbe; lektore D.Janele; Mag.Art., asoc.prof. R.Muzis, Mag.Art., asoc. Prof. A.Rozenbergs, Mag.Paed., lektors J.Utāns; MagArt un Mag.Psych. Ē.Zalcmane

Gleznošana III

MākZP022

A

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.Art, lektore A.Celmiņa-Ķeirāne; MagPaed., lektore I.Irbe; lektore D.Janele; Mag.Art., asoc.prof. R.Muzis, Mag.Art., asoc. Prof. A.Rozenbergs, Mag.Paed., lektors J.Utāns; MagArt un Mag.Psych. Ē.Zalcmane

Gleznošana IV

MākZP023

A

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.Art, lektore A.Celmiņa-Ķeirāne; MagPaed., lektore I.Irbe; lektore D.Janele; Mag.Art., asoc.prof. R.Muzis, Mag.Art., asoc. Prof. A.Rozenbergs, Mag.Paed., lektors J.Utāns; MagArt un Mag.Psych. Ē.Zalcmane

Grafikas programmas I

MākZ1017

B

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.Art, lektors A.Dzilna; lektors O.Muižnieks

Grafikas programmas II

MākZ2022

B

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.Art, lektors A.Dzilna; lektors O.Muižnieks, Mag.Art., lektors J.Nikiforovs

Grafikas programmas III

MākZ2023

B

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.Art., lektors S.Davidovs

Grafikas programmas IV

MākZ3021

B

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.Art., lektors S.Davidovs

Grafikas programmas V

MākZ3022

B

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.Paed., pasn. K.Kiris; lektors O.Muižnieks

Grafikas programmas VI

MākZ3032

B

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.Paed., pasn. K.Kiris; lektors O.Muižnieks

 

 

6

6

8

6

6

4

0

0

0

36

 

 

Datordizainera kvalifikācijas modulis

Zīmēšana VII

MākZ4012

B

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.Art., lektore L.Balode; Mag.Paed., lektore I.Irbe; Mag.Paed., lektors J.Nikiforovs, Mag.Art, asoc.prof. A.Rozenbergs; Mag.Art, asoc.prof. R.Muzis

Gleznošana V

MākZP024

B

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Eksāmens

Mag.Art, lektore A.Celmiņa-Ķeirāne; MagPaed., lektore I.Irbe; lektore D.Janele; Mag.Art., asoc.prof. R.Muzis, Mag.Art., asoc. Prof. A.Rozenbergs, Mag.Paed., lektors J.Utāns; MagArt un Mag.Psych. Ē.Zalcmane

Fotografēšana I

MākZ1016

B

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2

Eksāmens

Lektors J.Milbrets

Fotografēšana II

MākZ2021

B

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

Eksāmens

Lektors J.Milbrets

Operatora darba pamati I

MākZ3028

B

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

Eksāmens

Lektors J.Milbrets

Operatora darba pamati II

MākZ3029

B

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

Eksāmens

Lektors J.Milbrets

Poligrāfiskā maketēšana

MākZ3033

B

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.Art., lektors A.Plotka

Poligrāfijas darbu dizaina pamati

MākZ4010

B

 

 

 

 

 

 

 

4

4

Eksāmens

Mag.Art., lektors A.Plotka

Veidošana

MākZ1025

B

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2

Eksāmens

Lektore D.Janele; Mag.Art., doc. H.I. Melnbārde; Mag.Art., lektors J.Nikiforovs

Reklāmas un PR kampaņu dizaina veidošana

MākZ1028

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

Eksāmens

Pasniedzējs J.Muraškovskis

Burtu mācība

MākZ1024

B

2

 

 

 

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.Art., lektore A.Auziņa; Mag.art., lektors S.Davidovs

 

 

 

2

2

2

2

4

4

2

6

0

24

 

 

Interjera dizainera kvalifikācijas modulis

Veidošana

MākZ1025

B

 

 

 

 

2

 

 

 

2

Eksāmens

Lektore D.Janele; Mag.Art., doc. H.I. Melnbārde; Mag.Art., lektors J.Nikiforovs

Interjera projektēšana I

MākZ1018

B

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.Art., lektore A.Irbīte

Interjera projektēšana II

MākZ2024

B

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.Art., lektore A.Irbīte; lektore I.Biezā

Interjera projektēšana III

MākZ2025

B

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.Art., lektore A.Irbīte; lektore I.Biezā

Interjera projektēšana IV

MākZ3024

B

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Eksāmens

Mag.Art., lektore A.Irbīte; lektore I.Karlsone

Interjera projektēšana V

MākZ3025

B

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2

Eksāmens

Mag.Art., lektore A.Irbīte; lektore I.Karlsone

Maketēšana

MākZ1030

B

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2

Eksāmens

Lektore I.Biezā

Materiālmācība un apdares tehnikas I

MākZ1033

B

 

 

2

 

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.Paed., lektore G.Treimane

Materiālmācība un apdares tehnikas II

MākZ2030

B

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.Paed., lektore G.Treimane

Gaismas dizains interjerā

MākZ3019

B

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.Art., lektore A.Irbīte

Telpisku objektu projektēšana I

MākZ2034

B

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

Eksāmens

Pasn. J.Mežulis

Telpisku objektu projektēšana II

MākZ2035

B

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Eksāmens

Pasn. J.Mežulis

0

0

4

4

6

4

4

2

0

24

 

Ieteicamie izvēles kursi (6 k.p.)

Izvēles kurss I

MākZ2017

C

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Eksāmens

 

Izvēles kurss II

MākZ3017

C

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2

Eksāmens

 

Izvēles kurss III

MākZP076

C

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2

Eksāmens

 

 

Prakses (26 k.p.)

PlenērsI

MākZ3030

A

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

Eksāmens

Mag.Art, lektore A.Celmiņa-Ķeirāne; lektore D.Janele; Mag.Art., asoc.prof. R.Muzis, Mag.Art., asoc. Prof. A.Rozenbergs, Mag.Paed., lektors J.Utāns; MagArt un Mag.Psych. Ē.Zalcmane

Plenērs II

MākZ4009

A

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Eksāmens

Mag.Art, lektore A.Celmiņa-Ķeirāne; lektore D.Janele; Mag.Art., asoc.prof. R.Muzis, Mag.Art., asoc. Prof. A.Rozenbergs, Mag.Paed., lektors J.Utāns; MagArt un Mag.Psych. Ē.Zalcmane

Profesionālā prakse I

MākZ1113

A

 

 

 

 

 

6

 

 

 

6

Aizstāvēšana

Mag.art., lektore A.Irbīte; Lektore I.Karlsone; pasn. A.Markss; Mag.Art., lektors A.Plotka

Profesionālā prakse II

MākZ2113

A

 

 

 

 

 

 

6

 

 

6

Aizstāvēšana

Mag.art., lektore A.Irbīte; Lektore I.Karlsone; pasn. A.Markss; Mag.Art., lektors A.Plotka

Profesionālā prakse III

MākZ3036

A

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4

Aizstāvēšana

Mag.art., lektore A.Irbīte; Lektore I.Karlsone; pasn. A.Markss; Mag.Art., lektors A.Plotka

Pētnieciskā prakse I

MākZ1035

A

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2

Aizstāvēšana

Dr.Psych., pasn. M.Veide, Mag.art., pasn.S.Sīle

Pētnieciskā prakse II

MākZ2033

A

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

Aizstāvēšana

Mag.Art., lektors S.Davidovs, Mag.Art., lektore A.irbīte

Pētnieciskā prakse III

MākZ3035

A

 

 

 

2

 

 

 

2

Aizstāvēšana

Dr.Oec., asoc.prof. J.Vitkovskis

KOPĀ

 

 

0

2

0

2

2

8

8

0

4

26

 

Valsts pārbaudījums (12 k.p.)

Valsts eksāmens

 

A

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2

Eksāmens

 

Diplomdarbs

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

10

10

Diplomdarbs

 

Kredītpunktu sadalījums pa semestriem (datordizains) 

18

18

18

18

18

18

18

18

16

160

 

 

Kredītpunktu sadalījums pa semestriem (interjera dizains)

18

18

18

18

18

18

18

18

16

160

 

 

Kopā kredītpunktu : A daļa – 96, B daļa -58, C daļa - 6Скачать документ

Похожие документы:

 1. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (5)

  Документ
  ... ārtotai akreditācijai. Tādejādi var secināt, ka studiju programmas absolventi ir labi ... .tm.gov.lv/lv/documents/petijumi/Cietuso_tiesibu_realizacija/petijuma_atskaite.doc – 8 a.l. Meikališa Ā., Strada ...
 2. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI

  Документ
  ... centram PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības iest ... Individuālā komunikācijas projekta pieteikuma prezentācija, to analīze un ... , M. (1980). Metaphors we live by. Chicago: University of Chicago Press. 3. Loebner, S. (2002 ...
 3. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (3)

  Документ
  ... (izcili) 9 (teicami) 8 (ļoti labi) 7 (labi) 6 (gandrīz labi) 5 (viduvēji) 4 (gandrīz ... IZM) izdotā Studiju programmas akreditācijas lapa (Nr.026-698) ... ārvalstu augstskolās dots programmas pieteikuma akreditācijai 9.3.nodaļā; interesēties programmas ...
 4. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI (6)

  Документ
  ... 1999. Auziņš, A., Liepiņa, A., Ozols, E. Palīgs pedagogiem, psihologiem un vecā ... 5 Teicami 4 Ļoti labi 3 Labi 2 Apmierinoši 1 Pietiekami 0 Neapmieri noši Studenta ... akreditāciju pieņem akreditācijas komisija, bet par augstskolas un koledžas akreditāciju ...
 5. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI (4)

  Документ
  ... .lpp. Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs. Akreditācija Latvijā. – R: BSM ... „Medicīnas laboratoriju akreditācija Latvijas Nacionālā akreditācijas sistēmā”. Sertifikāts ... izcils. Kas liecina par pietiekami labo sagatavotību studiju procesā. ...

Другие похожие документы..