Главная > Документ


СХВАЛЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

29.02.2008 № 153

ПРОГРАМА

соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2008 рік

ВСТУП

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2008 рік (далі – Програма) розроблена головним управлінням економіки разом з іншими управліннями, відділами обласної державної адміністрації, обласними організаціями, райдержадміністраціями, виконкомом Тернопільської міської ради відповідно до Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» та постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року №621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету».

Програма на 2008 рік розроблена з урахуванням положень наступних документів:

проекту програми діяльності Кабінету Міністрів України “Український прорив: для людей, а не політиків”, Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2006 року №1001, проектів стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2015 року та середньострокової програми соціально-економічного розвитку на 2007-2011 роки, схвалених відповідно розпорядженнями голови облдержадміністрації від 27 грудня 2007 року №870 та від 19 червня 2007 року №391.

Основна мета розвитку області у 2008 році:

закріплення економічного зростання на основі збільшення обсягів інвестицій у пріоритетні галузі економіки області, сприяння впровадженню ресурсо- та енергозберігаючих технологій і систем управління якістю, розвитку виробничої та соціальної інфраструктури місцевого та загальнодержавного значення, розвитку сучасної туристично-рекреаційної інфраструктури, підтримки культурного потенціалу і традицій та створення умов для сталого розвитку людських ресурсів на базі функціонування ефективної системи соціальних послуг, справедливої оплати праці, задіяння стимулів до збільшення індивідуальних доходів громадян для досягнення головної цілі – підвищення добробуту населення.

І. АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 2006-2007 РОКИ

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Протягом 2006-2007 років в області відбувалось стабільне зростання макроекономічних показників, що є базою для проведення структурних реформ. За індексом зростання фізичного обсягу валового регіонального продукту (109,6%) та валової доданої вартості (108,3%) область у 2006 році зайняла перше місце серед областей України. Протягом І півріччя 2007 року фізичний обсяг валового регіонального продукту зріс на 7,8%. За попередніми даними валовий сукупний продукт, вироблений у сфері матеріального виробництва у 2007 році, буде становити майже 6,38 млрд.грн., що на 8,7% більше 2006 року і на 6,2 % перевищить програмні завдання.

Високими є темпи приросту обсягів промислового виробництва, завдяки чому індекс обсягу промислового виробництва в області у 2006 році склав 107% до бази 1990 року (в Україні – 101%). За підсумками 2007 року обсяги промислового виробництва зросли на 8,7%. Валове виробництво продукції сільського господарства на одну особу населення на 28,6% перевищує відповідний показник по Україні (дані 2006 року). Обсяги зростання валової продукції сільського господарства за 2006-2007 роки становили відповідно 6,8% та 4%. За останні роки господарський комплекс області виведено із стану збитковості.

Значно активізувались інвестиційні процеси. За 9 місяців 2007 року в економіку області вкладено 1 млрд. 90 млн. грн. інвестицій в основний капітал, темп приросту по цьому показнику склав 42%. Загальний обсяг кредитних вкладень установ банків області у 2007 році очікується в сумі 3 млрд.грн., що майже на 60% більше вкладень 2006 року. В свою чергу ріст кредитів протягом 2006 року склав 181,5%. Зазначене свідчить про зростання довіри банківських установ до реального сектору економіки.

У 2007 році намітилась чітка тенденція до зростання обсягів експорту продукції, яка виробляється в області. Так, обсяг зовнішньоторговельного обороту за 2007 рік становив 293,7 млн. дол. США, в тому числі експорту – 125,1 млн.дол. США, імпорту – 168,6 млн. дол.США. Зовнішньоторговельний оборот зріс на 47%, в тому числі експорт – на 53%.

Загалом високі темпи макроекономічних показників, активізація інвестиційних процесів позитивно вплинули на зростання доходів населення, покращення ситуації на ринку праці, що, в свою чергу, зумовило зростання доходів місцевих бюджетів.

Рівень зайнятості населення в області (за методологією МОП) протягом січня-вересня 2007 року збільшився на 3,4 відсоткових пункти і становив 54,5% (у 2005 – 52,6%, у 2006 – 51,1%). У результаті вжитих заходів фіксований рівень безробіття знизився з 5,6 % на початок 2007 року до 4,7% на 1 січня 2008 року. (проти 7 % за станом на 01.01.2006 та 7,9 % за станом на 01.01. 2005).

За 2007 рік до зведеного бюджету надійшло 1072 млн. грн., що більше прогнозних показників на 5,6% (додатково надійшло 57 млн. грн.). У порівнянні з 2006 роком надходження зросли на 33,2%. У результаті вжитих заходів із детінізації економіки та ринку праці темпи зростання сплати окремих видів податків суттєво перевищують темпи зростання відповідних макроекономічних показників.

Приріст середньомісячної заробітної плати у порівнянні з 2006 роком склав майже 30%, її розмір – 943 грн. Протягом 2006 року заробітна плата зросла на 31,5%.

Розпочато структурні зміни в економіці області відповідно до наявного потенціалу та конкурентних переваг. У результаті активізації інвестиційних процесів, пов’язаних із реконструкцією діючих та створенням нових виробничих потужностей, випереджаючими темпами зростають обсяги виробництва у галузях непродовольчого сектору промисловості. У добувній промисловості досягнуто росту промислового виробництва підприємствами з добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних, на 54,8%, з оброблення деревини – на 41,8%, хімічної та нафтохімічної – у 2,1 раза, металургійного виробництва – на 99,4%.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Протягом 2006-2007 років в області значно нарощені обсяги промислового виробництва. За вказаний період приріст обсягів промислового виробництва склав 28,6% (по Україні – 17%).

Індекси обсягів промислового виробництва

(у % до відповідного періоду минулого року)

Найбільш динамічно розвивалася харчова галузь. За 2006-2007 роки обсяги виробництва у цій галузі збільшилися на 18,1%. Найбільший приріст отримано у м’ясопереробній галузі (+67,1%), борошно-круп’яній (+66,9%), спиртовій (+17,7%), виробництво хліба та хлібобулочних виробів зросло на 40,4%.

За період 2006-2007 року досягнуто приросту виробництва продукції і в інших галузях промисловості. Зокрема: на підприємствах металургії та оброблення металу – в 2 рази, машинобудування – в 1,8 раза, хімічної та нафтохімічної промисловості – в 2,3 раза, промисловості будівельних матеріалів – на 25,7%, легкої промисловості – на 13,5%. Зазначене свідчить про структурні зміни у промисловості.

Забезпечена стабілізація і нарощування обсягів виробництва на провідних підприємствах області: ВАТ «Текстерно», ПП «Фабрика меблів «Нова», ОСП «Корпорація «Ватра».

Позитивним фактом є перехід до розряду провідних виробників новостворених підприємств, які потужно нарощують виробництво, зокрема: ТОВ «Видавництво «Школярик», ТОВ «Альфа-Газпромкомплект», ТОВ «Тотус». У 2006 році в м. Хоросткові створено потужне підприємство в галузі хімічного виробництва – ЗАТ «Фом Лайн Галичина» (виготовлення пінополіуретану), яким у 2007 році вироблено майже половину обсягу виробництва хімічної галузі області. Всього до виробничої програми у 2007 році було залучено 35 промислових підприємств, якими було вироблено продукції на суму 157 млн.грн. або 5,8% загальнообласного обсягу.

Загалом, у 2007 році промисловий комплекс області виробив продукції на 2,78 млрд. грн., що на 8,7% більше 2006 року та на 8,4% вище програмних завдань.

З приростом спрацювали майже всі галузі промисловості. Так, у машинобудуванні та металообробці він становить 68,3% (виконання програми –153,7%). Такий приріст, в основному, забезпечено за рахунок двох нововведених підприємств – ТОВ «Хадлей Україна» та СЕ «Борднетце Україна». Обсяги виробництва на цих підприємствах склали 26% від загального обсягу по галузі.

Підприємства легкої промисловості збільшили обсяги виробництва більш як на 14%, деревообробної – на 43,5%, промисловості будівельних матеріалів – на 10,6%. Програма по цих галузях виконана відповідно на 124,7%, 122,4% та 127,1%.

Підприємствами переробної промисловості області у 2007 році вироблено продукції на 1577 млн.грн. У зв’язку зі зменшенням у 2007 році обсягів виробництва цукровою галуззю, окремими спиртзаводами, скороченням обсягів виробництва інших галузей, а також виробничих підприємств облспоживспілки, обсяги виробництва у 2007 році скоротились на 2,3% у порівнянні з 2006 роком і становили 98,2 % до планових показників.

Більшість районів області збільшили виробництво продукції проти рівня 2006 року та перевиконали програму соціально-економічного розвитку з промислового виробництва. Найбільший приріст промислового виробництва зафіксовано в Підволочиському, Теребовлянському, Тернопільському та Гусятинському районах. Однак, не виконали програми та зменшили виробництво проти 2006 року Борщівський, Бучацький, Збаразький, Козівський, Лановецький та Монастириський райони.

Протягом 2007 року вдалося зберегти позитивну динаміку виробництва основних видів товарів народного споживання в натуральному виразі.

У порівнянні з 2006 роком збільшено обсяги виробництва таких основних товарів народного вжитку як м’ясо та субпродукти І категорії (+2,8%), ковбасні вироби (+7,5%), молоко оброблене рідке (+6,4%), масло вершкове (+11,8%), сири жирні (+19,3%), борошно (+2,8%), крупи (+22,5%), хлібобулочні вироби (+6,5%), горілчані вироби (+6,1%), пиво (+8,0%), вода мінеральна газована (+84,2%), безалкогольні напої (+28,7%), тканини бавовняні (+25,2%), меблі (у 2 рази). Разом з тим зменшились обсяги виробництва цукру (-23,3%), спирту (-1,4%), білизни постільної (-70,2%).

ТРАНСПОРТ І ЗВ’ЯЗОК

Пасажирським автомобільним транспортом області, включаючи перевезення, виконані юридичними та фізичними особами (без таксі), за 2007 рік перевезено 80,4 млн. пасажирів, що на 5,1 відсотка більше, ніж у 2006 році. При цьому пасажирооборот у 2007 році збільшився на 12,7 відсотка. Регулярні пасажирські перевезення в області здійснюють 449 суб’єктів підприємницької діяльності, з яких 30 – юридичні та 419 – фізичні особи. Маршрутна мережа області складається з 714 маршрутів загального користування, в тому числі: 63 – міських, 444 – приміських та 207 – міжміських.

У маршрутній мережі області працює 981 автобус. Продовжується оновлення парку автобусів, зокрема за 2007 рік придбано понад 100, у тому числі відкритими акціонерними товариствами – 20.

Вантажним автомобільним транспортом підприємств та фізичних осіб перевезено 1741,4 тис. тонн вантажів, що на 25,9% більше, ніж за 2006 рік. Вантажооборот збільшився на 16% і становить 605 млн. т.км. Вантажні перевезення в області здійснюють 479 суб’єктів господарювання, з яких 45 – юридичні та 434 – фізичні особи. У вантажних перевезеннях задіяно 1474 одиниці автомобільного транспорту, що в 2,5 раза більше, ніж у 2006 році.

Залізничним транспортом перевезено 4,6 млн. пасажирів, що становить 85,9 відсотка до 2006 року. Падіння обсягу перевезень відбулося за рахунок зменшення пасажиропотоків на окремих напрямках. Пасажирооборот склав 983,6 млн. пас.км, що складає 97,7 відсотка до 2006 року. Відправлено 1648,5 тис. тонн вантажів, що на 29% більше, ніж у 2006 році. Вантажооборот збільшився на 39,1% і становить 1643,6 млн. т км.

Тернопільською філією ВАТ ";Укртелеком"; надано споживачам послуг електрозв'язку на 129,5 млн.грн., приріст тарифних доходів до відповідного періоду минулого року склав 2,2%. Із загального обсягу надано послуг електрозв'язку населенню на 88,7 млн.грн. Споживання послуг на одного жителя області склало 80,4 грн., що на 1,9% більше, ніж у відповідному періоді минулого року. За рівнем споживання послуг на одного жителя область утримує 12 місце, поступаючись лише областям , які мають високорозвинену промисловість.

Приріст кількості основних телефонів склав 6479 номерів, що на 3,2% більше запланованого. Станом на 01.01.2008 року згідно наявних заяв встановлено 10026 основних телефонів. За 2007 рік забезпечено телефонами 1157 ветеранів війни, потреба у їх забезпеченні становить – 3219 номерів.

На території Тернопільської області з операторів мобільного зв’язку тривалий час працюють ЗАТ “Київстар GSM”, ЗАТ “МТС";, ЗАТ ";Українські радіосистеми";, а з 2006 року почали працювати також «Телком» та ТОВ «Астеліт». Оператори мобільного зв’язку “Київстар GSM” та ЗАТ ";МТС"; забезпечують повне покриття території області. У жовтні 2007 року розпочало роботу Тернопільське відділення ТОВ «Інтертелеком» - національний оператор фіксованого радіотелефонного зв’язку стандарту ІS – 95 (СДМА).

Мережа об’єктів поштового зв’язку Тернопільської дирекції УДППЗ ";Укрпошта"; нараховує 505 одиниць. Для автоматизації робочих місць у 2007 році впроваджено 56 робочих місць АРМ-ВЗ, введено нові послуги з виплати міжнародних переказів у іноземній валюті, кур’єрська доставка пошти.

Тернопільською дирекцією Українського державного підприємства поштового зв'язку “Укрпошта” за 2007 рік надано послуг поштового зв'язку на суму 52,3 млн.грн., що на 1,1% перевищує обсяг за відповідний період 2006 року.

У порівнянні з відповідним періодом 2006 року зросли обсяги послуг по переказах на 17,6 %, посилках – на 18,3 %, письмовій кореспонденції – на 5 %, виплата пенсій – на 25%. Зменшились обсяги послуг по передплаті на 4,7 %.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Виробництво валової продукції сільського господарства у 2007 році (в порівняльних цінах 2005 року), за попередніми даними, становить 3007 млн. гривень. За 2006-2007 роки обсяг валової продукції сільського господарства збільшився на 12,6% (в середньому в Україні він зменшився на 3,2%).

Всіма категоріями господарств області у 2007 році обсяги виробництва зернових збільшились на 220,3 тис.тонн (124,3% у порівнянні з 2006 роком) і становлять 1125,5 тис.тонн. при середній урожайності 26,2 ц/га., це перевищує середній показник по Україні, який становить 21,8 ц/га. В цілому по Україні спад виробництва зернових становить 14,5%.

Враховуючи зменшення посівних площ цукрових буряків на 15,1 тис.га або на 20,4%, складну ситуацію на ринку цукру, неповний розрахунок цукрозаводів за здану в 2007 році сировину, валовий збір цукрових буряків склав 2058 тис.тонн, що менше до 2006 року на 179 тис.тонн або 8%, по Україні виробництво цукрових буряків скоротилося на 23,9%.

Виробництво картоплі в області збільшилося в порівнянні з 2006 роком на 10,8%, проте виробництво овочів зменшилося на 4,9% (в середньому по Україні скорочення відбулося відповідно – на 1,9 та 15,2%).

Всіма категоріями господарств у 2007 році програмні показники валового збору зернових збільшено на 10,9%, картоплі – на 7,7%, овочів – на 11,7%.

Збільшення виробництва сільськогосподарської продукції забезпечено, в основному, за рахунок сільськогосподарських підприємств, у яких виробництво зернових зросло на 13,7%, цукрових буряків – на 17,8%, картоплі – на 45,3%, овочів у 2,4 раза, м’яса на 38,9%.

Рівень виконання програмних завдань із виробництва зернових культур районами області складає від 66,8% (Монастириський район) до 130,2% (Збаразький район). Загалом, програмні завдання із виробництва зернових культур виконали 13 районів області.

Рівень виконання програмних завдань із виробництва цукрових буряків районами області складає від 39,2% (Бережанський район) до 139,1% (Шумський район). Загалом, програмні завдання з їх виробництва виконали лише 8 районів області, основною причиною зменшення виробництва цукрових буряків є введення Урядом квотування виробництва цукру.

Зменшення виробництва молока всіма категоріями господарств (на 4,1%) та сільськогосподарськими підприємствами (на 11,2%) є наслідком тривалої тенденції скорочення поголів’я корів. За останні три роки їх загальна чисельність по області зменшилася майже на 15 тис. голів.

У минулому році суттєво зросла вартість зернових культур, що призводить до здорожчання кормів. Зважаючи на те, що саме вартість кормів має визначальний вплив на собівартість продукції тваринництва, рентабельність виробництва цієї продукції суттєво знизилася, особливо в галузі птахівництва. Тому у всіх категоріях господарств виробництво яєць до запланованих показників скоротилося на 12,3%, а у сільськогосподарських підприємствах – на 27,1%.

Рівень виконання програмних завдань із виробництва молока районами області складає від 92,2% (Монастириський район) до 102,7% (Підгаєцький район). Загалом, програмні завдання із виробництва молока виконали лише 2 райони області.

Рівень виконання програмних завдань із виробництва м’яса районами області складає від 88,6% (Бучацький район) до 117,1% (Лановецький район). Загалом, програмні завдання із виробництва м’яса виконали лише 6 районів області.

Слід зауважити, що у 2007 році підвищився рівень рентабельності сільськогосподарських підприємств. У розрізі господарств районів середній показник рентабельності складає від 0,3% (Кременецький район) до 32,2% (Під волочиський район).

КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

В цілому 2007 рік, як і шість попередніх років, відзначився позитивною динамікою залучення інвестицій та виконання обсягів будівельних робіт. За оперативними розрахунками протягом року всіма суб’єктами господарювання в економіку області залучено понад 1,8 млрд.грн. інвестицій в основний капітал, що на 34,1% більше завдання програми 2007 року.

Підприємницькими структурами області реалізовано понад сто інвестиційних проектів загальною вартістю 661,5 млн.грн., на яких освоєно 153,1 млн.грн. Найбільшими з них є дробарно-сортувальний комплекс для переробки гіпсового каменю Шишковецького кар’єру ТОВ «Скала» Борщівського району, організація виробництва автомобільних кабельних систем “СЕ Борднетце-Україна”, реконструкція ЗАТ «Фом Лайн Галичина» в м.Хоросткові, реконструкція ліній по розливу лікеро-горілчаних виробів на ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Калганофф» у м. Збаражі та ряд інших.

За видами економічної діяльності найбільшу питому вагу займають інвестиції в житлове будівництво та операції з нерухомістю, у сільське господарство, в обробну та харчову промисловість. Низьку питому вагу займають інвестиції в сферу обслуговування, добувну промисловість, освіту та охорону здоров’я.

В останні роки покращилася ситуація із залученням іноземних інвестицій. Якщо на початок 2006 року в економіці області було зафіксовано 39,3 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій, станом на 1 січня 2007 року - 44,98 млн. дол. США, то на початок 2008 року їх обсяг становить 51 млн. дол. США. Обсяги надходжень за два останніх роки склали понад 14 млн. дол. США.

Збережено позитивну щорічну динаміку приросту прямих іноземних інвестицій в економіку області. Обсяг надходжень прямих іноземних інвестицій за 2007 рік склав 8,9 млн. дол. США тоді, коли у 2005 році він становив 5,2 млн. дол. США., а в 2006 році – 5,8 млн. дол. США.

У галузевій структурі лідером за обсягами надходжень прямих іноземних інвестицій залишилася харчова промисловість та перероблення сільськогосподарської продукції, де зосереджено четверту частину від їх загального обсягу. Значно покращилося іноземне інвестування в галузі транспорту та зв’язку, де обсяги прямих іноземних інвестицій за останні два роки значно зросли.

Серед адміністративно-територіальних одиниць найбільшу питому вагу щодо залучення іноземних інвестицій в економіку області займає м.Тернопіль (49,2%), Зборівський (17,4%), Тернопільський (8,8%), Шумський (5,6%), Чортківський (5,3%), Борщівський (3,7%), Теребовлянський (2,8%) та Бережанський (2,4%) райони. Найменшу – Заліщицький (0,004%), Монастириський та Збаразький (по 0,1%), Козівський (0,4%), Лановецький (0,4%), Кременецький (0,7%) та Бучацький (0,8%) райони. В економіку Підгаєцького району іноземні інвестиції не залучались.

Активізація інвестиційної діяльності привела до стабілізації роботи будівельних організацій. Станом на 01.01.2008 року в галузі функціонує 244 будівельних організації всіх форм власності, з них 21 з різних причин не займалися будівельною діяльністю.

Підрядними будівельними організаціями області виконано 540,1 млн.грн. будівельних робіт, що становить 106,8% до рівня 2006 року.

Незважаючи на те, що будівельні організації в цілому по області працювали з приростом, в окремих районах області допущено зниження темпів виконання будівельних робіт. Не забезпечили виконання завдань програми та знизили темпи будівництва будівельники Бережанського (на 26,3%), Бучацького (на 1,7%), Заліщицького (на 6,7%), Кременецького (на 36,9%), Лановецького (на 50,6%), Монастириського (на 50%), Підгаєцького (на 20,2%), Теребовлянського (на 2,3%), Чортківського (на 2%) та Шумського (на 52,2%) районів.

Збільшили обсяги виконаних робіт будівельники 6 районів області і м.Тернополя, проти 8 у 2006 році.

У 2007 році завдання програми щодо введення в експлуатацію житла виконано на 121,6%, введено в експлуатацію 304,1 тис.кв.метрів при завданні 250 тис. кв. м. Не забезпечили виконання програми Бережанський, Бучацький, Лановецький, Монастириський, Підгаєцький райони.

Із об’єктів виробничої інфраструктури в 2007 році введено в експлуатацію 93 км ліній електропередач, 70 км кабельних та 91 км волоконно-оптичних ліній зв’язку, 708 км газових мереж, 3 автозаправочні станції, автоматичних телефонних станцій на 9,2 тис. номерів, торгових приміщень на 20,9 тис.кв.метрів торгової площі, цехи зо виробництва хлібобулочних, макаронних, столярних виробів, мінеральної води, переробки м’яса та ряд інших.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Державна програма економічного і соціального розвитку україни на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки

  Документ
  Проект Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основних напрямів розвитку на 2013 і 2014 роки (далі – Державна програма) розроблено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України разом з іншими центральними
 2. Тернопільська спеціалізована школа і-ііі ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов тернопільської міської ради тернопільської області на 20 1 1 - 2012 навчальний рік тернопіль - 2011

  Документ
  Робота педагогічного колективу у Тернопільській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов у 2010-2011 н. р. була спрямована на реалізацію вимог Конституції України, указів Президента України, Законів
 3. Про міську комплексну програму "

  Закон
  Відповідно до Законів України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”, Указів Президента України „Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики”,
 4. Звіт про роботу правління асоціації міст україни та громад у 2007 – 2008 роках

  Документ
  Діяльність Правління АМУ і її Виконавчої дирекції у звітному періоді була спрямована на виконання Основних напрямів діяльності АМУ на 2007 – 2008 роки,
 5. Звіт про роботу правління та виконавчої дирекції асоціації міст україни в 2009 - 2010 роках

  Документ
  Розділ ІІ. Законодавчий статус АМУ, діяльність щодо приведення статутних документів АМУ у відповідність до чинного законодавства України. Організаційна структура АМУ.
 6. Вища школа менеджменту кримський інститут бізнесу консалтингово-конфліктологічний центр центр розвитку освіти науки

  Документ
  Індустрія гостинності у країнах Європи / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 4-6 грудня 2009 р. – Сімферополь: ВіТроПринт, 2009. – 176 с.

Другие похожие документы..