Главная > Документ


Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

     1. mdu.edu.ua | library_ssu@

Проблеми вищої школи

Поточний інформаційний список

за жовтень 2011 року

1. Вища школа

Україна. Кабінет Міністрів.

Деякі питання реорганізації вищих навчальних закладів : розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2011 р. № 760-р / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2011. – № 62. – С. 70.

Алтунина, В.В. Рыночные отношения в образовательной деятельности / В.В.Алтунина // Alma mater. – 2011. – № 7. – С. 48-50.

 1. 2.

Антропова, О.А. Готовы ли вузы к финансовой независимости? / О.А.Антропова // Высшее образование в России. – 2011. – № 8-9. – C. 154-157.

 1. 3.

Арефьев, И.Б. Высшее образование в России: бакалавр, специалист, магистр? / И.Б.Арефьев, А.Л.Степанов // Ректор вуза. – 2011. – № 7. – С. 34-44.

Бандурка, О. Про сьогодення вищої освіти в Україні / О.Бандурка // Вища школа. – 2011. – № 9. – С. 7-15.

Бахтараева, К.Б. Коммерциализация интеллектуальной деятельности: возможности для экономических вузов / К.Б.Бахтараева, А.А.Логинов, Э.А.Гришкова // Alma mater. – 2011. – № 7. – С. 51-57.

 1. 4.

Белоцерковский, А.В. О ";качестве"; и ";количестве"; образования / А.В.Белоцерковский // Высшее образование в России. – 2011. – № 4. – С. 3-9.

 1. 5.

Борейшо, А.С. Система послевузовской дополнительной инженерной подготовки бакалавров / А.С.Борейшо, К.М.Иванов, С.Ю.Страхов // Высшее образование в России. – 2011. – № 8-9. – С. 7-13.

 1. 6.

Брага, С. Краще більше і краще: колишня радянська республіка Казахстан зробила прорив у підготовці кадрів / С.Брага // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 173.- 21 вересня. – С. 7.

 1. 8.

Васильева, В.Д. Социокультурная среда вуза - условие формирования профессиональной культуры специалиста / В.Д.Васильева, Р.М.Петрунева // Высшее образование в России. – 2011. – № 6. – С. 113-117.

Высшее учебное заведение и промышленное предприятие: готовность к взаимодействию / Е.А.Корчагин, И.М.Айтуганов, Л.Н.Самолдина, Р.С.Сафин // Высшее образование в России. – 2011. – № 4. – С. 138-143.

 1. 11.

Газалиев, А.М. Высшая школа Казахстана в контексте Болонского процесса / А.М.Газалиев, Ю.Н.Пак // Alma mater. – 2011. – № 6. – С. 12-19.

Гринкруг, Л.С. Проблемы обновления образовательной системы вуза / Л.С.Гринкруг // Высшее образование в России. – 2011. – № 7. – С. 20-26.

 1. 45.

Дворянкина, Е.К. Цели и технологии развития субъектной позиции студентов в системе обучения / Е.К.Дворянкина // Мир науки, культуры, образования. – 2011. – № 3. – С. 31-33.

 1. 12.

Дождиков, А.В. Проектный подход в научной политике университета / А.В.Дождиков // Высшее образование в России. – 2011. – № 6. – С. 76-80.

 1. 13.

Егоров, В.В. Изменения в мотивационной сфере студентов технических вузов / В.В.Егоров, Э.Г.Скибицкий, Е.Г.Огольцова // Мир науки, культуры, образования. – 2011. – № 3. – С. 78-81.

Жорнова, О. Сучасна вища школа: to be or not to be? / О.Жорнова, О.Жорнова // Вища школа. – 2011. – № 7-8. – С. 74-83.

 1. 14.

Замолоцких, Е.Г. Опыт разработки модели выпускника на основе контекстно-компетентностного подхода / Е.Г.Замолоцких, Е.Е.Дурнева // Высшее образование в России. – 2011. – № 6. – С. 55-59.

Зіньковський, Ю. Вища освіта у вітчизняних системах навчання та економіки / Ю.Зіньковський // Вища школа. – 2011. – № 9. – С. 16-26.

 1. 15.

Кансузян, Л.В. Второе образование в техническом вузе: достоинства и перспективы / Л.В.Кансузян // Высшее образование в России. – 2011. – № 8-9. – С. 57-60.

 1. 16.

Колокольцев, В.М. Университетский комплекс: интеграция и непрерывность / В.М.Колокольцев, Е.М.Разинкина // Высшее образование в России. – 2011. – № 5. – С. 3-10.

 1. 44.

Кращенко, Ю. Концептуальні засади розвитку студентського самоврядування в Україні / Ю.Кращенко, А.Ігнатович // Вища школа. – 2011. – № 9. – С. 117-125.

Куликова, Л.Г. Интерактивный подход к организации научно-исследовательской деятельности в вузе / Л.Г.Куликова, Г.А.Калачев, О.А.Бокова // Мир науки, культуры, образования. – 2011. – № 3. – С. 185-188.

 1. 17.

Кух, Л. Форум ректорів педагогічних університетів Європи : 15-17 вересня у Національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова відбудеться Перший в історії форум ректорів педагогічних університетів Європи ";Проблема підготовки нового вчителя для об'єднаної Європи ХХІ століття"; / Л.Кух // Освіта. – 2011. – № 37.- 7-14 вересня. – С. 1.

 1. 19.

Медуниця, Ю. Батьківщина чекатиме на їхнє повернення : прем'єр-міністр Микола Азаров благословив найкращих студентів України на навчання у провідних університетах світу / Ю.Медуниця // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 171.- 17 вересня. – С. 3.

 1. 21.

Моделирование экономического поведения вузов в условиях реформ / И.Абанкина, Т.Абанкина, Е.Николаенко, Э.Сероштан // Ректор вуза. – 2011. – № 6. – С. 46-58.

 1. 22.

Мосичева, И.А. Реализация программ ДПО в условиях совершенствования нормативной базы профессионального образования / И.А.Мосичева // Высшее образование в России. – 2011. – № 8-9. – С. 3-6.

 1. 23.

Навроцький, В. Колізія. Держслужба не потребує кваліфікованих юристів : в Україні спостерігається загальне незадоволення якістю підготовки фахівців, зокрема й юристів / В.Навроцький // Дзеркало тижня. – 2011. – № 33.- 17-23 вересня. – С. 6.

Направления подготовки: бакалавр или магистр? // Ректор вуза. – 2011. – № 6. – С. 34-36.

 1. 25.

Науменко, Н. Нострифікація: навіщо і як?: якщо людина отримала освіту за кордоном, іноземний диплом треба ";легалізувати"; в Україні / Н.Науменко // Освіта України. – 2011. – № 69-70.- 12 вересня. – С. 10.

 1. 43.

Нечепоренко, Л. Формування ноосферного світосприйняття в контексті індивідуалізації педагогічної взаємодії у вищій школі / Л.Нечепоренко // Педагогічні науки. – 2011. – Вип. 2. – С. 45-48.

 1. 26.

Онищенко, О. Страшенна таємниця держзамовлення : тема формування держзамовлення на підготовку фахівців у системі вищої освіти стала предметом обговорення заочного круглого столу / О.Онищенко, Л.Суржик // Дзеркало тижня. – 2011. – № 33.- 17-23 вересня. – С. 14.

 1. 41.

Панасевич, Д. Новий підхід до формування структури та змісту переліку напрямів підготовки і спеціальностей бакалаврів / Д.Панасевич // Вища школа. – 2011. – № 9. – С. 72-82.

Парахина, О.В. О партнерстве бизнеса и ИТ-образования / О.В.Парахина, Ю.Е.Поляк // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 7. – С. 47-55.

 1. 28.

Процишин, В. Школа для президентів: іноземці, які закінчили українські виші, удома обіймають найвищі посади, а Україну вони називають другою батьківщиною / В.Процишин // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 171.- 17 вересня. – С. 5.

 1. 29.

Пугач, В.Ф. Мобильные студенты в высшем образовании России / В.Ф.Пугач // Высшее образование в России. – 2011. – № 4. – С. 104-111.

 1. 30.

Ременцов, А.Н. Социокультурные аспекты адаптации иностранных студентов в российских вузах / А.Н.Ременцов, А.А.Казанцева // Alma mater. – 2011. – № 7. – С. 10-14.

Руденко, В. Проектування культурологічної спрямованості вищої освіти / В.Руденко // Вища школа. – 2011. – № 9. – С. 108-116.

Солдатова, С.А. О необходимости и основных формах сотрудничества вузов и бизнес-структур в области инновационной деятельности / С.А.Солдатова // Наука та інновації. – 2011. – Т. 7. -№ 4. – С. 82-83.

 1. 32.

Тхагапсоев, Х.Г. Университет в современной России: технология как стратегический горизонт? / Х.Г.Тхагапсоев // Высшее образование в России. – 2011. – № 4. – С. 58-61.

 1. 34.

Фролов, А.В. Роль университетов в инновационной экономике на примере США / А.В.Фролов // Alma mater. – 2011. – № 6. – С. 85-87.

 1. 35.

Хагуров, Т.А. Высшее образование: между служением и услугой / Т.А.Хагуров // Высшее образование в России. – 2011. – № 4. – С. 47-57.

Хорунжий, М. Науково-педагогічні школи як головний критерій оцінки інтелектуального потенціалу та суспільного визнання сучасних університетів / М.Хорунжий // Вища школа. – 2011. – № 9. – С. 61-71.

 1. 36.

Чубик, П.С. Система международной сертификации и регистрации профессиональных инженеров / П.С.Чубик, А.И.Чучалин, А.В.Замятин // Высшее образование в России. – 2011. – № 4. – С. 86-90.

 1. 37.

Шулікін, Д. Два українські виші - в топ-700 : до топ-700 рейтингу QS World University Rankings потрапили Донецький національний університет і Національний технічний університет України ";КПІ"; / Д.Шулікін // Освіта України. – 2011. – № 71-72.- 19 вересня. – С. 2.

 1. 38.

Яковлева, О.В. Оценка уровня сформированности этнокультурной толерантности у студентов технических вузов / О.В.Яковлева // Мир науки, культуры, образования. – 2011. – № 3. – С 59-61.

2. Дистанційна освіта

 1. 47.

Баяндин, Д.В. Виртуальная среда обучения: состав и функции / Д.В.Баяндин // Высшее образование в России. – 2011. – № 7. – С. 113-118.

 1. 48.

Бульбович, Р.В. Практика дистанционного обучения на аэрокосмическом факультете / Р.В.Бульбович, И.Д.Столбова // Высшее образование в России. – 2011. – № 7. – С. 103-109.

 1. 50.

Костыгов, А.М. Интерактивные инструменты в системе дистанционного обучения / А.М.Костыгов, О.И.Мухин, О.А.Полякова // Высшее образование в России. – 2011. – № 7. – С. 110-113.

Стегний, В.Н. Преподаватель высшей школы и дистанционные образовательные технологии: дистанционная форма обучения в Пермском государственном техническом университете / В.Н.Стегний, Г.А.Черновалова // Высшее образование в России. – 2011. – № 7. – С. 94-98.

Цаплин, А.И. Дистанционное обучение физике в техническом университете: организация обучения физике по дистанционной форме в Пермском государственном техническом университете / А.И.Цаплин, Д.В.Баяндин // Высшее образование в России. – 2011. – № 7. – С. 98-103.

Шевелев, Н.А. Организация образовательной среды вуза на основе системы дистанционного обучения: опыт внедрения дистанционных образовательных технологий в Пермском государственном техническом университете, в частности, на факультете дистанционных образовательных технологий / Н.А.Шевелев, Т.А.Кузнецова // Высшее образование в России. – 2011. – № 7. – С. 88-93.

3. Факультети. Відділення

К 70-летию кафедры ЛОР-болезней с курсом ПО Красноярского ГМУ им. В.Ф. Войно-Ясенецкого / Г.И.Буренков, С.Г.Вахрущев, Л.А.Торопова, Т.В.Жуйкова // Вестник оториноларингологии. – 2011. – № 3. – С. 4-7.

Кафедра ";Інформаційно-вимірювальні технології"; Національного університету ";Львівська політехніка"; // Метрологія та прилади. – 2011. – № 4. – С. 69-71.

Москаленко, В.Ф. Кафедрі педіатрії № 4 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця - 65 років / В.Ф.Москаленко // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2011. – № 3. – С. 7-8.

Ореховский, А.В. Научная деятельность на социально-гуманитарном факультете: основные направления научной деятельности кафедр факультета социально-гуманитарных наук МГТУ им. Н.Э. Баумана / А.В.Ореховский // Высшее образование в России. – 2011. – № 8-9. – С. 46-51.

 1. 51.

Порус, В.Н. Философский факультет в исследовательском университете: переориентировка целей / В.Н.Порус // Высшее образование в России. – 2011. – № 7. – С. 3-9.

 1. 52.

Ремарчук, В.Н. Факультет социальных и гуманитарных наук в структуре фундаментальной подготовки инженера: становление факультета социальных и гуманитарных наук в Московском государственном техническом университете имени Н.Э. Баумана / В.Н.Ремарчук // Высшее образование в России. – 2011. – № 8-9. – С. 30-36.

4. Організація вищої освіти

 1. 60.

Головань, М. Система компетенцій випускника вищого навчального закладу напряму підготовки ";Фінанси і кредит"; / М.Головань // Вища школа. – 2011. – № 9. – С. 27-38.

 1. 59.

Дружилов, С.А. Моббинг на кафедре вуза в условиях реформирования высшего профессионального образования / С.А.Дружилов // Мир науки, культуры, образования. – 2011. – № 3. – С. 74-78.

Тавлуй, І.П. Особливості застосування системного підходу до управління під час розроблення та впровадження системи управління якістю вищого навчального закладу / І.П.Тавлуй // Вісник Національного університету ";Львівська політехніка";. Автоматика, вимірювання та керування. – 2011. – № 695. – С. 141-146.

5. Керівництво університету

Україна. Президент.

Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників освіти: присвоїти почесне звання ";Заслужений працівник освіти України"; Васильєву Анатолію Васильовичу - ректорові Сумського державного університету : указ Президента України від 30 вересня 2011 р. / Україна. Президент // Сумщина. – 2011. – № 111.- 5 жовтня. – С. 1.

 1. 62.

Заслуженный ректор: указом Президента Украины ректору Сумского государственного университета Анатолию Васильеву присвоено почетное звание ";Заслуженный работник образования Украины"; // Панорама. – 2011. – № 42.- 12-19 октября. – С. А4.

 1. 61.

Кирилловых, А. Регулирование управленческих отношений в вузе: природа и проблемы форм реализации / А.Кирилловых // Ректор вуза. – 2011. – № 7. – С. 56-63.

Ректора СумГУ наградили: Президент Украины отметил ректора СумГУ Анатолия Васильева государственной наградой - ";Заслуженный работник образования Украины"; // Данкор. – 2011. – № 40.- 5 октября. – С. А2.

6. Професорсько-викладацький склад

 1. 65.

Долина, Н.В. Преподаватель как коуч: «коучинг» рассматривается в качестве потенциального рабочего инструмента для преподавателей высшей школы, повышающего эффективность их работы / Н.В.Долина, А.А.Андреев // Высшее образование в России. – 2011. – № 8-9. – С. 73-78.

 1. 66.

Ким, И.Н. Кадровая политика при переходе на ФГОС [федеральные государственные образовательные стандарты] / И.Н.Ким // Высшее образование в России. – 2011. – № 6. – С. 9-15.

 1. 67.

Леонова, Е.В. Педагогическое мастерство и личность преподавателя / Е.В.Леонова // Высшее образование в России. – 2011. – № 4. – С. 112-115.

 1. 68.

Поляков, А. Найти себя в слове: в этом году у поэта и педагога Василия Чубура вышла поэтическая книга ";На качелях судьбы"; / А.Поляков // Панорама. – 2011. – № 42.- 12-19 октября. – С. D5.

 1. 69.

Титова, С.В. Развитие ИК-компетенции у преподавателей иностранных языков с помощью дистанционного курса / С.В.Титова // Высшее образование в России. – 2011. – № 8-9. – С. 85-87.

 1. 70.

Трубникова, Е.И. Трансакционные издержки деятельности работника высшей школы / Е.И.Трубникова // Высшее образование в России. – 2011. – № 6. – С. 123-129.

 1. 71.

Федоськина, Л.А. О методике процесса исследования удовлетворенности преподавателей вуза / Л.А.Федоськина, Н.А.Новокрещенова // Высшее образование в России. – 2011. – № 6. – С. 129-134.

7. Підготовка викладачів та вихователів

 1. 75.

Максименкова, М.В. Подготовка кадрового резерва молодежной политики (опыт работы) / М.В.Максименкова // Высшее образование в России. – 2011. – № 6. – С. 90-93.

Красинская, Л.Ф. Повышение квалификации преподавателей: моделирование на основе компетентностного подхода / Л.Ф.Красинская // Высшее образование в России. – 2011. – № 7. – С. 75-80.

Овчаров, С. Актуальні проблеми професійної підготовки учителів інформатики / С.Овчаров // Педагогічні науки. – 2011. – Вип. 2. – С. 73-77.

 1. 76.

Пусько, В.С. Подготовка научно-педагогических кадров в МГТУ имени Н.Э. Баумана / В.С.Пусько // Высшее образование в России. – 2011. – № 8-9. – С. 37-40.

8. Організація навчальної роботи

 1. 78.

Байденко, В.И. Конкурентоспособные образовательные программы: к формированию концепции / В.И.Байденко, Н.А.Селезнева // Высшее образование в России. – 2011. – № 5. – С. 24-39.

 1. 79.

Вербицкий, А.А. Основная образовательная программа в контекстно-компетентностном формате / А.А.Вербицкий, А.С.Курылев, М.Д.Ильязова // Высшее образование в России. – 2011. – № 6. – С. 66-71.

 1. 80.

Гавришина, О.Н. Профессионально ориентированная информационная среда обучения / О.Н.Гавришина, Е.В.Филатова // Высшее образование в России. – 2011. – № 4. – С. 148-151.

 1. 81.

Гришнова, Е.Е. Модернизация учебного процесса: проблемы и тенденции / Е.Е.Гришнова // Высшее образование в России. – 2011. – № 8-9. – С. 41-46.

 1. 82.

Гуськова, М.В. Аттестация студентов на основе новых стандартов профессионального образования / М.В.Гуськова // Высшее образование сегодня. – 2011. – № 8. – С. 10-12.

 1. 83.

Евплова, Е.В. Этапы формирования конкурентоспособности будущего специалиста / Е.В.Евплова // Высшее образование в России. – 2011. – № 4. – С. 156-158.

 1. 84.

Калякин, А.С. Концептуальные основы построения программ подготовки переводчиков / А.С.Калякин // Высшее образование в России. – 2011. – № 6. – С. 80-84.

 1. 85.

Каморджанова, Н.А. Уровневая система подготовки студентов: опыт вуза [Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет] / Н.А.Каморджанова // Высшее образование в России. – 2011. – № 8-9. – C. 96-99.

 1. 86.

Кононова, М.Ю. Педагогический процесс и воспитание студентов в техническом вузе / М.Ю.Кононова // Высшее образование в России. – 2011. – № 8-9. – С. 51-57.

 1. 87.

Ларионов, В.В. Непрерывный образовательный процесс на основе проектно-ориентированного обучения: подготовка школьников и студентов Томского политехнического университета к научно-исследовательской деятельности / В.В.Ларионов, А.М.Лидер, Е.В.Лисичко // Высшее образование в России. – 2011. – № 4. – С. 99-103.

Логвін, В. Вода - ресурс, який визначає шляхи розвитку людства: Національний університет харчових технологій розпочинає підготовку кадрів за новою спеціальністю «Технологія питної води та водопідготовки харчових виробництв» / В.Логвін // Вища школа. – 2011. – № 9. – С. 55-60.

 1. 88.

Лютий, І. Майбутні фінансисти заявили про себе: ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності ";Фінанси"; / І.Лютий, О.Яфінович // Вища школа. – 2011. – № 9. – С. 39-54.

 1. 89.

Минин, М.Г. Фонд оценочных средств в структуре образовательных программ: рассмотрены способы и механизмы проектирования фонда оценочных средств для промежуточной и итоговой аттестации в соответствии с требованиями к основным образовательным программам высшего профессионального образования / М.Г.Минин, Е.А.Муратова, Н.С.Михайлова // Высшее образование в России. – 2011. – № 5. – С. 112-118.

Нізовцев, А. Професійні завдання у дослідницькому методі навчання / А.Нізовцев // Педагогічні науки. – 2011. – Вип. 2. – С. 22-28.

 1. 90.

Петрунева, Р.М. Индивидуально-ориентированная организация учебного процесса: иллюзии и реальность / Р.М.Петрунева // Высшее образование в России. – 2011. – № 5. – С. 65-70.

Плугина, Н.А. Основные положения концепции информационно-проектного обучения студентов / Н.А.Плугина // Мир науки, культуры, образования. – 2011. – № 3. – С. 66-71.

 1. 91.

Сазонов, Б.А. Индивидуально-ориентированная организация учебного процесса как условие модернизации высшего образования / Б.А.Сазонов // Высшее образование в России. – 2011. – № 4. – С. 10-24.

 1. 92.

Сафаргалиева, Д.Ф. Учебно-методическое обеспечение как основа формирования профессионального интереса выпускника гуманитарного вуза / Д.Ф.Сафаргалиева // Высшее образование сегодня. – 2011. – № 8. – С. 47-49.

 1. 77.

Сотрудничество Академического центра компетенции SAP СПбГПУ и высших учебных заведений стран СНГ в рамках программы ";Университетский Альянс SАР"; / Д.Г.Арсеньев, А.Н.Амбражей, Н.М.Головин, В.В.Таратухин // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2011. – № 3. – С. 138-142.

 1. 93.

Стародубцев, В.А. Особенности современного образовательного процесса / В.А.Стародубцев, О.М.Шепель, А.А.Киселева // Высшее образование в России. – 2011. – № 8-9. – С. 68-73.

 1. 102.

Таганов, А.И. Многокритериальный выбор в условиях нечеткости системно-функционального построения электронной информационно-образовательной среды по профилю ИПИ (CALS) - технологий / А.И.Таганов // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 7. – С. 36-46.

 1. 94.

Тихомирова, Н.В. Образовательный процесс в электронном университете: условия и направления трансформации / Н.В.Тихомирова // Открытое образование. – 2011. – № 3. – С. 71-77.

 1. 95.

Чучалин, А.И. Технология проектирования инженерных программ на основе международных критериев аккредитации / А.И.Чучалин, А.А.Криушова // Высшее образование в России. – 2011. – № 6. – С. 30-42.

 1. 96.

Шехонин, А.А. Балльно-рейтинговая система оценивания результатов обучения / А.А.Шехонин, В.А.Тарлыков // Высшее образование в России. – 2011. – № 6. – С. 22-30.

 1. 97.

Шехонин, А.А. Компетенции выпускников в образовательных стандартах, самостоятельно устанавливаемых университетами / А.А.Шехонин, Е.В.Караваева, И.В.Аржанова // Высшее образование в России. – 2011. – № 4. – С. 25-32.

 1. 98.

Шкерина, Л.В. Профильные дисциплины по выбору: обоснована необходимость расширения спектра дисциплин по выбору в подготовке бакалавра педагогического направления / Л.В.Шкерина // Высшее образование в России. – 2011. – № 5. – С. 119-123.

 1. 99.

Шутенко, А.И. Развитие образовательных коммуникаций в современном вузе / А.И.Шутенко // Высшее образование в России. – 2011. – № 7. – С. 80-86.

Шутенко, Е.Н. Проблема самореализации в вузовском обучении / Е.Н.Шутенко // Alma mater. – 2011. – № 7. – С. 33-36.

 1. 100.

Юнов, С.В. Информационно-профессиональная подготовка студентов вузов на основе теории ролевого информационного моделирования / С.В.Юнов, А.И.Архипова, С.П.Грушевский // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 7. – С. 88-97.

9. Зарахування у ВНЗ

Бакулина, С.С. Целевой прием в современных условиях / С.С.Бакулина, Е.А.Музыченко, В.Е.Черноскутов // Высшее образование в России. – 2011. – № 8-9. – С. 14-22.

 1. 105.

Брюховецький, В. Дослідження ефективності реорганізаційних кроків у процедурі вступу до ВНЗ України на прикладі Києво-Могилянської академії / В.Брюховецький, О.Кирієнко, В.Ковальчук // Вища школа. – 2011. – № 7-8. – С. 38-51.

Как выбирают вузы российские студенты? // Ректор вуза. – 2011. – № 6. – С. 64-65.

Ковалів, І. Абітурієнтам з низькими балами до вишів - зась : Міносвіти оприлюднило нові Умови прийому до ВНЗ [вступ-2012] / І.Ковалів // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 170.- 16 вересня. – С. 6.

 1. 109.

Короденко, М. До вступу готовий?: МОНмолодьспорту опублікувало проект умов прийому до вишів на 2012 / М.Короденко // Освіта України. – 2011. – № 71-72.- 19 вересня. – С. 6.

Овдієнко, Н. Аутсайдери вступної кампанії: чи виживуть приватні ВНЗ поодинці? / Н.Овдієнко // Голос України. – 2011. – № 173.- 17 вересня. – С. 6.

Прес-конференція, присвячена завершенню вступної кампанії: 2 липня під час прес-конференції Дмитро Табачник озвучив основні особливості цьогорічної вступної кампанії // Вища школа. – 2011. – № 9. – С. 3-4.

 1. 112.

Шулікін, Д. Днями буде оприлюднено проект умов прийому-2012: про це заявив міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро Табачник під час відеоконференції в Кабміні / Д.Шулікін // Освіта України. – 2011. – № 69-70.- 12 вересня. – С. 3.

10. Плата за навчання

Плата за навчання у ВНЗ не зміниться // Освіта України. – 2011. – № 69-70.- 12 вересня. – С. 2.

11. Методи та форми навчання

Ариян, М.А. Механизмы и условия социального развития студентов средствами иностранного языка / М.А.Ариян // Высшее образование в России. – 2011. – № 5. – С. 124-128.

Бурмистрова, Н.А. Математическая компетентность будущих бакалавров направления ";Экономика"; как результат реализации компетентностного подхода к обучению математике в условиях уровневого высшего образования / Н.А.Бурмистрова // Высшее образование сегодня. – 2011. – № 8. – С.18-22.

Варенко, В. Використання новітніх інформаційних технологій у підготовці фахівців-документознавців / В.Варенко // Вісник книжкової палати. – 2011. – № 5. – С. 32-34.

 1. 116.

Васильев, Д.А. Практика применения СПО для реализации системы электронного обучения на базе технологии облачных вычислений / Д.А.Васильев, Д.К.Рогожин // Открытое образование. – 2011. – № 3. – С. 34-36.

Вербицкая, И.Н. Презентация делает лекцию по математике эффективнее / И.Н.Вербицкая, Л.А.Жарикова // Высшее образование в России. – 2011. – № 6. – С. 163-167.

Вплив застосування ";лідер-груп"; на якість освіти у вищій школі / О.Величко, А.Должанський, О.Бондаренко, І.Ломов // Вища школа. – 2011. – № 7-8. – С. 19-30.

Галиця, І. Інноваційні механізми активізації педагогічного і наукового процесів / І.Галиця, О.Михайлов, О.Галиця // Вища школа. – 2011. – № 7-8. – С. 31-37.

Головенкін, В. Аналіз успішності засвоєння вищої математики студентами першого курсу / В.Головенкін // Вища школа. – 2011. – № 7-8. – С. 52-63.

Гончар, О. Форми педагогічної взаємодії учасників навчального процесу в системі вищої школи України / О.Гончар // Педагогічні науки. – 2011. – Вип. 2. – С. 49-54.

Грибанькова, А.А. Организация научных исследований в вузе и ";менеджмент знаний"; / А.А.Грибанькова, М.А.Мямина // Высшее образование в России. – 2011. – № 5. – С. 90-95.

Земцов, Б.Н. История в высшей технической школе: методологические проблемы / Б.Н.Земцов // Alma mater. – 2011. – № 7. – С. 23-27.

 1. 134.

Марченко, А.Л. Опыт разработки интерактивных методических средств: представлены структурные компоненты учебно-методического комплекса по электротехнике / А.Л.Марченко // Высшее образование в России. – 2011. – № 4. – С. 134-138.

Методики - разные, цели - общие: В Ижевском государственном техническом университете состоялась первая международная олимпиада по теории механизмов и машин // Ректор вуза. – 2011. – № 7. – С. 53-55.

 1. 133.

Методичні можливості застосування електронного підручника з інженерної геодезії в дистанційному навчанні студентів / О.І.Малишко, О.В.Дзюбинська, М.В.Смаль, О.З.Шафранська // Містобудування та територіальне планування. – 2011. – № 40, Ч. ІІ. – С. 14-19.

 1. 120.

Метьолкіна, О. Експериментальна перевірка ефективності англомовної компетенції в діалогічному мовленні студентів-митників / О.Метьолкіна // Педагогічні науки. – 2011. – Вип. 2. – С. 86-89.

Наговицын, Р.С. Модели обучения физической культуре в вузе / Р.С.Наговицын // Alma mater. – 2011. – № 6. – С. 59-61.

 1. 122.

Проблемное обучение как активная форма современной педагогической технологии / В.Н.Казаков, Т.И.Панова, Л.В.Натрус, Н.В.Прокофьева // Університетська клініка. – 2010. – № 1-2. – С. 11-15.

Роботова, А.С. Университетская лекция: прошлое, настоящее, будущее / А.С.Роботова // Высшее образование в России. – 2011. – № 4. – С. 127-133.

Салиева, Л.К. Современные задачи преподавания филологических дисциплин / Л.К.Салиева // Alma mater. – 2011. – № 6. – С. 62-64.

 1. 125.

Слесаренко, И.В. Подготовка по иностранным языкам в техническом университете: от студента к преподавателю / И.В.Слесаренко // Высшее образование в России. – 2011. – № 4. – С. 90-94.

 1. 131.

Сліпухіна, І.А. Особливості використання мови програмування С++ Вuilder для розробки освітніх програм / І.А.Сліпухіна, Р.С.Одарченко, О.О.Полігенько // Інженерія програмного забезпечення. – 2011. – № 1. – С. 54-59.

Телешев, В.А. Эффективность применения системного подхода в преподавании физики / В.А.Телешев, Ф.А.Бляхман // Высшее образование в России. – 2011. – № 6. – С. 158-160.

Чопова, Н.В. О качестве преподавания графических дисциплин в техническом вузе / Н.В.Чопова // Высшее образование в России. – 2011. – № 6. – С. 160-163.

Шарф, И.В. Реализация самостоятельной работы студентов в компетентностной модели / И.В.Шарф // Высшее образование в России. – 2011. – № 6. – С. 98-103.

Яровой, В.К. Историко-социальные аспекты формирования травматологии как врачебной специальности / В.К.Яровой, В.В.Курилов // Ортопедия травматология и протезирование. – 2011. – № 2. – С. 102-107.

12. Студентське життя

 1. 136.

Белова, Е.А. Опыт студенческого самоуправления в педуниверситете: роль и направления деятельности студенческого самоуправления в Нижегородском государственном педагогическом университете / Е.А.Белова, С.В.Горячева // Высшее образование в России. – 2011. – № 7. – С. 65-69.

Павлова, Л. Долой комендантский час!: не расшатает ли круглосуточный вход в общежитие студенческую дисциплину? / Л.Павлова // Ваш шанс. – 2011. – № 38.- 21- 28 сентября. – С. 15А.

 1. 139.

Радько, А. Дмитро Полов'ян: ";КВН-івський місток через усю Україну";: проректор з науково-педагогічної роботи та гуманітарних питань СумДУ Ніна Світайло висловила думку, що КВН-івські змагання вже стали традиційними для стін закладу / А.Радько // Сумщина. – 2011. – № 103-104.- 17 вересня. – С. 5.

13. Студентські квитки

 1. 141.

Зущик, Ю. Квитки розбрату: в університетах проблема. Першокурсникам не вистачає квитків. Лідери студентських організацій покладають провину за дефіцит на керівників самих ВНЗ / Ю.Зущик // Освіта України. – 2011. – № 71-72.- 19 вересня. – С. 4.

Ковалів, І. Студентські квитки видадуть за тиждень : лише 75% першокурсників отримали цей документ / І.Ковалів // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 170.- 16 вересня. – С. 1, 6.

14. Вчені ступені

Грибанькова, А.А. Научное руководство аспирантами: социально-психологические аспекты / А.А.Грибанькова // Высшее образование в России. – 2011. – № 7. – С. 70-74.

Грибанькова, А.А. Современная аспирантура: связь между университетом и промышленностью / А.А.Грибанькова // Высшее образование в России. – 2011. – № 4. – С. 116-120.

Смікал, В. Культурологічний розвиток магістранта - майбутнього викладача / В.Смікал // Педагогічні науки. – 2011. – Вип. 2. – С. 54-61.

15. Дисертації

 1. 148.

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук: серед здобувачів Божкова Вікторія Вікторівна, доцент Сумського держ. ун-ту: ";Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств"; // Бюлетень вищої атестаційної комісії України. – 2011. – № 9-10. – С. 37-45.

 1. 149.

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Ссеред здобувачів: Опанасюк Анатолій Сергійович, докторант Сумського держ. ун-ту; Шуда Ірина Олександрівна, докторант Сумського держ. ун-ту // Бюлетень вищої атестаційної комісії України. – 2011. – № 8. – С. 30-40.

16. Стипендії. Виплати студентам

 1. 150.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про внесення змін до Порядку призначення і виплати стипендій: постанова Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 983 / Україна. Кабінет Міністрів // Праця і зарплата. – 2011. – № 37.- 5 жовтня. – С. 9.

// Офіційний вісник України. – 2011. – № 73. – С. 41-42.

 1. 152.

Україна. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту.

Про затвердження Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів у 2011 році: наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11 серпня 2011 року № 965 / Україна. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту // Офіційний вісник України. – 2011. – № 68. – С. 23-25.

17. Позики на навчання

 1. 153.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про внесення змін до Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти: постанова Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 року № 947 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2011. – № 69. – С. 28-29.

18. Університети

Україна. Президент.

Про надання Харківському державному технічному університету будівництва та архітектури статусу національного: указ Президента України від 1 вересня 2011 року № 885/2011 / Україна. Президент // Офіційний вісник України. – 2011. – № 69. – С. 8.

Україна. Кабінет Міністрів.

Деякі питання Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди: постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2011 року № 884 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2011. – № 63. – С. 23.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про затвердження Статуту Національного університету ";Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"; : постанова Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2011 р. № 962 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 177.- 27 вересня. – С. 12-13.

// Офіційний вісник України. – 2011. – № 71. – С. 89-99.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про реорганізацію Державної льотної академії України: розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2011 року № 783-р / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України.– 2011. – № 63. – С. 23.

 1. 154.

Бажал, А. Президент Києво-Могилянської академії Сергій Квіт: ";Автономія університетів, інтеграція науки й освіти, англійська мова - мінімальний набір справжніх реформ у вищій школі, решта - Броунівський рух"; / А.Бажал // Дзеркало тижня. – 2011. – № 33.- 17-23 вересня. – С. 14.

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта: интервью с ректором А.П. Клемешевым // Высшее образование в России. – 2011. – № 5. – С. 71-76.

 1. 156.

Будрин, А.Г. Научно-инновационный путь ИНЖЭКОНа: [Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет] / А.Г.Будрин // Высшее образование в России. – 2011. – № 8-9. – C. 100-103.

 1. 157.

Власов, В.А. Наука и инновации томских политехников: основные достижения Томского политехнического университета на российском и мировом уровнях / В.А.Власов // Высшее образование в России. – 2011. – № 4. – С. 81-86.

Гунчак, В. Університет - кузня елітарних кадрів / В.Гунчак // Вища школа. – 2011. – № 7-8. – С. 7-18.

 1. 158.

Даниленко, О. ";Ми - університет у глибинці";: інтерв'ю із ректором Уманського державного педагогічного університету імені П. Тичини Наталією Побірченко / О.Даниленко // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 173.- 21 вересня. – С. 20.

 1. 159.

Домінанта успіху - поступ уперед : Національний медичний університет імені О.О. Богомольця виходить на нові рубежі в усіх напрямах діяльності // Ваше здоров'я. – 2011. – № 37.- 30 вересня. – С. 8-9.

 1. 160.

Жуковский, И.И. Международное научное и образовательное сотрудничество на Балтике: БФУ им. И. Канта достойно представляет российскую систему образования в регионе Балтийского моря / И.И.Жуковский, Ю.В.Баранова // Высшее образование в России. – 2011. – № 5. – С. 83-90.

 1. 161.

Замятин, А.В. Международная образовательная деятельность: представлен опыт международного сотрудничества Томского политехнического университета в научно-образовательной сфере / А.В.Замятин, И.В.Кокарева, Г.Ф.Бенсон // Высшее образование в России. – 2011. – № 4. – С. 95-98.

Итоги развития национальных исследовательских университетов (по материалам коллегии) // Alma mater. – 2011. – № 6. – С. 3-6.

 1. 163.

Інжуватова. ";Вивчення латини у нас - обов'язкове для всіх"; : ректор Львівського національного університету Іван Вакарчук - про здобутки вишу і кроки, які допомагають залишатися одним із кращих ВНЗ України / Інжуватова // Україна молода. – 2011. – № 179-180.- 7-8 жовтня. – С. 6.

 1. 164.

Кабаков, В.С. Традиции - социальный интегратор жизнедеятельности коллектива [Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет] / В.С.Кабаков // Высшее образование в России. – 2011. – № 8-9. – С. 93-95.

 1. 165.

Максименко, Е.В. Инновационный парк федерального университета: особенности деятельности инновационного парка как новой структуры Балтийского федерального университета им. И. Канта / Е.В.Максименко // Высшее образование в России. – 2011. – № 5. – С. 95-99.

 1. 166.

Малюк, В.И. Итог деятельности вуза - качественное образование: [Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет] / В.И.Малюк // Высшее образование в России. – 2011. – № 8-9. – С. 104-107.

МГГУ им. М.А. Шолохова: история и современность: интервью с ректором В.Д. Нечаевым // Высшее образование в России. – 2011. – № 6. – С. 43-49.

 1. 168.

Млинар, О. Університет зі світовим ім'ям: Харківський національний університет радіоелектроніки : інтерв'ю із ректором університету, доктором технічних наук, професором Михайлом Бондаренком / О.Млинар // Голос України. – 2011. – № 184.- 4 жовтня. – С. 9.

 1. 169.

Наумов, С.В. УНПК как функциональная модель сетевого сообщества: на базе НГПУ создано учебно-научно-педагогический комплекс (УНПК) / С.В.Наумов // Высшее образование в России. – 2011. – № 7. – С. 35-39.

 1. 170.

Нечаев, В.Д. Стратегия Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова как фактор развития / В.Д.Нечаев, А.А.Глазков // Высшее образование в России. – 2011. – № 6. – С. 50-54.

 1. 171.

Ніженковська, І. Факультет, престиж якого постійно зростає : фармацевтичний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця / І.Ніженковська // Ваше здоров'я. – 2011. – № 35.- 16 вересня. – С. 5.

Пермскому государственному педагогическому университету - 90 лет // Alma mater. – 2011. – № 7. – С. 7-9.

Путь длиною в 115 лет…: Национальный исследовательский Томский политехнический университет // Высшее образование в России. – 2011. – № 4. – С. 62-69.

 1. 175.

Серова, М.Ю. Молодежная политика в экономическом университете: [Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет] / М.Ю.Серова // Высшее образование в России. – 2011. – № 8-9. – С. 112-116.

 1. 176.

Сломчинский, А.Г. УРФУ: ориентиры и перспективы территориальной политики. Проблемы территориальной политики Уральского федерального университета, пути и перспективы их решения на региональном уровне / А.Г.Сломчинский, А.Г.Бисеров, Е.А.Таушканова // Высшее образование в России. – 2011. – № 8-9. – С. 22-27.

Тернова, С. Жити не минулим, а майбутнім: інституту гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України - 80 / С.Тернова // Ваше здоров'я. – 2011. – № 37.- 30 вересня. – С. 4.

 1. 177.

Тернова, С. Перший крок до мрії: майже 2 тисячі першокурсників переступили поріг найпрестижнішого медичного ВНЗ - Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця / С.Тернова // Ваше здоров'я. – 2011. – № 35.- 16 вересня. – С. 8.

 1. 179.

Ткачук, М. В'ячеслав Брюховецький: «Ми знаємо, як увійти до півсотні найкращих університетів світу» : почесний президент НаУКМА - про 20-ту річницю відновлення ";Могилянки";, концепцію навчання у вигляді ";трикутника"; і те, як студентів мало не вдягли у свитки / М.Ткачук // Україна молода. – 2011. – № 164-165.- 16-17 вересня. – С. 6-7.

Туякбай Рысбеков: ";Успешный руководитель вуза - это прежде всего эффективный менеджер";: [Западно-Казахстанский государственный університет им. М. Утемисова – один из крупнейших государственных вузов] // Ректор вуза. – 2011. – № 7. – С. 46-52.

Университету ИНЖЭКОН - 105 лет: интервью с ректором О.В. Гончарук // Высшее образование в России. – 2011. – № 8-9. – С. 88-92.

Федоров, Г.М. Социально-гуманитарный парк Балтийского федерального университета: [Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта] / Г.М.Федоров, В.А.Смирнов // Высшее образование в России. – 2011. – № 5. – С. 77-82.

Хохлов, Д. Двигаться к цели, сохраняя баланс: интервью с ректором Ульяновского государственного университета Б.М. Костишко / Д.Хохлов // Ректор вуза. – 2011. – № 6. – С. 42-44.

 1. 189.

Чубик, П.С. Комплексная программа развития национального исследовательского университета: стратегия развития Национального исследовательского Томского политехнического университета / П.С.Чубик, С.Б.Могильницкий // Высшее образование в России. – 2011. – № 4. – С. 70-74.

 1. 190.

Чучалин, А.И. Образовательная деятельность ТПУ [Томского политехнического университета] / А.И.Чучалин, Е.Г.Язиков, М.А.Соловьев // Высшее образование в России. – 2011. – № 4. – С. 74-80.

 1. 191.

Шапошников, Л.Е. Нижегородский государственный педагогический университет: история и современность / Л.Е.Шапошников // Высшее образование в России. – 2011. – № 7. – С. 28-35.

 1. 192.

Юденко, М.Н. Академическая мобильность в свете Болонской декларации [Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет] / М.Н.Юденко // Высшее образование в России. – 2011. – № 8-9. – С. 107-111.

 1. 193.

Якимец, Н.В. Научные исследования: дорога длиною в 100 лет [Нижегородский государственный педагогический университет] / Н.В.Якимец // Высшее образование в России. – 2011. – № 7. – С. 39-45.

19. Сумський державний університет

Бойко, Л. Бути попереду разом із людьми: бесіда з науковцем та помічником ректора СумДУ С.П. Хомутінніком / Л.Бойко // Офіційний вісник Сумської обласної ради. – 2011. – № 3. – С. 35-36.

Вертіль, О. Американський грант - сумському вченому: старший викладач кафедри електроенергетики Сумського державного університету Володимир Косяк отримав індивідуальний грант / О.Вертіль // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 178.- 28 вересня. – С. 24.

Виновных в поджоге задержали: правоохранители задержали виновников поджога комнаты в общежитии СумГУ // Ваш шанс. – 2011. – № 39.- 28 сентября-4 октября. – С. 11А.

Гончарук, Н. На старт, внимание... КВН!: 24-25 сентября в актовом зале СумГУ ";Фан-зона КВН"; продолжит свои четвертьфинальные игры / Н.Гончарук // Данкор. – 2011. – № 38.- 21 сентября. – С. А14.

Сумський державний університет оголошує конкурс на заміщення вакантних посад // Сумщина. – 2011. – № 114.- 12 жовтня. – С. 3.

20. Методика професійної освіти

Глинский, А.В. Статистика против мифологии в сфере образования / А.В.Глинский, О.А.Донских, Е.В.Макаридина // Alma mater. – 2011. – № 6. – С.25-31.

Грипич, С. Підготовка фахівців спеціальності ";Культурологія"; на базі наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету / С.Грипич, О.Білявцева // Вища школа. – 2011. – № 9. – С. 101-107.

 1. 200.

Коршунов, С.В.Профилирование и специализация подготовки кадров для инновационной экономики / С.В.Коршунов, Е.В.Караваева, Е.П.Попова // Высшее образование в России. – 2011. – № 5. – С. 10-23.

 1. 201.

Лифинцева, А.А. Непрерывное образование среднего медицинского персонала в условиях университета / А.А.Лифинцева, П.В.Лигатюк // Высшее образование в России. – 2011. – № 5. – С. 108-111.

Мартишина, Н.И. Логическая компетентность как основа науки и профессионального образования / Н.И.Мартишина // Высшее образование в России. – 2011. – № 5. – С. 129-135.

 1. 203.

Никифоров, В.И. Политехническое образование в содержании подготовки студентов технических вузов / В.И.Никифоров, А.В.Речинский // Alma mater. – 2011. – № 7. – С. 41-45.

Проблемы педагогического образования в России: интервью с ректором Алтайской государственной педагогической академии В.М. Лопаткиным // Ректор вуза. – 2011. – № 6. – С. 22-25.

Чеботарькова, С.А. Экологическое образование будущих инженеров в интересах устойчивого развития / С.А.Чеботарькова // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 7. – С. 98-101.

21. Працевлаштування випускників

Ендовицкий, Д.А. Компетенции и востребованность выпускника: кто нужен работодателю? / Д.А.Ендовицкий, В.Т.Титов // Высшее образование в России. – 2011. – № 6. – С. 3-9.

У МОНМС України наголошують на необхідності дотримання законодавства з питань працевлаштування випускників // Вища школа. – 2011. – № 7-8. – С. 5-6.

22. Загальні питання освіти

Україна. Кабінет Міністрів.

Про підписання Угоди між Урядом України та Урядом Туркменистану про співробітництво в галузі освіти: розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 850-р / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 172.- 20 вересня. – С. 14.

 1. 7.

Антипьев, А.Г. Основные тенденции развития образования в глобализующемся мире / А.Г.Антипьев, Ю.С.Маркова // Alma mater. – 2011. – № 6. – С. 20-24.

Будзар, М. Гуманітарії з усіх усюд - єднаймося!: часопис ";Гуманітарні науки"; видавництва ";Педагогічна преса"; відзначає цього року десятирічний ювілей / М.Будзар // Освіта України. – 2011. – № 71-72.- 19 вересня. – С. 7.

 1. 1.

Вагнер, И.В. Ценности образования для устойчивого развития: европейская педагогика / И.В.Вагнер // Мир науки, культуры, образования. – 2011. – № 3. – С. 23-27.

 1. 2.

Головний пріоритет - забезпечення якості освіти : доповідь Міністра освіти і науки, молоді та спорту України Д.В. Табачника // Освіта. – 2011. – № 35-36.- 31 серпня-7 вересня. – С. 4-5.

 1. 3.

Горяшко, А.П. Образование на основе компетенций в открытых информационных средах: алгоритмы принятия решений. Полноценная реализация образования на основе компетенций требует использования возможностей, предоставляемых современными информационными системами / А.П.Горяшко, Н.В.Комлева // Высшее образование в России. – 2011. – № 8-9. – С. 78-84.

Дем'яненко, Н. Освіта дорослих: світові тенденції другої половини ХХ - початку ХХІ ст. / Н.Дем'яненко // Педагогічні науки. – 2011. – Вип. 2. – С. 39-44.

Дмитриевская, Н.А. Интегрированная интеллектуальная среда непрерывного развития компетенций / Н.А.Дмитриевская // Открытое образование. – 2011. – № 3. – С. 4-8.

 1. 8.

Конюховский, А. Образование в контексте объединяющей национальной идеи / А.Конюховский // Ректор вуза. – 2011. – № 7. – С. 24-33.

Мусатова, Т.А. Информационное образование и культура модерна в современной России / Т.А.Мусатова // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 7. – С. 56-64.

Рубин, Ю.Б. Рынок образовательных услуг: от качества к конкурентоспособным бизнес-моделям : часть 3 / Ю.Б.Рубин // Высшее образование в России. – 2011. – № 5. – С. 50-64.

Рубин, Ю.Б. Рынок образовательных услуг: от качества к конкурентоспособным бизнес-моделям : часть 2 / Ю.Б.Рубин // Высшее образование в России. – 2011. – № 4. – С. 33-46.

Тельнов, Ю.Ф. Технологии смарт-обучения для реализации инновационных образовательных проектов / Ю.Ф.Тельнов, Э.Р.Ипатова // Открытое образование. – 2011. – № 3. – С. 56-63.

 1. 6.

Шогенова, Ф.А. Компетентностный подход как базовый принцип развития европейской системы образования / Ф.А.Шогенова // Научные исследования в образовании. – 2011. – № 8. – С. 50-54.

23. Політика в галузі освіти

Україна. Президент.

Про присудження Державних премій України в галузі освіти 2011 року : указ Президента України від 30 вересня 2011 р. № 960/2011 / Україна. Президент // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 184.- 6 жовтня. – С. 5.

Україна. Кабінет Міністрів.

Питання національного інформаційного центру академічної мобільності: постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року № 924 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2011. – № 67. – С. 72-73.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про внесення змін до Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг : постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2011 р. № 865 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2011. – № 62. – С. 11.

 1. 10.

Бетлій, О. Закон для вищої школи чи для Міносвіти? : майбутнє української освіти у законопроекті про вищу освіту / О.Бетлій // Дзеркало тижня. – 2011. – № 35.- 1-7 жовтня. – С. 12.

 1. 11.

Владимир Путин: ";Сфера образования определяет жизненные перспективы всего государства"; // Ректор вуза. – 2011. – № 7. – С. 4-7.

 1. 12.

Гребнев, Л.С. Рынок, услуги и образование: между экономикой и правом: комплекс взаимосвязанных экономических и правовых проблем в сфере образования, в целом, и высшего профессионального образования, в частности / Л.С.Гребнев // Высшее образование в России. – 2011. – № 5. – С. 40-49.

 1. 13.

Захлебный, А.Н. Концепция общего экологического образования в повестке дня XXI века / А.Н.Захлебный // Научные исследования в образовании. – 2011. – № 9. – С. 3-6.

 1. 14.

Зущик, Ю. Молода еліта нації: улаштувати на престижну роботу талановиту українську молодь допоможе новий державний центр / Ю.Зущик // Освіта України. – 2011. – № 69-70.- 12 вересня. – С. 7.

 1. 29.

Кліменко, В. Економіка знань в усвідомленні студентів і викладачів вищої школи / В.Кліменко // Вища школа. – 2011. – № 7-8. – С. 104-109.

Новые кадры для инновационной экономики // Ректор вуза. – 2011. – № 6. – С. 74-77.

 1. 16.

Олег Єресько: ";Співпраця не повинна залишитися тільки на рівні декларацій"; : інтерв'ю із директором Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОНмолодьспорту Олегом Єреськом про те, чим може пишатися наша система освіти, а чого варто повчитися у закордонних колег // Освіта України. – 2011. – № 73-74.- 26 вересня. – С. 5.

Первопроходцы интеграции: 24 марта приказами Министерства образования и науки Российской Федерации были объединены ряд российских вузов. Этому событию была посвящена пресс-конференция в РИА «Новости» // Ректор вуза. – 2011. – № 6. – С. 26-33.

Ректорское сообщество за профилактику наркомании в вузах // Ректор вуза. – 2011. – № 6. – С. 20.

Российско-Украинская программа гуманитарного сотрудничества на 2011-2012 гг. // Alma mater. – 2011. – № 6. – С. 6.

 1. 20.

Самойлова, К. Любовь Глебова: ";Профессиональной квалификацией чиновника должно стать отсутствие собственного мнения"; / К.Самойлова // Ректор вуза. – 2011. – № 6. – С. 4-5.

 1. 21.

Сім шляхів, і кожен надважливий : Д. Табачник назвав сім напрямів євроінтеграції середньої освіти і проекти практичних дій по кожному з них // Освіта. – 2011. – № 38.- 21-28 вересня. – С. 1.

 1. 22.

Смолин, О. Стандартный закон и незаконный стандарт: образовательной политике необходим новый курс / О.Смолин // Ректор вуза. – 2011. – № 6. – С. 6-15.

 1. 23.

СНГ на пути к открытым образовательным ресурсам: aналитический обзор Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании // Alma mater. – 2011. – № 7. – С. 3-5.

24. Формування і розвиток особистості

37.091.33:331.548(072) Д44

Дидактичні засади формування навчальних профілів: посібник / За ред. В.І. Кизенка. – К. : Педагогічна думка, 2010. – 132 с. – Дар видавництва.

Кільк. прим.: 2 (Навч. – 2)

37.035(091) И99

Історія соціального виховання (з давніх часів до середини ХХ століття) : хрестоматія / упоряд. О.С. Радул, Т.О. Кравцова, С.В. Куркіна та ін. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2010. – 464 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

 1. 30.

37.015.31:316.42(091) Р15

Радул, В.В. Соціальна активність у структурі соціальної зрілості (теоретико-методологічний аспект): монографія / В.В.Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – 256 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

 1. 35.

Андреев, А.В. Модель развития гражданских качеств у студентов вуза в поликультурной среде / А.В.Андреев // Alma mater. – 2011. – № 6. – С. 45-49.

 1. 32.

Баженова, Н.Г. О воспитании духовно-нравственной культуры студентов / Н.Г.Баженова // Высшее образование в России. – 2011. – № 4. – С. 152-155.

 1. 33.

Базиль, Л. Значення видавництв для розвитку літературознавчої компетентності вчителя / Л.Базиль // Вісник книжкової палати. – 2011. – № 5. – С. 39-43.

 1. 37.

Год, Б. Ігри у вихованні дітей і молоді стародавньої Греції / Б.Год, Н.Охріменко // Педагогічні науки. – 2011. – Вип. 2. – С. 90-97.

Короденко, М. Оксен Лісовий: ";Наше завдання - виховувати Едісонів"; : інтерв'ю із директором Національного центру ";Мала академія наук України"; Оксеном Лісовим про те, як розвивати і стимулювати дитину / М.Короденко // Освіта України. – 2011. – № 73-74.- 26 вересня. – С. 8.

 1. 34.

Сенашенко, В.С. Социально-воспитательная среда вуза как основа воспитания и социализации студенчества / В.С.Сенашенко, Е.А.Конькова, М.Н.Комбарова // Высшее образование в России. – 2011. – № 6. – С. 103-113.

25. Організація освіти і виховання

Бойко, А. Тьютор - якісно вища педагогічна позиція і новий простір духовно-моральної взаємодії / А.Бойко // Педагогічні науки. – 2011. – Вип. 2. – С. 4-10.

Николаев, С.Д. Формирование инновационной стратегии развития образовательного учреждения / С.Д.Николаев, П.М.Гаврилова, А.В.Зайцев // Alma mater. – 2011. – № 6. – С. 8-12.

Олимпиадное движение - неоценимый вклад в развитие образования и науки // Ректор вуза. – 2011. – № 7. – С. 16-22.

 1. 50.

Петрушенко, М. Учителі започатковують об'єднавчий процес: в Києві створено Асоціацію ректорів педагогічних університетів Європи / М.Петрушенко // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 173.- 21 вересня. – С. 3.

Фазан, В. Духовні цінності в системі сучасного виховання / В.Фазан // Педагогічні науки. – 2011. – Вип. 2. – С. 35-38.

 1. 51.

Цяцько, А. Великий брат стежить за тобою: Інтернет-технології в школах: цікаве навчання і... тотальний контроль / А.Цяцько // Освіта України. – 2011. – № 71-72.- 19 вересня. – С. 8.

 1. 52.

Шулаева, О.В. Проектирование системы аутентичного оценивания уровня компетентности / О.В.Шулаева // Открытое образование. – 2011. – № 3. – С. 15-21.

26. Зовнішнє незалежне оцінювання

Україна. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту.

Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2012 році: наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 9 серпня 2011 року № 946 / Україна. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту // Офіційний вісник України. – 2011. – № 68. – С. 22.

ЗНО можна буде скласти з дев'яти предметів [вступ-2012] // Освіта України. – 2011. – № 69-70.- 12 вересня. – С. 3.

 1. 55.

Короденко, М. Валерій Семенець: «ЗНО не відображає реального рівня знань абітурієнтів» : інтерв'ю із першим проректором Харківського національного університету радіоелектроніки Валерієм Семенцем / М.Короденко, Д.Шулікін // Освіта України. – 2011. – № 71-72.- 19 вересня. – С. 5.

27. Форми навчання та отримання освіти

Кравченко, Л. Компетентнісно-концентричний підхід до підготовки менеджера загальноосвітнього навчального закладу / Л.Кравченко // Педагогічні науки. – 2011. – Вип. 2. – С. 11-17.

Скрипник, Л. Розвиток творчих здібностей студентів на уроках української мови / Л.Скрипник // Дивослово. – 2011. – № 8. – С. 40-42.

Таранік-Ткачук, К. Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011-2012 навчальному році : лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.06.2011 р. № 1/9-454 / К.Таранік-Ткачук, Н.Шинкарук // Дивослово. – 2011. – № 8. – С. 7-15.

 1. 57.

Таранік-Ткачук, К. Методичні рекомендації щодо вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011-2012 навчальному році : лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.06.2011 р. № 1/9-454 / К.Таранік-Ткачук, Г.Шелехова, Н.Шинкарук // Дивослово. – 2011. – № 8. – С. 2-6.

28. Посібники

 1. 61.

Просветов, А.В. Экспертиза электронных учебных изданий и критерии ее качества / А.В.Просветов // Научные исследования в образовании. – 2011. – № 8. – С. 38-47.

29. Музеї. Колекції зібрання

 1. 62.

Дзюба, Е.М. Музей истории НГПУ как особое педагогическое пространство / Е.М.Дзюба // Высшее образование в России. – 2011. – № 7. – С. 60-64.

Карапузова, Н. Використання музеїв у процесі підготовки майбутніх учителів з методики викладання математики / Н.Карапузова, Ю.Павленко // Педагогічні науки. – 2011. – Вип. 2. – С. 62-67.

 1. 63.

Кузыбаева, М.П. Медицинские музеи вузов в начале XXI века / М.П.Кузыбаева // Высшее образование в России. – 2011. – № 7. – С. 146-151.

Пусепліна, Н. Музейний комплекс університету - центр музейно-педагогічної діяльності регіону / Н.Пусепліна // Педагогічні науки. – 2011. – Вип. 2. – С. 18-22.

29. Гуртожитки

 1. 65.

Ковалів, І. Євро-2012 студентів на вулицю не вижене: в яких умовах мешкають столичні спудеї та як гуртожитки готуються до прийому футбольних фанів / І.Ковалів // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 180.- 30 вересня. – С. 8.

30. Загальноосвітні навчальні заклади

Україна. Президент.

Про державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою ";Кадетський корпус"; імені І.Г. Харитоненка : указ Президента України від 8 вересня 2011 р. № 901/2011 / Україна. Президент // Офіційний вісник України. – 2011. – № 71. – С. 57.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах : постанова Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. № 872 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2011. – № 62. – С. 65-67.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про внесення змін до Порядку використання у 2011 році коштів, передбачених у державному бюджеті на інформатизацію та комп'ютеризацію загальноосвітніх навчальних закладів : постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2011 р. № 873 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2011. – № 62. – С. 67-69.

Ісіпчук, Н. Кадетський корпус вдруге в Сумах / Н.Ісіпчук // Сумщина. – 2011. – № 102.- 14 вересня. – С. 1.

 1. 68.

Ковалів, І. Чому наш школяр дешевший? : у російських школах не бояться оптимізації, а вчителі не соромляться своєї зарплати / І.Ковалів // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 172.- 20 вересня. – С. 3.

 1. 69.

Лікарчук, І. Мишоловка для шкіл : закриття шкіл в Україні відбувається швидкими темпами / І.Лікарчук // Дзеркало тижня. – 2011. – № 32.- 10-16 вересня. – С. 1, 12.

Сумские кадеты - лучше: команда лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой ";Кадетский корпус"; им. И.Г. Харитоненко заняла первое место на международных соревнованиях в г. Белгород (РФ) в рамках Форума военно-патриотических клубов // Ваш шанс. – 2011. – № 41.- 12-19 октября. – С. 29А.

Сумські кадети знову перемогли : команда ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою ";Кадетський корпус"; імені І.Г. Харитоненка виборола перше місце на міжнародних змаганнях, які відбулися в м. Бєлгород у рамках Форуму військово-патріотичних клубів // Суми і сумчани. – 2011. – № 40.- 7 жовтня. – С. 3.

 1. 72.

Фесенко, В. Назад - в светлое кадетское будущее: в Сумы возвращается кадетский корпус, созданный еще меценатами Харитоненко / В.Фесенко // Данкор. – 2011. – № 38.- 21 сентября. – С. А7.

31. Середня школа

 1. 73.

Україна. Закони.

Про внесення зміни до статті 18 Закону України ";Про загальну середню освіту"; щодо запобігання дискримінації при вступі до початкової школи : Закон України від 6 вересня 2011 року № 3701-VI / Україна. Закони // Офіційний вісник України. – 2011. – № 77. – С. 12.

 1. 74.

Семеновська, Л. Розвиток ідеї політехнізму у вітчизняній шкільній освіті (1984-1990 рр.) / Л.Семеновська // Педагогічні науки. – 2011. – Вип. 2. – С. 97-104.

32. Спеціальні школи

 1. 77.

До уваги ";вболівальників";: діти з особливими освітніми потребами можуть навчатися разом з однолітками у загальноосвітніх навчальних закладах // Освіта. – 2011. – № 37.- 7-14 вересня. – С. 6.

 1. 78.

Каришева, С.В. Перспективы высшего образования для инвалидов по слуху / С.В.Каришева // Высшее образование в России. – 2011. – № 7. – С. 157-159.

33. Професійно-технічне навчання

Ковпак повернувся: Глухівському коледжу СНАУ повернуто ім'я Сидора Ковпака // Сумщина. – 2011. – № 109-110.- 1 жовтня. – С. 1.

 1. 80.

Сниховская, И.В. Оценка и выбор инновационных проектов развития учреждений среднего профессионального образования / И.В.Сниховская // Научные исследования в образовании. – 2011. – № 8. – С. 47a-49.

34. Розвиток вузівських бібліотек

 1. 33.

Клименко, О. Основні напрями діяльності бібліотек вишів Міністерства культури України на сучасному етапі / О.Клименко, Н.Бачинська // Бібліотечний вісник. – 2011. – № 4. – С. 38-45.

 1. 4.

Коваленко, О.О. Информатизация вузовской библиотеки как образовательная технология / О.О.Коваленко // Высшее образование в России. – 2011. – № 6. – С. 143-147.

 1. 35.

Колесникова, Т. Стратегії та завдання реалізації комунікаційних моделей діяльності бібліотек вищої школи / Т.Колесникова // Вісник книжкової палати. – 2011. – № 5. – С. 23-28.

 1. 5.

Печников, А.А. Исследование взаимосвязей между веб-сайтами научных библиотек университетов России / А.А.Печников // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 7. – С. 13-24.

 1. 34.

Шкира, О. Просторова модель бібліотеки вишу / О.Шкира // Бібліотечний вісник. – 2011. – № 5. – С. 43-47.

Місця збереження документів:

НавчЗ - Навчальний зал

НауЗ -Науковий зал

ДБВі

Схов – Книгосховище

Мед.Інст. -Мед. інс-т

Мед.інст.З - Читальнний залСкачать документ

Похожие документы:

 1. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ

  Документ
  Александров, А.А. Основные принципы формирования государственно-общественных объединений в системе профессионального образования России / А.А.Александров, С.
 2. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ (3)

  Документ
  Бойко, Л. ";Моніка"; сміхом видавила ";Фреш";: відбулася фінальна гра КВН обласної першості, в якій приймали участь студенти вищих навчальних закладів Сумщини: чотири команди СумДУ: ";Любимая";, ";Фан-клуб";,
 3. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ (1)

  Конкурс
  Алушта пала, Гавриловка феерит!: возобновился Чемпионат Украины по футзалу в первой лиге, где в группе ";Б"; выступают сумские студенты из команды ";СумГУ"; и шосткинские пиротехники из ";Импульса";.
 4. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ друковані праці співробітників сумського державного університету за 2008 рік

  Документ
  Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик.- Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2009.
 5. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39 mdu edu ua e-mail library_ssu@ (6)

  Документ
  Про затвердження Змін до Положення про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання навчальних закладів системи загальної середньої освіти: наказ Міністерства освіти і науки України від 20 жовтня 2008 року № 946 / Україна.
 6. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 0-542-33-10-39 mdu edu ua | library_ssu@ проблеми вищої школи (1)

  Документ
  Галушка, Р. Ректори ВНЗ Харківщини за співробітництво з посольствами України за кордоном / Р.Галушка Освіта України. – 2009. – № 79.- 23 жовтня. – С.

Другие похожие документы..