Главная > Документ


Порівняння стратегій, використовуваних у тюрмах для забезпечення проходження профілактики в’язнями, які звільнюються

У двох РКД{206},{208} порівнювалися:

 • одне просвітнє заняття з ТБ та одне просвітнє заняття з ТБ і фінансовий стимул;

 • одне просвітнє заняття з ТБ, одне просвітнє заняття з ТБ і фінансовий стимул та просвітні заняття з ТБ, які проводилися кожні два тижні протягом усього перебування в’язня у тюрмі.

Доказова база зведена у табл. 62.

Табл. 62. Зведена доказова база: просвітні заходи у тюрмах

Показники

Одне просвітнє заняття з ТБ

Одне просвітнє заняття з ТБ і фінансовий стимул

Просвітні заняття з ТБ кожні два тижні

Зв'язок / статистична значущість

Позначення і рівеньNICE

N (%) тих, які відвідали громадську клініку для спостереження

7/30 (23,3)

8/31 (25,8)

Даних немає

ВШ 1,43 (ДІ95% 0,35-3,71, p=0,82)

{206} 1+

25/104 (24)

42/114 (37)

40/107 (37)

Скориговане ВШ (згруповані результати для групи, для якої передбачалося заняття і стимул): 1,85 (ДІ95% 1,04-3,28, p=0,04)

{208} 1+

N (%) тих, хто пройшов профілактику

2/31

2/30

Даних немає

Не повідомлено

{206} 1+

12/25 (48)

14/42 (33)

24/37 (65)

p=0,02

{208}1 +

Вірогідність проходження профілактики більш ніж удвічі вища, ніж у контрольній групі

Скориговане ВШ 2,2 (ДІ95% 1,04-4,72, p=0,04)

{208} 1+

Не відрізняється від контрольної групи

Скориговане ВШ 1,07 (ДІ95% 0,47-2,4)

{208} 1+

Стратегії, використовувані у тюрмах для забезпечення профілактики та боротьби з туберкульозною інфекцією й захворюванням у тюрмах

В одному неаналітичному дослідженні{381} вивчалося використання стратегій скринінгу для виявлення захворювання на ТБ серед ув’язнених.

Доказова база наведена у табл. 63.

Табл. 63. Зведена доказова база: виявлення активного ТБ у тюрмах

Популяція

Наявність ТБ в анамнезі/ повідомлення про симптоми ТБ

Плановий скринінг на ТБ (проба Манту і рентгенографія ГК)

Випадки, виявлені шляхом відстеження контактів

Статистична значущість

Рівень NICE

N (%) нових в’язнів

13/53 (24)

39/53 (74)

Даних немає

Не повідомлена

3+

N (%) ув’язнених на довші строки (≥ 6 міс.)

31/43 (72)

8/43 (19)

4/43 (9)

Не повідомлена

3+

За п’ятирічний період скринінг 87518 нових в’язнів при їх прибутті виявив 53/55 (чутливість 96%) випадків захворювання та ТБ у цій групі. (3+)

В іншому неаналітичному дослідженні{382} повідомлялося про наступні процедури скринінгу для виявлення захворювання на ТБ у нових в’язнів:

 • планові туберкулінові шкірні тести;

 • планова рентгенографія грудної клітки;

 • ізоляція в’язнів з підозрою на захворювання на ТБ. Доказова база наведена у табл. 64.

Табл. 64. Зведена доказова база: процес виявлення активного ТБ у тюрмах

Скринінг за допомогою проби Манту

Скринінг за допомогою рентгенографії ГК

Статистична значущість

Рівень NICE

Виявлення випадків лікування від ТБ, N

8 (знаменник не повідомлено)

8/1830

Не повідомлена

3+

Середній час до ізоляції в’язнів з підозрою на ТБ, годин

Більше 96 годин

24 години та менше32

Не повідомлена

3+

В’язні, поміщені до ізолятора, N (%)

8/72 (11)

64/72 (89%)33

Не повідомлена

3+

32 Зміна у протоколі щодо переходу від проби Манту до рентгенографії грудної клітки призвела до усунення періоду очікування інтерпретації результатів проби Манту.

13.3.5Від доказів до рекомендацій

Не враховуючи обмежених даних про заходи щодо вдосконалення лікування латентної туберкульозної інфекції у в’язнів у США, даних належної якості у цій сфері було мало. Був знайдений незначний обсяг даних, які показали, що опитування є більш ефективним, ніж рентгенографія, при первинному скринінгу, але рентгенографія грудної клітки є кращим засобом для скринінгу пацієнтів з симптомами під час перебування у тюрмі.

Важливо підвищувати рівень поінформованості в’язнів, персоналу тюрем і медичних спеціалістів, працюючих у тюрмах і місцях утримання під вартою, про ознаки та симптоми ТБ.

Відсутність безперервного нагляду за переведенням в’язнів та їхнім звільненням розглядалася як істотна перешкода для завершення лікування, і тюремні медичні служби повинні взяти на себе відповідальність за впровадження відповідних заходів до переведення або звільнення в’язнів.

Існує ризик лікарської стійкості та можливість недотримання режиму лікування, тому для всіх в’язнів і осіб, утримуваних під вартою, рекомендується ДОТ.

Крім того, існує ризик для персоналу тюрем, тому рекомендується рівень гігієни праці, еквівалентний передбаченому для медичних працівників.

Існуюча практика – взяття трьох зразків мокротиння протягом 24 годин на мікроскопічні дослідження, у т.ч. ранковий зразок – підтримується у рекомендаціях.

ГРН розглянула можливість скринінгу та вакцинації БЦЖ в установах для малолітніх правопорушників, але погодилася, що мала кількість випадків, які будуть виявлені, не може виправдати такий підхід.

13.3.6 РЕКОМЕНДАЦІЇ

Р146 Медичні працівники, які надають допомогу в’язням і особам, утримуваним під вартою, повинні знати про ознаки та симптоми активного ТБ (див. розділ 5.2). Туберкульозні служби повинні забезпечити, щоб обізнаність із цими ознаками та симптомами також заохочувалася серед в’язнів і персоналу тюрем. D(GPP)

33 У кінцевому підсумку тільки 7 з 16 в’язнів відповіли критеріям визначення випадку активного ТБ за обидва періоди.

Р147 Скринінг в’язнів на ТБ слід проводити:

 • шляхом опитування при надходженні до тюремної системи; потім D(GPP)

 • для осіб з ознаками та симптомами активного ТБ – за допомогою рентгенографії грудної клітки С та мікроскопії трьох зразків мокротиння, взятих протягом 24 годин, у т.ч. ранкового зразка (див. розділ 5.2). D(GPP)

Р148 Усі в’язні, які проходять лікування від активного чи латентного ТБ, повинні отримувати ДОТ. D(GPP)

Р149 Тюремні медичні служби повинні мати процедури зв’язку та переведення, щоб забезпечити безперервність допомоги, перш ніж в’язень, який проходить лікування від ТБ, буде переведений до іншої тюрми. D(GPP)

Р150 Якщо в’язень проходить лікування від активного чи латентного ТБ, то тюремні медичні служби повинні якомога скоріше скласти план надзвичайних заходів на випадок дострокового звільнення, яке може бути здійснено безпосередньо у залі суду. Цей план повинен містити процедури клінічного спостереження і моніторингу лікування у майбутньому районі проживання, а також ураховувати можливість відсутності постійного місця проживання в’язня після звільнення. В’язню слід надати контактні дані призначеного куратора, який відвідуватиме та контролюватиме в’язня після звільнення і забезпечуватиме зв'язок між відповідними задіяними службами. D(GPP)

Р151 Персонал тюрем та інші працівники, які регулярно контактують з в’язнями (наприклад, інспектори з нагляду за умовно засудженими, працівники освіти та соціальні працівники), повинні проходити скринінг до прийняття на роботу та у процесі роботи на тому ж рівні, що й медичні працівники, контактуючі з пацієнтами (див. розділи 13.1 і 13.2). D(GPP)

14 Повідомлення та посилений нагляд

У цій главі викладені факти щодо національних систем збирання даних стосовно ТБ, які координуються і повідомляються Центром інфекційних захворювань НРА. Рекомендацій у цьому розділі немає; нагадуємо читачам, що повідомлення є вимогою закону.

14.1 Нагляд за туберкульозом

Нагляд за туберкульозом спрямований на отримання інформації, за якою можна вживати заходів для профілактики туберкульозу та боротьби з ним. Високоякісний нагляд, як визначено у Національному плані дій щодо ТБ, має на меті надання інформації, потрібної на місцевому, національному та міжнародному рівнях для:

 • виявлення спалахів (та інших супутніх випадків) і спрямування невідкладних дій;

 • моніторингу тенденцій та вимірювання захворюваності та стійкості до протитуберкульозних препаратів;

 • обґрунтування політики;

 • обґрунтування розвитку служб;

 • моніторингу успішності програми боротьби з ТБ.

Нагляд також повинен бути спрямований на визначення характеристик груп населення, схильних до підвищеного ризику інфікування і захворювання, з метою належного націлювання роботи системи громадської охорони здоров’я і медичних служб.

Моніторинг поширеності інфекційних захворювань повинен бути складовою нагляду за ТБ. Проте, у країнах з низькою захворюваністю, високим рівнем імміграції та загальним охопленням БЦЖ обстеження щодо поширеності туберкульозної інфекції дуже важко проводити та інтерпретувати. Тому нагляд за туберкульозом ґрунтується в основному на показниках захворюваності на ТБ. Проте, він усе ж включає інформацію про смертність (виведену з висновків про причини смерті) як щорічні повідомлення про смертність від інфекційних захворювань (ПСІЗ) серед мешканців Англії та Уельсу (надаються Національним статистичним управлінням).

Інформація для звітів про випадки ТБ наразі основана переважно на передбачених законом повідомленнях (ПСІЗ), впроваджених у 1913 році, та системі посиленого нагляду за туберкульозом (ПНТ), введеній у 1999 році. У 2002 році в рамках ПНТ був запроваджений моніторинг результатів лікування. Інформація про туберкульозні ізоляти надходить з мережі MycobNet («Мережі мікобактеріального нагляду»), розробленої у 1994 році, яка збирає інформацію про всі ізоляти комплексу M. tuberculosis, підтверджену референс-центрами мікобактеріології, зокрема результатами дослідження видів і лікарської чутливості. Щорічно дані про випадки ТБ, що збираються в рамках ПНТ, зв’язуються на національному рівні з інформацією мережі MycobNet про первинні ізоляти з метою покращення повноти лабораторної інформації (у т.ч. результатів дослідження лікарської чутливості) про випадки ТБ.

Визначення випадків, використовуване для виявлення випадків, які мають відображатися у системі звітності (ПСІЗ і ПНТ), наведено нижче.

Нагляд за туберкульозом постійно розвивається з урахуванням інформаційних потреб на місцевому й національному рівнях, а також впровадження нових мікробіологічних та інформаційних технологій. Зараз розробляється ряд нових систем, зокрема національна база даних мікробіологічного типування штамів і національна база даних про випадки та спалахи ТБ (TBIOS); обидві ці бази розташовані у Центрі інфекційних захворювань НРА.

Про всі нові випадки туберкульозу (підтверджені культурою та інші випадки, ніж підтверджені культурою) має бути повідомлено. Випадок, підтверджений культурою, визначається як захворювання, підтверджене культуральним дослідженням через комплекс to M. tuberculosis(M. tuberculosis, M. bovisабо M. africanum). Інший випадок, ніж підтверджений культурою, визначається як випадок, який за відсутністю підтвердження культуральним дослідженням, відповідає наступним критеріям:

 1. висновок клінічного спеціаліста про те, що клінічні та (або) рентгенографічні ознаки та (або) симптоми відповідають туберкульозу;

 2. та

 3. рішення клінічного спеціаліста про лікування пацієнта повним курсом протитуберкульозної терапії.

Про осіб, які проходять превентивну хіміопрофілактику, не повідомляється у рамках ПСІЗ і ПНТ (але повідомлення може бути направлено листом, якщо ця інформація потрібна на місцевому рівні для аудиту послуг в інших цілей).

14.2 Передбачені законом повідомлення про інфекційні захворювання

В Англії, Уельсі та Північній Ірландії клініцист, який проводить діагностику, зобов’язаний за законом повідомляти про всі випадки клінічно діагностованого туберкульозу, незалежно від того, підтверджені вони мікробіологічним дослідженням або ні. Ця встановлена законом вимога про повідомлення про певні інфекційні захворювання була введена в дію у 1891 році, а у 1913 році до сфери її дії було включено туберкульоз. Повідомлення має направлятися місцевому «відповідному посадовцю», зазвичай КБІЗ. Цей спеціаліст регулярно подає дані до Центру інфекційних захворювань, де дані ПСІЗ обробляються та порівнюються.

Основна мета системи ПСІЗ – забезпечити оперативне виявлення можливих спалахів та епідемій, а не точність діагностики. З 1968 року все, що потрібно, - це клінічна підозра на інфекційне захворювання, яке підлягає повідомленню, але якщо клінічний діагноз «туберкульоз» потім виявляється неправильним, про це слід повідомити місцевому відповідному посадовцю. Дані з цієї системи є найбільш своєчасною наявною інформацією про випадки ТБ, але вони не є найбільш повними або найбільш достовірними. Ця сукупність даних дуже обмежена, й виникають помилки через проблеми з видаленням дубльованих пунктів і виключенням, шляхом зворотного повідомлення, випадків, де неправильно поставлено діагноз «туберкульоз».

14.3 Посилений нагляд за туберкульозом в Англії, Уельсі та Північній Ірландії

ПНТ розпочався 1 січня 1999 р. в Англії та Уельсі, а наступного року – у Північній Ірландії. Його цілі полягають у безперервному наданні детальної та порівняльної інформації про епідеміологію туберкульозу, а також у забезпеченні виведення точніших оцінок тенденцій захворюваності на туберкульоз у підгрупах населення. ПНТ дає менш оперативну інформацію, ніж ПСІЗ, але в цій системі можна перевіряти та усувати дублювання випадків, результатом чого є точніша кількість зареєстрованих випадків, а також детальніша інформація про кожний випадок. Мінімальний набір даних про кожний випадок зараз включає деталі повідомлення та демографічну, клінічну й мікробіологічну інформацію. Клініцисти повідомляють про випадки захворювання місцевим координаторам ПОЗ, а потім через регіональні підрозділи НРА – Центру інфекційних захворювань НРА у Коліндейлі. У більшості регіонів/країн дані ПНТ збираються у паперовій формі, вводяться на місцевому рівні або на регіональному рівні, а потім імпортуються до національної бази даних. Точна процедура змінюється залежно від ПОЗ або регіону. Наприклад, у Лондоні ці дані збираються через Інтернет-реєстр. ПНТ передбачає щорічний коригований аналіз звітів за віком, статтю, етнічною групою, країною народження, осередком захворювання і регіоном.

14.4 Моніторинг результатів лікування в Англії, Уельсі та Північній Ірландії

Нагляд за результатами лікування – необхідний інструмент для визначення ефективності національної роботи з боротьби з ТБ, який дозволяє побачити частку пацієнтів, які завершують лікування, які помирають, які мають ускладнення, що призводять до змін у медикаментозній терапії або її продовження, та щодо яких втрачається можливість спостереження ще до закінчення лікування.

Нагляд за результатами лікування туберкульозу – останній компонент системи ПНТ, який почав працювати, після пілотного етапу, у січні 2002 року щодо випадків ТБ, зареєстрованих у 2001 році. Інформація про результати лікування збирається по всіх випадках ТБ, зареєстрованих протягом 12 місяців з початку лікування або з моменту повідомлення, якщо дата початку лікування невідома.

14.5 Мережа MycobNet (Великобританія)

Мережа мікобактеріального нагляду Великобританії (MycobNet) була розроблена у 1994 р. у відповідь на потребу в ефективній інформації про характеристики чутливості до антибіотиків хворих на ТБ. Зразок, узятий у пацієнта, перевіряється у лабораторії місцевої лікарні; якщо виявляються мікобактерії або підозра на них, зразок направляється в один із семи регіональних референс-центрів мікобактеріології для подальшого дослідження.

Зібрана інформація про ізоляти, виявлені як комплекс M. tuberculosis(M. tuberculosis, M. bovisабо M. africanum), обробляється за допомогою MycobNet у Центрі інфекційних захворювань НРА; вона включає інформацію про види, результати визначення лікарської чутливості, деякі демографічні та клінічні дані. Ця інформація використовується для моніторингу тенденцій лікарської стійкості у хворих на ТБ і є основою для нагляду за захворюванням на M. bovisу людей.

15 Пріоритети подальших досліджень

Рекомендація щодо досліджень 1

Діагностично-якісне дослідження з метою оцінити, чи є гамма-інтерферон-тести прийнятними для пацієнтів і більш ефективними, ніж туберкулінові шкірні тести, для:

- прогнозування наступного розвитку активного ТБ; або

- діагностування або виключення наявності активного ТБ;

- новоприбулих з країн з високою захворюваністю на ТБ;

- медичних працівників;

- дітей у районах високого ризику, яким не була зроблена неонатальна вакцинація БЦЖ;

- осіб, контактуючих з хворим на ТБ з позитивним мазком мокротиння;

- ВІЛ-позитивних пацієнтів.

Популяція

- Нові іммігранти з країн з високою захворюваністю на ТБ;

- медичні працівники;

- діти у районах високого ризику, яким не була зроблена неонатальна вакцинація БЦЖ;

- особи, контактуючі з хворим на ТБ з позитивним мазком мокротиння;

- ВІЛ-позитивні пацієнти.

Захід втручання

Гамма-інтерферон-тести

Порівняння

Туберкулінові шкірні тести

Результат

Наступний розвиток активного ТБ. Якісний результат щодо прийнятності для пацієнта.

Рекомендація щодо досліджень 2

Кластерне РКД ДОТ у порівнянні з самостійним лікуванням латентного і (або) активного ТБ слід провести у групі британського населення. Дослідження слід спрямувати на бездомних та осіб, у яких в анамнезі є недотримання режиму лікування, алкоголізм, наркоманія або психічне захворювання.

Популяція

Бездомні, особи, у яких в анамнезі є недотримання режиму лікування, алкоголізм, наркоманія або психічне захворювання

Захід втручання

ДОТ

Порівняння

Самостійне лікування

Результат

Показники завершення лікування, вилікування і рецидивів

Рекомендація щодо досліджень 3

Необхідно провести дослідження серед осіб, визначених шляхом скринінгу новоприбулих (див. п. 12.7) як такі, що мають позитивні результати проби Манту та гамма-інтерферон-тесту, щоб виробити кращі оцінки економічної ефективності скринінгу та лікування латентної ТБ інфекції у цій популяції. Це могло б виявити фактори схильності цих осіб до розвитку активного ТБ, щоб можна було розробити ефективніші цільові програми лікування латентної ТБ інфекції.

Популяція

Новоприбулі з латентною туберкульозною інфекцією

Захід втручання

Скринінг і лікування латентної туберкульозної інфекції infection.

Порівняння

Не застосовне

Результат

Фактори ризику розвитку активного ТБ та економічна ефективність скринінгу та лікування латентної туберкульозної інфекції (ф.ст./РЖСЯ)

Рекомендація щодо досліджень 4

Дослідження «випадок-контроль» для порівняння осіб, в яких розвився активний або латентний ТБ, з особами, в яких він не розвився, та для порівняння часток осіб у кожній групі, які були до того вакциновані, й часу після вакцинації. Мета полягатиме у виведенні покращених оцінок захисної ефективності та тривалості захисту БЦЖ.

Популяція

Пацієнти, які відповідають критеріям вакцинації БЦЖ (це можуть бути новонароджені, контактуючі особи, медичні працівники, нові іммігранти, діти шкільного віку)

Захід втручання

БЦЖ

Порівняння

Відсутність БЦЖ

Результат

Розвиток активного ТБ. Можливо, розвиток латентної ТБ інфекції за результатами гамма-інтерферон-тесту (для уникнення впливу БЦЖ на пробу Манту)

Рекомендація щодо досліджень 5

Дослідження для визначення оцінок якості життя осіб з ТБ (як з активним захворюванням, так і з латентною інфекцією), у т.ч. побічних ефектів лікування, за допомогою відповідного інструменту визначення якості життя. Це покращить прийняття економічних рішень упродовж усього періоду догляду щодо ТБ.

Популяція

Особи з захворюванням на ТБ або латентною інфекцією

Захід втручання

Інструмент визначення якості життя

Порівняння

Немає

Результат

Оцінка якості життя (одинична оцінка стану здоров’я)

Рекомендація щодо досліджень 6

Необхідно провести дослідження для визначення того, чи є відстеження контактів ефективнішим (з точки зору визначення випадків латентної інфекції та активного ТБ) серед осіб, які контактують з пацієнтом з підтвердженим ТБ удома, ніж серед бездомних, які контактують з таким пацієнтом (у т.ч. тих, які мешкають у відкритих притулках для бездомних)

Популяція

хворі на ТБ легень з позитивним мазком

хворі на ТБ легень з негативним мазком

• хворі на позалегеневий ТБ

Захід втручання

Скринінг осіб, які контактують з хворим удома

Порівняння

Скринінг бездомних, які контактують з хворим

Результат

Показники виявлення випадків латентної туберкульозної інфекції та активного захворювання на туберкульоз серед контактуючих осіб, які пройшли скринінг

Рекомендація щодо досліджень 7

Необхідно провести дослідження для визначення того, чи забезпечують схеми направлення у порту прибуття зі стимулами для проходження скринінгу виявлення більшої кількості випадків латентної ТБ інфекції та активного захворювання на ТБ у новоприбулих, ніж схеми направлення у порту прибуття без стимулів

Популяція

Нові іммігранти з країн з високою захворюваністю на ТБ (40 випадків на 100 тис.)

Захід втручання

Направлення у порту прибуття зі стимулами для проходження скринінгу

Порівняння

Направлення у порту прибуття без стимулів для проходження скринінгу

Результат

Показники виявлення випадків латентної туберкульозної інфекції та активного ТБ в інтервенційній групі та групі порівняння

Рекомендація щодо досліджень 8

Необхідно провести дослідження для визначення того, чи забезпечують стимули для проходження скринінгу шляхом рентгенографії грудної клітки краще охоплення бездомних або чи виявляють вони більше випадків латентної ТБ інфекції та активного ТБ, ніж схеми без стимулів

Популяція

Особи, які мешкають у тимчасовому житлі або притулках та вуличні бездомні

Захід втручання

Запрошення із стимулами для проходження скринінгу шляхом рентгенографії ГК

Порівняння

Запрошення без стимулів для проходження скринінгу шляхом рентгенографії ГК

Результат

Показники виявлення випадків латентної туберкульозної інфекції та активного ТБ в інтервенційній групі та групі порівняння

Інші можливі рекомендації щодо досліджень

Нижче наведені інші теми, де бракує доказової бази й де нові дослідження могли сприяти вдосконаленню майбутніх настанов. Вони не розвинені тією мірою, що наведені вище вісім пріоритетів.

 • Багатоцентрове РКД пацієнтів з бактеріологічно підтвердженим туберкульозним менінгітом для порівняння хіміотерапії тривалістю 6-11 місяців та лікування тривалістю 12 місяців з метою встановити, чи впливає різна тривалість лікування на смертність і залишкову непрацездатність.

 • Ефективність професійної підготовки кураторів хворих на ТБ, наприклад, методами мотиваційних інтерв’ю.

 • РКД в’язнів, які лікуються від захворювання на ТБ або латентної ТБ інфекції та достроково звільнюються, з метою оцінити, чи є плани надзвичайних заходів економічно ефективними та чи покращують вони показники завершення лікування, вилікування і рецидивів.

 • Чи є відстеження контактів за допомогою одного методу (наприклад, скринінгу та спостереження за контактуючими особами вдома) ефективнішим, ніж відстеження контактів іншим методом (наприклад, скринінгу та спостереження за контактуючими особами в клініці) для виявлення випадків латентної інфекції та активного захворювання на ТБ серед дорослих і дітей, які контактують у побуті з хворими на підтверджений ТБ?

 • Яким є вплив скринінгу осіб, які мають випадкові (з низьким ризиком зараження) та близькі (з високим ризиком зараження) контакти з хворими на підтверджений ТБ, на показники виявлення випадків латентної туберкульозної інфекції та активного ТБ?

 • Чи виявляє скринінг осіб, контактуючих з пацієнтами в одному лікарняному блоці з індекс-випадком ТБ з позитивним мазком, більше випадків латентної ТБ інфекції та активного захворювання порівняно зі скринінгом інших осіб, контактуючих з пацієнтами в одному відділенні лікарні?

Був запропонований ряд досліджень у сферах, не охоплених настановою, тому доказова база для цих сфер не відома. Це:

 • дослідження для вивчення факторів ризику негативних наслідків туберкульозу (смерті, набутої стійкості та непроходження спостереження);

 • дослідження щодо затримок з боку пацієнта та затримок у наданні медичної допомоги з метою визначити, як можна скоротити термін інфективності хворих на активний ТБ;

 • діагностичне дослідження ефективності гамма-інтерферон-тестів для підтвердження активного ТБ, не пов’язаного з органами дихання, у випадках, коли інші тести не дають переконливих результатів;

 • дослідження того, чи є гамма-інтерферон-тести ефективнішими за рентгенографію грудної клітки для виявлення випадків активного ТБ у нових іммігрантів, які проходять скринінг на ТБ.

16Література (2006 р.)

………………….

16.1Література (2011 р.)

…………..

1 Туберкуліновий шкірний тест (ТШТ) у всьому цьому документі замінений на пробу Манту.

2 У квітні 2009 р. NCC-CC злився з трьома іншими національними центрами співробітництва у Національний центр клінічних настанов (NCGC).

3 Туберкульоз, який уражає легені, плевральну порожнину, середостінні лімфатичні вузли або гортань.

4 Новоприбулі визначаються як особи, які нещодавно прибули або повернулися до Великобританії з країн із високим рівнем захворюваності, зокрема вище 40 на 100 тис. населення на рік, які зазначені Агентством захисту здоров’я (зайдіть на сайт .uk і шукайте ‘WHO country data TB’).

5 Захворюваність вище 40 випадків на 100 тис. населення; зазначені Агентством захисту здоров’я (зайдіть на сайт .uk і шукайте ‘tTB rate bands’).

6 Згідно з визначеною Агентством захисту здоров’я (зайдіть на сайт .uk і шукайте ‘tuberculosis rate bands’).

150

TB (partial update) clinical guideline (March 2011) Клінічна настанова з ТБ (часткове оновлення) (березень 2011 р.)Скачать документ

Похожие документы:

 1. Національна служба охорони здоров’я великобританії (nhs) національний інститут здоров’я та клінічної досконалості ( nice )

  Документ
  НАЦІОНАЛЬНАСЛУЖБАОХОРОНИЗДОРОВ’Я ВЕЛИКОБРИТАНІЇ (NHS) Національний інститутздоров’я таклінічної досконалості (NICE) Дата публікації: березень 2011 р. Туберкульоз Клінічна діагностика і лікування туберкульозу, заходи ...
 2. Міністерство охорони здоров ’ я україни уніфікована методика з розробки клінічних настанов медичних стандартів уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги локальних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів)

  Документ
  ... NICE www.nice.org.uk Національний ІнститутЗдоров’я і клінічної досконалості; U.S. National Guideline Clearinghouse www.guideline.gov національна ... та результатів медичної допомоги для їх поліпшення, а також акредитації служб і закладів охорониздоров ...

Другие похожие документы..