Главная > Документ


Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті

I курс

Собчук Олександр Васильович (факультет прикладної математики)

Філіпчук Ольга Ігорівна (факультет прикладної математики)

Нестеренко Василь Володимирович (факультет прикладної математики)

Москалик Галина Григорівна (факультет біології, екології та біотехнології)

Івасюта Марина Ігорівна (філологічний факультет)

Гуцуляк Ірина Георгіївна (філологічний факультет)

Бичкова Тетяна Георгіївна (філологічний факультет)

Давидович Віктор Олександрович (інженерно-технічний факультет)

Прокопчук Юлія Павлівна (філологічний факультет)

Піддубна Лариса Андріївна (факультет прикладної математики)

Ботушанський Олег Васильович (факультет історії, політології та міжнародних відносин)

Мельничук Лілія Михайлівна (факультет прикладної математики)

Ленюк Олег Михайлович (факультет прикладної математики)

Домініков Микола Миколайович (інженерно-технічний факультет)

Хлус Лариса Миколаївна (факультет біології, екології та біотехнології)

Царьков Михайло Юрійович (факультет прикладної математики)

Мартинюк Ольга Василівна (факультет прикладної математики)

Дзісь Руслана Петрівна (філологічний факультет)

Фратовчан Тоня Михайлівна (факультет прикладної математики)

Пасічник Галина Савеліївна (факультет прикладної математики)

ІІ курс

Нікітін Анатолій Володимирович (факультет прикладної математики)

Волощук Олексій Артурович (економічний факультет)

Турко Ольга Василівна (філософсько-теологічний факультет)

Соболєв Валерій Олександрович (економічний факультет)

Нестеренко Василь Васильович (факультет прикладної математики)

Мартинюк Ольга Василівна (факультет прикладної математики)

Строєв Олександр Миколайович (факультет прикладної математики)

Москалик Галина Григорівна (факультет біології, екології та біотехнології)

Маценко Василь Григорович (факультет прикладної математики)

Стасик Мирослав Остапович (інженерно-технічний факультет)

Мартинюк Сергій Васильович (факультет прикладної математики)

III курс

Белінський Петро Іванович (економічний факультет)

Харабара Віолета Миколаївна (економічний факультет)

Легкоступов Ігор Іванович (економічний факультет)

Проскурняк Ольга Петрівна (факультет педагогіки, психології та соціальної роботи)

Саінчук Наталія Валеріївна (економічний факультет)

Клайн Віталій Іванович (економічний факультет)

Томка Юрій Ярославович (інженерно-технічний факультет)

Копач Олег Вадимович (хімічний факультет)

Козьмук Петро Федорович (факультет біології, екології та біотехнології)

Романко Роман Миколайович (факультет біології, екології та біотехнології)

Ракман Алла Степанівна (економічний факультет)

IV курс

Ковальчук Інна Владиславівна (факультет педагогіки, психології та соціальної роботи)

Веренько Василь Ілларійович (факультет історії, політології та міжнародних відносин)

Борук Сергій Дмитрович (хімічний факультет)

Струтинський Владислав Євгенович (факультет історії, політології та міжнародних відносин)

Клайн Віталій Іванович (економічний факультет)

Козьмук Петро Федорович (факультет біології, екології та біотехнології)

Романко Роман Миколайович (факультет біології, екології та біотехнології)

V курс

Іванчук Марія Георгіївна (факультет педагогіки, психології та соціальної роботи)

Терлецька Юлія Олегівна (економічний факультет)

Ромкулець Роман Георгійович (філософсько-теологічний факультет)

Руденко Світлана Степанівна (факультет біології, екології та біотехнології)

Горська Ірина Іллівна (відділ з питань інтелектуальної власності, науково-дослідна частина)

Черлінка Василь Романович (факультет біології, екології та біотехнології)

Романко Роман Миколайович (факультет біології, екології та біотехнології)

Координатор від факультету та його заступники

Координатор

кандидат географічних наук, доцент Цепенда Михайло Володимирович

Адреса: 58012, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2

Телефон: (0372) 58-48-62;

Години прийому: понеділок – з 10.00 до 18.00 год

середа – з 14.00 до 16.00 год

четвер – з 8.00 до 14.00 год

п’ятниця – грудень (з 8.00 до 18.00 год)

Заступники

кандидат історичних наук, доцент Чубрей Олександра Степанівна

Адреса: м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2

Телефон: (0372) 58-48-54;

кандидат географічних наук, доцент Аніпко Наталія Петрівна

Адреса: м. Чернівці, вул. Худякова, 1

Телефон: (0372) 52-41-29

Перелік напрямків, що пропонуються на факультеті

Напрям „Географія”

 • ступінь бакалавра - 4 роки;

 • ступінь спеціаліста -1 рік;

 • ступінь магістра - 1 рік.

Напрям „Менеджмент”

 • ступінь бакалавра - 4 роки;

 • ступінь спеціаліста -1 рік;

 • ступінь магістра - 1 рік.

Напрям „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”

 • ступінь бакалавра - 4 роки;

 • ступінь спеціаліста -1 рік;

 • ступінь магістра - 1 рік.

Напрям „Гідротехніка (водні ресурси)”

 • ступінь бакалавра - 4 роки;

 • ступінь спеціаліста -1 рік.

Напрям „Геодезія, картографія та землеустрій”

 • ступінь бакалавра - 4 роки;

 • ступінь спеціаліста -1 рік;

 • ступінь магістра - 1 рік.

Напрям „Туризм”

 • ступінь бакалавра - 4 роки;

 • ступінь спеціаліста -1 рік;

 • ступінь магістра - 1 рік.

Спеціальність „Економічна і соціальна географія”

 • ступінь спеціаліста -1 рік;

 • ступінь магістра - 1 рік.

Умови для навчання

Підготовка фахівців за вищезазначеними напрямами та спеціальностями забезпечена приміщеннями для навчання, самостійної та індивідуальної роботи, проживання та культурно-соціального життя студентів. Площа аудиторного фонду на одного студента не менша 10 м2.

Географічний факультет ЧНУ, на площах якого, в основному, здійснюється навчальний процес підготовки фахівців за даними спеціальностями, забезпечений в повному обсязі як аудиторним фондом, так і навчальними та науковими лабораторіями. Так, для проведення навчального процесу на факультеті обладнані:

 • Навчальні аудиторії відповідно до кожного напряму та спеціальності.

 • Два комп’ютерні класи.

 • Методичний кабінет.

 • Лабораторії грунтово-геохімічна, геолого-географічний музей, оцінки природно-ресурсного потенціалу, міжкафедральна навчальна лабораторія, навчально-наукова геофізична обсерваторія.

Лабораторії кафедр факультету забезпечені персональними комп’ютерами, об’єднані в локальну мережу та підключені до мережі Internet.

Для виконання курсових, кваліфікаційних, дипломних та магістерських робіт, проведення навчальної та виробничої практики в цілому широко застосовується обладнання та території наукових підрозділів факультету, та матеріально-технічна база – філії кафедр на виробництві навчально-освітніх закладів області (загальні навчальні заклади, школи нового типу, професійно-технічні навчальні заклади), „Чернівціводоканалу”, Державного управління охорони навколишнього середовища у Чернівецькій області, НПП „Вижницький”.

Основні методи навчання і викладання, способи оцінювання, що використовуються на факультеті

У процесі викладання курсів професорсько-викладацький склад використовує різні методи та форми викладання і навчання (лекції: вступні, тематичні, підсумкові, лекції-практикуми, лекції-диспути тощо), практичні, семінарські заняття (у формі діалогу, тренінгів, ділової гри, конференцій тощо), консультації (колективні, індивідуальні, групові), а також реалізує різні форми поточного та підсумкового контролю (тестування, виконання практичних завдань, розв’язування географічних, фізичних, математичних та ін. задач, написання рефератів, письмові та усні заліки та екзамени, контрольні, курсові роботи).

Студенти, відповідно до навчальних планів, проходять різні види навчальних та виробничих практик: виховну, практику „Пробні уроки та заняття”, діагностичну, консультативну, ознайомлювальну, переддипломну, асистентську, а також готують протягом навчання курсові, кваліфікаційні (бакалаврську), дипломну (магістерську) роботи. Практика проводиться у виробничих та навчально-освітніх закладах міста та вищих навчальних закладах II-IV рівнів акредитації. Під час практики студенти виконують завдання з різних напрямів, відповідно до спеціальності, науково-дослідну роботу, проводять апробацію результатів власних курсових, кваліфікаційних, дипломних та магістерських досліджень.

Міністерство освіти і науки України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Географічний факультет

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту

Напрям „ географія”

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

“ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ”

Чернівці, 2010

Структура спеціальності

“Економічна і соціальна географія” (7.070502 8.070502)

похідної освітнього напряму «Географія» (6.040104)

Спеціальність створена з метою підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями (ОКР):

“Спеціаліст” – Викладач-географії. Географ-економіст. (7.070502)

“Магістр” – Магістр з географії. Географ-економіст. (8.070502)

Основою підготовки спеціаліста та магістра за спеціальністю «Економічна і соціальна географія» є отримання базової вищої освіти за ОКР «бакалавр» за освітнім напрямом «Географія» (6.040104).

Загальне призначення та галузі майбутньої роботи:

Бакалавр – молодший фахівець: вчитель географії (перш за все економічної та соціальної), геоекології, основ охорони природи і раціонального природо-користування, основ екологічних знань, основ економічних знань, туризму в загальноосвітніх школах, коледжах, гімназіях та ліцеях; старший лаборант вузу та експедиції, технік науково-дослідних та проектних державних, комерційних, геоінформаційних та інших установ природознавчого, економічного, адміністративно-управлінського, екологічного і природоохоронного профілів.

Спеціаліст – висококваліфікований економіко-географ з питань регіонального розвитку, зокрема географічного і техніко-економічного обґрунтування розміщення виробництва, об’єктів соціальної та екологічної сфер для роботи у науково-дослідницьких, проектних та прогнозно-планових державних і приватних установах, в обласних, районних і міських управлінських структурах (адміністраціях), в організаціях самоврядування – з метою складання і наукового обґрунтування комплексних прогнозів та індикативних планів соціально-економічного розвитку міст, адміністративних областей і районів; вчитель географії, геоекології, основ охорони природи і раціонального природокористування, основ екологічних знань, основ економічних знань, туризму;

Магістр – молодший науковий співробітник науково-дослідницьких, економіко-географ – у проектних і прогнозно-планових установах; викладач економічної і соціальної географії, геоекології, основ охорони природи і раціонального природокористування, основ екологічних знань, основ економічних знань, туризму у вузах, загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладах; менеджер та експерт у державних установах регіонального профілю.

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра за напрямом 0401 “Географія” спеціальністю 6.040104 “Географія” затверджена за погодженням департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України від 21 квітня 2008 року. Зазначена програма розроблялася на основі державного освітнього стандарту.

Освітньо-професійна програма підготовки економіко-географа передбачає вивчення студентом нормативних (обов’язкових) та вибіркових дисциплін, які згруповані у цикли: гуманітарної, соціально-економічної та вибіркової (природничо-вибіркової, професійної і практичної підготовки), самостійного вибору ВНЗ та вільного вибору студента. Невід’ємною складовою освітньо-професійної підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра географії є обов’язкові польові навчальні, виробничі та педагогічні практики, якими логічно завершується вивчення географічних дисциплін природничо-наукової і професійно-практичної підготовки; основ викладання географії; здійснюється набуття необхідних практичних навичок і умінь.

Загальний обсяг годин для підготовки бакалавра географії становить 7506 годин (240 кредитів), з яких нормативні дисципліни складають 5211 годин (161,5 кредита), вибіркові – 2376 годин (69,5 кредита), решта – 540 години (15 кредитів) припадає на навчальні та виробничі практики. Розподіл годин за циклами дисциплін наступний:

 • дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки – 1377 години (40,5 кредити);

 • дисципліни природничо-наукової підготовки – 1998 години (59 кредитів);

 • професійно-орієнтовані дисципліни – 1836 години (62 кредита);

 • дисципліни самостійного вибору ВУЗу та вільного вибору студентів – 2376 години (69,5 кредита).

До обсягу нормативних професійно-орієнтованих дисциплін входять навчальні топографічна, геологічна, геоморфологічна, ґрунтознавча та соціально-економіко-географічна практики. На навчальні практики відведено 226 годин (6 кредитів). Освітньо-професійна програма включає в себе виробничу та педагогічну практики, що входять до обсягу вибіркових професійно-орієнтованих дисциплін. На зазначені практики відведено 324 години (9 кредитів).

Після бакалаврату випускники мають право і можливості для продовження освіти за програмами спеціаліста та магістра.

На вивчення дисциплін освітньо-кваліфікаційного рівня – “спеціаліст” відводиться 1188 годин (33 кредити) після бакалаврату. Програма формується із обов’язкових гуманітарних, соціально-економічних і професійно орієнтованих дисциплін, на вивчення яких відводиться 504 години (14 кредитів) та вибіркових природничо-наукових і професійно-орієнтованих дисциплін для вищезазначеної спеціальності, навчальний час яких становить 468 годин (13 кредитів). Практична підготовка передбачає педагогічну практику – 6 кредитів (216 годин).

Дисципліни освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” включають в себе 13,5 кредитів вивчення обов’язкових курсів та 19,5 кредитів (702 години), відведених на вибіркові дисципліни. До останніх входить педагогічна (3 кредити) та асистентська (3 кредити) практики.

Нормативний термін освоєння освітньо-професійної програми підготовки бакалавра географії за спеціальністю 8.070502 “Економічна і соціальна географія” при денній формі навчання – 8 семестрів, спеціаліста і магістра – 2 семестри на базі бакалавра. У таблицях 1-3, представлений розподіл навчальних дисциплін за семестрами.

­

Таблиця 1

Кваліфікаційний рівень: 6.070500 – бакалавр

Назва дисципліни

Шифр дисципліни

О/В

Години

Кредити

1 курс, 1 семестр

Українська мова (за проф. спрямув.)

6.040104.1.05

О

54

1,5

Культурологія

6.040104.1.11

О

54

1,5

Іноземна мова (за проф. спрямув.)

6.040104.1.06

О

54

1,5

Вища математика з основами мат. статистики

6.040104.2.01

О

162

4,5

Загальне землезнавство

6.040104.2.05

О

108

3

Основи екології

6.040104.2.14

О

108

3

Топографія з основами геодезії

6.040104.2.15

О

108

3

Фізичне виховання

6.040104.1.02

О

36

1

Охорона праці

6.040104.3.22

О

54

1

Фізика з основами геофізики

6.040104.2.03

О

81

2,5

1 курс, 2 семестр

Історія України

6.040104.1.09

О

108

3

Іноземна мова (за проф. спрямув.)

6.040104.1.06

О

36

1

Інформатика

6.040104.2.02а

О

81

2,5

Геологія загальна та історична

6.040104.2.06

О

108

3

Хімія з основами геохімії

6.040104.2.04

О

81

2,5

Ґрунтознавство з основами географії грунтів

6.040104.2.10

О

108

3

Основи раціонального природокористування і охорона природи

6.040104.2.18

О

108

2,5

Фізичне виховання

6.040104.1.02

О

36

1

Топографічна практика

6.040104.НП.1

О

54

1,5

Геологічна практика

6.040104.НП.2

О

18

1

Економічна

6.040104.НП.3

О

18

1

2 курс, 3 семестр

Іноземна мова (за проф. спрямув.)

6.040104.1.06

О

54

1,5

Основи геоінформатика

6.040104.2.25

О

81

1,5

Правознавство

6.040104.1.08

О

81

2,5

Метеорологія та кліматологія

6.040104.2.07

О

108

3

Загальна гідрологія

6.040104.2.08

О

108

3

Основи океанології

6.040104.2.09

О

54

1,5

Картографія

6.040104.2.16

О

54

1,5

Фізична географія материків і океанів

6.040104.3.01

О

144

4

Екологія людини

6.040104.3.11

О

54

1,5

Фізичне виховання

6.040104.1.02

О

36

1

2 курс, 4 семестр

Філософія

6.040104.1.10

О

108

3

Іноземна мова (за проф. спрямув.)

6.040104.1.06

О

36

1

Біогеографія

6.040104.2.11

О

108

3

Ландшафтознавство

6.040104.2.13

О

108

3

Фізична географія материків і океанів

6.040104.3.01

О

180

5

Основи ландшафтної екології

6.040104.3.10

О

54

1,5

Основи моніторингу

6.040104.3.17

О

54

1,5

Географія будівельної індустрії України

6.040104.4.01

В

108

3

Методи суспільно-географічних досліджень

6.040104.4.02

В

135

4

Конструктивна географія

6.040104.4.12

В

135

4

Фізичне виховання

6.040104.1.02

О

36

1

Соціально-економіко-географічна практика

6.040104.НП3.1

О

126

3,5

3 курс, 5 семестр

Психологія

6.040104.1.01

О

81

2,5

Релігієзнавство

6.040104. 1.12

О

81

2,5

Економічна теорія

6.040104.1.07

О

108

3

Дистанційне зондування Землі

6.040104.2.17

О

54

1,5

Регіональна економічна і соціальна географія

6.040104.3.02

О

154

4

Основи менеджменту

6.040104.3.14

О

54

1,5

Основи медичних знань

6.040104.4.09

В

162

4,5

Географія сільського господарства

6.040104.5.01

В

108

3

Географія ПРП України

6.040104.4.04

В

135

4

Географія промисловості

6.040104.5.04

В

108

3

Фізичне виховання

6.040104.1.02

О

36

1

3 курс, 6 семестр

Регіональна економічна і соціальна географія

6.040104.3.02

О

180

5

Фізична географія України

6.040104.3.03

О

108

3

Рекреаційна географія

6.040104.3.08

О

54

1,5

Географічні інформаційні системи

6.040104.3.13

О

54

1,5

Основи маркетингу

6.040104.3.15

О

54

1,5

Основи географічного моделювання

6.040104.3.19

О

54

1,5

Педагогіка

6.040104.3.20

О

54

1,5

Географія населення з основами демографії

6.040104.4.05

В

135

4

Основи історії природокористування в Україні

6.040104.4.13

В

81

2,5

Соціально-економічна статистика

6.040104.5.03

В

189

5,5

Фізичне виховання

6.040104.1.02

О

36

1

Виробнича практика

6.040104.НП4.1

В

108

3

4 курс, 7 семестр

Соціологія

6.070502.1.03

О

81

2,5

Географія світового господарства

6.070502.3.05

О

54

2

Основи соціальної географії

6.070502.3.07

О

54

2

Історична географія з основами етнографії

6.070502.3.12

О

54

2

Основи викладання географії

6.070502.3.21

О

54

2

Економіка та географія природокористування

6.070502.4.14

В

81

2,5

Соціально-економічна картографія

6.070502.4.07

В

108

3

Основи педагогічної майстерності

6.070502.4.08

В

54

2

ТЕО виробництва

6.070502.4.11

В

108

3

Суспільно-географічне прогнозування

6.070502.5.02

В

181

3

Cуспільно-географічне районування

6.070502.4.06

В

108

3

Педагогічна практика

6.070502.НП4.2

В

108

3

4 курс, 8 семестр

Політологія

6.070502.1.04

О

108

3

Теорія і методологія географічної науки

6.070502.2.19

О

108

3

Безпека життєдіяльності

6.070502.2.20

О

54

1,5

Економічна і соціальна географія України

6.070502.3.04

О

108

3

Основи суспільної географії

6.070502.3.06

О

54

2

Екологічна експертиза і аудит

6.070502.3.16

О

54

2

Географічне прогнозування

6.070502.3.18

О

54

2

Основи економічних знань

6.070502.4.03

В

162

4,5

Управління розвитком території

6.070502.4.10

В

108

3

Суспільно-географічне прогнозування

6.070502.5.02

В

170

3

Виробнича практика

6.070502.НП4.1

В

108

3Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти і науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича european credit transfer system

  Документ
  МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИУКРАЇНИЧЕРНІВЕЦЬКИЙНАЦІОНАЛЬНИЙУНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА Географічний факультет EuropeanCreditTransferSystem ECTS - Інформаційний пакет 2010/ ...
 2. Міністерство освіти і науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича european credit transfer system (1)

  Документ
  МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИУКРАЇНИЧЕРНІВЕЦЬКИЙНАЦІОНАЛЬНИЙУНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ EuropeanCreditTransferSystem ECTS - Інформаційний пакет 2010/ ...
 3. Міністерство освіти і науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича іноземних мов european credit transfer system

  Документ
  ... МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИУКРАЇНИЧЕРНІВЕЦЬКИЙНАЦІОНАЛЬНИЙУНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ EuropeanCreditTransferSystem ... іноземних мов Чернівецькогонаціональногоуніверситету імені Юрія Федьковича Факультет іноземних ...
 4. European credit transfer system ects – інформаційний пакет 2010/2011

  Документ
  МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИУКРАЇНИЧЕРНІВЕЦЬКИЙНАЦІОНАЛЬНИЙУНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ EuropeanCreditTransferSystem ECTS – Інформаційний пакет 2010/ ...
 5. European credit transfer system ects - інформаційний пакет 20 10 /20 11 напрям „гідротехніка (водні ресурси)"

  Документ
  МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИУКРАЇНИЧЕРНІВЕЦЬКИЙНАЦІОНАЛЬНИЙУНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ EuropeanCreditTransferSystem ECTS - Інформаційний пакет 2010/ ...

Другие похожие документы..