Главная > Документ


ІНЖЕНЕРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ХІМІЇ

 1. Анализ основных методов определения почвенного состава /Т.С.Клепальская, О.В.Коваленко, И.Г.Воробьева // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. –Ч.1. – С. 27.

 2. Анализ почв и природных вод с использованием ионоселективных электродов / И.А.Рой, Н.Д.Кадацкий, А.П.Манжос //Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 23.

 3. Биологическая и биоорганическая химия: учеб. пособие /А.А.Мардашко, Л.М.Миронович, Г.Ф.Степанов. – К.: Каравелла, 2008. – 244 с.

 4. Біоорганічна хімія (скорочений курс): навч. посібник /Л.М.Миронович. – К.: Каравела, 2008. – 184 с.

 5. Виртуальный курс химии в дистанционном обучении /Л.И.Марченко, Т.В.Дыченко, Ю.В.Лицман // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 23-24.

 6. Влияние нефтяного загрязнения на окружающую среду /Р.В.Костюченко, Ю.П.Шаповалова, Т.В.Дыченко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 26.

 7. Гідратація CaSО40,5H2O, одержаного при розкладанні апатиту / О.Г.Аблєєв, А.С.Карабаза, Л.І.Марченко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – C. 21.

 8. Екологічний стан та буферні властивості rрунтів залежно від актуальної кислотності / Л.І.Марченко, С.Б.Большаніна, О.Г.Аблєєв //Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2008. – № 5.

 9. Изучение кинетики гидролиза сахарозы в присутствии бромистоводородной кислоты / А.С.Кулиш, С.Ю.Лебедев // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 25.

 10. Исследование интерполимерной композиции на основе отходов зонтичной ткани, содержащей полиэтилентерефталат и поликапроамид / Л.М.Миронович, А.А.Павленко // Материалы I Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых по химии и химической технологии, (23-25 апреля). – К., 2008. – С. 174.

 11. Исследование кинетики гидролиза сахарозы в растворах серной кислоты / С.Ю.Лебедев, Т.А.Хижняк, А.С.Кулиш // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – №1. – С. 112-115.

 12. Конспект лекций по курсу ";Общая химическая технология"; для студентов специальности 6.090200 всех форм обучения / Сост.: И.Г.Воробьева, Л.М.Миронович. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – Ч. 5.– 44 с.

 13. Контактная коррозия / А.Н.Ушакова, Ю.В.Калюжный, Л.С.Манжос // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 22.

 14. Методи узагальнення і систематизації знань учнів з органічної хімії / Ю.В.Ліцман // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Суми, 2008. – С. 71-72.

 15. Медична хімія: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л.М.Миронович, О.О.Мардашко. – К.: Каравела, 2008. – 168 с.

 16. Методичне забезпечення викладання хімічних дисциплін за кредитно-модульною системою / Ю.В.Ліцман, Л.І.Марченко, Т.В.Диченко // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. І. – С. 103-104.

 17. Методические указания по курсу ";Химия"; на тему ";Основные понятия и законы химии"; для студ. подготовительного отделения факультета по работе с иностранными гражданами / Сост. Т.В.Дыченко. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 62 с.

 18. Методичні вказівки до виконання індивідуальних домашніх завдань з курсу ";Хімія"; для студентів спеціальності ";Прикладне матеріалознавство"; денної форми навчання / Уклад. Ю.В.Ліцман. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 70 с.

 19. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу ";Хімія"; для студентів спеціальності ";Прикладне матеріалознавство"; денної форми навчання. Огляд хімії елементів / Уклад. Ю.В.Ліцман. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 28 с.

 20. Методичні вказівки до практичних занять з курсу ";Медична хімія"; для студентів спеціальності 7.110101 денної форми навчання. Кислотно-основні рівноваги та комплексоутворення в біологічних рідинах / Уклад.: О.П.Манжос, Т.В.Диченко, Л.М.Миронович. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 59 с.

 21. Методичні вказівки з курсу ";Хімія"; на тему ";Основні поняття та закони хімії"; для студ. підготовчого відділення факультету по роботі з іноземними громадянами / Уклад. Т.В.Диченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 62 с.

 22. О довузовской подготовке по химии на подготовительном отделении факультета по работе с иностранными гражданами (ФРИГ) /Т.В.Дыченко, Л.И.Марченко, Ю.В.Лицман // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 71-72.

 23. Оптимізація процесів перекристалізації та фазовий перехід CaSO4.0,5H2OCaSO4.2H2O у розчинах фосфорної кислоти, що містить Al2O3 / Л.І. Марченко, С.Б. Большаніна, О.Г.Аблєєв // Вісник Сумського національного аграрного університету. – Суми, 2008. – №3(19). – С. 137-142.

 24. Пленкообразующие связующие на основе продуктов окислительной полимеризации в коспозициях аллиловых эфиров и фумаратов / Т.В.Дыченко, В.Г.Сыромятников // Композиционные материалы в промышленности: материалы XXVIII Международной конференции, (26-30 мая). – Ялта, 2008.

 25. Полимерная композиция на основе отходов зонтичной ткани. Исследование температурных режимов экструзии / Л.М.Миронович, А.А.Павленко // Хімічна промисловість України. – 2008. – № 4. – С. 47-50.

 26. Політетрафлуоретилен і матеріали на його основі /Х.В.Берладір, В.Є.Котенко, Ю.В.Ліцман // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 24.

 27. Получение полимерной композиции на основе отходов зонтичной ткани / А.А.Павленко, Л.М.Миронович // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 19.

 28. Развитие современной концепции преподавания аналитической, физической и коллоидной химии для студентов экологического профиля обучения / Л.М.Миронович, И.Г.Воробьева //Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 101-102.

 29. Реакционная способность гидразино-1,2,4-триазинов и триазоло [3,4-с]1,2,4-триазинов с карбонильными соединениями /Л.М.Миронович, М.В.Костина, С.М.Ефименко // Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте: Международная научно-практическая конференции, 20-30 июня. – Одесса, 2008. – Т. 4. – С. 33-36.

 30. Реакционная способность 5-оксо-3-тиоксо-6-R-2Н,4Н-1,2,4-триазинов / М.В.Костина, С.М.Ефименко, Л.М.Миронович //Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 20.

 31. Сушка термолабильных порошкообразных материалов в аппаратах взвешенного слоя / Н.П.Юхименко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 51-52.

 32. Тестові завдання з хімії. Ч.1. Загальні закони хімії. Будова речовини. Окисно-відновні реакції / Уклад.: Л.І.Марченко, О.П.Манжос, Л.С.Манжос. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 61 с.

 33. Физико-механические и электрические свойства полимерной композиции на основе полиэтилентерефталата и поликапроамида /Л.М.Миронович, А.А.Павленко // ВМС-2008: VI Открытая украинская конференция молодых ученых по высокомолекулярным соединениям (33 сентября - 3 октября). – К., 2008. – С. 70.

 34. Физико-механические свойства полимерной композиции на основе отходов зонтичной ткани, содержащей полиэтилентерефталат и поликапроамид / Л.М.Миронович, А.А.Павленко // Современные проблемы химии: IX Всеукраинская конференция студентов и аспирантов, 14-16 мая. – К., 2008. – С. 215.

 35. Физическая химия: Конспект лекций / Сост. С.Ю.Лебедев. – Сумы: Изд-во СумДУ, 2008. – 37 с.

 36. 4-Амино-3-гидразино-5-оксо-H-Р-1,2,4-триазины в реакциях с карбонильными соединениями / Л.М.Миронович, С.М.Ефименко, М.В.Костина // Современные проблемы химии: IX Всеукраинская конференция студентов и аспирантов, 14-16 мая. – К., 2008. – С. 65.

 37. Oxidative polymerization in system: allyl ethers and fumarates /T.Dychenko, V.Syromyatnikov // V Polis- Ukraian conference Polymers of special applications, Radom-Swieta Katarzyna, Poland, June 17-19, 2008. – 2008. – P. 32.

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОЕКТУВАННЯ

 1. Автоматизация проектно-конструкторских работ на примере расчёта деталей пластинчатого насоса / Е.А.Омеляненко, І.В.Баранова // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 79.

 2. Автоматизоване створення об'ємного зображення та конструкторської документації для виготовлення діючої моделі безмуфтового кривошипного преса / В.С.Запорожченко, В.Г.Концевич, Є.В.Іванов, О.В.Лазоренко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 91.

 3. Аналіз розвитку Інтернет-технологій в навчанні / І.В.Баранова, О.І.Салтикова // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІ. – С.15-17.

 4. Визначення оптимального складу насосної станції системи комунального водопостачання / В.Г.Неня, А.О.Євтушенко, М.І.Сотник, С.О.Хованський // Вісник Кременчуцького державного політехнічного ун-ту ім. М. Остроградського. – 2008. – № 4(51), Ч. 1.

 5. Використання Інтернет-технологій в дистанційному навчанні /І.В.Баранова // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 11-12.

 6. Вирішення інженерних задач за допомогою пакета CosmosWorks / К.Г.Симоненко, О.В.Алексенко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 89.

 7. Влияние резонансных характеристик на производительность и энергопотребление поршневого компрессора / Н.О.Зинченко //Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 101.

 8. Геометрическая оптимизация двухконтурного плоского рычажного механизма / Н.А.Павленко, Д.П.Дрягин, В.Г.Неня //Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 82.

 9. Геометричне моделювання процесу регулювання закритої висоти безмуфтового преса / В.С.Запорожченко // Наукові нотатки ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Луцьк, 2008. – Вип.22, Ч. 2.

 10. Динамика газозатворных импульсных торцовых уплотнений гидромашин / Е.Г.Кузнєцов // Materialy IV Miedzinarodowej naukowi-praktyczney konferencji ";Strategiczne pytania swiatowej nauki - 2008";. – Przemysl: Nauka i studia, 2008.

 11. Застосування інформаційних технологій під час підготовки фізичного експерименту / Д.В.Корнієнко, В.В.Ткаченко, І.О.Ковальов, А.В.Неня // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 87.

 12. Зовнішнє проектування відцентрових насосів / В.Г.Неня, В.П.Захарченко // Промислова гідравліка і пневматика. – 2008. – №1(19).

 13. Интервальный способ определения рассеяния энергии и собственной частоты колебательной системы / М.Б.Опрыско, Э.Г.Кузнецов, И.Д.Пузько // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 83.

 14. Использование информационных технологий в организации самостоятельной подготовки студентов / Э.Г.Кузнецов // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 8-9.

 15. Інтервальний спосіб параметричної ідентифікації коливальних систем / М.С.Назаров, І.Д.Пузько, Е.Г.Кузнецов // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 84.

 16. Інформаційна модель для зовнішнього проектування динамічного насосу / В.Г.Неня // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 74.

 17. Інформаційні технології при реалізації індивідуального підходу до навчання / С.А.Щеглов // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій : збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 9-10.

 18. Контурозвенная закономерность и структурно-конструктивная оптимизация механизмов и машин / Д.П.Дрягин // Збірник матеріалів I Міжнародної конференції по проблемах надійності машинобудівної продукції, жовтень 2008 р. – Львів: Львівська політехніка, 2008.

 19. Критеріальний аналіз відводних пристроїв насосів гідродинамічного принципу дії / О.В.Вертячих, М.В.Карапузова, В.Г.Неня, А.В.Неня // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 108.

 20. Математическое моделирование гидравлических потерь в проточной части центробежных насосов с открытыми и полуоткрытыми рабочими колёсами / В.В.Шендрик // Materialy IV Miedzinarodowej naukowi-praktyczney konferencji ";Strategiczne pytania swiatowej nauki - 2008";. – Przemysl: Nauka i studia, 2008.

 21. Методические указания к выполнению контрольной работы по дисциплине ";Основы программирования и алгоритмические языки"; для студентов специальности ";Информационные технологии проектирования"; заочной формы обучения / Состав.: С.М.Ващенко, А.В.Смирнов. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 23 с.

 22. Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з дисципліни ";Інженерна графіка"; для студ. інженерних спец. денної форми навчання (ІV, V, VI модулі) / Уклад. Л.М.Коротун. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 126 с.

 23. Методичні вказівки для виконання обов'язкових домашніх завдань з курсу ";Інженерна та комп'ютерна графіка"; для студ. 7.080402 ";Інформаційні технології проектування"; денної форми навчання. Модуль 3. Комп'ютерна графіка / Уклад. О.І.Салтикова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 63 с.

 24. Методичні вказівки для використання графічної роботи з комп'ютерної графіки (модуль 7) для студентів усіх спеціальностей інженерного факультету денної форми навчання / Уклад. О.І.Салтикова. – Суми : Вид-во СумДУ, 2008. – 63 с.

 25. Методичні вказівки для використання графічної роботи з курсу ";Нарисна геометрія. Інженерна та комп'ютерна графіка"; для студентів спеціальності 7.090101 ";Прикладне матеріалознавство"; денної форми / Уклад. О.І.Салтикова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 110 с.

 26. Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з дисципліни ";Інженерна графіка"; для студ. інженерних спец. денної форми навчання (ІV, V, VI модулі) / Уклад. Л.М.Коротун. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 126 с.

 27. Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з нарисної геометрії для студентів інженерного факультету денної форми навчання (І, ІІ, ІІІ модулі) / Уклад. Л.М. Коротун. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 58 с.

 28. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни ";Обчислювальна геометрія і комп'ютерна графіка"; для студентів напряму 0802 ";Прикладна математика"; заочної форми навчання / Уклад. І.В.Баранова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 29 с.

 29. Методичні вказівки до контрольної роботи з курсу ";Видавничі системи"; для студентів спеціальності ";Інформаційні технології проектування"; заочної форми навчання / В.В.Шендрик. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 83 с.

 30. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів інженерного факультету денної форми навчання з дисципліни ";Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка"; / Уклад. В.С.Запорожченко. – Суми: Вид-во Вид-во СумДУ, 2008. – 31 с.

 31. Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни ";Інженерна графіка"; для студ. інженерних спец. напрямів підготовки 0901 - Інженерне матеріалознавство, 0902 - Інженерна механіка, 0905 - Енергетика - заочної форми навчання /Уклад.: Л.М.Коротун, В.Г.Неня. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 52 с.

 32. Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни ";Нарисна геометрія"; для студ. інженерних спец. напрямів підготовки 0901 - Інженерне матеріалознавство; 0902 - Інженерна механіка; 0905 - Енергетика - заочної форми навчання /Уклад.: Л.М.Коротун, В.Г.Неня. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 41 с.

 33. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни ";Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка";, розділ ";Комп'ютерна графіка"; для студ. напрямів підготовки 050502 - Інженерна механіка; 050604 – Енергомашинобудування; 050403 - Інженерне матеріалознавство; 050403 - Комп'ютерні науки - заочної форми навчання / Уклад.: О.І.Салтикова, В.Г.Неня. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 90 с.

 34. Моделирование насосных ступеней для прогнозирования характеристик центробежных насосов / О.В.Алексенко // Materialy IV Miedzinarodowej naukowi-praktyczney konferencji ";Strategiczne pytania swiatowej nauki - 2008";. – Przemysl: Nauka i studia, 2008.

 35. Моделі пасивних способів регулювання динамічних насосів /С.О.Хованський, В.Г.Неня // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 76.

 36. Моделі характеристик для аналізу регулювання динамічних насосів / В.В.Положій, В.Г.Неня // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 75.

 37. Модернізація привода кривошипного штампувального обладнання / В.С.Запорожченко // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 1. – С. 67-88.

 38. Модульна система організації навчального процесу та рейтинговий контроль знань студентів / Л.М.Коротун // Стратегічні питання світової науки: матеріали VI Міжнародної конференції. – Дніпропетровськ, 2008.

 39. Накопители информации. Жесткие диски: учебное пособие по курсу ";Архитектура компьютеров"; для студентов специальности ";Информационные технологии проектирования"; дневной формы обучения / В.Г.Концевич, А.М.Лавренко, М.В.Концевич. – Сумы: Изд-во СумДУ, 2008. – 179 с.

 40. Насосные установки третьего подъема в жилищно-коммунальном хозяйстве / В.В.Зинченко, А.В.Неня, А.А.Руденко //Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 3. – С. 52-59.

 41. Нова стратегія підготовки бакалаврів в умовах КМС /В.Г.Неня // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. І. – С. 57-58.

 42. Основы теории аннигиляции групповых и автодиконтурных кинематических цепей / Д.П.Дрягин // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 1. – С. 62-66.

 43. Особенности использования ERwin Data Modeler для проектирования информационных систем / М.А.Ивашина, В.Г.Концевич // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С.100.

 44. Особливості модульної системи організації навчального процесу та рейтингового контролю знань студентів / Л.М.Коротун //Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. І. – С. 56-57.

 45. Практическое использование технологии VoIP /Н.В.Москаленко, И.В.Бубнов // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 86.

 46. Преимущества электронных учебников как элементов современных образовательных информационных технологий /Р.А.Демченко, П.Н.Божок, В.В.Шендрик // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 98.

 47. Применение системной методологии IDEF0 на примере трёхмерного проектирования шестеренного насоса / Ю.А.Омеляненко, І.В.Баранова // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 80.

 48. Программа распознавания образов с неоднородной цветностью / Д.А.Давыдов, Н.А.Жиленко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 96.

 49. Программно-информационный комплекс анализа тепловых сетей / В.В.Красуля, В.Г.Неня // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 77.

 50. Разработка автоматизированного рабочего места методиста кафедры в соответствии с нормами Болонской декларации /О.И.Салтыкова, А.А.Семеняка // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 95.

 51. Расчёт усовершенствованных направляющих аппаратов многоступенчатых лопастных насосов / А.В.Неня // Промышленная гидравлика и пневматика. – 2008. – № 2(20).

 52. Розробка діючої моделі кривошипного преса з безмуфтовою системою вмикання / В.С.Запорожченко, В.В.Іванов, Є.В.Іванов, М.О.Зимин // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 92.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39 mdu edu ua e-mail library_ssu@ (7)

  Автореферат диссертации
  ... Сумськийдержавнийуніверситет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відд ... 2007" Д76 Друковані праці співробітників Сумськогодержавногоуніверситетуза 2007 рік : Бібліографічний покажчик. – ... наук України 2003-2008 : Бібліографічний покажчик. – К.: ...
 2. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39 mdu edu ua e-mail library_ssu@ (9)

  Автореферат диссертации
  ... Сумськийдержавнийуніверситет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відд ... 2007" Д76 Друковані праці співробітників Сумськогодержавногоуніверситетуза 2007 рік : Бібліографічний покажчик. – ... наук України 2003-2008 : Бібліографічний покажчик. – К.: ...
 3. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 0-542-33-10-39 mdu edu ua | library_ssu@

  Документ
  ... Сумськийдержавнийуніверситет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ ... Друковані праці Національного університету "Львівська політехніка" за 2009 рік: бібліографічний покажчик / за ... викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету ...
 4. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 0-542-33-10-39 mdu edu ua | library_ssu@ проблеми вищої школи (6)

  Документ
  ... Сумськийдержавнийуніверситет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відд ... звання старшого наукового співробітника зі спеціальност ... друкованих та електронних засобів масової інформації, прац ... 2008-2009 навчального року. Сумськийдержавнийуніверситет ...
 5. Бібліотека наукові праці харківської державної зооветеринарної академії та опубліковані праці її співробітників за 2004-2008 роки

  Автореферат диссертации
  ... БЛІОТЕКА НАУКОВІ ПРАЦІ ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ЗООВЕТЕРИНАРНОЇ АКАДЕМІЇ ТА ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ ЇЇ СПІВРОБІТНИКІВ ЗА 2004-2008 роки БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ... , А. М. Стрелец // Вісник Сумського національного аграрного університету. - Суми, 2008. - Вип. 6 (14). ...

Другие похожие документы..