Главная > Документ


КАФЕДРА ПЕРЕКЛАДУ

 1. Абревіація як мовне явище / О.М.Медвідь, Т.Лор // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 69-70.

 2. Актуалiзацiя власних імен у казковому дискурсi / О.В.Бока, Т.В.Барсук // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 1. – С. 9-14.

 3. Вираження модальності в німецькій мові / А.Д.Чепелюк, С.Лопатіна // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 22-23.

 4. Вираження оціночності у німецькій мові / А.Д.Чепелюк, І.Бадовська // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 6.

 5. Дистанційне навчання у руслі Болонського процесу /О.М.Медвідь // Збірник наукових праць. – Вид-во університету ";Україна";, 2008. – С. 87-92.

 6. Домашнє читання. Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дісципліни ";Практичний курс німецької мови"; для студ. спец. ";Переклад"; денної форми навчання / Уклад. С.В.Єрмоленко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 60 с.

 7. Еліптичні речення / А.Д.Чепелюк, І.Оріщак // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 74-75.

 8. Завершальна мета комунікативної одиниці на фінальному етапі англомовної діалогічної взаємодії / Ю.В.Косенко // Культура народов Причерноморья. – 2007. – Т. 2, № 142. – С. 389-391.

 9. Категоризація гумору в художньому дискурсі: типологічні аспекти / С.О.Швачко, В.Столяренко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 82-83.

 10. Категоризація метафоричних зсувів: типологічні аспекти /С.О.Швачко, О.А.Мокренко // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 1. – С. 141-146.

 11. Категоризація (омовлення) метафоричних зсувів: типологічний аспект / С.О.Швачко, О.Мокренко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С.100.

 12. Квантитативні аспекти неоднорідної збірності / Н.І.Чернюк //Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 1. – С. 124-126.

 13. Квантитативні одиниці англійської мови: перекладацькі аспекти: посібник / С.О.Швачко. – Вінниця : Нова книга, 2008. – 128 с.

 14. Когнітивні зони доменів кількості / С.О.Швачко // Наукові записки. Серія Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2008. – Випуск 75(1). – С. 14-19.

 15. Комплімент в мовленнєвій поведінці представників англійської, російської та української культур / Л.І.Дегтярьова, В.С.Баталова // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 8-9.

 16. Концептуалізація та категоризація Болонського процесу /І.К.Кобякова, С.О.Швачко // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. І. – С. 152-153.

 17. Концептуальний підхід до структурних одиниць текстів: контрастивні аспекти / Т.О.Анохіна, І.К.Кобякова // Протей: перекладацький альманах. – Х.: Вид-во НУА, 2008. – Вип.2. – С. 399-406.

 18. Кореляція активного та пасивного стану в англійській мові /Н.І.Чернюк, Ю.В.Цирцен // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 44.

 19. Лексико-семантичні відмінності американського та британського варіацій англійської мови / О.М.Медвідь, О.Молчанова //Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 27-28.

 20. Лексична контамінація в англійській мові / О.М.Медвідь, Ю.В.Трояновська // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 88-89.

 21. Лексичний склад різностильових текстів масової комунікації /Л.І.Дегтярьова, Д.Волкова // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 55.

 22. Лінгвокогнітивна поліаспектність комунікативних одиниць /С.О.Швачко // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Серія Філологічні науки. – Луцьк, 2008. – С. 361-364.

 23. Лінгвокогнітивні аспекти малих текстів: монографія /С.О.Швачко, С.В.Баранова, Г.Б.Козловська, Ю.В.Косенко, Т.О.Анохіна, В.О.Самохіна, І.В.Соколова, І.К.Кобякова, Г.В.Чуланова, С.В.Подолкова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 178 с.

 24. Методичні вказівки ";Диференціація індивідуальних форм в англійській мові"; з навчальної дисципліни ";Граматичні проблеми перекладу"; для студентів спеціальності ";Переклад"; денної форми навчання / Уклад. Н.І.Чернюк. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 45 с.

 25. Методичні вказівки до практичних робіт ";Монолексемні та полілексемні аспекти"; для студентів спеціальності ";Переклад"; денної форми навчання / Уклад.: С.О.Швачко, Г.В.Чуланова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 46 с.

 26. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни ";Англійська мова"; для студ. спец. ";Економіка підприємства"; денної і заочної форм навчання / Уклад.: Л.В.Пушко, Н.Ю.Бондар. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 32 с.

 27. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни ";Англійська мова"; для студ. спец. ";Економіка підприємства"; денної і заочної форм навчання / Уклад.: Л.В.Пушко, Н.Ю.Бондар. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 40 с.

 28. Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни ";Теоретична фонетика"; для студ. спец. ";Переклад"; денної форми навчання / Уклад. Н.І.Чернюк. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 30 с.

 29. Методичні вказівки ";Зошит майбутніх перекладачів"; до самостійної роботи з навчальної дисципліни ";Синхронний переклад"; для студентів спеціальності ";Переклад"; денної форми навчання /Уклад. С.О.Швачко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 35 с.

 30. Методичні розробки завдань для домашнього читання до самостійної роботи з навчальної дисципліни ";Практичний курс німецької мови"; для студентів спеціальності ";Переклад"; денної форми навчання / Уклад.: О.В.Попова, О.В.Проценко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 54 с.

 31. Методологічні проблеми навчання англійської мови /С.О.Швачко, І.К.Кобякова // Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної: матеріали Сьомої міжнародної науково-практичної конференції / редколегія В.К.Зернова та ін. – Полтава, 2008. – Ч. 2. – С. 310-313.

 32. Міжкультурна специфіка паремій / Н.І.Чернюк, О.Косенко //Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 63-64.

 33. На монографію С.М.Єнікєєвої ";Системність і розвиток словотвору сучасної англійської мови / С.О.Швачко // Культура народов Причерноморья. – 2008. – Т. 1, № 142. – С. 452-454.

 34. Неефективність авторитарного стилю викладання у ВНЗ /М.В.Герман // Матеріали науково-методичної конференції ";Молодь в освіті";, 21 лютого 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С.145-151.

 35. Онтологія глобальних структур корелюючих текстів /С.О.Швачко // Проблеми семантики слова, речення та тексту: збірник наукових праць / Відп. ред. Н.М.Корбозерова. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2008. – Вип. 21. – С. 388-392.

 36. Оязыковление концептосферы ";Природа и человек";: статус первичных и вторичных номинаций / С.О.Швачко // Культура народов Причерноморья. – 2008. – Т. 2, № 142. – С. 422-424.

 37. Поліфункціональність кількісно-якісних словосполучень /С.В.Баранова // Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур: збірник. – Донецьк: ДонНУ, 2008.

 38. Прагматичні інтерпретації текстів політичного дискурсу /О.М.Медвідь, І.Г.Ізмайлова // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 1. – С. 66-71.

 39. Реалізація аксіологічної функції фразеологізмів з рослинними номінаціями на позначення інтелектуальної діяльності людини (на матеріалі англійської, української та російської мов) / Л.В.Пушко //Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 1. – С. 87-89.

 40. Реалізація позитивної ввічливості в метакомунікативному блоці прощання (на матеріалі англомовного художнього дискурсу) /Ю.В.Косенко // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 1. – С. 45-50.

 41. Реклама як особлива форма комунікативної технології /Г.В.Чуланова, О.Віхтенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 54.

 42. Репрезентація в національних культурах гендерних аспектів міжособистісного спілкування / А.Мазур, Н.І.Чернюк // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 72.

 43. Репрезентація категорії оцінки в англійській та українській мовах / С.В.Баранова, С.Ткаченко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 38-39.

 44. Рецензія на книгу Чередниченко О.І. ";Про мову і переклад"; /С.О.Швачко // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 1. – С. 211-212.

 45. Семантична наповненість промовистих власних імен в англомовному художньому дискурсі / О.В.Бока, С.Литвиненко //Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 21.

 46. Семантичне наповнення квантитативних слів: типологічні аспекти / С.О.Швачко // Актуальні проблеми германської філології: Міжнародна наукова конференція, присвячена 70-річчю від дня народження професора, доктора філологічних наук В.В.Левицького (10-12 квітня 2008 р.). – Чернівці, 2008.

 47. Сім чудес квантитативної лексики (типологічний аспект) /С.О.Швачко, О.І.Єгорова // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 1. – С. 134-140.

 48. Слова міри і ваги: лінгвокогнітивні аспекти: монографія /С.О.Швачко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 132 с.

 49. Соціофункціональний аспект поповнення економічного лексикону англійської мови / С.В.Баранова, Т.Мішкіна // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 25-26.

 50. Текстоутворюючий потенціал реклами / І.К.Кобякова, О.Зайцева // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 57-58.

 51. Типологія та функціонування неологізмів в німецькій мові /А.Д.Чепелюк, Ю.Федченко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 40-41.

 52. Фразеологічні витоки юридичного, політичного військового дискурсу / І.К.Кобякова, Г.Сідриста // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 84-85.

 53. Функціонування іменників у текстах різних стилів /Л.І.Дегтярьова, Н.Лісовін // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 67-68.

КАФЕДРА ПОЛІТОЛОГІЇ, СОЦІОЛОГІЇ ТА ПСИХОЛОГІЇ

 1. Використання новітніх технологій навчання як запорука підвищення успішності студентів / Л.О.Колісник // Матеріали науково-методичної конференції ";Молодь в освіті";, 21 лютого 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 136-139.

 2. Изучение проблемы эффективного освоения материала дисциплины ";Общая физика"; / С.Б.Кузикова, В.В.Коваль // Матеріали науково-методичної конференції ";Молодь в освіті";, 21 лютого 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 139-142.

 3. Про необхідність системності у впровадження КМС /В.П.Павленко, Н.Д.Світайло // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. І. – С. 38-39.

 4. Про особливості застосування авторитарних методів у навчальному процесі / В.П.Павленко, Н.Д.Світайло // Матеріали науково-методичної конференції ";Молодь в освіті";, 21 лютого 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 151-154.

 5. Професійна адаптація молодих викладачів до роботи у вищих навчальних закладах / А.М.Костенко // Матеріали науково-методичної конференції ";Молодь в освіті";, 21 лютого 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.2. – С. 58-60.

 6. Спільне і відмінне в ідеології неоконсерватизму у Великій Британії та США / Ю.В.Панченко // Сумська старовина. – 2008. – №XXIV. – С. 67-74.

 7. Ставити крапку рано: впровадження кредитно-модульної системи / Н.Д.Світайло // Резонанс. – 2008. – № 3-5. – С. 7.

 8. Фанатизм: історичні та соціальні корені: монографія /В.П.Павленко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 184 с.

КАФЕДРА ПРАВА

 1. Болонський процес - міжнародна інтеграція галузі вищої освіти / Н.О.Гапіч // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.4. – С. 28-29.

 2. Відмінність між поняттями ";довіреність"; та ";доручення"; /О.М.Яцина // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.4. – С. 20-21.

 3. Впорядкування кримінальної відповідальності за злочини у сфері інтелектуальної власності в контексті Європейської інтеграції України / В.Харченко // Право України. – 2008. – № 9. – С. 96 - 101.

 4. Деякі колізійні питання спадкового представлення /А.В.Гончарова // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.4. – С. 26-27.

 5. Деякі проблеми участі держави в цивільних правовідносинах /М.В.Шелест // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.4. – С. 30-31.

 6. Договірна взаємодія правоохоронних органів / А.М.Куліш //Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2008. – №40. – С. 81-86.

 7. Історичні умови виникнення права власності як нового інституту права власності в Україні / Є.Ю.Ковальчук // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.4. – С. 22-23.

 8. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів з дисципліни ";Екологічне право"; для студ. спец. 5.060101 ";Правознавство"; денної форми навчання / Уклад. Л.Ю.Сайко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 30 с.

 9. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів з дисципліни ";Кримінальний процес України"; для студ. спец. 5.060101 та 6.060100 ";Правознавство"; усіх форм навчання / Уклад. О.Л.Курдес. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 49 с.

 10. Методичні вказівки до виконання і захисту курсових робіт з курсу ";Організація юридичної служби"; для студ. спец. 5.060101 та 6.060100 ";Правознавство"; усіх форм навчання / Уклад. В.І.Горевий. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 34 с.

 11. Методичні вказівки до практичних та семінарських занять з курсу ";Теорія держави та права"; для студентів спеціальності 6.030402 ";Правознавство"; усіх форм навчання / Уклад. Ю.П.Сінченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 53 с.

 12. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни ";Біржове право"; для студ. спец. 5.060101, 6.060100 ";Правознавство"; усіх форм навчання / Уклад. М.М.Бурбика. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 37 с.

 13. Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять з курсу ";Виконавче провадження"; для студ. спец. 5.060101 та 6.060100 ";Правознавство"; усіх форм навчання /Уклад. Л.Ю.Сайко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 24 с.

 14. Методичні вказівки до самостійної і практичної робіт з дисципліни ";Правове регулювання відносин власності"; для студ. спец. 5.060101 та 6.060100 ";Правознавство"; усіх форм навчання / Уклад. Є.Ю.Ковальчук. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 31 с.

 15. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни ";Аграрне право"; для студентів спеціальностей 5.060101, 6.060100 ";Правознавство"; для усіх форм навчання / Уклад. В.І.Горевий. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 48 с.

 16. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни ";Біржове право"; для студ. спец. 5.060101, 6.060100 ";Правознавство"; усіх форм навчання / Уклад. М.М.Бурбика. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 74 с.

 17. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни ";Господарське процесуальне право України"; для студ. спец. 5.060101 та 6.060100 ";Правознавство"; усіх форм навчання / Уклад. О.Л.Курдес. – Суми : Вид-во СумДУ, 2008. – 48 с.

 18. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни ";Правові і організаційні основи підприємницької діяльності"; для студ. спец. 5.060101 та 6.060100 ";Правознавство"; усіх форм навчання /Уклад. М.М.Бурбика. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 94 с.

 19. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу ";Теорія держави та права"; для студ. спец. 6.060100 та 5.060101 ";Правознавство"; усіх форм навчання / Уклад. Ю.П.Сінченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 89 с.

 20. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу ";Трудове право України"; для студ. економічних спец. вечірньої форми навчання / Уклад. Н.В.Чередниченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 68 с.

 21. Напрями реформування правоохоронних органів України /А.М.Куліш // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.4. – С. 4-5.

 22. Окремі питання щодо забезпечення конституційного права громадян України на звернення / О.Я.Кононенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.4. – С. 16-17.

 23. Окремі питання щодо участі юридичних служб суб'єктів господарювання в охороні довкілля / В.І.Горевий // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.4. – С. 6-7.

 24. Омбудсмен у справах дітей / О.М.Міщенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.4. – С. 24-25.

 25. Поняття й ознаки взаємодії правоохоронних органів України /А.Куліш // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 11. – С.90-93.

 26. Право власності на землю та механізми його реалізації /Ю.В.Бордюк // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.4. – С. 12-13.

 27. Правове регулювання безпечного використання генетично змінених організмів / Л.Ю.Сайко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.4. – С. 18-19.

 28. Проблеми правового виховання молоді в умовах демократизації суспільства / Ю.П.Сінченко, О.Я.Кононенко //Педагогічна Сумщина. – 2008. – № 3. – С. 33-36.

 29. Проблеми правового регулювання дисциплінарної відповідальності працівників у новому трудовому кодексі /Н.В.Чередниченко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.4. – С. 12-13.

 30. Проблеми процесуальних форм вирішення господарських спорів за відсутності відповідача у судовому процесі / О.Л.Курдес //Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.4. – С. 10-11.

 31. Територіальний устрій у механізмі розбудови української держави / Ю.П.Сінченко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.4. – С. 8-9.

 32. Тестові завдання з курсу ";Історія держави і права зарубіжних країн"; для студентів спеціальності ";Правознавство"; усіх форм навчання / Уклад. В.А. Нестеренко. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - 156с.

 33. Участь юридичної служби у відшкодуванні збитків, заподіяних суб'єкту господарювання (підприємництва) контрагентами / В.Горевий, А.Куліш // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 10. – С. 39-42.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39 mdu edu ua e-mail library_ssu@ (7)

  Автореферат диссертации
  ... Сумськийдержавнийуніверситет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відд ... 2007" Д76 Друковані праці співробітників Сумськогодержавногоуніверситетуза 2007 рік : Бібліографічний покажчик. – ... наук України 2003-2008 : Бібліографічний покажчик. – К.: ...
 2. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39 mdu edu ua e-mail library_ssu@ (9)

  Автореферат диссертации
  ... Сумськийдержавнийуніверситет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відд ... 2007" Д76 Друковані праці співробітників Сумськогодержавногоуніверситетуза 2007 рік : Бібліографічний покажчик. – ... наук України 2003-2008 : Бібліографічний покажчик. – К.: ...
 3. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 0-542-33-10-39 mdu edu ua | library_ssu@

  Документ
  ... Сумськийдержавнийуніверситет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ ... Друковані праці Національного університету "Львівська політехніка" за 2009 рік: бібліографічний покажчик / за ... викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету ...
 4. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 0-542-33-10-39 mdu edu ua | library_ssu@ проблеми вищої школи (6)

  Документ
  ... Сумськийдержавнийуніверситет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відд ... звання старшого наукового співробітника зі спеціальност ... друкованих та електронних засобів масової інформації, прац ... 2008-2009 навчального року. Сумськийдержавнийуніверситет ...
 5. Бібліотека наукові праці харківської державної зооветеринарної академії та опубліковані праці її співробітників за 2004-2008 роки

  Автореферат диссертации
  ... БЛІОТЕКА НАУКОВІ ПРАЦІ ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ЗООВЕТЕРИНАРНОЇ АКАДЕМІЇ ТА ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ ЇЇ СПІВРОБІТНИКІВ ЗА 2004-2008 роки БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ... , А. М. Стрелец // Вісник Сумського національного аграрного університету. - Суми, 2008. - Вип. 6 (14). ...

Другие похожие документы..