Главная > Документ


Tabula 1b.

Akadēmiskās augstākās izglītības studiju programma

“ Mikroelektronisko čipu datorvadības projektēšana”

dabaszinātņu bakalaura grāda iegūšanai datorzinātnēs

nepilna laika studijas

Nr.

Kods

Kursa nosaukums

kp

1.ak.g.

2.ak.g.

3.ak.g.

4.ak.g.

Pārbaud.

veids

1.sem

2.sem

3.sem

4.sem

5.sem

6.sem

7.sem

8.sem.

kp

kp

kp

kp

kp

kp

kp.

kp.

A. Obligātie priekšmeti

1.

Augstākā matemātika

4

2

2

Eks.

2.

Zinātniskā un tehniskā latviešu valoda

2

2

Eks

3.

Zinātniskā un tehniskā angļu valoda

4

2

2

Iesk/Eks

4.

Datoru arhitektūra

4

4

Eks.

5.

Diskrētā matemātika

4

4

Eks.

6.

Kombinatorika

4

4

Eks.

7.

Grafu teorija

4

4

Eks.

8.

Struktūrprogrammēšana

(C valoda),

t.s. kursa darbs

4

2

2

2

2

Iesk/Eks.

Iesk

9.

Objektorientētā programmēšana.(C++/Java)

t.s. kursa darbs

4

2

2

2

2

Iesk/Eks.

Iesk.

10.

Vizuālā programmēšana (VB) t.s. kursa darbs

2

2

2

2

Eks./

Iesk

11.

Algoritmu teorija

4

4

Eks.

12.

Operētājsistēmu teorija

2

2

Eks.

13.

Atvērtās operētājsistēmas

2

2

Eks.

14.

Varbūtību teorija

4

4

Eks.

15.

Informācijas teorija

4

4

Eks.

16.

Modernie tīkli

t.s. kursa projekts

2

1

1

Eks.

17.

Tīmekļa programmēšana

4

4

Eks.

18.

Datu bāzes

4

4

Eks.

68

16

14

16

10

10

2

0

0

B. Obligātās izvēles priekšmeti

19.

Programmēšana “Assembler” valodā

4

4

4

4

Eks.

20.

Mikroelektronika

4

4

Eks.

21.

Ciparu un VLSI shēmu loģika

4

4

Eks.

22.

Elektriskās ķēdes

4

4

Eks.

23.

Shēmu loģiskā projektēšana

4

4

Eks.

24.

VHDL valoda

4

4

Eks.

25.

VHDL valoda-projekts

2

2

Iesk.

26.

Datorvadību aprēķini

4

Eks.

27.

Mikroprocesori un iebūvētās sistēmas

4

Eks.

34

0

0

0

4

4

12

14

0

C. Brīvās izvēles priekšmeti

8

2

2

2

2

28.

Menedžmenta informācijas tehnoloģijas

2

Iesk

29.

Menedžments

2

Iesk.

30.

Grāmatvedība

2

Iesk.

31.

Sociālā psiholoģija

2

Iesk.

32.

Vizuālās komunikācijas resursi

2

Iesk.

33.

Intelektuālās tiesības

2

Iesk.

34.

Eiropas Savienības darba tiesības

2

Iesk.

35.

Loģika

2

Iesk.

Bakalaura darbs

10

10

120 16 14 16 14 16 16 16 12 120Скачать документ

Похожие документы:

 1. Latvijas lauksaimniecības universitāte pārtikas tehnoloģijas fakultāte profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma " ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība"

  Документ
  ... tehnoloģijas fakultāte Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Ēdināšanas un viesnī ... īvās darbības laikā nav bijuši 12.Piedalīšanās starptautiskās akadēmiskās un ... ijas akadēmija, 2002.gada 23. – 24.maijs; dalībai Baltijas valstu ...
 2. Daugavpils universitāte sociālo zinātņu fakultāte akadēmiskā bakalaura studiju programma

  Документ
  ... AR CITU AUGSTSKOLU LĪDZĪGĀM PROGRAMMĀM DU realizējamā akadēmiskā izglītības bakalaura studiju programma “ Ekonomika”, tiek sal ... .-239.lpp. Starptautiskā akadēmiskā konference: “Globalizācijas tendences pasaulē un Baltijas reģiona ...
 3. Baltijas starptautiskā akadēmija

  Документ
  ... ības līguma paraugs BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Tūrisma un viesmīlības vadība” STUDIJU ...
 4. Baltijas starptautiskā akadēmija profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma

  Документ
  ... ĀMIE STUDIJU KURSI: 2011 -... Baltijas Starptautiskā akadēmija profesionālā bakalaura studiju programmas “Tūrisma un viesmīlības vadība” programm ...
 5. Baltijas starptautiskā akadēmija profesionālās augstākās izglītības studiju programma finanšu vadība

  Документ
  ... PIETEIKUMS augstākās izglītības profesionālās bakalaura studiju programma “Finanšu vadība” akreditācijai Pieteicēja nosaukums: Baltijas Starptautiskā akadēmija ...

Другие похожие документы..