Главная > Документ


Розроблення варіантів проектів у системі Project Expert /І.Є.Моісеєнко, І.В.Бубнов // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 85.

 • Розроблення керуючого модуля для побудови моделей валів у системі AUTOCAD / Г.О.Пономаренко, О.В.Алексенко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 88.

 • Роль контроля в системе дистанционного обучения /О.І.Салтикова // Materialy IV Miedzinarodowej naukowi-praktyczney konferencji ";Strategiczne pytania swiatowej nauki - 2008";. – Przemysl: Nauka i studia, 2008.

 • Роль куратора у студентському житті першокурсників /О.В.Алексенко, С.М.Ващенко // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми : Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 93-94.

 • Система оцінювання та мотивації самостійної роботи студента / О.В.Алексенко // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 100-101.

 • Создание медиакомпонентов электронного учебника /С.А.Маликов, Д.В.Шенцев, В.В.Шендрик // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – C. 99.

 • Сравнительный анализ долговечности цилиндропоршневой группы бесшатунных и шатунных механизмов движения /С.В.Копылов, Д.П.Дрягин // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 81.

 • Средства автоматизированного контроля знаний студентов по инженерной графике / Д.А.Давыдов, О.И.Салтыкова // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 94.

 • Створення модуля САПР корпусу циліндричного одноступеневого редуктора з використанням технології OLE /А.В.Єжова, Н.О.Жиленко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 97.

 • Створення твердотільних моделей машинобудівних виробів в Invertor / В.Г.Концевич, В.Б.Юскаєв. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 304 с.

 • Строение персонального компьютера: учебное пособие. Ч.7. Оперативная память: классификация, устройство, настройка и диагностика / В.Г.Концевич, М.В.Концевич. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 150 с.

 • Строение персонального компьютера: учебное пособие. Ч. 8. Внутренний интерфейс персонального компьютера / В.Г.Концевич, М.В.Концевич. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 150 с.

 • Структурування дисциплін / О.І.Салтикова // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 151-152.

 • Сучасні технології навчання на основі самостійної роботи студентів / В.В.Шендрик // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 102-103.

 • Сценарій розробки дистанційного курсу / О.І.Салтикова //Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 93.

 • Твердотельное моделирование в Autodesk Inventor /В.Г.Концевич. – М.;Сп.б.;К.: ДиаСофт, ДМК Пресс, 2008. – 672 с. 

 • Твердотільне проектування в машинобудуванні України /А.Ю.Сергієнко, Н.О.Зінченко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 102.

 • Тести на позиціювання для інженерних дисциплін /І.В.Бубнов, М.М.Коротун // Materialy IV Miedzinarodowej naukowi-praktyczney konferencji ";Strategiczne pytania swiatowej nauki - 2008";. – Przemysl: Nauka i studia, 2008.

 • Тестування з використанням візуального матеріалу /М.М.Коротун, І.В.Бубнов // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 81-82.

 • Технология работы с пакетом SolidWorks / И.В.Баранова //Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 78.

 • Удосконалення безмуфтової системи вмикання кривошипних штампувальних машин / В.С.Запорожченко, М.О.Зимин, А.В.Запорожченко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 90.

 • Усовершенствование безмуфтового штамповочного оборудования для ОМД в машиностроении / В.С.Запорожченко //Materialy IV Miedzinarodowej naukowi-praktyczney konferencji ";Strategiczne pytania swiatowej nauki - 2008";. – Przemysl: Nauka i studia, 2008.

 • Участь студентів у науковій роботі кафедри ІТП як засіб підвищення якості підготовки спеціалістів / В.С.Запорожченко, А.В.Запорожченко // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 95-96.

 • Численное исследование течения жидкости в спиральных камерах, спроектированных по различным методикам /П.Н.Сухоребрый, С.А.Коваль, В.Г.Неня, А.Н.Кочевский // Проблемы машиностроения. – 2008. – Том 11, № 5-6. – С. 20-27.

 • Complex modeling of centrifugal pump / В.Г.Неня, О.В.Алексенко, І.В.Баранова // 19 Mizinarodni konference ";Hydroturbo 2008";, Tisk, Top partners, s.p.o. – Чехія, 2008.

 • Designing the curvilinear axial symmetric channels of turbomachines / А.М.Калашніков, М.В.Калінкевич, В.М.Ігнатенко // 19 Mizinarodni konference ";Hydroturbo 2008";, Tisk, Top partners, s.p.o. – Чехія, 2008.

 • The optimal design of pumps wit open and semi-open impellers /В.В.Шендрик, С.М.Ващенко // 19-th International conference on hydro-power engineering. – Hrotovice, 2008.

 • Theoretical and experimental investigation of return channels of turbomachines / А.М.Калашніков, М.В.Калінкевич, В.М.Ігнатенко //Motorization and power industry in agriculture. – Lublin, 2008. – Tym 10A.

  КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

  1. Методика інтеграції конструкторсько-технологічного проектування машинобудівних виробів / В.А.Толбатов // Вісник інженерної Академії України. – 2008. – № 1. – С. 125-128.

  2. Методы и средства терапии и реабилитации: конспект лекций для студ. спец. 7.090804 ";Физическая и биомедицинская электроника"; дневной формы обучения / Сост. С.В.Соколов. - Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. - 118 с.

  3. Методологія створення бази знань життєвого циклу автономних енергогенеруючих установок / А.В.Толбатов, В.А.Толбатов // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 1. – С. 140-146.

  4. Моделювання виробничих процесів промислових підприємств / В.А.Толбатов // Вісник Інженерної академії України. – 2008. – № 2. – С. 183-188.

  5. Морфологія сплаву Ті-41V-18AI після іонної імплантації та обробки НСЕП / С.В.Соколов, О.О.Базиль // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 4. – С.132-139.

  6. Оптимальне за енерговитратами формування моменту електродвигуна при нерухомому стані електромеханічної системи /І.В.Щокотова, О.І.Бережной, А.М.Щокотов // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 2. –

  С. 13-20.

  1. Оптимальное по энергозатратам управление процессом рабочего хода платформы летучей пилы / В.Д.Червяков, А.А.Паныч //Вісник Національного технічного університету ";ХПІ";. – Харків: НТУ ХПІ, 2008. – № 30. – С. 500-502.

  2. Принципы моделирования многодвигательных электроприводов / А.А.Безусская, А.В.Павлов // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 1. –

  С. 166-176.

  1. Формалізація інформаційних потоків на промислових підприємствах / В.А.Толбатов // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2008. – № 1. – С. 163-166.

  КАФЕДРА ПРИКЛАДНОГО МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА І ТЕХНОЛОГІЇ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

  1. Анализ работоспособности шнека гранулятора зерна /Р.С.Лизогуб, В.А.Пчелинцев // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 25.

  2. Влияние технологии получения углеволокнистого фторопластового композита на его влагопоглощение и служебные свойства / А.Ф.Будник, А.А.Томас, П.В.Руденко, О.А.Будник, А.А.Ильиных // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 2. – С. 88-93.

  3. Влияние технологии смешения компонентов на качество углефторопластовых композитов / П.В.Руденко, А.Ф.Будник //Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 21.

  4. Выбор материала для штока компрессора марки 6ГШ2,5 - 25/5 - 60УЗ / С.А.Дворниченко, В.Н.Раб // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 29.

  5. Диффузионное изотермическое упрочнение поверхности штампового инструмента бором совместно с титаном / И.В.Горнухова, В.И.Сигова // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 20.

  6. Исследование влияния термической и химико-термической обработки свойства режущего инструмента из быстрорежущих сталей / Л.И.Горбач, Е.Татаринова, Л.Ф.Руденко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 31.

  7. К вопросу об организации практики студентов в современных социально-экономических условиях / В.И.Сигова, А.Ф.Будник, Л.Ф.Руденко, С.В.Марченко // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 68-69.

  8. Кваліфікаційні роботи в матеріалознавстві: навч. посіб. /А.Ф.Будник, В.І.Сігова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 198 с.

  9. Кристалографія, кристалохімія та мінералогія: навчальний посібник / В.О.Пчелінцев. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 226 с.

  10. Методи локальної поверхневої обробки деталей машин: навч. посіб. / В.І.Сігова, П.В.Руденко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 218 с.

  11. Наукова розробка оптимального технологічного процесу змішування компонентів вуглецево-фторопластової композиції з необхідними фізико-хімічними властивостями / П.В.Руденко, М.В.Бурмістр, А.Ф.Будник // Сучасні проблеми хімії: 9-та Всеукраїнська конференція студентів і аспірантів КНУ ім. Т.Г.Шевченка: збірка тез доповідей. – К., 2008. – С. 219.

  12. Неметалеві матеріали в сучасному суспільстві: навч. пос. /А.Ф.Будник, В.Б.Юскаєв, О.А.Будник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 222 с.

  13. Новітні зварювальні технології для наплавлення / Т.С.Липова, В.В.Дудченко, С.В.Марченко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 23.

  14. О связи учебного процесса с производством / В.А.Пчелинцев, В.Н.Раб // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 62-63.

  15. Основи комп'ютерного матеріалознавства: навчальний посібник / В.І.Сігова, О.М.Алексєєв. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 207 с.

  16. Особливості зміцнення сполуками титану з азотом, вуглецем абразивостійкого чавуну / С.В.Марченко, О.В.Климов // Надтверді, композиційні матеріали та покриття: отримання, властивості, застосування: Четверта конференція молодих вчених та спеціалістів, присвячена 90-річчю НАН України та 100-річчю В.М.Бакуля. – К., 2008. – С. 145.

  17. Особливості структури білих зносостійких чавунів, легованих титаном і азотом / С.В.Марченко, О.В.Климов // Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів: збірник матеріалів ХІ Міжнародної науково-технічної конференції. – Запоріжжя, 2008. – С. 126.

  18. Повреждаемость основных деталей машин: учебно-методическое пособие / В.А.Пчелинцев, В.Н.Раб. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 137 с.

  19. Повышение долговечности стержней литейных форм /О.В.Лохоня, В.И.Сигова // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 24.

  20. Повышение стойкости колеса рабочего центробежного компрессора / А.А.Волков, В.И.Сигова // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 26.

  21. Повышение эксплуатационных свойств деталей зубчатых зацеплений / Е.А.Коломиец, В.И.Сигова // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 27.

  22. Получение соединений титана с углеродом и азотом в белом абразивостойком чугуне / С.В.Марченко // Материаловедение тугоплавких соединений: достижения и проблемы: труды конференции. – 2008. – С. 123.

  23. Пути расширения влияния научной деятельности университета на обеспечение качества образования его выпускников /А.Ф.Будник // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 88-90.

  24. Разработка уплотнительного углефторопластового композитного материала с требуемыми служебными свойствами технологией его получения / А.Будник, П.Руденко, О.Будник, А.Ильиных // Hermetic sealing, vibration reliability and ecological safety of pump and compressor machinery: 12th international scientific and engineering conference (Kielce-Przemysl, 9-12 September 2008). – Kielce: Politechniki swietokrzyskiej w kielcach, 2008. – V. 1. – С. 299-306. – (Hervicon).

  25. Разработка физической модели критерия кавитационной стойкости / И.Н.Грузд, В.А.Пчелинцев // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 30.

  26. Роль кураторов академических групп и студенческого актива в процессе внедрения кредитно-модульной системы обучения в СумГУ /Л.Ф.Руденко // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 78-79

  27. Система технологій: навчальний посібник / В.І.Сігова, В.О.Пчелінцев, А.Ф.Будник, О.Й.Любич. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 209 с.

  28. Способ определения эффективной растворимости азота в чугуне, легированном титаном / А.Ю.Журенко, Ю.М.Соловей, С.В.Марченко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 22.

  29. Створення твердотільних моделей машинобудівних виробів в Invertor / В.Г.Концевич, В.Б.Юскаєв. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 304 с.

  30. Тепломасоперенос в процесах і матеріалах дизайну матеріалів: навч. посіб. / А.Ф.Будник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 159 с.

  31. Технологічні процеси зміцнення та АСУ ТП (лабораторні роботи, завдання для контрольних робіт і ІДЗ): навчальний посібник /В.І.Сігова, Л.Ф.Руденко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 197 с.

  32. Технологія отримання вуглецево-волокнистого фторопластового композиту та його вологовбирання і властивості /А.Ф.Будник, П.В.Руденко, О.А.Будник, А.Л.Томос, Г.А.Ільїних //Східно-Європейський журнал сучасних технологій. – 2008. – № 34. – С. 68.

  33. Типове обладнання термічних цехів та дільниць /А.Ф.Будник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 212 с.

  34. Управление свойствами углефторопластов технологией их термической обработки / А.А.Ильиных, А.Ф.Будник // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету: конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 28.

  35. Фізика та механіка трибодизайну матеріалів: навчальний посібник / А.Ф.Будник, В.Б.Юскаєв. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 203 с.

  36. Фізико-хімічні умови процесу титанування азотованих сплавів у середовищі хлору / Н.А.Курило, В.Г.Хижняк, В.І.Сігова, С.В.Марченко // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 3. – С. 29-33.

  KАФЕДРA ПРИКЛАДНОЇ ГІДРОАЕРОМЕХАНІКИ

  1. Аналитическое описание жизненного цикла энергопотребляющего оборудования / Ю.Я.Ткачук // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 133.

  2. Аналіз енергоефективності систем енергозабезпечення ВНЗ /С.В.Сапожніков, Ю.А.Коленченко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 138.

  3. Аналіз способів регулювання роботи насосних станцій комунального водопостачання / М.І.Сотник, С.О.Хованський, О.І.Дужак // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 2. – С. 152-156.

  4. Вимоги до проектування насосних станцій системи комунального водопостачання / М.І.Сотник, О.І.Дужак, С.О.Хованський // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 135.

  5. Влияние геометрических параметров на радиальные гидродинамические силы в щелевых уплотнениях центробежных насосов / А.Н.Гулый, А.Н.Зубахин // Матеріали науково-технічної конференції викладачів,співробіників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 130.

  6. Енергетичне обстеження та визначення напрямків підвищення енергетичної ефективності об'єктів комунальної власності /С.С.Антоненко, А.С.Мандрика // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 2. – С. 122-125.

  7. Енергозберігаючі технології в комунальному господарстві /А.А.Ромась, А.С.Мандрика // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 136.

  8. Звіт про науково-дослідну роботу ";Дослідження нетрадиційних шляхів перетворення енергії в рідинах і газах та створення на їх основі прогресивного обладнання для гідропневмосистем";: заключний /Керівник НДР І.Ковальов; автор. кол.: І.Ковальов, А.Євтушенко, О.Гулий, О.Гусак, М.Сотник, В.Неня, А.Папченко, І.Каплун, О.Зубахін, К.Хацько, А.Неня, В.Панченко, О.Шепеленко, О.Моргаль, С.Ковальов, М.Овчаренко, С.Хованский, В.Зінченко, А.Маневська. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 102 с.

  9. Изучение неравномерности водопотребления на Сумском горводоканале / Д.А.Лысенко, Ю.Я.Ткачук // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 132.

  10. Исследование динамических характеристик роторов центробежных насосов на переходных режимах / А.Н.Гулый, К.А.Хацко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів,співробіників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 109.

  11. Комбинированное использование вихревого и лопастного рабочих процессов в СВН типа ";Turo"; / А.А.Евтушенко, А.С.Моргаль, В.А.Панченко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів,співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 124.

  12. Методические указания к лабораторным работам по курсу ";Гидравлика, гидро- и пневмоприводы"; для студентов направления подготовки 6.050502 ";Инженерная механика"; заочной формы обучения / Состав.: В.Ф.Герман, Э.В.Колисниченко. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 19 с.

  13. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни ";Об'ємні гідро- і пневмомашини та передачі"; для студентів напряму 0902 ";Інженерна механіка"; денної та заочної форм навчання /С.П.Кулініч, О.С.Ігнатьєв. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 20 с.

  14. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу ";Гідравліка, гідро- та пневмоприводи"; для студентів напряму підготовки 6.050502 ";Інженерна механіка"; денної форми навчання / Уклад.: В.Ф.Герман, Е.В.Колісніченко, М.М.Олада. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 37 с.

  15. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу ";Теорія автоматичного керування та динаміка гідро- і пневмосистем"; для студ. спец. 6.090209 ";Гідравлічні та пневматичні машини"; усіх форм навчання / Уклад.: С.П.Кулініч, О.Г.Гусак, А.А.Папченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 22 с.

  16. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни ";Реологія робочих рідин"; на тему ";Визначення реологічних характеристик неньютонівських рідин"; і виконання контрольної роботи з дисципліни ";Гідроаеромеханіка нафтових і газових комплексів"; для студ. напряму 0902 ";Інженерна механіка"; усіх форм навчання / Уклад.: О.Г.Гусак, С.П.Кулініч. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 35 с.

  17. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи на тему ";Дослідження нелінійних систем методом фазової площини"; з курсу ";Теорія автоматичного керування та динаміка гідро- і пневмосистеми для студентів спеціальності 7.090209 денної і заочної форм навчання / Уклад.: О.Г.Гусак, С.П.Кулініч. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 17 с.

  18. Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з дисципліни ";Моделі та методи оптимізації"; на тему «Розрахунок екстремуму функції методами ділення інтервалу навпіл, Фібоначчі, «золотого перетину», Ньютона» для студентів спеціальності 7.000008 «Енергетичний менеджмент» / Уклад. А.А.Папченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 26 с.

  19. Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з дисципліни ";Теорія турбомашин"; з теми «Розрахунок енергетичних та конструктивних параметрів теплогенеруючих агрегатів багатофункціонального призначення» для студентів напряму 0902 ";Інженерна механіка"; усіх форм навчання / Уклад. А.А.Папченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 22 с.

  20. Насос для нефтеперерабатывающих производств НД 300-100 /Е.А.Вертячих, В.Ф.Герман // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 105. • Скачать документ

  Похожие документы:

  1. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39 mdu edu ua e-mail library_ssu@ (7)

   Автореферат диссертации
   ... Сумськийдержавнийуніверситет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відд ... 2007" Д76 Друковані праці співробітників Сумськогодержавногоуніверситетуза 2007 рік : Бібліографічний покажчик. – ... наук України 2003-2008 : Бібліографічний покажчик. – К.: ...
  2. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39 mdu edu ua e-mail library_ssu@ (9)

   Автореферат диссертации
   ... Сумськийдержавнийуніверситет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відд ... 2007" Д76 Друковані праці співробітників Сумськогодержавногоуніверситетуза 2007 рік : Бібліографічний покажчик. – ... наук України 2003-2008 : Бібліографічний покажчик. – К.: ...
  3. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 0-542-33-10-39 mdu edu ua | library_ssu@

   Документ
   ... Сумськийдержавнийуніверситет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ ... Друковані праці Національного університету "Львівська політехніка" за 2009 рік: бібліографічний покажчик / за ... викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету ...
  4. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 0-542-33-10-39 mdu edu ua | library_ssu@ проблеми вищої школи (6)

   Документ
   ... Сумськийдержавнийуніверситет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відд ... звання старшого наукового співробітника зі спеціальност ... друкованих та електронних засобів масової інформації, прац ... 2008-2009 навчального року. Сумськийдержавнийуніверситет ...
  5. Бібліотека наукові праці харківської державної зооветеринарної академії та опубліковані праці її співробітників за 2004-2008 роки

   Автореферат диссертации
   ... БЛІОТЕКА НАУКОВІ ПРАЦІ ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ЗООВЕТЕРИНАРНОЇ АКАДЕМІЇ ТА ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ ЇЇ СПІВРОБІТНИКІВ ЗА 2004-2008 роки БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ... , А. М. Стрелец // Вісник Сумського національного аграрного університету. - Суми, 2008. - Вип. 6 (14). ...

  Другие похожие документы..