Главная > Документ


КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ

 1. Актуалізація питань впливу сленгу віртуальних електронних систем на розвиток природних мов / С.В.Початко // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 44-45.

 2. Болонський процес і мовні тенденції в сучасній Європі /О.Р.Гладченко, Л.П.Ярмак // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. І. – С. 92-93.

 3. Взаимодействие лингвистической и коммуникативной компетенции в условиях профессионально-ориентированного обучения иностранным языкам / Г.И.Литвиненко, Л.Я.Хмелик //Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 131-132.

 4. Вивчення англійської мови професійного спілкування – пріоритетний напрямок входження у діловий Європейський простір /С.Г.Золотова // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. –Ч. І. – С. 93-94.

 5. Використання назв квітів у процесі викладання іноземних мов як національно-мовний культурний фактор / Т.О.Алексахіна //Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми : Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 142-143.

 6. Використання НОС з флористичним компонентом у процесі викладання іноземних мов студентам / Т.О.Алексахіна // Матеріали науково-методичної конференції ";Молодь в освіті";, 21 лютого 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.2. – С. 121-124.

 7. Деякі міркування щодо неформального підходу до продуктивного навчання у сьогоднішніх умовах / В.Ф.Нефедченко, О.І.Нефедченко // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. І. – С. 58-60.

 8. Дистанційне навчання: на шляху до вдосконалення /Н.І.Муліна // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 3-4.

 9. Етнокультурні концепти ";зоря";, ";сонце";, ";роса"; у творах М.Стельмаха / І.М.Серебрянська // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 1. – С. 90-95.

 10. Із практики застосування кредитно-модульної системи організації навчального процесу під час викладання іноземної мови /І.М.Терлецька // Проблеми освіти. – 2008. – № 55. – С. 28-30.

 11. Збірник вправ з граматики англійської мови для студентів

усіх спеціальностей денної форми навчання (повторювальний курс) /Уклад.: Г.І. Литвиненко, О.І.Нефедченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 41 с.

 1. Збірник загальнотехнічних текстів для читання для студ. заочної форми навчання / Уклад. І.М.Серебрянська. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 59 с.

 2. Лексичні тести з англійської мови для студ. та аспірантів усіх спец. денної форми навчання / Уклад. І.А Башлак. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 87 с.

 3. Лінгвокультурологія у колі суміжних дисциплін /І.М.Серебрянська // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 143-145.

 4. Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для студ. спец. 6.070801 ";Екологія"; денної форми навчання / Уклад. Л.П.Ярмак. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 43 с.

 5. Методичні вказівки з дисципліни ";Англійська мова"; для організації індивідуального читання студентів немовних спеціальностей заочної форми навчання / Уклад. М.М.Дунаєва. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 27 с.

 6. Методичні вказівки з латинської мови для студентів спеціальності 7.110101 ";Лікувальна справа"; денної форми навчання /Уклад. Г.С. Ільїна. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 98 с.

 7. Методичні вказівки з німецької мови для студентів немовних спеціальностей заочної форми навчання / Уклад. І.О.Зайцева. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 41 с.

 8. Особливості американського медичного сленгу /І.М.Терлецька, Н.О.Васько // Нові технології навчання. – 2008. – №54. – С. 54-55.

 9. Особливості спілкування в англомовному комп`ютерному середовищі / І.М.Терлецька // Проблеми освіти. – 2008. – № 56. – С. 55-58.

 10. Прагматичний аспект Інтернет комунікації. Нетикет. Емотикони / Т.В.Початко // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІ. – С.43-44.

 11. Реализация проектных форм обучения иностранным языкам в вузе / И.А.Зайцева // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій : збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 121-122.

 12. Робочий зошит з англійської мови для студ. немовних спец. заочної форми навчання / Уклад. В.Е.Проняєва. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 36 с.

 13. Робочий зошит з німецької мови для студ. заочної форми навчання / Уклад. Т.М.Плохута. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 54 с.

 14. Роль и проблемы аннотирования в обучении английскому языку студентов технического вуза / А.Н.Дядечко // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 118-120.

 15. Рольова гра на заняттях з англійської мови як елемент комунікативного та особистісно-орієнтованого підходів до вивчення іноземної мови / Л.М.Чучіліна // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 74-75.

 16. Тексти читання з англійської мови для студентів спеціальності ";Право"; денної та заочної форм навчання / Уклад.: С.В.Подолкова, Т.В.Початко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 29 с.

 17. Тестування знань з іноземних мов студентів університету в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу /Т.М.Плохута // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. І. – С. 53-54.

 18. Учет особенностей процесса письменно-речевой коммуникации при обучении иностранным языкам / Г.И.Литвиненко //Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 140-141.

 19. Формування функціональної особистості спеціаліста економічного профілю в процесі вивчення мови / Н.Є.Сазонова //Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 99-100.

 20. Business talk. Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт з курсу ";Ділова англійська мова"; для студентів спеціальності 8.000013 ";Бізнес-адміністрування"; денної та заочної форм навчання та студентів старших курсів економічних спеціальностей денної форми навчання / Уклад. А.М.Дядечко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 47 с.

 21. Education. Збірник текстів та завдань до них для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання / Уклад. Г.І.Литвиненко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 44 с.

 22. On the way to business. Збірник завдань з курсу ділової англійської мови для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання / Уклад. А.М.Дядечко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 53 с.

 23. Teaching English using video / I.A.Morozova // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 58-59.

КАФЕДРА ІСТОРІЇ

 1. Антоній Печерський: чернігівський період діяльності /В.А.Клименко // Наука і практика. – 2008. – № 15.

 2. Апанасенко Олексій Трифонович / В.М.Власенко //Сумський державний університет в іменах: 60 років на освітянській та науковій ниві. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С.15-16.

 3. «Архівні надра таїною щедрі...» / В.М.Власенко / Передмова, упорядкування і коментарі // “Я еще вернусь”. Олександр Олесь і Сумщина: науково-популярне видання. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008.– С. 75-100.

 4. Бєлікова Лариса Йосипівна / В.М.Власенко // Сумський державний університет в іменах: 60 років на освітянській та науковій ниві. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С.20.

 5. Використання матеріалів повітових судів під час генеалого-біографічних досліджень: аналіз джерел / С.І.Дегтярьов // Сумська старовина. - 2008. - № XXV. - С. 47-53.

 6. Володимир Тимошенко: погляд на американську освіту кінця 20-х років ХХ ст. / В.М.Власенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.4. – С. 115-118.

 7. Голодомор 1932-1933 рр. на Сумщині (до 75-х роковин національної трагедії) / В.М.Власенко // Сумський історико-архівний журнал. – 2008. – № 4-5. – С. 29-70.

 8. Джерельна база вивчення Голодомору 1932-1933 років /В.М.Власенко // Причина смерті: українець. З історії вивчення Голодомору 1932-1933 років на Сумщині / Державний архів Сумської області. – Суми, 2008. – С.26-39.

 9. До біографії Івана Мірного / В.М.Власенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.4. – С. 165-168.

 10. До біографії письменника і публіциста Якова Івановича Костенецького (1811-1885 рр.) / С.І.Дегтярьов // Історичні науки: збірник наукових праць. – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2008. – С.170-174.

 11. До біографії письменника і публіциста Якова Івановича Костенецького / С.І.Дегтярьов // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - Ч.4. - С. 131-133.

 12. До вивчення ";Слова о полку Ігоревім"; на Сумщині (кінець XX - початок XXI ст.) / Л.А.Федченко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.4. – С. 158-161.

 13. До питання про історико-географічний аспект кампанії Ольговичів 1185 р. / В.Б.Звагельський // ";Слово о полку Ігоревім"; та його епоха (Словознавство. Вип. ІІ): матеріали ХІІІ Міжнародної наукової конференції (Суми-Путивль, 7-9 червня 2007 р.). – К.; Суми; Путивль: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 163-195.

 14. Документи і матеріали Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Румунії (1919-1923 рр.) / В.М.Власенко // Пам’ятки: археографічний щорічник / Держкомархів України. УНДІАСД; редкол.: І.Б.Матяш (гол. ред.) та ін.– К., 2008. – Т.8. – С.129-160.

 15. Документи про освіту чиновників повітових судів (за матеріалами Державного архіву Сумської області) // Сумська старовина. – 2008. – № XXIV. – С. 24-27. – (Передмова, упорядкування та публікація С.І.Дегтярьова).

 16. Звіт про науково-дослідну роботу ";Історичні етапи заселення і формування державних структур на території Північно-Східної України (з давніх часів до кінця 18 ст.)";: заключний / керівн. теми В.Б.Звагельський; авт. кол.: В.Б.Звагельський, Н.А.Німенко, С.І.Дегтярьов, Л.А.Федченко, О.В.Глушан. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 133 с.

 17. Зустріч з Археологом / В.Звагельський // Сумська старовина. – 2008. – № XXV. – С. 339-340.

 18. Історія держави і права України: Конспект лекцій /Уклад. В.М.Власенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. 1. - 165 с.

 19. Історія однієї книги (до 75-річчя виходу монографії М.О.Макаренка ";Маріюпільський могильник";) / Н.А.Німенко //Сумська старовина. – 2008. – № XXV. – С. 37-46.

 20. Кость Мацієвич і Олександр Олесь (до 130-ліття з дня народження поета)/ В.М.Власенко // Сумська старовина. – 2008. – № XXIV. – С. 157-165. – (Передмова, упорядкування і коментарі В.М.Власенка).

 21. Кость Мацієвич на чолі Бюро праці Українського республікансько-демократичного клубу в Празі / В.М.Власенко //Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне, 2008. – Вип.12. – С. 63-67.

 22. Листування Івана Мірного з Олександром Олесем (до 130-ліття від дня народження поета) / В.М.Власенко // Сумський історико-архівний журнал. - 2008. - № 4-5. - С. 149-159. – (Передмова, упорядкування та коментарі Т.А.Смєхової, В.М.Власенка).

 23. М.О.Макаренко - дослідник слов'яно-руських археологічних пам'яток / Н.А.Німенко // ";Слово о полку Ігоревім"; та його епоха (Словознавство. Вип. ІІ): матеріали ХІІІ Міжнародної наукової конференції (Суми-Путивль, 7-9 червня 2007 р.). – К.; Суми; Путивль: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 147-162.

 24. Матеріали до генеалогії Лазаревських, Герасимовських, Семенових та Колчевських з фондів Державного архіву Сумської області / С.І.Дегтярьов // Сумський історико-архівний журнал. –Суми, 2008. – Вип.ІV-V.– С.160-177.

 25. Матеріали до історії Путивльщини в документах Білопільського та Недригайлівського повітових судів (за матеріалами Державного архіву Сумської області) / С.І.Дегтярьов // Путивльський краєзнавчий збірник. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2008. – Вип.4. – С.94-100.

 26. Мірошниченко Михайло Васильович / В.М.Власенко //Сумський державний університет в іменах: 60 років на освітянській та науковій ниві. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С.92.

 27. На материнській землі ";Слова о полку Ігоревім"; /В.Б.Звагельський // Сумська старовина. – 2008. – № XXV. – С. 321-331.

 28. Надзвичайна дипломатична місія УНР у Румунії - організатор громадсько-політичного життя української еміграції / В.М.Власенко //Сумська старовина. – 2008. – № XXV. – С. 76-84.

 29. Науково-дослідна лабораторія історичного краєзнавства /Підготовлено: О.В.Глушан, С.І.Дегтярьов, М.О.Дрозденко, В.Б.Звагельський (відповідальний за випуск), О.І.Калініченко, Н.А.Німенко, Л.А.Федченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 19 с.

 30. Невідомий переклад ";Слова о полку Ігоревім"; // ";Слово о полку Ігоревім"; та його епоха (Словознавство. Вип. ІІ): матеріали ХІІІ Міжнародної наукової конференції (Суми-Путивль, 7-9 червня 2007р.). – К.; Суми; Путивль: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 291-310. – (Упорядкування, передмова та публікація В.М.Власенка).

 31. Невідомі листи Костя Мацієвича до Симона Петлюри 1920 р. /В.М.Власенко // Пам’ятки: археографічний щорічник / Держкомархів України. УНДІАСД; редкол.: І.Б.Матяш (гол. ред.) та ін.– К., 2008. – Т.9. – С. 83-110.

 32. Особливості використання обліково-статистичних документів ХVI-початку ХVIIIст. при проведенні генеалогічних досліджень /Н.В.Лобко // Сумський історико-архівний журнал. - 2008. - № 4-5. - С.78-85.

 33. Пам'яті поета - О.Д.Педяша (сумні рядки про веселу людину) /В.Звагельський // ";Слово о полку Ігоревім"; та його епоха (Словознавство. Вип. ІІ): матеріали ХІІІ Міжнародної наукової конференції (Суми-Путивль, 7-9 червня 2007 р.). – К.; Суми; Путивль: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 337-338.

 34. Панорама олесезнавчих праць / В.Власенко, В.Садівничий, О.Ткаченко // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 2. – С. 24-42.

 35. Піскун Олександр Ілліч / В.М.Власенко // Сумський державний університет в іменах: 60 років на освітянській та науковій ниві. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С.104-105.

 36. Про етимологію назви давньоруського міста Пирятин /В.Б.Звагельський // Сумська старовина. – 2007. – № ХХІІІ. – С. 76-77.

 37. Програма та тестові завдання з курсу ";Історія вчень про державу і право"; для студентів усіх форм навчання зі спеціальності ";Правознавство"; / Уклад.: В.М.Власенко, В.А.Нестеренко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 68 с.

 38. Путивль и его посад в первой половине XVII века / Н.Эрнст //Сумська старовина. – 2008. – № XXIV. – С. 202-218. – (Вступление и подготовка к печати Н.А.Німенко, В.Б.Звагельського).

 39. Рецензії / В.М.Власенко // Сумська старовина. – 2008. – №XXIV. – С. 219-222. – Рец. на кн.: М-ли до історії Укр. Іст. Т-ва: зб. документів / ред. Алла Атаманенко. - Нью-Йорк-Острог: Укр. Істор.

Т-во, Національний університет ";Острозька Академія";, Інститут дослідження укр. діаспори, 2006.- 384 с. (Серія: ";Істор. джерела";, т.II).

 1. Рецензія / В.М.Власенко // Сумський історико-архівний журнал. – 2008. – № 4-5. – С. 212-217. – Рецензія на кн.: Матеріали до історії Українського Історичного Товариства: збірник документів /редактор Алла Атаманенко. - Нью-Йорк-Острог: Українське Історичне Товариство, Національний університет ";Острозька академія";, Інститут дослідження укр. діаспори, 2006.

 2. Святиня української культури. Антонієві печери /В.А.Клименко // Наука і методика: збірник науково-методичних праць. - К.: Аграрна освіта, 2008. - Вип.15. - С. 195-198.

 3. Структура місцевих органів влади на Сумщині в роки окупації (1941-1943) / В.А.Нестеренко // Сумський історико-архівний журнал. – 2008. – № IV-V. – С. 207-211.

 4. Сумський державний університет: історія і сучасність: 60 років на освітянській та науковій ниві / голов. ред. А.В. Васильєв; автори: В.Л.Акуленко, М.М.Антиков, М.А.Бендерський, В.В.Бібік, В.О.Боровик, Л.П.Валенкевич, А.В.Васильєв, С.М.Верещака, Г.С.Воробйов, Т.В.Гребеник, О.Г.Гусак, С.І.Дегтярьов, А.В.Євдокимов, І.В.Єременко, В.Б.Звагельський, Ю.А.Зимак, О.І.Карпіщенко, В.О.Касьяненко, О.Є.Крупіна, В.О.Любчак, М.М.Ляпа, В.Е.Маркевич, І.В.Науменко, Н.А.Німенко, А.Г.Півень, А.М.Положій, А.І.Рубан, О.Б.Руденко, А.В.Савочка, М.Я.Сагун, Н.Д.Світайло, Т.В.Слабко, Т.І.Сорока, В.Я.Стороженко, Л.А.Федченко, А.М.Чорноус, А.М.Юнда, В.Б.Юскаєв, Г.В.Яковлева. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 144 с.

 5. Сумський державний університет в іменах: 60 років на освітянській та науковій ниві / Уклад.: В.Б. Звагельський, О.В. Глушан, С.І. Дегтярьов, О.І. Калініченко, Н.А. Німенко, Л.А. Федченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 152 с.

 6. Театри на Сумщині в роки німецької окупації /В.А.Нестеренко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. - Суми: Видво СумДУ, 2008. - Ч.4. - С. 145-151.

 7. Тестові завдання з курсу ";Історія держави і права зарубіжних країн"; для студентів спеціальності ";Правознавство"; усіх форм навчання / Уклад. В.А. Нестеренко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 156 с.

 8. Тяжба между А.К.Разумовским и М.М.Ахматовым о мельнице (по материалам Государственного архива Сумской области) /С.І.Дегтярьов // Российско-Белорусско-Украинское пограничье: проблемы формирования единого социокультурного пространства - история и перспективы: материалы Международной научно-практической конференции. – Брянск: ООО ";Ладомир";, 2008. - С.46-48.

 9. Увічнемо їх імена / В.М.Власенко // Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Сумська область. – Суми: Собор, 2008. – С. 7-34.

 10. Центр духовного просвітництва / В.А.Клименко //Наука і методика: збірник науково-методичних праць. - К.: Аграрна освіта, 2008. - Вип.16. - С. 115-120.

 11. Чиновники судових установ першої інстанції у кінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст. (на прикладі і матеріалах повітових судів) /С.І.Дегтярьов //Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету: збірник наукових праць. – Рівне: РДГУ, 2008. – Вип.12. – С.123-129.

 12. Члени гуртка О.О.Паліцина та їх оточення (матеріали до історії питання) / С.І.Дегтярьов // ";Слово о полку Ігоревім"; та його епоха (Словознавство. Вип. ІІ): матеріали ХІІІ Міжнародної наукової конференції (Суми-Путивль, 7-9 червня 2007 р.). – К.; Суми; Путивль: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 197-202.

 13. Я ще вернусь... Олександр Олесь і Білопільщина: науково-популярне видання / О.Г.Ткаченко, В.М.Власенко, В.О.Садівничий, В.В.Чубур. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - 216 с.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39 mdu edu ua e-mail library_ssu@ (7)

  Автореферат диссертации
  ... Сумськийдержавнийуніверситет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відд ... 2007" Д76 Друковані праці співробітників Сумськогодержавногоуніверситетуза 2007 рік : Бібліографічний покажчик. – ... наук України 2003-2008 : Бібліографічний покажчик. – К.: ...
 2. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39 mdu edu ua e-mail library_ssu@ (9)

  Автореферат диссертации
  ... Сумськийдержавнийуніверситет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відд ... 2007" Д76 Друковані праці співробітників Сумськогодержавногоуніверситетуза 2007 рік : Бібліографічний покажчик. – ... наук України 2003-2008 : Бібліографічний покажчик. – К.: ...
 3. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 0-542-33-10-39 mdu edu ua | library_ssu@

  Документ
  ... Сумськийдержавнийуніверситет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ ... Друковані праці Національного університету "Львівська політехніка" за 2009 рік: бібліографічний покажчик / за ... викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету ...
 4. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 0-542-33-10-39 mdu edu ua | library_ssu@ проблеми вищої школи (6)

  Документ
  ... Сумськийдержавнийуніверситет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відд ... звання старшого наукового співробітника зі спеціальност ... друкованих та електронних засобів масової інформації, прац ... 2008-2009 навчального року. Сумськийдержавнийуніверситет ...
 5. Бібліотека наукові праці харківської державної зооветеринарної академії та опубліковані праці її співробітників за 2004-2008 роки

  Автореферат диссертации
  ... БЛІОТЕКА НАУКОВІ ПРАЦІ ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ЗООВЕТЕРИНАРНОЇ АКАДЕМІЇ ТА ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ ЇЇ СПІВРОБІТНИКІВ ЗА 2004-2008 роки БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ... , А. М. Стрелец // Вісник Сумського національного аграрного університету. - Суми, 2008. - Вип. 6 (14). ...

Другие похожие документы..