Главная > Конкурс


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

29.06.2011 № 666

Про підсумки Всеукраїнського

конкурсу студентських наукових робіт

з природничих, технічних і гуманітарних

наук у 20010/2011 навчальному році

На виконання Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007-2011роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007р. № 1016, та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15.11.2010р. № 1084 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2010/2011 навчальному році» було проведено Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2010/2011 навчальному році (далі – Конкурс).

На другий тур Конкурсу, що проходив на базі 74 вищих навчальних закладів з 79 галузей наук, було надіслано 5683 роботи з 246 вищих навчальних закладів України.

У підсумкових науково-практичних конференціях взяло участь понад 2670 студентів - авторів кращих робіт.

Відповідно до рішень галузевих конкурсних комісій

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити підсумки та нагородити дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів Міністерства переможців другого туру Конкурсу та грамотами Міністерства - наукових керівників студентських робіт, відзначених дипломами І ступеня, згідно з додатком.

2. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.) спільно з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.) проаналізувати підсумки проведення Конкурсу та довести їх до відома вищих навчальних закладів, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади.

3. Рекомендувати ректорам вищих навчальних закладів розглянути підсумки Конкурсу та здійснити заходи щодо відзначення студентів - переможців та їх наукових керівників.

4. Розмістити наказ на офіційному веб-сайті Міністерства www.mon.gov.ua.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Суліму Є. М.

Міністр Д.В. Табачник

Михайлик К.І.

063 065 05 03

Додаток

до наказу Міністерства освіти

і науки, молоді та спорту України

від 29.06. 2011р. № 666

С П И С О К

студентів - переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2010/2011 навчальному році

Прізвище, імя та по батькові студента

Прізвище, імя та по батькові наукового керівника, посада

Назва вищого навчального закладу

1

2

3

П Р И Р О Д Н И Ч І Н А У К И

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

РАХМАТУЛЛІНА

Ельміра Равільївна

Гребінь Василь Васильович, доцент

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ШУЛЬГАЧ

Андрій Сергійович

Мельнійчук Михайло Михайлович, декан географічного факультету

Волинський національний університет імені Лесі Українки

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

АНДРІЮК

Роман Олександрович

Тарасюк Ніна Адамівна, доцент

Волинський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

БАЛИНСЬКА

Марина Олегівна

Черваньов Ігор Григорович, професор

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

КАЛУШ

Юлія Ігорівна

Рідуш Богдан Тарасович, доцент

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ВЕРГУН

Лідія Іванівна

Любіцева Ольга Олександрівна, професор

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

КАЛЕТИНСЬКА

Альона Євгенівна

Яворівська Вікторія Володимирівна, доцент

Одеський національний університет імені

І.І. Мечнікова

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

КРАВЧУК

Ірина Богданівна

Царик Любомир Петрович, професор

Тернопільський національний педагогічнийй університет імені Володимира Гнатюка

ТИХАНОВИЧ

Євген Євгенійович

Біланюк Володимир Іванович, доцент

Львівський національний університет імені Івана Франка

АНІКІЄВА

Аліна Вікторівна

Ковальська Катерина Володимирівна, доцент

Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

ТИТЕНКО

Марина Іванівна

Шуканова Анжела Анатоліївна, доцент

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

БОГОВІН

Ірина Олександрівна

Левада Ольга Михайлівна, доцент

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

ПСЬОЛ

Марина Анатоліївна

Григорова Наталя Володимирівна, доцент

Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет»

ШЛЯХТІНА

Єлизавета Артемівна

Бойко Наталя Миколаївна, доцент

Львівський національний університет імені Івана Франка

ВОРОНА

Марія Володимирівна

Мальцева Ірина Андріївна, професор

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

ДУБОВИК

Євген Іванович

Гарбузова Вікторія Юріївна, доцент

Сумський державний університет

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

СОРОКІНА

Дар’я Геннадіївна

Труш Віра Володимирівна, доцент

Донецький національний університет

ВЛАСОВА

Наталія Василівна

Манушкіна Тетяна Миколаївна, доцент

Миколаївський державний аграрний університет

ШУЛДИК

Ольга Володимирівна

Столяр Оксана Борисівна, професор

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

МИРОШНИК

Богдан Юрійович

Нурищенко Наталія Євгенівна, старший науковий співробітник

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

АНТОНОВА

Ганна Сергіївна

Никифоров Володимир Валентинович, доцент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

БОНДАРЄВА

Анастасія Андріївна

Шабанов Дмитро Андрійович, доцент

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

БЕЙЧУК

Олена Петрівна

Мотузок Олександр Петрович, доцент

Волинський національний університет імені Лесі Українки

ЧЕРЕВКО

Юлія Володимирівна

Кошелєва Валентина Дмитрівна, доцент

Херсонський державний університет

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

НАЧИЧКО

Віктор Олексійович

Гончаренко Віталій Іванович, старший науковий співробітник

Львівський національний університет імені Івана Франка

РИБЕНЧУК

Аліна Олександрівна

Копильчук Галина Петрівна, доцент

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

КРУПСЬКА

Галина Сергіївна

Сатарова Тетяна Миколаївна, професор

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

СКАМРОВА

Галина Борисівна

Євстигнєєв Максим Павлович, професор

Севастопольський національний технічний університет

ХАЛАЇМ

Євгеній Віталійович

Траг В’ячеслав Анатолійович, доцент

Одеський національний університет імені

І.І. Мечнікова

ЖУРАКІВСЬКА

Світлана Петрівна

Шумська Надія Василівна, доцент

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

ТАРАН

Марина Вікторівна

Шаванова Катерина Євгенівна, асистент

Національний університет біоресурсів і природокористування України

КРАВЧЕНКО

Людмила Володимирівна

Закалюжний Віктор Маркович, доцент

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

СВИСТУНОВА

Тетяна Олександрівна

Чорна Галина Анатоліївна, доцент

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

КОВАЛЬЧУК

Оксана Іванівна

Клепач Галина Миколаївна, доцент

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

ДЕЙНЕКА

Ігор Іванович

Заболоцький Микола Васильович, завідувач кафедри

Львівський національний університет імені Івана Франка

ДРАЧ

Костянтин Дмитрович

Борисенко Олександр Андрійович, завідувач кафедри

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

СЕРВЕТНИК

Віталій Віталійович

Абрамчук Василь Степанович, доцент

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

ШЕВЧУК

В’ячеслав Володимирович

Абрамчук Василь Степанович, доцент

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

ТОЛУБЕЦЬ

Олександр Васильович

Конет Іван Михайлович, начальник науково-дослідного сектору

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

ПОБЕРЕЖЕЦЬ

Сергій Іванович

Хазін Геннадій Анатолійович, завідувач кафедри

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ЯВОРСЬКА

Надія Володимирівна

Андрейків Олександр Євгенович, професор

Львівський національний університет імені Івана Франка

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

БАРАНОВА

Ольга Олександрівна

Бак Сергій Миколайович, старший викладач

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

БІЛИК

Юлія Петрівна

Бак Сергій Миколайович, старший викладач

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

КІНДИБАЛЮК

Аркадій Анатолійович

Притула Микола Миколайович, завідувач кафедри

Львівський національний університет імені Івана Франка

КОВАЛЕНКО

Олег Вікторович

Бабенко Владислав Федорович, професор

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

КРАЄВСЬКИЙ

Станіслав Олександрович

Михалевич Володимир Маркусович, завідувач кафедри

Вінницький національний технічний університет

ПОЗДНЯКОВ

Михайло Юрійович

Михалевич Володимир Маркусович, завідувач кафедри

Вінницький національний технічний університет

МИХАЛЕВИЧ

Олексій Володимирович

Лужецький Володимир Андрійович, завідувач кафедри

Вінницький національний технічний університет

ГОРБЕНКО

Іван Сергійович

Лужецький Володимир Андрійович, завідувач кафедри

Вінницький національний технічний університет

РОМАНЕНКО

Ліна Валеріївна

Астаф’єва Марія Миколаївна, в.о. завідувача кафедри

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

СТЕПАНЮК

Тетяна Анатоліївна

Харкевич Юрій Іліодорович, завідувач кафедри

Волинський національний університет імені Лесі Українки

В’ЮН

Олексій Сергійович

Лобода Володимир Васильович, завідувач кафедри

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ЗАСКОКА

Антон Миколайович

Шрамко Юрій Вікторович, старший викладач

Сумський державний університет

КАРПЕНКО

Тетяна Олегівна

Самохвалов Сергій Євгенович, професор

Дніпродзержинський державний технічний університет

КУЛАГІН

Роман Едуардович

Куземко Руслан Дмитрович, доцент

Приазовський державний технічний університет

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

БОГДАНОВА

Оксана Сергіївна

Гірлін Сергій Костянтинович, доцент

Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський гуманітарний університет»

ВАРИЧ

Володимир Вікторович

Марченко Валентин Олександрович, доцент

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

ВОЛОШКО

Любов Вікторівна

Ламзюк Володимир Дмитрович, завідувач кафедри

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ГИКАВЧУК

Альона Миколаївна

Томусяк Андрій Андрійович, професор

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

ЗАРУДНЯ

Тетяна Олександрівна

Томусяк Андрій Андрійович, професор

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

ЛЕЛЕЧЕНКО

Андрій Володимирович

Варбанець Павло Дмитрович, завідувач кафедри

Одеський національний університет

імені І.І. Мечникова

ПАВЛЮК

Микола Олександрович

Гнатюк Юрій Васильович, завідувач кафедри

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

ПАФИК

Сергій Петрович

Яковець Василь Павлович, проректор

Національний

педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

БАРОНІНА

Людмила Іллівна

Савченко Андрій Сергійович, науковий співробітник

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

ПАРМАКЛІ

Ігор Ігорович

Пославський Сергій Олександрович, доцент

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

СЄЛІН

Артем Володимирович

Баєв Станіслав Віталійович, професор

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

ФІЗИКА

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

МИХАЙЛОВА

Галина Юріївна

Нищенко Михайло Маркович, старший науковий співробітник

Національний авіаційний університет

РУСАКОВА

Ганна Вікторівна

Фоменко Лариса Степанівна, провідний науковий співробітник

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

ЛЕОНОВ

Владислав Миколайович

Кириченко Валерій Григорович, професор

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

ЧЕРВОНИЙ

Юрій Валентинович

Кац Олександр Володимирович, доцент

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

БОРГУН

Євгенія Віталіївна

Целуйко Олександр Федорович, доцент

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

ДЕМ’ЯНЕНКО

Артем Олексійович,

БАЙДАК

В’ячеслав Сергійович

Погребняк Олександр Дмитрович, професор

Сумський державний університет

БРУСЕНЦОВ

Володимир Андрійович

Дмитренко Оксана Петрівна, доцент

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ВУС

Катерина Олександрівна

Горбенко Галина Петрівна, професор

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

БАТРАКОВ

Олег Дмитрович

Туз Володимир Ростиславович, доцент

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

КОЖУШКО

Андрій Андрійович

Скалозуб Володимир Васильович, професор

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ТРОФИМЕНКО

Сергій Валерійович

Шульга Микола Федорович, академік НАН України

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

ЛОЗА

Катерина Іванівна

Рохмістров Дмитро Володимирович, старший

викладач

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

МОІСЕЄНКО

В’ячеслав Віталійович

Малашенко Вадим Вікторович, доктор фізико-математичних наук

Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»

КЛЄПІКОВА

Катерина Сергіївна

Хрипунов Генадій Семенович, доцент

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут ”

ЛИТВИНЕНКО

Деніс Олегович

Вітренко Андрій Миколайович, старший викладач

Сумський державний університет

СТЕЦЕНКО

Олександр Олександрович

Проценко Іван Юхимович, професор

Сумський державний університет

ГУРАЛЬНИК

Сергій Анатолійович

Стиров Владислав Володимирович, професор

Приазовський державний технічний університет

НАУМОВЕЦЬ

Артем Сергійович

Ходусов Валерій Дмитрович, професор

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

СУХОМЛИН

Петро Владиславович

Бойко Юрій Іванович, професор

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

ГРУБ'ЯК

Андрій Богданович

Коцюбинський Володимир Олегович, доцент

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

ХІМІЧНІ НАУКИ

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

МІТЛЕНКО

Олена Гаеннадіївна,

ШАРАПА

Дмитро Ігорович

Левандовський Ігор Анатолійович, асистент

Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут»

ТРЕТЬЯКОВ

Сергій Володимирович

Кас’ян Лілія Іванівна, професор;

Пальчиков Віталій Олександрович, старший науковий співробітник

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ДЕРЕКА

Богдан Андрійович

Свєчкарьов Деніс Андрійович, науковий співробітник

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

КІРСАНОВ

Кирило Геннадійович

Михальчук Володимир Михайлович, завідувач кафедри

Донецький національний університет

ЧОРНИЙ

Олександр Миколайович

Чмиленко Федір Олександрович, завідувач кафедри

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

СУСЬ

Марія Олександрівна

Астрелін Ігор михайлович, декан хіміко-технологічного факультету

Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут»

БРИГАС

Андрій Олександрович

Матійчук Василь Степанович, доцент

Львівський національний університет

імені Івана Франка

ГЕРАСИМЕНКО

Лілія Валентинівна

Нестерова Олена Юріївна, завідувач кафедри

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ЧЕРНИХ

Антон Вікторович

Карпов Євген Миколайович, асистент

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

ГОРОВЕНКО

Софія Максимівна

Чеботарьов Олександр Миколайович, завідувач кафедри

Одеський національний університет імені

І.І. Мечнікова

КІБКАЛО

Богдан Вікторович

Колос Надія Миколаївна, професор

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

КОСАЙ

Антоніна Олександрівна

Шендрик Олександр Миколайович, декан хімічного факультету

Донецький національний університет

ЩУР

Соломія Леонівна

Неділько Сергій Андрійович, завідувач кафедри

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

МИРОНЕНКО

Євгенія Вікторівна

Проценко Зоя Миколаївна, доцент

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

КОРБУТ

Ірина Олександрівна

Неділько Сергій Андрійович, завідувач кафедри

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

КУЛІКОВА

Світлана Валеріївна

Юрченко Наталя Петрівна, доцент

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ІНФОРМАТИКА ТА КІБЕРНЕТИКА

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

БУРКОВСЬКИЙ

Максим Олександрович

Литвинова Євгенія Іванівна, доцент

Харківський національний університет радіоелектроніки

МОВА

Олексій Юрійович

Литвинова Євгенія Іванівна, доцент

Харківський національний університет радіоелектроніки

СОЛДАТЕНКО

Олена Сергіївна

Барабанов Олександр Тріфонович, професор

Севастопольський національний технічний університет

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

АЛЕЙКІН

Владислав Валерійович

Ладиженський Юрій Валентинович, доцент

Донецький національний технічний університет

СИЧОВ

Андрій Олексійович

Білоус Наталія Валентинівна, доцент,

Харківський національний університет радіоелектроніки

БУДЗЯНОВСЬКА

Катерина Олександрівна

Краснодубець Леонід Андрійович, завідувач кафедри

Севастопольський національний технічний університет

ЯРИГІНА

Поліна Олексндрівна

Краснодубець Леонід Андрійович, завідувач кафедри

Севастопольський національний технічний університет

КЛИМЕНКО

Павло Олександрович

Кіріллов Ігор Германович, старший науковий співробітник

Харківський університет повітряних сил імені Івана Кожедуба

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

БАЗІЛЕВИЧ

Ксенія Олексіївна

Мазорчук Марія Сергіївна, доцент

Національний аерокосмічний університет

ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

МУДРИЦКИЙ

Андрій Сергійович

Борисенко Олексій Андрійович, завідувач кафедри

Сумський державний університет

ДУНЬКО

Юрій Сергійович

Блажко Олександр Анатолійович, доцент

Одеський національний політехнічний університет

КАРПЕНКО

Євген Олександрович

Гученко Микола Іванович, професор

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

ЧЕЧЕТОВ

Денис Ігорович

Толбатов Андрій Володимирович, асистент

Сумський державній університет

КОВАЛЕНКО

Ганна Ігорівна

Песчанський Олексій Іванович, професор

Севастопольський національний технічний університет

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

СКАКУН

Орест Леонідович

Бакуменко Ігор Тимофійович, доцент

Львівський національний університет імені Івана Франка

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

МЕЛЬНІКОВА

Марина Миколаївна

Євтєхов Валерій Дмитрович, завідувач кафедри

Криворізький технічний університет

ДЕРНОВ

Віталій Сергійович

Удовиченко Микола Іванович, завідувач кафедри

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

БУНЯК

Оксана Олександрівна

Черкез Євген Анатолійович, професор

Одеський національний університет

імені І.І. Мечникова

ТАТАРКО

Лілія Володимирівна

Савчук В’ячеслав Степанович, професор

Національний гірничий університет

ПІСКУН

Олена Владиславівна

Харитонов Віталій Миколайович, доцент

Криворізький технічний університет

ЗООТЕХНІЯ

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

КРАМАРЕНКО

Олександр Сергійович

Лихач Вадим Ярославович, доцент

Миколаївський державний аграрний університет

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

МІРОШНІЧЕНКО

Валентин Васильович

Безкровна Надія Іванівна, доцент

Дніпропетровський державний аграрний університет

СИДОРЕНКО

Ольга Геннадіївна

Кретов Олександр Анатолійович, доцент

Луганський національний аграрний університет

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

МАРИКІНА

Катерина Сергіївна

Дехтяр Юрій Франкович, асистент

Миколаївський державний аграрний університет

ЧМОЛА

Вікторія Ярославівна

Кропивка Юрій Григорович, доцент

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій

імені С.З. Гжицького

ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

НІКОЛАЄВА

Ірина Володимирівна

Ратушний В’ячеслав Михайлович, доцент

Криворізький технічний університет

КАТЕРУША

Олена Володимирівна

Сафранов Тамерлан Абісалович, завідувач кафедри

Одеський державний екологічний університет

КОЗІК

Галина Андріївна,

БІЛАН

В’ячеслав Юрійович

Голік Юрій Степанович, проректор з міжнародних зв’язків

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

КОТЕЛЬНІКОВА

Юлія Олександрівна

Чугай Ангеліна Володимирівна, доцент

Одеський державний екологічний університет

БАБАНСЬКА

Катерина Григорівна

Некос Алла Наумівна, завідувач кафедри

Харківський національний університет

імені В.Н. Каразіна

ПАВЛЕНКО

Світлана Вікторівна,

ШЕВЧЕНКО

Кирило Олегович

Внукова Наталія Володимирівна, заступник завідувача кафедри

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

КУЗНЕЦОВ

Костянтин Андрійович

Некос Алла Наумівна, завідувач кафедри

Харківський національний університет

імені В.Н. Каразіна

ШИЛЕЙКО

ЯН Михала

Клименко Микола Олександрович, завідувач кафедри

Національний університет водного господарства та природокористування

ФАРАФОНОВА

Юлія Геннадіївна,

КОВЕШНІКОВА

Ольга Станіславівна

Бєляєва Ірина Вікторівна, доцент

Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

КУНДЄЄВ

Максим Дмитрович.

СКОЧКО

Анастасія Борисівна

Пирог Тетяна Павлівна, завідувач кафедри

Національний університет харчових технологій

ГРИЦЕНКО

Надія Олександрівна,

ІВАНЧЕНКО Наталія Василівна

Голік Юрій Степанович, проректор з міжнародних зв’язків

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

ПОБЕРЕЖНЯК

Олена Сергіївна

Рубльова Людмила Іванівна, доцент

Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»

СТЕЦИШИН

Марія Ярославівна

Цайтлер Мирон Йосифович, доцент

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

ВІНІЧЕНКО

Ольга Анатолієвна

Падалко Сергій Іванович, старший викладач

Донбаська національна академія будівництва та архітектури

ВНУКОВ

Станіслав Юрійович

Лялюк Наталія Михайлівна, доцент

Донецький національний університет

НАУМОВИЧ

Оксана Юріївна

Колесник Тетяна Миколаївна, доцент

Національний університет водного господарства та природокористування

АНДРУСЕВИЧ

Катерина Вадимівна

Гассо Віктор Якович, завідувач кафедри

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ПРИЙМАК

Олена Степанівна

Миленька Мирослава Миронівна, доцент

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

ЛУЖНА

Мар’яна Михайлівна

Миленька Мирослава Миронівна, доцент

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

СОЛОМКА

Лілія Миколаївна

Мислюк Ольга Олександрівна, доцент

Черкаський державний технологічний університет

ГОРОН

Марта Зеновіївна

Джура Наталія Миронівна, доцент

Львівський національний університет імені Івана Франка

ВІТКОВА

Ганна В’ячеславівна

Шаніна Тетяна Петрівна, доцент

Одеський державний екологічний університет

ЗОЛОЧЕВСЬКА

Зінаїда Вікторівна

Рубан Еліна Володимирівна. доцент

Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

ДОЛГОТЕР

Сніжана Олександрівна

Захарова Марина володимирівна, доцент

Одеський державний екологічний університет

КЛЮЄВСЬКА

Катерина Сергіївна

Зберовський Олександр Владиславович, завідувач кафедри

Дніпродзержинський державний технічний університет

ФІРС

Світлана Григорівна

Єлізаров Михайло Олександрович, доцент

Кременчуцький національний університет імені Михайла остроградського

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

КЛЕНІН

Іван Ігорович

Назаренко Олена Семенівна, доцент

Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

РЕБРОВ

Сергій Валерійович

Загороднюк Ігор Володимирович, доцент

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

ІВАНЧЕНКО

Юлія Миколаївна

Зюмин Борис Васильович, завідувач кафедри

Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління

РУСКО

Юлія Олександрівна

Виставна Юлія Юріївна. асистент

Харківська національна академія міського господарства

ПОНОМАРЬОВА

Юлія Миколаївна

Пітак Інна В’ячеславівна, доцент

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

КОВАЛЬ

Ольга Володимирівна

Кучинська Ірина Василівна. доцент

Львівський інститут економіки і туризму

СТЕПАНЕНКОВ

Геннадій Вікторович

Іваницька Ірина Олександрівна, декан;

Сененко Наталія Борисівна, доцент;

Лобурець Анатолій Тимофійович, доцент

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

ТРОЩИЛО

Олена Юріївна,

АНДРЄЄВА

Сніжана Геннадіївна

Ткач Наталія Олексіївна, асистент;

Саньков Петро Миколайович, доцент

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

СВИРИДЕНКО

Сергій Григорович

Новіцький Роман Олександрович, доцент

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

КУБРАК

Ангела Вадимівна

Трохименко Ганна Григорівна, доцент

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

КАЛЮЖНА

Олена Сергіївна

Ящук Людмила Борисівна, доцент

Черкаський державний технологічний університет

ТЕРНОВСЬКА

Марина Олександрівна

Малєєв Володимир Олексійович, завідувач кафедри

Херсонський державний аграрний університет

ПАВЛОВА

Анастасія Андріївна

Холопцев Олександр Вадимович, доцент

Севастопольський національний технічний університет

САВІЧЕВ

Артем Анатолійович

Варивода Євгенія Олександрівна, старший викладач

Національний університет цивільного захисту України

ГОРБАЧ

Андрій Миколайович

Раскін Лев Григорович, завідувач кафедри

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

ПЕДОРА

Євгеній Володимирович,

ГОЛОВКО

Алла Павлівна

Прасолов Євген Якович, професор

Полтавська державна аграрна академія

ПАРФЕНЮК

Наталія Валеріївна

Парфенюк Григорій Іванович

Житомирський державний технологічний університет

ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

КОСТЮК

Артем Васильович,

МЕЛЬНИК

Олексій Олегович

Костюк Василь Васильович, доцент

Національний університет біоресурсів

і природокористування України

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

КОВАЛЬЧУК

Катерина Григорівна

Данкович Роман Степанович, в.о. доцента

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

ЛІСОВИЙ

Дмитро Петрович

Живаєва Катерина Євгенівна, асистент

Миколаївський державний аграрний університет

АГРОНОМІЯ

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

КОВАЛЕНКО

Арсен Миколайович

Новак Жанна Миколаївна,

доцент

Уманський національний університет садівництва

ЯЦИШИН

Катерина Ярославівна

Завірюха Петро Данилович, завідувач кафедри

Львівський національний аграрний університет

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

МАРЧЕНКО

Світлана Юріївна

Башкірова Наталія Вікторівна, доцент

Національний університет біоресурсів та природокористування України

МОТУЗЕНКО

Вікторія Вікторівна

Кулик Галина Андріївна,

доцент

Кіровоградський національний технічний університет

КУПРИЦЮК

Дмитро Валерійович

Смаглій Олександр Феодосійович, завідувач кафедри

Житомирський національний агроекологічний університет

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

ШОРОБУРА

Роман Миронович

Ковалишин Степан Йосифович, декан факультету механіки та енергетики

Львівський національний аграрний університет

КОЛПАК

Олександр Вікторович

Накльока Юрій Іванович,

доцент

Уманський національний університет садівництва

ПОЛЯШЕНКО

Наталія Валеріївна

Чорний Сергій Григорович, завідувач кафедри

Миколаївський державний аграрний університет

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

ОЛІЙНИК

Світлана Андріївна

Фофанов Олександр Дмитрович, доцент

Івано-Франківський національний медичний університет

ЯРЕСЬКО

Марія Володимирівна

Бабак Олег Якович, завідувач кафедри

Харківський національний медичний університет

ШЕРЕМЕТ

Світлана Олександрівна

Караванська Ілона Лоранівна, доцент

Дніпропетровська державна медична академія

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

ЗОЛОТОРЬОВ

Павло Валерійович

Грижак Ігор Гнатович, доцент

Івано-Франківський національний медичний університет

КУЛИНИЧ-ЛУЧКО

Уляна Олегівна

Корж Галина Зіновіївна, доцент

Івано-Франківський національний медичний університет

БЄЛАЛ

Сюзанна Абдул Салам

Кулик Олексій Леонідович, доцент;

Яблучанський Микола Іванович, завідувач кафедри;

Мартиненко Олександр Віталійович, професор

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

КРАСЮК

В’ячеслав Едуардович

Мойсеєнко Валентина Олексіївна, професор

Національний медичний університет імені

О.О. Богомольця

ГРАЧОВА

Марина Геннадіївна

Марушко Юрій Володимирович, завідувач кафедри

Національний медичний університет імені

О.О. Богомольця

СТЕШЕНКО

Олександра Сергіївна

Катеренчук Іван Петрович, завідувач кафедри

Вищий державний навчальний заклад України «Українська стоматологічна академія»

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

ДУДІЙ

Леся Петрівна

Купновицька Ірина Григорівна, завідувач кафедри

Івано-Франківський національний медичний університет

ПЛОТНІКОВА

Анна Сергіївна

Тимків Ірина Володимирівна, доцент

Івано-Франківський національний медичний університет

МЕЛЬНИЧЕНКО

Євгеній Ігорович

Яцишин Роман Іванович, завідувач кафедри

Івано-Франківський національний медичний університет

ПОСЛАВСЬКИЙ

Юрій Михайлович

Попович Василь Іванович, завідувач кафедри

Івано-Франківський національний медичний університет

МЕЛЬНИЧЕНКО

Анна Сергіївна

Псарьова Валентина Григорівна, доцент

Медичний інститут Сумського державного університету

СЕМЧЕНКО

Сергій Сергійович

Совірда Ольга Степанівна, асистент

Одеський національний медичний університет

КЛІНІЧНА ТА ФУНДАМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА (англійською мовою)

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

ХІЛЬКО

Артем Сергійович,

ЧЕМИЧ

Оксана Миколаївна

Чемич Микола Дмитрович, завідувач кафедри

Медичний інститут Сумського державного університету

М’ЯСОЄДОВ

Кирило Валерійович

Бабак Олег Якович, завідувач кафедри

Харківський національний медичний університет

ЛЮБОВА

Ганна Володимирівна

Коломієць Віктор Іванович, завідувач кафедри;

Пінський Леонід Леонідович, завідувач кафедри

Луганський державний медичний університет

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

ВЕРНІК

Ольга Геннадіївна

Іванова Лариса Миколаївна, завідувач кафедри;

Компанієць Кіра Миколаївна, доцент

Луганський державний медичний університет

АНТОНЕНКО

Антоніна Володимирівна

Аврахова Людмила Яківна, завідувач кафедри

Київський національний медичний університет імені О.О. Богомольця

МЕДВЕЦЬКА

Олена Валеріївна.

БАРБЕ

Адріан Михайлович

Тодорко Лілія Дмитріївна, завідувач кафедри

Буковинський державний медичний університет

МЕХОВЕДІ Фоніндре,

ЕКПЕДЕКУЛЮ Чарлес Епамовеі

Бєленічев Ігор Федорович, завідувач кафедри;

Соколик Олена Петрівна, аспірант

Запорізький державний медичний університет

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

КРАВЦОВА

Тетяна Петрівна,

МАВРІНА

Марина Дмитрівна

Победьонна Галина Павлівна, завідувач кафедри

Луганський державний медичний університет

СОКОЛ

Олесяґ Вікторівна,

ОКАФОР

Джеймс Келечі

Лобода Андрій Миколайович, доцент

Медичний інститут Сумського державного університету

СТЕПАНОВА

Ірина Олександрівна,

ВОРОШИЛОВ

Олексій Сергійович,

Тананакіна Галина Павлівна, завідувач кафедри

Луганський державний медичний університет

САБРА

Ліна Ахмед

Островський Микола Миколайович, завідувач кафедри;

Савелікіна Ірина Олександрівна, старший лаборант

Івано-Франківський національний медичний університет

РОМАНЮК

Софія Анатоліївна,

ОТЕСАНІЯ

Оламіде

Сміян Олександр Іванович, завідувач кафедри

Медичний інститут Сумського державного університету

СТОМАТОЛОГІЯ

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

ТУРЧИНА

Вікторія Олександрівна,

МОСКАЛИК

Михайло Миколайович

Фетісова Ганна Леонідівна, асистент;

Воронкова Ганна Володимирівна, асистент

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

КОВАЛЮК

Андрій Володимирович

Ожоган Зіновій Романович, завідувач кафедри

Івано-Франківський національний медичний університет

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

СТАРІКОВ

Владислав Вадимович

Назарян Розанна Степанівна, завідувач кафедри

Харківський національний медичний університет

ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

СВІНЦІЦЬКИЙ

Ігор Анатолійович

Москаленко Віталій Федорович, завідувач кафедри

Національний медичний університет імені

О.О. Богомольця, м. Київ

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

БЄЛІКОВА

Юлія Олегівна

Гринзовський Анатолій Михайлович, доцент

Національний медичний університет імені

О.О. Богомольця, м. Київ

ВАСИЛЬКОВА

Юлія Василівна

Клименко Вікторія Іванівна, завідувач кафедри

Запорізький державний медичний університет

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

ГОЦ

Ольга Володимирівна

Онул Наталія Михайлівна, викладач

Дніпропетровська державна медична академія

ПРАДОШ

Ірина Миколаївна

Москаленко

Віталій Федорович,

завідувач кафедри

Національний

медичний університет імені О.О.Богомольця

ШИКУНОВА

Юлія Юріївна

Кальонова Ірина Валентинівна, доцент

ДВНЗ «Запорізький національний університет»

ТЕОРЕТИЧНА МЕДИЦИНА

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

БОЙКО

Володимир Олександрович

Сікора Віталій Зіновійович, завідувач кафедри;

Погорєлов Максим Володимирович, доцент

Сумський державний університет

МАКСИМЧУК

Наталія Олексіївна,

ЛЮБЕЛЯ

Юлія Володимирівна

Федонюк Лариса Ярославівна, професор;

Ванчуляк Олег Ярославович, доцент

Буковинський державний медичний університет,

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

ГУСАРЧУК

Андрій Віталійович

Ахтемійчук Юрій Танасович, завідувач кафедри

Буковинський державний медичний університет,

ЗАБОЛОТНА

Ірина Едуардівна

Давиденко Ігор Святославович, завідувач кафедри

Буковинський державний медичний університет

ПІДДУБНИЙ

Артем Михайлович

Каплін Микола Микитович, завідувач курсу

Сумський державний університет

ПОЛОВИК

Валерія Юріївна,

ЄРОШЕНКО

Анастасія Ігорівна

Степанчук Алла Петрівна, доцент

ВДНЗ «Українська медична стоматологічна академія»

ТОМИН

Володимир Миронович,

ГЕРАЩЕНКО

Андрій Сергійович

Дєльцова Олена Іванівна, професор кафедри

Івано-Франківський національний медичний університет

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

КОСТІНА

Марія Юріївна

Жуков Віктор Іванович, завідувач кафедри

Харківський національний медичний університет

САГАН

Назар Тарасович,

СИНЬКОВИЧ

Наталія Михайлівна

Левицький Володимир Андрійович, завідувач кафедри

Івано-Франківський національний медичний університет

СІРУК

Андрій Володимирович

Гаїна Наталія Іванівна, асистент

Буковинський державний медичний університет

СТРІХАР

Валєрія Олександрівна

Ремньова Наталія Олексіївна, доцент

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

ШАДУРО

Денис Володимирович

Пикалюк Василь Степанович, професор

Кримський державний медичний університет імені С.І.Георгієвського

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

МАРТИНЮК

Ольга Олександрівна

Романенко Микола Іванович, професор

Запорізький державний медичний університет

СТАВИЦЬКИЙ

Віктор Валерійович,

ПУХАЛЬСЬКА

Дар’я Михайлівна

Гладишев Віталій Валентинович, завідувач кафедри

Запорізький державний медичний університет

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

ПОРТНА

Катерина Павлівна

Васюк Світлана Олександрівна, професор

Запорізький державний медичний університет

ДРОЗДОВ

Володимир Олексійович

Дзяк Людмила Антонівна, професор

Дніпропетровська державна медична академія

СОВА

Дар’я Євгеніївна

Чекман Іван Сергійович, завідувач кафедри

Національний медичний університет імені

О.О. Богомольця

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

АНТИПЕНКО

Олексій Миколайович

Коваленко Сергій Іванович, професор

Запорізький державний медичний університет

СУПРУН

Олексій Сергійович

Кузнєцова Валентина Михайлівна, доцент

Національний фармацевтичний університет

СІМОНОВ

Павло Вадимович

Чекман Іван Сергійович, завідувач кафедри

Національний медичний університет імені

О.О. Богомольця

Т Е Х Н І Ч Н І Н А У К И

ТЕХНОЛОГІЯ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

САЛАНГІНА

Ксенія Олегівна

Лаухін Дмитро Вячеславович, доцент;

Бекетов Олександр Вадимович, доцент

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

КОВАЛЬОВ

Даниіл Олександрович

Архипов Олександр Геннадійович, доцент;

Любимова-Зінченко Ольга Валентинівна, доцент

Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

ГУТЕНКО

Ліана Ігорівна

Будник Анатолій Федорович, доцент

Сумський державний університет

ТАЦКОВА

Олександра Ігорівна

Куцова Валентина Зіновіївна, професор

Національна металургійна академія України

БАКУМА

Аркадій Олегович

Малінов Леонід Соломонович, професор

Приазовський державний технічний університет

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

КОНДРАЦЬКА

Тетяна Олександрівна

Маткова Ада

Василівна, доцент;

Дмитрюк Микола

Володимирович, асистент

Луцький національний технічний університет

ПЕРРО

Дарина Миколаївна,

ПОДЛЄСНИЙ

Вадим Віталійович

Кіндрачук Мирослав

Васильович, професор

Національний авіаційний університет

КРАВЦОВА

Олександра Олександрівна

Вашкевич Федор

Федорович, доцент

Придніпровська державна академія будівництва і архітектури

ЛАХМАТОВ

Сергій Вадимович

Вензель Євген

Сергійович, професор;

Глушкова Діана

Борисівна, доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

КАЛИНОВСЬКА

Анастасія Євгенівна

Калініна Наталія

Євграфівна, професор

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ТА ІНЖЕНЕРІЯ

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

ВАСИЛЬЄВ

Георгій Степанович

Герасименко Юрій Степанович, професор

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

КОРОБЧЕНКО

Крістіна Вікторівна

Артюхов Артем Євгенович, старший викладач

Сумський державний університет

КОЛБАСА

Вікторія Олександрівна

Крутько Ірина Григорівна, доцент

Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

ОХРИМЕНКО

Денис Іванович

Ошовський Володимир Володимирович, доцент

Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»

АДАМЯК

Андрій Володимирович, ШЕРЕМЕТА

Роман Богданович

Василів Христина Броніславівна, доцент

Львівський національний аграрний університет

БОНДАЛЄТОВА

Вікторія Олександрівна

Бутузова Люмила Федорівна, завідувач кафедри

Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»

СОРОЧКІНА

Катерина Олександрівна

Смотраєв Роман Васильович, доцент

Український державний хіміко-технологічний університет

ЧАЛИШ

Ірина Анатоліївна

Галстян Андрій Генрійович, доцент

Інститут хімічних технологій Східноукраїнського університету імені Володимира Даля

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

БУШНА

Ганна Миколаївна

Прилипко Юрій Степанович, професор

Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»

ТОКАРЄВА

Ірина Анатоліївна

Ляшок Лариса Василівна, професор

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

ШОСТІК

Валерія Іванівна

Астрелін Ігор Михайлович, декан

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

КИЯН

Любов Анатоліївна

Брагіна Людмила Лазарівна, професор

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

ЧЕРНОУСОВ

Євген Юрійович

Захаров Іван Іванович, професор; Целіщев Олексій Борисович, доцент; Лорія Марина Геннадіївна, доцент

Технологічний інститут Східноукраїнського університету імені Володимира Даля

ОБРОБКА МАТЕРІАЛІВ У МАШИНОБУДУВАННІ

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

ЛЮБИМОВ

Михайло Сергійович

Плєснецов Юрій Олександрович, старший науковий співробітник

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

КОЛЕСОВ

Олександр Геннадійович

Братан Сергій Михайлович, професор

Севастопольський національний технічний університет

СУХОРУЧКО

Катерина Сергіївна

Гусєв Володимир Владиленович, професор

Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»

ГОЛОБОРОДЬКО

Любов Вікторівна

Некрасов Сергій Сергійович, асистент

Сумський державний університет

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

АКІМЕНКО

Ірина Костянтинівна

Алієва Лейла Іграмотдіновна, старший викладач

Донбаська державна машинобудівна академія

ДУДА

Назар Ігорович

Білоус Олексій Володимирович, доцент

Львівський національний аграрний університет

ДОВЖЕНКО

Роман Васильович

Марков Олег Євгенович,

доцент

Донбаська державна машинобудівна академія

КОВАЛЕНКО

Віталій Ігоревич

Ковальов Віктор Дмитрович, професор

Донбаська державна машинобудівна академія

МИРОНОВ

Ярослав Володимирович

Федотьєв Андрій Миколайович, доцент;

Моісеєнко Маріанна Сергіївна, асистент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

КОЦУР

Павло Миколайович,

МІЗІН

Владислав Олегович

Кондрашов Сергій Григорович, доцент

Херсонський національний технічний університет

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

СОКУР

Сергій Анатолійович

Драгобецький Володимир Вячеславович, професор

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

ЦЬОПКАЛО

Віталій Валерійович

Драгобецький Володимир Вячеславович, професор

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

КОМАРОВА

Марія Олександрівна

Фролов Євгеній Андрійович, професор

Українська державна академія залізничного транспорту

ПОТАПЕНКО

Анна Володимирівна

Криворучко Дмитро Володимирович, доцент

Сумський державний університет

АНІСІМОВ

Володимир Володимирович

Чуприна Олександр Леонідович, доцент

Український державний хіміко-технологічний університет

ПОЛУНІНА

Людмила Володимирівна

Васильченко Яна Василівна, доцент

Донбаська державна машинобудівна академія

СТУПКО

Максим Геннадійович

Покінтелиця Микола Іванович, доцент

Севастопольський національний технічний університет

ЛИТВИНОВА

Олена Олегівна

Кондратюк Олег Леонідович, доцент

Українська інженерно-педагогічна академія

СЕРГАЧ

Дмитро Анатолійович

Надєїн Владислав Семенович, доцент

Кіровоградський національний технічний університет

ЗВАРЮВАННЯ

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

УДОВІЧЕНКО

Тетяна Михайлівна,

МЕННАНОВ

Емран Ельмарович

Ажермачев Геннадій Арсентійович, професор; Меннанов Ельмар Меджидович, асистент; Шевченко Микола Миколайович, викладач-стажер

Національна академія природоохоронного і курортного будівництва

ПАСЬКО

Ганна Миколаївна

Биковський Олег Григорович, професор

Запорізький національний технічний університет

МАЛІНОВА

Дар’я Володимирівна

Солідор Наталя Аркадіївна, доцент

Приазовський державний технічний університет

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

ГАЄВСЬКИЙ

Володимир Олегович

Чертов Ігор Маркович, доцент

Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”

КОРОБОВА

Тетяна Олександрівна

Попов Сергій Миколайович, професор

Запорізький національний технічний університет

ТРЕМБАЧ

Ілля Олександрович

Гринь Олександр Григорович, декан

Донбаська державна машинобудівна академія

ЛУБКОВСЬКИЙ

Іван Геннадійович

Драган Станіслав Володимирович, професор

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

ГАВРИЛЮК

Володимир Ярославович

Пулька Чеслав Вікторович, професор

Тернопільський національний технічний університет

ВИСОЦЬКИЙ

Андрій Павлович,

СЛОБОДЯНЮК

Юлія Олегівна

Савуляк Валерій Іванович, завідувач кафедри;

Заболотний Сергій Антонович, асистент

Вінницький національний технічний університет

СІЧИНСЬКИЙ

Олександр Вікторович

Маркович Сергій Іванович, доцент

Кіровоградський національний технічний університет

ВИДМИШ

Павло Олександрович

Размишляєв Олександр Денисович, професор

Приазовський державний технічний університет

ПРОКОПЧЕНКО

Олександр Олксандрович

Бережний Станіслав Петрович, доцент

Запорізький національний технічний університет

КАРАНДА

Іван Михайлович

Новомлинець Олег Олександрович, доцент

Чернігівський державний технологічний університет

КОСТКЕВИЧ

Едуард Едуардович

Абрамов Олексій Олексійович, доцент

Хмельницький національний університет

ГАПОНЕНКО

Олександр Іванович

Прасолов Євген Якович, професор

Полтавська державна аграрна академія

СИСТЕМИ

АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ТА КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В МАШИНОБУДУВАННІ

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

КЛАВАК

Артем Миколайович.

Петраков Юрій Володимирович, професор

Національний технічний університет України ";Київський політехнічний інститут";

МАКАРОВА

Світлана Сергіївна,

ПРОЦЬ

Наталія Володимирівна

Чупринка Віктор Іванович, професор

Київський національний університет технологій та дизайну

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

КОВАЛЬЧУК

Дмитро Петрович

Петраков Юрій Володимирович, професор

Національний технічний університет України ";Київський політехнічний інститут";

ФОСТЕНКО

Богдан Олександрович

Концевич Валерій Георгієвич, доцент

Сумський державний університет

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

СІДУН

Наталія Миколаївна

Чичкарів Євген Анатолійович, доцент

Приазовський державний технічний університет

ЧКАНА

Яна Володимирівна, ,

Кравцов Віктор Іванович,

професор

Національний авіаційний університет

КРАСИЛЬНИКОВ

Володимир Сергійович

Чешун Віктор Миколайович, доцент

Хмельницький національний університет

СТЕЦЕНКО

Єлизавета Ігорівна

Гораш Євген Миколайович, асистент

Харківський національний технічний університет «Харківськийполітехнічний інститут»

ПРИХОДЬКО

Сергій Іванович,

СКРИПНІКОВ

Віктор Олександрович

Шевченко Валерій Олександрович, доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

МАШИНОЗНАВСТВО

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

МАРТИНЮК

Іван Юрійович

Назаренко Іван Іванович, завідувач кафедри

Київський національний університет будівництва і архітектури

РЯБОВА

Ксенія Сергіївна

Львов Геннадій Іванович, завідувач кафедри

Національний технічний університет „Харківський політехнічний інститут”

ЧАНЧІН

Андрій Миколайович

Гутиря Сергій Семенович, професор

Одеський національний політехнічний університет

ЦИВІНДА

Надія Вікторівна

Цивінда Наталія Іванівна, старший викладач

Криворізький технічний університет

ДОВБУШ

Тарас Анатолійович

Підгурський Микола Іванович, завідувач кафедри

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

ДЕМОЧКО

Олександр Анатолійович

Міняйло Анатолій Васильович, професор

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

КРИВИЦЬКИЙ

Андрій Олександрович

Стрілець Володимир Миколайович, доцент

Національний університет водного господарства і природокористування

ГУПКА

Андрій Богданович

Гевко Богдан Матвійович, завідувач кафедри

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

СТАРОДУБЦЕВ

Іван Миколайович, ПОЛІЙЧУК

Людмила Віталіївна

Ковалевський Сергій Вадимович, завідувач кафедри

Донбаська державна машинобудівна академія

ТОДОРАШКО

Аркадій Васильович,

ГАВРИЛЮК

Юлія Сергіївна

Стадник Володимир Антонович, доцент

Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”

ШЕВЧЕНКО

Дар’я Анатоліївна

Водолазька Наталія Володимирівна, доцент

Державний вищий навчальний заклад „Донецький національний технічний університет”

КРАСНОПОЛЬСЬКИЙ Володимир Сергійович

Регульський Михайло Миколайович, доцент

Національний авіаційний університет

НІКОЛАЄВ

Ярослав Юрійович

Міненко Дем’ян Олександрович, асистент

Сумський державний університет

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

ШВЕЦЬ

Максим Сергійович

Сокіл Богдан Іванович, завідувач кафедри

Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

БІЛАН

Анатолій Миколайович,

БЕВЗ

Валентин Валентинович

Мороз Володимир Ілліч, проректор

Українська державна академія залізничного транспорту

МУЛЯР

Володимир Ілліч

Ловейкін В’ячеслав Сергійович, завідувач кафедри

Київський національний університет будівництва і архітектури

ХОЛОДОВ

Михайло Павлович

Подригало Михайло Абович, професор

Харківський національний автомобільно – дорожній університет

БЛАГОДАРНИЙ

Антон Олегович

Матюха Петро Григорович, професор

Державний вищий навчальний заклад „Донецький національний технічний університет”

БЕДА

Олександр Іванович

Симоновський Віталій Іович, професор

Сумський державний університет

ДУТКА

Анна Богданівна,

ЦЬОНЬ

Олег Петрович

Хомик Надія Ігорівна, доцент

Тернопільський національний технічний університет імені Імені Пулюя

МЕЛИШ

В’ячеслав Юрійович

Лимаренко Олександр Михайлович, доцент

Одеський національний політехнічний університет

САЛІНСЬКИЙ

Олександр Ігорович

Налабіна Олена Олександрівна, професор

Луцький національний технічний університет

МАШИНИ ТА ЗАСОБИ МЕХАНІЗАЦІЇ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

ЛИПОВИЙ

Віталій Миколайович

Папченко Андрій Анатолійович,

науковий співробітник

Сумський

державний університет

ДМИТРІВ

Ігор Васильович

Дмитрів Василь Тарасович, завідувач кафедри

Львівський

національний

аграрний університет

ПРОЦЬ

Олег Володимирович

Циганенко Михайло Олександрович, доцент

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

ІВАНЬКОВА

Олена Віталіївна

Деркач Олексій Дмитрович, завідувач кафедри;

Буря Олександр Іванович,

завідувач кафедри

Дніпропетровсь-кий державний аграрний університет

БОЯРЧУК

Володимир Юрійович

Сацюк Василь Васильович, доцент

Луцькій національний технічний університет

ПАЛАМАРЧУК

Владислав Ігорович

Друкований Михайло Федорович, професор

Вінницький національний аграрний університет

БОЙКО

Денис Іванович

Науменко Олександр Артемович, директор навчально-наукового інституту

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

САХНЮК

Сергій Володимирович

Герук Станіслав Миколайович, доцент;

Хоменко Сергій Михайлович, доцент

Житомирський національний агроекологічний університет

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

ІВАШУРА

Сергій Геннадійович

Богомолов Олексій Васильович,

директор навчально-наукового інституту;

Черняєв Олександр Олександрович, асистент

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

СТАРУНОВ

Максим Олексійович

Горбенко Олена Андріївна, завідувач кафедри

Миколаївський державний аграрний університет

САМОЙЛЕНКО

Дмитро Сергійович

Петров Леонід Миколайович, доцент

Одеський державний аграрний університет

ДЕЙКУН

Олександр Вікторович

Шмат Сергій Іванович,

професор

Кіровоградський національний технічний університет

ЗУБЄХІНА

Олександра Валеріївна

Бутаков Борис Іванович,

завідувач кафедри

Миколаївський державний аграрний університет

ДАЦЮК

Іван Іванович

Гречкосій Володимир Давидович, доцент

Національний університет біоресурсів і природокористування України

ГІДРАВЛІЧНІ МАШИНИ ТА ГІДРОПНЕВМОАГРЕГАТИ

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

ВОЛКОВ

Максим Андрійович

Лугова Світлана Олегівна, асистент

Сумський державний університет

ОПАНАСЮК

Анастасія Геннадіївна,

ЧОРНА

Марина Леонідівна

Ніколенко Ілля Вікторович, професор

Національна академія природоохоронного та курортного будівництва

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

БЄЛІКОВ

Костянтин Олександрович

Губарєв Олександр Павлович, професор

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

КЛИМЕНКО

Сергій Вікторович

Седач Віктор Валентинович, доцент

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

ІВАНОВ

Іван Олексійович

Кононенко Анатолій Петрович, професор

Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

МАЛЬЦЕВ

Володимир Володимирович

Сьомін Дмитро Олександрович, професор

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

ГНАТЕНКО

Ігор Іванович

Мілованов Валерій Іванович, професор

Одеська державна академія холоду

ДЕРЯБІН

Роман Володимирович

Устименко Тетяна Олексіївна, професор

Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»

ПІДГОРНИЙ

Ігор Олександрович

Моргунов Віктор Михайлович, доцент

Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»

СКОРИК

Андрій Вікторович

Калінкевич Микола Васильович, доцент

Сумський державний університет

АВІАЦІЙНА ТА РАКЕТНО-КОСМІЧНА ТЕХНІКА. АЕРОНАВІГАЦІЯ

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

ЯКИМОВ

Сергій Олександрович,

ГУРЕВИЧ

Андрій Олександрович

Рижков Лев Михайлович, професор

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

ФІЛІМОШКІН

Микола Олександрович

Лелета Анатолій Андрійович, професор; Третяк Володимир Васильович, доцент

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

СТУКАЛО

Олександр Васильович

Линник Анатолій Костянтинович, доцент

Дніпропетровський національний університет імені  ОлесяГончара

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

СОРОКОБАТЬКО

Валерій Володимирович

Дергачев Юрій Костянтинович, заступник завідувача кафедри

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

ЖИХАРЕВ

Артем Сергійович,

КРИЦЬКА

Ліліана Володимирівна

Харченко Володимир Петрович, проректор з наукової роботи

Національний авіаційний університет

Ткаченко

Наталія Юріївна

Алієв Іграмотдін Серажутдінович, завідувач кафедри

Донбаська державна машинобудівна академія

ПИЛЬОВ

Вячеслав Володимирович

Марченко Андрій Петрович, проректор з наукової родоти

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

ЗАДКОВ

Михайло Валерійович

Обідін Дмитро Миколайович, завідувач кафедри

Державна льотна академія України

НАДСАДНА

Ольга Ігорівна

Абрамович Олена Олександрівна, доцент

Національний авіаційний університет

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

ДІДИК

Зінаїда Володимирівна

Апостолюк Владислав Олександрович, старший викладач

Національний авіаційний університет

КРАВЧЕНКО

Сергій Сергійович

Осетров Олександр Олександрович, доцент

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

ДОВГАНІЧ

Надія Миколаївна

Данов Олександр Сергійович,старший 

викладач

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

ХАМІДУЛІН

Ілля Олегович

Тимченко Олексій Михайлович, доцент

Національний аерокосмічний університет

ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

ДВИГУНИ ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ УСТАНОВКИ

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

ВОРОБЙОВ

Леонід Миколайович,

ШАЛАПКО

Денис Олегович

Радченко Микола Іванович, завідувач кафедри

Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

НЕСТЕРЕНКО

Ірина Олександрівна

Пильов Володимир Олександрович, професор

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

САВЕНКОВ

Микита Володимирович

Горожанкін Сергій Андрійович, завідувач кафедри

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

ЩЕРБАНЬ

Богдан Олександрович

Єпіфанов Сергій Валерійович, завідувач кафедри

Національний аерокосмічний університет

імені М.Є. Жуковського ";Харківський авіаційний інститут";

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

БОРЗЯК

Костянтин

Володимирович

Литвин Сергій

Миколайович, заступник директора з наукової роботи

Первомайський політехнічний інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

ВАЦЕБА

Олександр Ярославович,

ЛЮБАЧИНА

Анна Вікторівна

Ісаєв Сергій Дмитрович, завідувач кафедри

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

ГАЛКІН

Сергій Григорович

Парсаданов Ігор

Володимирович, головний науковий співробітник

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

ДЕРКАЧ

Віктор Леонідович

Сітовський Олег

Пилипович, доцент

Луцький національний технічний університет

МАРУШКО

Віталій Миколайович,

СУБОЧЕВА

Вікторія Олександрівна

Міщенко Микола

Іванович, завідувач кафедри;

Юрченко Юрій Валерійович, асистент

Автомобільно-дорожній інститут Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет»

МУРТАЗАЄВ

Емір Рінатович

Абрамчук Федір Іванович, завідувач кафедри

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

НЕГРІЙКО

Віталій Олександрович

Бондаренко Герман

Андрійович, професор

Сумський державний університет

ПРОВОТОРОВ

Артур Володимирович

Крайнюк Олександр

Іванович, завідувач кафедри

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

САРТИБКОРДАХДАХ

Мехран Хаджиевич

Шимановська Наталя Анатоліївна, старший викладач

Національний аерокосмічний університет

ім. М.Є. Жуковського ";Харківський авіаційний інститут";

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

АСАНОВ

Енвер Алімович

Подзноєв Геннадій

Петрович, доцент

Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський інженерно-педагогічний університет»

БЄЛІНСЬКИЙ

Олександр Володимирович

Клименко Леонід

Павлович, ректор

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

ЛУК’ЯНОВ

Віталій Георгійович

Козирев Володимир

Хомич, декан транспортного факультету

Запорізький національний технічний університет

НАЗАРОВ

Микола Сергійович,

ТКАЧ

Павло Юрійович

Ковальов Ігор Олександрович, професор

Сумський державний університет

НИЖНИК

Максим Євгенович

Цюман Микола

Павлович, асистент

Національний транспортний університет

ПІТКІЛЬОВ

Віталій Іванович

Богомолов Віталій

Віленович, старший викладач

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

СІРЕНІНА

Ольга Олександрівна

Пронь Людмила

Володимирівна, професор

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ТЕТЕРЯ

Олександр Іванович

Крушедольський

Олександр Георгійович, професор

Українська державна академія залізничного транспорту

ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

ХОЩІНА

Сергій Володимирович

Сучков Григорій Михайлович, професор

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

АСЄЄВ

Андрій Сергійович

Авраменко Борис Опанасович, старший науковий співробітник

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

КРИВЧЕНКОВА

Ольга Михайлівна

Туз Юліан Михайлович, професор

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

СЕНІВ

Галина Онуфріївна,

ЯРОШЕНКО

Ірина Олексіївна

Піндус Наталія Миколаївна, доцент

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

ЧЕРНОВ

Сергій Володимирович

Однодворець Лариса Валентинівна, доцент;

Проценко Іван Юхимович, професор

Сумський державний університет

ОВЧАРЕНКО

Юлія Сергіївна

Луб’яний Леонід Захарович, доцент

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

ДОБРОЖАН

Олександр Анатолійович

Соколов Сергій Вікторович, доцент

Сумський державний університет

ЗАБРОДА

Анастасія Олексіївна

Мельник Вікторія Миколаївна, професор

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

БОРЩ

Артем Васильович

Ковч Владислав Юрійович, доцент

Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

ХОТЄНОВ

Сергій Юрійович

Хаустов Дмитро Євгенович, старший викладач

Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

КНИШ

Богдан Петрович

Білинський Йосип Йосипович, професор

Вінницький національний технічний університет

ГОЛУБ

Катерина Юріївна

Кошевий Микола Дмитрович, завідувач кафедри

Національний авіаційний університет

ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

БАБИЧ

Галина Сергіївна

Філіпович Олег Вікторович, доцент

Севастопольский національний технічний університет

КУЛАГІН

Олександр Іванович

Вольвач Сергій Володимирович, старший викладач

Пирятинська філія ПВНЗ «Європейський університет»

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

ЧЕРНЕТЧЕНКО

Марина Анатоліївна

Гончаров Юрій Петрович, професор

Національний технічний

університет «Харківський

політехнічний інститут»

ПОДПРУЖНИКОВ

Павло Олександрович,

НЕЧПАЙ

Олександр Сергійович

Назарова Олена Сергіївна, асистент

Запорізький національний технічний університет

ГРИЩУК

Тетяна Володимирівна

Бур’ян Сергій Олександрович, асистент

Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”

БЕЛИБА

Сергій Олександрович

Полілов Єгор Володимирович, доцент

Донбаський державний технічний університет

ГОНЧАР

Олександр Сергійович

Клепіков Володимир Борисович, професор

Національний технічний

університет «Харківський

політехнічний інститут»

ЖИВАНКОВ

Кирило Ігорович

Михайлов Валерій Михайлович, професор

Національний технічний

університет «Харківський

політехнічний інститут»

КОРОБКО

Олександр Анатолійович

Рудаков Валерій Васильович, завідувач кафедри

Національний технічний

університет «Харківський

політехнічний інститут»

ЧЕРЕВКО

Олена Олександрівна

Добровольська Людмила Олександрівна, доцент

Приазовський державний технічний університет

ДРОБІНІН

Олександр Михайлович

Двадненко Володимир Якович, доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

ХАНІН

Олексій Володимирович

Шавьолкін Олександр Олексійович, доцент

Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»

ЖУРОВ

Ігор Олегович

Толочко Ольга Іванівна, завідувач кафедри

Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»

ВЛАСЕНКО

Аліна Вячеславівна

Артюх Станіслав Федорович, професор

Національний технічний

університет «Харківський

політехнічний інститут»

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

МУСІЙЧУК

Сергій Анатолійович

Бурбело Михайло Йосипович, завідувач кафедри

Вінницький національний технічний університет

МИРОНЕНКО

Олеся Олександрівна

Кондратенко Ігор Петрович, завідувач відділу

Національний університет біоресурсів і природокористування України

РИЖЕНКО

Андрій Сергійович,

БОГДАНОВ

Олександр Сергійович

Андрійченко Володимир Павлович, доцент

Харківська національна академія міського господарства

ДОЛГИХ

Віталій Павлович

Калюжний Володимир Владиславович. доцент

Донбаський державний технічний університет

ОРОС

Олександр Іванович,

ДАЦКІВ

Олесь Михайлович

Якимець Василь Теодорович, доцент;

Дробот Іван Михайлович, старший викладач

Львівський національний аграрний університет

ВАСИЛЬКОВА

Тетяна Сергіївна

Зачепа Юрій Володимирович, старший викладач

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

ТКАЧОВ

Олег Юрійович

Буряковський Сергій Геннадійович, доцент

Національний технічний

університет «Харківський

політехнічний інститут»

МОСЮНДЗ

Дар’я Андріївна

Коренькова Тетяна Валеріївна, доцент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

ЗАХАРОВ

Дмитро Олександрович

Дубовенко Костянтин Вікторович, завідувач кафедри

Миколаївський державний аграрний університет

БОГДАНОВ

Олександр Сергійович

Гордієнко Ольга Сергіївна, асистент

Харківська національна академія міського господарства

ДЬОМІН

Микола Сергійович

Шеремет Олексій Іванович, доцент

Донбаська державна машинобудівна академія

СЕРЕДА

Тетяна Анатоліївна

Алексєєва Юлія Олександрівна, асистент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

ШЕНДРИК

Катерина Юріївна

Бялобржеський Олексій Володимирович, доцент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

ПЕТРЕНКО

Марина Василівна

Старостін Сергій Станіславович, завідувач кафедри

Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»

КОЛТОГЯН

Олександра Сергіївна

Старостін Сергій Станіславович, завідувач кафедри

Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»

СОСЄДКО

Вадим Олександрович

Світличний Олексій Васильович, доцент

Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»

ДИМУРА

Микола Вікторович

Каук Віктор Іванович, доцент

Харківський національний університет радіоелектроніки

КАЧАЛКА

Вадим Юрійович,

ЦИГАНЮК

Наталія Олександрівна

Давидов Олександр Юрійович, асистент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

ОМЕЛЯНЧУК

Тарас Васильович,

СЕМЕЛЯК

Ярослав Васильович

Федорейко Валерій Степанович, завідувач кафедри

Тернопільський національний педагогічний

університет імені Володимира Гнатюка

ЯРЕМОВ

Олег Іванович

Островерхов Микола Якович, доцент

Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”

СИМОНОВ

Артем Андрійович

Гриб Олег Герасимович, завідувач кафедри

Національний технічний

університет «Харківський

політехнічний інститут»

ШИПЕЛЬСЬКИЙ

Олександр Михайлович

Волянський Роман Сергійович, доцент

Дніпродзержинський державний технічний університет

РИЦЬКИЙ

Василь Васильович

Волянський Роман Сергійович, доцент

Дніпродзержинський державний технічний університет

КОВШ

Тетяна Сергіївна

Довгалюк Оксана Миколаївна, доцент

Національний технічний

університет «Харківський

політехнічний інститут»

ШТУПУН

Дмитро Анатольєвич,

КОРОЛЬОВ

Вадим Володимирович

Кулінченко Георгій Васильович, доцент

Сумський державний університет

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

КАЛІННІКОВ

Віталій Борисович

Заїка Володимир

Терентійович, професор

Національний гірничий університет

ХРЕБТОВ

Євген Олегович

Ченчевой Володимир Віталійович, асистент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

УДОВИЦЬКИЙ

Олександр Вікторович

Ломонос Андрій Іванович, старший викладач

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

ВАТУЛЯ

Катерина Іванівна

Чорний Олексій Петрович, директор інституту

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

ДУБРОВСЬКИЙ

Сергій Вікторович

Браташ Оксана Вікторівна, асистент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

МАРЧЕНКО

Сергій Володимирович

Мельников Вячеслав Олександрович, асистент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

ШЕВЧЕНКО

Олександр Сергійович,

МОРДАСОВ

Андрій Сергійович

Хребтова Оксана Анатоліївна, асистент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

БЕЗРОДНИЙ

Олександр Володимирович,

ГУМЕНЮК

Сергій Сергійович

Прилипко Андрій Андрійович, доцент

Українська державна академія залізничного транспорту

ВАСИЛЬЦОВ

Олександр Володимирович

Щокін Вадим Петрович, завідувач кафедри

Криворізький технічний університет

АЛЬЄМРАЯТ

Арафат

Толочко Ольга Іванівна, завідувач кафедри

Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»

БЄГЄНЄВ

Дмитро Сергійович

Бажутін Денис Володимирович, асистент

Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»

МУРОВАННИЙ

Ігор Юрійович

Чекавський Глеб Сергійович, доцент

Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»

ДАВИДОВ

Валерій Сергійович,

КВІТКА

Олександр Сергійович

Квітка Сергій Олександрович, доцент

Таврійський державний агротехнологічний університет

СКОРОХОД

Віталій Вікторович

Нізімов Віктор Борисович, професор

Дніпродзержинський державний технічний університет

КОЗЛОВ

Владислав Сергійович

Сінолиций Анатолій Пилипович, завідувач кафедри

Криворізький технічний університет

ГРИЩЕНКО

Наталія Олексіївна,

КИРКИН

Павло Миколайович

Шпіка Микола Іванович, доцент

Харківська національна академія міського господарства

ВАРАВВА

Микола Олегович

Розводюк Михайло Петрович, доцент

Вінницький національний технічний унверситет

ХОРОШКО

Олександра Анатоліївна

Безрученко Валеріан Миколайович, доцент

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка

В. Лазаряна

ЖМУРА

Вадим Миколайович

Кенс Ігор Романович, доцент

Національний лісотехнічний університет України

ІШКЕЄВ

Володимир Євгенійович

Курка Роман Романович, асистент

Національний лісотехнічний університет України

КОСЕНКО

Михайло Сергійович

Панич Андрій Олександрович, старший викладач

Сумський державний університет

КОТЮК

Ганна Владленівна,

ЛЮБОВ

Олексій Вікторович

Сапіга Микола Миколайович, доцент

Українська інженерно-педагогічна академія

СПІНЧЕВСЬКИЙ

Андрій Олександрович

Дубовенко Костянтин Вікторович, завідувач кафедри

Миколаївський державний аграрний університет

РОЄНКО

Юхим Сергійович

Волянський Роман Сергійович, доцент

Дніпродзержинський державний технічний університет

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА АПАРАТИ

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

МІРОШНИК

Оксана Леонідівна

Шинкаренко Василь

Федорович, завідувач кафедри

Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”

БУЛАТОВ

Сергій Андрійович

Проценко Сергій

Іванович, декан факультету електроніки та інформаційних технологій

Сумський державний університет

КУЩ

Ігор Анатолійович,

ГАРБУЗЕНКО

Артем Сергійович

Прус В’ячеслав

В’ячеславович, доцент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

МЕЛЬНИЧЕНКО

Михайло Сергійович

Мілих Володимир

Іванович, завідувач кафедри

Національний технічний університет „Харківський політехнічний інститут”

ЦЕНЦЕРЯ

Іван Анатолійович

Цодік Ігор Абрамович,

доцент

Донбаський державний технічний університет

ЧАЛИЙ

Андрій Анатолійович

Галайко Лідія Петрівна,

доцент

Національний технічний університет „Харківський політехнічний інститут”

МЕЛЬНИКОВ

В’ячеслав Євгенович

Шевченко Валентина Володимирівна, декан енергетичного факультету

Українська інженерно-педагогічна академія

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

ДРАГУШАН

Сергій Семенович

Дубовенко Костянтин

Вікторович, завідувач кафедри

Миколаївський державний аграрний університет

МИРОНЕНКО

Олеся Олександрівна

Кондратенко Ігор

Петрович,професор

Національний університет біоресурсів та природо-користування

БЕЗКОРОВАЙНИЙ

Володимир Сергійович

Яковенко Валерій

Володимирович,

завідувач кафедри

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

ХІМІЧ

Андрій Ігорович

Шевченко Валентина Володимирівна,

декан енергетичного факультету

Українська інженерно-педагогічна академія

БОМБИК

Вадим Сергійович

Грабко Володимир

Віталійович, ректор

Вінницький національний технічний університет

РИБАЛКА

Олексій Олегович

Качура Олексій

Вікторович, доцент

Дніпродзержинський державний технічний університет

МАШНІКОВ

Максим Євгенович

Ткачук Олександр

Миколайович, старший викладач

Донецький національний технічний університет

ГОЛІНКА

Іван Іванович,

СИНЮК

Андрій Миколайович

Гречин Дмитро

Петрович, доцент; Дробот Іван Михайлович, старший викладач

Львівський національний аграрний університет

КАЛЕНИК

Олег Віталійович

Петрушин Віктор

Сергійович, завідувач кафедри

Одеський національний політехнічний університет

ФОЛЮШНЯК

Олена Дмитрівна

Бабій Сергій, Миколайович, старший викладач

Вінницький національний технічний університет

ПОЛЕЗІН

Сергій Юрійович

Лущик В’ячеслав

Данилович, професор

Донбаський державний технічний університет

БАРАНЄЦ

Вадим Вікторович

Авдєєв Ігор Вікторович,

завідувач кафедри

Запорізький національний технічний університет

НЕЧПАЙ

Олександр Сергійович,

ПОДПРУЖНИКОВ

Павло Олександрович

Назарова Олена

Сергіївна, асистент

Запорізький національний технічний університет

БЕЗКРОВНА

Галина Вадимівна

Плєшков Петро Григорович, завідувач кафедри;

Сіріков Олександр Іванович, старший викладач

Кіровоградський національний технічний університет

САМОКРИК

Юлія Анатоліївна,

ОСТАПЕНКО

Вікторія Валентинівна

Прус В’ячеслав

В’ячеславович, доцент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

ОМЕЛЬЧЕНКО

Ярослав Анатолійович,

ЧЕРГИНЕЦЬ

Дмитро Анатолійович

Толбатов Володимир Аронович, доцент

Сумський державний університет

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

СКАЧКОВ

Дмитро Андрійович

Мартинов В’ячеслав

Леонідович,

завідувач кафедри

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

ГРИНЬКО

Андрій Олегович

Дубовенко Костянтин

Вікторович, завідувач кафедри

Миколаївський державний аграрний університет

ВОЛОБУЄВ

Сергій Вікторович

Шевченко Валентина Володимирівна, декан енергетичного факультету

Українська інженерно-педагогічна академія

КУПРЄЄВА

Олена Миколаївна

Шевченко Валентина Володимирівна,

декан енергетичного факультету

Українська інженерно-педагогічна академія

МЕЛЬНИК

Анастасія Володимірівна

Шрамко Юрій

Юрійович, старший викладач

Дніпродзержинський державний технічний університет

СКРИЛЬ

В’ячеслав

Володимирович

Лущик В’ячеслав Данилович, професор

Донбаський державний технічний університет

ЛЄВІТОВ

Сергій Юрійович

Щокін Вадим

Петрович, т.в.о. завідувача кафедри

Криворізький технічний університет

МАЛЄЄВ

Олексій Михайлович

Єгоров Борис

Олексійович, доцент

Національний технічний університет „Харківський політехнічний інститут”

СИСАК

Тарас Богданович

Ткачук Василь

Іванович, завідувач кафедри

Національний університет „Львівська політехніка”

ГАРЦЕВ

Борис Олександрович

Безрученко Валеріан

Миколайович, доцент

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

БАБІЧ

Катерина Олександрівна

Цодік Ігор Абрамович, доцент

Донбаський державний технічний університет

АЛЕКСАНДРОВ

Євген Сергійович

Д’яченко Михайло

Дмитрович, доцент

Приазовський державний технічний університет

АФАНАСЬЄВ

Ігор Олексійович,

ПЄТРУХНОВА

Любов Василівна

Калиниченко Юрій

Сергійович, доцент

Харківська національна академія міського господарства

РАДІОТЕХНІКА

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

ЖИЛА

Семен Сергійович

Волосюк Валерій Костянтинович, професор

Національний аерокосмічний університет

ім. М.Є.Жуковського ";Харківський авіаційний інститут";

Начаров

Денис Володимирович

Михайлюк Юрій Петрович, доцент

Севастопольський національний технічний

університет

ФІЛЬ

Ірина Олегівна

Тихонов В'ячеслав Анатолійович, професор

Харківський національний університет

радіоелектроніки

ДОМБРОВСЬКИЙ

Сергій Олегович

Мосьпан Владислав Олександрович, завідувач кафедри

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

УСКОВ

Станіслав Сергійович

Євсєєв Владислав В’ячеславович, доцент

Харківський національний університет

радіоелектроніки

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

САЛТОВЕЦЬ

Костянтин Юрійович

Медведик Анатолій Дем’янович, доцент

Одеський національний політехнічний

університет

ГАВРАСІЄНКО

Павло Олександрович

Кичак Василь Мартинович, директор інституту

Вінницький

національний технічний

університет

ЯХНІС

Станіслав Вікторович

Пащенко Руслан Едуардович, начальник кафедри

Харківський університет

Повітряних Сил імені

Івана Кожедуба

ШЕВЦОВ

Павло Андрійович

Савочкін Олександр

Анатолійович, доцент

Севастопольський національний технічний

університет

ДІЦЬКИЙ

Ігор Володимирович

Жаліло Олексій Олександрович, провідний науковий співробітник

Харківський національний університет

радіоелектроніки

ПШИК

Олександр Віталійович

Погребняк Олександр

Дмитрович, професор

Сумський державний

університет

ПАНКРАТОВА

Євгенія Олександрівна

Васильєва Ірина Карлівна,

доцент

Національний аерокосмічний університет

ім. М.Є.Жуковського ";Харківський авіаційний інститут";

СУШКО

Ольга Анатоліївна

Рожицький Микола

Миколайович, професор

Харківський національний університет

радіоелектроніки

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

ВОЛКОВА

Анастасія Олександрівна

Воронцов Олександр Григорович, професор

Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»

КАЛІНІЧЕНКО

Ігор Ігорович

Невмержицький Ігор Михайлович, доцент

Харківський університет

Повітряних Сил імені

Івана Кожедуба

ЯЩЕНКО

Тетяна Олександрівна

Антіпов Іван Євгенійович, професор

Харківський національний університет

радіоелектроніки

СТРЕЛЬНИЦЬКИЙ Олександр Олександрович

Шокало Володимир Михайлович, завідувач кафедри

Харківський національний університет

радіоелектроніки

НІКУЛІН

Олександр Юрійович

Олейніков Володимир Миколайович, професор

Харківський національний університет

радіоелектроніки

РОЖКОВА

Яна Сергіївна

Філинюк Микола Антонович, завідувач кафедри

Вінницький

національний технічний

університет

ВІРЬОВКІН

Олег Сергійович,

КАРНАУХ

Роман Олександрович

Полянський Геннадій Олексійович, доцент

Запорізький національний

технічний університет

КОСЕНКО

Віктор Володимирович

Под’ячий Юрій Іванович,

професор

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

ПОНОМАРЬОВА

Ганна Олександрівна

Рибалко Олександр Олександрович, асистент

Сумський державний

університет

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ (у тому числі інформаційні мережі звязку)

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

ШАХОВ

Дмитро Сергійович

Воропаєва Вікторія Яківна, доцент

Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»

ОВЧАРЕНКО

Павло Володимирович

Тіхонов Віктор Іванович, докторант

Одеська національна академія зв’язку

імені О.С. Попова

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

СМАГЛЮК

Гліб Геннадійович

Стрелковська Ірина Вікторівна, професор

Одеська національна академія зв’язку

імені О.С. Попова

БРЮЗГІНА

Наталія Олександрівна

Лисечко Володимир Петрович, доцент

Донецький інститут Української державної академії залізничного транспорту

ПОЛЯНСЬКА

Аріна Петрівна

Політанський Леонід Францович, професор

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

МАЙДАНОВИЧ

Юлія Вікторівна

Стрелковська Ірина Вікторівна, професор

Одеська національна академія зв’язку

імені О.С. Попова

ФУРМУР

Михайло Володимирович

Каптур Вадим Анатолійович, доцент

Одеська національна академія зв’язку

імені О.С. Попова

ВОВК

Олеся Олегівна

Астраханцев Андрій Анатолійович, доцент

Харківський національний університет радіоелектроніки

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

СОЛОВЙОВ

Андрій Олександрович

Жученко Олександр Сергійович, доцент

Донецький інститут Української державної академії залізничного транспорту

ВІННИЧЕНКО

Євген Олександрович

Мельнікова Любов Іванівна, доцент

Харківський національний університет радіоелектроніки

БЕРЕЖНИЙ

Олександр Ігорович, СМИК

Михайло Васильович

Бережна Ольга Володимирівна, доцент

Сумський державний університет

ОВДІЄНКО

Сергій Олександрович

Тіхонов Віктор Іванович, докторант

Одеська національна академія зв’язку

імені О.С. Попова

ВОЙТЮК

Ганна Андріївна

Астраханцев Андрій Анатолійович, доцент

Харківський національний університет радіоелектроніки

ШАХМІН

Олександр Сергійович

Астраханцев Андрій Анатолійович, доцент

Харківський національний університет радіоелектроніки

ІНФОРМАТИКА, ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

МАКСИМОВА

Світлана Ярославівна

Дивак Микола Петрович, професор

Тернопільський національний економічний університет

БУРЦЕВ

Максим Володимирович

Поворознюк Анатолій Іванович, професор

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

ЄВТУХОВА

Ольга Юріївна,

МАРТИНЕНКО

Тетяна Михайлівна

Заболотний Володимир Ілліч, доцент

Харківський національний університет радіоелектроніки

ГРИЦАЙ

Денис Васильович

Гребеннік Ігор Валерійович, професор

Харківський національний університет радіоелектроніки

КОЗАК

Андрій Миколайович,

ІВАНОВ

Іван Андрійович

Павлов Сергій Володимирович, професор

Вінницький національний технічний університет

КИРИЛЕНКО

Дмитро Олегович, РОСОЩУК

Анастасія Володимирівна

Азаров Олексій Дмитрович, професор

Вінницький національний технічний університет

БОГОМОЛОВ

Юрій Сергійович

Мокін Віталій Борисович, професор

Вінницький національний технічний університет

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

ОВЧАРЕНКО

Наталія Андріївна

Мазорчук Марія Сергіївна, доцент

Національний аерокосмічний університет

ім. М.Є Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

ШАПОВАЛ

Інна Сергіївна

Сисюк Геннадій Юрійович, доцент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

МОСКАЛЕНКО

В’ячеслав Васильович

Довбиш Анатолій Степанович,професор

Сумський державний університет

НАГОРНИЙ

Володимир В’ячеславович

Алексенко Ольга Василівна, доцент

Сумський державний університет

КОТЛЯР

Михайло Олександрович

Лобов В’ячеслав Йосипович, доцент

Криворізький технічний університет

КОМАРІВСЬКИЙ

В’ячеслав Дмитрович, ВОЙТОВИК

Святослав Вікторович

Ковтонюк Мар’яна Михайлівна, доцент

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

РЕВА

Любов Олександрівна

Харченко В’ячеслав Сергійович, професор

Національний аерокосмічний університет

ім. М.Є Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

БУРДА

Наталія Миколаївна

Шеховцова Вікторія Іванівна, старший викладач

Українська інженерно-педагогічна академія

ВОЛОЩУК

Андрій Володимирович

Любарський Сергій Володимирович, доцент

Військовий інститут телекомунікацій та ін.-форматизації Національ-ного технічного універ-ситету України «Київський політехнічний інститут»

РУДЯК

Роман Олександрович, СІВЕР

Дмитро Володимирович

Пукас Андрій Васильович, доцент

Тернопільський національний економічний університет

КНІЖНІК

Евгеній Натанович

Конох Ігор Сергійович, професор

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

ДУДАТЬЄВ

Ігор Андрійович

Кучерук В.Ю., професор

Вінницький

національний технічний університет

ПЕТРИШИН

Сергій Іванович,

КОЗАЧУК

Андрій Валерійович

Савчук Тамара Олександрівна, професор

Вінницький

національний технічний університет

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

ВОЛКОВА

Надія Сергіївна

Колос Петро Олексійович, старший викладач

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

ПРОЦЕНКО

Олексій Геннадійович

Лисенко Ігор Володимирович, доцент

Національний аерокосмічний університет

ім. М.Є Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

КОРЕНЬКОВ

Едуард Валерійович

Кравець Олексій Михайлович, доцент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

БОЯРЧУК

Олександра Геннадіївна

Архипов Олександр Геннадійович, доцент

Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

ЯЦКАНИЧ

Олександр Іванович

Герасимчук Олег Олександрович, доцент

Луцький національний технічний університет

ГУРИЛЬОВ

Євген Миколайович

Тошинський Володимир Ілліч, професор

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

КОВБАСЮК

Павло Володимирович

Волчков Ігор Володимирович, старший викладач

Одеська державна академія холоду

БОРИСЕНКО

Олександр Леонідович

Алексієв Володимир Олегович, професор

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

БОРЩОВА

Ірина Петрівна

Квєтний Роман Наумович, професор

Вінницький національний технічний університет

НИКИТЕНКО

Олексій Костянтинович

Лісовенко Микола Миколайович, доцент

Національна металургійна академія України

ЄРМАКОВА

Юлія Сергіївна

Барішенко Олена Миколаївна, доцент

Запорізька державна інженерна академія

ГРИНІВ

Іван Васильович

Коротун Тетяна Михайлівна, доцент

Міжнародний науково-технічний університет імені Юрія Бугая

ШУМИГАЙ

Дмитро Анатолійович,

КОНДРАШОВ

Дмитро Олегович

Ладанюк Анатолій Петрович, професор

Національний університет харчових технологій

ГІРНИЧА СПРАВА

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

НАДІЧ

Євген Юрійович

Сахно Іван Георгійович,

доцент

Державний вищий навчальний заклад “Донецький національний технічний університет”

ОЛІЙНИК

Максим Олегович

Скляр Людмила Василівна, доцент

Криворізький технічний

університет

ДОЛГИХ

Віталій Павлович

Калюжний Володимир

Владиславович, доцент

Донбаський державний

технічний університет

ГАГАРІН

Сергій Сергійович

Хівренко Олег Якимович,

доцент

Криворізький

технічний університет

ДУШЕНКО

Олена Володимирівна

Фрумкін Рафаїл Абрам-Беркович, професор

Донбаський державний

технічний університет

ФОМІН

Сергій Олегович

Литвинський Гаррі

Григорович, професор

Донбаський державний

технічний університет

БАРИШНІКОВ

Анатолій Сергійович

Диковенко Віктор

Іванович, старший викладач

Національний гірничий

університет

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

КАПІНУС

Станіслав Валентинович

Лапшин Олександр

Єгорович, професор

Криворізький

технічний університет

ЛЕВЧИК

Дмитро Валентинович

Грудачов Анатолій

Якович, професор

Державний вищий навчальний заклад “Донецький національний технічний університет”

АМІРАХОВ

Арастун Алліяддінович,

РОГОВ

Антон Анатолійович

Степанов Євген

Іванович, доцент

Українська

інженерно-педагогічна

академія

ПОЛУХІНА

Ганна Володимирівна

Котова Наталія Іллівна,

доцент

Державний вищий навчальний заклад “Донецький національний технічний університет”

ГАРКУША

Олександр Юрійович

Павлов Валерій

Іванович, доцент

Донбаський державний

технічний університет

КАПЬОНКІНА

Ольга Михайлівна

Гайко Геннадій

Іванович, професор

Донбаський державний

технічний університет

ГЕРАСИМОВИЧ

Ольга Сергіївна

Ларченко Віталій

Григорович, доцент

Донбаський державний

технічний університет

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

ГОЛУБЕНКО

Руслан Валентинович

Козаріз Володимир

Янкович, доцент

Криворізький

технічний університет

ЧЕРВОНЦЕВ

Костянтин Олексійович

Гурін Аркадій

Олександрович, професор

Криворізький

технічний університет

КЛИМОВ

Євген Вячеславович

Негрій Сергій Георгійович, доцент

Державний вищий навчальний заклад “Донецький національний технічний університет”

ТАРАСЮК

Тетяна Костянтинівна

Аверін Геннадій

Олексійович, доцент

Донбаський державний

технічний університет

ДОРОХОВА

Олександра Володимирівна

Ларченко Віталій

Григорович, доцент

Донбаський державний

технічний університет

ШЕВКУНЕНКО

Владислав Олександрович

Ткачук Олександр

Миколайович, старший викладач

Державний вищий навчальний заклад “Донецький національний технічний університет”

НАФТОВА ТА ГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

ПАРФИЛО

Юлія Григорівна

Ляпощенко Олександр

Олександрович, доцент

Сумський державний університет

ГРИГОРСЬКИЙ

Станіслав Ярославович

Середюк Марія Дмитрівна, професор

Івано-Франківський національний технічний університет

нафти і газу

ФІЗЕР

Василь Іванович

Костриба Іван Васильович, доцент

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

БУРДА

Юрій Мирославович

Карпаш Максим

Олегович, доцент

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

КОСТИШИН

Сергій Володимирович

Федорів Михайло Йосипович, доцент

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

РІЗНИЧУК

Андрій Іванович

Оринчак Микола Іванович, доцент

Івно-Франківський національний технічний університет нафти і газу

ВДОВІН

Василь Станіславович

Бойченко Сергій

Валерійович, професор

Національний

авіаційний університет

УКРАІНЦЕВ

Артем Олександрович

Пилипець Віктор Іванович, доцент

Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

ОСТРОГА

Руслан Олексійович

Ляпощенко Олександр

Олександрович, доцент

Сумський державний університет

КАСЬЯН

Валентин Володимирович

Мітіков Юрій Олексійович, доцент

Дніпропетровський

національний університет імені Олеся Гончара

ДУДКО Олександр Олександрович,

САВРАНСЬКИЙ

Володимир Павлович

Венгерцев Юрій

Олександрович, доцент

Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія

Бугая

РОБЛЕС КУДРІН

Роберт Антоніович

Ульєв Леонід Михайлович, професор

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

ДАНИЛЮК

Андрій Васильович

Михайлів Микола Іванович, професор

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

МЕТАЛУРГІЯ

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

ГОНТАРЕНКО

Павло Олегович,

МИРОШНИЧЕНКО

Юлія Миколаївна

Турчанін Михайло

Анатолійович, професор

Донбаська державна

машинобудівна академія

ТКАЧЕНКО

Наталя Юріївна

Алієв Іграмотдін Сєражутдінович, завідувач кафедри

Донбаська державна

машинобудівна академія

МИРОШНИЧЕНКО

Євген Олексійович

Фесенко Максим Анатолійович, доцент

Донбаська державна

машинобудівна академія

СЕМАКОВ

Вадим Вікторович

Руських Володимир Петрович, завідувач кафедри

Приазовський державний

технічний університет

ШУЛЬГА

Ольга Володимирівна

Костик Вікторія Олегівна, доцент

Національний технічний університет „Харківський політехнічний інститут”

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

ТАЦКОВА

Олександра Ігорівна

Куцова Валентина Зіновіївна, завідувач кафедри

Національна

металургійна академія України

ВІННИК

Сергій Миколайович

Мінков Олександр Миколайович, доцент

Донбаська державна

машинобудівна академія

КУРНОСОВ

Сергій Володимирович

Середа Борис Петрович, завідувач кафедри

Запорізька державна інженерна академія

ДВОРНІКОВ

Сергій Геннадійович,

ХОЛОДНИЙ

Олексій Андрійович

Сердюк Іван Олексійович, доцент;

Присяжний Андрій Григорович, старший викладач

Приазовський державний

технічний університет

КУЖЕЛЬ

Дмитро Георгійович

Ямшинський Михайло Михайлович, доцент

Національний технічний

університет України

«Київський політехнічний

інститут»

КАЛЮЖНИЙ

Павло Борисович

Гутько Юрій Іванович, завідувач кафедри;

Голофаєв Анатолій Микитович, доцент

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

СТЕПАНЕНКО

Ганна Вікторівна

Лисенко Тетяна Володимирівна, завідувач кафедри

Одеський національний політехнічний університет

ПІЛЬГАЄВ

Ростислав Володимирович,

ЛІЗУН

Андрій Юрійович

Лебедєв Євген Михайлович, доцент

Державний вищий

навчальний заклад

«Донецький національний

технічний університет»

КУПРІКОВ

Роман Олексійович

Бочка Володимир Васильович, професор

Національна

металургійна академія України

ДЕРМЕНЖИЄВ

Володимир Іванович

Насекан Юрій Петрович, завідувач науково-дослідного центру

Запорізька державна інженерна академія

ТЕРЕНТЬЄВА

Анастасія Володимирівна

Турчанін Михайло

Анатолійович, професор

Донбаська державна

машинобудівна академія

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

ДІМЕНТЬЄВ

Олександр Олегович

Дорофєєв Володимир Миколайович, професор

Донбаський державний технічний університет

СТОЙКОВА

Яна Олександрівна

Савельєв Сергій Геннадійович, доцент

Криворізький технічний університет

ЖУРАВЛЬОВА

Світлана Валеріївна

Паніотов Юрій Семенович, професор

Національна

металургійна академія України

ПІЛЮГІН

Євген Іванович

Семакова Вікторія Борисівна, доцент

Приазовський державний

технічний університет

ТЕРЕЩЕНКО

Ганна Миколаївна

Губарєв Ігор Володимирович, доцент

Дніпродзержинський державний технічний університет

РУДЕНКО

Денис Вікторович

Ткач Віталій Васильович, професор

Криворізький технічний університет

ГОРОБЕЙ

Надія Русланівна

Плєснєцов Юрій Олександрович, завідувач кафедри

Національний технічний університет „Харківський політехнічний інститут”

ВОЛОШИН

Олександр Миколайович

Стасовський Юрій Миколайович, професор

Національна

металургійна академія України

ОСТРОВЕРХ

Олексій Олександрович

Зубков Анатолій Іванович, доцент

Національний технічний університет „Харківський політехнічний інститут”

ЖЕЛТОБРЮХ

Людмила Олегівна

Алімов Валерій Іванович, професор

Державний вищий

навчальний заклад

«Донецький національний

технічний університет»

ТРАНСПОРТ

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

КОЗІН

Олександр Леонтійович,

ШАПОВАЛЕНКО

Владислав Олексійович

Ужва Анатолій Вікторович, доцент

Харківський національний автомобільно- дорожній університет

СИНЄБРЮХОВА

Тетяна Павлівна, ПРОФАТИЛОВА

Юлія Олександрівна

Шинкаренко Володимир Григорович, професор

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

МЕЛЬНИК

Анна Сергіївна

Богоявленська Юлія В’ячеславівна, доцент

Житомирський державний технологічний університет

ТІШАКОВА

Ірина Петрівна

Безгін Костянтин Сергійович, доцент

Донецький національний університет

ЧИЖИК

Віталій Михайлович

КОСТЕНКО

Костянтин Володимирович

Денисенко Олег Васильович, доцент;

Горбачов Петро Федорович, професор

Харківський національний автомобільно – дорожній університет

МАЛИШЕВ

Андрій Володимирович

Нужний Володимир Васильович, доцент

Автомобільно-дорожній інститут державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет»

СОЛЕЦЬКИЙ

Віталій Володимирович, КРАСНОВСЬКИЙ

Юрій Олегович

Говорущенко Микола Якович, професор

Харківський національний автомобільно-дорожній университет

САВЕНКОВ

Микита Володимирович

Горожанкін Сергій Андрійович, професор

Донбаська національна академія будівництва та архітектури

ОЛІЙНИК

Світлана Володимирівна

Маслов Олександр

Гаврилович, професор

Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського

ҐУДЗЬ

Віталій Євгенович,

ЧАПЛИГІНА

Олександра Михайлівна

Шевченко Валерій

Олександрович, доцент

Харківський

національний автомобільно-дорожній

університет

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

МАТЮХА

Олександр Володимирович

Пильов Володимир Олександрович, професор

Національний технічний університет „Харківський політехнічний інститут”

БИКАДОРОВ

Олексій Володимирович, РЕМЕЗ

Юрій Юрійович

Рижих Леонід

Олександрович, професор

Харківський національний автомобільно- дорожній університет

МАРЕНИЧ

Олексій Миколайович

Сергієнко Микола Єгорович, доцент

Національний технічний університет „Харківський політехнічний інститут”

ДЕМЧЕНКО

Олена Юріївна, КУЗЬМЕНКО

Дар’я Ігорівна

Криворучко Оксана Миколаївна, професор

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

ТОДЕРИЧ

Денис Борисович

Баранцева Світлана Михайлівна, доцент

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

ЗАРІЧНА

Вікторія Михайлівна

Наврозова Юлія Олександрівна, доцент

Одеський національний морський університет

ПАВЛИК

Анатолій Володимирович

Лук'янихін Вадим Олексійович, доцент

Сумський державний університет

НАПАДАЙЛО

Анастасія Олександрівна

Райда Ігор Михайлович,

старший викладач

Запорізький національний технічний університет

ГАЛУЩАК

Олександр Олександрович,

ГАЛУЩАК

Дмитро Олександрович,

Поляков Андрій Павлович, професор

Вінницький національний технічний університет

СЛІЗЧЕНКО

Владислава Олександрівна

Нагорний Євген Васильович, професор

Харківський національний автомобільно – дорожній університет

ДОБРОВОЛЬСЬКА

Анастасія Сергіївна

Мороз Микола Миколайович, доцент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

РЕБРУНЕНКО

Олексій Юрійович

Куліков Юрій Андрійович, професор

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

КРАЙНІЙ

Артем Ігорович,

ГРИБ

Володимир Іванович

Мастепан Микола Антонович, доцент

Автомобільно-дорожній інститут ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

КОЛОМІЄЦЬ

Сергій Валерійович

Матейчик Василь Петрович, професор

Національний транспортний університет

ГРИНЮК

Віталій Анатолійович

Пенчук Валентин

Олексійович, професор

Донбаська національна академія будівництва та архітектури

ГРАМАТНИЙ

Олег Ігорович

Крупко Валерій

Григорович, доцент

Донбаська державна машинобудівна академія

СТЬОПОЧКІНА

Ольга Володимирівна

Грігоров Отто

Володимирович, професор

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

ВАСИЛЬЧУК

Олександр Юрійович

Романовський Олександр Леонтійович, доцент

Національний університет вод­ного господарства та природо­користування

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

СОЛОВЙОВ

Андрій Анатолійович

Лозовий Ігор Степанович, доцент

Академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного

ЛЕПЕТЮХ

Віктор Володимирович

Дячук Максим

Вікторович, доцент

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

ЮРКОВСЬКИЙ

Віталій Олександрович, ДЕРЕВЯНКО

Антон Юрійович

Холодний Юрій Федорович, доцент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

ЧЕРНИШОВА

Марія Андріївна, РИСОВАНИЙ

Віталій Ігорович

Горовий Дмитро Анатолійович, доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

МИРОШНИЧЕНКО

Михайло Вікторович

Тофан Ангеліна Львівна, старший викладач

Донецький національний університет

РОМАНОВА

Євгенія Володимирівна

Базилюк Антоніна Василівна, професор

Національний транспортний університет

СОКОЛОВСЬКА

Олена Ігорівна

Паучок Володимир Костянтинович, старший викладач

Тернопільський національний економічний університет

ШАНДЕР

Олег Едуардович

Гребцов Олександр Іванович, доцент

Українська державна академія залізничного транспорту

ДОЦЕНКО

Олександр Петрович

Кульбашна Надія Іванівна, старший викладач

Харківська національна академія міського господарства

КАРПОВЕЦЬ

Сергій Юрійович

Гужевська Любов Анатоліївна, доцент

Національний транспортний університет

БОНДАРЕНКО

Оксана Олександрівна

ШЕВЧУК

Євгеній Вікторович

Денисенко Олег Васильович, доцент

Харківський національний автомобільно – дорожній університет

МАРЕНИЧ

Олексій Миколайович, СЕРГІЄНКО

Наталія Миколаївна

Сергієнко Микола Єгорович, доцент

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

КОНЮШЕНКО
Володимир Миколайович,

БИЛІНКА

Євгеній Олександрович

Рабінович Ернест Хаімович, доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

ПАНАСЮК

Олександр Олександрович

Поляков Андрій Павлович, професор

Вінницький національний технічний університет

ДЕМОЧКО

Олександр Анатолійович

Рідний Віктор

Федорович, доцент

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

БОРИС

Андрій Орестович

Малащенко Володимир

Олександрович, професор

Національний університет «Львівська політехніка»

ЯЩИН

Антон Ігорович

Невдаха Андрій

Юрійович, старший викладач

Кіровоградський національний технічний університет

ШОСТАК

Володимир Ярославович

Кузенко Дмитро

Васильович, доцент

Львівський національний аграрний університет

ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ ТА СПЕЦІАЛЬНА ТЕХНІКА

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

ОЛІЙНИК

Інна Олександрівна

Патласов Олександр Михайлович, доцент

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка

В. Лазаряна

БАЛІЙЧУК

Олексій Юрійович

Муха Андрій

Миколайович, завідувач кафедри

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка

В. Лазаряна

ЛИННИК

Сергій Олександрович

Плугін Андрій
Аркадійович, професор

Українська державна академія залізничного транспорту

ТІТЯПОВ

Віталій Ігорович

Мозолевич Григорій Якович, старший викладач

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка

В. Лазаряна

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

НЕБЕСНИЙ

Михайло Костянтинович

Главацький Казимир
Цезарович, доцент

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка
В. Лазаряна

ГОРОДЕНСЬКИЙ

Максим Анатолійович

Самісько Тетяна Олександрівна, старший викладач

Автомобільно-дорожній інститут ДВНЗ ";Донецький національний
технічний університет";

ГРЕЧКО

Вікторія Володимирівна

Рябов Євген

Сергійович, асистент

Національний технічний університет „Харківський політехнічний інститут”

БОНДАРЕНКО

Юрій Сергійович

Карзова Оксана
Олександрівна, старший викладач

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка

В. Лазаряна

ЧЕРНЕНКО

Віталій Володимирович

Власенко Борис Трохимович, доцент

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка

В. Лазаряна

РЄЗНІК

Денис Олегович

Очкасов Олександр Борисович, доцент

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка

В. Лазаряна

ГАРКУШИН

Євген Олександрович, СКОРНЯКОВ

Сергій Сергійович

Горбунов Микола Іванович, професор

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

МАРЧЕНКО

Галина Олегівна

Вдовиченко Володимир Олексійович, доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

КОСТЕНКО

Юрій Олександрович

Анофрієв Павло

Григорович, старший викладач

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка
В. Лазаряна

ГОРБАЧУК

Надія Олександрівна

Криворучко Оксана Миколаївна, професор

Харківський національний автомобільно-дорожній
університет

ПЛАХТІЙ

Олександр Андрійович,

АРХІПОВ

Костянтин Сергійович

Семененко Олександр Іванович, доцент

Українська державна академія залізничного транспорту

ДИЧЕНКО

Вікторія Ігорівна

Барановський Денис Миколайович, доцент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

ЛЮБЧЕНКО

Андрій Олексійович

Малахова Олена Анатоліївна, доцент

Українська державна академія залізничного транспорту

КРАСНІКОВА

Юлія Олександрівна

Чернецька-Білецька Наталія Борисівна, завідувач кафедри

Східноукраїнський національний університет імені Володимра Даля

ЮДІН

Віталій Олексійович

Мартинов Ігор Ернстович, завідувач кафедри

Українська державна академія залізничного транспорту

СУДНОБУДУВАННЯ ТА ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

ГОНЧАРОВА

Наталія Олександрівна

Сербін Сергій Іванович, професор

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

НОВІКОВ

Роман Олександрович

Настасенко Валентин Олексійович, доцент

Херсонський державний морський інститут

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

САПОЖНІКОВ

Ігор Сергійович

Касьянов Юрій Іванович, старший викладач

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

НАЗАРОВА

Ірина Леонідівна

Кондратенко Юрій Пантелійович, професор

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

КИСЛЯК

Михайло Іванович,

КОМАРОВ

Віктор Володимирович

Кравцов Віктор Іванович, професор

Національний авіаційний університет

РОДЬКІНА

Ганна Володимирівна

Ожиганов Юрій Григорович, професор

Севастопольський національний технічний університет

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

КОЖАНОВА

Аліса Віталіївна

Гейко Сергій Петрович, доцент

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

ШУМІЛОВА

Олександра Олександрівна

Трохіменко Ганна Григорівна, доцент

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

ГОРЯЧЕК

Олексій Олександрович

Ващиленко Микола Віталійович, доцент

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

ТАГІРОВ

Руслан Борисович

Кушнір Володимир Мойсейович, професор

Севастопольський національний технічний університет

БУДІВНИЦТВО

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

НАЗІНА

Марія Олександрівна

Хом’як Анна

Ярославівна, доцент

Національний транспортний університет

ГАЛІЧЕВСЬКА

Катерина Вікторівна,

ЗАФТОНОВА

Наталія Миколаївна

Яковлєва Раїса Антонівна,

завідувач кафедри;

Саєнко Наталія Вячеславівна, доцент

Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури

ТАБАЧНІКОВ

Сергій Володимирович

Убийвовк Артем Володимирович, асистент

Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури

МАРЦІХ

Артур Сергійович,
РАЗУМОВА

Олена Євгеніївна

Суханевич Марина Володимирівна, доцент

Київський національний університет будівництва і архітектури»

КОРЗАЧЕНКО

Микола Миколайович

Іванова Інна Миколаївна,

професор

Чернігівський державний інститут економіки і управління

ГУРЕЛА

Світлана Іванівна

Прогульний Віктор

Йосипович, завідувач кафедри

Одеська державна академія будівництва та архітектури

ДІТЧУК

Максим Олександрович

Гришин Андрій Володимирович, проректор

Одеська державна академія будівництва та архітектури

ОНІЩЕНКО

Олена Миколаївна

Рогачко Станіслав Іванович, професор

Одеська державна академія будівництва та архітектури

ВІЛЬДАНОВА

Надія Ростиславівна

Яременко Олександр

Федорович, завдувач кафедри

Одеська державна академія будівництва та архітектури

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

БІКУС

Катерина Михайлівна

Сєдін Володимир

Леонідович, завідувач кафедри

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

ТКАЧ

Сергій Вікторович

Луцкін Євген Сергійович, доцент

Одеська державна академія будівництва та архітектури

ТОФАНИЛО

Віталій Юрійович,

МУДРА

Ілона Володимирівна

Заволока Михайло

Васильович, доцент

Одеська державна академія будівництва та архітектури

АРЕЩКІНА

Вікторія Віталіївна

Галушко Валентина

Олександрівна, доцент

Одеська державна академія будівництва та архітектури

ГРІДЧИН

Станіслав Олегович

Толмачов Сергій Миколайович, доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

МИХАЙЛОВА

Наталія Олексіївна

Дорофєєв Віталій

Степанович, ректор

Одеська державна академія будівництва та архітектури

ГЕРАСИМЧУК

Ольга Ігорівна, МИХАЙЛІЧЕНКО Кристина Валеріївна

Єніна Тамара Анатоліївна, старший викладач

Одеська державна академія будівництва та архітектури

ЮЩЕНКО

Олександра Василівна

Таварткіладзе Іусуф

Мухамедович, професор

Київський національний університет будівництва і архітектури»

СТЕПУРА Олена Вікторівна

Карпюк Василь Михайлович, доцент;

Карпюк Федір Романович, доцент

Одеська державна академія будівництва та архітектури

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

ЗОЩЕНКО

Василь Миколайович

Винников Юрій Леонідович, професор

Полтавський

національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

ТЮТЄРЄВ

Максим Едуардович

Шатов Сергій Васильович, доцент

Придніпровська

державна академія

будівництва та

архітектури

КОРЮК

Володимир Павлович

Золотарьов Віктор

Олександрович, завідувач кафедри

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

ВОРОЖБІЯН

Роман Михайлович

Шабанова Галина

Миколаївна, професор

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

ТЕРТИЧНИЙ

Андрій Андрійович

Шинкевич Олена

Святославівна, завідувач кафедри

Одеська державна академія будівництва та архітектури

КЛЕСТОВ

Олег Володимирович

Стороженко Леонід Іванович, професор

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

ЛІСІЦИНА

Анастасія Іванівна,

ВОРОПАЄВА

Олена Борисівна

Данченко Юлія Михайлівна, доцент;

Биков Роман

Олександрович, старший науковий співробітник

Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури

ШТОНДА

Ірина Юріївна

Епоян Степан

Михайлович, завідувач кафедри

Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури

ГУДА

Ольга Сергіївна

Пахолюк Орест

Андрійович, доцент

Луцький національний технічний університет

АРХІТЕКТУРА

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

СЕМЯКІН

Гліб Валерійович

Черкасова Катерина Тимофіївна, завідувач кафедри

Харківський державний технічний університет будівництва і архітектури

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

ЯРОВА

Катерина Юр`ївна

Буряк Олександр Петрович, завідувач кафедри

Харківський державний технічний університет будівництва і архітектури

ШТАНЬКО

Андрій Анатолійович

Максим`юк Тетяна Максимівна, старший викладач;

Дідик Володимир Васильович, старший викладач

Національний університет «Львівська Політехніка»

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

ЧЕРТКОВА

Анна Володимирівна

Шубович Світлана Олександрівна, професор

Харківська національна академія міського господарства

КАРТИННИК

Сергій Юрійович

Могілєвцева Ірина Никифорівна, асистент

Придніпровська академія будівництва і архітектури

ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ ТА ВЕНТИЛЯЦІЯ

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

КОЛОС

Ігор Сергійович

Остапенко Ольга Павлівна, доцент

Вінницький національний технічний університет

ЛИСАК

Олег Віталійович

Малкін Едуард Семенович, професор

Київський національний університет будівництва і архітектури

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

ПОГОСОВ

Олександр Григорович

Малкін Едуард Семенович, професор

Київський національний університет будівництва і архітектури

ПОСТОЛОВСЬКИЙ Юрій Леонідович

Петраш Віталій Дем’янович, професор

Одеська державна академія будівництва та архітектури

ЧЕРЕДНИК

Артем Дмитрович

Редько Олександр Федорович, професор

Харківський державний технічний університет будівництва і архітектури

ЛЕСИК

Христина Романівна

Желех Василь Михайлович, доцент

Національний університет “Львівська політехніка”

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

ПОЛІЖАЙ

Олена Сергіївна

Герасимчук Олександр Володимирович, доцент

Криворізький технічний університет

МАКСИМОВА

Євгенія Сергіївна

Строй Анатолій Федорович, професор

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

ЩЕРБОНОС

Юлія Станіславівна

Гранкіна Вікторія Вікторівна, доцент

Харківська національна академія міського господарства

АМЕТИНА

Олена Віталіївна

Боровський Борис Йосипович, доцент

Національна академія природоохоронного та курортного будівництва

КИРИЧЕНКО

Любов Валеріївна

Шушляков Олександр Васильович, професор

Харківський державний технічний університет будівництва і архітектури

ГЕОДЕЗІЯ, КАРТОГРАФІЯ ТА ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

ГНІДЕЦЬ

Андрій Павлович

Казьмір Павло Гнатович, професор

Львівський національний аграрний університет

ГОРКОВЧУК

Максим Вікторович

Ляшекно Анатолій Антонович, професор

Київський національний університет будівництва та архітектури

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

ВОВК

Андрій Ігорович

Губар Юрій Петрович, доцент

Національний університет «Львівська політехніка»

АЛЬ-МАНАСРА

Рамі Анвар,

ЗАРИЦЬКИЙ

Олександр Васильович

Глушенкова Ірина Сергіївна, старший викладач

Харківська національна академія міського господарства

СТРІЛЕЦЬ

Валентина Станіславівна

Шульц Роман Володимирович, доцент

Київський національний університет будівництва та архітектури

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

ГОДОВАНЕЦЬ

Андрій Ярославович

Вівар Анатолій Йосипович, асистент

Національний університет «Львівська політехніка»

ЧЕПАК

Олена Іванівна

Коваленко Олег Анатолійович, завідувач кафедри

Миколаївський державний аграрний університет

ПРИПУТЯКА

Христина Сергіївна

Курильців Роман Михайлович, доцент

Львівський національний аграрний університет

МЕТРОЛОГІЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ ( у тому числі інформаційно-вимірювальні технології )

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

ШЕВЧЕНКО

Олена Миколаївна

Захаров Ігор Петрович, професор

Харківський національний університет радіоелектроніки

ХОМА

Анна Володимирівна

Стадник Богдан Іванович,

професор

Національний університет «Львівська політехніка»

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

ПОЛЬСЬКА

Валентина Вікторівна

Кіреєв Андрій Миколайович, доцент

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

ПУНДИК

Ольга Олександрівна,

ПУНДИК

Олеся Олександрівна

Должанський Анатолій Михайлович, професор;

Бондаренко Оксана Анатоліївна

Національна металургійна академія України

КІРІЄНКО

Олена Сергіївна, ХАМАТОВА

Юлія Альбертівна

Мельник Володимир Борисович, доцент

Національний авіаційний університет

ЗЕЛІСКО

Юлія

Миронівна

Байцар Роман Іванович,

Професор;

Міхалєва Марина Станіславівна, асистент

Національний університет «Львівська політехніка»

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

ЛИПЕЦЬКА

Олена Юріївна

Іванова Юлія Вікторівна,

викладач

Чернігівський державний інститут економіки і управління

ДУДАТЬЄВ

Ігор Андрійович

Кучерук Володимир Юрійович, професор

Вінницький національний технічний університет

ЧУПІС

Дмитро Анатолійович

Ступін Олександр Борисович, професор

Донецький національний університет

ОРОС

Олександр Іванович

Якимець Василь Теодорович, доцент

Львівський національний аграрний університет

ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

БЕЗРУКАВА

Марія Марківна

Супрун Наталія Петрівна, завідувач кафедри

Київський національний університет технологій та дизайну

КАРНАУХ

Ольга Петрівна

Зубкова Людмила Іванівна, професор;

Остапчук Ігор Прохорович, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

СЕЛЕЗНЬОВА

Катерина Олександрівна

Гавловська Наталія Іванівна, доцент

Хмельницький національний університет

ЧЕРНЮК

Юлія Вікторівна

Янковець Тетяна Миколаївна, асистент

Київський національний університет технологій та дизайну

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

ВАРЕНЬЯ

Оксана Миколаївна

Борисова Любов Арсеніївна, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

ВЕНГЕРОВА

Аліна Вадимівна

Рябчиков Микола Львович, завідувач кафедри

Українська інженерно-педагогічна академія

ВОЗНЮК

Людмила Віталіївна

Свістунова Людмила Тимофіївна, професор

Київський національний університет технологій та дизайну

ЄРМОЛЕНКО

Інна В’ячеславівна

Кизимчук Олена Павлівна, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

КАЛЕГОВА

Елеонора Ігорівна

Пахаренко Валерій Олександрович, завідувач кафедри

Київський національний університет технологій та дизайну

ТКАЧЕНКО

Ірина Олександрівна

Тебляшкіна Людмила Іванівна, доцент;

Брюхова Ілігія Георгіївна, старший викладач

Хмельницький національний університет

ЧУМАЧЕНКО

Тетяна Євгенівна

Осипенко Наталя Іванівна, завідувач кафедри

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

БАТАРОВСЬКА

Марина Валентинівна

Кущевський Микола Олександрович, завідувач кафедри

Хмельницький національний університет

БОРИСКІНА

Ольга Володимирівна

Мичко Анатолій Андрійович, професор

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

БРУХЛІЙ

Марія Іванівна,

КАЗІМІРОВИЧ

Тетяна Василівна

Процик Калина Лівіанівна, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

МИХЕЄВА

Юлія Степанівна

Савчук Микола Петрович, доцент

Хмельницький національний університет

МАЙКОВЕЦЬ

Наталія Василівна

Омельченко Надія Миколаївна, професор

Київський національний університет технологій та дизайну

МОЛОЧКО

Вікторія Сергіївна

Деменіна Олена Миколаївна, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

НІКІТІНА

Ольга Вікторівна;

ВЕШКО

Надія Валеріївна

Рудніченко Євгеній Миколайович, доцент

Хмельницький національний університет

СИНЬКОВ

Костянтин Сергійович;

ПУХОВИЙ

Дмитро Миколайович

Акимов Олександр Олександрович, доцент

Чернігівський державний технологічний університет

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

КОРДИК

Яна Сергіївна

Мельниченко Світлана Володимирівна, професор;

Ведмідь Надія Іванівна, доцент

Київський національний торговельно-економічний університет

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

РИЖІЙ

Діана Сергіївна,

КАЛЬЧЕНКО

Валерія Сергіївна

Нохріна Лариса Анатоліївна, професор

Харківська національна академія міського господарства

ПАРТАЛОГА

Ірина Олександрівна

Дишкантюк Оксана Володимирівна, доцент

Одеська національна академія харчових технологій

КОРОТКОВА

Аліна Сергіївна

Расулова Уляна Сергіївна, доцент

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

ГУБІНА

Олена Іванівна

Дібрівська Наталія Віталіївна, доцент

Полтавський університет економіки і торгівлі

ХІЛІНІЧ

Євгенія Юріївна

Іщенко Тетяна Іванівна, доцент

Національний університет харчових технологій

БІЛИНСЬКА

Уляна Володимирівна

Доценко Віетор Федорович, професор

Національний університет харчових технологій

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ ТА ПЕРЕРОБКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

ГАЄВСЬКА
Олена Володимирівна

Овсянникова Людмила
Костянтинівна, доцент

Одеська
національна академія харчових технологій

КАЛАШНІКОВА
Катерина Ігорівна

Пивоваров Павло Петрович, професор;

Кондратюк Наталія Вячеславівна, старший викладач

Харківський державний
університет харчування та торгівлі

КОЗЛОВА
Аліна Юріївна

Гніцевич Вікторія Альбертівна, доцент

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла  Туган-Барановського

ПОЛІЩУК
Юлія Юріївна

Радзієвська Ірина Гіронтіївна, асистент

Національний
університет харчових технологій

РАЗІНКІНА

Катерина Олександрівна,
ПШЕНИШНА
Аліна Вікторівна

Летута Тетяна Миколаївна, доцент

Харківський державний
університет харчування та торгівлі

РАПІТА

Валентина Романівна,
МІСЕРЖИ
Максим Данилович

Лебеденко Тетяна Євгенівна, доцент

Одеська
національна академія харчових технологій

ТКАЧЕНКО
Тетяна Миколаївна

Лебська Тетяна
Костянтинівна, завідувач кафедри

Національний університет біоресурсів і природокористування України

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

АЙРАПЕТЯН
Анжеліка Вагіфівна;
БРАЖЕНКО
Ганна Вікторівна

Мартиненко Леонід Григорович, доцент

Харківський інститут Київського національного

торговельно-

економічного університету

БІРЮКОВ
Олександр Миколайович

Осокін Володимир
Васильович, завідувач кафедри

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла  Туган-Барановського

ГАЛЕНКО
Олег Олександрович

Пещук Людмила Василівна, професор

Національний університет
харчових технологій

ГНОЄВА
Олена Володимирівна

Янчева Марина
Олександрівна, доцент

Харківський державний університет
харчування та торгівлі

ГОЛЕМБОВСЬКА

Наталія Володимирівна

Лебська Тетяна Костянтинівна, завідувач кафедри

Національний університет біоресурсів і природокористування України

ДОРОШЕНКО

Костянтин Валентинович

Богомолов Олексій Васильович, директор;
Черняєв Олександр Олександрович, асистент

Харківський
національний технічний університет сільського
господарства імені  Петра Василенка

КАЛІНІЧЕНКО
Ася Олександрівна

Кондратюк Наталія
Вячеславівна, старший викладач

Дніпропетровський національний
університет імені Олеся Гончара

КАРМАЗІН
Марія Олександрівна

Бабкін Денис
Олександрович, доцент

Донецький національний університет економіки і торгівліімені Михайла 

Туган-Барановського

МАКАРЧУК
Анна Василівна

Романченко Світлана
Володимирівна, асистент

Луганський національний аграрний університет

МУРЗІН
Андрій Вадимович

Дорохович Антонелла
Миколаївна, професор

Національний університет
харчових технологій

ПРОНЬКІНА
Ксенія Володимирівна

Віннікова Людмила Григоровна, завідувач кафедри

Одеська національна академія харчових технологій

САВЧУК
Денис Юрійович

Ткачук Валентина
Віталіївна, старший викладач

Луцький національний технічний університет

СКАЛЬКО
Оксана Петрівна

Батраченко Олександр
Вікторович, асистент

Черкаський державний технологічний університет

ШИРАЛІЄВА
Айнур Мираліївна,
ДЕМЧЕНКО
Алла Борисівна

Пшенишнюк Георгій Федорович, доцент;
Іванова Ганна Станіславівна, аспірант

Одеська національна академія харчових технологій

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

АРТЕМЕНКО

Аліса Давидівна,
САВЧЕНКО

Наталія Василівна

Сорокіна Світлана
Вікторівна, доцент

Харківський державний університет харчування та торгівлі

ГЛАС
Мар’яна Миронівна

Цісарик Орися Йосипівна,
в.о. завідувача кафедри

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені

С.З. Гжицького

ГОРДІЄНКО

Наталія Ігорівна

Чатченко Ольга Євгенівна, старший викладач

Харківський державний університет харчування та торгівлі

ЗАХАРОВ
Дмитро Олександрович

Дубовенко Костянтин
Вікторович, завідувач кафедри

Миколаївський державний аграрний
університет

КМІТЬ
Віталій Іванович

Дричик Віктор
Миколайович, викладач

Академія
сухопутних військ імені гетьмана Петра
Сагайдачного

КОЛЄСНІК

Юлія Юріївна

Самойчук Кирило Олегович, доцент

Таврійський державний агротехнологічний університет

КРИВОРУЧКО
Ірина Миколаївна

Марцин Тетяна
Олександрівна, асистент

Київський національний торговельно-економічний
університет

КРОЛЕВЕЦЬ
Тамара Андріївна,

СТАСЮК
Роман Юрійович

Скорченко Тетяна
Анатоліївна, доцент

Національний університет
харчових технологій

МАЛИШЕВ
Володимир Віталійович

Васильєва Олена
Олександрівна, доцент

Донецький національний університет
економіки і торгівлі
імені Михайла 

Туган-Барановського

МІШКОВА

Наталія Михайлівна

Безгінова Любов Іванівна, доцент

Харківський державний університет харчування та торгівлі

РАК
Інна Ігорівна

Бенько Марія Петрівна,
старший викладач

Національний
технічний університет „Харківський політехнічний інститут”

ТЕРЕПЕНЧУК
Вікторія Василівна

Купріна Наталія Михайлівна, доцент

Одеська національна академія харчових технологій

ТРЕТЯКОВА
Ольга Миколаївна

Сімахіна Галина Олександрівна, професор

Національний університет
харчових технологій

ЧАБАНЕНКО
Марина Вікторівна

Колісниченко Тетяна
Олександрівна, доцент

Дніпропетровський національний
університет
імені Олеся Гончара

Г У М А Н І Т А Р Н І Н А У К И

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

МАТЕРДЕЙ

Олена Дмитрівна

Аркуша Олена Георгіївна, доцент

Львівський національний університет імені Івана Франка

БУКРЄЄВ

Тарас Борисович

Цибуленко Лариса Олександрівна, доцент

Херсонський державний університет

РОГОЗОВСЬКА

Анастасія В’ячеславівна

Романюк Іван Миронович, професор

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

РУДЕНКО

Антон Сергійович

Андрєєв Віталій Миколайович, доцент

Херсонський державний університет

ПАНЧЕНКО

Вікторія Сергіївна

Шевчук Андрій Володимирович, декан історичного факультету

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Білинський

Олег Олегович

Товстуха Павло Васильович, старший викладач

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

ЧОРНОІВАНЕНКО

Інна В’ячеславівна

Андрєєва Світлана Серафимівна, доцент

Херсонський державний університет

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

ВОЛОШИНОВА

Анна Валеріївна

Лихачова Лариса Борисівна, доцент

Донецький національний університет

ЄРЕМЄЄВА

Катерина Андріївна

Куліков Володимир Олександрович, доцент

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

ЧЕРНЕНКО

Віктор Миколайович

Давиденко Юрій Миколайович, доцент

Ніжинський державний університет імені

М. В. Гоголя

ЄРЬОМЕНКО

Ольга Олегівна

Авдєєва Олена Сергіївна, старший викладач

Бердянський державний педагогічний університет

ГНИБІДА

Євген Володимирович

Авдєєва Олена Сергіївна, старший викладач

Бердянський державний педагогічний університет

МАЙБОРОДА

Тетяна Анатоліївна

Іванюк Олег Леонідович, старший викладач

Київський університет імені Б.О. Грінченка

НІКІТЕНКО

Анастасія Ігорівна

Світленко Сергій Іванович, професор

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ВЕРЕМЧУК

Юрій Вікторович

Кавун Анатолій Андрійович, доцент

Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова Національного авіаційного університету

ГОРБОВИЙ

Олександр Анатолійович

Нагайко Тарас Юрійович, викладач

Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

МЕЗІНА

Ольга Андріївна

Баковецька Ольга Олександрівна, доцент

Миколаївський національний університет імені

В.О. Сухомлинського

КОЖУШКО

Андрій Валерійович

Набока Олександр Вікторович, доцент

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

БЕЗСМЕРТНА

Юлія Сергіївна

Демиденко Тетяна Прокопівна, доцент

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

РОЇК

Сергій Володимирович

Тучинський Віталій Анатолійович, доцент

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

СВІНЦІЦЬКИЙ

Дмитро Володимирович

Сигидан Михайло Васильович, доцент

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

КЛЬОЦ

Василь Ігорович

Савенко Віктор Васильович, доцент

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

ЗАЯРНА

Дар’я Олександрівна

Нестерцова Світлана Михайлівна, доцент

Донецький національний університет

КУДРИЦЬКА

Тетяна Леонідівна

Бобилєва Світлана Йосипівна, професор

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

БІГУНЕЦЬ

Роман Романович

Кобаль Василь Іванович, доцент

Закарпатський державний університет

ЗУЄВА

Анастасія Олександрівна

Бурьян Михайло Степанович, професор

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

ДОРОЖИНСЬКА

Марія Юріївна

Шологон Лілія Іванівна, доцент

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

СОЛОЩЕНКО

Тетяна Павлівна

Кривошея Ігор Іванович, доцент

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ДЕДКАЛО

Юлія Миколаївна

Тарасенко Ольга Олексіївна, доцент

Київський університет імені Б.О. Грінченка

МАТЬОЛА

Юліанна Іллічна

Богів Олександр Ярославович, доцент

Закарпатський державний університет

ПІДГОРНИЙ

Богдан Вікторович

Вільховий Юрій Віталійович, доцент

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

ПАРИБИК

Світлана Валеріївна

Попенко Ярослав Володимирович, в.о. доцента

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

ТОКАРСЬКА

Наталія Василівна

Карліна Оксана Миколаївна, доцент

Волинський національний університет імені Лесі Українки

СТАРОСВІТСЬКА

Тетяна Василівна

Ігнатуша Олександр Миколайович, професор

Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет»

СЕЙДАМЕТОВА

Левіза Якубівна

Ігнатенко Марина Миколаївна, доцент

Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський гуманітарний університет»

ІГНАТУША

Григорій Олександрович

Грушева Тетяна Вікторівна, доцент

Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет»

ТЮТЮННИК

Вікторія Василівна

Дегтярьов Сергій Іванович, старший викладач

Сумський державний університет

КІЛЬКІСНІ МЕТОДИ В ЕКОНОМІЦІ

(статистика, економіко-математичне моделювання)

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

ДЖАЛОВА

Юлія Володимирівна

Клебанова Тамара Семенівна, завідувач кафедри

Харківський національний економічний університет

КЛЕБАН

Юрій Вікторович

Матвійчук Андрій Вікторович, професор

Державний вищий навчальний заклад “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

НОВІКОВА

Олена Володимирівна

Ставицький Андрій Володимирович, доцент

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

КАСЬЯНОВ

Олександр Володимирович

Зименко Микола Іванович, доцент

Донецький національний університет

МЕЛЬНИК

Надія Михайлівна

Самотоєнкова Олена Вікторівна. доцент

Одеський державний економічний університет

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

БАТРАК

Наталія Анатоліївна

Піскунова Олена Валеріївна, доцент

Державний вищий навчальний заклад “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

КОНОНЕНКО

Марина Олегівна

Гітіс Веніамін Борисович, завідувач кафедри

Донбаська державна машинобудівна академія

МАЛЬЦЕВА

Марія Геннадіївна

Максишко Наталія Костянтинівна, завідувач кафедри

Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет»

МУРАВСЬКА

Олеся Іванівна

Негрей Марина Володимирівна, доцент

Львівський

національний університет

імені Івана Франка

ТКАЧЕНКО

Євгеній Павлович

Гриценко Костянтин Григорович, завідувач кафедри

Вищий державний навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України»

ШИХЄЄВА

Катерина Дмитрівна

Онищенко Світлана Петрівна, доцент

Одеський національний морський університет

ЦЯПА

Олександр Васильович

Заболоцький Тарас Миколайович, старший науковий співробітник

Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України

ЛЕБЕДЄВ

Олександр Васильович

Ізюмченко Людмила Володимирівна, доцент

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

БАКЛАН

Анна Володимирівна,

ПАНТЄЛЄЄВА

Ксенія Олександрівна

Рогожнікова Надія Володимирівна, старший викладач

Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

БУТОК

Катерина Петрівна

Фельдман Лев Петрович, доцент

Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»

ДАНИЛЮК

Людмила Василівна

Буяк Леся Миколаївна, доцент

Тернопільський національний економічний університет

ЛІПЯНІНА

Христина Володимирівна

Ляшенко Оксана Миколаївна, завідувач кафедри

Тернопільський національний економічний університет

ЛУК’ЯНОВА

Катерина Юріївна

Вітлінський Вальдемар Володимирович, завідувач кафедри

Державний вищий навчальний заклад “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

МАЛАХАЙ

Ірина Дмитрівна

Жерліцин Дмитро Михайлович, доцент

Донецький національний університет

СЕМІХНЕНКО

Дмитро Юрійович

Калініченко Антоніна Володимирівна, завідувач кафедри

Полтавська державна аграрна академія

СІВІК

Сергій Олександролвич,

СТАДНИК

Андрій Олександрович

Меркулова Тамара Вікторівна, завідувач кафедри

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

КОЗАК

Наталія Миколаївна

Гончар Оксана Василівна, доцент

Національна академія статистики, обліку та аудиту

ВИННИКОВА

Олена Володимирівна

Аксьонова Ірина Вікторівна, доцент

Харківський національний економічний університет

ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ ТА КРЕДИТ

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

ГЛЬОЗА

Вікторія Володимирівна

Захаркіна Людмила

Сергіївна, асистент

Сумський державний

університет

ДЗЕМАН

Анатолій Михайлович

Рожко Олександр Дмитрович, доцент

Київський національний

університет імені

Тараса Шевченка

КАРПЕНКО

Олег Романович

Лапко Олена Олександрівна, завідувач кафедри

Університет банківської справи Національного банку України

КОЗАК

Галя Іванівна

Кириленко Ольга

Павлівна, завідувач кафедри

Тернопільський національний економічний університет

КОПТЮК

Олена Олександрівна

Приймак Ірина

Ігорівна, доцент

Львівський

національний університет

імені Івана Франка

МАСЛОВА

Тетяна Ярославівна

Дзюблюк Олександр Валерійович, завідувач кафедри

Тернопільський національний економічний університет

МИХАЛЬЧУК

Надія Михайлівна

Валігура Володимир Андрійович, старший викладач

Тернопільський національний економічний університет

СІРИК

Тетяна Володимирівна

Козій Тетяна В’ячеславівна, старший викладач

Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

БІЛОУСОВА

Світлана Юріївна,

ТИТАРЕНКО

Олександр Володимирович

Внукова Наталія

Миколаївна, професор

Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури

БЛАГУШИНА

Анастасія Вадимівна

Житний Павло Євгенович,

завідувач кафедри

Східноукраїнський національний

університет імені Володимира Даля

ДАШКЕВИЧ

Анна Олександрівна

Юрій Едуард Олександрович, в.о. доцента

Буковинська державна

фінансова академія

НЕЛІПА

Крістіна Олександрівна

Когут Інна Анатоліївна,

старший викладач

Таврійський державний агротехнологічний університет

ОСЕЦЬКА

Діана Валеріївна

Лютий Ігор Олексійович, проректор з науково-педагогічної роботи

Київський національний

університет імені Тараса Шевченка

ПАРХОМЕНКО

Аліна Артурівна

Омелянович Лідія

Олександрівна, перший проректор

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

ПЕРЕКУПКА

Настасія Сергіївна

Волошина Оксана

Василівна, старший викладач

Кременчуцький національний

університет імені

Михайла Остроградського

ПЕРШИН

Олег Олександрович

Пустовійт Роберт

Фрідріхович, завідувач кафедри

Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України

ПОБУЛАВЕЦЬ

Наталія Леонідівна

Прокопенко Ірина Адольфівна, доцент

Національний університет

Державної податкової служби України

РИБАЛКА

Павло В’ячеславович

Смірнова Ольга

Олегівна, доцент

Державний вищий навчальний заклад «Київський

національний економічний

університет імені

Вадима Гетьмана»

РОВНА

Дар’я Сергіївна

Ігнатова Олена

Анатоліївна, доцент

Донецький університет економіки та права

ЧУДОВА

Людмила Миколаївна

Краснікова Лариса

Іванівна, професор

Національний університет „Києво – Могилянська академія”

ЧУМАЧЕНКО

Любов Іванівна

Одінцова Тетяна

Михайлівна, доцент

Севастопольський національний технічний

університет

ЯНКІЛЕВИЧ

Катерина Сергіївна

Петрушевська Вікторія Вікторівна, доцент

Донецький державний

університет управління

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

БЄЛОУСОВА

Світлана Олексіївна

Антоненко Валентина Миколаївна, доцент

Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний

технічний університет»

БУРИЛО

Анастасія Олександрівна

Козлов Вадим

Петрович, доцент

Донецький національний

університет

БУХТІАРОВА

Аліна Геннадіївна

Рябушка Людмила

Борисівна, доцент

Вищий державний навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України»

ЗАПОРОЖАН

Наталія В’ячеславівна

Заглада Роман

Юрійович, доцент

Автомобільно-дорожній інститут ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

КРАСНОКУТСЬКА

Катерина Геннадіївна

Шершенюк Олена

Миколаївна, доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

КУКУШКІН

Леонід Костянтинович

Гориславець Павло

Анатолійович, доцент

Національний університет

«Львівська політехніка»

КУТЕНЬОВА

Катерина Анатоліївна

Чайковська Ольга

Василівна, доцент

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

МАКСИМОВ

Олександр Едуардович,

Ачкасова Світлана

Анатоліївна, викладач

Харківський національний економічний університет

НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ

Андрій Миколайович

Панчук Алла

Всеволодівна, доцент

Київський національний торговельно-економічний університет

НІКОЛЕНКО

Олексій Валерійович

Григораш Тетяна

Федорівна, старший викладач

Дніпропетровська державна фінансова

академія

ПІВТОРАК

Сергій Ігорович

Носенко Марина

Сергіївна,асистент

Полтавський національний

технічний університет імені Юрія Кондратюка

РОМАН

Олександра Володимирівна

Сич Ольга Анатоліївна,

доцент

Львівська державна

фінансова академія

СОЛОХА

Мар’яна Павлівна

Товстиженко Олена

В’ячеславівна, доцент

Чернігівський державний

інститут економіки і управління

СУХОВИЙ

Максим Миколайович

Гризоглазов Денис

Валерійович, старший викладач

Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний

університет імені

Вадима Гетьмана»

ФЕДОНЮК

Олександр Іванович

Фрадинський Олександр Анатолійович, доцент

Хмельницький національний університет

БАНКІВСЬКА СПРАВА

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

ОСТРОУШКО

Наталія Євгенівна

Лісна Раїса Павлівна, старший викладач;

Гадецька Світлана Вікторівна, доцент

Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

КИРІЙ

Владислав Петрович

Версаль Наталія Іванівна, доцент

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ВАНТУХ

Тетяна Зеновіївна

Грудзевич Ярослав Васильович, доцент

Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

БОГМА

Сергій Дмитрович,

МІШЕНІНА

Марина Валеріївна

Криклій Олена Анатоліївна, доцент

Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України»

КОЛОДІЗЄВА

Світлана Олегівна,

ОПЕШКО

Наталія Сергіївна

Внукова

Наталія Миколаївна, професор

Харківський національний економічний університет

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

ШЕВЧЕНКО

Юлія Олександрівна,

КУЛЕШОВА

Марія Юріївна

Внукова Наталія Миколаївна, професор

Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури

МОРГУН

Ігор Миколайович

Карпова Олена Іванівна, доцент

Донецький національний університет

ЗАСЯДЬКО

Оксана Олегівна

Михайлюк Роксолана Володимирівна, доцент

Тернопільський національний економічний університет

КОЗЛОВ

Владислав Ігорович

Нікітін Андрій Валерійович, доцент

Державний вищій навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ІЛЛЯШЕНКО

Андрій Володимирович

Криклій Олена Анатоліївна, доцент

Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України»

РУРКА

Ганна Іванівна

Череп Алла Василівна, професор

Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет»

МАЛІНОВСЬКИЙ

Орест Юрійович

Яворська Тетяна Василівна, доцент

Львівський національний університет імені Івана Франка

ПРИСТАЙ

Ярослав Зенонович

Карчева Ганна Тимофіївна, доцент

Інститут магістерської та післядипломної освіти Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

КУРИЛО

Андрій Петрович

Коробчук Тетяна Іванівна, доцент

Луцький національний технічний університет

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

КОРОВКІН

Станіслав Ігорович

Грицак Олена Володимирівна, доцент

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

ПШЕНИЧНА

Анастасія Анатоліївна

Онищенко Юлія Ігорівна, викладач

Одеський державний економічний університет

ВАРЦАБЮК

Ірина Есхаківна

Вовк Вікторія Яківна,

завідувач кафедри

Харківський національний університет внутрішніх справ

ЯРЕМЧУК

Ольга Володимирівна

Ларіонова Катерина Леонідівна, доцент

Хмельницький національний університет

ШИПІШ

Тетяна Вікторівна

Вожжов Анатолій Павлович, професор

Севастопольський національний технічний університет

ГАПЧУК

Олеся Вікторівна

Русул Любов Василівна, асистент

Буковинська державна фінансова академія

ВОВК

Катерина Яківна

Колесніченко Вікторія Федорівна, доцент

Харківський національний економічний університет

ГРЕБІНЬ

Оксана Миколаївна

Довгаль Юлія Сергіївна, старший викладач

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

ПЕСЛЯК

Ольга Ігорівна

Маслова Наталя Олександрівна, доцент

Київський національний торговельно-економічний

університет

ПОЛЯКОВ

Олександр

Анатолійович

Полякова Євгенія Сергіївна, старший викладач

Миколаївський політехнічний інститут

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

ШУБІНА

Ольга Олександрівна

Чернега Оксана Богданівна, завідувач кафедри

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

БУДЗ

Юлія Володимирівна

Рогач Олександр Ігорович,завідувач кафедри

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ШРАМ

Олег Олегович

Бестужева Світлана Василівна, доцент

Харківський національний економічний університет

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

СМІРНОВ

Микита Сергійович

Дергачова Вікторія Вікторівна, професор

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

ХАЛІЛОВА

Айше Ідрісівна

Осадчий Євген Іванович,

доцент

Кримський економічний інститут Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ЗАГРЕБЕНЮК

Наталія Валеріївна

Гладій Ірина Йосипівна, завідувач кафедри

Тернопільський національний економічний університет

КОКОША

Олена Миколаївна

Кошеленко Вікторія Вікторівна, старший викладач

Донецький національний університет

САЛАМАТОВ

Максим Володимирович

Сазонець Ольга Миколаївна, професор

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ХОМУТЕНКО

Ярослав Володимирович

Костюк Олександр Миколайович, професор

Вищий державний навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України»

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

ТКАЛЕНКО

Олена Сергіївна

Дубенюк Ярослава Анатоліївна, доцент

Маріупольський державний університет

ФЕДОТОВ

Дмитро Дмитрович

Казакова Надія Артурівна, заступник декана факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

ПАНЧЕНКО

Юлія Вадимівна

Ворошан Аліна Дмитрівна,старший викладач

Буковинська державна фінансова академія

ЧЕРНОВ

Олексій Анатолійович

Горошкова Лідія Анатоліївна, заступник директора з науково-педагогічної роботи

Нікопольський інститут Державного вищого навчального закладу «Запорізький національний університет»

ПЕТЧЕНКО

Марина Володимирівна

Касич Алла Олександрівна, декан факультету економіки

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

КОРСУН

Юлія Ігорівна

Пітель Ніна Якимівна, доцент

Уманський національний університет садівництва

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

САВЧУК

Галина Сергіївна

Швиданенко Генефа Олександрівна, завідувач кафедри

Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

МІНЯЙЛО

Олексій Олександрович

Череп Алла Василівна, декан економічного факультету

Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет»

ЧЕРНИШОВА

Тетяна Сергіївна

Фещенко Ольга Михайлівна, доцент

Дніпропетровська державна фінансова академія

ГРИБУК

Юлія Анатоліївна

Тарасюк Галина Миколаївна, професор

Житомирський державний технологічний університет

ПРОЦЮК

Тетяна Володимирівна

Цал-Цалко Юзеф Сигізмундович, проректор з навчальної роботи

Житомирський національний агроекологічний університет

ТИМЦЯСЬ

Назар Вікторович

Грішнова Олена Антонівна, професор

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

КОЗУБОВСЬКА

Вікторія Степанівна

Хвищун Надія Віталіївна, заступник декана факультету бізнесу

Луцький національний технічний університет

НАУМОВА

Олена Кирилівна

Городня Тетяна Анатоліївна, доцент

Львівська комерційна академія

МОСТЕНСЬКА

Тетяна Геннадіївна

Кундєєва Галина Олексіївна, доцент

Національний університет харчових технологій

ІВАНОВА

Олена Миколаївна

Березін Олександр Вікторович, завідувач кафедри

Полтавський університет економіки і торгівлі

ЛАВРИНЕНКО

Аліна Станіславівна,

НЕКРУТЕНКО

Олена Вікторівна

Коваленко Євген Володимирович, асистент;

Старченко Людмила Володимирівна, доцент

Сумський державний університет

БУЛАХ

Марина Юріївна

Третяк Наталя Миколаївна, доцент

Черкаський інститут банківської справи

Університет банківської справи Національного банку України

ТИМЧЕНКО

Тетяна Віталіївна

Горовий Дмитро Анатолійович, доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

НОВІКОВ

Олег Віталійович

Мєшкова-Кравченко Наталія Віталіївна, старший викладач

Херсонський національний технічний університет

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

НАЙЧУК

Надія Володимирівна

Зянько Віталій Володимирович, завідувач кафедри

Вінницький національних технічний університет

НІЗЕЛЬНИК

Євген Олегович

Дашевська Ольга Володимирівна, доцент

Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля

ВОРОЖЦОВ

Вадим Юрійович

Лях Александр Віталійович, доцент

Донецький національний університет

ФРОЛОВА

Катерина Олександрівна

Кравченко Олена Сергіївна, доцент

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

ДЯДЕЧКО

Альона Владиславівна

Восчобоєва Олена Володимирівна, доцент

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

КРАСНОНОСЕНКО

Мар’яна Миколаївна

Сергєєва Олександра Валеріївна, доцент

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

ПЕТРАКІВСЬКИЙ

Ярослав Олегович

Валінкевич Наталія Василівна, доцент, докторант кафедри економіки

Житомирський державний технологічний університет

ЮХИМЧУК

Ірина Олегівна

Павлова Світлана Іванівна, доцент

Житомирський державний технологічний університет

ІВАНЧИК

Ірина Петрівна

Піратовський Георгій Леонідович, доцент

Київський національний торговельно-економічний університет

ГЕДРОЙЦ

Ганна Юріївна

Маслак Ольга Іванівна, завідувач кафедри

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

КУПРІЄНКО

Михайло Юрійович

Флис Ігор Михайлович, доцент

Львівський національний аграрний університет

СТЕЦЕНКО

Аліна Юріївна

Яковлєв Анатолій Іванович, завідувач кафедри

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

ПИЛИПЧУК

Дмитро Сергійович

Ткаченко Тетяна Петрівна, доцент

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

ЮЗЮК

Олександр Анатолійович

Дем’янчук Ольга Іванівна, завідувач кафедри

Національний університет ";Острозька академія";

ШУМИЛО

Наталія Миколаївна

Кушнір Ніна Борисівна, завідувач кафедри

Національний університет водного господарства та природокористування

ВІТОШКО

Галина Володимирівна

Піжук Ольга Іванівна, доцент

Національний університет державної податкової служби України

КАМКІНА

Тетяна Олександрівна

Безпарточний Максим Григорович, проректор з наукової роботи

ПВНЗ «Полтавський університет економіки і права»

АЛІМОВА

Айше Едемівна

Аблязова Севілє Абляївна, старший викладач

Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський інженерно - педагогічний університет»

БАГРІЙ

Вікторія Францівна

Ціхановська Олена Михайлівна , доцент

Тернопільський національний економічний університет

БУР’ЯН

Катерина Володимирівна

Власова Наталія Олексіївна, завідувач кафедри

Харківський державний університет харчування та торгівлі

СТЕПАНЕНКО

Тетяна Олегівна

Афанасьєв Микола Васильович, проректор з науково-педагогічної роботи

Харківський національний економічний університет

КОЛОМІЄЦЬ

Олена Вікторівна

Мехеда Наталія Григорівна, доцент

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

ПАВЛИК

Тетяна Георгіївна

Никифорак Валентина Андріївна, доцент

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

ДІМІТРОВА

Євгенія Іванівна

Левчук Юрій Сергійович, старший викладач

Бердянський університет менеджменту і бізнесу

ДМИТРИШЕН

Павло Валерійович

Недбалюк Олександр Петрович, доцент

Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

ГЕТЬМАН

Дмитро Олександрович

Іванова Марина Володимирівна, доцент

Український державний хіміко-технологічний університет

БЕЗЩАСНИЙ

Валентин Анатолійович

Бойченко Катерина Степанівна, асистент

Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ПОКИДИШЕВА

Олександра Георгіївна

Череп Алла Василівна, декан економічного факультету

Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет»

МАРЄЄВА

Катерина Вікторівна,

ЯЦЕНКО

Анастасія Юріївна

Заревчацька Тетяна Валеріїівна, старший викладач

Донбаська державна машинобудівна академія

КОЛДИБАЄВА

Анна Сергіївна

Шкуренко Ольга Володимирівна, старший викладач

Донецький державний університет управління

ГЛОТОВА

Катерина Миколаївна

Амельченко Тамара Василівна, доцент

Кримський економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

КОСТАК

Христина Іванівна

Ільчук Олена Олександрівна, старший викладач

Львівська комерційна академія

ДОМАНОВСЬКА

Ольга Олександрівна

Гавва Володимир Миколайович, доцент

Національний аерокосмічний університет

ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

ФЕСЕНКО

Ірина Володимирівна

Літвиненко Марія Владиславна, доцент

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

РУДЬ

Андрій Леонтійович

Тимчишин Ірина Євгенівна, старший викладач

Національний університет «Львівська політехніка»

ЗАІЧЕНКО

Дар’я Сергіївна

Дудка Тетяна Володимирівна, доцент

Одеська національна академія харчових технологій

ЛІДАВІ

Анастасія Василівна

Войтович Наталія Володимирівна, старший викладач

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій

імені С.З. Гжицького

КРУТУХА

Марина Олександрівна

Пилипенко Надія Миколаївна, доцент

Сумський національний аграрний університет

КАС

Поліна Юріївна

Полякова Олена Миколаївна, доцент

Українська державна академія залізничного транспорту

ТРОНДІНА

Дар’я Сергіївна

Чобіток Вікторія Іванівна, старший викладач

Українська інженерно-педагогічна академія

РАК

Ганна Миколаївна

Загарій Віта Клавдівна, доцент

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ВОВЧИНСЬКА

Ірина Петрівна

Третяк Наталя Миколаївна, доцент

Черкаський інститут банківської справи

Університет банківської справи Національного банку України

СОКУРЕНКО

Юлія Валеріївна

Телишевська Лідія Іванівна, професор

Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури

ГОНТАРЬ

Яна Вікторівна

Горова Ксенія Олександрівна, доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

СПРИНЬ

Олена Олександрівна

Кобець Віталій Миколайович, доцент

Херсонський державний університет

ДУДА

Марія Іванівна

Гой Ірина Володимирівна, доцент

Хмельницький національний університет

МАНЬКУТА

Анна Олександрівна

Мелушова Ірина Юріївна, доцент

Харківський державний університет харчування та торгівлі

ЕКОНОМІКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА АПК

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

ВЕЛИЧКО

Олена Миколаївна

Воловик Ірина Анатоліївна, доцент

Дніпропетровський державний аграрний університет

БІЛИЧ

Анастасія Вікторівна

Андрійчук Василь Гаврилович,професор

Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

КОСТЮК

Тетяна Вікторівна

Андрушко Андрій Манолійович, старший викладач

Львівський національний аграрний університет

МАРОЧКО

Сергій Сергійович

Прокопенко Ольга Володимирівна, завідувач кафедри

Сумський державний університет

ОГОРЄЛКОВА

Дар’я Олександрівна

Левченко Наталія Михайлівна, професор

Запорізький національний технічний університет

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

ВОЛОВИК

Дмитро Володимирович

Безус Роман Миколайович, доцент

Дніпропетровський державний аграрний університет

ДОЛІНКО

Анастасія Геннадіївна

Плотнікова Марія Федорівна, доцент

Житомирський національний агроекологічний університет

КРАЙНЯК

Костянтин Олександрович

Крайняк Олександр Костянтинович, доцент

Тернопільський національний економічний університет

КУШПЕР

Ірина Іванівна

Примаченко Олена Леонідівна, доцент

Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

РЯБОВ

Артем Ігорович

Дубініна Марина

Вікторівна, завідувач кафедри;

Сіренко Наталя

Миколаївна, завідувач кафедри

Миколаївський державний аграрний університет

МОРОЗ

Антоніна Олегівна

Калініченко Олександр Володимирович, старший викладач

Полтавська державна аграрна академія

ПАТЛАТОЙ

Олександр Євгенович

Ковалевський Віктор Володимирович, доцент

Одеський державний економічний університет

ЯРОПУТ

Наталя Сергіївна

Гуторова Олена Олександрівна, доцент

Харківський національний аграрний університет імені

В. В. Докучаєва

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

ГЕРГЕЦ

Аліна Ігорівна

Назарова Ольга Петрівна, доцент

Таврійський державний агротехнологічний університет

КСЕНЗОВ

Андрій Леонідович

Филипенко Василь

Степанович, декан економічного факультету

Поліський державний університет, Республіка Білорусь

ПЛАКИДА

Світлана Іванівна

Бакунов Олександр Олексійович, професор

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

ПРОТЧЕНКО

Наталія Миколаївна

Селінний Михайло Михайлович, старший викладач

Чернігівський державний інститут економіки і управління

ЗЛОЧЕВСЬКА

Наталія Михайлівна

Шемігон Олександр Іванович, доцент

Білоцерківський національний аграрний університет

СОСНІЦЬКА

Марія Андріївна

Бабич Леся Володимирівна, доцент

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені

С.З. Гжицького

ТИМОШИК

Олеся Миколаївна

Семененко Олена Газизівна, старший викладач

Державний вищий навчальний заклад ";Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

ШВОРУК

Юлія Олександрівна

Шубалий Олександр Михайлович, доцент

Луцький національний технічний університет

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

ВЕРЕСКУН

Ганна Василівна

Проскуріна Неля

Миколаївна, доцент

Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет»

ЗАЄЦЬ

Ольга Миколаївна

Горяєва Марина Сергіївна, старший викладач

Харківський національний

економічний університет

ЗАЙЦЕВА

Марина Вікторівна

Соляник Людмила Григорівна, професор

Національний гірничий університет

ІГНАТОВА

Катерина Сергіївна

Лень Василь Степанович,

професор

Чернігівський державний технологічний університет

КУЦЕНКО

Наталія Володимирівна

Куцик Петро Олексійович, перший проректор

Львівська комерційна академія

КУШНІРЕНКО

Дмитро Іванович

Сторожук Тетяна Миколаївна, доцент

Національний університет державної податкової служби України

ЛАВРОВА

Олена Олексіївна

Лютова Ганна Михайлівна, доцент;

Гедз Михайло Йосипович, доцент

Черкаський інститут банківської справи Університету банківської

справи Національного банку України

МЕЖЕВИЧ

Тетяна Володимирівна

Цал-Цалко Юзеф

Сигізмундович,

проректор з навчальної роботи

Житомирський національний агроекологічний університет

ПОПИК

Леся Олександрівна

Лега Ольга Василівна,

старший викладач

Полтавська державна аграрна академія

РЕДЬКА

Ірина Вікторівна

Шик Людмила Михайлівна, доцент

Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет»

СТЕПАНОВА

Тетяна Олександрівна

Амоша Олександр Іванович професор

Донбаський державний технічний університет

ЯЛАМОВА

Євгенія Сергіївна

Трачова Дар'я Миколаївна, в.о. завідувача кафедри

Таврійський державний агротехнологічний університет

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

АЦАПКІНА

Марина Андріївна

Рура Ольга Вікторівна,

доцент

Севастопольський національний технічний університет

БІКЄТОВА

Ольга Сергіївна

Макєєва Олена Володимирівна, старший викладач

Одеський державний економічний університет

ГВОЗДЮКОВА

Світлана Миколаївна

Бурденко Ірина

Миколаївна, доцент

Українська академія банківської справи Національного банку України

ГУЩИН

Артем Андрійович

Телегунь Марія Іванівна,

доцент

Сумський національний аграрний університет

ЄРЬОМЕНКО

Ірина Юріївна

Гришко Наталя

Вікторівна, завідувач кафедри

Донбаський державний технічний університет

КОВАЛЕНКО

Ольга Олегівна

Лисиця Віра Іванівна,

старший викладач

Сумський державний університет

КУЛИЧ

Ігор Богданович

Ганусич Вероніка

Олександрівна, доцент

Ужгородський національний університет

ЛАВРУНОВА

Наталія Олександрівна

Дзьобко Ірина Петрівна,

викладач

Харківський національний економічний університет

ЛИСАЙ

Юлія Михайлівна

Туржанський Віталій Анатолійович, доцент

Приватний вищий навчальний заклад «Університет економіки та підприємництва»,

м. Хмельницьк

ЛИТВИНЕНКО

Елла Іванівна

Кіндрацька Любомира

Максимівна, завідувач кафедри;

Свірко Світлана Володимирівна, професор

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

МАРЦЕНЮК

Роман Анатолійович

Куцик Петро Олексійович, перший проректор

Львівська комерційна академія

МУРУК

Людмила Станіславівна

Чумакова Ірина Юріївна,

доцент

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

РЕНКАС

Віта Василівна

Бабенко Людмила Володимирівна, доцент

Академія митної служби України

РОМАНЕНКО

Світлана Володимирівна

Сизоненко Олеся Анатоліївна, доцент

Макіївський економіко-гуманітарний інститут

САЄНКО

Наталія Петрівна

Єрмолаєва Марина Валентинівна, доцент

Полтавська державна аграрна академія

САХНО

Олександр Сергійович

Вакульчик Олена Михайлівна, завідувач кафедри;

Татаренко Надія Миколаївна, старший викладач

Академія митної служби України

СИДОРЕНКО

Олексій Миколайович

Мискін Юрій Ігоревич,

доцент

Національний університет державної податкової служби України

СКОРОХОДОВА

Людмила Вікторівна,

ГАНЄВА

Катерина Петрівна

Волощук Лідія Олександрівна, доцент

Одеський національний політехнічний університет

СОБКО

Аліна Віталіївна

Перчук Оксана Володимирівна, старший викладач

Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

ТЕРЕПЕНЧУК

Вікторія Василівна

Купріна Наталія

Михайлівна, доцент

Одеська національна

академія харчових технологій

ТЕРЕЩЕНКО

Катерина Сергіївна

Сєкіріна Наталя Володимирівна, доцент

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

ТОПОЛЬ

Ірина Сергіївна

Щур Олена Вікторівна,

завідувач кафедри

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

ШАВЛЮК

Анна Олександрівна

Мних Євген Володимирович, завідувач кафедри

Київський націо­нальний торговельно-економічний університет

ШКУРАТ

Ірина Володимирівна

Лень Василь Степанович,

професор

Чернігівський державний технологічний університет

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

АКІМОВА

Юлія Володимирівна

Король Григорета Олександрівна, завідувач кафедри

Національна металургійна академія України

АЛІЄВА

Ліля Марленівна

Аблязова Севілє Абляївна, старший викладач

Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський інженерно-педагогічний університет»

БАБАРИЦЬКА

Дар'я Олександрівна

Кузічкіна Наталія

Ігорівна, викладач

Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного

університету

БАБЕНКО

Ярослав Юрійович

Сахно Людмила

Анатоліївна, доцент

Таврійський державний агротехнологічний університет

БІЛОУС

Інна Дмитрівна

Денисюк Олександр Миколайович, завідувач кафедри

Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

ВАСИЛИШИНА

Наталія Миколаївна

Гордополова Наталія Василівна, завідувач кафедри

Вінницький інститут економіки Тернопільського національного економічного університету

ВАСИЛІВСЬКА

Галина Валеріївна

Савченко Роман

Олександрович, доцент

Житомирський національний агроекологічний університет

ВЛАСЕНКО

Вікторія Володимирівна

Блага Вікторія Вікторівна,

доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

ВОВК

Марина Олегівна

Озеран Алла Володимирівна, доцент

Київський

національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана

ГЛАДКА

Вікторія Олександрівна,

ХРИСТЕНКО

Анна Василівна

Сіменко Інна Віталіївна,

професор

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган Барановського

ДЕНІСОВА

Наталя Юріївна

Єршова Наталя Юріївна,

доцент

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

ДЕРКАЛЮК

Віта Валеріївна

Столяр Людмила

Георгіївна, старший викладач

Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

ДУДАРЄВА

Катерина Олександрівна

Бутинець Франц

Францович, завідувач кафедри

Житомирський державний технологічний університет

КАРУНА

Марина Олександрівна

Омельченко Олена

Юріївна, завідувач кафедри

Донецька філія Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі

КОЛОЯНОВА

Юлія Володимирівна

Каткова Тетяна Ігорівна,

доцент

Бердянський університет менеджменту і бізнесу

ОВЧАРЕНКО

Ольга Олегівна

Штик Юлія В'ячеславівна,

викладач

Донецька філія Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі

ОЛЕКСІЄНКО

Тетяна Василівна

Міщенко Роман

Анатолійович, доцент

Полтавський національний технічний

університет імені Юрія Кондратюка

ПІДГАЙНА

Марія Василівна

Беренда Надія Іванівна,

доцент

Національний університет харчових технологій

ПРОРОЧУК

Надія Юріївна

Наумчук Ольга Анатоліївна, доцент

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

РЕШЕТНИК

Наталія Василівна

Тимрієнко Ірина Юріївна,

доцент

Вінницький фінансово-екомічний університет

РЄПКА

Анна Андріївна

Потриваєва Наталя

Володимирівна, доцент

Миколаївський державний аграрний університет

САВЧЕНКО

Ольга Сергіївна

Циган Раїса Миколаївна,

старший викладач

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

СЕРЬОГІНА

Юлія Сергіївна

Головко Олена

Григорівна, старший викладач

Харківський інститут банківської справи

Університету банківської справи Національного банку України

ЧЕРЕДНИЧЕНКО

Тетяна Олексіївна

Берднікова Тетяна Миколаївна,

в.о. завідувача кафедри

Нікопольський інститут ДВНЗ «Запорізький національний університет»

МАРКЕТИНГ, УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

ВЕТРЕНКО

Дар’я Володимирівна

Щетініна Людмила Валеріївна, доцент

Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ГЕРЖИК

Вікторія Анатоліївна

Збрицька Тетяна Петрівна, доцент

Одеський державний економічний університет

ЛИННИК

Яна Валеріївна

Бабенко Анатолій Григорович, завідувач кафедри

Дніпропетровська державна фінансова академія

ПАЩЕНКО

Аліна Юріївна

Лук’янченко Наталя Дмитрівна, завідувач кафедри

Донецький національний університет

СМИК

Ельвіра Сергіївна

Дяків Ольга Петрівна, доцент

Тернопільський національний економічний університет

ГАДОМСЬКА

Оксана Олександрівна

Матвіїв Микола Ярославович, професор

Тернопільський національний економічний університет

ЗАГОСКІНА

Тетяна Олександрівна

Горова Ксенія Олександрівна, доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

КОСТИНЕЦЬ

Валерія Володимирівна

Сагайдак Михайло Петрович, доцент

Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

НАГАЇВСЬКА

Дар’я Юріївна

Орлов Петро Аркадійович, завідувач кафедри

Харківський національний економічний університет

ОЛІЙНИК

Інна Володимирівна

Божкова Вікторія Вікторівна, доцент

Сумський державний університет

ПЛЕТМІНЦЕВА

Марія Олександрівна

Подольський Ростислав Юрійович, доцент

Донецький національний університет

СТАСЮК

Олександр Миколайович, ЯКОВЕНКО

Реґіна Євгенівна

Должанський Ігор Зиновійович, професор

Макіївський економіко-гуманітарний інститут

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

ГАСЮК

Ірина Степанівна

Реверчук Надія Йосипівна, доцент

Львівський інститут банківської справи

Університету банківської справи Національного банку України

ГРАБОВЕЦЬКА

Оксана Йосипівна

Коцур Андрій Семенович, викладач

Тернопільський національний економічний університет

ЗАДУМІН

Іван Вадимович

Череп Алла Василівна, декан

Запорізький національний університет

КОЗЛОВСЬКИЙ

Адріан Тарасович

Грішнова Олена Антонівна, професор

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЛІПАТОВА

Анастасія Юріївна

Назарова Галина Валентинівна, завідувач кафедри

Харківський національний економічний університет

ПРОВОЗІН

Наталія Василівна

Лук’янихін Вадим Олександрович, доцент

Сумський державний університет

ПРОДАН

Марина Олегівна

Посмітна Марина Василівна, викладач

Одеський державний економічний університет

САБАТЮК

Олена Богданівна

Баб’як Галина Петрівна, доцент

Тернопільський національний економічний університет

САХНО

Валерія Сергіївна

Логачова Олена Вікторівна, доцент

Донецький національний університет

СУРНІНА

Ангеліна Леонідівна

Притиніна Олена Леонідівна, старший викладач

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ХАЗАХ

Катерина Олександрівна

Дороніна Ольга Анатоліївна, доцент

Донецький національний університет

АЛЮКАЄВА

Валентина Євгенівна

Федотова Ірина Володимирівна, доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

ВОРОБЕЦЬ

Христина Богданівна

Дубовик Олена Вікторівна, декан

Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України

ГОЛОВАНЬ

Людмила Володимирівна

Наумова Олена Едуардівна, доцент

Українська державна академія залізничного транспорту

ГУСAЧЕНКО

Катерина Валентинівна, НІКОЛАЄНКО

Олена Сергіївна

Притиченко Тамара Іванівна, доцент

Харківський національний економічний університет

КИСЕЛЬОВА

Дар’я Вікторівна,

Пушкар Олена Іванівна, доцент

Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля

ОВЧІННІКОВА

Анна В’ячеславівна

Солнцев Сергій Олексійович, завідувач кафедри

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

ПЕТРИШАК

Наталя Романівна,

КОВАЛЬ

Уляна Богданівна

Дубовик Олена Вікторівна, декан факультету підвищення кваліфікації та перепідготовки

Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України

ПРОВОЗІН

Микола Васильович

Тєлєтов Олександр Сергійович, професор

Сумський державний університет

РОСОХАТА

Анна Сергіївна

Ілляшенко Наталія Сергіївна, старший викладач

Сумський державний університет

СЕРДУНІЧ

Наталя Вікторівна

Ковальчук Світлана Володимирівна, професор

Хмельницький національний університет

ФІЛАТОВА

Любов Сергіївна

Карачина Наталія Петрівна, доцент

Вінницький національний технічний університет

ЧАПЛИГІНА

Інна Юріївна

Мельник Юлія Віталіївна, старший викладач

Тернопільський національний економічний університет

ЧЕРНИШЕВА

Катерина Сергіївна

Пархаєва Наталя Вікторівна, доцент

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

ЧУДНЕЦОВА

Марина Вадимівна

Хаджинов Ілля Васильович, доцент

Донецький національний університет

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

ЖИВОТЕНКО

Анна Олександрівна

Костишина Тетяна Адамівна, завідувач кафедри

Полтавський університет економіки і торгівлі

ЛИТВИНЕНКО

Вікторія Володимирівна

Горовий Дмитро Анатолійович, доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

МИХАЛЕВИЧ

Юлія Іванівна

Максюта Вікторія Василівна, асистент

Полтавський університет економіки і торгівлі

ОРЛОВА

Ганна Олександрівна

Шило Катерина Михайлівна, асистент

Бердянський університет менеджменту і бізнесу

РЯБОКОНЬ

Іван Олександрович

Щетініна Людмила Валеріївна, доцент

Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені.Вадима Гетьмана»

ЧИЧКАНЬ

Євгенія Олександрівна

Гончарова Світлана Юріївна, доцент

Харківський національний економічний університет

ШАПОВАЛОВА

Дарина Володимирівна

Криворучко Оксана Миколаївна, професор

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

ШЕВЧЕНКО

Інна Юріївна

Большенко Світлана Федорівна, доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

ЩЕРБАЧЕНКО

Вікторія Олексіївна

Ілляшенко Сергій Миколайович, завідувач кафедри

Сумський державний університет

ЯВОРСЬКА

Тетяна Володимирівна

Швець Ірина Борисівна, завідувач кафедри

Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»

АЛІПОВ

Руслан Ігорович,

Карпенко Юрій Михайлович, завідувач кафедри

Чернігівський державний інститут економіки і управління

АРТЕМОВА

Марина Олександрівна

Жаболенко Марина Володимирівна, доцент

Донецька академія автомобільного транспорту

ГУБАНОВА

Ольга Олександрівна

Кузнецова Ірина Олександрівна, доцент

Поліський державний університет (Білорусь)

ЖУК

Ганна В’ячеславівна

Перепадя Фелір Леонідович, асистент

Маріупольський державний університет

ЖУКОВІНА

Алевтина В’ячеславівна

Жегус Олена Валентинівна, доцент

Харківський державний університет харчування та торгівлі

КІМЛАЧ

Ганна Ігорівна

Анісімова Ольга Миколаївна, завідувач кафедри

Приазовський державний технічний університет

КОЛЄДІНА

Катерина Олександрівна

Телишевська Лідія Іванівна, професор

Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури

КРЕЦУЛ

Руслан Миколайович

Ярмош Олена Віталіївна, асистент

Українська інженерно-педагогічна академія

МАРИНЕНКО

Ілля Анатолійович

Азарян Олена Михайлівна, завідувач кафедри

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

МАТКІВСЬКА

Мар’яна Іванівна,

Бець Мар’яна Тиберіївна, доцент

Львівський державний інститут новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола

ПОЛИНСЬКА

Катерина Дмитрівна

Годіцин Андрій Миколайович, доцент

Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

СЄМЄХІНА

Аліна Юріївна,

ГУБІНА

Світлана Геннадіївна

Гавриленко Олександр Григорович, професор

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

СИНИЦИНА

Яна Олександрівна

Смерічевська Світлана Василівна, завідувач кафедри

Донецька академія автомобільного транспорту

ЦАПУК

Олена Юріївна

Кубишина Надія Сергіївна, доцент

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

ЧИГІРЬОВ

Сергій Вікторович

Подольський Ростислав Юрійович, доцент

Донецький національний університет

МЕНЕДЖМЕНТ

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

КІЦЕНКО

Сергій Сергійович

Ковтун Тетяна Антонівна, старший викладач

Одеський національний морський університет

КОВАЛЕНКО

Леонора Юріївна

Грищенко Вадим Федорович, доцент

Сумський державний університет

СЛЮСАРЕВА

Людмила Сергіївна

Миронова Ольга Миколаївна, доцент

Харківський національний економічний університет

ДЕМ’ЯНЕНКО

Олена Володимирівна

Лебедєва Ірина Броніславівна, доцент

Донбаський державний технічний університет

ГУТНІКОВ

Руслан Валерійович

Шершньова Зоя Євгеніївна, професор

Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ГОРОХОВА

Ольга Олександрівна

Фірсова Світлана Германівна, доцент

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

МАЧИНА

Алла Борисівна

Ігнатьєва Ірина Анатоліївна, професор

Київський національний університет технологій та дизайну

ЯЦИШИНА

Клавдія Валеріївна

Бай Сергій Іванович, доцент

Київський національний торговельно-економічний університет

РОМАНЕНКО

Роман Анатолійович

Флис Ігор Михайлович, доцент

Львівський національний аграрний університет

ЛЕБЕДЄВА

Олена Олександрівна

Батченко Людмила Вікторівна, професор

Донецький державний університет управління

КРУТСЬКИХ

Лариса Володимирівна

Кудирко Людмила Петрівна, доцент

Київський національний торговельно-економічний університет

ДАНИЛЬЧЕНКО

Катерина Олександрівна

Бояринова Катерина Олександрівна, доцент

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

ОЛЯНЧУК

Роман Сергійович

Шаповал Стела Степанівна, доцент

Одеський національний політехнічний університет

МУДРА

Тетяна Миронівна

Мельник Ольга Григорівна, доцент

Національний університет «Львівська політехніка»

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

ПОЄДИНЦЕВА

Карина Сергіївна

Федотова Ірина Володимирівна, доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

ЛАДОНЬКО

Анастасія Вікторівна

Кунденко Аліна Володимирівна, доцент

Чернігівський державний інститут економіки і управління

МІСЛАВСЬКА

Ірина Олександрівна

Коляда Світлана Петрівна, доцент

Академія митної служби України

ФЕФЕЛОВ

Іван Валерійович

Верещагіна Ганна Валентинівна, доцент

Харківський національний економічний університет

ГЕРАЩЕНКО

Олександра Олександрівна

Перепадя Федір Леонідович, асистент

Маріупольський державний університет

КИШЕНЯ

Петро Богданович

Кузьмін Олег Євгенович, професор

Національний університет «Львівська політехніка»

ПАПІШ

Володимир Йосифович

Тимочко Василь Олегович, доцент

Львівський національний аграрний університет

ОДРАЖИЙ

Ольга Олексіївна

Лисенко Дмитро Едуардович, доцент

Національний аерокосмічний університет

ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

ТІХОНОВА

Анастасія Сергіївна

Сіднєва Жанна Костянтинівна, доцент

Національний університет харчових технологій

ТКАЧЕНКО

Юлія Володимирівна

Корнілова Ірина Миколаївна, доцент

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ДУРИХІНА

Мар’яна Сергіївна

Міщенко Володимир Акимович, професор

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

ПАЛАНИЦЯ

Олександра Юріївна

Стрельбіцька Наталія Євгенівна, доцент

Тернопільський національний економічний університет

ШИШОВА

Юлія Ігорівна

Подсєвак Вікторія Вікторівна, старший викладач

Криворізький технічний університет

ДУЦЬКА

Анна Сергіївна

Дідіквська Любов Іванівна, доцент

Київський національний торговельно-економічний університет

ЗВОНОК

Олександр Анатолійович

Нагорний Борис Григорович, професор

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

СОЛОМОВИЧ

Іванна Миколаївна

Гой Ірина Володимирівна, доцент

Хмельницький національний університет

ПЕРЕСАДА

Яна Дмитрівна

Балабанова Людмила Веніаминівна, професор

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

ГУКОВА

Анастасія Ігорівна

Следь Олександра Миколаївна, доцент

Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»

МУЗИЧЕНКО

Ірина Олександрівна

Вернюк Наталія Олександрівна, доцент

Уманський національний університет садівництва

КУЛИНА

Юліан Степанович

Чернобай Ліліана Іванівна, доцент

Національний університет «Львівська політехніка»

АЛЕЙНІКОВА

Алевтина Ігорівна

Сєріков Анатолій Васильович, професор

Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури

ДЬОМІНА

Валерія Валеріївна

Кривуля Павло Вікторович, доцент

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

ІВАНОВ

Олександр Вікторович

Черпак Антоніна Євгенівна, доцент

Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ШЕЛИХ

Наталя Олександрівна

Саєнсус Марія Анатоліївна, доцент

Одеський державний економічний університет

САХНО

Валерія Сергіївна

Логачова Олена Вікторівна, доцент

Донецький національний університет

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

ЧЄЧЄНЄВА

Еліна Ростиславівна

Загладь Роман Юрійович, доцент

Автомобільно-дорожній інститут ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

ДЕНДЕМАРЧЕНКО

Світлана Петрівна

Качала Тамара Миколаївна, професор

Черкаський державний технологічний університет

КОРІННИЙ

Сергій Олександрович

Куреда Ніна Миколаївна, доцент

Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет»

ПИЛИПЕНКО

Юлія Семенівна

Бардаков Віктор Анатолійович, доцент

Харківська національна академія міського господарства

НІКОЛЕНКО

Анна Володимирівна

Попова Надія Василівна, доцент

Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

ХІМКА

Роман Степанович

Липчук Василь Васильович, професор

Львівський національний аграрний університет

БАЄВА

Олена Юріївна

Соколова Наталія Сергіївна, асистент

Луганський національний аграрний університет

ПОРТУГАЛЬСЬКА

Регіна Андріївна

Кравченко Олена Анатоліївна, доцент

Одеський національний політехнічний університет

ЖОСАН

Ганна Володимирівна

Корчевська Лілія Олександрівна, доцент

Херсонський національний технічний університет

ТКАЧУК

Микола Сергійович

Ярова Тетяна Володимирівна, доцент

Національний університет харчових технологій

ЕСАУЛОВА

Яна Вячеславівна

Калініченко Олександр Володимирович, старший викладач

Полтавська державна аграрна академія

ЗАЛУТІН

Євген Володимирович

Казак Анатолій Миколайович, доцент

Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський гуманітарний університет»

СПІРОВА

Єлизавета Михайлівна

Саенсус Марія Анатоліївна, доцент

Одеський державний економічний університет

КАЛІНІНА

Ольга Михайлівна

Антипцева Олена Юріївна, старший викладач

Українська інженерно-педагогічна академія

НЄНАХОВА

Оксана Олександрівна

Андрєєва Тетяна Євгеніївна, професор

Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури

ТИХОВСЬКИЙ

Олександр Сергійович

Красностанова Наталія Едуардівна, доцент

Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ЧЕБЕРКО

Наталя Володимирівна

Арестенко Тетяна Вікторівна, доцент

Таврійський державний агротехнологічний університет

РУГАЛЕНКО

Ольга Олександрівна

Пічугіна Тетяна Сергіївна, професор

Харківський державний університет харчування та торгівлі

ТКАЧЕНКО

Наталія Вікторівна

Сакун Леся Миколаївна, доцент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

КОХАНА

Оксана Вікторівна

Квасова Людмила Сергіївна, доцент

Національна металургійна академія України

НАСІБУЛЛІНА

Аліна Харісівна,

РАБЕР

Ірина Олександрівна

Поповиченко Ірина Валеріївна, доцент

Придніпровська державна академія будівництва і архітектури

ПОЛІЩУК

Артем Сергійович

Артеменко Ліна Петрівна, доцент

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

ОМЕЛЬЧУК

Анна Олександрівна

Чорна Людмила Олександрівна, професор

Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

МАЖУЛА

Олена Василівна

Осадча Наталія Вікторівна, доцент

Академія митної служби України

ПОЗДНЯКОВА

Наталія Юріївна

Василенко Оксана Володимирівна, старший викладач

Полтавський національний університет імені Юрія Кондратюка

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

ГІБНЕР

Людмила Константинівна.

ХАКІМОВА

Євгенія Русланівна

Чигрин олена Юріївна, доцент

Сумський державний університет

МАСТО

Юлія Олексіївна

Тітенко Ганна Валеріївна, доцент

Харківський національний університет імені

В.Н. Каразіна

ПОДУРЕЦЬ

Тетяна Володимирівна

Авраменко Наталія Леонідівна, доцент

Національний університет державної податкової служби України

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

ВАКУЛЕНКО

Наталія Олександрівна

Горовий Дмитро Анатолійович, заступник завідувача кафедри

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

МОРЄВА

Ельвіра Олегівна

Сердюк Ольга Іванівна, доцент

Полтавська державна аграрна академія

РУДАКОВА

Тетяна Володимирівна

Литвиненко Володимир Григорович, старший викладач

Автомобільно-дорожній інститут Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет”

СИДОРЕНКО

Наталія Вікторівна

Теліженко Олександр Михайлович, завідувач кафедри

Сумський державний університет

ЩАНКІНА

Катерина Володимирівна

Чижикова Ольга Олексіївна, доцент

Донецький національний університет

АРТЕМЕНКО

Сергій Анатолійович

Вишневська Ольга Миколаївна, доцент

Миколаївський державний аграрний університет

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

КОЗАР

Марія Георгіївна

Якимчук Аліна Юріївна, доцент

Національний університет водного господарства та природокористування

ЛЬВОВА

Катерина Сергіївна

Попова Ольга Юріївна, професор

Державний вищий навчальний заклад “Донецький національний технічний університет”

ЛЕЛЮК

Світлана Валеріївна

Павленко Лариса Андріївна, доцент

Харківський національний економічний університет

ПЕРШИН

Олег Олександрович

Проценко Олександр Леонідович, доцент

Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України

ШЕВЦОВ

Сергій Валерійович,

ТЕРЕЩЕНКО

Ірина Володимирівна

Мішеніна Наталія Вікторівна, доцент;

Шевцова Світлана Вікторівна, доцент

Сумський державний університет

НАУМОВ

Станіслав Валерійович,

КОРЕНЄВА

Катерина Олександрівна

Семеніхіна Вікторія Вікторівна, асистент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

НЕБЕСНИЙ

Михайло Костянтинович

Агієнко Ірина Вікторівна, доцент

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна

ОМЕЛЬЯНЕНКО

Віталій Анатолійович

Хворост Оксана Олексіївна, доцент

Сумський державний університет

САВЧЕНКО

Катерина Вікторівна

Нестеренко Роман Олександрович, старший викладач

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

БАСОВА

Лілія Сергіївна

Ястремська Олена Миколаївна, професор

Харківський національний економічний університет

КИРИЛЮК

Андрій Олександрович

Малахова Наталія Борисівна, професор

Харківський національний економічний університет

КОВАЛЬ

Карина Олегівна

Швець Галина Олексіївна, доцент

Приазовський державний технічний університет

КУХАРУК

Інна Олегівна

Андрощук Геннадій Олександрович, доцент

Університет економіки та права «Крок»

МОЛОДІД

Владислав Юрійович

Філик Наталія Володимирівна, доцент

Національний авіаційний університет

ЧЕНЬ

Анна Анатоліївна

Малихіна Яна Анатоліївна, доцент

Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

ГОЛУБОВСЬКИЙ

Ігор Васильович

Крат Василь Іванович, доцент

Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

ЗЕМЦОВА

Яна Борисівна

Костіна Лариса Миколаївна, доцент

Донецький державний університет управління

МАТЯШОВА

Тамара Миколаївна

Дорожко Григорій Костянтинович, доцент

Приазовський державний технічний університет

МОЛОДЬКО

Анна Іванівна

Сердюк Георгій Никандрович, доцент

Інститут інтелектуальної власності Одеської національної юридичної академії , м. Київ

ШЕСТОПАЛОВА

Юлія Вікторівна

Дуб Володимир Васильович, доцент

Харківський державний університет харчування та торгівлі

ВИДАВНИЧА СПРАВА ТА РЕДАГУВАННЯ

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

МЕХЕД

Наталія Іванівна

Крайнікова Тетяна Сергіївна, доцент

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

КУРИЛО

Ірина Ігорівна

Черниш Наталія Іванівна, професор

Українська академія друкарства, м. Львів

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

МІЛЯН

Марія Богданівна

Бурда Катерина Любомирівна, доцент

Галицький інститут імені В’ячеслава Чорновола,

м. Львів

КАЛУГІНА

Ксенія Валеріївна

Панкова Наталія Олександрівна, старший викладач

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

БАРАБАШ

Наталія Станіславівна

Фіть Людмила Володимирівна, викладач

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

ШЕНЯК

Ольга Олегівна

Кравченко Олена Леонідівна, доцент

Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

САСЮК

Тетяна Вікторівна

Косюк Оксана Михайлівна, доцент

Волинський національний університет імені Лесі Українки

УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА (у тому числі методики їх викладання)

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

БЕРЕЗНИЦЬКА

Галина Олександрівна

Загнітко Анатолій Панасович, завідувач кафедри

Донецький національний університет

ЄРСЬКА

Катерина Петрівна

Оренчак Ольга Олексіївна, доцент

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського

КАШУБА

Зореслава Сергіївна

Марчук Людмила Миколаївна, завідувач кафедри

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

ЛЕВЧЕНКО

Наталія Валеріївна

Демченко Алла Вікторівна, завідувач кафедри

Херсонський державний університет

ТАРАБАНЧУК

Олена Володимирівна

Босак Ніна Федорівна, доцент

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського

ТОКАР

Іванна Петрівна

Караман Станіслав Олександрович, завідувач кафедри

Київський університет імені Бориса Грінченка

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

БОТВИНЮК

Оксана Василівна

Гайдаєнко Ірина Василівна, завідувач кафедри

Херсонський державний університет

БУРДАСТИХ

Марія Олександрівна

Гонюк Олександра Валеріївна, доцент

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

БУТКО

Софія Григорівна

Хомік Олена Євгеніївна, доцент

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

ГЕРАСИМЕНКО

Олена Олександрівна

Нищета Володимир Анатолійович, доцент

Бердянський державний педагогічний університет

ДАНИЛЬЧЕНКО

Анна Сергіївна

Нікітіна Алла Василівна, доцент

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

КОБИЛЯКОВА

Ганна Валеріївна

Єременко Оксана Романівна, доцент

Сумський державний педагогічний університет

імені А. С. Макаренка

КОЛОМІЄЦЬ

Ніна Вадимівна

Садовнікова Ольга Павлівна, старший викладач

Сумський державний університет

КОНДРАТЕНКО

Любов Володимирівна

Ковалевська Тетяна Юріївна, професор

Одеський національний університет імені

І. І. Мечникова

НАЗАРКЕВИЧ

Наталія Юріївна

Мазоха Галина Степанівна, професор

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

ПІВО

Наталія Василівна

Марчук Людмила Миколаївна, завідувач кафедри

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

ПІЧАХЧІ

Наталія Валентинівна

Митяй Зоя Олегівна, завідувач кафедри

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

САХАРУК

Інна Володимирівна

Ситар Ганна Василівна, докторант

Донецький національний університет

ТАРАБАНЧУК

Любов Володимирівна

Кучерява Оксана Анатоліївна, старший викладач

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського

ХОРОЛЕЦЬ

Анна Юріївна

Гайдученко Галина Миколаївна, завідувач кафедри

Херсонський державний університет

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

БАБЯК

Юлія Василівна

Бакум Зінаїда Павлівна, професор

Криворізький державний педагогічний університет

БАЙРАК

Римма Вікторівна

Колоїз Жанна Василівна, завідувач кафедри

Криворізький державний педагогічний університет

БОРОВИЧ

Тетяна Юріївна

Титаренко Валентина Миколаївна, старший викладач

Житомирський державний університет імені Івана Франка

ВЕСЕЛОВА

Надія Вікторівна

Руденко Світлана Миколаївна, доцент

Харківський державний університет харчування та торгівлі

ВОРОНА

Світлана Євгеніївна

Коваль Людмила Михайлівна, доцент

Вінницький державний педагогічний університет

імені Михайла Коцюбинського

ДЕМЧУК

Світлана Григорівна

Киричук Світлана Анатоліївна, старший викладач

Вінницький державний педагогічний університет

імені Михайла  Коцюбинського

ПЕРЕПЕЛЮК

Оксана Василівна

Подолинний Анатолій Мусійович, професор

Вінницький державний педагогічний університет

імені Михайла Коцюбинського

СУЧОК

Валентина Вікторівна

Бойко Надія Іванівна, професор

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

ТАБАКОВА

Марина Ігорівна

Пац Любов Іванівна, декан гуманітарного факультету

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов

ТЕСЛЕНКО

Володимир Миколайович

Мацько Оксана Михайлівна, доцент

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ТОДЕР

Дмитро Дмитрович

Сабадош Іван Васильович, завідувач кафедри

Ужгородський національний університет

ТЮШКЕВИЧ

Світлана Володимирівна

Сологуб Любов Олексіївна, доцент

Полтавський національний педагогічний університет

імені В. Г. Короленка

ХРИСТІАНІНОВА

Галина Олександрівна

Попова Ольга Іванівна, доцент

Бердянський державний педагогічний університет

РОМАНО-ГЕРМАНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

БЄССОНОВ

Нікіта Юрійович

Каліущенко Володимир

Дмитрович, декан факультету іноземних мов

Донецький національний університет

ЗАХАРЧЕНКО

Сергій Михайлович

Ягупова Лариса Миколаївна, професор

Донецький національний університет

КАПРАНОВ

Ян Васильович

Корольова Алла Валер’янівна, завідувач кафедри

Київський національний лінгвістичний університет

РАХНО

Михайло Юрійович

Кравченко Вікторія Леонідівна, доцент

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

СЛЮСАР

Аліна Олександрівна

Ізотова Наталя Павлівна, старший викладач

Київський національний лінгвістичний університет

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

АНТОНЕНКОВА

Валерія Юріївна

Калошина Наталя Олексіївна, старший викладач

Севастопольський національний технічний університет

ВЕПРИНЯК

Ірина Дмитрівна

Бистров Яків Володимирович, завідувач кафедри

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

ГАБАРАК

Людмила Іванівна

Христиг Ніна Сергіївна, доцент

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

ГОДЛЕВСЬКА

Юлія Віталіївна

Гусейнова Олена Григорівна, старший викладач

Київський університет імені Бориса Грінченка

НЕВМЕРЖИЦЬКА

Романа Валеріївна

Марчишина Алла Анатоліївна, декан факультету іноземної філології

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

РЯБЧУК

Марина Павлівна

Мельник Валентина Іванівна, доцент

Київський національний лінгвістичний університет

СІЛІВАНОВА

Ілона Миколаївна

Крайчинська Галина Вацлавівна, завідувач кафедри

Національний університет “Острозька академія”

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

БЕЗУГЛА

Тетяна Андріївна

Оніменко Наталія Анатоліївна, доцент

Харківський національний університет

імені В. Н. Каразіна

ВОЛЯН

Світлана Василівна

Штейнбук Фелікс Маратович, директор інституту філології, історії та мистецтв

Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський гуманітарний університет»

ГРИНЧУК

Анна Віталіївна

Володіна Тетяна Святославівна, доцент

Київський національний лінгвістичний університет

ЛЕМЕЩЕНКО

Вікторія Володимирівна

Рябуха Тетяна Валеріївна, старший викладач

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

СЕНЧЕНКО

Юлія Ігорівна

Швачко Світлана Олексіївна, завідувач кафедри

Сумський державний університет

ТЕРЕЩЕНКО

Наталія Михайлівна

Гапотченко Надія Євгеніївна, доцент

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов

РОСІЙСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

ВАРИВОД

Дар’я Сергіївна

Герасименко Ірина Анатоліївна, доцент

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов

ШОРЕНКО

Наталія Геннадіївна

Павленко Ірина Яківна,

завідувач кафедри

Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет»

СТАНЧЕВСЬКА

Тетяна Станіславівна

Філоненко Софія Олегівна, доцент

Бердянський держаний педагогічний університет

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

БЄЛІНСЬКА

Тетяна Олегівна

Сорокін Олександр Анатолійович, старший викладач

Донецький національний університет

ПОДОЛЯНЧУК

Вікторія Олександрівна

Співак Ірина Едуардівна, доцент

Бердянський держаний педагогічний університет

КАБАНЕЦЬ

Анна Юріївна

Орлова Ольга Василівна, доцент

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка

ПУГАЧОВА

Анастасія Володимирівна

Пристайко Тамара Степанівна, завідувач кафедри

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

ЩОКІНА

Вікторія Сергіївна

Шаповалова Ірина Володимирівна, доцент

Луганський державний інститут культури і мистецтв

ПАВЛИК

Марина Сергіївна

Ріднева Любов Юріївна, доцент

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ПОПОВА

Лілія Володимирівна

Статівка Валентина Іванівна, завідувач кафедри

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

ЧЕРНЕНКО

Богдана Станіславівна

Корновенко Лариса Віталіївна, заступник директора

Черкаський національний університет імені  Богдана Хмельницького

НОВОГРЕЦЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

БЕРЕЖНА

Ірина Юріївна

Короткова Юлія Михайлівна, доцент

Маріупольський державний університет

ІВАШКІВ

Орислава Василівна

Глущенко Ліна Михайлівна, доцент

Львівський національний університет імені Івана Франка

КРАСОВСЬКА

Олена Миколаївна

Столярова Анна Анатоліївна, асистент

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

ЛЕОНОВА

Олена Анатоліївна

Пічахчі Олена Володимирівна, старший викладач

Маріупольський державний університет

ГОДІК

Людмила Андріївна

Любченко Тетяна Вікторівна, завідувач кафедри

Київський національний лінгвістичний університет

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

КОНОНЕНКО

Марина Олександрівна

Банах Лілія Сергіївна, старший викладач

Таврійський національний університет імені

В.І. Вернадського

БРАЖНИК

Олександра Олегівна

Коновалова Тетяна Іванівна, завідувач кафедри

Київський славістичний університет

МУДРИК

Олена Валеріївна

Подковирофф Нанушка, доцент

Одеський національний університет імені

І.І. Мечникова

СОЦІОЛІНГВІСТИКА

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

ВАРИВОД

Дар’я Сергіївна

Ригованова Вікторія Анатоліївна,

доцент

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов

ВАСИЛЬЦІВ

Оксана Степанівна

Мацюк Галина Петрівна, професор

Львівський національний університет імені Івана Франка

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

БОДНАР

Марія Богданівна

Мацюк Галина Петрівна, професор

Львівський національний університет імені Івана Франка

ДЖЕМАНОВА

Аліна Миколаївна

Олексенко Володимир Павлович, директор Інституту філології та журналістики;

Мартос Світлана Андріївна, доцент

Херсонський державний університет

СТОЛЯРЧУК

Ольга Володимирівна

Шкурко Тетяна Анатоліївна, завідувач кафедри

Макіївський економіко-гуманітарний інститут

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

КОВАЛЕНКО

Юлія Сергіївна

Коротич Катерина Володимирівна, старший викладач

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

НІКОЛАЙЦЕВА

Марія Олександрівна

Візниця Юрій Васильович, доцент

Криворізький технічний університет

ОНОПА

Аліна Миколаївна

Мацюк Галина Петрівна, професор

Львівський національний університет імені Івана Франка

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

ДЗЮБА

Анастасія Юріївна

Панов Микола Іванович, завідувач кафедри

Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

ШАЛАГІНОВА

Маргарита Володимирівна

Косач Наталія Євгенівна, доцент

Донецький національний університет

ЖУРАВЛЬОВ

Сергій Володимирович

Лісова Тетяна Вікторівна, доцент

Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

ЛИСЮК

Олег Олександрович

Матюхіна Наталія Петрівна, професор

Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

ЛУЦЕНКО

Олена Євгенівна

Юшко Алла Миронівна, доцент

Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

МУРТІЩЕВА

Аліна Олександрівна

Соляннік Костянтин Євгенович, доцент

Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

ПОПОВ

Олександр Ігорович

Атаманова Юлія Євгенівна, заступник директора науково-дослідного інституту

Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

ТИЩЕНКО

Катерина Олександрівна