Главная > Документ


З метою підвищення якості обслуговування у дозвільних центрах в 2009 році проведено анкетне опитування суб’єктів господарювання. За результатами анкетування переважна більшість з опитуваних респондентів задоволені роботою «єдиного дозвільного офісу», отримують всі необхідні послуги, що не потребує у подальшому повторних звернень до інших структур. Разом з тим, найбільше нарікань викликає недостатня площа займаного приміщення та його технічна оснащеність, мала кількість дозвільних служб, задіяних у діяльності центру, що обмежує видачу певних видів дозволів у приміщенні офісу.

Продовжувала роботу обласна Координаційна рада з питань розвитку підприємництва та відповідні ради у районах і містах області. За період реалізації програми проведено сім засідань обласної координаційної ради, на яких розглядалися шляхи подальшого розвитку та підтримки підприємництва, та 151 засідання районних і міських координаційних рад.

Постійно проводяться спільні засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва і робочої групи Комітету з економічних реформ «Сталий економічний розвиток, бізнес-клімат та інвестиції», а також засідання обласного Комітету з економічних реформ за участю керівництва області, представників громадських об’єднань підприємців, наукових установ щодо проблемних питань розвитку підприємництва, дотримання дозвільними органами діючого законодавства у дозвільній сфері. За результатами засідання підготовлені пропозиції Адміністрації Президента України, в тому числі по приведенню дозвільних процедур у відповідність до вимог чинного законодавства про дозвільну сферу у господарській діяльності та пропозиції щодо створення обласного дозвільного центру і забезпечення його діяльності належним фінансуванням.

З метою поширення інформації про основні положення Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов ведення бізнесу в Україні», нормативних актів Кабінету Міністрів України, застосування принципу «мовчазної згоди», скорочення переліку ліцензій та зміни у порядку ліцензування у вересні 2010 року проведено засідання круглого столу «Покращення інвестиційної привабливості українського бізнесу через спрощення регуляторного середовища» за участю керівництва області, представників Міжнародної фінансової корпорації (IFC) в Україні, керівників підприємств області, громадських об’єднань підприємців.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.09 №518 «Про утворення місцевих та регіональних галузевих рад підприємців» при облдержадміністрації утворено дві галузеві ради підприємців з питань виробництва та з питань торгівлі і надання послуг. Обрано голів відповідних рад, їх заступників, представників до колегії ради, представника до Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України, до громадської ради при Державному комітеті України з питань регуляторної політики та підприємництва, а також представників до конкурсних комісій при проведенні щорічної оцінки та атестації державних службовців органів виконавчої влади, діяльність яких пов'язана з регулюванням підприємницької діяльності.

Одним із суттєвих факторів розвитку підприємницької діяльності в області є фінансова підтримка суб`єктів господарювання. Протягом 2009 року на фінансування заходів програми підтримки малого підприємництва з обласного бюджету використано - 12,9 тис. грн., що становить лише 7% від обсягів фінансування у 2008 році. Кошти було направлено на організацію проведення урочистостей з нагоди «Дня підприємця» та на виконання програми «Створення обласного демонстраційного центру інноваційних проектів та трансферу технологій».

З місцевих бюджетів п’яти районів - Бердичівського, Малинського, Новоград-Волинського, Черняхівського, Чуднівського та 2 міст - Житомира і Коростеня в 2009 році використано 44,5 тис. грн., що становить 37% від суми фінансування 2008 року.

В 2010 році на фінансування заходів програми підтримки малого підприємництва рішенням сесії обласної ради від 11.05.10 №1072 «Про обласний бюджет на 2010 рік» за рахунок коштів обласного бюджету виділено 400 тис. грн. Для забезпечення наукової обґрунтованості, прозорості, контрольованості та ефективності розподілу бюджетних коштів на фінансування програмних заходів в поточному році було створено експертну раду по розподілу коштів з обласного бюджету на виконання заходів комплексної програми підтримки малого підприємництва області. До складу експертної ради увійшли науковці, представники громадських організацій. За результатами засідань експертної ради здійснено розподіл коштів з обласного бюджету. З метою активізації та залучення широкого кола учасників Програми, пошуку нових якісних проектів до цієї роботи були залучені наукові установи, організації, громадські організації області, відповідна інформація оприлюднювалась в мережі Інтернет. В районних та міських бюджетах області

на фінансову підтримку підприємництва було передбачено в 2010 році 139,4 тис. грн.

Через Житомирське регіональне відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств у 2009 році 21 фермерське господарство отримало 881,6 тис. грн. коштів фінансової підтримки на безповоротній основі та 17 фермерських господарств - 1311,8 тис. грн. на поворотній основі. У 2010 році трьом фермерським господарствам надано фінансову підтримку на поворотній основі на суму 242,2 тис. грн.

Для ресурсного забезпечення і ефективного використання суб'єктами підприємницької діяльності наявних ресурсів постійно оновлюється база даних виробничих площ, обладнання та іншого майна державної, комунальної та приватної власності, яке пропонується до продажу або передачі в оренду господарюючим суб’єктам. Станом на 01.10.10 пропонувалося для використання 344 об`єкта, з них 16 державної, 166 комунальної, 162 приватної власності. Дана інформація розміщена на офіційному веб-сайті головного управління економіки.

В області сформована база об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва в розрізі районів та міст області, яка налічує 6 бізнес-центрів, 1 індустріальний парк, 38 кредитних спілок та їх відділень, 2 фонди (Житомирський регіональний фонд підтримки підприємництва та Житомирське відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств), 4 інвестиційні компанії, 1 регіональне представництво Державної бюджетної установи «Північний регіональний центр інноваційного розвитку», 57 страхових компаній та їх відділень, 27 інформаційно-консультативних установ, 26 громадських приймалень та 36 «гарячих ліній», що розглядають питання підприємництва, 140 громадських об’єднань підприємців.

У 2009 році за сприяння управлінь облдержадміністрації та громадських організацій проведено п’ятий обласний етап щорічного Всеукраїнського конкурсу бізнес - планів підприємницької діяльності серед молоді. У конкурсі прийняли участь 10 авторів проектів із різних районів і міст області. Найкращий проект презентовано для участі у Всеукраїнському конкурсі бізнес-планів, де він зайняв ІІ місце у фінальній частині конкурсу у вересні 2009 року в м. Києві.

Протягом 2009-2010 років проводилися заходи по відзначенню професійного свята Дня підприємця. В 2009 році у конкурсі «Кращий підприємець року» прийняли участь 127 господарюючих суб’єктів. Обласним організаційним комітетом визначено 10 кращих колективів - переможців у 10 номінаціях. В 2010 році у конкурсі прийняли участь 139 господарюючих суб’єктів. Обласним організаційним комітетом визначено 36 переможців у 12 номінаціях.

Продовжувала роботу Житомирська регіональна робоча група міжвідомчого центру з організації перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва. Протягом минулого року в рамках Програми «Українська ініціатива» направлено на конкурсний відбір для здобуття другої вищої економічної освіти 5 претендентів та 1 претендент на стажування за кордон. Впродовж поточного року направлено на конкурсний відбір для здобуття другої вищої економічної освіти 5 претендентів та на стажування за кордон - 4 претенденти.

З метою активізації підприємницької діяльності, розвитку її інноваційної складової, в області відкрито демонстраційний центр з пріоритетів інноваційно-інвестиційної діяльності та розвитку підприємництва в області. Основними напрямками діяльності центру є презентація науково-дослідного, інвестиційного потенціалу області, проведення круглих столів та семінарів на теми інвестиційно-інноваційного розвитку, ділових зустрічей з іноземними інвесторами, проведення бізнес-тренінгів для молодих підприємців та людей, які мають бажання створити власний бізнес, організація зустрічей між науковцями області та дослідниками, представниками вищих навчальних закладів України та закордонних, Національної Академії Наук України, формування фільмотеки про інноваційно-інвестиційний розвиток області, України, окремих виробничих галузей і промислових підприємств.

Для подальшого розвитку наукових та культурних зв’язків, співпраці у сфері розробок і впровадження інновацій, пошуку інвесторів у грудні 2009 року на базі Житомирського національного агроекологічного університету створено Польсько-українську агенцію альтернативної енергетики та інновацій.

3. Проблеми та можливості розвитку малого підприємництва.

В секторі малого підприємництва залишається ряд проблем, які потребують ґрунтовного аналізу для ефективного їх вирішення з метою створення сприятливих умов розвитку малого та середнього бізнесу:

- суперечливість і неповнота чинних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність суб’єктів підприємництва;

- недостатній рівень реального партнерства між бізнесом, органами місцевого самоврядування та виконавчої влади;

- незадовільна робота дозвільних органів;

- практично повна відсутність матеріально-технічної, і перш за все, фінансової підтримки малого бізнесу з боку держави, відсутність налагодженої системи гарантій і страхування кредитних і інвестиційних ризиків;

- нерівномірність розвитку малого бізнесу по територіях області через недостатній розвиток інфраструктури підтримки підприємництва, особливо у сільській місцевості;

- недоступність довгострокового кредитування, що стримує розвиток виробничої сфери, труднощі з одержанням зовнішнього фінансування через високі відсоткові ставки на банківські кредити, відсутність застави та кредитної історії у суб’єктів малого підприємництва;

- недостатній рівень професійних знань і досвіду починаючих підприємців щодо ведення підприємницької діяльності в сучасних умовах;

- недостатність фінансування районних, міських програм підтримки малого підприємництва;

- низький рівень організованості представників малого та середнього бізнесу при захисті своїх прав та інтересів, а також при формуванні регуляторної політики;

- значні збитки в секторі малого підприємництва;

- низька середньомісячна заробітна плата в малому бізнесі;

- значна «тінізація» виробництва і доходів.

Сильні та слабкі сторони малого бізнесу, а також можливості та загрози його розвитку можна визначити, використовуючи метод SWOT аналізу.

Для аналізу діяльності малих підприємств встановимо:

- Сильні сторони (Strengths), як переваги малого бізнесу серед інших господарюючих суб‘єктів;

- Слабкі сторони (Weaknesses), як недоліки малого підприємництва серед інших господарюючих суб‘єктів;

- Можливості (Opportunities) – фактори зовнішньої середи, використання яких сприятиме діяльності малих підприємств;

- Загрози (Threats) – фактори зовнішньої середи, які можуть погіршити діяльність малих підприємств.

Побудуємо таблицю сильних та слабких сторін малого бізнесу, де також визначимо сприятливі можливості; загрози.

Таблиця 2. Сильні та слабкі сторони малого бізнесу

Сильні сторони

Слабкі сторони

 1. зручне географічне розташування (поблизу столиці України, наявна залізниця та два автошляхи міжнародного значення Київ-Варшава, Київ-Чоп);

 2. достатня кількість фінансово-кредитних установ та наявність небанківських фінансово-кредитних установ;

 3. розгалужена інфраструктура підтримки підприємництва;

 4. потужний потенціал туристичної галузі, що недостатньо використовується у даний час;

 5. багата історико-культурна спадщина;

 6. позитивна динаміка росту малого та середнього бізнесу та наявність ініціативних підприємців;

 7. досить ефективне міжсекторне співробітництва (бізнес – влада – громада);

 8. наявність освітніх установ та можливість перекваліфікації праців-ників;

 9. систематичне інформування населення з питань стану та розвитку підприємницької діяльності, дозвільної системи, регуляторної політики, тощо;

 10. традиція проведення міжнародних заходів, фестивалів, виставок та ярмарків;

 11. створені та функціонують координа-ційні ради з питань розвитку підприємницької діяльності, галузеві ради, обласний комітет з економічних реформ.

 1. єдиний дозвільний офіс працює не за всіма спектрами послуг, що необхідні бізнесу та мешканцям;

 2. слабка туристична інфраструктура;

 3. фінансовий результат малих підприємств (2008 рік - збитки 230,3 млн. грн., 2009 рік - збитки 313,6 млн. грн.);

 4. незначні обсяги фінансування з обласного бюджету програми підтримки підприємництва (2009 рік - 15 тис. грн., для порівняння: Сумська область - 1 млн. грн.);

 5. не проводилося відшкодування через Житомирський регіональний фонд підтримки підприємництва частки відсотків за кредити, наданих суб`єктам малого бізнесу, у зв’язку з тим, що з 1 лютого 2008 року розрахований директор фонду та бухгалтер. Фонд практично не функціонував. Для порівняння: у 2009 році у Вінницькій області відшкодовано 300 тис. грн.

 6. незначна кількість суб'єктів підприємництва розпочинає свою діяльність у виробничій сфері (у 2009 році таких було лише 24% від усіх зареєстрованих);

 7. рівень кваліфікації підприємців є невисоким, що значно ускладнює перспективи розвитку;

 8. обмеженість внутрішніх фінансових ресурсів та ускладнений доступ до зовнішніх джерел фінансування стає фактором стримування розвитку підприємництва;

 9. недосконалість податкової системи.

Можливості

Загрози

 1. пожвавлення залучення інвестицій;

 2. членство у СОТ та розширення співробітництва з міжнародними інституціями (позитивні аспекти, залучення міжнародної технічної допомоги);

 3. можливі позитивні зміни в законодавстві, скорочення видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, скорочення кількості необхідних дозволів для започаткування бізнесу, оптимізація кількості контролюючих органів;

 4. створення обласного дозвільного центру;

 5. розробка та активне впровадження стратегій розвитку на національному та регіональному рівнях.

 1. підвищення вартості паливно-мастильних матеріалів (і, як наслідок, комунальних послуг та витрат на транспортування);

 2. можлива нестабільність політичної ситуації;

 3. скасування системи спрощеного оподаткування для малого бізнесу;

 4. введення нових податків;

 5. підвищення кредитних ставок;

 6. нестабільність валюти;

 7. міграція висококваліфікованих кадрів;

 8. зменшення споживчого кредитування та кредитів на розвиток малого бізнесу.

Таким чином, співвідношення сильних та слабих сторін з можливостями та загрозами для малого підприємництва дасть змогу відповісти на запитання:

1. Як скористатися можливостями, використовуючи сильні сторони малого підприємництва?

2. За рахунок яких сильних сторін можна нівелювати існуючі загрози?

3. Які слабкі сторони малого підприємництва можуть завадити використанню можливостей?

4. Яких загроз, посилених слабкими сторонами малого підприєм-ництва, слід стерегтися більш за все (табл. 3).

Отже, не дивлячись на підтримку розвитку підприємств малого бізнесу, підприємці працюють в середовищі підвищеного ризику та невизначеності.

З метою покращення стану справ у малому і середньому бізнесі, нам потрібно активніше ставити питання щодо забезпечення належного виконання та фінансування заходів Комплексної програми підтримки малого підприємництва в запланованих обсягах.

Важливим також є питання збільшення інвестицій у сектор малого підприємництва, що сприятиме налагодженню прибуткової роботи суб’єктів господарювання.

Таблиця 3. Співвідношення сильних та слабких сторін з можливостями та загрозами малого бізнесу

МОЖЛИВОСТІ

ЗАГРОЗИ

СИЛЬНІ СТОРОНИ

СИЛЬНІ СТОРОНИ

  1. Як скористатися мож-ливостями, використовуючи сильні сторони малого підприємництва?

 • Забезпечити напрацюван-ня пропозицій щодо позитивних змін в законодавстві, скорочення видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, скорочення кількості не- обхідних дозволів для започаткування бізнесу, оптимізації кількості кон-тролюючих органів для розгляду на засіданнях координаційні ради для підтримки розвитку підприємницької діяльності, галузевих рад, обласного комітету з економічних реформ для подальшого винесення відповідних пропозицій на урядовий рівень.

 • Залучати інвестиції в розвиток туристичного потенціалу, народних промислів, впровадження інновацій, покращення якості продукції, підвищення конкуренто-спроможності.

 • Розвивати співпрацю між підприємствами, сприяти виробничим та коопера-ційним зв'язкам і доступу до нових ринків.

1. За рахунок яких сильних сторін можна нівелювати існуючі загрози?

 • Необхідно активізувати діяльність об’єктів інфра-структури підтримки підприємництва, відмовитися від реалізації чи виробництва малорента-бельних товарів та послуг.

 • Спрямування інвестицій в інновації сприятиме підвищенню рівня конкурентоспромож-ності продукції в умовах підвищення рівня стандартів.

 • Систематичне інформу-вання населення з питань стану та розвитку підприємницької діяльності, дозвільної системи, регуляторної політики, тощо дозволить швидше пристосовуватися до законодавчих змін, введення нових податків, підвищення кредитних ставок, нестабільності валюти.

 • Наявність освітніх установ та можливість перекваліфікації праців-ників може запобігти міграції високоваліфі-кованих кадрів.

СЛАБКІ СТОРОНИ

  1. Які слабкі сторони малого підприємництва можуть завадити викорис-танню можливостей?

- Рівень кваліфікації підпри-ємців є невисоким, що значно ускладнює перспективи розвитку. Відсутність спеціальних знань у сфері бізнес-освіти, неефективний менеджмент знижують конкурентоспроможність бізнесу, погіршують якісні показники.

2. Яких загроз, посилених слабими сторонами малого підприємництва слід остеріг-тися більш за все?

- Невпорядковане регуля-торне середовище практично в усіх сферах господарської діяльно-сті, наслідком чого є неузгодженість та неста-більність податкових відносин, значна кількість і частота внесення змін та доповнень до норматив-но-правових актів нега-тивно позначається на діяльності суб’єктів під-приємництва, а також знижує привабливість області для іноземних інвесторів.

На подолання негативних тенденцій розвитку підприємництва в області, спрямована Програма 2011-2012 років, головна мета і основні завдання якої чітко сформульовані, намічені основні напрямки діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів підприємницької діяльності, громадських і профспілкових об’єднань підприємців, науковців на найближчі два роки.

4. Головна мета, пріоритети та основні завдання Програми

Головною метою Програми є: спрямування дій місцевих органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, суб’єктів малого підприємництва, громадських об’єднань підприємців, установ інфраструктури підтримки підприємництва, наукових організацій на створення і підтримку сприятливого середовища для розвитку малого підприємництва, формування і впровадження ефективної державно-громадської системи його обслуговування, підтримки і захисту.

Пріоритетами підтримки розвитку малого підприємництва визначено:

Розвиток підприємництва у сільській місцевості

На період 2011-2012 років буде продовжено реалізацію заходів для розвитку підприємництва у сільській місцевості, залучення сільського населення до підприємницької діяльності, спрямування інвестиційних ресурсів на підвищення продуктивності праці та якості продукції малих підприємств сільськогосподарської галузі, які орієнтуються в своїй діяльності на досягнення високої ефективності, впровадження інновацій, освоєння нових технологій.

Підтримка інноваційних проектів

З метою підвищення конкурентоспроможності продукції малих підприємств, технологічної модернізації виробництва, впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій, залучення в область коштів як вітчизняних інвесторів, так і міжнародних фінансових структур та інших джерел, розвитку виробництва сучасних товарів, пріоритетна підтримка надаватиметься інноваційним проектам.

Підтримка власного товаровиробника

Ефективним важелем стимулювання процесів підвищення доходів населення, становлення середнього класу є розвиток малих підприємств, які виготовляють товари народного споживання. Пріоритети фінансової підтримки будуть надаватись реалізації бізнес-проектів виробничого спрямування.

Залучення до підприємницької діяльності молоді

Програмою на 2011-2012 роки передбачено проведення обласного конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді, організація відповідних семінарів, нарад, «круглих столів».

Розвиток підприємницької діяльності у сфері туризму

Протягом 2011-2012 років в області продовжуватиметься реалізація заходів, спрямованих на розвиток туризму, а також планується створення сприятливих умов для розвитку малого підприємництва цієї сфери.

Сприяння розвитку народних промислів та ремісництва

В області буде реалізовуватися комплекс заходів, спрямованих на відродження національних ремесел, традицій, створення нових робочих місць шляхом відкриття нових та підтримки існуючих підприємств, організацій у сфері народних промислів, ремісництва тощо.

Основні завдання Програми:

активізація роботи органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, спрямованої на створення нормативних та організаційно-економічних засад розвитку малого підприємництва;

продовження роботи з реалізації державної регуляторної політики, удосконалення роботи органів державної реєстрації області та процедури отримання документів дозвільного характеру, необхідних для започаткування та провадження господарської діяльності;

надання фінансової допомоги суб’єктам підприємницької діяльності для впровадження інвестиційних бізнес-проектів за пріоритетними напрямками розвитку;

підтримка та впровадження інноваційних ідей;

сприяння розвитку сучасної інфраструктури підтримки підприємництва та забезпечення ефективної роботи діючої інфраструктури в районах і містах області;

здійснення заходів щодо залучення до підприємницької діяльності соціально незахищених верств населення.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Інформація про хід виконання програми соціально-економічного розвитку м рівного на 2011-2015 роки за 2011 рік

  Документ
  ... На виконання заходів Програми розвитку малого підприємництва у 2011 ... програма м.Рівного на2011-2013 роки та заходи до вищезазначеної програми на2011 рік. Програма розроблена на основі комплексного ... жнародної співпраці на20112012роки тис. грн. 20 ...
 2. Державна програма економічного і соціального розвитку україни на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки

  Документ
  ... малого підприємництва та пріоритетних бізнес-проектів. Так, у 2012 році на підтримку розвитку малого підприємництва ... Лозова Харківської області) на2011-2013 роки постанова Кабінету ... 874 Міністерство оборони Комплекснапрограма забезпечення житлом ві ...
 3. Звіт про роботу правління та виконавчої дирекції асоціації міст україни в 2009 - 2010 роках

  Документ
  ... Житомирській (7) областях. Одним із факторів, який негативно впливає на ... підтримкималого підприємництва у місті Луганську на 2010-2011роки: ... на 2008-2012 р.р., варто сказати, в ній максимально враховано суспільні потреби мешканців міста. Програма ...
 4. Програма діяльності кабінету міністрів україни

  Документ
  ... роки; забезпечення фінансування видатків Мінагрополітики за програмами підтримки розвитку підпри ... на оренду державного та комунального майна для суб‘єктів малого підприємництва ... області на 2005 – 2010 роки ... 2009 – 2012роки; створення комплексної системи ...
 5. Звіт про виконання програми соціально-економічного розвитку міста одеси на 2008 рік (рішення одеської міської ради від 05 04 2008 р № 2474-у) зміст

  Документ
  ... на шляху його розвитку є Програма підтримкималого підприємництва в м. Одесі на 2007-2008 роки. На ... області. На ... вул. Житомирської; Бюджет ... Комплекснапрограма профілактики захворюваності на вірусний гепатит в м. Одесі на 2005-2009 роки ... 2012року Підпри ...

Другие похожие документы..