Главная > Документ


Програма навчання депутатів місцевих рад

Місцеве самоврядування. Крок до ефективності

Семінар № 2

Практичні аспекти роботи

депутатів місцевих рад.

Бюджети місцевих рад.

2006 рік

З М І С Т:

1

Ефективна робота депутатських комісій.

Олександр Солонтай, депутат Закарпатської обласної ради

3

2

Помічники – консультанти депутатів місцевих рад.

Андрій Странніков, директор Інституту Політичної Освіти

18

3

Висвітлення роботи депутатів місцевих рад, співпраця з засобами масової інформації.

Любомир Грицак, Інститут Політичної Освіти

23

4

Бюджетний процес та формування місцевих бюджетів. Процедура розробки та ухвалення місцевих бюджетів.

Іван Лопушинський,Національна академія державного управління при Президентові України

30

5

Програма соціально-економічного розвитку як основа бюджетних витрат.

Алла Шестакова, Академія муніципального управління

63

6

Загальна характеристика права комунальної власності.

Компетенція місцевих рад.

Олександр Круківський,Депутат Житомирської міської ради

101

Микола Бандра, Депутат Львівської міської ради

104

Олег Конотопцев,Національна академія державного управлінняпри Президентові України

106

Надія Карпенко,Головний спеціаліст управління майномСумської обласної ради

108

ЕФЕКТИВНА РОБОТА ДЕПУТАТСЬКИХ КОМІСІЙ

Олександр Солонтай,

Голова «Фундації регіональних ініціатив»,

депутат Закарпатської обласної ради.

Організація роботи постійних депутатських комісій

Окрім того, що зазначає чинне законодавство про роботу депутатських комісій (додаток №1) варто усвідомити, що депутатська комісія – це постійно діючий орган по відстоюванню інтересів як окремого депутата так і депутатської групи/фракції загалом. Депутатська комісія у міжсесійний період і після оголошення дати проведення чергової/позачергової сесії ради виконує дещо різні функції.

Якщо пі час проведення сесій комісії - це невід’ємний елемент їх проходження, процесу обговорення конкретно визначених проектів рішень, о будуть незабаром розглянуті в сесійній залі, це процедура подання змін та зауважень до конкретних текстів проектів, це робота у чітко-визначеному форматі, то у міжсесійний період постійні депутатські комісії виконують функцію органів ради. При чому, рівень можливостей такого органу дуже часто залежить не від величини наданих регламентом, чи наприклад статутом міста, повноважень, а від активності і роботи кожного депутата – члена комісії.

Найбільшою проблемою у міжсесійний період, і навіть інколи в сесійний, є явка депутатів – членів комісій, на їх засідання. Причин цьому багато, одна з них – неправильний розподіл депутатів «по комісіях» та неправильний розподіл функцій комісій, адже депутата дуже часто цікавить не одна сфера, наприклад «культура», а кілька дотичних напрямків, наприклад «культура, молодіжна політика, інформаційна політика, тощо….». Чинним законодавством не визначено жодного варіанту потенційного розподілу напрямків роботи між комісіями, але вже є в Україні «усталена практика», що повторюється від скликання до скликання на місцях. Один з потенційних прикладів розподілу комісій в раді подану нижче (додаток №2).

Мотивація члена комісії. Наступна проблема у роботі – це нерозуміння депутатом власної мотивацій та «потрібності» щодо участі в її роботі. Будь-яка праця, повинна плануватися. Дуже часто, депутатській комісії не мають планів власної поза сесійної роботи. Фактично в результаті, комісії збираються від сесії до сесії, а зібравшись один - два рази по непідготовленому питанню, або не досягнувши на засіданні жодного консолідованого рішення, у депутатів одразу складається психологічне враження про «рутинність», «неспроможність» комісій, як органів ради. Спочатку в статусі і в реальній реалізації втрачає комісія, а пізніше, разом з нею і депутат. Що тут можна зробити ? Необхідно, щоб голова комісії, заступник, секретар – розробили план роботи комісії, план виїзних засідань у відповідності до проблем і потреб членів комісій, а також домовилися між собою про формальні та неформальні правила співіснування. Досягнутих домовленостей слід неухильно дотримуватися. Фактично бути у керівництва комісії – це витрачати на депутатську діяльність більше часу ніж рядовий депутат, адже якщо ви домовилися, що засідання комісії відбувається раз на два тижні по середах о 19.00, то це в першу чергу стосується керівництва членів комісії!, якщо ви домовилися про виїзне засідання – то подбати про організаційні моменти має саме керівництво комісії!, якщо Ви домовилися про те, що копію протоколу засідання комісії отримує кожен член комісії, то відповідальність за виконання цього рішення комісії лежить саме на керівництві комісії, тощо.

Окрім потреби планування, також варто пам’ятати, що кожен депутат повинен «себе бачити» в цій комісії. Один з варіантів такого «проявлення» депутата в роботі по напрямках може бути створення підкомісій, де кожний напрямок комісії буде розбитий між депутатами і кожний буде мати і конкретну ділянку відповідальності і відчує власну значимість. Наприклад, підкомісія з питань молодіжної політики, чи підкомісія з питань благоустрою.

Матеріально-технічне забезпечення. Не останнім моментом є й те, щоб керівництво комісії подбало про рівень матеріально-технічного забезпечення роботи комісій, адже не завжди є змога депутатам а власний кошт заправляти автомобілі для виїзних засідань, чи множити необхідні документи. Причому правильний шлях тут скоріше не виділення фінансування через бюджетні рядки, а встановлення правил функціонування апарату таким чином, щоб його діяльність була спрямована на забезпечення роботи постійних депутатських комісій. Як правило, депутатським комісіям у своїй роботі необхідно:

 • папір, доступ до розмножувальної техніки;

 • канцелярія, запису вальні пристрої для стенографування, або працівника комісії;

 • автотранспорт ля пересування по округу;

 • плани, схеми, спеціальний картографічний матеріал;

 • відкритий вільний доступ до бази даних місцевих нормативних рішень;

 • окреме безшумне приміщення для проведення засідань.

Окрема думка депутата. Дуже часто депутат хоче висловити, або ж висловлює, окрему думку, від інших членів комісії. В інтересах самого ж депутата її зберегти, інколи комісії ще неодноразово приходиться повертатися до предмету питання і тоді вона може бути врахована. Тому, якщо відсутня можливість відтворення у протоколі 100% всіх слів (повна стенографія), варто до протоколу на окремих аркушах депутату додати цю думку, щоб вона стала невід’ємною частиною самого протоколу. Особливо це корисно робити в тих випадках, коли рішення не приймається кінцево.

Присутність сторонніх осіб. До участі в комісії допускаються треті особи. Вони звичайно не мають права голосу, але виборці мають право відвідувати органи місцевого самоврядування і спостерігати за їх роботою. Рідко коли, у депутатів є потреба проводити закриті засідання. Але найбільш зацікавленими у присутності на засіданнях є не виборці, а зацікавлені сторони. Тому варто комісії обговорити і встановити порядок присутності третіх осіб, особливо важливо цей порядок знати службовцям державної служби та органів місцевого самоврядування, які часто готують питання, і доповідають з їхньої суті. Як правило застосується такий механізм, що під час засідання комісії присутні ті треті особи, яких це питання стосується. Рідше – великий зал – присутні всі, а комісія заслуховує по черзі, в залежності від номеру питання порядку денного, третіх осіб.

Варто пам’ятати, що ніхто не має права перешкоджати журналістам та іншим депутатам бути присутніми на засіданні будь-якої комісії з будь-якого питання. Хоча дуже часто цю норму депутати можуть обійти, і користуються цим, провівши засідання за межами ради у невстановлений час, адже ніхто не зможе оскаржити перенесення часу і місця засідання.

«Не депутатські» постійні комісії. Також слід пам’ятати, що в раді, через її виконавчі органи, створюються не тільки постійні депутатські комісії. На виконання і реалізацію наданих законодавством повноважень функціонують також постійні комісії з різноманітних питань, до складу яких можуть входити не тільки депутати, а зважаючи на практику їх роботу можна сказати – «можуть входити і депутати рад». Наприклад, ст.38 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» серед делегованих повноважень щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян називає: «розгляд справ про адміністративні правопорушення, віднесені законом до їх відання; утворення адміністративних комісій та комісій з питань боротьби зі злочинністю, спрямування їх діяльності», а також «утворення комісій у справах неповнолітніх та спостережної, спрямування їх діяльності». Потенційний перелік таких комісій поданий також нижче (Додаток №3).

Ну і на кінець, зауважу, що не тільки депутати можуть брати участь у роботі «не зовсім депутатських» комісій, але й навпаки, - при постійних комісіях ради можуть створюватися дорадчі комісії. Приклад оформлення таких консультативно-дорадчих органів ми знаходимо в регламенті Львівської міської ради (Додаток №4).

Додаток №1

Із Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

Стаття 26. Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад

2) утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій;

11) заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує;

Стаття 43. Питання, які вирішуються районними і обласними радами виключно на їх пленарних засіданнях

1. Виключно на пленарних засіданнях районної, обласної ради вирішуються такі питання:

2) утворення, обрання і ліквідація постійних та інших комісій ради, зміна їх складу, обрання голів комісій;

8) заслуховування звітів постійних комісій, керівників органів, які рада утворює, обирає та призначає;

Стаття 46. Сесія ради

1. Сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створення), районна, обласна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

8. У разі якщо посадові особи, зазначені у частинах четвертій та шостій цієї статті, у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб'єктів, зазначених у частині сьомій цієї статті, сесія може бути скликана депутатами відповідної ради, які становлять не

менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.

12. Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися сільським, селищним, міським головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом ради, головою місцевої державної адміністрації, головою районної, обласної ради, загальними зборами громадян.

13. Не пізніш як на другій сесії затверджується регламент роботи відповідної ради, а також положення про постійні комісії ради.

Стаття 47. Постійні комісії ради

1. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

2. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

3. До складу постійних комісій не можуть бути обрані сільський, селищний, міський голова, секретар сільської, селищної, міської ради, голова районної у місті (у разі її створення), районної, обласної ради, їх заступники.

4. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

5. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.

6. Постійні комісії за дорученням ради, голови, заступника голови районної у місті, районної, обласної ради, секретаря сільської, селищної, міської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради або виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради; здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради.

7. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

8. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

9. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

10. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

11. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

12. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови районної у місті, районної, обласної ради, секретаря сільської, селищної, міської ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

13. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах. За рішенням обласних рад голови постійних комісій з питань бюджету можуть працювати в раді на постійній основі.

14. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

15. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються регламентом відповідної ради та Положенням про постійні комісії, що затверджується радою.

Стаття 49. Депутат ради

2. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов'язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат, крім секретаря ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

3. На час сесій, засідань постійних комісій рад, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю, за рахунок відповідного місцевого бюджету.

4. Депутат зобов'язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

5. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів відповідна рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

6. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

9. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради, або передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про вжиті заходи повідомити депутатові та раді.

Стаття 50. Секретар сільської, селищної, міської ради

6) за дорученням сільського, селищного, міського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

Стаття 55. Голова районної, обласної, районної у місті ради

4) вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради;

5) координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

Стаття 57. Президія (колегія) районної, обласної ради

2. До складу президії (колегії) ради входять голова ради, його заступник, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій.

додаток 2 ПОСТІЙНІ ДЕПУТАТСЬКІ КОМІСІЇ

додаток 2.1 - приклад розбивки на 6 комісій при 41 депутатові

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 4-ГО СЛИКАННЯ:

Назва постійної депутатської комісії

Кількісний склад на 2002р.

Кількісний склад на 2006р.

ЕКОНОМІКА. з питань економічної реформи, транспорту, зв’язку, промисловості, енергетики, підтримки малого та середнього бізнесу, інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності;

6

5

ОСВІТА. з питань освіти та науки;

3

3

ЗЕМЛЯ і АРХІТЕКТУРА. з питань будівництва, землекористування, житлово-комунального господарства і благоустрою;

11

14

ЗАКОННІСТЬ ТА ГУМАНІТАРНА СФЕРА. з питань законності, правопорядку, регламенту, депутатської етики, спорту, культури, туризму, екології, міжнаціональних, міжконфесійних та міжнародних відносин, молодіжної та інформаційної політики.

6

5

БЮДЖЕТ. з питань бюджету, фінансів, системи оподаткування, соціально-економічного розвитку, управління майном міста і приватизації, банківської діяльності та страхування;

11

13

СОЦІАЛКА. з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, сім’ї, соціального захисту населення та охорони праці;

3

0

додаток 2.1 - приклад розбивки на 10 комісій при 77 депутатах

ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА 5-ГО СЛИКАННЯ:

Назва постійної депутатської комісії

Кількісний склад

 - Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, розвитку підприємництва, планування, обліку,  бюджету,  фінансів і цін

6

 - Постійна комісія з питань містобудування та регулювання земельних відносин

25

- .Постійна комісія з питань комунальної власності

10

- Постійна комісія мандатна, з питань депутатської діяльності, етики, законності, правопорядку, прав людини

10

- Постійна комісія з питань освіти, культури, спорту  та у  справах  молоді

3

- Постійна комісія з питань охорони здоров я,  охорони материнства, дитинства

3

- Постійна комісія з питань, житлово-комунального господарства, благоустрою, транспорту, зв язку, енергозбереження та енергопостачання

7

- Постійна комісія з питань екології та охорони навколишнього середовища

5

- Постійна комісія з питань  торгівлі, сфери послуг, реклами і захисту прав споживачів

4

- Постійна комісія з питань праці та соціального захисту населення.

3

додаток 3

Постійні комісії, до складу яких входять не тільки депутати

Комісія з питань житлових субсидій

Спостережна комісія

Координаційна комісія з питань соціального захисту населення

Адміністративна комісія

Конкурсна комісія

Громадська комісія по розгляду житлових питань

Постійно діюча державна технічна комісія по прийняттю в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, які не є державною власністю

Постійно діюча комісія по прийняттю відомчого житлового фонду у комунальну власність

Комісія з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, стипендій та інших соціальних виплат

Комісія по вдосконаленню системи регулювання цін та тарифів

Опікунська рада

Комісія по проведенню конкурсу та координації роботи автомобільного транспорту

Комісія з безпеки дорожнього руху

Міська комісія з питань розрахунків за спожиті енергоносії

Експертна рада з питань розбудови і експлуатації інтерактивних кабельних та ефірно-кабельних телерадіоінформаційних мереж

Комісія з питань призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям з дітьми

Міська міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення

Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

Робоча група з координації дій виконкому міської ради щодо забезпечення податкових та інших надходжень, передбачених Державним бюджетом України

Комісія по розгляду заяв і внесенню пропозицій щодо видачі суб’єктам підприємницької діяльності дозволів на розміщення виїзної торгівлі

Міська експертна рада

Координаційна рада з питань розвитку підприємництва

Комісія по аналізу та контролю за виконанням умов контрактів про спільну інвестиційну діяльність

Комісія по проведенню атестації підприємств, що надають побутові послуги населенню, щодо присвоєння відповідних категорій

Міський тендерний комітет по організації та проведенню торгів (тендерів) при здійсненні закупівель товарів (робіт, послуг) за рахунок коштів місцевого бюджету

комісія по розгляду заяв та наданню дозволів на постійне місце проживання в іноземцям та особам без громадянства

Додаток №4Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма навчання депутатів місцевих рад

  Закон
  ... іти Програманавчаннядепутатів місцевихрад Місцеве самоврядування. Крок до ефективності Семінар № 3 Практичні аспекти роботи депутатів місцевихрад ...
 2. Програма економічного і соціального розвитку міста луганська на 2007 рік

  Документ
  ... органів Луганської міської ради розроблена «Програма сприяння створенню ОСББ на ... 56 вчителів міста пройшли навчання за програмою “INTEL” та оволоділи ... ів підприємств, депутатів місцевихрад і працівників органів місцевого самоврядування. Впроваджується ...
 3. Звіт про роботу правління та виконавчої дирекції асоціації міст україни в 2009 - 2010 роках

  Документ
  ... чи програму місцевого і регіонального розвитку; 7) сприяє методичному забезпеченню навчаннядепутатів місцевихрад, сі ... дготовка та проведення навчаньдепутатів місцевихрад за проектом «Місцеве самоврядування в Україні: програма підвищення квал ...
 4. П д біленчук місцеве самоврядування в україні

  Документ
  ... новим демократичним державам Програма «Місцева демократія» пропонує ... до мі­ сця навчання і додому школярів; ... ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ У РАДІ ТА її ОРГАНАХ Стаття 9. Участь депутата в сесіях Ради На сесіях Радидепутати місцевої Ради ...
 5. Національний університет «одеська юридична академія» миколаївський комплекс робоча програма навчальної дисципліни конституційне право україни

  Документ
  ... ”_______________2012 року РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ... повноважень депутата місцевої ради? Шифри відповідей: 4.1. Відкликання депутата. 4.2. Особиста заява депутата. ... Метою практичних занять є: навчання застосуванню теоретичних положень у ...

Другие похожие документы..