Главная > Документ


Доказові твердження

Доказова база низької якості з чотирьох досліджень з 2646 учасниками показала, що мав місце більш високий рівень конкордантності та узгодженості між ГІТ і пробою Манту, коли обидва тести використовувалися у групах населення, не вакцинованих БЦЖ, ніж у групах, вакцинованих БЦЖ.

Доказова база низької якості з трьох досліджень з 2351 учасником показала, що вакцинація БЦЖ зменшувала як конкордантність, так і узгодженість між результатами ГІТ і проби Манту.

Доказова база низької якості з одного дослідження показала, що ГІТ із більшою вірогідністю виявляють перехід до активної форми ТБ, ніж проби Манту, за дворічний період. Позитивна прогностична значущість становила відповідно 14,6% та 2,3%.

Доказова база низької якості з одного дослідження, в ході якого було проведено відстеження контактів серед 339 іммігрантів у середньому протягом 1,83 року, показала, що ГІТ і проби Манту схожі у виявленні переходу до активної форми ТБ. Позитивна прогностична значущість становила 3,1% та 3,8% для порогів проби Манту 10 мм і 15 мм та 2,8% і 3,3% для тестів QFT та T-SPOT. Негативна прогностична значущість для порогів проби Манту 10 мм і 15 мм та тестів QFT і TSPOT становила відповідно 100%, 99,3%, 98% та 98,3%.

Доказова база дуже низької якості з 4 досліджень з 1636 учасниками показала дуже низькі рівні конкордантності між пробами Манту та ГІТ у групах населення, вакцинованих БЦЖ.

Економіка медичної допомоги – діагностика латентного ТБ у дорослих і дітей, які нещодавно прибули з країн із високим рівнем поширеності ТБ

Були визначені наступні опубліковані огляди точності тестів: Pai et al. (2008) та Diel et al. (2010). В обох активний ТБ використовувався як репрезентативний показник для обчислення чутливості та специфічності. Оскільки диференціації між ГІТ не було, то в якості оцінок точності використовувалися середні точки.

Аналіз базового варіанту представлений у табл. 7. Там використовувалася поширеність латентного ТБ у когортній групі 30%. Ці результати показують, що проби Манту/ГІТ та ГІТ асоціюються з КЕДВ на рівні трохи нижче 30000 ф.ст. на 1 РЖСЯ.

Ці оцінки знаходяться у діапазоні, який означає, що NICE необхідно провести додатковий розгляд різних вхідних параметрів перш ніж приймати рішення.

Стратегія

Витрати

Ефект (втрата РЖСЯ)

КЕДВ на 1 отриманий РЖСЯ порівняно з варіантом без тестів

Чиста грошова вигода (20000 ф.ст. на 1 РЖСЯ)

Pai et al. 2008

Без тестів

£316

9,98686

-

-

Проба Манту/ГІТ

£403

9,99015

£26641

-£22

ГІТ

£452

9,99156

£29043

-£43

Проба Манту

£458

9,99107

Переважання

Переважання

Diel et al. 2010

Без тестів

£316

9,98686

-

-

Проба Манту/ГІТ

£387

9,98925

Поширене переважання

Поширене переважання

ГІТ

£451

9,98994

£29211,57

-£43

Проба Манту

£442

9,99150

Поширене переважання

Поширене переважання

КЕДВ = коефіцієнт ефективності додаткових витрат

ГІТ = гамма-інтерферон-тест

РЖСЯ = рік життя, скоригований на якість

Було проведено ряд аналізів чутливості, результати яких подані у Додатку L. Поширеність латентного ТБ у цій групі та коефіцієнт перетворення латентного ТБ на активний представлені у табл. 8 і 9, тому що ГРН вважає їх двома з ключових параметрів у даній моделі. Чисті грошові результати при 20000 ф.ст. на 1 РЖСЯ подані у табл. 8.

Табл. 8. Чиста грошова вигода при 20000 ф.ст. на 1 отриманий РЖСЯ для різних рівнів поширеності та джерел точності тестів при скринінгу людей з країн із високими рівнями поширеності

Поширеність

Проба Манту/ГІТ

ГІТ

Проба Манту

Pai et al. 2008

0,01

-34

-73

Переважання

0,05

-32

-69

Переважання

0,1

-30

-64

Переважання

0,15

-28

-58

Переважання

0,2

-26

-53

Переважання

0,25

-24

-48

Переважання

0,3

-22

-43

Переважання

Diel et al. 2010

0,01

-34

-74

Переважання

0,05

-33

-69

Переважання

0,1

-31

-64

Переважання

0,15

-30

-60

Переважання

0,2

-27

-53

Переважання

0,25

Поширене переважання

-48

Поширене переважання

0,3

Поширене переважання

-43

Поширене переважання

ГІТ = гамма-інтерферон-тест РЖСЯ = рік життя, скоригований на якість

Табл. 9. Чиста грошова вигода при 20000 ф.ст. на 1 отриманий РЖСЯ для різних коефіцієнтів перетворення та джерел точності тестів при скринінгу людей з країн із високими рівнями поширеності

Коефіцієнт перетворення латентного ТБ на активний

Проба Манту/ГІТ

ГІТ

Проба Манту

Pai et al 2008

0,01

-60

-97

Переважання

0,05

-9

-24

Переважання

0,1

55

66

Переважання

0,15

119

157

Переважання

0,2

183

247

Переважання

0,25

247

338

Переважання

0,3

311

428

Переважання

Diel et al 2010

0,01

Поширене переважання

-97

Поширене переважання

0,05

Поширене переважання

-15

Поширене переважання

0,1

Поширене переважання

67

Поширене переважання

0,15

Поширене переважання

149

Поширене переважання

0,2

Поширене переважання

231

Поширене переважання

0,25

Поширене переважання

334

Поширене переважання

0,3

Поширене переважання

416

Поширене переважання

ГІТ = гамма-інтерферон-тест РЖСЯ = рік життя, скоригований на якість ТБ = туберкульоз

Ці результати дають підставу вважати, що при підвищенні рівня поширеності ТБ та коефіцієнту перетворення тести (проба Манту/ГІТ і сам ГІТ) будуть економічно ефективними. ГІТ виглядає оптимальним варіантом, виходячи з економічної ефективності. Проте результати показують, що відносно незначні відмінності у поширеності або у коефіцієнті перетворення могли б призвести до того, що оптимальним варіантом стане проба Манту/ГІТ. Крім того, детерміністичний КЕДВ на 1 отриманий РЖСЯ для проби Манту/ГІТ показує, що цей варіант є економічно ефективним.Скачать документ

Похожие документы:

  1. Національна служба охорони здоров’я великобританії (nhs) національний інститут здоров’я та клінічної досконалості ( nice )

    Документ
    НАЦІОНАЛЬНАСЛУЖБАОХОРОНИЗДОРОВ’Я ВЕЛИКОБРИТАНІЇ (NHS) Національний інститутздоров’я таклінічної досконалості (NICE) Дата публікації: березень 2011 р. Туберкульоз Клінічна діагностика і лікування туберкульозу, заходи ...
  2. Міністерство охорони здоров ’ я україни уніфікована методика з розробки клінічних настанов медичних стандартів уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги локальних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів)

    Документ
    ... NICE www.nice.org.uk Національний ІнститутЗдоров’я і клінічної досконалості; U.S. National Guideline Clearinghouse www.guideline.gov національна ... та результатів медичної допомоги для їх поліпшення, а також акредитації служб і закладів охорониздоров ...

Другие похожие документы..