Главная > Документ


238. ДСТУ Б А.1.1-69-99. ССНБ. Заповнювачі пористі. Терміни та визначення

239. ДСТУ Б А.1.1-70-2000. ССНБ. Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Форми для виготовлення бетонних і залізобетонних виробів. Терміни та визначення

240. ДСТУ Б А.1.1-71-2000. ССНБ. Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Обладнання для виробництва бетонних і залізобетонних виробів. Терміни та визначення

241. ДСТУ Б А.1.1-72-2000. ССНБ. Екологічні характеристики будівельних матеріалів. Терміни та визначення

242. ДБН А.1.1-73-2003. ССНБ. Положение по производственному нормированию расхода материалов в строительстве

243. ДСТУ Б А.1.1-74-2004. ССНБ. Вироби замкові і скоб'яні. Терміни та визначення понять

244. ДСТУ-Н Б А.1.1-75:2007. ССНБ. Настанова з розроблення технічних умов на добавки для цементів, сухих будівельних сумішей, розчинів і бетонів

245. ДСТУ Б А.1.1-76:2007. ССНБ. Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Терміни та визначення понять

246. ДСТУ-Н Б A.1.1-77:2007. ССНБ. Настанова. Керівний документ L. Щодо застосування і використання єврокодів

247. ДСТУ-Н Б A.1.1-78:2007. ССНБ. Настанова. Керівний документ F. Довговічність за директивою стосовно будівельних виробів

248. ДСТУ-Н Б А.1.1-79:2007. ССНБ. Настанова. Керівний документ І. Щодо застосування статті 4(4). Директиви стосовно будівельних виробів

249. ДСТУ-Н Б A.1.1-80:2007. ССНБ. Настанова. Керівний документ J. Щодо перехідних мір відповідно до директиви стосовно будівельних виробів

250. ДСТУ-Н Б А.1.1-81:2008. ССНБ. Основні вимоги до будівель і споруд. Настанова із застосування термінів основних вимог до будівель і споруд згідно з тлумачними документами директиви ради 89/106/ЄЕС

251. ДСТУ-Н Б А.1.1-82:2008. ССНБ. Настанова. Керівний документ А. Щодо призначення нотифікованих органів по роботі з директивою стосовно будівельних виробів

252. ДСТУ-Н Б A.1.1-83:2008. ССНБ. Настанова. Керівний документ В. Щодо визначення контролю виробництва на підприємстві в технічних умовах на будівельні вироби

253. ДСТУ-Н Б A.1.1-84:2008. ССНБ. Настанова. Керівний документ С. Щодо поводження з комплектами та системами за директивою стосовно будівельних виробів

254. ДСТУ-Н Б А.1.1-85:2008. ССНБ. Настанова. Керівний документ Н. Щодо узгодження підходів відносно небезпечних речовин за Директивою стосовно будівельних виробів

255. ДСТУ-Н Б A.1.1-86:2008. ССНБ. Настанова. Керівний документ Е. Щодо рівнів та класів згідно з директивою стосовно будівельних виробів

256. ДСТУ-Н Б А.1.1-87:2008. ССНБ. Настанова. Керівний документ G. Європейська система класифікації будівельних виробів за реакцією на вогневий вплив

257. ДСТУ-Н Б A.1.1-88:2008. ССНБ. Настанова. Керівний документ D. Щодо СЕ-маркування згідно з Директивою стосовно будівельних виробів

258. ДСТУ-Н Б А.1.1-89:2008. ССНБ. Настанова. Керівний документ К. Системи відповідності, роль та завдання нотифікованих органів у сфері директиви стосовно будівельних виробів

259. ДСТУ-Н Б A.1.1-90:2008. ССНБ. Настанова. Керівний документ М. Щодо оцінки відповідності за директивою стосовно будівельних виробів: початкове випробування типу виробу та контроль виробництва на підприємстві

260. ДСТУ Б А.1.1-91:2008. ССНБ. Вимоги до побудови, викладання, оформлення та видання будівельних норм

261. ДСТУ Б А.1.1-91:2008. Зміна N 1. ССНБ. Вимоги до побудови, викладання, оформлення та видання будівельних норм

262. ДСТУ Б А.1.1-92:2008. ССНБ. Вимоги до оформлення документів при розробленні будівельних норм

263. ДСТУ Б А.1.1-92:2008. Зміна N 1. ССНБ. Вимоги до оформлення документів при розробленні будівельних норм

264. ДСТУ-Н-П Б А.1.1-93:2010. Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова щодо розроблення проектів повторного використання у будівництві

265. ДБН А.1.1-94:2010. (Скан). Проектування будівельних конструкцій за Єврокодами. Основні положення

266. ДСТУ Б А.1.1-95:2010. Система стандартизації та нормування у будівництві. Реєстрація будівельних норм

267. ДСТУ Б А.1.1-96:2010. Система стандартизації та нормування у будівництві. Ведення справи будівельних норм

268. ДСТУ Б А.1.2-1:2007. Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Основні положення

269. ДСТУ Б А.1.2-2:2009. Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Порядок оцінювання відповідності продукції встановленим вимогам

270. ДСТУ Б А.1.2-3:2009. Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Порядок розгляду та критерії аналізування документів під час призна

271. ДСТУ Б А.1.2-4:2009. Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з технічним регламентом будівельних виробів, будівель і спору. Реєстр декларацій відповідності, сертифікатів та бланки документів

272. ДСТУ Б А.1.2-5:2009. Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Вимоги до персоналу та порядок його сертифікації (атестації)

273. ДСТУ-Н Б А.1.2-6:2010. ССПБ. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Настанова з порядку проведення оцінки відповідності із застосування розрахункового методу підтвердження відпові

274. ВБН А.3.1-36-1-96. Зварювання при монтажі сталевих будівельних конструкцій

275. ДБН А.2.1-1-2008. Вишукування, проектування і територіальна діяльність. Вишукування. Інженерні вишукування для будівництва

276. ДБН А.2.1-1-2008. Изыскания, проектирование и территориальная деятельность. Изыскания. Инженерные изыскания для строительства

277. ДБН А.2.2-1-2003. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

278. ДБН А.2.2-1-2003. Зміна N1. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

279. ДБН А.2.2-1-95 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків іспоруд. Основні положення проектування. (Скасовано з 01.04.04. згідно нак. Держбуду N 214 від 15.12.03)

280. ДБН А.2.2-2-96. Технічний захист інформації. Загальні вимоги до організації проектування і проектної документації для будівництва

281. ДБН А.2.2-2-96. Зміна N1. Технічний захист інформації. Загальні вимоги до організації проектування і проектної документації для будівництва.

282. ДБН А.2.2-3-2004. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва (втратив чинність з 01.07.2012, наказ від 03.03.2012 N 98)

283. ДБН А.2.2-3-2004. Состав, порядок оформления, согласования и утверждения проектной документации для строительства (втратив чинність з 01.07.2012, наказ від 03.03.2012 N 98)

284. ДБН А.2.2-3-2004. Редакційна поправка

285. ДБН А.2.2-3-2012. Склад та зміст проектної документації на будівництво

286. ДБН А.2.2-3-97 Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва (Втратив силу з 01.07.04 згідно нак. Держбуду N 8 від 20.01.04)

287. ДБН А.2.2-4-2003. Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд

288. ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007. Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції (Скасовано таблицю 2, наказ Мінрегіонбуду від 16.12.10 N 511)

289. ДБН А.2.2-6-2008. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження науково-проектної документації для реставрації об'єктів нерухомої культурної спадщини

290. ДСТУ Б А.2.2-7:2010. Проектування. Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об'єктів. Основні положення

291. ДСТУ Б А.2.2-8:2010. Проектування. Розділ ";Енергоефективність"; у складі проектної документації об'єктів

292. ДБН А.2.3-1-99. Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення

293. ДБН А.2.3-1-99. Зміна N 1. Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення.

294. ДБН А.2.3-1-99. Зміна N 2. Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення.

295. ДБН А.2.3-1-99. Зміна N 3. Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення.

296. ДБН А.2.3-1-99. Зміна N 4. Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення.

297. ДБН А.2.3-1-99. Зміна N 5. Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення.

298. ДСТУ Б А.2.4-1:2009. СПДБ. Умовні зображення і познаки трубопроводів та їх елементів. /Див. наказ від 3 березня 2010 р. № 88/

299. ДСТУ Б А.2.4-1-95 (ГОСТ 21.206-93). СПДБ. Умовні позначення трубопроводів (Скасовано- наказ Мінрегіонбуду України від 24.01.09 N31)

300. ДСТУ Б А.2.4-2:2009. СПДБ. Умовні познаки і графічні зображення елементів генеральних планів та споруд транспорту. /Див. наказ від 3 березня 2010 р. № 88/

301. ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93). СПДБ. Умовні графічні позначення і зображення елементів генеральних планів та споруд транспорту (Скасовано- наказ Мінрегіонбуду України від 23.01.09 N23)

302. ДСТУ Б А.2.4-3:2009. СПДБ. Правила виконання робочої документації автоматизації технологічних процесів

303. ДСТУ Б А.2.4-3-95 (ГОСТ 21.408-93). СПДБ. Правила виконання робочої документації автоматизації технологічних процесів (Скасовано - наказ Мінрегіонбуду від 23.01.09 N25)

304. ДСТУ Б А.2.4-3-95 (ГОСТ 21.408-93). СПДБ. Правила виконання робочої документації автоматизації технологічних процесів. Поправка (Скасовано - наказ Мінрегіонбуду від 23.01.09 N25)

305. ДСТУ Б А.2.4-4:2009. СПДБ. Основні вимоги до проектної та робочої документації

306. ДСТУ Б А.2.4-4:2009. Зміна N 1. Система проектної документації для будівництва. Основні вимоги до проектної та робочої документації

307. ДСТУ Б А.2.4-4-99 (ГОСТ 21.101-97). СПДБ. Основні вимоги до проектної та робочої документації (Скасовано- наказ Мінрегіонбуду України від 24.01.09 N29)

308. ДСТУ Б А.2.4-5:2009. СПДБ. Загальні положення

309. ДСТУ Б А.2.4-5-95 (ГОСТ 21.001-93). СПДБ. Загальні положення.(Скасовано- наказ Мінрегіонбуду України від 24.01.09 N28)

310. ДСТУ Б А.2.4-6:2009. СПДБ. Правила виконання робочої документації генеральних планів

311. ДСТУ Б А.2.4-6-95 (ГОСТ 21.508-93). СПДБ. Правила виконання робочої документації генеральних планів підприємств, споруд та житлово-цивільних об'єктів (Скасовано- наказ Мінрегіонбуду від 23.01.09 N 23)

312. ДСТУ Б А.2.4-7:2009. СПДБ. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень

313. ДСТУ Б А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501-93). СПДБ. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень (Скасовано - наказ Мінрегіонбуду від 24.01.09 N 34)

314. ДСТУ Б А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501-93). СПДБ. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень. Поправки (Скасовано - наказ Мінрегіонбуду від 24.01.09 N 34)

315. ДСТУ Б А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501-93). СПДБ. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень. Зміна N1 (Скасовано - наказ Мінрегіонбуду від 24.01.09 N 34)

316. ДСТУ Б А.2.4-8:2009. СПДБ. Умовні графічні зображення і познаки елементів санітарно-технічних систем. /Див. наказ від 3 березня 2010 р. № 88/

317. ДСТУ Б А.2.4-8-95 (ГОСТ 21.205-93). СПДБ. Умовні позначення елементів санітарно-технічних систем (скасовано- наказ Мінрегіонбуду України від 24.01.09 N30)

318. ДСТУ Б А.2.4-9:2009. СПДБ. Правила виконання робочої документації теплової ізоляції обладнання і трубопроводів

319. ДСТУ Б А.2.4-9-95 (ГОСТ 21.405-93). СПДБ. Правила виконання робочої документації теплової ізоляції обладнання і трубопроводів (скасовано- наказ Мінрегіонбуду України від 24.01.09 N33)

320. ДСТУ Б А.2.4-10:2009. СПДБ. Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів

321. ДСТУ Б А.2.4-10-95 (ГОСТ 21.110-95). СПДБ. Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів (Скасовано- наказ Мінрегіонбуду України від 24.01.09 N32)

322. ДСТУ Б А.2.4-11:2009. СПДБ. Правила виконання ескізних креслень загальних видів нетипових виробів

323. ДСТУ Б А.2.4-11-95 (ГОСТ 21.114-95). СПДБ. Правила виконання ескізних креслень загальних видів нетипових виробів (Скасовано - наказ Мінрегіонбуду України від 24.01.09 N39)

324. ДСТУ Б А.2.4-12:2009. СПДБ. Правила виконання робочої документації тепломеханічних рішень котелень

325. ДСТУ Б А.2.4-12-95 (ГОСТ 21.606-95). СПДБ. Правила виконання робочої документації тепломеханічних рішень котелень (Скасовано- наказ Мінрегіонбуду України від 27.01.09 N40)

326. ДСТУ Б А.2.4-12-95 (ГОСТ 21.606-95). СПДБ. Правила виконання робочої документації тепломеханічних рішень котелень. Поправка (Скасовано- наказ Мінрегіонбуду України від 27.01.09 N40)

327. ДСТУ Б А.2.4-13:2009. СПДБ. Умовні графічні зображення та умовні познаки в документації з інженерно-геологічних вишукувань

328. ДСТУ Б А.2.4-13-97 (ГОСТ 21.302-96). СПДБ. Умовні графічні позначення в документації з інженерно-геологічних вишукувань (Скасовано - наказ Мінрегіонбуду від 27.01.09 N38)

329. ДСТУ Б А.2.4-13-97 (ГОСТ 21.302-96). Поправки. СПДБ. Умовні графічні позначення в документації з інженерно-геологічних вишукувань. (Скасовано - наказ Мінрегіонбуду від 27.01.09 N 38)

330. ДСТУ Б А.2.4-14:2005. СПДБ. Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Технічне завдання

331. ДСТУ Б А.2.4-15:2008. СПДБ. Антикорозійний захист конструкцій будівель та споруд. Робочі креслення

332. ДСТУ Б А.2.4-16:2008. СПДБ. Автоматизація технологічних процесів. Зображення умовні приладів і засобів автоматизації в схемах. /Див. наказ від 3 березня 2010 р. № 88/

333. ДСТУ Б А.2.4-17:2008. СПДБ. Правила виконання робочих креслень гідротехнічних споруд

334. ДСТУ Б А.2.4-18:2008. СПДБ. Електричне освітлення території промислових підприємств. Робочі креслення

335. ДСТУ Б А.2.4-19:2008. СПДБ. Зображення умовні графічні електрообладнання та проводок на планах. /Див. наказ від 3 березня 2010 р. № 88/

336. ДСТУ Б А.2.4-20:2008. СПДБ. Правила обліку та зберігання оригіналів проектної документації

337. ДСТУ Б А.2.4-21:2008. СПДБ. Силове електрообладнання. Робочі креслення

338. ДСТУ Б А.2.4-22:2008. СПДБ. Технологія виробництва. Основні вимоги до робочих креслень

339. ДСТУ Б А.2.4-23:2008. СПДБ. Централізоване управління енергопостачанням. Умовні графічні зображення виду та умовні літерні позначення змісту інформації. /Див. наказ від 3 березня 2010 р. № 88/

340. ДСТУ Б А.2.4-24:2008. СПДБ. Внутрішнє електричне освітлення. Робочі креслення

341. ДСТУ Б А.2.4-25:2008. СПДБ. Газопостачання. внутрішні пристрої. Робочі креслення

342. ДСТУ Б А.2.4-26:2008. СПДБ. Газопостачання. зовнішні газопроводи. Робочі креслення

343. ДСТУ Б А.2.4-27:2008. СПДБ. Інтер'єри. Робочі креслення

344. ДСТУ Б А.2.4-28:2008. СПДБ. Мережі теплові (тепломеханічна частина). Робочі креслення

345. ДСТУ Б А.2.4-29:2008. СПДБ. Автомобільні дороги. Земляне полотно і дорожній одяг. Робочі креслення

346. ДСТУ Б А.2.4-30:2008. СПДБ. Антикорозійний захист технологічних апаратів, газоходів і трубопроводів. Робочі креслення

347. ДСТУ Б А.2.4-31:2008. СПДБ. Водопостачання і каналізація. Зовнішні мережі. Робочі креслення

348. ДСТУ Б А.2.4-32:2008. СПДБ. Водопровід і каналізація. Робочі креслення

349. ДСТУ Б А.2.4-33:2008. СПДБ. Колії залізничні. Робочі креслення

350. ДСТУ Б А.2.4-34:2008. СПДБ. Правила виконання робочої документації гідромеліоративних лінійних споруд

351. ДСТУ Б А.2.4-35:2008. СПДБ. Нормоконтроль проектної документації

352. ДСТУ Б А.2.4-36:2008. СПДБ. Підіймально-транспортне устаткування. Умовні зображення. /Див. наказ від 3 березня 2010 р. № 88/

353. ДСТУ Б А.2.4-37:2008. СПДБ. Позначення характеристик точності

354. ДСТУ Б А.2.4-38:2008. СПДБ. Зображення умовні графічні у схемах. Устаткування енергетичне. /Див. наказ від 3 березня 2010 р. № 88/

355. ДСТУ Б А.2.4-39:2008. СПДБ. Креслення будівельні. Правила виконання креслень дерев'яних конструкцій

356. ДСТУ Б А.2.4-40:2009. СПДБ. Телекомунікації. Проводові засоби зв'язку. Умовні графічні зображення на схемах та планах

357. ДСТУ Б А.2.4-41:2009. СПДБ. Опалення, вентиляція і кондиціонування повітря. Робочі креслення

358. ДСТУ Б А.2.4-42:2009. СПДБ. Телекомунікації. Проводові засоби зв'язку. Робочі креслення

359. ДСТУ Б А.2.4-43:2009 (ГОСТ 21.502-2007, MOD). СПДБ. Правила виконання проектної та робочої документації металевих конструкцій

360. ДБН А.3.1-1-93. Атестація працівників органів державного архітектурно-будівельного контролю України

361. ДБН А.3.1-2-93. Порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт (Втратив чинність - наказ Держбуду України від 05.12.2000 р. N 273, див. наказ! - від 19.01.2010 N13)

362. ДБН А.3.1-3-94. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Основні положення. (Втратив чинність - наказ Держбуду України від 18.10.2004 р. N 191)

363. ДБН А.3.1-3-94. Зміна N 1. (Втратив чинність - наказ Держбуду України від 18.10.2004 р. N 191)

364. ДБН А.3.1-3-94. Зміна N 2. (Втратив чинність - наказ Держбуду України від 18.10.2004 р. N 191)

365. ДБН А.3.1-3-94. Зміна N 3. (Втратив чинність - наказ Держбуду України від 18.10.2004 р. N 191)

366. ДБН А.3.1-4-95. Положення про гарантійний паспорт-сертифікат на об'єкт, що вводиться в експлуатацію (скасовано Наказом Держбуду України вiд 06.03.2000 N42 з 01.01.2000)

367. ДБН А.3.1-5-2009. (Скан). Управління, організація і технологія. Організація будівельного виробництва

368. ДБН А.3.1-5-96. Організація будівельного виробництва (Скасовано- наказ Мінрегіонбуду від 25.12.09 N 689)

369. ДБН А.3.1-5-96. Зміна N1. Організація будівельного виробництва (Скасовано- наказ Мінрегіонбуду від 25.12.09 N 689)

370. Посібник з розробки проектів організації будівництва і проектів виконання робіт (до ДБН А.3.1-5-96 Організація будівельного виробництва"; ч.1 Технологічна та виконавча документація)

371. ДСТУ-Н Б А.3.1-6:2009. Управління, організація і технологія. Настанова з розроблення та поставлення на виробництво продукції будівельного призначення

372. ДСТУ Б А.3.1-6-96 Матеріали і вироби будівельні. Порядок розроблення і постановки на виробництво (Скасовано - наказ Мінрегіонбуду від 29.12.09 N 701)

373. ДСТУ Б А.3.1-6-96 Зміна N 1. Матеріали і вироби будівельні. Порядок розроблення і постановки на виробництво. (Скасовано - наказ Мінрегіонбуду від 29.12.09 N 701)

374. ДСТУ Б.А.3.1-6-96. Зміна N 2. Матеріали і вироби будівельні. Порядок розроблення і постановки на виробництво. (Скасовано - наказ Мінрегіонбуду від 29.12.09 N 701)

375. ДБН А.3.1-7-96. Виробництво бетонних і залізобетонних виробів

376. Посібник до ДБН А.3.1-7-96 Виробництво бетонних та залізобетонних виробів

377. ДБН А.3.1-8-96. Проектування підприємств з виробництва залізобетонних виробів

378. ДБН А.3.1-9-2000. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд цивільної оборони та їх утримання

379. ДБН А.3.1-9-2000. Зміна N1. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд цивільної оборони та їх утримання.

380. ДСТУ-Н Б А.3.1-10:2008. Управління, організація і технологія. Настанова з проведення технічного діагностування вертикальних сталевих резервуарів

381. ДСТУ-Н Б А.3.1-11:2008. Управління, організація і технологія. Настанова з візуального і вимірювального контролю зварних з'єднань та наплавок металевих конструкцій

382. ДСТУ-Н Б А.3.1-12:2009. Управління, організація і технологія. Настанова з організації державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду за виробництвом будівельних матеріалів і виробів державною архітектурно-будівельною інспекцією та її терито

383. ДСТУ Б А.3.1-13:2010. Управління, організація і технологія. Номенклатура показників якості будівельної продукції. Основні положення

384. ДСТУ-Н Б.А.3.1-14:2010. Управління, організація і технологія. Настанова з проведення експертизи суб'єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності здійснювати господарську діяльність, пов'язану із створенням об'єктів архітектури

385. ДСТУ-Н Б А.3.1-15:2010. Управління, організація і технологія. Настанова з ультразвукового контролю зварних з'єднань металевих конструкцій

386. ВБН А.3.1-36-2-96. Зварювання та контроль якості технологічніх тубопроводів на тиск від 9,8 до 245 МПа (від 100 до 2500 кгс/см2)

387. ВБН А.3.1-36-3-96. Сварка стальных газопроводов

388. ВБН А.3.1-36-4-96. Инструкция по сварке котлоагрегатов

389. ВБН А.3.1-36-5-97. Ремонт трубних систем парових і водогрійних котлів

390. ДСТУ-Н Б A 3.2-1:2007. ССБП. Настанова щодо визначення небезпечних і шкідливих факторів та захисту від їх впливу при виробництві будівельних матеріалів і виробів та їх використанні в процесі зведення та експлуатації об'єктів будівництва

391. ДБН А.3.2-2-2009. ССБП. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення (скан)

392. ДСТУ Б А.3.2-3:2009. ССБП. Роботи з приготування цементобетонних сумішей. Вимоги безпеки

393. ДСТУ Б А.3.2-4:2009. ССБП. Роботи з приготування асфальтобетонних сумішей. Вимоги безпеки

394. ДСТУ Б А.3.2-5:2009. ССБП. Роботи з приготування органічних в'яжучих матеріалів з добавками. Вимоги безпеки

395. ДСТУ Б А.3.2-6:2009. ССБП. Роботи з теплової ізоляції обладнання і трубопроводів. Вимоги безпеки

396. ДСТУ Б А.3.2-7:2009. ССБП. Роботи фарбувальні. Вимоги безпеки

397. ДСТУ Б А.3.2-8:2009. ССБП. Ремонт міських доріг і тротуарів. Вимоги безпеки

398. ДСТУ Б А.3.2-9:2009. ССБП. Ремонт міських мостів, шляхопроводів і тунелів. Вимоги безпеки

399. ДСТУ Б А.3.2-10:2009. ССБП. Роботи антикорозійні. Вимоги безпеки

400. ДСТУ Б А.3.2-11:2009. ССБП. Роботи покрівельні та гідроізоляційні. Вимоги безпеки

401. ДСТУ Б А.3.2-12:2009. ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

402. 08.07.2003 Про затвердження Порядку видачі дозволів на розміщення, будівництво, реконструкцію та функціонування об'єктів сервісу та спеціальних конструкцій на землях дорожнього господарства вздовж автомобільних доріг загального користування

403. 29.09.2005 Про затвердження Порядку видачі дозволів на розміщення, будівництво, реконструкцію та функціонування об'єктів сервісу на землях дорожнього господарства та згод і погоджень на об'єкти зовнішньої реклами вздовж автомобільних доріг загальног

404. 10.04.2006. Про затвердження ВБН Г.1-218-182:2006 ";Класифікація робіт з ремонтів автомобільних доріг загального користування"; та ВБН Г.1-218-530:2006 ";Класифікація робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування";

405. 12.04.2006. Про галузевий орган із сертифікації

406. 04.09.2007. Про затвердження порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом (реконструкцією, капітальним ремонтом) ..(втр. чин.- наказ Держ. служби автомобільних доріг від 06.07.09 N325)

407. 24.01.2009. Про порядок укладання договорів з поточного (планово-попереджувального) ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного та місцевого значення загального користування України

408. 03.02.2009. Щодо переліку нормативних документів з кошторисного ціноутворення

409. 19.03.2009. Про забезпечення якості виконання дорожніх робіт та поліпшення стану автомобільних доріг

410. 29.04.2009. Щодо забезпечення якості основних дорожньо-будівельних матеріалів

411. 13.05.2009. Про введення у дію Порядку застосування у дорожньому господарстві нових матеріалів і технологій

412. 01.06.2009. Про введення у дію Положення про інспекційний контроль якості

413. 01.06.2009. Про внесення змін до Порядку визначення вартості будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг загального користування (державного та місцевого значення)

414. 06.07.2009. Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної служби автомобільних доріг України від 04.09.2007 N 458

415. 18.12.2003 Наказ Міністерства аграрної політики України про продовження терміну дії відомчих норм технологічного проектування

416. 15.09.2005 Наказ Міністерства аграрної політики України про затвердження та введення в дію відомчих норм технологічного проектування

417. 04.12.2006. Про затвердження Правил пожежної безпеки в агропромисловому комплексі України

418. 21.03.2012. Про затвердження Санітарних правил в лісах України

419. Положение о порядке проведения аттестации руководящих и инженерно-технических работников

420. ДБН Б.1.1-4-2009. СМБД. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обгрунтування (Див. - наказ Мінрегіонбуду від 29.06.11 N 68)

421. ДБН Б.1.1-5-2007. СМБД. Перша частина. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий період у містобудівній документації

422. ДБН Б.1.1-5-2007. СМБД. Друга частина. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час у містобудівній документації

423. ДБН Б.1.1-6-2007. СМБД. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження схем планування території району

424. ДБН Б.1.1-7-2007. СМБД. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження схем планування території сільради

425. ДСТУ-Н Б Б.1.1-8:2009. СМБД. Настанова щодо складу, змісту, порядку розроблення, погодження та затвердження детального плану території

426. ДБН Б.1.1-9:2009. СМБД. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів сільських населених пунктів

427. ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010. Система містобудівної документації. Настанова з виконання розділів ";Охорона навколишнього природного середовища"; у складі містобудівної документації. Склад та вимоги

428. ДБН Б.1.1-11:2011. СМБД. Склад і зміст схем планування території Автономної Республіки Крим та областей України

429. ДСТУ-Н Б Б.1-1-12:2011. Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)

430. ДБН Б.1.1-4-2002. Состав, содержание, порядок разработки, согласования и утверждения градостроительного обоснования (Скасовано - наказ Мінрегіонбуду України від 13.07.09 N 287)

431. ДБН Б.1.1-4-2002. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обґрунтування. Зміна (без номера) (Скасовано - наказ Мінрегіонбуду України від 13.07.09 N 287)

432. ДБН Б.1.1-4-2002. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обґрунтування. Зміна N1 (Скасовано - наказ Мінрегіонбуду України від 13.07.09 N 287)

433. ДБН Б.1-1-93. СМБД. Порядок створення і ведення містобудівних кадастрів населених пунктів

434. ДБН Б.1-2-95. СМБД. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження комплексних схем транспорту для міст України

435. ДБН Б.1-2-95. Зміна N1. СМБД. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження комплексних схем транспорту для міст України.

436. ДБН Б.1-3-97. СМБД. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів

437. ДБН Б.1-3-97. Зміна N1.СМБД. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів

438. ДБН Б 2.2-1:2008. Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Кладовища, крематорії та колумбарії. Норми проектування

439. ДБН Б.2.2-2-2008. Планування та забудова міст і функціональних територій. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток архітектури та ...

440. ДБН Б.2.2-3-2008. Планування та забудова міст і функціональних територій. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження історико-архітектурних опорних планів, спеціальної науково-проектної документації для визначення історичних ...

441. ДБН Б.2.4-1-94. Планування і забудова сільських поселень

442. ДБН Б.2.4-1-94. Зміна N 1

443. ДБН Б.2.4-2-94. Види, склад, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівної документації для сільських поселень (Див. - ДБН Б.1.1-6:2007; ДБН Б.1.1-7:2007; ДСТУ-Н Б Б.1.1-8:2009; ДБН Б.1.1-9:2009)

444. ДБН Б.2.4-2-94. Зміна N1. Види, склад, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівної документації для сільських поселень. (Див. - ДБН Б.1.1-6:2007; ДБН Б.1.1-7:2007; ДСТУ-Н Б Б.1.1-8:2009; ДБН Б.1.1-9:2009)

445. ДБН Б.2.4-3-95. Генеральні плани сільськогосподарських підприємств

446. ДБН Б.2.4-4-97. Планування і забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств

447. Базовi розцiнки визначення вартостi розроблення технiчних умов, що видаються забудовникам на проектування об'єктів

448. N 74 від 23.11.2007. Про затвердження Положення про Ліцензійну комісію

449. N 77 від 19.12.2007. Про затвердження Тимчасового порядку визначення уповноважених установ, організацій на проведення експертизи суб'єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності ...(скасовано-наказ Держархбудінспекції N226 від 29.12.08р)Скачать документ

Похожие документы:

  1. Державні будівельні норми україни інженерне обладнання будинків і споруд пожежна автоматика будинків і споруд

    Документ
    ... автоматика будинків і споруд ДБН В.2.5-13-98* ИСС «Зодчий» ( г. Киев, ... за спеціальними нормативнимидокументами (нормами, рекомендаці ... матеріалів (ДСТУ Б В.2.7-19 (ГОСТ 30244)). Допускає ... вимогами нормативної документації: ПУЭ, СНиП 3.05.06, СНиП 3.05. ...

Другие похожие документы..