Главная > Документ


3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

ПРОФЕСІЙНА  №1–2(34–35)/2010

О С В І Т А

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ВІСНИК

2010

Видання Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області

Засновник –

Науково-методичний центр професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області

Головний редактор:

Л.І. Шевчук – директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області, кандидат педагогічних наук, доцент.

Редакційна колегія:

В.Д. Гаврішкозаступник голови Хмельницької облдержадміністрації.

О.О. Гаврилюк – директор ВПУ №25
м. Хмельницького, кандидат педагогічних наук.

Р.С. Гуревичдоктор педагогічних наук, професор, ректор Інституту перспективних технологій, економіки і фундаментальних наук Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Т.М. Десятов – директор Департаменту професійно-технічної освіти МОН України, доктор педагогічних наук, професор.

Л.К. Джус – заступник директора НМЦ ПТО ПК з науково-методичної роботи.

І.І. Дунець – директор ВАТ «АДВІС».

В.І. Очеретянко – начальник управління освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації, кандидат історичних наук.

В.В. Калиновський – завідувач відділу керівних кадрів НМЦ ПТО ПК.

Н.М. Каспрік – старший викладач кафедри МПН НМЦ ПТО ПК.

Н.О. Ковтуненко – заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, начальник відділення професійно-технічної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент.

С.Б. Коломійчук – завідувач відділу маркетингу та планування післядипломної педагогічної освіти НМЦ ПТО ПК.

Л.В. Крячко – начальник відділу моніторингу та організаційної роботи Департаменту ПТО МОН України.

Л.Б. Лук’янова – завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник.

Н

Адреса НМЦ ПТО ПК: 29016, м. Хмельницький,

вул. Інститутська, 10. Тел. / факс: (03822) 2-21-43, 2-34-44.

Е-mail: hm_nmc@.

Вісник переєстровано Головним управлінням юстиції у Хмельницькій області 19.01.2010. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

серії ХМ № 630/117П

ISBN

.Г. Ничкало – дійсний член АПН України, академік-секретар Відділення педагогіки і

психології професійно-технічної освіти АПН України, доктор педагогічних наук, професор.

В.В. Олійник – ректор Університету менеджменту освіти, член-кореспондент АПН України, доктор педагогічних наук, професор.

В.О. Радкевич – директор Інституту професійно-технічної освіти АПН України, старший науковий співробітник, член-кореспондент АПН України, кандидат педагогічних наук.

В.В. Рибалка – доктор психологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу педагогічної психології і психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України.

Т.М. Сидоренко – завідувач відділу загальноосвітніх дисциплін НМЦ ПТО ПК.

В.В. Супрун – заступник директора Департаменту професійно-технічної освіти МОН України, кандидат економічних наук, доцент.

Н.А. Талалуєва – старший науковий співробітник, учений секретар Відділення педагогіки і психології професійно-технічної освіти АПН України, кандидат педагогічних наук.

О.В. Тертична – старший викладач кафедри МПН НМЦ ПТО ПК.

О.А. Удод – директор Інституту інноваційних технологій та змісту освіти, доктор історичних наук, професор.

О.В. Хавронюк – заступник голови Хмельницької обласної ради.

А.М. Харчук – заступник начальника управління освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації, начальник відділу ПТНЗ і ВНЗ.

О.Л. Шамралюк – заступник директора НМЦ ПТО ПК з науково-педагогічної роботи.

О.В. Шевчук – завідувач відділу виховної роботи НМЦ ПТО ПК.

О.І. Щербак – директор Київського професійно-педагогічного коледжу ім. А.Макаренка, керівник Українського аналітичного центру професійної освіти «Національна обсерваторія», член-кореспондент АПН України, кандидат педагогічних наук, доцент.

А.П. Щерба – заступник головного редактора.

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПРОФТЕХОСВІТИ

Р І Ш Е Н Н Я

КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

26 серпня 2010 р. Протокол № 9/1-3

Про підсумки розвитку

професійно-технічної освіти

у 2009/2010 навчальному році

та завдання на 2010/2011 навчальний рік

Заслухавши і обговоривши доповідь Міністра освіти і науки Табачника Д.В., колегія відзначає, що протягом минулого навчального року міністерством спільно з методичними службами, науковцями, педагогічними колективами, роботодавцями проведено значну роботу щодо модернізації професійно-технічної освіти.

Підготовку робітників за 35 напрямами та видами господарської діяльності для всіх галузей економіки здійснює 991 професійно-технічний навчальний заклад, у тому числі 871 навчальний заклад, підпорядкований безпосередньо Міністерству освіти і науки, 75 навчальних центрів при установах виконання покарань, 45 структурних підрозділів вищих навчальних закладів та навчальних закладів інших типів, де здобувають робітничі професії понад 410 тис. учнів та слухачів, яких навчають 47 тис. педагогічних працівників.

У 2010 році прийнято на навчання до професійно-технічних навчальних закладів за державним замовленням 207, 5 тис. осіб, що на 20,4 тис. осіб (або на 12%) більше, ніж у минулому році.

Протягом року вжито відповідних заходів для оновлення змісту навчання. Розроблено й упроваджено державні стандарти професійно-технічної освіти за 192 робітничими професіями. Для 22-х професій сфери послуг, торгівлі, туризму, громадського харчування, ресторанно-готельного сервісу розроблені експериментальні навчальні плани і програми за модульним принципом. У вересні поточного року розпочнеться їх упровадження в професійно-технічних навчальних закладах Автономної Республіки Крим, Запорізької, Львівської, Івано-Франківської, Одеської областей та м. Києва.

Розпочато роботу з оновлення кваліфікаційних характеристик професій машинобудівної, видобувної, будівельної та агропромислової галузей. Запроваджена нова форма підвищення кваліфікації педагогічних працівників, яка передбачає підвищення рівня кваліфікації за навчальними планами і програмами практичного спрямування.

Розроблено критерії успішної діяльності професійно-технічних навчальних закладів, які в експериментальному варіанті будуть упроваджуватись протягом нового навчального року.

Важливим є застосування в навчально-виробничому процесі інформаційно-комунікаційних технологій. На початок нового навчального року в професійно-технічних навчальних закладах налічується 28 тис. одиниць комп’ютерної техніки нового покоління (на один комп’ютер припадає 15 учнів), розроблено, видано та поставлено в ПТНЗ 11 електронних засобів навчального призначення за галузевим спрямуванням: металообробка та машинобудування; видобувна промисловість; сільське господарство; будівництво; транспорт та зв'язок. До мережі Інтернет підключено 92% від загальної кількості ПТНЗ, 68% професійно-технічних навчальних закладів мають власні веб-сайти.

Створено офіційний веб-портал «Професійно-технічна освіта України», який дозволяє забезпечити на рівні кожного навчального закладу створення дієвої системи профорієнтації учнівської молодій удосконалення форм та змісту інформування учнів шкіл.

Проте назріла необхідність якісних змін у взаємодії центральних і регіональних органів виконавчої влади з питань функціонування та розвитку професійно-технічної освіти.

Проблемним залишається питання забезпечення автономності державних навчальних закладів, перш за все, їх економічної самостійності.

Для вирішення цих проблем необхідно більш широко і ефективно залучати інвестиції для оновлення матеріально-технічної бази, а також запровадити стимули і заохочення для працівників професійно-технічної освіти.

Актуальним залишається питання забезпечення профтехучилищ підручниками.

Враховуючи зазначене,

КОЛЕГІЯ УХВАЛЮЄ:

1. Прийняти за основу пріоритетні напрями подальшого розвитку професійно-технічної освіти, що визначені у доповіді Міністра освіти і науки Табачника Д.В.

2. Департаменту професійно-технічної освіти (Десятов Т.М.) спільно з департаментом економіки та фінансування (Даниленко С.В.), Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій підготувати та подати на розгляд Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України відповідні зміни до діючих нормативно-правових актів щодо підвищення автономності навчального закладу в частині використання коштів та заохочення соціальних партнерів до співпраці із навчальними закладами, в тому числі фінансової і матеріальної.

Протягом 2011 року

3. Департаменту професійно-технічної освіти (Десятов Т.М.), департаменту економіки та фінансування (Даниленко С.В.), Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.), Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (Радкевич В.О.) спільно з відповідними галузевими міністерствами, роботодавцями та іншими соціальними партнерами:

3.1. Розробити проект «Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти в Україні на 2011-2015 роки», передбачивши в ній:

- внесення змін до існуючої нормативно-правової бази;

- фінансове забезпечення передбачених заходів у розрізі регіонів та по відповідних періодах;

- диференційовані нормативи фінансування навчальних закладів з урахуванням складності професій, як невід’ємної складової державних стандартів;

- нові Типові штати з врахуванням системних змін у навчально-виробничому процесі.

Протягом 2010 - 2011 років

3.2. Продовжити роботу щодо апробації та впровадження освітніх державних стандартів професійно-технічної освіти з 48 конкретних робітничих професій.

Протягом 2010 - 2011 років

3.3. Забезпечити розробку 14 професійно-освітніх програм, що ґрунтуються на компетентностях, типових навчальних планів з підготовки кваліфікованих робітників для сфери послуг, торгівлі, туризму, громадського харчування, ресторанно-готельного сервісу, машинобудівної, видобувної, будівельної та агропромислової галузей за безпосередньої участі роботодавців.

Протягом 2010 - 2011 років

3.4. Узагальнити моніторинг результатів підготовки кваліфікованих робітників.

Протягом 2010 - 2011 років

3.5. Сприяти забезпеченню професійно-технічних навчальних закладів навчальними комп’ютерними комплексами, розробці, виданню та поставці електронних засобів навчального призначення та проводити відповідну роботу з підвищення рівня підготовки педагогічних працівників для використання інформаційно-комунікативних технологій у навчальному процесі.

Протягом 2010 - 2011 років

3.6. Організувати і провести Всеукраїнські конкурси фахової майстерності серед учнів та педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів з таких професій: «Електрозварник ручного зварювання», «Кондитер», «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування», «Верстатник широкого профілю», «Штукатур».

Протягом 2010 - 2011 років

3.7. Розширити технічні можливості офіційного веб-порталу «Професійно-технічна освіта України», активно використовувати розроблені інтерактивні бази даних та поетапно переходити на опрацювання та узагальнення статистичної інформації в інтерактивному режимі.

Постійно

3.8. Організувати роботу міжгалузевої ради з професійно-технічної освіти. Провести чергове засідання у грудні 2010 року.

IV квартал 2010 року

4. Сектору взаємодії із засобами масової інформації (Костевська І.П.) спільно з департаментом професійно-технічної освіти (Десятов Т.М.) здійснювати заходи щодо інформування громадськості з метою популяризації робітничих професій та професійної орієнтації молоді із залученням засобів масової інформації.

Постійно

5. Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам професійно-технічних навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти за участі соціальних партнерів-роботодавців:

5.1. Розглянути стан підготовки навчальних закладів до осінньо-зимового періоду на засіданнях колегій, конференціях педагогічних працівників професійно-технічної освіти.

До 01 жовтня 2010 року

5.2. Проаналізувати стан виконання регіональних програм у частині підготовки кваліфікованих робітників та їх перспективи до 2012 року, заслухати інформацію на розширених засіданнях колегій обласних державних адміністрацій, сесіях депутатів обласних Рад.

ІV квартал 2010 року

5.3. Передбачити при розробці регіональних програм соціально-економічного розвитку на 2011 і наступні роки видатки на розвиток матеріально-технічної бази державних професійно-технічних навчальних закладах, сприяти участі соціальних партнерів-роботодавців у навчально-виробничому процесі, організації проходження виробничого навчання та практики безпосередньо на виробництві.

Грудень 2010 року

5.4. Здійснити моніторинг якості підготовки випускників професійно-технічних навчальних закладів 2010 року, їх закріплення на робочих місцях (шляхом опитування учнів, випускників навчальних закладів і роботодавців) та оперативно вносити зміни до навчальних програм.

До 01.01.2011 року

5.5. Узагальнити результати діяльності навчальних закладів на основі визначених критеріїв.

До 01.11.2010 року

5.6. Організовувати підвищення кваліфікації та забезпечувати стажування викладачів спеціальних дисциплін і майстрів виробничого навчання в умовах виробництва.

Протягом 2010 - 2011 років

5.7. Розробити план роботи із залученням засобів масової інформації щодо інформування громадськості з метою популяризації робітничих професій та професійної орієнтації молоді. Забезпечити проведення запланованих заходів спільно з роботодавцями, місцевими органами виконавчої влади, представниками громадськості.

До 01.11.2010 року

5.8. Упорядкувати мережу професійно-технічних навчальних закладів з урахуванням загальнодержавних і регіональних потреб у кваліфікованих робітничих кадрах, територіального їх розташування шляхом зміни профілю та спеціалізації діючих і відкриття нових навчальних закладів різних форм власності.

Протягом 2010 - 2011 років

5.9. Вжити заходів щодо активізації діяльності бібліотек, забезпечити їх необхідною комп’ютерною технікою та відповідними програмами, використовуючи інформаційну систему Інтернет. Покращити рівень передплати на фахові видання та оновити бібліотечні фонди професійною та іншою літературою.

Постійно

5.10. Створити мережу електронних бібліотек.

До 01.12.2011 року

5.11. Продовжувати системну роботу щодо кадрового забезпечення навчальних закладів з урахуванням якісного складу педпрацівників, забезпечувати умови підвищення їх професійної майстерності та стажування.

Постійно

5.12. Активізувати роботу з регіональними центрами зайнятості щодо збільшення обсягів професійного навчання дорослого населення у професійно-технічних навчальних закладах.

Протягом 2010 - 2011 років

6. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Голова колегії,

Міністр Д.В. Табачник

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27 серпня 2010 р. № 1723-р Київ

Про схвалення Концепції Державної цільової

програми розвитку професійно-технічної

освіти на 2011—2015 роки

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Схвалити Концепцію Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011—2015 роки, що додається.

Визначити Міністерство освіти і науки державним замовником Програми.

2. Міністерству освіти і науки разом із заінтересованими центральними і місцевими органами виконавчої влади розробити та подати у шестимісячний строк Кабінетові Міністрів України проект Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011—2015 роки.

Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ

СХВАЛЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 27 серпня 2010 р.

№ 1723-р

КОНЦЕПЦІЯ

Державної цільової програми розвитку

професійно-технічної освіти на 2011—2015 роки

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

На сьогодні кваліфікація робітничих кадрів, у тому числі випускників професійно-технічних навчальних закладів, не відповідає поточним та перспективним соціально-економічним потребам, що спричинено:

застарілістю матеріально-технічної бази;

застосуванням неефективних механізмів управління і залишкового принципу фінансування;

недостатньою участю суб’єктів господарювання у виконанні завдань професійно-технічної освіти;

падінням престижу робітничих професій;

відсутністю системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічного персоналу;

недосконалістю нормативно-правової бази;

неефективним моніторингом потреб ринку праці;

недосконалим механізмом формування державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітників.

Нагальною є потреба в наданні автономії професійно-технічним навчальним закладам, передусім для забезпечення їх економічної самостійності, ефективного залучення інвестицій з метою розвитку матеріально-технічної бази та науково-методичного забезпечення, запровадження механізму стимулювання суб’єктів господарювання і педагогічних працівників.

Сучасні умови розвитку економіки викликають необхідність посилення взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у вирішенні питань функціонування і розвитку професійно-технічної освіти.

Для розв’язання зазначеної проблеми необхідне формування науково обґрунтованої державної політики розвитку професійно-технічної освіти з урахуванням принципів неперервності, доступності, індивідуалізації і диференціації, гнучкості та інноваційності цілісної відкритої системи професійної освіти і навчання.

Мета Програми

Метою Програми є створення сприятливих умов для якісної підготовки робітничих кадрів згідно з пріоритетами державної соціально-економічної політики, орієнтованої на задоволення потреб особистості, суспільства і держави, а також забезпечення рівного доступу до професійно-технічної освіти.

Визначення оптимального варіанта розв’язання проблеми

Оптимальним варіантом розв’язання проблеми є об’єднання зусиль центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, об’єднань роботодавців та профспілок, наукових установ, навчальних закладів, спрямованих на:

створення системи забезпечення якості професійно-технічної освіти;

диверсифікації джерел фінансування;

удосконалення системи управління професійно-технічною освітою;

оновлення нормативно-правової бази;

створення соціальної реклами престижності робітничих професій.

Здійснення зазначених заходів дасть змогу забезпечити комплексну модернізацію професійно-технічної освіти.

Розв’язання проблеми можливе шляхом розроблення, затвердження та виконання Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011—2015 роки.

Шляхи та способи розв’язання проблеми

Проблему у сфері професійно-технічної освіти передбачається розв’язати шляхом:

створення системи забезпечення якості професійно-технічної освіти, що передбачає:

- удосконалення державних стандартів професійно-технічної освіти;

- модернізацію матеріально-технічної бази державних професійно-технічних навчальних закладів;

- інформатизацію професійно-технічної освіти, розроблення педагогічних програмних засобів, забезпечення доступу до світових інформаційних ресурсів;

- удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, їх стажування на виробництві;

- видання сучасних підручників, навчальних посібників, навчально-методичних, енциклопедичних і довідкових матеріалів;

- розроблення критеріїв оцінювання якості професійно-технічної освіти;

- вивчення і використання досвіду європейських країн щодо застосування стандартів якості професійно-технічної освіти;

- розроблення і реалізацію спільних міжнародних проектів з питань забезпечення якості та ефективності професійно-технічної освіти; створення розгалуженої системи грантової підтримки дослідницьких та освітніх інноваційних проектів;

- проведення наукових досліджень у галузі теорії і методики професійної освіти;

диверсифікації джерел фінансування, що передбачає:

- залучення інвестицій юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців для забезпечення розвитку професійно-технічної освіти;

- удосконалення нормативів вартості навчання одного учня з урахуванням єдиних стандартів якості;

- розроблення нового механізму формування державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітничих кадрів відповідно до потреб ринку праці;

- участь роботодавців в оновленні матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів;

удосконалення управління професійно-технічною освітою, що передбачає:

- перерозподіл повноважень між центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та навчальними закладами, підвищення ефективності державного і громадського контролю;

- запровадження моніторингу ефективності управлінських рішень, їх впливу на якість професійно-технічної освіти;

оновлення нормативно-правової бази, зокрема шляхом внесення змін до законодавчих актів у сфері професійно-технічної освіти;

створення соціальної реклами престижності робітничих професій, що передбачає:

- посилення профорієнтаційної роботи серед різних категорій населення;

- інформування громадян про особливості різних робітничих професій через засоби масової інформації, проведення всеукраїнських та регіональних конкурсів, виставок-ярмарок робітничих професій тощо.

Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми забезпечить:

створення ефективної та гнучкої системи підготовки робітничих кадрів, орієнтованої на соціально-економічний розвиток країни (працевлаштування за робітничими професіями не менше 90 відсотків випускників професійно-технічних навчальних закладів);

впровадження 300 державних стандартів професійно-технічної освіти;

модернізацію матеріально-технічної бази державних професійно-технічних навчальних закладів;

введення нового порядку формування та розміщення державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітників;

оснащення державних професійно-технічних навчальних закладів сучасними комп’ютерними комплексами, підключення їх до Інтернету;

збільшення обсягів фінансування та інвестицій для забезпечення розвитку професійно-технічної освіти;

посилення ролі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у формуванні робітничого потенціалу, що дасть змогу максимально враховувати потреби регіональних ринків праці;

розвиток соціального партнерства, консолідацію зусиль центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, роботодавців, науковців і громадських об’єднань;

підвищення престижності робітничих професій.

Оцінка фінансових ресурсів, необхідних

для виконання Програми

Фінансування Програми планується здійснювати у межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік міністерствам, іншим центральним і місцевим органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, а також за рахунок інших джерел.

Орієнтовний обсяг видатків, необхідних для виконання програм, становить 4260 млн. гривень.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку з урахуванням можливостей державного бюджету.

Т. М. Десятовдиректор Департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України, доктор педагогічних наук, професорСкачать документ

Похожие документы:

 1. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ АПН УКРАЇНИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

  Документ
  ... ічної освітита підвищеннякваліфікації інженерно-педагогічнихпрацівників у Хмельницькій області; на другому етапі – Відділенням зміступрофесійно-технічної освіти Інституту інноваційнихтехнологій і змістуосвіти Міністерстваосвіти і наукиУкраїни ...
 2. Комплексна програма розвитку професійно-технічної освіти хмельницької області на період до 2012 року і паспорт комплексної програми розвитку професійно-технічної освіти в області на період до 2012 року

  Документ
  ... і Науково-методичногоцентрупрофесійно-технічної освітита підвищеннякваліфікації інженерно-педагогічнихпрацівників у Хмельницькій області з теми “Розробка і впровадження інноваційних форм і змісту підвищеннякваліфікації педагогів закладів профес ...
 3. Національна академія педагогічних наук україни інститут професійно-технічної освіти модернізація професійної освіти і навчання

  Документ
  ... центрпрофесійно-технічної освіти» Інститутупрофесійно-технічної освіти НАПН України. Петренко Лариса – кандидат педагогічнихнаук, старший науковий співробітник, докторант Інститутупрофесійно-технічної освіти НАПН України ...
 4. Міністерство освіти і науки україни інститут професійно-технічної освіти апн україни тези звітної науково-практичної конференції теорія і практика

  Документ
  ... ійних систем і технологій та дистанційного навчання Інститутупрофесійно-технічної освіти АПН України, кандидат педагогічнихнаук. Майборода Людмила Анатоліївна – науковий ...
 5. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 01135 м Київ проспект Перемоги (1)

  Документ
  ... ія підвищеннякваліфікації і перепідготовки кадрів (Росія), Інститут інноваційнихтехнологій і змістуосвіти Міністерстваосвіти і науки, молоді та спорту України, Інститутпедагогіки Національна академія педагогічнихнаукУкраїни ...

Другие похожие документы..