Главная > Документ


Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

33-10-39 mdu.edu.ua

e-mail: library_ssu@

Проблеми вищої школи:

Поточний інформаційний список за грудень 2008 року

1. Вища освіта

Україна. Міністерство освіти і науки.

Про затвердження Змін до Положення про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання навчальних закладів системи загальної середньої освіти: наказ Міністерства освіти і науки України від 20 жовтня 2008 року № 946 / Україна. Міністерство освіти і науки // Офіційний вісник України. – 2008. – № 87. – С. 29-30.

А ты зарегистрировался?: 1 декабря началась регистрация участников внешнего независимого оценивания знаний. Она продлится до 1 марта 2009 года // Данкор. – 2008. – № 50.-

17 декабря. – С. А7.

Абітурієнт - 2009: Почалась реєстрація на тестування

// Урядовий кур'єр. – 2008. – № 227.- 3 грудня. – С. 5.

Айвазовська, О. Пільги для абітурієнтів знято!

/ О.Айвазовська // Голос України. – 2008. – № 243.- 19 грудня. –

С. 13.

База тестів розшириться до п`яти предметів ( коротко)

// Урядовий кур'єр. – 2008. – № 236.- 16 грудня. – С. 5.

Бобров, В.Я. Особливості розвитку вищої освіти в період глобалізації / В.Я.Бобров // Проблеми освіти. – 2008. – № 54.- Спецвипуск 2. – С. 3-9.

Вводят тест на способность учиться в вузе: Министерство образования и науки намерено ввести тесты на определение способности к обучению в вузах для абитуриентов в системе внешнего независимого тестирования (коротко) // Киевские ведомости. – 2008. – № 227.- 5 декабря. – С. 4.

Вища аграрна освіта потребує реформування: Основні завдання та напрями реформування системи вищої аграрної освіти України обговорено під час всеукраїнського ";круглого столу";, організованого Комітетом з питань науки і освіти в Полтаві

// Голос України. – 2008. – № 226.- 26 листопада. – С. 2.

Головатий, М. Освіта: заплутались у моделях?

/ М.Головатий // Урядовий кур'єр. – 2008. – № 231.- 9 грудня. –

С. 11.

Головій, Л. До питання визначення поняття ";освітня послуга"; / Л.Головій // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 7(151). – С. 43-46.

Гончаренко, А.М. Цільові параметри системи управління капіталом приватного ВНЗ / А.М.Гончаренко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 9. – С. 112-114.

Гурина, Р. Как измерить профессиональную компетентность? / Р.Гурина // Высшее образование в России. – 2008. – № 10. – С. 82-89.

Дежина, И.Г. Интеграция науки и образования: оценка работы научно-образовательных центров в ведущих российских университетах / И.Г.Дежина // Alma mater. – 2008. – № 7. –

С. 20-23.

Дрінь, Б.М. Проектування бази даних ";ВНЗ: контингент студентів"; / Б.М.Дрінь // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 10. – С. 49-54.

Зовнішнє незалежне оцінювання - 2008. Всесвітня історія. Матеріали та коментарі // Історія України. – 2008. –

№ 45.- грудень. – С. 8-9.

Зовнішнє незалежне оцінювання - 2008: Програма зовнішнього незалежного оцінювання з історії України // Історія України. – 2008. – № 46.- грудень. – С. 5-15.

Зовнішнє незалежне оцінювання і довузівська підготовка в Сумському державному університеті // Данкор. – 2008. – № 49.-

10 декабря. – С. А13.

Панорама. – 2008. – № 50.- 10 - 17 декабря. – С. А9.

Зовнішнє незалежне оцінювання: тест на міцність

// Урядовий кур'єр. – 2008. – № 231.- 9 грудня. – С. 5.

Євтушевський, В.А. Управління інноваційним розвитком у вищих навчальних закладах (ВНЗ) України / В.А.Євтушевський

// Проблеми освіти. – 2008. – № 54.- Спецвипуск 2. – С. 13-19.

Качура, Д. Фізкультура для задоволення: Ліцензії вищих навчальних закладів, які готують вчителів фізкультури, найближчим часом перевірять. Про це заявив міністр освіти і науки Іван Вакарчук / Д.Качура // Урядовий кур'єр. – 2008. –

№ 222.- 26 листопада. – С. 2.

Кицкай, Л.І. Економічна культура як складова економічної освіти / Л.І.Кицкай // Вісник Національного технічного університету України ";Київський політехнічний університет";. Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2007. – № 3(21). – С. 43-47.

Короденко, М. Освіта і наука повинні перебороти кризу

/ М.Короденко // Освіта України. – 2008. – № 86. - 14 листопада. – С. 1,2,3.

Корсак, К. Чи потрібно проводити масове рейтингування університетів України? / К.Корсак // Науковий світ. – 2008. – №12. – С. 2-4.

Косий, М. Юридична освіта в Україні потребує негайної реформи / М.Косий // Голос України. – 2008. – № 228.-

28 листопада. – С. 4-5.

Котикова, О.М. Психолого-педагогічна готовність майбутніх юристів до професійної діяльності: діагностичний аспект / О.М.Котикова // Проблеми освіти. – 2008. – № 55. –

С. 106-111.

Котикова, О.М. Особистісно діяльнісний підхід до психолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів

/ О.М.Котикова // Нові технології навчання. – 2008. – № 53. –

С. 60-64.

Кує з комп'ютера ";кукуся";, або Як прикарпатці інформатизували процедури тестування: Бесіда з керівником Івано-Франківського центру оцінювання якості освіти Богданом Томенчуком // Голос України. – 2008. – № 239.- 13 грудня. – С. 8.

Лавріщева, К. Перспективні дисципліни програмної інженерії / К.Лавріщева // Вісник НАН України. – 2008. – № 9. –

С. 12-17.

Льовіна, В. Для навчання потрібна відпустка!: Оформлення відпусток у зв'язку з навчанням у вищих навчальних закладах

/ В.Льовіна // Юридичний журнал. – 2008. – № 9. – С. 131 - 133.

Манько, М. Запорізький національний університет прагне підвищити якість зовнішнього незалежного оцінювання знань

/ М.Манько // Голос України. – 2008. – № 238.- 12 грудня. – С. 9.

Новіков, В.П. Сучасний стан і проблеми викладання біотехнології в політехнічних університетах України

/ В.П.Новіков, Ю.І.Сидоров, О.В.Швед // Проблеми освіти. – 2008. – № 55. – С. 31-37.

О многоуровневой системе образования в техническом вузе

/ Ю.Ф.Гортышов, Н.Н.Маливанов, Ю.Е.Польский, Н.В.Филонов

// Alma mater. – 2008. – № 7. – С. 35-37.

Овчинников, Г.К. Социальная инженерия и проблемы модернизации высшего образования / Г.К.Овчинников // Alma mater. – 2008. – № 7. – С. 24-34. – (окончание, начало в № 6,

2008 г.).

Овдієнко, Н. На тести записуватимуть три місяці: З

1 грудня до 3 березня триватиме реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання / Н.Овдієнко // Голос України. – 2008. – № 228.-

28 листопада. – С. 12.

Орлова, В. ДонНУЕТ: на шляху пізнання професійних таємниць / В.Орлова // Вища школа. – 2008. – № 11. – С. 10-13.

Павлова, Л. Тест на обучаемость: Минобразования готовит изменения в правила независимого внешнего тестирования

/ Л.Павлова // Ваш шанс. – 2008. – № 51.- 17 декабря. – С. 16.

Пінчук, Є.А. Болонський процес: європейський досвід реформування архітектури ступенів вищої освіти / Є.А.Пінчук

// Наука та наукознавство. – 2008. – № 3. – С. 76-89.

Пришла пора попробовать: Месяц, отведенный для регистрации на пробное тестирование, истекает 1 декабря. Пробное тестирование могут пройти в СумГУ // Данкор. – 2008. – № 47.- 26 ноября. – С. 3.

Пробное тестирование: Срок регистрации участников независимого внешнего оценивания качества знаний для пробного тестирования прошел 1 декабря // Ваш шанс. – 2008. – № 49.-

3 декабря. – С. 15А.

Пустовой, Н. Формирование компетенций современного инженера в условиях перехода на двухуровневую систему

/ Н.Пустовой, Е.Зима // Высшее образование в России. – 2008. –

№ 10. – С. 3-7.

Ржевська, А.В. Сучасні проблеми реалізації програми європейської студентської мобільності LLL/ERASMUS

/ А.В.Ржевська // Нові технології навчання. – 2008. – № 53. –

C. 11-14.

Рибніков, С.Р. Деякі принципи управлінської підготовки майбутніх екологів у контексті соціально-історичних закономірностей становлення екологічного управління

/ С.Р.Рибніков // Проблеми освіти. – 2008. – № 55. – С. 7-13.

Саєнко, С. Роль процесного управління в системі організаційно-економічних відносин українських ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації / С.Саєнко // Освіта і управління. – 2008. – №2/3. –

С. 81-88. – Бібліогр. в кінці ст.

Сафонова, В.Є. Основні фактори впливу на ефективність функціонування вищих освітніх і наукових установ / В.Є.Сафонова // Проблеми освіти. – 2008. – № 54.- Спецвипуск 2. – С. 56-64.

Скучинська, Л.С. Групова форма навчання іноземній мові майбутніх спеціалістів технічного профілю / Л.С.Скучинська

// Нові технології навчання. – 2008. – № 53. – С. 41-46.

Солодовник, О. Перший рейтинг вищих навчальних закладів: Міністр освіти і науки Іван Вакарчук провів нараду ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації. Йшлося про вдосконалення системи ранжування ВНЗ і впровадження її з 2009 року відповідно до Указу Президента України / О.Солодовник // Освіта України. – 2008. – № 93.-

12 грудня. – С. 1, 2.

Сумський державний університет: З метою надання допомоги випускникам шкіл проводить пробне тестування, яке надасть можливість ознайомитися з процедурою зовнішнього незалежного оцінювання, структурою тестів, технологіями їх виконання і оформлення; перевірити свій рівень підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з предметів // Данкор. – 2008. – № 48.- 3 декабря. – С. 1.

Тестов, В. Качество и фундаментальность высшего образования / В.Тестов // Высшее образование в России. – 2008. – № 10. – С. 89-92.

Терлецька, І.М. Із практики застосування кредитно-модульної системи організації навчального процесу під час викладання іноземної мови / І.М.Терлецька // Проблеми освіти. – 2008. – № 55. – С. 28-30.

Тимохіна, О. Alma Mater українських адвокатів: Про спеціальності і відмінності спеціалізованих юридичних вищих навчальних закладів / О.Тимохіна // Український адвокат. – 2008. – № 7 - 8. – С. 12-13.

Україна. Міністерство освіти і науки; Науково-дослідний інститут українознавства.

Повідомлення: Науково-дослідний інститут українознавства Міністерства освіти і науки України проводить заходи ліцензування діяльності з надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації вчителів і викладачів з українознавства та філології

/ Україна. Міністерство освіти і науки; Науково-дослідний інститут українознавства // Освіта України. – 2008. – № 88-89.-

21 листопада. – С. 14.

Шеховцова, В.И. Особенности проявления проектных способностей у специалистов на современном этапе развития информационных технологий / В.И.Шеховцова // Вісник Національного технічного університету України ";Київський політехнічний університет";. Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2007. – № 1(19). – С. 172-178.

Шеховцова, В.И. Проектные умения инженеров-педагогов компьютерного профиля как основная составляющая их проектной культуры / В.И.Шеховцова // Вісник Національного технічного університету України ";Київський політехнічний університет";. Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2007. – № 3(21). –

С. 150-155.

Шролик, Г.П. Дидактична модель готовності майбутніх вчителів іноземної мови до продуктивної дидактичної взаємодії

/ Г.П.Шролик // Проблеми освіти. – 2008. – № 54.- Спецвипуск 2. – С. 44-49.

Шовкопляс, С. Тестування. Що нового?: Почалася реєстрація для проходження ЗНО / С.Шовкопляс // В двух словах. – 2008. – № 51.- 17 декабря. – С. 12.

Черниш, Л.І. Сучасні інформаційні технології як засіб модернізації вищої освіти / Л.І.Черниш // Проблеми освіти. – 2008. – № 55. – С. 69-73.

Юридична освіта: оновлення чи створення стандартів? У Міністерстві юстиції України відбулася науково-практична конференція ";Реформа вищої юридичної освіти: сучасні виклики й потреби вдосконалення державних стандартів та соціально-практичної спрямованості юридичної професії";, організована Мін`юстом, Координаційною радою молодих юристів

// Юридичний вісник України. – 2008. – № 50.- 13 - 19 грудня. –

С. 2.

2. Курси підвищення кваліфікації дипломованих спеціалістів

Україна. Кабінет Міністрів.

Про державне замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб у 2008 році: постанова Кабінету Міністрів України від

9 липня 2008 року № 633 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2008. – № 52. – С. 33-118.

Підлісний, Є. Вдруге за дипломом / Є.Підлісний // Юрист. – 2008. – № 7-8. – С. 88-91.

3. Коледжі. Ліцеї

Булавко, В. Здобутки українських геологів: Незабаром Київський геологорозвідувальний технікум відзначатиме ювілейну дату - 80 років від дня заснування / В.Булавко // Освіта України. – 2008. – № 88 - 89.- 21 листопада. – С. 10.

Висока духовність молоді - запорука існування нації!: У

м. Дніпропетровську розташований один із кращих професійно-технічних закладів України - Дніпропетровський професійний ліцей харчових технологій, єдиний в області навчальний заклад, що готує висококваліфікованих спеціалістів для підприємств харчової промисловості // Профспілкові вісті. – 2008. – № 49.-

28 листопада. – С. 14.

Луцик, І.Г. Особливості застосування інтерактивних технологій навчання у педагогічних коледжах / І.Г.Луцик // Нові технології навчання. – 2008. – № 53. – С. 46-50.

Озерська, З. Харківському житлово-комунальному технікуму - 80! / З.Озерська, Л.Мороз // Освіта України. – 2008. – № 93.- 12 грудня. – С. 7.

Фесенко, В. Маленькие радости сумских лицеистов: О сегодняшних буднях бывшей артяги / В.Фесенко // Ваш шанс. – 2008. – № 48.- 26 ноября. – С. 6.

Шипунова, О. Уся правда про сумських кадетів

/ О.Шипунова // Суми і сумчани. – 2008. – № 49.- 5 грудня. –

С. 4-5.

4. Факультети. Дистанційна освіта

Гинтер, Д. Когнитивные стили и дистанционное образование / Д.Гинтер // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2008. – № 11. – С. 78-80.

Гончарова, О.М. Дидактичні аспекти методики дистанційного навчання в системі підготовки студентів-економістів / О.М.Гончарова // Проблеми освіти. – 2008. – № 55. – С. 20-24.

Магалуш, А.О. Дистанційна освіта для людей з особливими потребами: проблеми та шляхи їх подолання / А.О.Магалуш

// Вісник Національного технічного університету України ";Київський політехнічний університет";. Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2007. – № 2(20). – С. 118-121.

Павленко, О.О. Використання дистанційного навчання у вищих навчальних закладах / О.О.Павленко // Вісник Національного технічного університету України ";Київський політехнічний університет";. Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2007. – № 3(21). – С. 78-85.

Прудка, О.В. Стандарти інформаційних технологій у навчальних системах / О.В.Прудка // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 10. – С. 181-189. – Бібліогр. в кінці ст.

Фадеев, Г.Н. Интегративно-аксиологический подход к созданию систем дистанционного образования / Г.Н.Фадеев, А.А.Волков, С.А.Гастев // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2008. – № 11. – С. 27-32.

Хи, Я.Ч. Влияние проблемных видеоинструкций на степень удовлетворенности студентов, а также степень понимания и запоминания ими учебного продукта в программах для высшей школы / Я.Ч.Хи, С.Д.Джонсон // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2008. – № 11. – С. 93-94.

Черненко, І. Центр підготовки фахівців для сухопутних військ: До 80-річчя кафедри військової підготовки ДНТУ

/ І.Черненко // Освіта України. – 2008. – № 90.- 25 листопада. –

С. 7.

Юбилей сумских маркетологов: Шесть лет со дня основания отпраздновала на прошлой неделе кафедра маркетинга факультета экономики и менеджмента СумГУ // Данкор. – 2008. – № 47.-

26 ноября. – С. 10.

5. Організація вищої освіти

Бобало, Ю. Майбутнє ";Львівської політехніки"; - дослідницький університет: Бесіда з ректором Національного університету ";Львівська політехніка"; Юрієм Бобалом Володимира Розумного / Ю.Бобало // Вища школа. – 2008. – № 10. – С. 8-23.

Вадзюк, С. Чи не забули про охорону праці у вищій школі?

/ С.Вадзюк // Ваше здоров'я. – 2008. – № 44. - 14 листопада. – С. 7.

Данюк, Н. Професор Оксфорда прочитав лекцію в столичному медичному університеті. Тема його виступу - ";Глобальні виклики ВІЛ-СНІДу"; / Н.Данюк // Ваше здоров'я. – 2008. – № 44. – 14 листопада. – С. 9.

Данюк, Н. Як підготували високоморального лікаря?

/ Н.Данюк // Ваше здоров'я. – 2008. – № 42. - 31 жовтня. – С. 3.

Мостович, М. Іспит тестами, або хто нас лікуватиме через 10 років / М.Мостович // Ваше здоров'я. – 2008. – № 45. –

21 листопада. – С. 13.

Панасевич, Д.Б. Аналіз нормативно-правового забезпечення визначення кваліфікації фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр інженерно-технічних напрямів підготовки / Д.Б.Панасевич // Проблеми освіти. – 2008. – № 55. –

С. 13-20.

Пиголенко, І.В. Вища освіта як пріоритетна цінність в умовах становлення інформаційного суспільства / І.В.Пиголенко

// Вісник Національного технічного університету України ";Київський політехнічний університет";. Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2007. – № 1(19). – С. 146-152.

Повышение релевантности подготовки студентов и врачей по специальности онкология в Российской Федерации

/ М.И.Давыдов, Ш.Х.Ганцев, В.М.Моисеенко, С.А.Тюляндин

// Вопросы онкологии. – 2008. – № 5. – С. 653-655.

Реформування медсестринської освіти в державі - одне з найактуальніших завдань системи охорони здоров'я // Медицина і здоров'я. – 2008. – № 40. - 30 жовтня. – С. 1.

Тимофеев, А.А. Компьютерные технологии в обучении студента и врача / А.А.Тимофеев // Современная стоматология. – 2008. – № 3. – С.188-189.

Тревор, Д.Г. Ефективне викладання через активне залучення слухачів до навчання / Д.Г.Тревор, Х.Л // Сімейна медицина. – 2008. – № 3. – С. 5-7.

Упровадження нової навчальної програми зі спеціальності ";загальна практика - сімейна медицина"; на кафедрі інфекційних хвороб із епідеміологією / Г.М.Дубинська, П.М.Козюк, О.М.Ізюмська, В.А.Полторапавлов // Сімейна медицина. – 2008. – № 3. – С. 27-28.

Цехмістрова, Г.С. Студент ХХІ століття та виклики часу

/ Г.С.Цехмістрова // Нові технології навчання. – 2008. – № 53. –

С. 8-11.

6. Керівні посадові особи

Кущ, Т.В. Організаційна культура управлінця: засоби соціально-психологічної регуляції / Т.В.Кущ // Проблеми освіти. – 2008. – № 54.- Спецвипуск 2. – С. 89-93.

Леонід Губерський - ректор Київського Національного університету імені Тараса Шевченка // Освіта України. – 2008. –

№ 86. - 14 листопада. – С. 3.

7. Професорсько-викладацький склад

Гресь, Н. Економіко-правовий аспект визначення чисельності професорсько-викладацького складу ВНЗ / Н.Гресь

// Освіта і управління. – 2008. – №2/3. – С. 70-80.

Семенова, А. Концепція системи парадигмального моделювання професійної підготовки майбутніх учителів

/ А.Семенова // Вища школа. – 2008. – №11. – С. 52-62.

Січкаренко, Г.Г. Молоді викладачі вищих навчальних закладів України: професійний потенціал / Г.Г.Січкаренко

// Проблеми освіти. – 2008. – № 55. – С. 73-78.

Калінін, А.М. Педагогічні умови професійної адаптації молодих викладачів економічного профілю у вищому льотному навчальному закладі / А.М.Калінін // Нові технології навчання. – 2008. – № 53. – С. 97-102.

Титаренко, І.О. Підвищення інформаційної компетентності педагога / І.О.Титаренко // Вісник Національного технічного університету України ";Київський політехнічний університет";. Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2007. – № 1(19). – С. 167-171.

8. Організація навчальної роботи

Бургун, І.В. Роль психолого-педагогічних дисциплін у формуванні пізнавальної самостійності студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання / І.В.Бургун // Вісник Національного технічного університету України ";Київський політехнічний університет";. Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2007. – № 3(21). – С. 15-19.

Гейхман, Л.К. От знаний, навыков и умений к компетенциям: языковое образование средствами ИКТ технологий / Л.К.Гейхман, Е.В.Демидова, Э.И.Клейман // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2008. – № 11. – С. 55-65.

Макаренко, М.Б. Використання інноваційних технологій для підвищення мотивації навчальної діяльності студентів вищої школи / М.Б.Макаренко // Нові технології навчання. – 2008. –

№ 53. – С. 51-55.

Петров, В. Влияние процессов интеграции образования и науки на формирование компетенций выпускника вуза / В.Петров, Т.Кузнецова // Высшее образование в России. – 2008. – № 10. –

С. 7-13.

Семенець, С.П. Концепція вивчення курсу ";Методика навчання математики"; ( розвивальний підхід) / С.П.Семенець

// Нові технології навчання. – 2008. – № 53. – С. 15-20.

Совершенствование учебной и методической работы в условиях инновационного вуза / И.Гоник, Е.Андросюк, В.Подлеснов, В.Кучеров // Высшее образование в России. – 2008. – № 10. – С. 105-111.

Чучалин, А. Проектирование образовательных программ на основе кредитной оценки компетенций выпускников / А.Чучалин

// Высшее образование в России. – 2008. – № 10. – С. 72-81.

9. Зарахування в вуз

Україна. Міністерство освіти і науки.

Про затвердження умов прийому до вищих навчальних закладів України: наказ Міністерства освіти і науки України від 02.09.2008 р. № 802 / Україна. Міністерство освіти і науки // Вища школа. – 2008. – № 11. – С. 68.

Україна. Міністерство освіти і науки.

Умови прийому до вищих навчальних закладів України: затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 02.09.2008 р. № 802 / Україна. Міністерство освіти і науки // Вища школа. – 2008. – №11. – С. 69-83.

Радченко, М.І. Специфіка інтерактивного зворотного зв`язку в навчальному процесі / М.І.Радченко // Нові технології навчання. – 2008. – № 53. – С. 3-7.

Створено оперативний штаб ";вступна кампанія 2009 року";

// Світ. – 2008. – № 41- 42.- листопад. – С. 1.

10. Плата за навчання

Україна. Державна податкова адміністрація.

Щодо податкового кредиту батьків за навчання дитини в інтернатурі: лист Державної податкової адміністрації України від 23.09.2008 р. № 19277/7/17-0717 (витяг) / Україна. Державна податкова адміністрація // Податки та бухгалтерський облік. – 2008. – № 100.- 15 грудня. – С. 27-28.

11. Методи навчання

378.147(063) З-41

Збірник доповідей учасників VII Всеукраїнської науково-методичної конференції. Кредитно-модульна система підготовки фахівців. – Запоріжжя : ЗДІА, 2007. – 284 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (МетК. – 1)

Авдєєва, І.М. Основні напрямки роботи куратора академгрупи в контексті особистісно орієнтованої парадигми освіти / І.М.Авдєєва // Проблеми освіти. – 2008. – № 54.- Спецвипуск 2. – С. 28-32.

Борисенко, Л.Л. Технологія оптимізації індивідуальних навчальних стилів студентів за умов інноваційної системи навчання у ВНЗ / Л.Л.Борисенко // Нові технології навчання. – 2008. – № 53. – С. 28-33.

Зарицька, В.Г. Відкритий університет інноваційної педагогіки як альтернативна форма підвищення кваліфікації у системі післядипломної педагогічної освіти / В.Г.Зарицька

// Проблеми освіти. – 2008. – № 55. – С. 121-128.

Ісаєнко, С.А. Науково-методичне забезпечення навчальної дисципліни ";Іноземна мова професійного спрямування"; для інженерно-технічних спеціальностей / С.А.Ісаєнко // Проблеми освіти. – 2008. – № 54.- Спецвипуск 2. – С. 76-80.

Інтегроване навчання осіб з особливими освітніми потребами // Освіта України. – 2008. – № 86. - 14 листопада. – С.2.

Кавтрев, А.Ф. Интернет-олимпиады по физике с использованием виртуальных лабораторий / А.Ф.Кавтрев, В.В.Монахов, С.К.Стафеев // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2008. – № 11. – С. 66-68.

Корнєва, З.М. Самостійна робота як провідна форма організації навчальної діяльності з оволодіння іноземною мовою професійного спрямування у немовному вищому закладі освіти

/ З.М.Корнєва // Вісник Національного технічного університету України ";Київський політехнічний університет";. Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2007. – № 1(19). – С. 141-145.

Кривошеев, В.Е. Разработка мультимедийных лабораторий для студентов теплоэнергетических специальностей

/ В.Е.Кривошеев // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2008. – № 11. – С. 69-71.

Курейчик, В.М. Адаптивная модель организации малых учебных групп в интеллектуальных автоматизированных образовательных системах / В.М.Курейчик, В.И.Писаренко, Ю.А.Кравченко // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2008. – № 11. – С. 44-54.

Лобода, Ю.Г. Професійна підготовка майбутніх інженерів за допомогою комп'ютерно-інтегрованих технологій / Ю.Г.Лобода // Вісник Національного технічного університету України ";Київський політехнічний університет";. Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2007. – № 3(21). – С. 68-72.

Лябин, М.П. Общая химия как элемент системы подготовки инженеров / М.П.Лябин // Alma mater. – 2008. – № 7. – С. 45-48.

Махмудова, Ш.Д. Использование информационных технологий в обучении / Ш.Д.Махмудова // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2008. – № 11. – С. 72-74.

Михайленко, Г.Г. Реалізація принципу наступності в процесі опанування дисципліни ";Англійська мова професійного спрямування"; / Г.Г.Михайленко // Проблеми освіти. – 2008. –

№ 54.- Спецвипуск 2. – С. 80-86.

Моргун, Н.Д. Телекомунікаційні технології у навчальному процесі філіалу університету / Н.Д.Моргун, В.П.Ткаченко

// Проблеми освіти. – 2008. – № 55. – С. 3-7.

Организация самостоятельной работы студентов - условие реализации компетентностного подхода / Г.Тюрикова, О.Филатова, И.Прошкина, Ю.Ильина // Высшее образование в России. – 2008. – № 10. – С. 93-97.

Панов, С.Ф. Професійна підготовка технічних перекладачів в умовах впровадження кредитно-модульної системи навчання

/ С.Ф.Панов // Вісник Національного технічного університету України ";Київський політехнічний університет";. Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2007. – № 3(21). – С. 86-89.

Пастернак, Т.А. Активні методи навчання іноземним мовам у немовних вищих навчальних закладах / Т.А.Пастернак // Нові технології навчання. – 2008. – № 53. – С. 81-83.

Пеньковець, О.В. Становлення та розвиток інформаційних технологій навчання: історичний аспект / О.В.Пеньковець // Вісник Національного технічного університету України ";Київський політехнічний університет";. Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2007. – № 3(21). – С. 90-93.

Потеряйко, С.П. Застосування ефективних методів проведення навчальних занять / С.П.Потеряйко // Часопис Київського університету права. – 2008. – № 3. – С. 38-41.

Сахарова, О.Н. Методика организации деловых игр по математике / О.Н.Сахарова // Alma mater. – 2008. – № 7. – С. 38-45.

Татко, І.Б. Використання Інтернет-ресурсів на заняттях з англійської мови майбутніми фахівцями сфери туризму / І.Б.Татко // Нові технології навчання. – 2008. – № 53. – С. 74-80.

Черніков, П.І. Організація самостійної роботи як засіб формування професійної компетентності майбутнього фахівця

/ П.І.Черніков // Проблеми освіти. – 2008. – № 55. – С. 141-147.

Шамельханова, Н.А. Психолого-педагогические условия формирования исследовательской культуры будущих инженеров

/ Н.А.Шамельханова // Вісник Національного технічного університету України ";Київський політехнічний університет";. Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2007. – № 3(21). –

С. 141-144.

12. Будівлі, приміщення, посібники

Україна. Кабінет Міністрів.

Про затвердження Порядку використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом учених Національної академії наук: постанова Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 р. № 652 / Україна. Кабінет Міністрів

// Зібрання законодавства України. – 2008. – № 30. – С. 43-44.

Україна. Міністерство освіти і науки.

Про затвердження Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтва Міністерства освіти і науки України: наказ Міністерства освіти і науки України від 17 червня 2008 року № 537 / Україна. Міністерство освіти і науки // Офіційний вісник України. – 2008. – № 52. – С. 189-194.

Сумська міська рада

Про тарифи на послуги з централізованого опалення і гарячого водопостачання відомчої котельні Сумського національного аграрного університету: рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 02.12.08 № 653 / Сумська міська рада // Суми і сумчани. – 2008. – № 50.- 12 грудня. – С. 6.

Бут, Э.У. Стратификация, разработка и формализация документации дизайна: влияние на производство учебных материалов: Дайджест зарубежных изданий / Э.У.Бут, Д.Нельсон

// Дистанционное и виртуальное обучение. – 2008. – № 11. –

С. 75-76.

Павлова, Л. Откуда тянет холодом?: Общагу техникума пищевиков, занявшую 2-е место в области, обвиняют в плохих условиях / Л.Павлова // Ваш шанс. – 2008. – № 49.- 3 декабря. –

С. 12А.

13. Піклування про здоров’я студентів та учнів

Павлова, Л. Убийственные нормативы?: Как скоро изменится безнадежно устаревшая система физического воспитания? / Л.Павлова // Ваш шанс. – 2007. – № 47.-

19 ноября. – С. 7.

Шулікін, Д. Здоров`я дитини - в центрі уваги / Д.Шулікін

// Освіта України. – 2008. – № 86. - 14 листопада. – С. 1, 2 .

14. Студентське життя

Бурлаку, Н. Мы выбираем, нас выбирают!..: ";Политеховцы"; провели очередную изберательную кампанию: Конец ноября для самоуправления СумГУ - традиционно горячее время перевыборов студдеканов. В этом году, как никогда раньше, предвыборные страсти были жаркими / Н.Бурлаку // Ваш шанс. – 2008. – № 49.-

3 декабря. – С. 16А.

В Івано-Франківську - великий студентський бал // Голос України. – 2008. – № 220.- 18 листопада. – С. 4.

В СумГУ боролись с курением: На прошедшей неделе студенты СумГУ провели общеуниверситетскую акцию борьбы с курением // Ваш шанс. – 2008. – № 49.- 3 декабря. – С. 16А.

Веснич, А. Белорусы пересмеяли: Чемпионат КВК на Кубок мэра 15 ноября состоялся в Сумах / А.Веснич // Панорама. – 2008. – № 47.- 19 - 26 ноября. – С. 20.

Веснич, А. Дом студенческой культуры / А.Веснич

// Панорама. – 2008. – № 48.- 26 - 3 декабря. – С. 18.

Веснич, А. Українські вечорниці: На ";Вечорницях";

18 декабря в столовой СумГУ соберутся сумские студенты

/ А.Веснич // Панорама. – 2008. – № 51.- 17 - 24 декабря. – С. А20.

Веснич, А. ";Кони"; на коне: Команда ";Сборная Укрросметалла"; лидирует в самом престижном КВН-конкурсе Украины. В игре 17 декабря в Сумах ";Сборная Укрросметалла";, ";Жесткие диски"; (УАБД) и ";Тіке Тіхо"; (СумГУ) участвовать не будут / А.Веснич // Панорама. – 2008. – № 51.- 17 - 24 декабря. –

С. А20.

Від сесії до сесії...: За підтримки Сумської міської ради, відділу у справах сім`ї, молоді та спорту в обласному центрі відбувся перший міський конкурс ";Студент року 2008";

// Сумщина. – 2008. – № 134.- 26 листопада. – С. 1.

Владимиров, О. Даешь центр!: Молодежные лидеры заявили, что для дальнейшего развития молодежного движения необходимо создание областного молодежного центра

/ О.Владимиров // В двух словах. – 2008. – № 47.- 19 ноября. –

С. А6.

Гончарук, Н. Из лучших спортсменок - в лучшие студентки: Студентка машколледжа СумДУ Ольга Донец стала лучшей студенткой среди учебных заведений 1-2 уровня аккредитации / Н.Гончарук // Данкор. – 2008. – № 48.- 3 декабря. – С. 7.

Заяц, О. Чиновники приходят и уходят, а КВК остается

/ О.Заяц // В двух словах. – 2008. – № 51.- 17 декабря. – С. 32.

Ивченко, В. Певица, юрист и лучшая студентка: Сумчанка Марина Гога стала победительницей первого городского конкурса ";Студент года - 2008"; среди вузов 3-4-го уровня аккредитации

/ В.Ивченко // Данкор. – 2008. – № 48.- 3 декабря. – С. 7.

КВНщики СумГУ сразились между собой: Турнир поколений команд КВН СумГУ прошел 29 ноября в актовом зале университета // Данкор. – 2008. – № 48.- 3 декабря. – С. 18.

Лесовская, Н. Естественно и безобразно: Второй сезон черного юмора в Сумах / Н.Лесовская // Панорама. – 2008. – № 47.- 19 - 26 ноября. – С. 20.

Лисий, І. Добрі справи ";Нового часу";: Молодіжні організації студентів, до якої входять студенти політехнічного технікуму та Конотопського інституту СумДУ/ І.Лисий

// Сумщина. – 2008. – №137 - 138.- 5 грудня. – С. 1.

Мирошниченко, Д. Молодежные инициативы: Лидеры студенческого самоуправления в Сумах упряжнялись в парламентаризме. 12-14 декабря в Сумах прошел Всеукраинский студенческий форум ";Студентське самоврядування: сьогодення та нові можливості для розвитку самоврядності"; / Д.Мирошниченко

// Панорама. – 2008. – № 51.- 17 - 24 декабря. – С. А6.

Порсова, Л. Мечты сбываются: В зале СумГУ звучала классика украинского рока / Л.Порсова // Панорама. – 2008. –

№ 51.- 17 - 24 декабря. – С. А20.

Студенти без кордонів: Упродовж трьох днів на Сумщині проходив третій Міжнародний молодіжний форум ";Студенти без кордонів";, у рамках якого 60 учасників із України, Росії та Білорусі обмінювались досвідом громадської роботи // Сумщина. – 2008. – № 135.- 28 листопада. – С. 1.

Студента - во власть! (кратко): Сумские студенты предложили ввести студенческого мэра в состав исполкома городского совета // В двух словах. – 2008. – № 47.- 19 ноября. –

С. А2.

СумГУ ";Українські вечорниці";, вечеринка в нацональном колорите с украинской кухней, традициями, дискотекой и файер-шоу(кратко) // Данкор. – 2008. – № 50.- 17 декабря. –

С. А19.

Хто в Сумах кращий?: За підтримку міської ради, відділу у справах сім`ї, молоді та спорту у Сумах відбувся перший міський конкурс ";Студент року 2008"; // Урядовий кур'єр. – 2008. – № 224.- 28 листопада. – С. 24.

Sharapov, Г. ";З ними завжди весело!";: Очередное кавээновское событие - ";Кубок мэра"; проходил 14 ноября в театре им.Щепкина / Г.Sharapov // Ваш шанс. – 2007. – № 47.- 19 ноября. – С. 18 А.

15. Вчені ступені

Александрова, Б. Кто хочет стать магистром?: На кафедре финансов в СумГУ - нововведение, рассказывает завкафедрой финансов СумГУ профессор Владимир Боронос / Б.Александрова // Ваш шанс. – 2008. – № 50.- 10 декабря. – С. 16А.

16. Дисертації

Криворученко, В.К. Диссертации - важнейший элемент инновационности России / В.К.Криворученко // Alma mater. – 2008. – № 7. – С. 14-20.

17. Стипендії

Україна. Президент.

Про Положення про стипендії Президента України переможцям Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика: указ Президента України від 3 жовтня 2008 року

№ 899/2008 / Україна. Президент // Офіційний вісник України. – 2008. – № 76. – С. 42.

Україна. Президент.

Про призначення державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі: розпорядження Президента України від

18 листопада 2008 року № 320/2008-рп / Україна. Президент

// Орієнтир. – 2008. – № 42.- 26 листопада. – С. 2.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про збільшення розміру стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України для молодих учених: постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 р. №757 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2008. – № 65. –

С. 30.

Україна. Міністерство освіти і науки.

Про призначення стипендій Президента України призерам міжнародних учнівських олімпіад з математики, фізики, хімії, біології, екології, інформатики 2008 року: рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 22.08.08 р. № 8/2-19

/ Україна. Міністерство освіти і науки // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2008. – № 31 - 32 - 33. –

С. 3-6.

Стипендії для малозабезпечених студентів: Президія Закарпатського обкому профспілки працівників культури, з ініціативи її голови Наталії Товтин, продовжила, як і в попередні роки, виплату стипендій студентам соціально незахищених категорій // Профспілкові вісті. – 2008. – № 49.- 28 листопада. –

С. 11.

18. Доходи, заробітки студентів

Україна. Міністерство освіти і науки.

Про затвердження Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів у 2008 році: наказ Міністерства освіти і науки України від 17 вересня 2008 р. № 863 / Україна. Міністерство освіти і науки // Збірник поточного законодавства нормативних актів арбітражної та судової практики. – 2008. – № 47.- листопад. – С. 23-24.

Офіційний вісник України. – 2008. – № 82. – С. 227-229.

19. Університети

Україна. Президент.

Про надання Івано-Франківському державному медичному університету статусу національного: указ Президента України від 27 листопада 2008 року № 1096/2008 / Україна. Президент

// Орієнтир. – 2008. – № 44.- 10 грудня. – С. 3.

Офіційний вісник України. – 2008. – № 92. – С. 24.

Україна. Кабінет Міністрів.

Питання Мукачівського державного університету: розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 р. № 1152-р / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2008. – № 65. – С. 40.

Україна. Кабінет Міністрів.

Питання Національного аграрного університету: постанова Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. № 945 / Україна. Кабінет Міністрів // Зібрання законодавства України. – 2008. –

№ 44. – С. 32-43.

Офіційний вісник України. – 2008. – № 84. – С. 47-53.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про утворення Українського навчально-наукового інституту інформаційного і телекомунікаційного забезпечення агропромислової та природоохоронної галузей економіки: постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року

№ 742 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2008. – № 65. – С. 16.

Александрович, А. Юридические дерби в университете: Выборы деканов в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко / А.Александрович // Зеркало недели. – 2008. – № 43.- 15 - 21 ноября. – С. 14.

Андрусь, О.Ш. Формування активної самостійності студентів технічних університетів у процесі модульного навчання економічних дисциплін / О.Ш.Андрусь // Вісник Національного технічного університету України ";Київський політехнічний університет";. Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2007. –

№ 1(19). – С. 105-111.

Барна, О. 90 років в непорушній спілці з лікарем. Національна медична академія післядипломної освіти імені

П.Л.Шупика - з плідного минулого в перспективне майбутнє

/ О.Барна, Ю.Віленський // Мистецтво лікування. – 2007. – № 8. – С. 5-8.

Близнюк, Н. Рецепт для оздоровлення: Бесіда з доктором економічних наук, ректором Національної академії управління Сергієм Єрохіним з питань фінансової кризи / Н.Близнюк

// Урядовий кур'єр. – 2008. – № 226.- 2 грудня. – С. 6.

Богданів, І. Економіка та педагогіка - два крила Анатолія Мазаракі: Бесіда з ректором Київського національного торговельно-економічного університету Анатоліем Мазаракі

/ І.Богданів // Фінансовий контроль. – 2008. – № 6. – С. 3-6.

Бондар, В. Спеціальності затребувані часом: В Інституті педагогіки та психології Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова здійснюється ліцензування нових освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст і магістр спеціальностей ";Педагогіка і методика середньої освіти. Образотворче мистецтво"; і ";Практична психологія"; / В.Бондар

// Освіта. – 2008. – № 45 - 46.- 19 - 26 листопада. – С. 10.

Бошицький, Ю.Л. Київський університет права НАН України - погляд у майбутнє / Ю.Л.Бошицький // Часопис Київського університету права. – 2008. – № 2. – С. 3-8.

Булгакова, Н. Первый после Бога: 250 лет исполнилось Московской Медицинской академии им. И.М.Сеченова

/ Н.Булгакова // Поиск. – 2008. – № 48.- 28 ноября. – С. 5.

Відкритий лист щодо ситуації, яка склалася навколо Хмельницького університету управління та права // Голос України. – 2008. – № 220.- 18 листопада. – С. 8.

Воронков, В. Щедре поле аграрного університету: Одеський державний аграрний університет відзначив 90-річний ювілей

(коротко) / В.Воронков // Голос України. – 2008. – № 220.-

18 листопада. – С.8.

Гальченко, В. Євроінтеграція зі студентської лави: Хмельницький університет управління і права став першим осередком поважної університетської освіти та науки на Поділлі

/ В.Гальченко // Урядовий кур'єр. – 2008. – № 229.- 5 грудня. – С. 9.

Горохова, О. Отличник посевной: В декабре этого года свое столетие отметит Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д.Ушинского / О.Горохова // Поиск. – 2008. –

№ 49.- 5 декабря. – С. 10.

Греков, І. Легше любити всіх, ніж допомогти одному: Відкритий міжнародний університет розвитку людини ";Україна"; ось уже протягом десяти років дає путівку в життя дітям з особливими потребами / І.Греков // Урядовий кур'єр. – 2008. –

№ 227.- 3 грудня. – С. 8.

Гуцало, Е. Традиции НМАПО живут в ее учениках

/ Е.Гуцало // Мистецтво лікування. – 2007. – № 8. – С. 132-135.

Даниленко, Н. Віват, академіє!: Українська академія банківської справи у м.Суми / Н.Даниленко // В двух словах. – 2008. – № 49.- 3 декабря. – С. 8.

Золота медаль за підтримку інноваційної діяльності: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля на IV Міжнародному салоні винаходів і нових технологій ";Новий час"; у Севастополі отримав найвищу оцінку. В салоні взяли участь винахідники з 24 країн світу // Освіта України. – 2008. – № 90.- 25 листопада. – С. 3.

Коваленко, В.М. Співпраця національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України та національного наукового центру ";інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска"; АМН України / В.М.Коваленко

// Український медичний часопис. – 2008. – № 5. – С. 61-62.

Коваленко, О. Попереду - перспективи!: До 50-річчя створення Української інженерно-педагогічної академії в

м. Харків / О.Коваленко // Освіта України. – 2008. – № 92.-

5 грудня. – С. 6.

Колесова, О. Сила главного удара: Успех университету приносит концентрация ресурсов. Беседа с ректором Новосибирского государственного технического университета - Николаем Пустовым / О.Колесова // Поиск. – 2008. – № 49.-

5 декабря. – С. 12.

Левицька, Л. У Тернопільському національному економічному університеті вперше в країні почали видавати німецько-українські дипломи / Л.Левицька // Голос України. – 2008. – № 230.- 2 грудня. – С. 9.

Ляхоцький, В. Звитяжний шлях, високість духу: Київському державному інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука виповнюється 70 років

/ В.Ляхоцький // Українська культура. – 2008. – № 10. – С. 5.

Михайло Поплавський: ";Студента потрібно любити!";

// Панорама. – 2008. – № 47.- 19 - 26 ноября. – С.14.

Михалевич, М. Фахівці зі спеціальності ";Інтелектуальні системи ухвалення рішень";: Починаючі з 2009/10 навчального року Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі планую здійснювати підготовку фахівців за новою спеціальністю / М.Михалевич // Голос України. – 2008. – № 228.- 28 листопада. – С. 12.

Національній медичній академії післядипломної освіти - 90 років! // Ліки України. – 2008. – № 8. – С. 6-7.

Національній медичній академії післядипломної освіти

ім. П.Л.Шупика 90 років / Ю.В.Вороненко, І.С.Зозуля, Ю.П.Вдовиченко, Н.Г.Гойда // Український медичний часопис. – 2008. – № 5. – С .6-10.

Огнев`юк, В. З ім`ям Бориса Дмитровича Грінченка: Київський міський педагогічний університет імені Б.Д.Грінченка

/ В.Огнев`юк // Освіта України. – 2008. – № 92.- 5 грудня. – С. 4 -5.

Освіта з добрими традиціями: Запорізький національний технічний університет святкує в ці дні 108-му річницю з дня заснування (коротко) // Урядовий кур'єр. – 2008. – № 226.-

2 грудня. – С. 9.

Пасічник, І. Традиції і новаторство: Острозька академія

/ І.Пасічник, П.Кралюк // Вища школа. – 2008. – № 10. – С. 73-78.

Пономаренко, Г. Харківський національний університет внутрішніх справ: стратегія розвитку / Г.Пономаренко // Вища школа. – 2008. – №11. – С. 3-9.

Понарина, Е. Лучшими не назначают: Каким критериям должен соответствовать Национальный исследовательский университет отвечает ректор Томского государственного университета Георгий Майер / Е.Понарина // Поиск. – 2008. –

№ 45 - 46.- 14 ноября. – С. 16.

Прощакова, Е. Дім, де виховують митців: Київському державному інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука виповнюється 70 років

/ Е.Прощакова // Освіта України. – 2008. – № 90.- 25 листопада. – С. 4.

Розквіт на берегах Дніпра храм мудрості, краси, добра: Про святкування 90-річчя Дніпропетровського національного університету ім. О.Гончара // Освіта. – 2008. – № 43-44.-

5 - 12 листопада. – С. 3.

Славетний ювілей: 90 років Національній академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика // Мистецтво лікування. – 2008. – № 8. – С. 35, 36, 46, 51, 52, 58, 65, 66, 70, 102.

Титов, В. Проект создания Федерального университета Центрального Черноземья / В.Титов, Д.Ендовицкий // Высшее образование в России. – 2008. – № 10. – С. 14-24.

Університетську родину вітають з ювілеєм: Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара відзначив 90-річчя // Освіта України. – 2008. – № 86. –

14 листопада. – С. 3.

Факультети і кафедри національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика: історія та сьогодення

// Український медичний часопис. – 2008. – № 5. – С. 11-60.

Фоломеева, О.М. Институту ревматологии РАМН 50 лет

/ О.М.Фоломеева // Терапевтический архив. – 2008. – № 10. –

С. 56-60.

Шаталова, Н. Закаляться, как сталь: Разговор с ректором Южно-Уральского государственного университета Александром Шестаковым / Н.Шаталова // Поиск. – 2008. – № 48.- 28 ноября. – С. 18-20.

Шаталова, Н. В ногу с регионом: 50 лет Владимирскому государственному университету / Н.Шаталова // Поиск. – 2008. –

№ 47.- 21 ноября. – С. 12-13.

Шпильова, В. Підвалини культури оживають у підвалах: У Кам'янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка суттєво розширили підготовку фахівців із реставрації творів мистецтва / В.Шпильова // Голос України. – 2008. – № 239.- 13 грудня. – С. 11.

Юбилей артучилища: В воскресенье 7 декабря отмечалось 90-летие Сумского военного института ракетных войск и артиллерии // Данкор. – 2008. – № 49.- 10 декабря. – С. А2.

Юрьев, А. Аппетит к апгрейду: Инновационная программа позволила УрГУ обновиться: Уральский госуниверситет

им. А.М.Горького в 2007 году стал одним из победителей конкурса на государственную поддержку вузов, внедряющих инновационные образовательные программы (ОИП) в рамках нацпроекта ";Образование"; / А.Юрьев // Поиск. – 2008. – № 47.-

21 ноября. – С. 9.

20. Методика професійної освіти

Вахитов, Ш.М. Подготовка и использование управленческих кадров в здравоохранении как актуальная проблема / Ш.М.Вахитов, М.В.Блохина // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 2008. – № 5. –

С. 46-48.

Використання сучасних навчальних технологій та досвіду зарубіжних країн у післядипломній підготовці сімейних лікарів у НМАПО ім. П.Л.Шупика / Г.І.Лисенко, О.Б.Ященко, Л.В.Хіміон, С.В.Данилюк // Сімейна медицина. – 2008. – № 3. – С. 21-22.

Гончарук, Н. Болезни - по погоде: В Сумской областной больнице есть врач Александр Даниленко, который изучает влияние погоды на здоровье человека. Закончил медицинский институт СумГУ / Н.Гончарук // Данкор. – 2008. – № 49.-

10 декабря. – С. А12.

Нові підходи до організації спеціалізації (інтернати) на кафедрі ";загальної практики - сімейної медицини"; / В.М.Ждан, Є.М.Кітура, М.Ю.Бабаніна, В.Г.Лебідь // Сімейна медицина. – 2008. – № 3. – С. 25-26.

Підготовка лікарів-курсантів за фахом ";загальна практика - сімейна медицина"; на кафедрі шкірних і венеричних хвороб

/ М.О.Дудченко, Л.І.Дуденко, К.Є.Іщейкін, К.В.Васильєва

// Сімейна медицина. – 2008. – № 3. – С. 28.

Проект ";Післядипломне навчання на сторінках журналу ";Ліки України"; // Ліки України. – 2008. – № 8. – С. 11,17,18.

Професійне навчання: шлях від лікаря до митця. Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика запрошує лікарів до участі в очно-заочних циклах за фахом терапія (випуск 8). Дистанційне навчання // Мистецтво лікування. – 2007. – № 8. – С. 9-10,15.

Средства мультимедийной визуализации в подготовке семейного врача / В.Н.Ждан, Г.В.Волченко, Л.Н.Шилкина, Е.М.Китура // Сімейна медицина. – 2008. – № 3. – С. 29-30.

Тревор, Д.Г. Постійний професійний розвиток: продовження навчання та вдосконалення / Д.Г.Тревор, Х.Л // Сімейна медицина. – 2008. – № 3. – С. 11-13.

Фаль, В. Якби медика вчили так, як треба... / В.Фаль // Ваше здоров'я. – 2008. – № 46. - 28 листопада. – С. 13.

Чухрієнко, Н.Д. Освітньо-кваліфікаційна характеристика лікаря загальної практики та кредитно-модульна система післядипломної підготовки: проблеми взаємозалежності в контексті сучасних вимог медичної освіти / Н.Д.Чухрієнко, О.Є.Козлова, О.І.Гайдук // Сімейна медицина. – 2008. – № 3. –

С. 22-23.

21. Загальні питання освіти

Абитуриенты пройдут через ";детектор ума";: Министерство образования и науки Украины намерено ввести тесты для абитуриентов на определение способности к обучению в высших учебных заведениях в системе внешнего независимого тестирования // В двух словах. – 2008. – № 50.- 10 декабря. –

С. А10.

Більовський, О.А. Педагогічна творчість А.С.Макаренка в світлі освітніх проблем ХХІ століття / О.А.Більовський // Вісник Національного технічного університету України ";Київський політехнічний університет";. Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2007. – № 2(20). – С. 41-44.

Гетта, О. Правовій освіті - комплексний підхід:

25 листопада відбулося чергове засідання міської міжвідомчої координаційно-методичної ради (МКМР) з правової освіти населення під головуванням заступника міського голови Віктора Волонтирця / О.Гетта // Суми і сумчани. – 2008. – № 48.-

28 листопада. – С. 13.

Гірники на міжнародній конференції: Делегація Національного гірничого університету взяла участь у міжнародній конференції ";Політика в галузі науки і освіти"; у Молдові // Освіта України. – 2008. – № 91.- 2 грудня. – С. 3.

Головченко, А.С. Професійне самовизначення старшокласників у системі довузівської освіти технічного університету / А.С.Головченко, О.В.Литвин // Вісник Національного технічного університету України ";Київський політехнічний університет";. Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2007. – № 3(21). – С. 33-37.

Горбань, О. Управління взаємодією навчальних закладів різного рівня у навчально-виховному комплексі / О.Горбань, В.Огаренко, О.Тягушева // Освіта і управління. – 2008. – № 2/3. –

С. 64-69.

Дмитрова, Л.М. Філософія історії в контексті сьогодення

/ Л.М.Дмитрова // Вісник Національного технічного університету України ";Київський політехнічний університет";. Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2007. – № 2(20). – С. 106-109.

Зовнішнє незалежне оцінювання - 2008 // Історія України. – 2008. – № 44.- листопад. – С. 9-17.

Карлов, Н.В. Вселенная образования: давно осознанная необходимость и склонность к учению / Н.В.Карлов // Alma mater. – 2008. – № 7. – С. 5-13.

Ковальчук, Г.О. Теоретичні аспекти впровадження інноваційних технологій навчання у професійній підготовці економістів у системі неперервної освіти / Г.О.Ковальчук

// Проблеми освіти. – 2008. – № 55. – С. 60-66.

Кольчугина, М. Синергия образования и науки как инновационный ресурс / М.Кольчугина // Мировая экономика и международные отношения. – 2008. – № 10. – С. 84-92.

Корсак, К. Катастрофічні рекорди України та зміст освіти

/ К.Корсак // Науковий світ. – 2008. – № 11. – С. 2-4.

Крамаренко, А. На шляху становлення педагогічного професіоналізму: [рецензія] / А.Крамаренко // Вища школа. – 2008. – № 10. – С. 79. – Рец. на кн.: Кузьмінський А.І. Педагогіка/

А.І. Кузьмінський, В.Л. Омельяненко.

Крохмалюк, Д. Болонський процес та економічна освіта в Україні / Д.Крохмалюк // Вісник Національного банку України. – 2008. – № 11. – С. 60-64.

Кучма, А.М. До питання про кризу сучасної української освіти / А.М.Кучма // Вісник Національного технічного університету України ";Київський політехнічний університет";. Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2007. – № 2(20). – С. 61-64

Ніколова, Н.І. Міждисциплінарне дослідження соціокультурної динаміки як інноваційна складова освітнього процесу / Н.І.Ніколова // Вісник Національного технічного університету України ";Київський політехнічний університет";. Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2007. – № 2(20). – С. 36-40.

Ревак, І.О. Безпека використання інформаційних технологій в освіті / І.О.Ревак // Актуальні проблеми економіки. – 2008. –

№ 10. – С. 190-197. – Бібліогр. в кінці ст.

Свідло, М. Філософія освіти як синтез філософії та педагогіки / М.Свідло, С, І.І.Сторожик // Вісник Національного технічного університету України ";Київський політехнічний університет";. Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2007. –

№ 2(20). – С. 11-15.

22. Основи виховання

Овчаренко, С.В. Виховання молоді в навчальних закладах освіти з проблем раціонального водокористування

/ С.В.Овчаренко, Н.І.Левченко, Н.М.Фоміна // Екологічний вісник. – 2008. – № 4. – С. 20-21.

Похресник, А.К. Тиск нових суспільних вимог на вищу освіту: її структура і підготовка кадрів XXI ст. / А.К.Похресник

// Проблеми освіти. – 2008. – № 54.- Спецвипуск 2. – С. 93-99.

Ранська, Т.І. З досвіду формування психологічної культури батьківства у студентів-філологів / Т.І.Ранська // Проблеми освіти. – 2008. – № 55. – С. 66-69.

23. Вихованці, учні, студенти

Сирийский студент выпал из окна: 2 декабря из окна общежития на ул. Шишкаревской выпал или выбросился студент медфакультета СумГУ, гражданин Сирии // Ваш шанс. – 2008. –

№ 50.- 10 декабря. – С. 8А.

Ситаров, В.А. Психологические особенности студенческой молодежи с различным уровнем самореализации в обучении

/ В.А.Ситаров, А.И.Шутенко, Е.Н.Шутенко // Alma mater. – 2008. – № 7. – С. 49-54.

24. Виховання та навчання

Донець, З.Ф. Роль гуманізації вищої освіти в удосконаленні підготовки кадрів XXI / З.Ф.Донець // Проблеми освіти. – 2008. – № 54.- Спецвипуск 2. – С. 99-103.

Корсак, Ю.К. Імператив нового світогляду кадрів ВНЗ нового сторіччя і геометричні моделі його формування

/ Ю.К.Корсак // Проблеми освіти. – 2008. – № 54.- Спецвипуск 2. – С. 103-108.

Щербань, П.М. Національне спрямування навчального процесу вищої школи / П.М.Щербань // Проблеми освіти. – 2008. – № 54.- Спецвипуск 2. – С. 9-13.

Щербина, А.П. Досягнення і проблеми кадрового забезпечення інноваційного розвитку: досвід незалежної Білорусії

/ А.П.Щербина // Проблеми освіти. – 2008. – № 55. – С. 101-106.

25. Методи дослідження проблем освіти

Демешкант, Н.А. Екологічна освіта та виховання як важливі складові формування майбутнього фахівця

/ Н.А.Демешкант // Проблеми освіти. – 2008. – № 55. – С. 137-141.

Коваль, Т.В. Інноваційний характер розвитку сучасного освітньо-наукового комплексу об'єднаної Німеччини / Т.В.Коваль // Проблеми освіти. – 2008. – № 55. – С. 97-101.

26. Принципи педагогічної діяльності

Верхоланцев, Г.О. Особливості використання засобів нових інформаційних технологій у навчально-виховному процесі вищого закладу освіти у навчально-виховному процесі вищого закладу освіти / Г.О.Верхоланцев // Вісник Національного технічного університету України ";Київський політехнічний університет";. Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2007. – № 3(21). – С. 20-23.

Данилова, Г.С. Професіоналізм суб'єкта діяльності в контексті акмеології / Г.С.Данилова // Проблеми освіти. – 2008. –

№ 54.- Спецвипуск 2. – С. 32-39.

Максименко, А.П. Історичні передумови становлення системи університетської освіти Франції / А.П.Максименко, С.І.Селіверстов // Проблеми освіти. – 2008. – № 54.-

Спецвипуск 2. – С. 109-112.

Кучер, Ю.А. Фундаментальні інноваційні процеси у розвитку освіти й економіки Ірландії / Ю.А.Кучер // Проблеми освіти. – 2008. – № 55. – С. 87-92.

Ордон, У. Характеристика освітніх тенденцій у польській системі освіти на окремих етапах її розвитку / У.Ордон

// Проблеми освіти. – 2008. – № 54.- Спецвипуск 2. – С. 49-52.

Павлюк, С.В. Інноваційні аспекти підготовки кадрів у Німеччині за умов співпраці вищих навчальних закладів і підприємців / С.В.Павлюк // Проблеми освіти. – 2008. – № 55. –

С. 92-96.

Сазанова, З. Инженерная педагогика: от теории к практике

/ З.Сазанова, Л.Соколова // Высшее образование в России. – 2008. – № 10. – С. 62-70.

Ткаченко, Л. Моральність у ставленні до дитини:

ІІІ Міжнародні й ХV Всеукраїнські педагогічні читання ";Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: ідеї, пошуки, перспективи"; / Л.Ткаченко // Освіта. – 2008. – № 45 - 46.- 19 - 26 листопада. –

С. 7-9.

27. Політика в галузі освіти

37.014.25(477)(063) З-41

Збірник доповідей учасників VІ Всеукраїнської науково-методичної конференції. Реалізація принципів і завдань Болонського процесу в Україні / Редкол. Воронкова В.Г. та ін. – Запоріжжя : ЗДІА, 2006. – 426 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (МетК. – 1)

Апкарова, Е. Болонский процесс и система высшего образования Франции / Е.Апкарова // Высшее образование в России. – 2008. – № 10. – С. 112-115.

Бродзянська, А. Володимир Полохало зустрівся з Харківськими студентами: Інтеграція провідних вищих навчальних закладів України в європейську систему стала лейтмотивом зустрічі Голови Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти Володимира Полохала з науково-педагогічним колективом Харківського національного університету радіоелектороніки

/ А.Бродзянська // Освіта України. – 2008. – № 88 - 89.-

21 листопада. – С. 1.

Булгакова, Н. Наплыв и натиск: Университеты поборются за магистратуру / Н.Булгакова // Поиск. – 2008. – № 45 - 46.-

14 ноября. – С. 5-6.

В вузах пройдут проверки // Юридическая консультация. – 2008. – № 21.- ноябрь. – С. 6.

Доценко, П. Співпраця наукових установ АПН України і Росії / П.Доценко // Освіта України. – 2008. – № 87.-

18 листопада. – С. 5.

Жураковский, В. Инструмент инновационного развития инженерного образования в России / В.Жураковский // Высшее образование в России. – 2008. – № 10. – С. 36-43.

Кендюхов, А. Иллюзия образования: Болонский процесс в Украине / А.Кендюхов // Зеркало недели. – 2008. – № 44.-

22 - 28 ноября. – С. 13.

Крымова, С. Восточные мотивы: Высшие школы стран ШОС заинтересованы друг в друге / С.Крымова // Поиск. – 2008. – № 44.- 31 октября. – С. 3.

Кузнецов, Ю. Секрети польсько-української дружби

/ Ю.Кузнецов // Освіта України. – 2008. – № 87.- 18 листопада. –

С. 1-3.

МОН перевіряє вищі навчальні заклади // Освіта. – 2008. –

№ 45 - 46.- 19 - 26 листопада. – С. 10.

МОН перевіряє вищі навчальні заклади (коротко) // Освіта України. – 2008. – № 86. - 14 листопада. – С. 1.

Наука в університетах: Чергове засідання Колегії Міністерства освіти і науки України під головуванням міністра Івана Вакарчука // Освіта України. – 2008. – № 92.- 5 грудня. – С. 2.

Пінчук, Є.А. Тенденції розвитку вищої освіти в світі та Європі в передболонський період / Є.А.Пінчук // Проблеми освіти. – 2008. – № 55. – С. 50-54.

Степаненко, С.Н. О ходе реализации в Украине стратегии образования для устойчивого развития ЕЭК ООН / С.Н.Степаненко // Екологічний вісник. – 2008. – № 4. – С. 25-26.

Туренко, А. Реформування історичного значення: В Міністерстві освіти і науки відбулася Всеукраїнська нарада з питань реформування фізико-математичної освіти в системі

";Школа - ВНЗ"; / А.Туренко // Освіта України. – 2008. – № 92.-

5 грудня. – С. 6.

У Запорізькому Національному університеті дбають про якісне проведення зовнішнього незалежного оцінювання: Запорізький національний університет разом з Українським центром оцінювання якості освіти, управліннями освіти і науки Запорізьких обласної та міської адміністрацій став ініціатором проведення науково-методичних семінарів, перший з яких мав назву ";Проблеми навчально-методичного організаційного та психологічного забезпечення проведення ЗНО"; // Освіта України. – 2008. – № 90.- 25 листопада. – С. 6.

Фізико-математична освіта. ";горизонти якості"; // Освіта. – 2008. – № 43 - 44.- 5 - 12 листопада. – С. 1.

Чирва, А. А який ендаумент у вас?: Положення світових та вітчизняних університетів під час світової кризи / А.Чирва

// Урядовий кур'єр. – 2008. – № 238.- 18 грудня. – С. 7.

Шевченко, Н.І. Інновації в освіті - виклик часу

/ Н.І.Шевченко // Проблеми освіти. – 2008. – № 54.-

Спецвипуск 2. – С. 19-24.

Ющенко, В. Освітні перспективи України / В.Ющенко

// Вища школа. – 2008. – № 10. – С. 3-7.

Ющенко, В.А. Освітні перспективи України / В.А.Ющенко // Інформаційний вісник. – 2008. – № 5(61). – С. 4-10.

28. Соціальні педагогічна науки

Тернавська, Т.А. Проблема методичного інструментарію вивчення рівня інтелекту як складової пізнавальної активності студентів вищих освітніх закладів України / Т.А.Тернавська

// Вісник Національного технічного університету України ";Київський політехнічний університет";. Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2007. – № 3(21). – С. 124-127.

29. Цілі та ідеали освіти і виховання

Блага, О.В. Інформаційні технології як невід`ємна складова новітнього освітнього процесу / О.В.Блага // Вісник Національного технічного університету України ";Київський політехнічний університет";. Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2007. –

№ 2(20). – С. 36-40.

Виткалов, В. Українська культура у системі сучасної вищої освіти / В.Виткалов, О.Граб // Вища школа. – 2008. – № 10. –

С. 56-65. – Бібліогр. в кінці ст.

Дем'яненко, Н.М. Інтегрований курс ";Освітньо-виховні системи"; у підготовці магістрів за спеціальністю 8.000005 ";Педагогіка вищої школи"; / Н.М.Дем'яненко // Проблеми освіти. – 2008. – № 55. – С. 38-41.

Коперсак, К.В. Міграційні настрої українського студентства як особливість процесу соціалізації сучасної молоді / К.В.Коперсак // Вісник Національного технічного університету України ";Київський політехнічний університет";. Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2007. – № 2(20). – С. 137-139.

Мельник, О.Л. Інформаційне суспільство та суспільство знань - становлення та розвиток понять / О.Л.Мельник // Вісник Національного технічного університету України ";Київський політехнічний університет";. Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2007. – № 2(20). – С. 57-60.

Петрова, С.О. Рефлексія як складова професійного становлення адміністративного менеджера / С.О.Петрова // Вісник Національного технічного університету України ";Київський політехнічний університет";. Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2007. – № 2(20). – С. 99-101.

Шабунова, А.О. Реформування освіти в контексті розвитку інформаційного суспільства / А.О.Шабунова // Вісник Національного технічного університету України ";Київський політехнічний університет";. Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2007. – № 2(20). – С. 49-52.

30. Курси підвищення кваліфікації

Україна. Кабінет Міністрів.

Про затвердження Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на

2008-2011 роки: постанова Кабінету Міністрів України від

5 листопада 2008 р. № 974 / Україна. Кабінет Міністрів // Збірник поточного законодавства нормативних актів арбітражної та судової практики. – 2008. – № 47.- листопад. – С. 10-12.

Офіційний вісник України. – 2008. – № 86. – С. 86-98.

31. Формування особистості

37.035:И Б12

Бабенко, Е.Н. Вопросы педагогики и воспитания в мировой литературе. Методический и педагогический аспекты изучения

/ Е.Н.Бабенко. – Запорожье : Запорізький нац. ун-т, 2008. – 77 с. –

З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

Марігодов, В.К. Експертне оцінювання узагальнених здібностей студентів / В.К.Марігодов, Ю.М.Кравченко // Нові технології навчання. – 2008. – № 53. – С. 102-106.

Марігодов, В.К. Морфологічний аналіз задач розвитку технології креативного мислення / В.К.Марігодов, Ю.М.Кравченко // Проблеми освіти. – 2008. – № 55. – С. 24-28.

Побережна, Л.Л. Культурне середовище вищого навчального закладу як простір формування стилю і способу життя студентів / Л.Л.Побережна // Вісник Національного технічного університету України ";Київський політехнічний університет";. Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2007. – № 3(21). – С. 99-101.

Редько, О.В. Вплив чинників сучасної системи навчання на розвиток індивідуально-гендерної стратегії професійної самореалізації / О.В.Редько, І.В.Нікітіна // Вісник Національного технічного університету України ";Київський політехнічний університет";. Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2007. –

№ 3(21). – С. 111-116.

Роганова, М.В. Духовний розвиток студентів вищих навчальних закладів / М.В.Роганова // Проблеми освіти. – 2008. – № 55. – С. 115-120.

32. Самоосвіта

Матвієнко, Ю.А. Особливості самоконтролю навчання студентів економічних спеціальностей / Ю.А.Матвієнко // Нові технології навчання. – 2008. – № 53. – С. 64-69.

33. Професійна орієнтація

Україна. Кабінет Міністрів.

Про затвердження Концепції державної системи професійної орієнтації населення: постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.2008 р. № 842 / Україна. Кабінет Міністрів // Юридичний вісник України. Додаток. – 2008. – № 50.- 13 - 19 грудня. –

С. 24-26.

Ольшанская, Д. Кем стать?: Вопрос, волновавший, как правило, только выпускников школ, в силу всем известных объективных причин может стать актуальным для значительного количества людей / Д.Ольшанская // Данкор. – 2008. – № 50.-

17 декабря. – С. А7.

34. Організація системи освіти та виховання

371:004(063) З-41

Збірник доповідей учасників V Всеукраїнської науково-методичної конференції. Впровадження нових інформаційних технологій навчання. – Запоріжжя : ЗДІА, 2005. – 372 с. –

З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (МетК. – 1)

Волошина, А.П. Науково-методична система формування культури професійного спілкування майбутніх менеджерів

/ А.П.Волошина // Нові технології навчання. – 2008. – № 53. –

С. 56-60.

Кучерук, О.А. Методи навчання української мови: компетентнісно цільовий підхід / О.А.Кучерук // Нові технології навчання. – 2008. – № 53. – С. 33-41.

Юдин, В.В. Проектирование педагогического процесса на основе вариативно-технологического подхода / В.В.Юдин

// Дистанционное и виртуальное обучение. – 2008. – № 11. –

С. 4-18.

35. Кваліфікація викладачів

Абдалина, Л. Профессионализм педагога: компоненты, критерии оценки / Л.Абдалина, И.Бережная // Высшее образование в России. – 2008. – № 10. – С. 146-148.

Глигало, Ю.В. Професійні потреби педагогічних працівників освітніх закладів / Ю.В.Глигало // Вісник Національного технічного університету України ";Київський політехнічний університет";. Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2007. – № 3(21). – С. 26-32.

36. Підготовка викладачів та вихователів

Буцик, І.М. Організаційні підходи до підготовки фахівців за спеціальністю ";Педагогіка вищої школи"; в аграрному вищому навчальному закладі / І.М.Буцик, Н.Г.Батечко, О.А.Заболотний

// Проблеми освіти. – 2008. – № 55. – С. 132-137.

Гурье, Л. Проблемы подготовки преподавателей вузов в Турции / Л.Гурье, А.Газизова // Высшее образование в России. – 2008. – № 10. – С. 115-120.

Данілевська, Л.М. Соціолінгвістичні передумови навчання усного аргументування англійською мовою / Л.М.Данілевська

// Вісник Національного технічного університету України ";Київський політехнічний університет";. Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2007. – № 1(19). – С. 117-129.

Петрук, В.А. Інноваційні технології формування навиків педагогічної діяльності у майбутніх викладачів вищих навчальних закладів / В.А.Петрук // Проблеми освіти. – 2008. – № 55. –

С. 55-60.

Приходько, В. Подготовка преподавателей технических дисциплин в соответствии с международными требованиями

/ В.Приходько, А.Соловьев // Высшее образование в России. – 2008. – № 10. – С. 43-49.

37. Підготовка за фахом

Кравченко, Ю.М. Критерії формування окремих професійно-педагогічних умінь / Ю.М.Кравченко // Проблеми освіти. – 2008. – № 54.- Спецвипуск 2. – С. 39-44.

Біла, Г.М. Стратегія і тактика індивідуальної роботи педагога і педагога-наставника / Г.М.Біла // Вісник Національного технічного університету України ";Київський політехнічний університет";. Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2007. –

№ 3(21). – С. 11-14.

38. Організація навчальних закладів, навчального та виховного процесу

Красильник, Ю.С. Професійна підготовка викладача вищого закладу освіти як педагогічна проблема / Ю.С.Красильник // Вісник Національного технічного університету України ";Київський політехнічний університет";. Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2007. – № 3(21). – С. 53-57.

Чистовська, І.П. Проектна діяльність як засіб формування педагогічної компетентності майбутніх інженерів-педагогів

/ І.П.Чистовська // Вісник Національного технічного університету України ";Київський політехнічний університет";. Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2007. – № 3(21). – С. 133-136.

Ященко, Е.М. Саморозвиток особистості в процесі професійної підготовки / Е.М.Ященко // Вісник Національного технічного університету України ";Київський політехнічний університет";. Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2007. –

№ 3(21). – С. 156-160.

39. Навчальні програми

Бенькович, Є.Р. Проблеми впровадження кредитно-модульної системи у навчальний процес на прикладі регіонального закладу вищої освіти / Є.Р.Бенькович, Т.А.Холошня // Вісник Національного технічного університету України ";Київський політехнічний університет";. Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2007. – № 3(21). – С. 7-10.

40. Методика перевірки та оцінювання успішності учнів

Сутужко, В.В. Проблемы оценки в науке и образовании

/ В.В.Сутужко // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2008. – № 11. – С. 19-26.

Бодряков, В.Ю. Простая вероятностно-статистическая модель количественной оценки уровня знаний учащихся

/ В.Ю.Бодряков, Н.Г.Фомина // Alma mater. – 2008. – № 7. –

С. 55-61.

41. Уроки

Ми не вправі забути: У Харківській спеціалізованій школі

№ 62 Президент України Віктор Ющенко взяв участь у Всеукраїнському уроці пам`яті, присвяченому 75-м роковинам Голодомору 1932 - 1933 років // Освіта. – 2008. – № 45 - 46.-

19 - 26 листопада. – С. 1, 4-5.

Шулікін, Д. Віктор Ющенко: передаймо наступним поколінням правду про Голодомор. В усіх школах нашої держави відбувся Всеукраїнський урок пам'яті, присвячений 75-м роковинам Голодомору 1932-1933 років. У Харківській спеціалізованій школі № 62 його проводив Президент України Віктор Ющенко. На уроці першим слово взяв дослідник тих трагічних подій Валерій Власенко / Д.Шулікін // Освіта України. – 2008. – № 88 - 89.- 21 листопада. – С. 1, 2.

42. Курси лекції

Внедрению Microsoft Dynamics будут учить в университете: Корпорация Microsoft и Томский государственный университет открыл на базе Института дистанционного образования первую в России программу обучения преподавателей бизнес-приложениями Microsoft Dynamics // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2008. – № 11. – С. 97-101.

Борисенко, Ю. Мовний бар'єр: Якщо бажаєш вивчити іноземну мову, для цього є величезний вибір курсів на будь-який смак / Ю.Борисенко // Юрист. – 2008. – № 11(71). – С. 74-76.

43. Змагання. Конкурси

Інформаційно-аналітичні матеріали за підсумками ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади та Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2006/2007 навчальний рік / Міністерство освіти і науки, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти // Вища школа. – 2008. – № 10. – С. 80-109.

Інформаційно-аналітичні матеріали за підсумками ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади та Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2006/2007 навчальний рік / Міністерство освіти і науки, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти // Вища школа. – 2008. – №11. – С. 84-125. – Продовження. Початок див.: Вища школа. - 2008. - №10. - С. 80-109.

44. Нагороди. Призи

Сумской академик получил орден: Академик НАН Украины, директор Института прикладной физики Владимир Сторижко награжден орденом Князя Ярослава Мудрого V степени // Данкор. – 2008. – № 50.- 17 декабря. – С. А3.

Шулікін, Д. Нагороди юним талантам / Д.Шулікін // Світ. – 2008. – № 41- 42.- листопад. – С. 1.

45. Самоврядування в навчальних закладах

Поденежко, М. Студенти домовились домовлятися: Згідно із Законом ";Про вищу освіту";, у кожному навчальному закладі створені власні органи студентського самоврядування. І тепер справа самих студентів зробити їх справді дієвими та впливовими

/ М.Поденежко // В двух словах. – 2008. – № 50.- 10 декабря. –

С. А31.

46. Стан здоров’я та медичне обслуговування учнів

Україна. Міністерство освіти і науки.

Про невідкладні заходи щодо збереження здоров`я учнів під час проведення занять з фізичної культури, захисту Вітчизни та позакласних спортивно-масових заходів: наказ Міністерства освіти і науки України від 06.11.2008 р. №_1008 / Україна. Міністерство освіти і науки // Освіта. – 2008. – № 45 - 46.-

19 - 26 листопада. – С. 3.

Вовченко, Е. За спортсменами - глаз да глаз: До конца года обследуют всех воспитанников ДЮСШ / Е.Вовченко // Ваш шанс. – 2008. – № 50.- 10 декабря. – С. 14А.

Здоров`я і фізвиховання: Чому виникають ножиці понять?

// Освіта. – 2008. – № 45 - 46.- 19 - 26 листопада. – С. 3.

Іванова, А. Здоров'я підростаючого покоління: Привід замислитися для батьків / А.Іванова // В двух словах. – 2008. –

№ 48.- 26 ноября. – С. А30.

Листопад, М. Бігом на місці: Чим замінять уроки фізкультури? / М.Листопад // В двух словах. – 2008. – № 47.-

19 ноября. – С. А8.

47. Маніфестації. Страйки

У Львові страйкують студенти: 8 грудня у Львові студенти університету ";Львівський ставропігіон"; розпочали тижневу акцію протесту. Вони вимагають припинити будь-які спроби дестабілізувати або зупинити діяльність цього ВНЗ // Профспілкові вісті. – 2008. – № 51.- 12 грудня. – С. 4.

48. Середня школа

Україна. Міністерство освіти і науки.

Про затвердження Змін до Положення про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти: наказ Міністерства освіти і науки України від

20 жовтня 2008 р. № 946 / Україна. Міністерство освіти і науки

// Збірник поточного законодавства нормативних актів арбітражної та судової практики. – 2008. – № 47.- листопад. – С. 22-23.

Адресовано випускникам: З 1 листопада до 1 грудня

2008 року проводитиметься реєстрація учасників пробного зовнішнього незалежного оцінювання // Освіта. – 2008. –

№ 41 - 42.- 29 жовтня - 5 листопада. – С. 1.

Алова, С. Фальстарт доброї справи: Гімназія для обдарованих дітей / С.Алова // В двух словах. – 2008. – № 47.-

19 ноября. – С. А8.

Вакулішина, М. Сумській спеціалізованій школі № 9 –

60 років / М.Вакулішина // Суми і сумчани. – 2008. – № 49.-

5 грудня. – С. 20.

Вертікова, І. Безпритульні гімназисти матимуть дім

/ І.Вертікова // Сумщина. – 2008. – № 140.- 12 грудня. – С. 1.

Кучина, Э.Г. Практический аспект преподавания экологии в школе / Э.Г.Кучина // Екологічний вісник. – 2008. – № 4. –

С. 22-23.

Мадзігон, В. Вивчення в загальноосвітніх школах, ліцеях, гімназіях і коледжах сутності маркетингу та історії його формування і розвитку / В.Мадзігон // Вища школа. – 2008. –

№ 10. – С. 24-32. – Бібліогр. в кінці ст.

Мельник, П. У дев`ятнадцятому столітті тут навчали кантоністів і семінаристів, яки запросто ставали вчителями, а у двадцятому - гімназистів... Освітянський ювілей в с.Глодосах на Кіровоградщині: 190 років з дня започаткування у глодоському краї державної освіти, 90 років з дня заснування гімназії і

40-річчя діючої нині школи / П.Мельник // Голос України. – 2008. – № 235.- 9 грудня. – С. 8.

Організації профільного навчання в старшій загальноосвітній школі: Тези доповіді на Загальних зборах АПН України академіка-секретаря Відділення дидактики, методики та інформаційних технологій в освіті АПН України Олександра Ляшенка // Освіта. – 2008. – № 45 - 46.- 19 - 26 листопада. – С. 6.

49. Освітня робота серед молоді

Виговська, С.В. Соціально-педагогічні аспекти професійного становлення сільської молоді / С.В.Виговська

// Проблеми освіти. – 2008. – № 55. – С. 128-131.

50. Центри для освіти дорослих

Сорочинська, В.Є. Діяльність центрів соціально-педагогічної підтримки і допомоги студентській молоді

/ В.Є.Сорочинська // Проблеми освіти. – 2008. – № 55. – С. 83-87.

51. Позашкільна освіта

Науменко, Р.А. Кадрове забезпечення позашкільних навчальних закладів у контексті державних освітніх стандартів

/ Р.А.Науменко // Проблеми освіти. – 2008. – № 55. – С. 79-82.

52. Професійно-технічне навчання

Україна. Міністерство освіти і науки.

Про внесення змін до Положення змін про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних закладах: наказ Міністерства освіти і науки України від 10.11.2008 № 1019

/ Міністерство освіти і наукиУкраїна // Офіційний вісник України. – 2008. – № 91. – С. 55.

Головінов, В. Професійно-технічна освіта в контексті світової та вітчизняної фінансово-економічної кризи. Виклики нові - проблеми старі / В.Головінов // Освіта України. – 2008. –

№ 91.- 2 грудня. – С. 4, 8.

Ефимов, Г. Инвестиции в профессиональный рост: В учебно-курсовом центре ";Сумыоблэнерго"; состоялся очередной выпуск специалистов. ОАО ";Сумыоблэнерго"; продолжает деятельность по обучению специалистов рабочих профессий на базе собственного учебно-курсового центра / Г.Ефимов // В двух словах. – 2008. – № 50.- 10 декабря. – С. А8.

Золотарьова, Е. ВАПП про зміни до чинного законодавства України з питань профтехосвіти: У Міжрегіональному вищому професійному училищі зв'язку відбулося засідання президії Всеукраїнської асоціації працівників професійно-технічної освіти

/ Е.Золотарьова // Освіта України. – 2008. – № 88 - 89.-

21 листопада. – С. 4.

Кордони студентам не завада: Таким був лейтмотив третього міжнародного форуму ";Студенти без кордонів";, який зібрав на Сумщині понад 60 учасників з України, Росії і Білорусі. Вони обмінялися досвідом громадської роботи, обговорили молодіжні проблеми країн-учасниць, напрацювали кілька спільних проектів

// Урядовий кур'єр. – 2008. – № 232.- 10 грудня. – С. 24.

";Петеушники"; нової формації: Система профтехосвіти в Україні нині переживає непрості часи. Держава нині переглядає всю систему освіти, в тому числі і у професійно-технічних навчальних закладах // Урядовий кур'єр. – 2008. – № 228.-

4 грудня. – С. 5.

53. Розвиток вузівських бібліотек

025.17:027.54(477) С17

Самохіна, Н.Ф. Документні ресурси наукової бібліотеки: модель обігу, рівнева організація / Н.Ф.Самохіна. – К., 2008. –

167 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 2)

Вергунов, В. Наукові бібліотеки: аутодафе?: Зміни, що стосуються науково-дослідної роботи в галузі бібліотечної справи

/ В.Вергунов // Урядовий кур'єр. – 2008. – № 234.- 12 грудня. –

С. 10.

Вирский, С. Как пройти в библиотеку?: В середине ноября в Брюсселе состоялась презентация европейской электронной библиотеки ";Европеана";. Пользователи Интернета получили доступ более чем к двум миллионам книг и документов, представленных в новой онлайн-библиотеке (http://dev.europeana.eu.) (кратко) / С.Вирский // Поиск. – 2008. –

№ 49.- 5 декабря. – C. 11.

Герасимова, В. Інформаційно-виховні функції наукової бібліотеки Запорізького національного університету

/ В.Герасимова, Н.Чала // Вища школа. – 2008. – № 10. – С. 48-55.

Шартье, Р. Читатели и чтение в эпоху электронных текстов

/ Р.Шартье // Знание - сила. – 2008. – № 10. – С. 19-24.

Шрайберг, Я. Бібліотеки в умовах правової та технологічної еволюції процесів суспільного розвитку / Я.Шрайберг ; пер. Ю. Заїки // Вища школа. – 2008. – № 10. –

С. 33-47.

Шрайберг, Я. Бібліотеки в умовах правової та технологічної еволюції процесів суспільного розвитку / Я.Шрайберг ; пер. Ю. Заїки // Вища школа. – 2008. – № 11. –

С. 24-41. – Продовження. Початок див.: Вища школа. - 2008. –

№ 10. - С. 33-47. – Бібліогр. в кінці ст.

Місця збереження документів:

Інформаційно-бібліографічний відділ – 2 поверх

Учбовий зал – 3 поверх

Науковий зал – 4 поверх

Методичний кабінет – 4 поверх

Схов - Книгосховище

49
Скачать документ

Похожие документы:

 1. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39 mdu edu ua e-mail library_ssu@ (5)

  Документ
  ... Сумськийдержавнийуніверситет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. 33-10-39mdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ Проблеми вищої школи: Поточний інформац ... Місця збереження документів: Інформаційно-бібліографічний відділ – 2 поверх Учбовий зал ...
 2. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39 mdu edu ua e-mail library_ssu@ (7)

  Автореферат диссертации
  Сумськийдержавнийуніверситет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39mdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ Нові надходження літератури: Поточний інформаційний список за лютий - кві ...
 3. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39 mdu edu ua e-mail library_ssu@ (9)

  Автореферат диссертации
  Сумськийдержавнийуніверситет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39mdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ Нові надходження літератури: Поточний інформаційний список за лютий - кві ...
 4. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39 mdu edu ua e-mail library_ssu@ (12)

  Автореферат диссертации
  Сумськийдержавнийуніверситет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. 33-10-39mdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ Нові надходження літератури: Поточний інформаційний список за листопад - грудень ...
 5. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39 mdu edu ua e-mail library_ssu@ (3)

  Документ
  Сумськийдержавнийуніверситет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39mdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ Проблеми вищої школи: Поточний інформаційний ... ї літератури ДБВі - Інформаційно-бібліографічний відділ НауЗ - Читальний зал науково ...

Другие похожие документы..